Last ned - Kreftforeningen

kreftforeningen.no

Last ned - Kreftforeningen

MuNNStEll

Munnstell (side 37) er svært viktig

hos den alvorlig syke pasient. Det kan

utføres av pleiepersonalet, men kan

ofte med hell overlates til pårørende

enten pasienten er hjemme eller på

sykehuset. Det gir dem både følelse

av nærhet til den syke og å gjøre noe

praktisk nyttig.

Munnstellet skal utføres slik at infeksjoner

og annet ubehag forebygges.

Prinsippene er de samme som hos

friske pasienter, men metodene og

gjennomføringen blir annerledes.

VÅrE aNBEFalINgEr

Nesten alle pasienter med langtkommen

kreft plages med munntørrhet.

Årsakene kan variere. I

tillegg til årsaksrettet behandling er

munnpleiesett en god generell løsning

for de fleste pasientene, evt.

bruk av enkeltkomponentene. Det

er viktig med god munnhygiene.

Vær skånsom i pleien av munnslimhinnen.

Opptrer infeksjon, bør det

evt. tas mikrobiologisk prøve. Vær

systematisk i diagnostikk, pleie og

behandling.

MuNNStEll HOS alVOrlIg SyKE, SVaKE EllEr BEVISStlØSE PaSIENtEr

36 37

HENSIKT

Fremme pasientens velvære, forebygge og lindre munntørrhet og utvikling av infeksjoner

og sårdannelse i munnhulen. lindre tørste.

HyPPIGHET

avhengig av tilstanden skal munnstell utføres minst to ganger daglig.

UTSTyR

tannbørste, tanntråd, tannstikker.

Spatel, lommelykt, pinsett, tupfere, vattpinner, sug, puss-bekken, cellestoff, engangshansker.

MIDlER TIl MUNNSTEll

0,1% klorheksidin munnskyllevæske.

Fysiologisk saltvann

tannkrem uten såpestoffer, evt. 1% klorheksidingel, glycerol, 1% kloraminløsning.

PROSEDyRE

Munnstell er en ren prosedyre.

legg et håndkle under pasientens hake.

ta ut evt. tannproteser som legges i 0,1 % klorheksidinløsning.

Inspiser munnhulen systematisk, bruk lykt og spatel, vær varsom med slimhinnene.

Pasienter som ikke kan skylle, må tupferbehandles. rengjøring med tupfere godt

vætet med lunkent fysiologisk saltvann.

Børst tennene og evt. tungen med myk tannbørste, tannkrem, evt. med 1% klorheksidingel

med fluor.

Etter 30 minutter: rens munnslimhinnen systematisk med tupfere, godt vætet i 0,1%

klorheksidinløsning. Vær nøye med tenner, tunge, tannkjøtt etc. Bruk vattpinner der

det er vanskelig å komme til.

Ved misfarging på tannproteser og tannfyllinger skal det rengjøres med kloraminløsning.

Ved candidose, varsom rengjøring av evt. slimhinnebelegg. Evt. lokalbehandling med

antimykotika.

Evt. pensle med glycerol.

More magazines by this user
Similar magazines