Magasin - Mynewsdesk

resources1.mynewsdesk.com

Magasin - Mynewsdesk

Det låter så självklart när Joan Esteve, 45, berättar om alla

miljövänliga ansträngningar. Han är chef för vitikultur

(lä ran om vinodling) och ansvarig för Spaniens största

sammanhängande vingård, en av Europas största: Raimat.

På arealer stora som Stockholms innerstad bedrivs en vinodling

så varsam som det går att vara industriellt i dag. På de jättelika odlingarna

pågår just nu 25 olika forskningsprojekt som alla syftar till att

bedriva vinproduktion på ett sätt som är hänsynsfullare mot planeten.

Joan Esteve kan berätta länge om de ständiga förbättringarna. Som

att kemikalierna mot skadedjur har ersatts med ett naturligt hormon,

feromon, som hindrar insekterna från att lägga ägg och fortplanta sig.

– Inte så bussigt mot insekterna kanske men i dagsläget det mest

miljövänliga sättet att skadedjursbekämpa, och definitivt bättre än kemikalier,

säger Joan.

Större djur får föröka sig obegränsat. Sedan jakt förbjöds på markerna

för sju år sedan kom kaniner och rävar. Örnar, falkar och hökar

också. Det fina är att rovfåglarna, trots att de föder sig rätt bra på

kaniner och rävar, även tar starar som norpar druvor.

– Balansen återställs per automatik. Börjar man jobba med naturen

och sluta manipulera den så ordnar sig allting av sig självt, säger Joan.

Energianvändningen har minimerats sedan smältvattnet från bergens

reservoarer började ledas med hjälp av tyngdlagen i stället för

med eldrivna pumpar.

Bergen är Pyrenéerna, vid vars fot Raimat är beläget i Katalonien.

Här, mitt i en dåvarande saltöken, planterade grundaren Manuel

Raventós de första rankorna 1914.

Redan från början var ambitionen att skapa miljövänliga förutsättningar

och maximera kvaliteten på

druvorna. Allteftersom den globala

medvetenheten har blivit större har

ansträngningarna ökat.

– Ju mer vi lär oss, desto mer

kan vi utveckla. Det är en ständigt

pågående process, säger Joan.

Huvudnyckeln till de väl må en ­

Det fina är att rovfåglarna,

trots att de

föder sig rätt bra på

kaniner och rävar,

även tar starar som

norpar druvor. ❜❜

de vinodlingarna på Raimat är ett

avancerat högteknologiskt satellitsystem

som gps­positionerar och

signalerar exakt vilka områden

som behöver lite mindre vatten, lite tjockare lager täckgröda eller är

skördemogna. All mänsklig bearbetning blir optimal.

Däcken på traktorerna tappas på luft för att inte jordarna ska pressas

för hårt, förlora näring och påverka erosionen. Allt tar lite längre

tid.

– Och visst blir det lite dyrare, men sett till miljövinsterna är det inte

dyrt. På vingården lever vi ju mitt i naturen och kan se och förstå vad

vår omgivning skulle må bättre av, säger Joan Esteve.

– Men, påpekar han, det viktiga är inte att bli bättre än någon annan,

det viktiga är att få ett vin som är unikt för Katalonien, unikt för

vår trakt, ett vin med personlighet, differentierad frukt och komplexitet

som inte kopierar andra regioner. Först när man förlitar sig på naturen

kan man få en råvara av högsta kvalitet och framställa riktigt genuina

viner.

Madrid

Raimat

HållbaRt

joRdbRuk ...

… är ett begrepp som på

Barcelona

engelska heter ”sustainable

agriculture”. Men innebörden

är densamma i både Sverige

och England och hela industrivärlden,

och det handlar inte

bara om ekologisk odling utan

också om engagemang för social

och ekonomisk utveckling.

För vinjordbruk kan ett

bidrag till ekologisk utveckling

till exempel vara att överge

handelsgödsel och kemiska

bekämpningsmedel till förmån

för organiska alternativ, som

att gröngödsla mellan stockraderna

eller att hitta en ersättare

till kopparsulfat mot

bladmögel.

Hållbar vinodling handlar

också om att till exempel

motverka diskriminering

och barnarbete och bidra

till jämställdhet och rättvisa

samt att exempelvis återvinna

vinbuteljer, klimatkompensera

för leveranser och samordna

transporter, vilket minskar

koldioxidutsläppen.

Raimat anstränger sig på alla

områden och är på väg att bli

hundraprocentigt ekologiska

odlare.

Ett gott aRv

I närmare 500 år har den

spanska familjen Raventós

gjort vin, respektfullt och

passionerat. De är ägarna

bakom varumärket Cordorníu,

och på slottet med samma

namn växte Manuel Raventós

upp vid tiden kring förra

sekelskiftet.

Det var han som såg potentialen

i det närbelägna uttorkade

området i Costers

del Segre i provinsen Lleida.

Han förstod framsynt att

odlingsbetingelserna skulle

bli riktigt goda när han hade

skapat fem konstgjorda sjöar

och lett fram vatten, och

han skapade en vingård med

odlingsförhållanden som

skulle visa sig bli de bästa

tänkbara med många zoner av

mikroklimat och jordar rika på

kalk och granit.

Men det var inte utan umbäranden–

till och med hustrun

sållade sig till en början till

belackarna. Men Manuel

lyckades skapa en mönstergård

som fortfarande styrs i rakt

nedstigande släktled enligt den

vision han lade grunden för.

På Raimat gröngödslar man mellan stockraderna i stället för att

använda handelsgödsel.

philipsonsoderberg.se 21

More magazines by this user
Similar magazines