Fördelare 5 - IF Metall

ifmetall.se

Fördelare 5 - IF Metall

Volvo Verkstadsklubb Göteborg

Löneförhandlingar

igång på AB Volvo

Behöver ta ett större

socialt ansvar i Indien

Stora förändringar

på gång för Tuve

5 juni 2013

Att ekonomi går före

hälsa är oacceptabelt

SIDAN 7

3

4

6


Vänsterkant

Vi borde kanske stanna upp lite oftare och se om vi är

på väg åt rätt håll. Utifrån min egen synpunkt, främst

med bakgrund i TC monteringsfabrik, har det hänt en

del sedan jag började där i mitten av 90-talet. Banor har

byggts ut, några har försvunnit, maskiner har bytts ut,

idag styr datorerna banhastigheten, de till och med

stannar om det överstiger något teoretiskt framtaget

konstruktionsunderlag. Trots utvecklingen ser jag alla

som arbetar och plikttroget springer runt för att hjälpas

åt att hinna med och tycker jag att jobben hittills ändå

är ganska lika de som jag hade, förutom att arbetstempot

idag är bra mycket högre.

Därför känns det ibland lite märkligt när jag läser alla

peppande chefsbrev och alla dessa företagsrapporter

som ständigt uppdateras. Ett och annat uttryck har jag

visserligen lärt mig under åren men språket har genomgått

något av en renässans de sista åren. Jag tror vi

som inte längre är direkt inblandade i processerna behöver

någon slags företagsparlör för att förstå att tolka

texterna. För jag får nästan uppfattningen när de beskriver

det arbete som

Montören

i centrum

som försvann

utförs att de uppfunnit

hjulet. I takt med att arbetsinnehållet

urholkas,

ensidigheten och stressen

bland montörerna

ökar, måste det till nya

system för att upprätthålla en hygglig nivå på kvalitet

och leveransprecision. Lite småelakt kan jag tycka att

utvecklingen går mot att montören ska göra två personers

arbete, men för att det ska gå måste en stå bredvid

och tala om hur, och en annan kontrollera att han/hon

gjort rätt. Ett barn skulle instinktivt säga – Jag kan

själv! Den plikttrogne rättar sig i ledet.

Vissa kan tycka att den här utvecklingen är helt galen,

andra kan bevisa att det är ekonomiskt försvarbart,

men bara så länge det finns en uttalad strävan att nå ytterligare

besparingsmål och rationaliseringar. Därför

pumpar företagen hela tiden in miljoner i konsultbolag

som hittar på nya benämningar som 6-sigma, Black

belt, 5S, 5 varför, VPS, VCMS, Lean production, Aspire

lean leadership, ”First time through”, ”Best in class”

och nu de senaste tillskotten som heter Andon och

”Kitting”, som för den garvade montören är lika gammalt

som T-Forden. Alla begrepp syftar till exakt

samma saker, nämligen ”Att göra rätt från början”, som

också var ett uttryck som vi använde när jag började på

banan i monteringsfabriken. I dessa globalt konkurrensutsatta

tider då företagets filosofi andas humanism

med begreppet Design around you, kanske det är läge

att fråga experten, på

området, det vill säga

den som faktiskt utför

arbetet. Kanske de kan

hitta en ny benämning på

det gamla begreppet

”Montören i centrum”.

2

fördelaren 5, juni 2013

Michael Blohm

chefredaktör

Marcello

in memoriam

Vi vill hedra minnet av

Marcello Malentacchi, som

lämnade Italien och kom

till Sverige som 17-åring.

Marcello började sin

fackliga bana som skyddsombud

på Volvo Personvagnar

i Göteborg för att

senare bli facklig ledare

för hela världen.

Marcello blev 66 år.

Alla som lärt känna Marcello beskriver

honom som en varm och omtänksam

person. En eldsjäl som

brann för att förhindra orättvisorna i

världen.

Ilskan över den dåliga arbetsmiljön

blev starten för den långa fackliga

resa som började på Torslandafabriken

när han valdes som skyddsombud

på sin avdelning, för att senare

gå vidare till att bli gruppstyrelseordförande.

Men det dröjde inte länge

förrän Metallförbundet fick upp ögonen

och såg potentialen hos Marcello

med sitt brinnande engagemang, och

ambition att förändra världen.

Arbetsmiljöfrågor har alltid legat

honom varmt om hjärtat. Men det

var den internationella enheten gav

honom möjligheten att fortsätta sin

resa.

Nu var hela världen hans arbetsplats.

Via biståndsprojekt inom Metall

och senare inom Internationella

Metallfederationen (IMF) fortsatte

Marcello sin kamp för bättre arbetsvillkor,

för att slutligen pensionera

sig 2009 i samband med att IMF höll

kongress i Göteborg.

Efter att ha varit generalsekreterare

i IMF under 20 år, ville han avsluta

arbetet där allt började genom

att besöka sin gamla arbetsplats på

Volvos monteringsfabrik och träffa

några av de gamla vännerna.


Löneförhandlingar

igång på AB Volvo

Nu har förhandlingarna kommit

igång på AB Volvo. Som vi berättat

i tidigare nummer av Fördelaren

provar vi en ny förhandlingsmodell

i vilken Volvo

Verkstadsklubb tillsammans

med klubbarna från de övriga

volvoorterna samordnar sina

förhandlingar till ett övergripande

koncernavtal.

Hittills har de haft ett par träffar för att

diskutera innehållet av det centrala avtalet

samt för att utbyta avtalskrav.

– I år är vår ambition att förhandla fram

ett koncernövergripande löneavtal som

ska gälla för alla Volvoorterna, förklarar

Mikael Sällström, ordförande i Volvo Verkstadsklubb.

– Vi siktar på att ha ett avtal klart innan

semestrarna, säger han.

På Personvagnssidan har det ännu inte

kommit igång med några lokala träffar, däremot

diskuteras om koncernövergripande

villkor som avsättning företagspension

Vägledande men inte styrande

Det blir folkomröstning om

trängselskatten. Ett kontroversiellt

ämne har det visat sig och

som lätt skulle kunna uppta en

hel tidning. Det verkar som alla

har en uppfattning i frågan.

Nu är det klart att Göteborgs

invånare får vara delaktiga i det

politiska beslutet, det är bra,

för det är alltid bättre med en

bred förankring inför större viktiga

beslut. Det som är lite synd

är att det riktigt stora intresset

för frågan väcktes så sent.

De stora förberedelserna är redan gjorda.

Efter tidigare beslut är alla förhandlingar i

byggprojekten genomförda, systemet är

utbyggt och klart, kamerorna har suttit

uppe i nästan ett halvår. Så vad kan då en

folkomröstning innebära i praktiken?

Frågan fel formulerad

Resultatet av folkomröstningen blir vägledande,

men inte styrande. Vi ska komma

ihåg att majoriteten av de etablerade parti-

erna har redan tidigare fattat beslutet om

trängselskatt. Har de mod att stå för sina

fattade beslut om röstningen säger något

annat, det återstår att se. Men vad är mest

ansvarsfullt i ett sådant läge, för

att använda ett slitet uttryck?

Vår uppfattning är att frågan är

formulerad helt fel. Det är helt enkelt

för mycket som står på spel.

Som representanter för arbetare

inom industrin har vi inte råd att

välja bort satsningar på infrastruktur som

är en förutsättning för fortsatt konkurrens

med övrig industri. Göteborg är porten till

Europa. Till syven och sist handlar det inte

bara om invånarna i Göteborg utan är en

fråga för regionerna och hela landet.

Riksdagens sak

Istället för att ställa frågan om vi ska ha

trängselskatt eller inte borde frågan lyftas

till riksdagsnivå och ställas utifrån vår uppfattning

om huruvida staten bör ta ansvar

för landets infrastruktur. I grund och botten

är trängselskatten en direkt konsekvens

av regeringens krav på kommunerna

att finansiera hälften av projekten, det har

konstigt nog inte kommit fram lika tydligt.

Visserligen passerar det mycket trafik

förbi Göteborg som kan betala stora delar

Aktuellt

och friskvårdsbidrag med mera.

– Det är så vi har lagt upp vårt förhandlingsarbete

tidigare inom Volvo Personvagnar,

berättar Glenn Bergström, som är

koncernfackets ordförande.

Glenn menar att det kan dröja till hösten

innan vi har ett nytt lokalt avtal på plats.

Men det viktigaste är inte att snabbt få ett

avtal, utan att få ett bra innehåll i det nya

avtalet.

– Självklart så följer vi utvecklingen

inom AB Volvo som kan vara ett bra underlag

inför vårt kommande förhandlingsarbete.

av vägarbetena, men i förlängningen innebär

det att andra kommuner, speciellt i

mindre befolkade delar av landet omöjligt

kan ta del av nödvändiga infrastrukturprojekt.

Är det verkligen så vi vill att

det ska fungera? Är tanken att vi i

framtiden ska betala tullavgifter

för att kunna röra oss mellan

olika städer och kommuner? Idag

är det bilisterna som ensamt får

bära de ökande kostnaderna för

både vägar och järnvägarna i form av olika

punktskatter och det blir allt dyrare för individen.

Men även alternativen blir också

dyrare i takt med ökande behov av bussar

med mera. Finns det kanske fler sätt att ta

ut punktskatter, i så fall vad kommer härnäst?

Förödande för förtroendet

En annan intressant dimension av frågan

är vilka konsekvenser det får för politiken,

och inte minst förtroendet för våra

folkvalda politiker. Oavsett är det tydligt

att vi har underskattat sprängkraften i frågor

både som berör medbestämmande och

strukturomvandlingar. Det innebär att vi

behöver ändra riktning inom politiken. En

bra start kan ju vara att byta regering

nästa höst.

fördelaren 5, juni 2013 3


Internationellt

Mikael Sällström har besökt företag i Indien. – Här finns inga samhällsmodeller som ombesörjer varken människor eller samhället i stort. Därför

behöver företagen ta ett större ansvar för de områden de etablerar sin verksamhet, säger han.

Företag behöver ta ett stö

En viktig del av det fackliga arbetet

är att arbeta solidariskt

med att stödja fackföreningar i

andra länder för att förbättra

arbetsvillkoren och motverka

lönedumpning.

– Vi vet att om vi inte gör det

kommer länder med arbetare

under sämre villkor vara målet

för nyetableringar och utgöra

konkurrensen i framtiden, säger

Mikael Sällström, ordförande i

Volvo Verkstadsklubb.

Mikael Sällström och Lars Ask från Powertrain

i Skövde driver internationella

fackliga frågor i Volvos Världsråd. De varit

i Indien för att dels undersöka hur arbetsvillkoren

ser ut inom Volvos anläggningar i

landet, men även för att få en bild av huruvida

villkoren skiljer sig för industriarbetare

utifrån ett utländskt ägarperspektiv.

4

fördelaren 5, juni 2013

Bakgrunden till studieresan var alla skriverier

i tidningarna, bland annat vår egna

medlemstidning Dagens Arbete, om hur illa

ställt det var för de volvoanställda i Indien.

Eftersom Volvo är ett globalt bolag, förs

det kontinuerligt diskussioner med företagsledningen

om arbetsförhållanden för

volvoanställda i olika länder.

– För oss på den fackliga sidan har det

alltid varit ett krav att Volvo ska vara en

bra arbetsgivare med hög standard i förhållande

till det land de verkar.

Regelbundna kontakter

– Vi har besökt Volvos anläggningar i Indien

vid tidigare tillfällen och har en hyfsad bild av

hur förhållanden och villkor ser ut inom AB

Volvo. Vi har även regelbundna kontakter med

fackliga kamrater via vårt fackliga världsråd.

Men vi kände inte igen den bild som målades

upp i Dagens Arbete, menar Mikael.

Huvuddelen av resan gick till Volvo Lastvagnar

i Bangalore eftersom de just avslutat

en 110 dagar lång strejk. Men de besökte

även Volvo Bussar och VCE som finns i

samma område.

– Vi fick även möjligheten att besöka ett

par inhemska företag. TVS som är Indiens

näst största motorcykeltillverkare och företaget

Teamlease som är ett av de största

bemanningsföretaget i Indien med cirka

85 000 anställda.

Rigid lagstiftning

Mikael förklarar att man även måste ta i

beaktande hur arbetsmarknaden fungerar

i Indien. En av anledningarna till varför andelen

bemanningsanställda är så stor (varierar

mellan 30 och 80 procent inhyrda),

beror på den rigida lagstiftningen. En fastanställning

är enligt indisk lag mer eller

mindre på livstid. I praktiken innebär det

att du alltså inte kan bli uppsagd. Om företaget

flyttar eller går i konkurs måste de

fortsätta betala lön.

– Vi har träffat arbetsrättsjurister både

från arbetsgivarsidan och den fackliga

sidan som förklarar hur komplicerade

rättsprocesser kan pågå i åratal. Detta

upplevs som ett stort problem.

På Volvo Lastvagnar har de just gått igenom

en tre månader lång strejk. Nu har de


– Efter drygt tre månaders har de indiska volvoarbetarna fått ett avtal som ger en försörjningsnivå över genomsnittet, men bemanningsanställda

har inte samma förutsättningar trots att de utför samma jobb. Här finns mycket kvar att göra, menar Sällström.

re socialt ansvar i Indien

enats om ett avtal som löste knäckfrågan

om en uppräkning av lönerna som kopplas

till inflationen (10–15 procent) vilket flera

av de indiska företagen har idag. Det nya

löneavtalet innebär även de lastvagnsanställdas

löner hamnar en bit över genomsnittet

för området, men framförallt att det

är löner som går att leva på.

Inga sociala skyddsnät

Problemet med de bemanningsanställda

kvarstår däremot. De har en betydligt

lägre nivå som baseras på delstatens lagstadgade

minimilön på 6 500 rupier (motsvarar

en tredjedel av de fastanställdas

lön). Dessa människor

kommer oftast utifrån

landsbygden, har

sämre eller ingen utbildning

alls och är

helt oorganiserade.

– Vi diskuterar med

både fack och lokala

företagsledningen utifrån synsättet att alla

som arbetar ”innanför våra grindar” ska ha

anständiga villkor. I Indien finns inga socia-

”För oss på den fackliga sidan

har det alltid varit ett krav att

Volvo ska vara en bra arbetsgivare

med hög standard i förhållande

till det land de verkar.”

MIKAEL SÄLLSTRÖM

la skyddsnät eller system som vi känner,

därför är företagens sociala ansvarstagande

för sina anställda väldigt viktigt.

Ligger i framkant

TVS som är ett nationellt indiskt storföretag,

ligger i framkant när det gäller att ta

socialt ansvar. När vi mötte företag och

fack berättade de hur man efter stora bråk

under slutet av nittiotalet tog ett beslut,

om att få slut på de ständiga konflikterna

och starta en dialog med arbetarna.

Beskrivning om de senaste tio årens utveckling

av fabriken utifrån arbetsmiljö,

och arbetsorganisation var mycket positiv.

De beskriver även

hur viktigt det med

socialt ansvarstagande.

TVS är mycket

noga med vilka man

anställer, men därpå

tar företetaget ett

större ansvar för

både den anställde och deras familjer,

genom att erbjuda bra boende och utbildning.

En annan utmaning är att ge tillgång

till vatten och energi, som är begränsad i

Indien.

Mikael berättar också om en mörkare sida

av det indiska samhället. Om hur kvinnorna

tyvärr har en oerhört utsatt position i samhället.

Våldtäkter och trakasserier är en del

av vardagen för kvinnorna. Detta är ytterligare

en bild som bevisar hur svårt det är att

förstå det indiska samhället. Enligt indisk

lag får inte kvinnor arbeta efter 19:00. På

större företag åtar man sig att bevaka och se

till att de kommer hem säkert på kvällen.

Ömsesidig respekt

– Innan vi lämnade landet hade vi ett avslutande

möte med Volvos lokala ledning och

de fackliga. Vi konstaterar att det finns en

gemensam ambition att istället för konfrontation

försöka ha en diskussion och att

det måste finnas en ömsesidig respekt.

– När det gäller bemanningsbranschen

finns det oerhört mycket att göra. Det är

egentligen inget enskilt volvoproblem utan

ett samhällsproblem. Men vi ser inte det

som ett fackligt problem om Volvo som arbetsgivare

går före.

fördelaren 5, juni 2013 5


AB Volvo

Viktiga framtidsfrågor diskuteras i Tuves produktionsråd som består av (från vänster) Mikael Ödman, Christer Lindsjö, Ove Holmström, Tomas

Johansson, Dan Holmström och Daniel Kristoffersson samt huvudskyddsombudet, Urban Andersson (saknas på bild).

Stora förändringar diskuteras

inom produktionsrådet

– På AB Volvo finns ett produktionsråd

som är en del i vårt AB

Volvoråd. I denna konstellation

träffas vi varje tisdag för att

diskutera aktuella händelser,

men framförallt diskuterar vi

viktiga framtidsfrågor, förklarar

Ulf Albinsson, från Volvo Verkstadsklubb.

Eftersom AB Volvorådet är så omfattande

har de fackliga inom produktionen valt att

träffas separat så att de frågor som endast

berör detta område är ordentligt genomarbetade

och kan presenteras som sakliga

kortare rapporter på rådsmötet.

Bygga om i Tuve?

Idag handlar mötena främst om den pågående

förstudien som företaget startat och

som kan komma att beröra hela produktionskedjan,

inte bara i Tuve utan hela

Europasystemet.

6

fördelaren 5, juni 2013

Det är stora och omfattande förändringar

som diskuteras I förstudien. Bland annat tittar

man på att göra om bygga om Tuvefabriken

från två separata flöden där vi i dags

läget producerar 50 bilar per dag, till ett

flöde med en beräknad kapacitet på 75 bilar.

En annan del av studien handlar om att

flytta stora delar av verksamheterna i

Umeåfabriken till Tuve. Även packningsverksamhet

kan komma på tal. Det finns

planer på att vi även ska sköta packen för

Renault.

Utredningen som även ser över materialhanteringen

inom samtliga Volvofabriker i

Europa och möjligheterna att bygga både

Volvo och Renaults små lastbilar i samma

fabriker med mera, beräknas vara klar i september.

Då får vi en fullständig redovisning

om vad som kommer att hända framöver.

– Det kommer innebära ett

stort arbete för vår organisation,

efter att vi fått presentationen,

vad det än blir måste vi inom vår

organisation tillse att vi har representation

av förtroendevalda i alla

Ulf Albinsson.

viktiga forum och projektgrupper, säger

Ulf Albinsson.

Bra organisation

– Men det känns ändå bra att vi har en facklig

organisation med duktiga killar och tjejer

inom alla olika nivåer och inriktningar. För

det kommer innebära många och i vissa fall

stora förändringar för våra medlemmar,

som trots allt är kärnan i produktionen av

världens bästa lastbil som företagsledningen

så gärna stoltserar med, menar han.

Produktionsrådet består av Ove Holmström,

som håller ihop gänget, gruppordförandena

Tomas Johansson, som ansvarar

för logistikverksamheten, Daniel Kristoffersson,

som har området kring flödena,

Christer Lindsjö, ansvarar för justering och

förarbetena samt Michael Ödman,

som är ansvarig för kringverksamheterna

såsom underhåll, påbyggnad

och utleverans. Huvudskyddsombudet

Urban Andersson

och Dan Holmström, med sin bakgrund

och kunskaper tillför mycket i

de fackliga diskussionerna.


Att ekonomi går före

hälsa är oacceptabelt

– Neddragningar inom företagshälsovården

får oacceptabla

konsekvenser för IF Metalls

medlemmar, därför har jag

reserverat mig mot beslutet,

säger Carlos Rebelo Da Silva,

Volvo Verkstadsklubbs huvudskyddsombud.

Volvo Personvagnar har beslutat om neddragningar

som innebär att tiden för att få

vård blir längre än tidigare. Det medför ett

ökat lidande för de som är i behov av vård

och en snabb rehabilitering.

Carlos befarar att den här besparingen är

ytterligare ett bevis på hur snålheten bedrar

visheten, för den kan medföra en kostnadsökning,

eftersom den förlänger sjukfrånvaron.

Nu kan det dröja bortemot sex veckor

innan de kan få en medicinsk bedömning,

vilket innebär att tiden förlängs innan de

kan återgå i arbete.

Drabbar metallare

Neddragningen drabbar nästan uteslutande

IF Metalls medlemmar, eftersom företagshälsovården

i princip framöver bara

kommer att vara tillgänglig på dagtid.

Många av våra medlemmar är anställda på

andra arbetstider än dagtid.

– Varför slår alltid besparingar hårdast

mot våra våra medlemmar, frågar sig Carlos.

Är vi inte lika mycket värda?

Att det inte finns läkartider eller vård att

tillgå innebär att rutiner och instruktioner

IF Metalls riktlinjer

Carlos Rebelo Da Silva.

måste skrivas om, som till exempel instruktionen

”Besök på företagshälsovården

vid olycksfall på arbetsplatsen”. Av

den framgår att den skadade först skall

kontakta sin närmaste chef och meddela

vad som har inträffat. Därefter skall han

bedöma om det föreligger något behov av

medicinsk vård. Om han anser det, skall

företagshälsovården kontaktas via telefon

för konsultation och rådgivning.

Chefer är inga läkare

– Det är högst allvarligt! När fick våra chefer

den kompetens och det ansvar som

krävs för att kunna genomföra en medicinsk

bedömning? Hur väl överensstämmer

egentligen den här rutinen med företagets

uttalande om att våra anställda och

deras familjer alltid skall kunna lita på att

vi gör vårt yttersta för att skapa trygga och

säkra arbetsplatser?

Företagshälsovården roll är främst förebyggande och dess uppgift är att:

◾ Medverka till att ta fram underlag för de beslut som krävs för arbetsmiljö- och anpassningsbefrämjande,

samt rehabiliterande åtgärder i företaget.

◾ Följa upp de förhållanden som kan påverka de anställdas hälsotillstånd och bidra till en lämplig

arbetsanpassning.

◾ Ge råd och medverka till att ändamålsenliga sunda och säkra arbetsförhållanden skapas, inte

minst i samband med större förändringar i företaget.

IF Metall betonar att det är angeläget att företagshälsovården kan och ges möjlighet att medverka

i ett tidigt skede samt är en resurs i rehabiliteringsarbetet.

Hälsa

– Att omgående se till att den skadade

kommer under vård och omsorg, inser nog

de flesta har högsta prioritet, därefter kan

chefen informeras.

Slarv med intyg

En annan rutin som det slarvas med är förstadagsintyget,

som krävs vid upprepad

sjukdom. Enligt denna ska personen som

är ålagd förstadagsintyg uppsöka Företagshälsovården

för en medicinsk bedömning,

vilken ska ske av läkare och absolut

inte av någon annan sjukvårdspersonal.

– Att bedömningen görs av en läkare är

en förutsättning för ett korrekt underlag,

så att inte utbetalningen av sjuklön kan ifrågasättas,

vilket regleras både i IF Metalls

kollektivavtal enligt §8 och i Försäkringskassans

regelverk.

Om det ska genomföras ändringar av

den här rutinen, skall den enligt kollektivavtalet

ske i samråd med den lokala fackliga

organisationen. Endast i särskilda fall

kan det ske efter att beslutet fattats.

– Slarvet som börjat uppstå med den här

rutinen, kommer förmodligen av att Volvo

Personvagnar köper in allt färre läkartider

till Företagshälsovården.

Lagen otydlig

Verkstadsklubben har dessvärre inte fått

framföra sina synpunkter på vad som bör

prioriteras inom företagshälsovården, utifrån

företagets budget.

– Det anser vi är fel, eftersom konsekvenserna

av företagets prioriteringar i besparingsbeslutet

framförallt påverkar våra

medlemmar och det är dessvärre inte i

någon positiv riktning.

I Arbetsmiljölagen (3 Kap. 2 c §) finns en

skrivning om arbetsgivarens skyldigheter

när det gäller företagshälsovården.

Carlos anser att på den här punkten är

lagen otydlig, vilket komplicerar arbetsmiljöarbetet

eftersom den inte preciserar vilken

kvalitet på företagshälsovård arbetsgivarna

ska tillhandahålla, som till exempel

utifrån deras storlek, verksamhet eller arbetstider

med mera.

fördelaren 5, juni 2013 7


Kultur & Fritid

Följ med till Skara Sommarland!

Inför lördagen den 6 juli har vi

laddat upp med fler bussar för

Volvo Verkstadsklubbs medlemmar

och deras familjer.

Destinationen är återigen populära

Skara Sommarland. Vill

du åka med?

Biljetterna finns att köpa till kraftigt rabatterade

medlemspriser. Priset är 100 kronor

för alla, både för vuxna och barn. I dessa

otroligt förmånliga priser ingår bussresa

tur och retur, godispåse och dricka till barnen

samt inträdet till Skara Sommarland.

Detta är ett arrangemang som Volvo

Verkstadsklubbs Kultur och Fritidskommitté

anordnat flera år i rad för medlemmarna

och detta är en mycket uppskattad,

populär och omtyckt tradition då det inte

blir en superdyr resa tillsammans med familjen.

I nöjesparken finns det massvis

med aktiviteter för alla att ta del av såsom

att åka berg och dalbana, bada i vattenparken,

svalka sig med glass, åka go cart med

Konstresa till Akvarellmuseet

Volvo Verkstadsklubbs Kultur &

Fritidskommitté anordnar en

resa till Nordiska Akvarellmuseet

i Skärhamn över dagen. Är

du en konstintresserad medlem?

Då kanske detta är något

för dig?

Den 31 augusti klockan 09:30 avreser

bussen från Shell-macken på Stadstjänaregatan,

vid Göta Älvbron mittemot Nils

Ericsonterminalen, till Nordiska Akvarellmuseet

i Skärhamn. På vägen till museet

stannar vi till för en fikapaus med kaffe

och fralla.

Väl på plats möter guiden upp för att visa

er runt och berätta historien bakom alstren

inne på museet. Förutom museets samling

av konst pågår en utställning av den ameri-

Volvo Verkstadsklubb, Göteborg

mera. För den som blir hungrig finns där

restauranger och caféer lättillgängligt och

där finns även en grillplats precis vid sjön

för dem som vill ta med sig egen matsäck.

Biljetterna kommer att säljas på Volvo

Verkstadsklubbs expedition, telefon 031-59

22 51, från och med måndagen den 10 juni

klockan 13:00 och som vanligt är det först

till kvarn som gäller. Du kan som medlem

köpa max fyra biljetter, eftersom det är ett

begränsat antal biljetter som säljs. Om du

tänker ta egen bil måste du informera det

kanska porträttkonstnären Alice Neel.

Konsten handlar både om individer och om

sociala, kulturella och politiska klyftor i

samhället. Hennes porträtt avbildar inte

endast familjemedlemmar

eller kända personligheter

som Andy Warhol utan man

kan även hitta spår av konstnärens

personliga tragedier.

Efter guidningen på museet

och en stunds fri tid tar färjan

er från Rönnäng över till ön

Åstol där middagen dukas

upp på rökeriet. Där kan man

passa på att samtidigt njuta

av den vackra skärgården

som man kommer väldigt

nära inpå på den lilla ön. Här

ges också möjlighet att strosa runt och

bara njuta efter middagen innan färjan

åter går till Rönnäng.

”Hartley and Ginny”, av

Alice Neel, 1970. Akryl på

kartong 71,4 x 55,9 cm.

till oss. Det gör du i samband med att du

bokar eller hämtar ut dina biljetter. Detta

för att vi inte ska stå med onödiga kostnader

för tomma bussar. Informera oss även

om hur många ni åker i bilen.

Bussarna kommer att avgå från Shellmacken,

Stadstjänaregatan, mittemot Nils

Ericsonterminalen. Avresa sker klockan

08.00 den 6 juli. Till Skara Sommarland anländer

man cirka klockan 10:00 då nöjesparken

öppnar. Hemresa sker 17:00 och vi är

tillbaks till Göteborg igen vid 19-tiden.

Bussen anländer till Göteborg igen vid

18-tiden på kvällen. Det förmånliga medlemspriset

på 125 kronor inkluderar bussresan

tur och retur, kaffe och fralla, entré

till Akvarellmuseet samt guidning,

middag på Åstols rökeri

och färjeavgift.

Biljetterna släpps till försäljning

den 12 augusti klockan

13.00. Biljetterna, som

finns i ett begränsat antal, går

inte att förboka innan säljstart

och det är max 2 biljetter per

medlem. För att köpa biljetter

så ringer du till vår expedition

på nummer 031-59 22 51. Om

du har svårt att hämta ut biljetterna

under våra öppettider

så meddela detta när du ringer.

För att veta mer om utställningarna och

museet, gå in på www.akvarellmuseet.org.

Volvo Verkstadsklubb, TK-porten, 418 78 Göteborg. www.vvkgbg.o.se

Ansvarig utgivare: Mikael Sällström. Chefredaktör: Michael Blohm. Telefon: 59 42 53. Telefax: 54 86 20.

Re dak tion: Tommy Andersson, Linda Bergström, Henrik Nilsson, Christer Emilsson och Ulf Albinsson.

Redigering & grafisk form: REDskapet. Tryck: Zetterqvist, Göteborg 2013.

More magazines by this user
Similar magazines