05.04.2017 Views

Cykling nr 1 2017

Cykelfrämjandets medlemstidning

Cykelfrämjandets medlemstidning

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CYKELFRÄMJANDETS MEDLEMSTIDNING TILL<br />

DIG SOM STÖDJER CYKLING. NUMMER 1 <strong>2017</strong><br />

<strong>Cykling</strong>SOM<br />

POLITISK<br />

KRAFT!<br />

LEKFULLHET<br />

Cykellekar skapar vanor för barnen<br />

Aktion<br />

MÖT DE ANONYMA<br />

CYKELAKTIVISTERNA<br />

Kamp<br />

FÖR AFRIKANSK<br />

STADSPLANERING<br />

Mål<br />

ÅTTA PUNKTER<br />

FÖR CYKELSVERIGE


INNEHÅLL<br />

<strong>Cykling</strong> NR1 <strong>2017</strong><br />

4. LEDARE Ordföranden har ordet<br />

6. NYHETER Nytt i cykelvärlden<br />

8. AKTUELLT De anonyma aktivisterna<br />

12. PORTRÄTT Möt Amanda Ngabirano<br />

14. REPORTAGE Lekcykelstuga för barnen<br />

20. PRODUKTER Cyklar starka som stål<br />

22. RESOR Sveriges populära cykelpaket<br />

30. EVENEMANG Schema för CTV<br />

32. FÖRENING Cykelfrämjarsverige<br />

34. KRETSEN På besök i Uppsala<br />

38. KALENDARIUM Vårens aktiviteter<br />

42. KRÖNIKA av Gunilla Brynell-Johansson<br />

14<br />

CYKELLEK<br />

Omslagscyklisten<br />

Amanda Åkesson.<br />

Foto: Hanna<br />

Mi Jakobson<br />

22<br />

20<br />

STÅLCYKEL<br />

Den klassiska<br />

höghjulingen i<br />

nyproduktion.<br />

Foto: Lina<br />

Karna<br />

Kippel<br />

PAKETCYKLISTEN All inclusive<br />

med motion, boende och mat för<br />

cykelturister. Foto: Sweden by Bike<br />

Cykelliv<br />

i ett paket<br />

Årets första cykeltidning har<br />

paketerats färdig för läsning. Den<br />

innehåller flera sidor med paketlösningar<br />

för cykling. I reportaget<br />

från sidan 14 lanseras en handbok<br />

om cykellekar och på sidan<br />

32 presenteras Cykelfrämjandets<br />

nypaketerade mål för föreningen.<br />

Vårens kalendarium och dag-fördag-schemat<br />

inför sommarens<br />

Cykelturistvecka i Halmstad är inslagna<br />

i olika schemapaket. Inför<br />

turistsäsongen har vi också skrivit<br />

om cykelpaket i Sverige.<br />

Till det här vårnumret har vi<br />

även intervjuat de som cyklar utanför<br />

boxen. Från sidan 8 berättar<br />

två anonyma aktivister om hur de<br />

binder samman aktioner på nätet<br />

och på gatan. På följande sidor,<br />

från 12 till 13, finns Amanda<br />

Ngabirano som rör sig utanför den<br />

i<strong>nr</strong>utade trafiknormen i Uganda.<br />

Vi har även väntat på det ultimata<br />

cykelpaketet för Sverige, det vill<br />

säga den nationella cykelstrategin,<br />

men tidningen hann skickas till<br />

tryck innan den släpptes, även<br />

denna gång.<br />

12<br />

TRAMPKRAFT<br />

Stadsplaneraren<br />

Amanda Ngabirano<br />

kämpar för cykeln i<br />

Uganda. Foto:Tove<br />

Tikkanen Jönn<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

HANNA MI JAKOBSON<br />

3


LEDARE<br />

”<br />

Cykeln fyller 200 år. Den 12 juni 1817 gjorde den tyske jägmästaren<br />

och uppfinnaren Karl von Drais den första turen på sin nya uppfinning<br />

Laufmaschine, alltså gåmaskinen, föregångaren till dagens cykel.<br />

Premiärturen tog Karl von Drais<br />

ut ur staden Mannheim och till den<br />

närmaste omgivningen. Sen dess har<br />

cykeln tagit flera evolutionära kliv.<br />

Utseende, funktion och användning<br />

har förändrats under dessa två sekel,<br />

utan att tappa i attraktionskraft.<br />

Den mer samtida, men avlidna,<br />

uppfinnaren Steve Jobs berättar i<br />

flera intervjuer om en studie om<br />

olika djurarters energieffektivitet.<br />

Hur mycket energi som olika djur gör<br />

av med för att färdas en kilometer.<br />

Kondoren hamnade på första plats,<br />

medan människan landade långt<br />

ner på listan. Men då föreslog<br />

någon på forskartidskriften Scientific<br />

American att testa effektiviteten hos<br />

en människa på cykel, med resultatet<br />

att människan då utklassade alla<br />

andra djur, inklusive kondoren.<br />

Det är genom uppfinningar som<br />

cykel, som vi människor skiljer oss<br />

från djuren och kan spränga våra<br />

fysiska begränsningar. Teknologientreprenören<br />

Steve Jobs poäng<br />

var att datorn skulle bli ”a bicycle of<br />

the mind”, vilket är en fin analogi.<br />

Digitaliseringen, automatiseringen<br />

och urbaniseringen kommer att få<br />

allt större betydelse för samhället,<br />

inte minst för hur vi reser.<br />

I takt med att samhället blir allt<br />

mer beroende av komplex teknik<br />

som ska underlätta livet, är det<br />

fascinerande att cykelns genialiska<br />

enkelhet gör den lika aktuell i dag<br />

som den var för 200 år sedan. Både<br />

som analogi och som realitet. Den<br />

enkelheten borde prägla vårt val av<br />

fordon. Att välja cykeln är att hylla<br />

och gratta ett av världens framsteg.<br />

Foto: Hanna Mi Jakobson<br />

RIKSORDFÖRANDE<br />

LARS STRÖMGREN<br />

TIDNING<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets medlemstidning<br />

som kommer ut fyra gånger per<br />

år. Vi skriver om cykling och föreningen<br />

arbetar för det cykelvänliga samhället.<br />

Nästa nummer kommer ut i maj <strong>2017</strong>.<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Chefredaktör och ansvarig utgivare,<br />

Hanna Mi Jakobson<br />

0728-51 36 61<br />

chefredaktor@cykelframjandet.se<br />

4<br />

STYRELSE<br />

Lars Strömgren, Stockholm<br />

Arijana Marjanovic, Stockholm<br />

Linda Kummel, Stockholm<br />

Kent Larsson, Alingsås<br />

Vera Chudnikova, Malmö<br />

Allan Hedlund, Malmö<br />

Carl Målberg, Västerås<br />

Göran Smith, Göteborg<br />

styrelsen@cykelframjandet.se<br />

MEDLEMSKAP<br />

Huvudmedlem 275 kronor<br />

Familjemedlem 75 kronor<br />

Ungdom & student 100 kronor<br />

Bli medlem eller läs mer om ditt medlemskap<br />

på Cykelfrämjandets hemsida.<br />

cykelframjandet.se<br />

KANSLI<br />

Cykelfrämjandet, c/o Föreningshuset<br />

Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm<br />

08-121 513 31<br />

Telefontid måndag–torsdag 08.30–12.00<br />

fredag 08.30–10.45<br />

info@cykelframjandet.se<br />

ANNONSER<br />

Svenska Huvudmedia KB 08-55 66 77 50<br />

svenska.huvudmedia@telia.com<br />

TRYCK<br />

Trydells tryckeri,<br />

ISSN 0280-3038<br />

Tidningen är miljömärkt och<br />

distributionen klimatekonomisk.<br />

<strong>Cykling</strong> går även att läsa online.


5


NYHETER<br />

Sveriges första<br />

GÖTEBORG Cykelriksdagen<br />

samlade politiker, experter<br />

och cyklister för att debattera<br />

aktuella frågor för Sveriges<br />

cykelframtid.<br />

Företrädare för alla riksdagspartier<br />

stod på stora scenen 3 mars<br />

på Svenska cykelmässan i Göteborg.<br />

Cykelfrämjandet anordnade,<br />

tillsammans med paraplyorganisationen<br />

Svensk <strong>Cykling</strong>, landets<br />

första cykelriksdag.<br />

Ämnesområdena delades upp i<br />

infrastruktur och underhåll, hälsa<br />

och säkerhet samt ekonomi, ämnen<br />

som även ska ingå i den försenade<br />

nationella strategin för cykel.<br />

– Vi saknar en cykelstrategi<br />

från regeringen, det är lite<br />

pyspunka där. Med en sådan<br />

strategi som grund skulle man<br />

också kunna diskutera och<br />

komma överens om hur man<br />

gemensamt, i ett kommunförbund<br />

eller i en region, planerar<br />

för den nödvändiga infrastrukturen,<br />

sa Ola Johansson (C).<br />

– Den är på väg fram i närtid.<br />

Det är klart att den kommer att<br />

vara viktig, för den kommer att<br />

sätta målen för de nationella<br />

cykelmålen i mångt och mycket,<br />

svarade Johan Andersson (S).<br />

En av panelexperterna som<br />

ställde frågor till politikerna var<br />

trafikplaneraren Krister Isaksson,<br />

som tog upp cykelstrategin från<br />

2000 och cyklingsutredningen<br />

från 2012. Enligt honom hade de<br />

inte lett till något resultat och<br />

han svarade själv på varför.<br />

Vi saknar en<br />

cykelstrategi från<br />

regeringen. ”OLA JOHANSSON (C)<br />

– Svaret är att det inte tillsattes<br />

några personella och ekonomiska<br />

resurer och då blir det svårt att<br />

förverkliga någonting, sa Krister<br />

Isaksson.<br />

Han undrade därmed vad politikerna<br />

och partierna tänkte göra<br />

för att få fram medel för cykling.<br />

– Vi gör det i vår skuggbudget.<br />

Vi öronmärker pengar och tror<br />

att det är nödvändigt, svarade<br />

Jakob Forssmed (KD) som fick<br />

medhåll av sin allianskollega.<br />

– Om cyklingen skulle vara<br />

ett eget transportslag skulle den<br />

också ha mycket tydligare pengar<br />

avsatta, sa Nina Lundström (L).<br />

SAMSTÄMMIGHET<br />

Karin Svensson-Smith (MP)<br />

och Emma Wallrup (V).<br />

HELMET-<br />

SPLAINING<br />

Baserat på begreppet mansplaining, där<br />

män anses berätta saker för kvinnor som de<br />

redan vet. Helmetsplaining syftar på hjälmanvändare<br />

som förklarar för dem utan hjälm.<br />

6<br />

Brist på cykeltekniker<br />

SVERIGE Efterfrågan<br />

ökar på mekaniker, som<br />

kan hantera service och<br />

underhåll till de allt mer<br />

avancerade cyklarna och<br />

populärare elcyklarna.<br />

– Yrkesgruppen cykeltekniker<br />

anses inte existera,<br />

säger Joakim Stenberg, VD<br />

för Cykelbranschen, som<br />

driver frågan att starta en<br />

yrkeshögskoleutbildning.<br />

8<br />

KILOMETER LÅNG ÄR<br />

VÄRLDENS LÄNGSTA<br />

UPPHÖJDA CYKEL-<br />

BANA I XIAMEN, KINA.


cykelriksdag<br />

– Pengarna finns, det är bara<br />

en fråga om hur de används. Om<br />

vi skulle kunna komma överens<br />

om vad vi ska bygga mindre av,<br />

som gör det svårare att nå miljömålen,<br />

så är det inga som helst<br />

problem att ha tillräckligt mycket<br />

pengar för cykelinfrastruktur, sa<br />

Karin Svensson-Smith (MP).<br />

Hon satte cykeln mot bilen i sin<br />

retorik om prioriteringar, Emma<br />

Wallrup (V) instämde delvis.<br />

– Vi behöver mindre av bilinfrastruktur<br />

just i denna tid, när vi<br />

behöver ställa om fort. I nästa<br />

infrastrukturplan hoppas jag<br />

därför att vi kommer att kunna<br />

skjuta till mer medel just till<br />

cykel, kanske lite mindre bilväg<br />

och mycket mer järnväg, sa hon.<br />

Oppositionen ansåg däremot<br />

inte att det var realistiskt att ta<br />

resurser och yta från bilen.<br />

– Det innebär inte att något parti<br />

i realiteten, när det väl kommer<br />

till kritan, har kraft att försöka<br />

döda andra trafikslag för att lyfta<br />

cykeln. Det handlar i stället om<br />

att cykeln måste få den roll i<br />

transportsystemet som den rättmätigen<br />

har, sa Erik Ottoson (M).<br />

Enighet fanns dock över partigränserna<br />

när det gällde frågor<br />

som att införa ett nationellt kunskapscentrum<br />

för cykel och satsa<br />

på cykling för barn. Då röstade<br />

samtliga i politikerpanelen med<br />

gröna lappar. På frågorna om<br />

subventionering av elcyklar och<br />

miljardsatsningar på cykelleder<br />

användes fler röda lappar.<br />

Text och foto:<br />

Hanna Mi Jakobson<br />

•<br />

•<br />

•<br />

POLITIKER<br />

Pendelcyklisten<br />

Jakob Forssmed (KD)<br />

DELTAGANDE POLITIKER<br />

Ola Johansson (C)<br />

Jakob Forssmed (KD)<br />

Nina Lundström (L)<br />

Erik Ottosson (M)<br />

Karin Svensson-Smith (MP)<br />

Johan Andersson (S)<br />

Jimmy Ståhl (SD)<br />

Emma Wallrup (V)<br />

DELTAGANDE EXPERTER<br />

Anna Niska, VTI<br />

Krister Isaksson, Sweco<br />

Tony Grimaldi, Cycleurope<br />

Helena Stigson, Folksam<br />

Tommy Gustavsson, LOK-gruppen<br />

Lars Strömgren, Cykelfrämjandet<br />

Cykelriksdagen filmades för<br />

SVT Forum och finns på svtplay.se<br />

VOTERING<br />

Politikerna röstade<br />

om cykelleder.<br />

Cancercyklingen fortsätter<br />

SVERIGE <strong>Cykling</strong> för cancerforskning<br />

har varit målet för<br />

flera initiativ, som Ride for<br />

Hope och Team Rynkeby.<br />

Efter samarbeten med<br />

föreningar inom prostata-<br />

cancer, bröstcancer och barncancer<br />

uppmärksammas nu<br />

gynekologisk cancer. I sommar<br />

går välgörenhetsturen Ride 4<br />

Women faster than cancer från<br />

Oslo till Wien för cyklister.<br />

”<br />

Cykeln har gått fint i minus 26<br />

grader tur och retur till Ensamheten,<br />

bara att bylta på tillräckligt med kläder.<br />

ARMBRYTERSKAN HEIDI ANDERSSON, FRÅN BYN ENSAM-<br />

HETEN I NORRLAND, SOM ANVÄNDER LASTCYKEL SOM EN<br />

DEL I ATT HENNES FAMILJ SKA BLI FOSSILFRIA TILL ÅR 2025.<br />

7


AKTUELLT<br />

AKTIVISTERNA<br />

BAKOM SKÄRMEN<br />

Vid sidan av den organiserade cykellobbyn finns cyklister<br />

som driver opinionen från gatan till datorn. Vi har pratat<br />

med svenska aktivister, som använder satir på sociala medier<br />

och spökvit sprayfärg för att belysa cykelfrågor. De är två<br />

exempel på anonyma aktörer på marknivå och i cybervärlden.<br />

TEXT: HANNA MI JAKOBSON OCH ILLUSTRATION: ANASTASIA SAVINOVA<br />

8


En betydande del av cykelopinionen drivs<br />

idag på internet, där mängder av följare kan<br />

sprida tankar och budskap vidare. I sociala<br />

medier kan kvinnliga cyklister i Iran samla<br />

stort stöd med selfies på instagram och hacktivister<br />

kan visa upp sina påmålade cykelbanor på bilvägarna<br />

i Mexico City. Gatan och nätet kopplas ihop. Våld som<br />

sker ute i trafiken kan till exempel synliggöras från en<br />

kamera på cykelhjälmen till rörlig bild på sociala medier.<br />

Mobilisering sker även åt andra hållet. När masscyklingar<br />

som Critical Mass läggs upp online drar det även fler<br />

aktivister till den fysiska samlingsplatsen på torget.<br />

Internationellt finns flera olika koncept och varianter<br />

som har inspirerat aktörer i Sverige. En av dem är<br />

satirsidan Car Sverige, vilket är en parodi på lobbyorganisationerna<br />

inom bilindustrin. Satirikerna argumenterar<br />

för bilismen, men på ett ironiskt och tillspetsat sätt.<br />

– Framför allt försöker vi att föra fram bilismen som<br />

lösningen på alla problem, ungefär som de andra bilorganisationerna,<br />

men vi tycker väl att de är lite mesiga.<br />

Vi försöker dra det ett steg längre och visa på logiken,<br />

eller bristen på logik, i hur vi i dag satsar på massbilism<br />

samtidigt som vi vet vad problemen är, säger en företrädare<br />

för Car Sverige, som vill vara anonym.<br />

Under namnet Car Sverige verkar satirikerna framför<br />

allt på internet, där de lägger upp informationsfilmer<br />

och kommenterar aktuella nyheter om bilism.<br />

– Personligen har jag argumenterat i de här frågorna<br />

på andra sätt också, genom seriösa artiklar och diskussioner,<br />

men det kan vara ganska hopplöst. Då kan det<br />

vara skönt att få ta motståndarsidans argument, vrida<br />

på dem och köra lite samma stil som den gör. Det är<br />

ganska skönt att få säga tvärtemot från vad man tycker<br />

och tänker, sen blir det roligare också, säger Car Sveriges<br />

företrädare.<br />

På deras hemsida finns exempelvis satirkampanjer<br />

som ögonmasken, en sorts ögonbindel med en tom landsväg<br />

i kontrast till de bilköer som stadsbilister ofta sitter i.<br />

– Frihet i en liten mask, det är en produkt som vi<br />

försöker lansera som lösningen på att bilupplevelsen<br />

kanske inte alltid är likadan i verkligheten som i<br />

reklamen. Det är något som vi försöker jobba på. Sen har<br />

vi en kampanj som heter suv-solidaritet, som jag tycker<br />

är ganska bra. Den förklarar varför det är så viktigt att<br />

köra suv i innerstaden, säger satirikern.<br />

Deras inlägg länkas vidare från hemsidan, delas på<br />

Facebook och får följare på Twitter. De flesta som läser är<br />

cyklister eller andra som är intresserade av trafikpolitik.<br />

– Det känns som att målgruppen är ganska smal<br />

9


AKTUELLT<br />

men det är även en del i maktpositioner som följer, som<br />

politiker och trafikplanerare, säger Car Sveriges företrädare.<br />

Enligt hen är det svårt att göra satir i dagens medieklimat,<br />

där gränserna mellan vad som är sant och osant<br />

blir allt otydligare.<br />

– De som uppskattar det mest är kanske de som redan<br />

är insatta i frågan, för en del fattar inte att det är satir.<br />

Det är lite svårt att göra ironi om man gör det för bra,<br />

säger hen.<br />

Samtidigt är medieklimatet en bas för dessa metoder.<br />

– Jag tycker att satiren är ett slags ventil, ett skönt<br />

sätt att peka på absurditeter i samhället generellt. Det är<br />

väl så satiren alltid har funkat. Men just nu tror jag att<br />

det behövs mer än någonsin. Om man har engagerat sig<br />

lite i till exempel trafikpolitik, eller vilken politisk fråga<br />

som helst, är det lätt att man blir lite deprimerad för att<br />

det finns så himla mycket i de sociala medieflödena som<br />

är negativa.<br />

Hen anser inte att de själva skapar negativitet.<br />

– Trafikfrågan är ändå en så pass robust fråga, det är<br />

inte lika stor chans att man råkar såra någon på riktigt<br />

om man driver med dem. Vi driver med biltillverkare och<br />

billobbyister och så där. Jag tror inte att de skulle börja<br />

gråta om de ser våra inlägg, därför känns det ganska<br />

tryggt och kanske lite fegt också, säger hen.<br />

Genom sociala medier kan anonyma avsändare som<br />

Car Sverige nå ut snabbare, bredare och längre. Via nätet<br />

har de fått en annan räckvidd och genomslagskraft än<br />

när de protesterade ute på gatan, våren 2015.<br />

– Det var då som Förbifart Stockholm skulle börja byggas.<br />

Då började det som en demonstration på första april<br />

och vi hade många bra argument på våra plakat. Efter<br />

det flyttade allt ut på sociala medier och på vår hemsida,<br />

berättar Car Sveriges företrädare, som främst utgår från<br />

Stockholm i sina satirkampanjer.<br />

I Göteborg finns ett annat exempel på hur manifestationer<br />

på gatan kan spridas vidare som budskap på nätet.<br />

– Ghost Bikes Göteborg är en aktionsgrupp som sätter<br />

upp vita cyklar på platser där cyklister har blivit ihjälkörda,<br />

förklarar en av deras företrädare, som också är anonym.<br />

– Vi tycker inte att det är relevant vilka vi är, utan vi vill<br />

uppmärksamma de som har gått bort. Plus att det antagligen<br />

är klassat som nedskräpning, skulle jag gissa, så det<br />

gör oss alltså skyldiga till ett brott. Därför är vi anonyma<br />

också, säger en av aktivisterna i Ghost Bikes Göteborg.<br />

Hen hade tidigare hört talas om de vitsprayade spökcyklarna<br />

som stod utplacerade på olycksplatser världen<br />

över, för att hedra cyklister.<br />

– Sen såg jag en ghostbike utomlands för ett år sen<br />

och blev påmind om det här projektet. Det finns en<br />

väldigt stark symbolism i en vit cykel, säger aktivisten<br />

som tog hem metoden till Göteborg.<br />

Enligt Transportstyrelsen omkom 19 cyklister i<br />

Sverige 2016, varav 15 orsakades av en kollision med<br />

motorfordon. Tre dödsolyckor skedde i Göteborg och vitsprayade<br />

cyklar står fortfarande fastlåsta där, vid vardera<br />

olycksplats. Bilder på cyklarna har spridits på Facebook<br />

via aktionsgruppens sida.<br />

– Det är helt enkelt för att få folk att förstå vad det<br />

är och då är sociala medier ett väldigt enkelt sätt.<br />

Det finns en cykla-i-Göteborg-grupp på Facebook och<br />

sprider man bara det där når man väldigt många cyklister,<br />

så att åtminstone vi vet vad det innebär. Det hade varit<br />

bra om man kunde nå ut till bilister också, säger hen.<br />

Genom kommentarsfälten kan gruppen även ta del av<br />

reaktionerna på de utplacerade cyklarna.<br />

10


– De är mestadels positiva, men det finns<br />

också personer som helt enkelt blir ledsna<br />

av påminnelsen, vilket givetvis är en del i en<br />

sorgeprocess. Det är därför som i varje fall jag<br />

tycker att cyklarna ska tas bort så småningom.<br />

Det är inte meningen att de ska stå där<br />

för evigt och påminna om dödsfallen, säger<br />

spökcykelaktivisten.<br />

Likt aktivisterna i Car Sverige har de valt<br />

känslosamma taktiker för att sprida sina budskap,<br />

men i stället för humor använder de<br />

sorg.<br />

– Det går helt enkelt hem hos folk och<br />

skapar känslor, så att de sprider det man<br />

vill få ut, säger företrädaren för Ghost Bikes<br />

Göteborg.<br />

Med sociala medier och onlinemetoder har<br />

aktivismen delvis förändrats eller förstärkts.<br />

Idéer och kampanjer sprids globalt och får nya<br />

tappningar lokalt. Aktionsgruppen i Göteborg<br />

har inspirerats av gatuaktivisten Wanksy och<br />

satiraktivisterna i Stockholm hänvisar i sin<br />

tur till twitterkontot Bob Gunderson som en<br />

inspirationskälla.<br />

– Jag tycker det är viktigt, om man håller på<br />

med aktivism, att man måste göra saker man<br />

tycker är kul, säger satirikern på Car Sverige<br />

och i Ghost Bikes Göteborg framhålls även<br />

friheten med att jobba i aktionsgrupper.<br />

– Den demokratiska processen blir mycket<br />

kortare. Om vi ska göra något är vi en grupp<br />

som är ganska homogen med ungefär samma<br />

idéer om vad som bör och kan göras.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

CYKELAKTIVISTER PÅ INTERNET<br />

BOB GUNDERSON<br />

Ironiskt Twitterkonto från en<br />

cykelaktivist i San Francisco,<br />

som poserar som en motorälskande<br />

surgubbe som kämpar<br />

för bredare bilvägar, högre<br />

hastigheter och ännu fler bilparkeringar.<br />

ANTIPEX<br />

Twittrande amerikansk aktivist<br />

som fotograferar motorfordon<br />

som står på cykelbanor eller är<br />

farliga för cyklister i trafiken.<br />

Han dokumenterar, publicerar<br />

och rapporterar till polisen.<br />

PBOTRANS<br />

Twitterkonto som dokumenterar<br />

sina cykelvänliga ingrepp i infrastrukturen.<br />

Aktivisten använder<br />

koner för att markera cykelbanorna,<br />

sätter upp egna<br />

skyltar med sänkt hastighet eller<br />

står iklädd reflexväst med en<br />

hårtork i hand, som en låtsashastighetskontroll,<br />

för att få<br />

bilisterna att sänka farten.<br />

CYKELMAFFIAN<br />

Facebookgrupp som tidigare<br />

har klisterlappat och rapporterat<br />

bilar parkerade i cykelbanor<br />

och gjort Youtubevideos från<br />

Stockholms gatuutrymme.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

IRANIAN WOMEN<br />

LOVE CYCLING<br />

Med hashtaggen att iranska<br />

kvinnor älskar att cykla sprids<br />

selfies på cyklister som trotsar<br />

ledaren Ali Khamenei och hans<br />

fatwa med kvinnligt cykelförbud.<br />

WANKSY ROAD ARTIST<br />

Klotteraktivist i England med<br />

Facebooksida som ritar penisar<br />

runt hål i cykelbanan, för att de<br />

ska synas och täckas igen snabbt.<br />

CAR SVERIGE<br />

Satirsidan carsverige.eu med<br />

egenproducerade filmer och<br />

kampanjer med en påhittad<br />

bilorganisation som avsändare.<br />

ANTS NEO<br />

Skejtare och cykelanarkist med<br />

Facebookkonto som exempelvis<br />

manar till "cykla mot rött-dagar".<br />

GÖTEBORG GHOST BIKES<br />

Aktionsgrupp som sprayar och<br />

ställer upp spökcyklar som även<br />

sprids på deras Facebooksida.<br />

BICYCLELOBBY<br />

Satirlobby på Twitter som i dessa<br />

dagar använder president Trump<br />

och amerikansk politik i sin<br />

cykelpropaganda på nätet.<br />

11


YRKE: STADSPLANERARE<br />

CYKEL: BROMPTON<br />

HEM: UGANDA<br />

VÄGVAL: KAMPALAS<br />

SANDVÄGAR<br />

AMANDA NGABIRANO<br />

STADSPLANERAR FÖR FRAMTIDEN<br />

12


Det var när Amanda Ngabirano gick masterprogrammet<br />

i stadsplanering i Nederländerna<br />

som hon lärde sig att cykla. Då var hon redan<br />

31 år.<br />

– Som afrikansk student var det väldigt<br />

dyrt att ta bussen varje dag och det var tidsödande, så jag<br />

tänkte, åh herregud, jag måste köpa en cykel. Så jag köpte<br />

en, men jag hade den länge i garaget utan att röra den. Jag<br />

var för rädd för att pröva att cykla. Det tog två veckor innan<br />

jag vågade och då ramlade jag nästan. De första veckorna<br />

var svåra, jag tyckte att det var så läskigt. Alla rondeller och<br />

korsningar, skrattar hon och skakar på huvudet.<br />

I dag tar hon med sig cykeln överallt och cyklar självsäkert<br />

genom Ugandas huvudstad Kampala.<br />

– Men jag saknar cykelbanorna i Amsterdam. Här planerar<br />

jag att cykla längs de gator där trafiken rör sig långsamt, så att<br />

även ifall någon kör in i mig, skulle det inte vara så farligt.<br />

I Kampala är det de största fordonen som äger vägen och de<br />

mindre som får väja undan. Här kämpar Amanda Ngabirano<br />

för att cyklisterna ska bli fler. Just nu är hon verksam inom<br />

ett pilotprojekt i staden, som innebär att cykelbanor börjar ta<br />

form längs en av stadens mest trafikerade gator.<br />

– Människor är rädda för att cykla för att det känns osäkert.<br />

Många känner att det är omöjligt, säger hon.<br />

Att förändra den attityden är hennes främsta mål. I dag<br />

håller hon föreläsningar om fördelen med att cykla och hon<br />

är aktiv på sociala medier, för att få människor att prata om<br />

cykelsituationen i Kampala och engagera makthavare. Hon<br />

presenterar sig som att hon är passionerad för frågor som rör<br />

stadsrummet, rörlighet och social orättvisa.<br />

– Även om jag inte har en bil, måste jag kunna röra mig<br />

säkert, säger Amanda Ngabirano, som använder en vikcykel.<br />

Gatorna är gropiga och i stadskärnan står trafiken nästan<br />

stilla på grund av alla bilar. Svarta moln av avgaser hänger<br />

i luften. I de luckor som finns slingrar sig motorcyklar, som<br />

kallas bodabodas, fram. De är många, då de är ett populärt<br />

taxifärdmedel. Bodabodaförarna trycker på tutan för att uppmärksamma<br />

trafiken runtomkring om sin närvaro.<br />

– Trafiken är kaotisk, rörig och hårdhänt. Vi måste börja<br />

planera för alla, cyklister och gående måste också få utrymme.<br />

Att stadsplanera utifrån cyklar har flera fördelar, enligt<br />

Amanda Ngabirano. Utöver att det är ett miljövänligt och<br />

hållbart färdmedel som är bra för hälsan, tycker hon att Afrika<br />

som kontinent inte kan ignorera cykeln av flera ekonomiska<br />

anledningar.<br />

– Cykeln är ett billigt färdmedel. Privat sparar man pengar<br />

PORTRÄTT<br />

Amanda Ngabirano lärde sig att cykla först i 30-årsåldern.<br />

Nu förespråkar hon cykeln som färdmedel globalt, med<br />

utgångspunkt i Kampalas trafikkaos och stadsliv.<br />

och att sälja cyklar är bra för näringslivet. Man tränar när man<br />

cyklar, så människor borde cykla till jobbet för deras hjärta och<br />

hälsa. En bättre hälsa resulterar i reducerade sjukhuskostnader.<br />

Cykeln ger även barn tillgång till utbildning, där avståndet<br />

till skolan är för långt att gå. Många familjer ser barnen och<br />

utbildningen som sin möjlighet att komma ur fattigdom.<br />

”<br />

Trafiken är kaotisk, rörig och hårdhänt.<br />

Vi måste börja planera för alla.<br />

När Amanda Ngabirano pratar om de sociala frågorna lyser<br />

beslutsamheten i hennes ögon.<br />

– Om du har bil är du ofta rik och cyklar du är det ofta för<br />

att du är fattig. Att planera för bilen breddar den klyftan.<br />

Äldre och personer med funktionsvariationer räknas också,<br />

varför har man inte planerat för dem? Det är social orättvisa.<br />

När hon föreläser vid Makerereuniversitetet i Kampala,<br />

betonar hon hur viktigt det är att inkludera cykelbanor och en<br />

bra infrastruktur när man stadsplanerar.<br />

– Det är inte hållbart att sträva efter att alla ska ha en bil,<br />

trafiken blir värre för varje dag som går. Cyklar skulle minska<br />

ner på luftföroreningarna, säger hon.<br />

Utöver att vara stadsplanerare och föreläsare är Amanda<br />

Ngabirano även representant för Afrika i World Cycling Alliance.<br />

– Jag blev tillfrågad om jag ville vara representant och jag<br />

skulle göra samma sak som jag gör i dag oavsett om jag skulle<br />

vara representant eller inte. Jag måste göra det här, det är mitt<br />

kall. Ju mer jag förespråkar cykling, desto större är chansen<br />

att något händer. Jag kan inte sluta nu.<br />

Hon ser fram emot att träffa ministrar i hela Afrika och<br />

drömmer om att få träffa Ugandas president Yoweri Museveni,<br />

för att diskutera cykelfrågan och presentera sina idéer.<br />

– Jag skulle vilja veta om han har kunskap om situationen.<br />

Ifall trafiksituationen blir presidentens angelägenhet, så<br />

kommer något att hända. Vi måste göra cykelfrågan till en<br />

ledande fråga. World Cycling Alliance jobbar också för att få<br />

FN ombord, säger Amanda Ngabirano.<br />

Cyklisterna i Kampala är hennes hjältar.<br />

– Det är väldigt osäkert att cykla här, så det krävs mycket mod.<br />

Och de ser så bra ut, välmående och entusiastiska, säger hon<br />

Att använda cykeln som färdmedel får henne att känna sig fri.<br />

– För mig är cykla att leva livet. Jag känner mig mer närvarande,<br />

vaken och fri. Jag kan stanna och prata med en vän jag<br />

ser på gatan och jag kan planera min tid. Sen känner jag mig<br />

mer aktiv, det är skönt att röra på sig, säger Amanda Ngabirano.<br />

Text och foto: Tove Tikkanen Jönn<br />

13


REPORTAGE<br />

Barnen leker<br />

mot framtiden<br />

Allt fler barn skjutsas till skolan i bil. Enligt mätningar<br />

har skolresorna med cykel nästan halverats de senaste<br />

20 åren. Samtidigt pekar allt mer forskning på hur barns<br />

cyklande gynnar deras hälsa, inlärning och utveckling.<br />

Cykelfrämjandet vill därmed öka cyklandet genom lek<br />

och kunskap.<br />

TEXT OCH FOTO: HANNA MI JAKOBSON<br />

CYKELFRÄMJANDETS<br />

CYKEL-<br />

14<br />

LEKAR<br />

•<br />

1<br />

Cykelfrämjandets cykellekar<br />

är en illustrerad handbok som<br />

innehåller 20 roliga sätt för<br />

barn att hantera cykel och<br />

trafik. Handboken har tagits<br />

fram i samarbete med danska<br />

Cyklistförbundet och finansierats<br />

med stöd av Stockholms stad.<br />

Den kan beställas av kretsar, i<br />

enstaka exemplar, från kansliet.<br />

14


15<br />

CYKELLEKAR<br />

Bonnie Smith tar på sig<br />

cykelhjälmen och gör sig<br />

redo för lek. På nästa sida<br />

är kompisarna Zhara Soltani<br />

och Joel Åkesson med.<br />

15


REPORTAGE<br />

16


Vilken av lekarna gillade du bäst?<br />

Frågan riktas till 6-åriga Bonnie<br />

Smith som har testat några av<br />

Cykelfrämjandets cykellekar.<br />

– Alla, svarar hon rappt.<br />

Bonnie Smith har tillsammans med syskon och<br />

kompisar testkört ett urval av 20 lekar som är<br />

översatta och formgivna i en uppdaterad upplaga.<br />

Den första leken i handboken handlar om att fånga<br />

såpbubblor och till en början springer Bonnie<br />

Smith runt på gräsmattan och jagar bubblorna<br />

med utsträckta armar. När hon får förklarat för<br />

sig att hon ska fånga dem med kroppen samtidigt<br />

som hon cyklar är hon först tveksam. 6-åringen<br />

är mer van vid att springa.<br />

1, 2, 3 röda lyktan.<br />

Stopp! Jag har lekt den förut.<br />

”BONNIE SMITH, 6-ÅRIG CYKLIST<br />

– Jag gillade att göra så och visste inte att det<br />

gick att göra på något annat sätt. Sen cyklade jag<br />

jättesnabbt för att träna. Vill gärna bli lite snabbare,<br />

säger Bonnie Smith efteråt.<br />

Då har hon även cyklat en hinderbana, balanserat<br />

med ärtpåsar, gjort bromsspår i gruset,<br />

samlat flerfärgade bollar och lekt röda lyktan.<br />

– 1, 2, 3 röda lyktan. Stopp! Jag har lekt den<br />

förut, säger hon.<br />

Var det roligast med eller utan cykel?<br />

– Med!<br />

Cykellekarna är anpassade för ett framtida<br />

liv på cykel. Röda lyktan ska symbolisera ett rött<br />

trafikljus, där deltagarna i leken ska stå helt stilla<br />

vid rött ljus. Hinderbanor blir en övningsplats<br />

innan barnen beger sig ut i gaturummet och lekar<br />

som Följa John och Parmingel förbereder barn för<br />

att kunna samsas där. Dessutom är det lekfulla sätt<br />

att träna upp motorik, kondition, koordination,<br />

bedömningsförmåga och balanssinne.<br />

– Cykellekar handlar om att ha roligt och om att<br />

bli säker på cykeln. Ett barn som är fullt upptagen<br />

med att hålla balansen och ha fötterna på tramporna<br />

är inte redo att släppas ut i trafiken. Men om man<br />

kan fånga såpbubblor och spela cykelboll när man<br />

cyklar är man på god väg att bli en trafiksäker<br />

cyklist, säger Klaus Bondam, vd för danska Cyklistförbundet.<br />

De är upphovsmän till den ursprungliga handboken<br />

20 cykellege, som har översatts och bearbetats<br />

till en svensk version av Cykelfrämjandet.<br />

Cykelfrämjandets danska motsvarighet har<br />

sen länge flera satsningar på barncykling.<br />

– Danmark är en förebild. De har massor med<br />

17


REPORTAGE<br />

LEKFULLHET<br />

– Jag bara cyklade<br />

och var jätteglad,<br />

säger Bonnie Smith<br />

efter alla cykellekar.<br />

18<br />

olika skolprojekt, häftiga cykelleksparker<br />

och cykeltävlingar för att cykla<br />

till skolan, säger Karin Bagge, tidigare<br />

ordförande för Cykelfrämjandets Stockholmskrets,<br />

som har tagit egna initiativ<br />

för att främja barns cyklande.<br />

Den danska cykeltävlingen hon nämner<br />

heter Alle Børn Cykler och förra året<br />

engagerade den 130 000 skolbarn, som<br />

samlade poäng med trampade kilometrar<br />

på de danska skolvägarna. En del i projektet<br />

var uppstarten med cykellekarna.<br />

Materialet delades även ut till skolpersonalen<br />

och i Sverige är förhoppningen<br />

att också kunna sprida cykellekshandboken<br />

på skola och förskola.<br />

– Vi ska ha med den på det här cykelklubbsmötet.<br />

Den är perfekt för föräldraföreningar<br />

som vill göra aktiviteter på<br />

en skola och perfekt för personalen,<br />

säger Karin Bagge som har börjat jobba<br />

där hon står, som förälder.<br />

Tillsammans med en annan mamma,<br />

med barn på samma skola, har hon startat<br />

en cykelklubb för barnen.<br />

– Vi har ordnat helgutflykter och cykelturer<br />

efter skolan under höstterminen.<br />

Jag vill även förändra samhället så den<br />

här terminen har vi ordnat några politiska<br />

möten, berättar Karin Bagge.<br />

I mars bjöd de in Stockholms Trafikborgarråd<br />

Daniel Helldén (MP) till ett<br />

seminarium om stadens kommande<br />

satsning på säkra och trygga skolvägar.<br />

Det är insatser som Karin Bagge välkomnar,<br />

även om hon anser att det är i för<br />

liten skala.<br />

– Det är en minoritet av skolorna som<br />

kommer att se en förändring, säger hon<br />

och hänvisar till att det finns 165 skolor<br />

i staden med barn från förskoleklass till<br />

sjätte klass.<br />

– De ska satsa på tio av dem om året.<br />

Dels med beteendeförändrande åtgärder<br />

för att uppmuntra föräldrar och barn att


ELEVERS OCH FÖRÄLDRARS ÖNSKEMÅL FÖR TRYGGARE SKOLVÄGAR<br />

• •<br />

•<br />

•<br />

Fler och bredare gångvägar och trottoarer.<br />

Mer belysning på mörka platser, speciellt i<br />

tunnlar och bland träd.<br />

Mer grönska, aktiviteter och mötesplatser för<br />

en mer levande miljö.<br />

Snygga upp stadsmiljöerna och beskär buskar.<br />

Bättre underhåll, renhållning och snöröjning<br />

av skolvägar.<br />

Mindre biltrafik. Fler bilfria zoner och gågator.<br />

Separerade gång- och cykelvägar.<br />

Fler övergångsställen som är säkra och tydliga.<br />

Källa: Stockholm Stad<br />

cykla till skolan, dels fysiska åtgärder i<br />

trafikmiljön, berättar Karin Bagge.<br />

Hon hoppas att hennes barns skola<br />

är en av dem. Helst skulle hon vilja se<br />

genomgripande nationella satsningar<br />

och är full av idéer för potentiella projekt<br />

för Cykelfrämjandet.<br />

– Vi vill gärna driva barnfrågor och<br />

när vi pratar med trafikkontoret så<br />

uppmuntrar de till det, men inom<br />

Cykelfrämjandet har vi inte haft medel<br />

till några barnprojekt sen vi drev barnsatsningen<br />

Vi rullar fritt. Vi har mycket<br />

idéer men ännu inga resurser, säger<br />

Karin Bagge.<br />

Det politiska intresset för barncykling<br />

visade sig även under den första Cykelriksdagen<br />

som hölls i mars. Då ställde<br />

Cykelfrämjandets ordförande Lars<br />

Strömgren en fråga till representanter<br />

för samtliga riksdagspartier.<br />

– Min fråga är om ert parti är villigt<br />

att göra en nationell satsning för att öka<br />

cyklingen bland barn i skolan. Även att<br />

göra säkrare och tryggare cykelvägar och<br />

satsa pengar för att den infrastrukturen<br />

ska finnas på plats.<br />

Samtliga politiker instämde genom att<br />

hålla upp sina gröna kort.<br />

Enligt Folkhälsoinstitutet är barn som<br />

promenerar eller cyklar till och från<br />

skolan mer fysiskt aktiva än de som<br />

skjutsas i bil eller buss, vilket leder till<br />

flera positiva hälsoeffekter. Den aktiva<br />

transporten har dock minskat sen 70-talet<br />

då 97 procent av barnen gick eller cyklade<br />

till skolan. Enligt myndigheten Trafikanalys<br />

har skolresorna på just cykel blivit<br />

48 procent färre mellan 1995 och 2014.<br />

En utveckling som många vill vända.<br />

– Men vi behöver även göra det tryggt<br />

och njutbart för de barn som redan cyklar.<br />

Om vi bygger en cykelinfrastruktur så<br />

att barn kan cykla, kommer alla andra<br />

också kunna cykla där, säger Karin Bagge.<br />

19


PRODUKTER<br />

STÅL<br />

SOM TÅL<br />

Moderna material ger nya innovationer<br />

och formationer på cykelmarknaden,<br />

men bland kolfiber och karbon finns ett<br />

gammalt material som står sig. Stålet.<br />

Det skapar fortfarande de klassiska,<br />

eleganta och tåliga cyklarna.<br />

LEZYNE<br />

PUMP<br />

Steel Zone 4<br />

är en av golvpumparna<br />

med smäcker<br />

stålcylinder.<br />

Cirkapris<br />

500 kronor.<br />

lezyne.com<br />

TEXT: HANS STOOPS OCH<br />

HANNA MI JAKOBSON<br />

STANDARD<br />

HIGH WHEELS<br />

Per-Olof Kippel har<br />

omformat den urgamla<br />

stålhästen i ny tappning.<br />

Foto: Lina Karna Kippel<br />

standardhighwheels.se<br />

20


SPECIALIZED SEQOUIA<br />

Industridesignern Erik Nohlin har<br />

tagit fram en stålcykel i touringmodell<br />

för en av de stora cykeltillverkarna.<br />

En ny form av långfärdscykel som<br />

känns custom made även om den<br />

är gjord för massproduktion.<br />

Pris från 12 000 kronor.<br />

specialized.com<br />

MEMIL BJÄRE<br />

Ny svensk brukscykel som lanseras i maj,<br />

med en efterföljande barncykel i juni.<br />

Producentens fokus ligger egentligen på<br />

racercyklar i karbon, men satsar ändå<br />

på stålcykeln för att nå en bredare<br />

kundkrets. Bjäremodellen kostar<br />

runt 6 000 kronor.<br />

memilshop.se.com<br />

FOLLOW<br />

ME TANDEM<br />

Cykelkoppling för att fästa olika barncyklar<br />

bak på en vuxencykel. Tillverkad i spraylackad<br />

och galvaniserat stål som väger<br />

4 kilo. Cirkapris 2 500 kronor.<br />

followmetandem.se<br />

BABBOE CITY<br />

Tvåhjulig lådcykel med<br />

extra kraftig ram och stilrena<br />

stållinjer. Cykeln har elasssistans<br />

och cirkapris är 23 300 kronor.<br />

elcykelbutiken.se<br />

JAG<br />

OCH<br />

MIN...<br />

... HÖGHJULING<br />

För ungefär ett år sen startade Per-<br />

Olof Kippel nytillverkning och serieproduktion<br />

av urcykeln hemma i Tomelilla.<br />

– Det behövdes en tillverkare i världen som<br />

tog fram en höghjuling som var enkel att cykla<br />

på, som inte bara var snygg utan verkligen var<br />

funktionell, säger han.<br />

För tillverkningen var stålet ett självklart val.<br />

– Den här enkelheten och att cykeln är byggd<br />

av stålrör gör den lätt och stark. Det finns inget<br />

lull-lull här utan det är pure bike, säger han.<br />

Produktutvecklingen har fått stort intresse,<br />

men det återstår att se hur försäljningen blir.<br />

– Under det här projektet har jag agerat som<br />

om det har funnits en marknad och efterfrågan<br />

även om den inte fanns, men annars skulle det<br />

här inte ha blivit av, berättar Per-Olof Kippel.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

STÅLPRODUCENTER<br />

SKEPPSHULT<br />

Det traditionella småländska<br />

cykelmärket har tillverkat sina<br />

cyklar i stål i över hundra år.<br />

PELAGO<br />

De finska bröderna gör alla sina<br />

cyklar i stål och håller en kvalitet<br />

som är lika stark som materialet.<br />

TEGNÉR<br />

Rambyggaren Patrik Tegnér och<br />

hans handgjorda cyklar har ett<br />

riktigt stålrykte inom cykelvärlden.<br />

SURLY<br />

Internationellt erkänd tillverkare av<br />

touringcyklar i stål, som används<br />

av flera långfärdsprofiler.<br />

21


RESOR<br />

Semestra i paket<br />

Svenska turistbyråer och reseföretag marknadsför sig<br />

allt mer med färdigpaketerade cykeldestinationer. Vi<br />

har pratat med företrädare för branschen och nätverken,<br />

om hur de arbetar med sina nischade paketlösningar<br />

med allt från turistcykling till träningsläger.<br />

TEXT: HANNA MI JAKOBSON<br />

22


SEMESTER<br />

Med paketlösningar kan cyklister<br />

njuta av dagsetapper på Gotland,<br />

samtidigt som bagaget levereras till<br />

nästa boende för natten.<br />

Foto: Hanna Mi Jakobson<br />

23


RESOR<br />

Paketkonceptet all inclusive<br />

har fått genomslag även inom<br />

cykelturismen. Den traditionella<br />

cykelsemestern har för<br />

länge sen fått bekvämare<br />

möjligheter i andra europeiska länder. För<br />

semestercyklister har Tyskland erbjudit flerdagarsturer<br />

på sammanhängande leder där<br />

cykel, mat, boende och karta ingår. Snabbare<br />

cyklister har å andra sidan sökt sig till färdigpaketerade<br />

träningsläger på Medelhavsöar. På<br />

senare år har Sverige följt deras exempel.<br />

– Vi ser att cykelpaket många gånger är<br />

inträdesbiljetten till att börja cykla så här.<br />

Man känner sig trygg att någon har gjort ett<br />

färdigt upplägg, att det finns en karta och<br />

om man inte har en egen cykel kan man hyra.<br />

Vi har hundra procent rätt målgrupp, säger<br />

Katarina Bergstrand.<br />

Hon är vd på Sweden by Bike, en webbtjänst<br />

som förmedlar erbjudanden inom cykelturism.<br />

Cykelpaketen är kategoriserade utefter olika<br />

målgrupper, från barnvänligt och djurvänligt<br />

till vildmark, gourmet, romantik, kultur,<br />

träning och retreat. Såväl utbudet som efterfrågan<br />

växer.<br />

– Vi har ökat antalet besökare. Vi hade en<br />

målsättning att dubbla besöksantalet mellan<br />

2015 och 2016 och det gjorde vi. Vi förmedlade<br />

bokningar för cykelpaket förra året för 1,7<br />

miljoner kronor, säger Katarina Bergstrand.<br />

Hon samarbetar med olika entreprenörer<br />

i Sverige som satsar på cykelturism. De kan<br />

verka i områden som riktar in sig på cykling<br />

eller längs lederna som cykelturisterna färdas<br />

på. Enligt Katarina Bergstrand finns en<br />

ekonomisk potential, där pengarna stannar i<br />

lokalsamhället.<br />

– Det som är intressant med cykelturism<br />

är att man kommer in i samhällen och städer,<br />

vilket i sin tur innebär att cykelturismen är<br />

en potential för tillväxt. Det är ett faktum för<br />

alla som vill satsa på det här. Ur ett näringslivsutvecklingsperspektiv<br />

är det en inkomstkälla.<br />

En cykelturist konsumerar mer än en<br />

bilist och stannar längre. När man turistar med<br />

bil kör man mycket på E4 eller E6 och passerar<br />

alla städer, påpekar Katarina Bergstrand.<br />

Hennes företag försöker dock efterlikna några<br />

av de bekvämligheter som finns för dem som<br />

bilar på semestern, framför allt att kunna förflytta<br />

bagaget smidigt. En länk i turistkedjan<br />

24<br />

som har saknats på flera håll har varit möjligheten<br />

att få packningen transporterad mellan<br />

boenden. Därför har Sweden by Bike lanserat<br />

en tjänst för bagagetransport som är uppdelad<br />

i tre zoner.<br />

– Det har varit som en barriär för att utveckla<br />

cykelturism i Sverige. Det är en tydlig<br />

trend att folk vill cykla, ha trevligt och att<br />

bagaget levereras på eftermiddagen där man<br />

ska bo. Som man gör i Europa, vi är helt efter,<br />

säger Katarina Bergstrand.<br />

Även om det börjar bli lättare att transportera<br />

bagage mellan hotellnätterna finns ingen<br />

tjänst i Sverige som är helt anpassad för att<br />

ta med cykeln till turistdestinationen. Det<br />

är endast möjligt att ta med cykeln på några<br />

regionala tåg, enstaka bussbolag eller viss<br />

lokaltrafik.<br />

”<br />

Vi ser att cykelpaket<br />

många gånger är inträdesbiljetten<br />

till att börja cykla<br />

så här. Man känner sig<br />

trygg att någon har gjort<br />

ett färdigt upplägg.<br />

Det säljs paketlösningar längs de färska<br />

nationella cykellederna, som går från en plats<br />

till en annan. Kattegattleden från Helsingborg<br />

till Göteborg, Sydostleden från Växjö till<br />

Simrishamn och den kommande Ölandsleden<br />

från fyr till fyr. Andra regioner erbjuder paket<br />

på cykelbanor längs vattendrag som Mälardalsleden<br />

eller Göta kanal.<br />

– Vi har jättemånga cyklister som besöker<br />

oss varje år och vi är ett nätverk som marknadsför<br />

varandra, säger Charlotta Haskovec,<br />

som är en av småföretagarna längs Göta kanal.<br />

Själv äger hon en butik och samarbetar med<br />

personer som exempelvis har cykeluthyrning<br />

eller driver vandrarhem. I nätverket har de<br />

dock märkt att cykelpaketen har minskat<br />

något. Samtidigt har antalet husvagnsturister<br />

ökat och många av dem har med sig cyklar,<br />

som de upptäcker närområdet med.<br />

– Man vill ha sin egen cykel och välja själv.<br />

Det finns fortfarande ett intresse för att boka<br />

färdiga paket. Det går upp och ner, jag tror att<br />

det kommer tillbaka, säger Charlotta Haskovec.


LANDSVÄG<br />

Träningsläger i paket<br />

runt Båstad och på<br />

Bjärehalvön Foto:<br />

Scandinavian<br />

Resort<br />

25


RESOR<br />

De flesta cykelturister som kommer<br />

in i hennes butik tillhör den klassiska<br />

typen.<br />

– Eftersom det är enkel cykling längs<br />

kanalen är det mycket barnfamiljer och<br />

bekväma motionärer. Det är inte mycket<br />

mountainbike eller fritidscykling, säger<br />

Charlotta Haskovec.<br />

I Skåne marknadsförs ett område som<br />

Nordens bästa cykeldestination. Andreas<br />

Andersson arbetar med cykelpaket på<br />

hotell i Båstad och på Bjärehalvön. Som<br />

försäljningsansvarig för Scandinavian<br />

Resort märker han av en hög efterfrågan<br />

för träningscykling.<br />

– Det ökar verkligen och det kommer<br />

bli ännu mer, just grupperna ökar. De<br />

vill kunna cykla bra, bo bra och äta bra,<br />

säger han.<br />

För cyklister erbjuds bilfria leder på<br />

Kattegattleden, utmanande backar över<br />

Hallandsåsen och kuperade småvägar<br />

på Bjärehalvön. I paketlösningarna<br />

för cyklister ingår bland annat färdiga<br />

rutter, näringsrika träningsbufféer<br />

och lärarledda cykelpass. De är främst<br />

i<strong>nr</strong>iktade på landsvägscykling med olika<br />

träningspaket, men även cykelsemester<br />

på Kattegattleden och mountainbike i<br />

kustnära terräng.<br />

– Vi har olika cykelpaket, som olika<br />

helger för att ladda upp under träning,<br />

från motion till elit. Det finns tio rutter<br />

för landsvägscykling. Allt från lätt<br />

till väldigt avancerad. Vi jobbar med<br />

mountainbike också, som kommer att<br />

utvecklas mer i framtiden. Det är verkligen<br />

en utväxling på MTB-cykling för<br />

både ungdomar och pensionärer, säger<br />

Andreas Andersson entusiastiskt.<br />

Han berättar att de planerar att märka<br />

ut MTB-leder samt stigar för downhill<br />

och ser äventyrsberget Isaberg i Västra<br />

Götaland som en förebild.<br />

”<br />

Grupperna ökar.<br />

De vill kunna cykla bra,<br />

bo bra, äta bra.<br />

En bit längre norrut från det sydsvenska<br />

cykeltrakterna, breder landets<br />

största cykelområde ut sig. I Bergslagen<br />

finns mer än 160 mil fritidsleder och<br />

120 mil mountanbikeleder.<br />

– Vi utvecklar det här med paket<br />

för att det finns en efterfrågan på det.<br />

MTB-områden har vi så att det räcker,<br />

26


säger P-A Gerdevåg, som utvecklar leder<br />

för regionsamarbetet Bergslagen Cycling.<br />

På deras hemsida går det att tanka<br />

ner färdiga rutter som är kartlagda, det<br />

tillkommer också förslag på besöksmål,<br />

boenden och matställen. Cyklister som<br />

vill knappa in en tretimmars träningstur<br />

från Örebro kan göra det, eller ladda ner<br />

en gps-fil om dagsrutterna mellan Nora<br />

och Askersund.<br />

– Det finns olika system som passar<br />

hela familjen och sen går det att hitta<br />

ett nytt område med cykel eller bil. Det<br />

knyter ihop stad och landsbygd, säger<br />

P-A Gerdevåg.<br />

I Bergslagen försöker de samla näringslivet<br />

med exempelvis cykeluthyrare,<br />

stugboenden och gårdsbutiker. Antingen<br />

kan de ingå i olika paketlösningar eller<br />

tipsas om på hemsida och kartor.<br />

Cykelturen kan även vara färdigpaketerad<br />

med en guide eller genom inbokade<br />

arrangemang som teknikträningshelger.<br />

Parallellt med en växande efterfrågan<br />

på all inclusive ser P-A Gerdevåg en<br />

ökning av det motsatta, det vill säga<br />

bikepacking. När cyklister gör och bär allt<br />

själva.<br />

– De nyttjar leden, men cyklar med<br />

väska och bor i vindskydd. Det ser vi<br />

också. Cyklister åker från ställe till ställe<br />

och upplever små enkla äventyr runt<br />

hörnet. De skapar sina egna paket och<br />

läser våra kartor ändå. Det är en fri<br />

grupp av cyklister, i olika kategorier,<br />

säger P-A Gerdevåg.<br />

– För vissa cyklister är paketlösningar<br />

det bästa, andra vill planera och paketera<br />

sina cykelsemestrar själva, säger Lars<br />

Strömgren, som är ordförande för Cykelfrämjandet.<br />

För att underlätta all form av cykelturism<br />

nylanserar föreningen konceptet<br />

Bed and Bike, med en uppdaterad hemsida<br />

och märkning för cykelvänliga boenden.<br />

Hemsidan är en icke-kommersiell portal<br />

där certifierade boenden listas längs<br />

Sveriges stora cykelleder. Tanken är att<br />

den ska vara inspirerande och informativ.<br />

– För hungriga och utmattade<br />

cyklister är det viktigt att hitta trevliga<br />

och cykelvänliga boenden, därför hoppas<br />

vi att Bed and Bike kommer att inspirera<br />

till ökat cykelturistande och samtidigt<br />

hjälpa boenden som tänker på cyklister<br />

att hitta sina gäster. Cykelturismen har<br />

redan boomat i Europa och i Sverige<br />

väntar vi på det stora genombrottet,<br />

säger Lars Strömgren.<br />

MOUNTAINBIKE<br />

Stigcykling på en av<br />

Askersunds fem MTB-leder.<br />

Foto: Askersunds kommun<br />

27


RESOR<br />

•<br />

•<br />

CYKELREGIONER MED PAKET<br />

HÄLSINGLAND<br />

Paket för semestercyklister i varierande<br />

svårighetsgrad. Rutterna är mellan 3<br />

och 6 dagar inklusive treväxlade cyklar,<br />

färdig turplan och bekväma boenden.<br />

cyklaut.se<br />

ISABERG<br />

Södra Sveriges största MTB-destination<br />

med stigcykling, pumptracks och teknikbanor.<br />

<strong>Cykling</strong>en kan paketeras med<br />

olika sorts boenden på äventyrsberget.<br />

isaberg.com<br />

•<br />

•<br />

• •<br />

BÅSTAD & BJÄREHALVÖN<br />

Paketlösningar för såväl elitcyklister<br />

som motionärer, med boendepaket med<br />

näringsrik träningsmat på Hotel Riviera<br />

Strand som har både pool och verkstad.<br />

scandinavia<strong>nr</strong>esort.se<br />

ÖLAND<br />

I takt med att Ölandsleden byggs till<br />

en nationell cykelled till 2018 utvecklas<br />

även allt fler turistpaket i samarbete med<br />

Ölands och Kalmars turistbyrå.<br />

cyklapaoland.se<br />

KLARÄLVEN<br />

Enklare cykelpaket kan ordnas på den<br />

asfalterade, bilfria Klarälvsbanan och<br />

skogsvägen Klarälvsleden, som går från<br />

norr till söder genom Värmland.<br />

klaralvsbanan.se<br />

GÖTA KANAL<br />

Bilfri väg längs kanalen utan backar och<br />

med flera rastplatser. Paketlösningarna<br />

erbjuder olika cykelpaket, ofta barnvänliga,<br />

med alternativ för övernattning.<br />

gotakanal.se<br />

•<br />

•<br />

•<br />

BERGSLAGEN<br />

Alla typer av cykelleder i Örebro län<br />

knyts ihop i regionsamarbetet Bergslagen<br />

Cycling. De har utmärkta leder, onlinekartor<br />

och tips på cykelpaket.<br />

bergslagencycling.com<br />

GOTLAND<br />

Cykelpaket för hela eller delar av ön från<br />

4 till 8 dagar. Rutter sträcker sig från Fårö<br />

i norr till Hoburgen i söder. I paketet ingår<br />

boende på vandrarhem och pensionat.<br />

upplevelsepaket.se<br />

SMÅLAND<br />

Flera paketlösningar finns från kommunernas<br />

turistbyråer som Alvesta, Eksjö och<br />

Målerås. Många cykelrutter går runt<br />

skogssjöar och på gamla banvallar.<br />

visitsmaland.se<br />

Välkommen till Italien<br />

Bergamo, San Pellegrino Terme, Orobiebergen<br />

Aktiva resor sommar & höst<br />

Upptäck Orobiebergen, 1 timma<br />

från Bergamo. Utmanande vandringar<br />

och fantastiska vyer över<br />

dalgången. Vi bor på hotell och<br />

fjällstationer, kombinerat med<br />

mat, vin, kultur och spabesök.<br />

Skapa er egen resa.<br />

Res med familjen,<br />

vännerna, jobbet eller<br />

föreningen.<br />

Kontakta oss för<br />

förslag!<br />

San Pellegrino Terme & vattnet<br />

Samhället mitt i dalgången, en kurort från förr<br />

då välbärgade italienare kom för att dricka<br />

brunn. Ett vackert före detta casino i jugendstil,<br />

klassiska Grand hotell och termalbad, nu<br />

som Spa QC Terme. Mineralvattnet San Pellegrino,<br />

ost från dalgången Valle Brembana,<br />

äpplen, kastanjer och svamp - här finns mycket<br />

att njuta av. Småskaligt, genuint och lokalt.<br />

Bergamo, historia, mat & vin<br />

Charmig lillebror till stora Milano. Vi<br />

guidar, pratar mat, fotboll, historia och norditalienska<br />

livet. Konst, kultur och kyrkor.<br />

Franciacorta & Valcalepio<br />

Bubblor som frestar och rött vin odlat<br />

på Po-slätten. Vi besöker vingårdar och<br />

smakar nya favoriter.<br />

28<br />

Er personliga svenska resebyrå på plats i San Pellegrino Terme. www.sarasitaly.com 0705-222 376 +39-334 906 75 28


•<br />

•<br />

•<br />

DALARNA<br />

Biking Dalarna är ett samarbete mellan cykeldestinationerna<br />

Säfsen, Falun, Malung, Sälen,<br />

Rättvik, Mora, Idre och Orsa Grönklitt. Olika<br />

paket finns på såväl asfalt som stigar.<br />

visitdalarna.se<br />

VÄSTKUSTEN<br />

Bekväma cykelpaket längs hela Kattegattleden,<br />

från Helsingborg till Göteborg, eller kortare<br />

paket i Skåne och Halland. Bagagetransport kan<br />

även ordnas.<br />

gylleneturer.se<br />

ROSLAGEN<br />

Skärgårdsturer vid kusten och längs Mälardalen.<br />

Allt ifrån endagsturer med karta till flera dagars<br />

cykelpaket genom hela Roslagen, med hyrcykel,<br />

cykelkarta och övernattningar längs vägen.<br />

bikeandhikeroslagen.com<br />

DALARNA<br />

KLARÄLVEN<br />

GÖTAj KANAL<br />

ISABERG<br />

VÄSTKUSTEN<br />

BÅSTADj &<br />

BJÄREHALVÖN<br />

HÄLSINGLAND<br />

BERGSLAGEN<br />

ROSLAGEN<br />

SMÅLAND<br />

GOTLAND<br />

ÖLAND<br />

29


EVENEMANG<br />

CTV-schema<br />

för sommaren<br />

stuga med medeltida byggnadssätt,<br />

och Stavsbjär, en bergshöjd bevuxen<br />

med gammal bokskog. Det finns<br />

rikt växt- och djurliv med fin utsikt<br />

över dalgången från toppen av<br />

branten.<br />

ONSDAG 2 AUGUSTI<br />

HALMSTAD Programmet för<br />

årets Cykelturistvecka i Halland<br />

är klart, dag för dag längs kusten<br />

och i inlandet.<br />

CTV pågår alltid under vecka 31 och<br />

börjar med invigning på söndagen.<br />

De följande fem dagarna arrangeras<br />

cykelutflykter. Tre turer om dagen<br />

med olika distanser och en gemensam<br />

tur på onsdagen. Lokalkretsen<br />

vill att cykelturister ska kunna njuta<br />

av traktens landskap, med historia,<br />

kultur och natur.<br />

– Det finns väldigt mycket natur i<br />

inlandet och även längs kusten. Hela<br />

kusten är vacker med välbesökta<br />

platser, både uppåt och neråt, säger<br />

Claes Tagesson, vice ordförande i<br />

Halmstadskretsen.<br />

Han och de andra arrangörerna ser<br />

fram emot att guida årets cyklister.<br />

– Det här kommer att bli en jättelyckad<br />

vecka. Det känns så, säger han.<br />

Hanna Mi Jakobson<br />

MÅNDAG 31 JULI<br />

NORRA TUREN<br />

Första cykelturerna går norrut<br />

utmed kusten till orter som Tylösand,<br />

Haverdal och Steninge. Korta turen<br />

är cirka 33 kilometer, mellanturen<br />

56 kilometer och långa turen 90<br />

kilometer.<br />

Turerna går först genom Halmstad,<br />

förbi slottet, vidare genom naturreservatet<br />

Aleskogen och kommer<br />

sen till Grötviks hamn och stenbrotten.<br />

Därifrån går färden till Tylösand<br />

och Frösakull, där den korta turen<br />

viker av mot naturreservatet Möllegård,<br />

där man kan fika och äta glass.<br />

På Mjällby konstmuseum, som ligger<br />

30<br />

strax intill, finns en stor samling med<br />

Halmstadgruppens konst.<br />

Mella<strong>nr</strong>undan fortsätter mot Vilshärad<br />

och Gullbrandstorp, där<br />

den viker av mot Harplinge och en<br />

sevärd kyrkogård.<br />

Den långa rundan fortsätter mot<br />

Haverdal och vidare mot Steninge.<br />

Fina stopp är exempelvis Stensjö<br />

hamn, Ugglarps bilmuseum och<br />

Slöinges äppelgård. Sen fortsätter<br />

turen mot Getinge och Kvibille<br />

gästgiveri och vidare mot Halmstad<br />

genom Vapnö gods, en unik egendom<br />

med en fascinerande historia.<br />

TISDAG 1 AUGUSTI<br />

ÖSTRA TUREN<br />

Tisdagens turer går i ostlig riktning<br />

mot Simlångsdalen och vidare österut,<br />

rundorna är cirka 37, 58 och 83<br />

kilometer.<br />

Sevärdheter och stoppställen längs<br />

vägen är bland annat Skeldalahed<br />

IP, Björkelund, som ligger naturskönt<br />

vid Fylleån strax sydväst om Simlångsdalen.<br />

Längs vägen finns också<br />

Breareds kulturhistoriska förenings<br />

lanthandel, med en extratur till<br />

Danska fallen och besök vid Snöstorp<br />

kyrka.<br />

Mellanturen fortsätter mot Danska<br />

fallen, söder om Brearedssjön i<br />

Simlångsdalen. Vattenfallet i reservatet<br />

lockar många besökare, en<br />

vandringsstig går genom den natursköna<br />

bokskogen och Hallandsleden<br />

löper genom reservatet. Mellanturen<br />

går därefter vidare mot Ulvered<br />

hjorthägn och deltagarna cyklar<br />

förbi Medeltidsbyn Primus Vicus,<br />

som var tänkt att ge en bild av hur<br />

Halmstad kan ha sett ut 1307.<br />

Den långa turen har samma<br />

sevärdheter som den korta turen<br />

men går även via Lurehus, en liten<br />

CYKELKORTEGE<br />

Traditionsenligt cyklar alla deltagare<br />

i kortege genom Halmstad. Turen<br />

avslutas på friluftsmuseet Hallandsgården<br />

med picknicklunch och<br />

underhållning. Resten av dagen är<br />

fri för egna aktiviteter.<br />

TORSDAG 3 AUGUSTI<br />

SÖDRA TUREN<br />

Under torsdagen går cykelturerna<br />

söderut utmed kusten och följer stora<br />

delar av Kattegattleden, ända ner<br />

till Båstad för de som vill och därifrån<br />

går tåg tillbaka. Korta turen<br />

är 31 kilometer och går via Laxvik<br />

över mot Eldsberga. Mellanturen är<br />

58 kilometer och fortsätter ner till<br />

Mellbystrand vidare till Laholm. Den<br />

långa turen på 85 kilometer går via<br />

Mellbystrand, ner till Skummeslöv,<br />

Hasslöv och tillbaka mot Halmstad.<br />

Turerna går bland annat via platsen<br />

för slaget vid Halmstad, som var ett<br />

avgörande slag under det skånska<br />

kriget mellan Sverige och Danmark.<br />

Längre söderut ligger Påarps gravfält,<br />

som är beläget på ett klapperstensfält<br />

invid Laholmsbukten, sydväst om<br />

Trönninge.<br />

Mella<strong>nr</strong>undan går förbi Snapparp<br />

med en vacker utsikt mot Lagaoset,<br />

och fortsätter till Mellbystrand och<br />

svänger därefter mot Laholm.<br />

De som vill cykla den långa<br />

rundan fortsätter längs Sveriges<br />

längsta sandstrand Mellbystrand.<br />

Efter badmöjligheterna fortsätter<br />

rutten mot Hemmeslöv och vidare<br />

mot Hasslöv, eller ända till tätorten<br />

Båstad på Bjärehalvön. I Hasslöv<br />

finns Lugnarohögen, en gravhög<br />

från bronsåldern som är världsunik.<br />

Turen går vidare mot Skottorps slott<br />

från 1500-talet, vilket har ett eget<br />

mejeri med osttillverkning och kafé.


FREDAG 4 AUGUSTI<br />

NORDÖSTRA TUREN<br />

Dagens cykelrundor är cirka 33,<br />

53 samt 68 kilometer långa och går<br />

norrut i Nissadalen, från Halmstad<br />

mot Oskarström.<br />

Efter Nissan och Örjans vall går<br />

turen till Slottsmöllan, vilket var<br />

Halmstads första industriområde.<br />

Strax utanför staden passeras godset<br />

Sperlingsholm med en särskilt vacker<br />

stallbyggnad. Första samhället längs<br />

vägen är Åled, som växte fram när<br />

järnvägen byggdes mellan Halmstad<br />

och Nässjö. Där viker korta rundan<br />

av och går via godset Arlösa och<br />

Skedalahed in mot Halmstad igen.<br />

Vidare norrut kommer cyklisterna<br />

till Sennan. Där fanns tidigare ett känt<br />

tegelbruk och hälsobrunnen Hälle<br />

källa med radioaktivt vatten. Idag<br />

finns Halmstads största vattentäkt<br />

där, djupt ner i berggrunden. Färden<br />

fortsätter mot Oskarström där Jutefabriken<br />

och andra industrier låg.<br />

Långa rundan fortsätter norrut<br />

mot Fröslida och mella<strong>nr</strong>undan viker<br />

av mot öster och passerar Virsehatt,<br />

med milsvid utsikt åt alla håll.<br />

Därifrån syns Sennanån, som är den<br />

enda platsen där Nissans laxar kan<br />

föröka sig. Efter Stens by passeras<br />

gårdarna Stora och Lilla Ättarp innan<br />

turen vänder tillbaka till Åled. På sista<br />

sträckan in mot Halmstad passeras<br />

godset Arlösa och det gamla militära<br />

övningsfältet Skedalahed.<br />

Avslutningsfesten för Cykelturistveckan<br />

<strong>2017</strong> hålls på fredagkvällen.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

CYKELTURISTVECKAN <strong>2017</strong><br />

CTV arrangeras av Cykelfrämjandets<br />

krets i Halmstad tillsammans med<br />

Halmstads kommun. HFAB Halmstads<br />

Fastighets AB är medarrangör på<br />

onsdagen.<br />

Kansliet kommer att finnas på<br />

Halmstad Arena, utmed riksväg 25<br />

in i Halmstad, knappt 2 kilometer<br />

från centrum.<br />

Anmälan och information finns på<br />

cykelframjandet.se/ctv<br />

CTV<br />

Årets<br />

cyklister<br />

kan få<br />

njuta av<br />

västkustens<br />

natur. Foto:<br />

Hanna Mi<br />

Jakobson<br />

31


FÖRENING<br />

Målen blir tydliga i<br />

åttapunktsprogram<br />

SVERIGE Cykelfrämjandet<br />

har tagit fram ett åttapunktsprogram<br />

med föreningens mål<br />

för cyklingen.<br />

Enligt tidigare kongressbeslut<br />

har arbetsprocessen slutligen<br />

nått ett resultat i A6-format. Det<br />

tidigare elvapunktsprogrammet<br />

har uppdaterats och sammanfattats<br />

i åtta punkter.<br />

– Det handlar om cykling för<br />

alla och vad som behövs för att<br />

nå dit, säger Linda Kummel,<br />

Cykelfrämjandets sekreterare<br />

som har varit ansvarig för arbetet.<br />

Flera medlemmar har varit<br />

inbjudna och delaktiga med<br />

bidrag i processen. I slutfasen<br />

har ett fåtal varit tongivande i<br />

att strukturera och formulera de<br />

olika cykelpunkterna. Förutom<br />

Linda Kummel, Arijana Marjanovic<br />

och Lars Strömgren från<br />

riksstyrelsen har Rune Karlberg<br />

från Norrbottenkretsen, Torbjörn<br />

Albért från Uppsalakretsen, David<br />

Edman från Malmökretsen och<br />

Emil Törnsten från Stockholm<br />

Norrortskretsen varit med.<br />

De åtta punkterna berör cykelområden<br />

som teknik, lagförslag,<br />

infrastruktur, kampanjer och<br />

politiska satsningar. Uppdateringarna<br />

baseras på ny forskning<br />

och goda exempel som har<br />

utvecklats i takt med att cykelfrågan<br />

har växt.<br />

– Det finns en ökad kunskap<br />

och framför allt en politisk vilja,<br />

säger Linda Kummel.<br />

Genom att lista de åtgärder<br />

som behöver förverkligas ska<br />

föreningens mål bli tydligare.<br />

– Det viktigaste är att medlemmar<br />

ska se vad Cykelfrämjandet<br />

tycker i de här frågorna, säger<br />

Linda Kummel.<br />

”<br />

Det handlar om<br />

cykling för alla och vad<br />

som behövs för att nå dit.<br />

Förhoppningen är att även lagstiftare,<br />

tjänstemän och näringsliv<br />

ska kunna utgå från åttapunktsprogrammet<br />

för bättre<br />

cykling.<br />

–Ett första tillfälle att visa upp<br />

den har varit på cykelmässan i<br />

Göteborg, med flera politiker<br />

närvarande. När någon frågar<br />

vad vi tycker i Cykelfrämjandet<br />

har vi den här att sätta i handen.<br />

Åttapunktsprogrammet finns<br />

att ladda ner som pdf på Cykelfrämjandets<br />

hemsida och kan<br />

även beställas från kansliet.<br />

Hanna Mi Jakobson<br />

8-PUNKTSPROGRAM<br />

Linda Kummel har lett<br />

arbetet med programmet.<br />

Foto: Hanna Mi Jakobson<br />

Vinner med sin design av snabbcykelväg<br />

SVERIGE Årets vinnare av<br />

Cykelfrämjandets uppsatsstipendium<br />

är Emma Gradin, samhällssbyggnadsstudent<br />

på KTH.<br />

Enligt juryn har hennes uppsats<br />

om design för snabbcykelvägar,<br />

32<br />

på ett metodiskt och ambitiöst<br />

sätt, visat hur utformning av<br />

cykelvägar kan se ut utifrån<br />

ett regionalt perspektiv. Juryn<br />

hoppas att uppsatsen får spridning<br />

i cykelplanerar-Sverige.<br />

– Wow, vad roligt, utbrister<br />

Emma Gradin när hon får reda<br />

på att hon har vunnit.<br />

Uppsatsen presenteras i nästa<br />

nummer av <strong>Cykling</strong> och på<br />

kongressen 23 april i Hallsberg.<br />

50<br />

SÅ MÅNGA ÄR MED I<br />

KOMMUNVELOMETERN.


CYKELFRÄMJANDETS 8-PUNKTSPROGRAM<br />

1.Behandla cykel som ett eget trafikslag.<br />

2.Möjliggör cykling för alla.<br />

3.Bygg tryggt, framkomligt och sammanhängande.<br />

Cykla i Stallarholmen och Strängnäs<br />

Upplev vår vackra natur<br />

med ett rikt kulturliv på<br />

Selaön i fagra Sörmland.<br />

Vi har cykelpaket samt<br />

fyra lättcyklade leder, två<br />

bra cykelkartor samt tips<br />

på logi och sevärdheter.<br />

www.cykelgruppen.se<br />

Cykelpaket hos Östa Gård B&B<br />

4.Bygg inom cykelavstånd.<br />

5.Möjliggör cykling året runt.<br />

6.Bygg cykelparkeringar som håller måttet.<br />

7.Underlätta cykelturism och fritidscykling.<br />

8.Låt cykeln bli en del av resan.<br />

CYKELFRÄMJANDETS<br />

8-<br />

PUNKTS-<br />

PROGRAM<br />

1<br />

”<br />

Fler och fler börjar förstå<br />

att dagens bilstad inskränker<br />

andra friheter i staden.<br />

MARCUS WILHELMSON, I CYKELFRÄMJANDETS INFRA-<br />

STRUKTURGRUPP, SKRIVER DEBATTARTIKEL OM BIL-<br />

NORMEN I LOKALTIDNINGEN JÖNKÖPINGSPOSTEN.<br />

33


KRETSEN<br />

Uppsala samarbetar<br />

Cykelfrämjandets Uppsalakrets fokuserar på cykelpolitiken.<br />

Med inspiration från Nederländerna försöker de föra in högre<br />

ambitioner för att Uppsala ska bli landets bästa cykelstad 2018.<br />

Det var fem år sen som kretsen startades efter<br />

långvarig inaktivitet. Björn Engström har sen<br />

dess suttit som ordförande och tillsammans med<br />

de andra styrelseledamöterna har han styrt in på<br />

politiska strategier. Kontakten med kommunen<br />

etablerades snabbt och 2013 hade en cykelvision<br />

antagits i kretsen. Ett arrangerat möte med cykelambassadören<br />

Herbert Tiemens från Nederländerna<br />

ledde till ett studiebesök i Assen, Groningen och<br />

Houten året därpå. Därefter introducerades den<br />

holländska cykelkulturen i Uppsala.<br />

– Vi fick råg i ryggen av studieresan. Det har<br />

betytt allt. Det fick oss att se att det här nog skulle<br />

kunna gå. Det är de tankarna som vi har drivit,<br />

säger Björn Engström.<br />

Kretsen har under åren kontinuerliga möten med<br />

Uppsalas cykelsamordnare och berörda politiker i<br />

nämnderna. De för fram sina åsikter till kommunen,<br />

dels utifrån egna erfarenheter som vanecyklister<br />

i staden men de lägger även fram nya förslag från<br />

rapporter eller uppdaterad fakta.<br />

– I grunden är de positiva till våra synpunkter.<br />

De lyssnar och tycker att det låter intressant, säger<br />

Björn Engström.<br />

– Ambitionen är naturligtvis att vi ska ha en<br />

högre ambitionsnivå än kommunen, påpekar vice<br />

ordförande Torbjörn Albért.<br />

Uppsala kommun arbetar med 57 åtgärder till<br />

2018, allt från att bygga fler cykelparkeringar och<br />

införa cykelboxar till att skapa snabbcykelleder.<br />

– Cykeln har de ingenting emot, men de gör inte<br />

alltid som vi säger, fortsätter Torbjörn Albért.<br />

– Cykelplanen är inom den rådande trafikmaktordningen,<br />

vi får de spelytor som är över, tillägger<br />

kretsens sekreterare Boel Vallgårda.<br />

Förutom samarbetet med kommunen, värvar<br />

kretsen medlemmar på kulturnatten, folkbildar<br />

under Trafikantveckan, utbildar vuxna i cykelkurser,<br />

håller seminarium om säkra skolvägar och bjuder<br />

in ledande trafikprofiler till öppna möten. Sammantaget<br />

handlar det om att sprida information och<br />

kunskap för att närsamhället ska bli mer cykelvänligt.<br />

Kretsen ser att det finns en bred politisk<br />

vilja i kommunen, men har även sett vad som<br />

krävs för att skapa en cykelstad. Den kunskapen<br />

och kompetensen vill de föra vidare, samtidigt har<br />

de en medlemsbas på 195 cyklister bakom sig.<br />

– Men vi måste ha realistiska förväntningar.<br />

Bilen har varit omhuldad i många år och det går<br />

inte att vända över en natt, säger kassören Per<br />

Häggblom.<br />

Text och foto: Hanna Mi Jakobson<br />

STYRELSELEDAMÖTER<br />

Björn Engström, Per<br />

Häggblom och Boel<br />

Vallgårda utanför<br />

Uppsala station.<br />

Torbjörn Albért vid de<br />

nya cykelställen med<br />

två våningar.<br />

UPPSALAKRETSEN OCH CYKELSTADEN<br />

2012 2013 2014 2015<br />

Björn Engström väcker liv<br />

i den sovande kretsen och<br />

startar en studiecirkel i<br />

cykelplanering. Samarbetet<br />

med kommunen initieras med<br />

cykelpolicy, cykelstrategi och<br />

cykelhandlingsprogram.<br />

Uppsalakretsen börjar ha<br />

regelbundna möten med<br />

kommunens cykelsamordnare<br />

för en löpande dialog. Genom<br />

möten och planering av studieresa<br />

anammas en holländsk<br />

cykelkultur i Uppsala.<br />

Kretsen startar cykelkurser<br />

för vuxna på våren i samarbete<br />

med Studiefrämjandet.<br />

Kurserna utvecklas för varje<br />

år, med dubbla kurser, instruktörskurser<br />

och kommunsamarbete.<br />

Kretsens förslag till en ny<br />

cykelled, på östra sidan av<br />

järnvägen, accepteras av<br />

kommunen och kommer att<br />

genomföras med flera broar<br />

som gör den helt korsningsfri<br />

ända fram till Resecentrum.<br />

34


politiskt<br />

De kan framförallt se det ur ett vanecyklistperspektiv.<br />

Då kan vi tillsammans skapa en bättre<br />

lösning och jag tror på det här konceptet.<br />

”DANIEL FRITZ, CYKELSAMORDNARE OCH TRAFIKPLANERARE I UPPSALA<br />

Bo bekvämt på cykelvänligt B&B i vackra Rättvik, nära vandringsoch<br />

cykelleder. Några elcyklar och MTB finns för uthyrning. Vi har<br />

även en cykelverkstad och låsbart utrymme för din cykel.<br />

0248-10039 www.lustigsgarden.se<br />

35


CYKLA I GLASRIKET<br />

ÅSEDA<br />

LENHOVDA<br />

ÄLGHULT<br />

LANDSVÄG<br />

Målningar av konstnär Lotta Svensson<br />

med original utställda på Liljevalchs<br />

Vårsalong. Nu säljs tryck, 61 x 31 cm på<br />

syrafritt kvalitetspapper. 300:- per styck<br />

eller 500:- för båda, fraktfritt.<br />

SÄVSJÖSTRÖM<br />

MÅLERÅS<br />

ALSTERBRO<br />

KOSTA<br />

GULLASKRUV<br />

ORREFORS<br />

Den cyklande staden<br />

NYBRO<br />

www.maleras.nu | 0481-31175<br />

Jagad av bilar<br />

tessla22@hotmail.com 0470-26 662<br />

Vandring och cykling på Sardinien<br />

Välkomna till Sardinien och Medelhavet under <strong>2017</strong><br />

Sardinien, när Italien är som bäst!<br />

Cykelresor i grupp<br />

Cykelresor på egen hand med GPS<br />

MTB Cykelresor, Vandringsresor och Vi<strong>nr</strong>esor<br />

36<br />

Cykel<br />

gruppen<br />

Boka resan på www.mittimedelhavet.se 073-9677381 info@mittimedelhavet.se


Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps<br />

CYKELPAKET<br />

I EUROPA<br />

Cykla i Provence, Toscana, runt Bodensjön<br />

eller längs med Mosel. Cykel och<br />

båt i Kroatien, Holland eller Italien.<br />

Se vår hemsida för fler förslag.<br />

•<br />

Cykla på egen hand i egen takt<br />

Bagagetransport mellan hotellen<br />

Det personliga alternativet!<br />

Cycling Sweden<br />

www.cyclingsweden.se<br />

info@cyclingsweden.se<br />

Tel 070-670 55 93<br />

Active Escapes AB<br />

Åsnen runt i Småland<br />

Vill du uppleva äventyr<br />

och unikt naturliv runt en<br />

av Sveriges vackraste sjöar?<br />

Vi erbjuder cykelpaket<br />

runt sjön Åsnen <strong>2017</strong>:<br />

Halvpensionspaket (4 dagar): cykel,<br />

övernattning, frukost & lunchpaket<br />

Campingpaket (2-7dagar): cykel,<br />

cykelkärra och komplett campingkit<br />

inklusive 3-mannatält.<br />

Bokning & frågor: Alvesta turistbyrå<br />

0472 – 152 55, turistbyra@alvesta.se<br />

www.visitalvesta.se<br />

Alvesta<br />

turistbyrå<br />

Rättviksjakten<br />

Längs hela floden sträcker sig en antastiskt<br />

fin cykelväg. Vi ordnar trevliga hotell,<br />

mat, bagagetransport mellan<br />

Cykelgruppen<br />

Cykla på egen hand i Europa<br />

hotellen, båttur på floden, cyklar.<br />

Våra längs övriga floder cykelturer och sjöar, genom<br />

• Vinvägen vinområden i Alsace och idylliska byar.<br />

• Provence<br />

Våra cykelturer:<br />

och Camargue<br />

Cykel & båt:<br />

• Slott • Moseldalen och vin i Loiredalen • Moselfloden<br />

• Salzkammergut • Alsace – vinvägen i Österrike • Hollands sjöar och<br />

• Boden‐sjön<br />

• Bodensjön runt<br />

kanaler<br />

• Toscana • Salzkammergut • Mallorca • Donau, Rhen<br />

• Mallorca<br />

• Elbe och Moldau<br />

Cykel & båt en populär kombination<br />

• Toscana<br />

• Kroatiska övärlden<br />

• Moselfloden<br />

• Venedig-regionen<br />

• Belgien och Flandern<br />

• Holland • Provence och • Donau Camargue • Floden Po i Italien<br />

• Kroatiska • Cykelvägen längs övärlden Donau<br />

• Grekiska • Holland – cykelparadiset öar<br />

Gå in på vår hemsida<br />

www.queentravel.com Gå in på vår hemsida eller<br />

www.queentravel.se<br />

ring 0503‐21900<br />

eller ring 0503-21900<br />

Vår klassiker!<br />

Cykla längs Mosel<br />

8/7, 8 dagar ............ 9.690:-<br />

Bussresa t/r inkl. båtresa Trelleborg-Travemünde<br />

t/r, del i insides 2-bäddshytt t/r, 5 hotellövern.,<br />

7 middagar, 7 frukostar, rundtur i Trier, vinprovning<br />

i Zell, cykelhyra 4 dagar samt 1 cykelkarta/rum.<br />

Läs mer & boka på vår hemsida!<br />

054-18 72 50 | www.gruppresor.se<br />

Telefonöppet även kvällar & helger!<br />

På cykel i Rhônedalen<br />

Hyra av cykel, övernattning i dubbelrum,<br />

halvpension 5 nätter och frukost<br />

1 natt, bagagetransport mellan hotellen<br />

och vägbeskrivningar på svenska.<br />

Pris per person i dubbelrum<br />

7 dagar från 10 700 kr<br />

www.locafrance.se tel. 0340-653920<br />

Häng med på en fartfylld poängjakt<br />

20 maj <strong>2017</strong><br />

Rättviksjakten är motionsloppet där ni tävlar i lag om<br />

2-3 personer. Det finns ingen markerad bana utan ni<br />

gör själva era strategiska vägval. Med hjälp av cykelkarta<br />

och ibland lite mod gäller det att ta upp jakten<br />

för att samla ihop så många poäng som möjligt och<br />

dessutom hinna i mål i tid.<br />

Nyfiken? Läs mer på www.rattviksjakten.se<br />

37


KALENDARIUM<br />

Cykelfrämjandets årsmöte<br />

med kongress <strong>2017</strong><br />

HALLSBERG<br />

22–23 april<br />

Cykelfrämjandets medlemmar och kretsar<br />

bjuds in till kongress <strong>2017</strong>. Årsmöteshelgen<br />

tillbringas på Hotell Stinsen i centrala<br />

Hallsberg.<br />

Lunch serveras lördag 12.00–13.00<br />

därefter kongress 13.00–18.00.<br />

Ortskretsmötet är på söndag 09.00–15.00.<br />

Cykelfrämjandet står för ombudens, revisorernas<br />

och valberedningens kostnader.<br />

Instruktörskurs för att<br />

lära vuxna att cykla<br />

AKALLA OCH UPPLANDS-BRO<br />

25 april<br />

Två instruktörsutbildningar på samma<br />

dag, för de som vill lära unga och vuxna<br />

att cykla. I Cykelfrämjandets projekt,<br />

Frihet på cykel, finns ett speciellt fokus<br />

på att sprida cyklingen bland nyanlända.<br />

De som vill bli volontärer kan anmäla<br />

sig till en workshop och utbildning som<br />

huvudledare eller hjälpledare via mejl.<br />

eva.lind-bath@telia.com<br />

anna.asplind@cykelframjandet.se<br />

Slörull från Hisingen<br />

GÖTEBORG<br />

24 april, 18.00<br />

Cyklister samlas för en slow-roll från kulturkaféet<br />

Llama Lloyd, Väderkvarnsgatan 16,<br />

till Ballograffabriken i Frölunda.<br />

Critical Mass Stockholm<br />

STOCKHOLM<br />

28 april, 18.00<br />

Masscykling som tar över bilvägarna sista<br />

fredagen i varje månad. Samling vid Raoul<br />

Wallenbergs Torg.<br />

KRETSARNA Mer aktiviteter, information och uppdateringar finns på kretsarnas nya hemsidor<br />

cykelframjandet.se/kretsar<br />

GOTLAND<br />

22 april, 10.00<br />

Cykeltur i Visby med omnejd,<br />

3 till 4 mil. Samling vid vattentornet<br />

Visby. Turledare är<br />

Sören, 0767-679676, och<br />

Lars, 0737-658932.<br />

6 maj, 10.00<br />

Tingstädeturen, 3 till 4 mil, från<br />

Polhemsgården med Sören<br />

och Bengt, 0730-556042.<br />

20 maj, 10.00<br />

Cykeltur från Ardre till Ljugarn<br />

och Alskog, 3 till 4 mil. Samling<br />

vid Ardre kyrka. Allan,<br />

0498-216693, och Hans-Ove,<br />

0735-831138, är turledare.<br />

GÖTEBORG<br />

Sommarsäsongen<br />

Kretsens cykelorientering till<br />

intressanta mål. Kontaktpersoner<br />

är Annika, 0706-321326,<br />

och Ingemar, 0705-732842.<br />

19 april, 18.00<br />

Onsdagstur till Rya skog som<br />

är Göteborgs första naturreservat.<br />

Rejäla skor behövs.<br />

Samling vid Operan på Christina<br />

Nilssons gata 1, Anders<br />

leder turen på 15 kilometer.<br />

30 april, 11.00<br />

Söndagstur till Botaniska<br />

trädgården, via hamnstråket<br />

förbi Röda Sten och Nya<br />

varvet till Botaniskas huvudentré.<br />

Promenad upp till<br />

Håbergets topp, och den nya<br />

utsiktsplatsen, därefter ner<br />

genom klippträdgården och<br />

rhododendrondalen. Samling<br />

vid Operan med Maj-Britt, för<br />

1 mils cykeltur.<br />

3 maj, 18.00<br />

Onsdagstur till Ringön och<br />

graffitimålningarna på Järnmalmsgatan<br />

och fikastund<br />

på bryggan. Samling på<br />

Linnéplatsen11, med Anders,<br />

för en tur på 15 kilometer.<br />

14 maj, 11.00<br />

Söndagstur på 3 mil till den<br />

tidigare Danmarksgränsen,<br />

uppför Pepparredsleden,<br />

med trappträning i Kållered<br />

och vidare fram till gränsen<br />

vid Tullbomsvägen. Där kan<br />

deltagarna kolla in minnesstenen<br />

och fira grundlagen<br />

från 1849. Samling vid Ullevikulan,<br />

Skånegatan 10. Turens<br />

längd är 3 mil och Lisbeth är<br />

turledare.<br />

18 maj, 12.00<br />

Göteborgsvarvet för dem<br />

som hellre cyklar än springer.<br />

Samling på grusplanen, vid<br />

ingången till Slottsskogsvallen,<br />

med turledaren Owe. Därifrån<br />

följs den blå linjen genom<br />

staden. Turens längd är lika<br />

lång som löparloppet, en<br />

halv maraton, det vill säga<br />

21 kilometer.<br />

21 maj, 11.00<br />

Söndagstur till Skändla till<br />

en av årets cykelorienteringskontroller.<br />

Därifrån går en<br />

stig upp på Skändlaberget.<br />

Samling vid McDonalds vid<br />

Hjalmar Brantingsplatsen.<br />

Turen är en mil med Annika<br />

och Ingemar som turledare.<br />

HALMSTAD<br />

2 maj, 18.00<br />

Tisdagscyklingarna börjar<br />

och pågår hela sommaren till<br />

och med augusti. Start varje<br />

tisdag framför Halmstads<br />

slott. Den första turen bjuder<br />

föreningen på korvgrillning,<br />

sen tar var och en med sig<br />

fika själv. Olika mål varje gång,<br />

kontaktperson är Göran,<br />

035-213377 och 0763-637100.<br />

JÖNKÖPING<br />

8 maj, 10.00<br />

Cykeltur för daglediga från<br />

Vandrarhemmet vid Rocksjön<br />

med Sven-Åke, 0704-135744.<br />

11 maj, 16.30<br />

Stadsrundtur i Jönköping<br />

med samling vid Hamnpiren.<br />

Sven-Olof är turledare, 0703-<br />

141088.<br />

15 maj, 10.00<br />

Cykeltur för daglediga från<br />

Vandrarhemmet vid Rocksjön<br />

med Birgitta, 0703-970510.<br />

18 maj, 16.30<br />

Cykeltur till Järstorp med<br />

guidning i kyrkan, samling<br />

vid Hamnpiren. Sven-Olof är<br />

turledare.<br />

22 maj, 10.00<br />

Cykeltur för daglediga från<br />

Vandrarhemmet vid Rocksjön<br />

med Bengt, 0703-314070.<br />

KARLSTAD<br />

Slutet av maj<br />

Onsdagscyklingarna börjar<br />

med samling vid Värmlands<br />

Museum 18.00. Kontaktpersoner<br />

är Eva, 054-565703<br />

38


Mountainbikekonferens<br />

ISABERG<br />

27-28 april<br />

Konferens på Isaberg, som satsar stort<br />

som svensk MTB-destination. Konferensdagarna<br />

ska fokusera på information om<br />

mountainbike och stigcykling samt hur<br />

man praktiskt skapar och underhåller<br />

hållbara stigar och leder för cykling.<br />

Första dagen består huvudsakligen av<br />

föredrag och paneldiskussion och andra<br />

dagen är mer praktisk med stigbyggande<br />

på plats. MTB-konferensen anordnas<br />

genom ett av Cykelfrämjandets projekt.<br />

Cykelkonferensen <strong>2017</strong><br />

JÖNKÖPING<br />

9 maj 10.00-10 maj 15.00<br />

SKL:s och Trafikverkets cykelkonferens<br />

är en nationell mötesplats för cykelfrågor<br />

och cykelaktörer. Under årets<br />

konferens ligger fokus på att få saker<br />

gjorda, med utgångspunkt i den nationella<br />

cykelstrategin. Under konferensen visas<br />

goda och konkreta exempel på hur cykelfrågor<br />

och cyklandet kan främjas, både<br />

handfast i förhållande till olika lokala<br />

förutsättningar och organisatoriskt.<br />

Cykelfrämjandet är även på plats.<br />

Cykelns dag <strong>2017</strong><br />

SVERIGE<br />

13 maj<br />

Branschens årliga cykelfest för hela<br />

Sverige med erbjudanden i cykelbutiker.<br />

cykelnsdag.se<br />

Bräknetrampen för alla<br />

BRÄKNE-HOBY<br />

20 maj<br />

Blekinges cykelfestival med olika sträckor,<br />

från elittrampen till familjevänligt.<br />

braknetrampen.se<br />

KRETSARNA<br />

eller 0703-765703, samt Erik,<br />

0709-851642.<br />

MALMÖ<br />

2 maj, 18.30<br />

Tisdagstur till Oxie på 3 mil.<br />

Samling vid Stadsbiblioteket<br />

i Malmö, med turledare Leif,<br />

0702-554514.<br />

6 maj, 8.00<br />

Lördagstur till Borgquistiska<br />

hattmuseet. 7 mil genom<br />

Lockarp, Hököpinge, Södra<br />

Åkarp, Fuglie, Västra Värlinge,<br />

Hammarlöv och ner till Trelleborg.<br />

Guide från föreningen<br />

Gamla Trelleborg guidar drygt<br />

en timme. Hem via Vellinge<br />

och Tygelsjöstråket. Föranmälan<br />

senast 15 april till Nils,<br />

040-915693.<br />

9 maj, 18.30<br />

Tisdagstur med en graffitirunda<br />

på 2 mil, förbi konst på<br />

elskåp i Malmö. Harald är<br />

turledare, 0705-496214.<br />

14 maj, 10.00<br />

Söndagstur runt Fjällfotasjön,<br />

cirka 4 mil, med start från<br />

Bökeberg. Föranmälan senast<br />

1 maj till Janne, 0703-256450.<br />

16 maj, 18.30<br />

Tisdagstur på nya cykelvägar<br />

i Malmö, på cirka 3 mil, med<br />

Isabella, 0708-361449.<br />

23 maj, 18.30<br />

Tisdagstur längs havet, på<br />

cirka 2 mil, med Janne som<br />

turledare.<br />

NÄSSJÖ<br />

2 maj, 18.30<br />

Tisdagsturerna startar för<br />

året med Hästerumsturen<br />

med samling vid Stortorget.<br />

9 maj, 18.30<br />

Tisdagstur till Gissarp och<br />

Målen, med samling vid<br />

Stortorget.<br />

16 maj, 18.30<br />

Snareboturen på en tisdag<br />

med samling vid Stortorget.<br />

23 maj, 18.30<br />

Tisdagstur till Gransäng med<br />

samling vid Stortorget.<br />

STOCKHOLM NORRORT<br />

18 april, 19.00<br />

Tisdagstur till Sälna, cirka<br />

2 mil. Samling vid Gamla<br />

apoteket i Upplands Väsby.<br />

25 april, 19.00<br />

Tisdagstur till Väsbys kyrkor,<br />

med cirka 2 mils cykling.<br />

Samling vid Gamla apoteket i<br />

Upplands Väsby.<br />

2 maj, 19.00<br />

Tisdagstur runt Edssjön, cirka<br />

2 mil. Samling vid Gamla<br />

apoteket i Upplands Väsby.<br />

2 maj, 19.00<br />

Träningstur med racer- eller<br />

hybridcykel till Skånela, cirka<br />

2 mil. Start från Gamla apoteket<br />

i Upplands Väsby.<br />

9 maj, 19.00<br />

Tisdagstur, cirka 2 mil.<br />

Samling vid Gamla apoteket<br />

i Upplands Väsby.<br />

9 maj, 19.00<br />

Träningstur med racer- eller<br />

hybridcykel till Markim och<br />

Kimsta, cirka 35 kilometer,<br />

start från Gamla apoteket i<br />

Upplands Väsby.<br />

16 maj, 19.00<br />

Tisdagstur till Nordians hög,<br />

cirka 2 mil. Samling vid<br />

Gamla apoteket i Upplands<br />

Väsby.<br />

16 maj, 19.00<br />

Träningstur med racer- eller<br />

hybridcykel till Lindholmen,<br />

cirka 4 mil. Start från Gamla<br />

apoteket i Upplands Väsby.<br />

Sommarsäsongen<br />

Cykelorienteringen pågår<br />

hela sommaren med 30 kontroller.<br />

Försäljningsställen för<br />

kartpaket finns på hemsidan.<br />

STORSTOCKHOLM<br />

23 april, 10.00<br />

Söndagstur runt Brunnsviken<br />

och Edsviken, cirka 3 mil. Eva,<br />

0706-960634, är turledare.<br />

Samling och avslut vid Karlbergs<br />

pendeltågsstation.<br />

7 maj, 14.00-16.00<br />

Familjetur i barnvänligt tempo<br />

med fikapaus, cykellek och<br />

tips för att cykla med barn.<br />

Samling vid Rålis Parklek med<br />

turledare Linda, 0704-057722.<br />

14 maj, 10.00<br />

Tyresösrundan, cirka 3 till 4<br />

mil, med Jane, 0762-176868,<br />

och Rune, 0706-449935.<br />

Samling utanför parkeringsgaraget<br />

vid Friskis o Svettis i<br />

Bollmora, Gårdsväg 8 i Tyresö.<br />

39


KALENDARIUM<br />

KRETSARNA Mer aktiviteter, information och uppdateringar finns på kretsarnas nya hemsidor<br />

cykelframjandet.se/kretsar<br />

SÖRMLAND<br />

22 april<br />

Bussresa till Tändsticksmuseet<br />

i Jönköping och Fabriksmuseet<br />

i Huskvarna. Avresa från Eskilstuna<br />

via Katrineholm. Information<br />

och anmälan till Sven,<br />

0706-418293 senast 12 april.<br />

UPPSALA<br />

23 april, 10.00<br />

Cykeltur med Naturskyddsföreningen<br />

till Vallsgärde och<br />

Fullerö backar. Samling vid<br />

Domarringens skola, Eva är<br />

kontaktperson, 0709-961397.<br />

7 maj, 10.00<br />

Cykelutflykt med Naturskyddsföreningen<br />

runt Årike Fyris<br />

med fokus på brobyggen<br />

och infrastruktur. Samling vid<br />

fontänen vid Flustret. Björn är<br />

kontaktperson, 0702-511388.<br />

VARBERG<br />

9 maj, 15.00<br />

Cykeltur till Janco Collections<br />

hantverk och bildkonst, med<br />

Eva Janko som guide, cirka 1<br />

mil till målet. Rune är turledare.<br />

16 maj, 15.00<br />

Cykeltur till Oscar Gustafssons<br />

Biredskap, bland honung och<br />

vaxprodukter, i Torpa. Cirka<br />

1 mil till målet med Gösta.<br />

VETLANDA<br />

24 april, 18.30<br />

Upptakt för sommarsäsongen<br />

i Futurumsalen på gymnasiet,<br />

med presentation av årets<br />

cykelturer. Lars-Göran Dahlström<br />

visar bilder från sin<br />

långsegling till Medelhavet.<br />

4 maj, 10.00<br />

Torsdagsturerna är igång, på<br />

morgonen från torget.<br />

8 maj, 18.30<br />

Måndagsturerna är igång på<br />

kvällarna, med samling på<br />

torget.<br />

11 maj, 10.00<br />

Torsdagstur med samling vid<br />

torget på morgonen.<br />

15 maj, 18.30<br />

Måndagstur med samling vid<br />

torget på kvällen.<br />

18 maj, 10.00<br />

Torsdagstur med samling vid<br />

torget på morgonen.<br />

22 maj, 18.30<br />

Måndagstur med samling vid<br />

torget på kvällen.<br />

VÄNERSBORG-TROLLHÄTTAN<br />

Sommarsäsongen<br />

Den årliga cykelorienteringen<br />

pågår från 20 mars till 31<br />

augusti. Information finns på<br />

kretsens hemsida.<br />

VÄSTERÅS<br />

27 april, 18.00<br />

Medlemsträff med kretsen<br />

sista torsdagen i varje månad,<br />

på Café Bianchi, denna gång<br />

en torsdag i april.<br />

CYKEL- & VANDRINGSRESOR, att njuta av!<br />

Aktiva dagar med god mat och högklassigt boende. Bekväma cykelveckor med boende på max 1- 2 hotell<br />

under veckan och med svensk färdledare. Vi organiserar även vandringsresor där du kan välja mellan ett<br />

20-tal destinationer. WI-Resor erbjuder också speciella avgångar för singelresenärer. Beställ vår katalog!<br />

Cykelresor <strong>2017</strong>; Vandringsresor <strong>2017</strong>;<br />

- Costa Brava 22/4, 7/10 (Singel) - Elba 6/5, 9/9, 16/9<br />

- Moseldalen 4-7/5, 12-15/10 (Weekend). Nyhet! - Cinque Terre 29/4, 16/9, 23/9, 30/9<br />

- Tyrolen 19/9 (El-cykel). Nyhet! - Dolomiterna (tre olika orter) juni, juli, aug, sept<br />

- Kroatien kryss med cykel 16/9 - Andorra juni, juli aug<br />

- Veneto 19/9 - Mallorca 6/10, 13/10<br />

- Gardasjön, Italien 3/10<br />

www.wiresor.se 0771-14 30 30<br />

40


KRETSARNA<br />

18 maj, 18.00<br />

Medlemsträff på Café Bianchi,<br />

denna gång en torsdag i maj.<br />

ÖREBRO<br />

8 maj, 17.00<br />

Grilltur till Boglundsängen<br />

med korv och bröd. Enklare<br />

cykelöversyn och cirka en<br />

mils cykling. Start från Vasatorget<br />

med Kerstin, 0705-<br />

489316, Inge, 019-250782,<br />

och Åsa, 0702-834611.<br />

15 maj, 10.00<br />

Tur till Hidingsta med fabrik,<br />

äppelträd och besök i en<br />

plantskola. Cirka 25 kilometer<br />

med start från Ronnie<br />

Peterson-statyn med Lennart<br />

och Margareta, 019-320326.<br />

22 maj, 17.00<br />

Vårfåglar i Rynningeviken<br />

och Myrömaden. Ta gärna<br />

med kikare. Cirka 15 kilometers<br />

tur från Hamnplan med<br />

Margareta och Lennart.<br />

ÖSTERGÖTLAND<br />

4 maj, 18.00<br />

Torsdagstur till Åselstad och<br />

Bjärby. Startplats är Stadsbiblioteket,<br />

turledare är Thomas,<br />

0706-916136, och turen är<br />

cirka 15 kilometer.<br />

14 maj, 10.00<br />

Söndagstur till Kolmården<br />

och Krokek, från Himmelstalundsbadet<br />

med turledaren<br />

Thomas för en tur på cirka<br />

45 kilometer.<br />

23 maj, 18.00<br />

Tisdagstur till Svärtinge udde.<br />

Startplats är Himmelstalundsbadet,<br />

turledare är Kari,<br />

0736-978638, och turen är<br />

cirka 3 mil.<br />

ÖSTERSUND<br />

29-30 april<br />

Cykelbytardagar med ÖBSbandyn,<br />

som sköter all försäljning.<br />

Cyklar lämnas in dagen<br />

innan, 28 april. Mer information<br />

kommer i LT och ÖP.<br />

2 maj, 11.00<br />

Tisdagscykling för daglediga<br />

med kortare turer i staden och<br />

på Frösön, med samling vid<br />

Travparkeringen. Kontaktpersoner<br />

är Mait, 063-123251,<br />

Björn och Birgitta, 063-510237,<br />

Gerd, 0703-695063, eller<br />

Margareta, 0706-763902.<br />

6 Maj, 11.00<br />

Kul-tur med besök hos olika<br />

konstnärer. Samling vid<br />

Travparkeringen med Mait.<br />

9 maj, 11.00<br />

Tisdagscykling för daglediga,<br />

samling vid Travparkeringen.<br />

16 maj, 11.00<br />

Tisdagscykling för daglediga,<br />

samling vid Travparkeringen.<br />

SOMMARKALENDARIET<br />

Det stora sommarkalendariet<br />

publiceras i nästa nummer av<br />

<strong>Cykling</strong> i mitten av maj.<br />

Vandring & cykel <strong>2017</strong><br />

Ett roligare sätt att resa!<br />

Populäraste resorna:<br />

Vandring i Ligurien med Cinque Terre<br />

Vandring på undersköna Amalfikusten<br />

Cykla i färgstarka Provence<br />

Båtcykla i Kroatiens skärgård<br />

Bland nyheterna:<br />

Kustvandring i vackra Portugal<br />

Cykla från Barolo till San Remo<br />

Vandringsoch<br />

cykelresor<br />

sedan 1986!<br />

Läs mer och beställ vår broschyr på www.primatravel.com eller ring 031-813350<br />

41


KRÖNIKA<br />

”<br />

SAtt få befinna sig med cykel på vägarna i ett<br />

fantastiskt naturskönt Sverige veckan före midsommar,<br />

det kan vara en helt magisk upplevelse.<br />

Att tillsammans med 23 000 andra cyklister göra<br />

en optimal utmaning, det kan vara en helt magisk<br />

upplevelse. Att vara med om Vätter<strong>nr</strong>undan,<br />

världens största motionslopp, det kan vara en helt<br />

magisk upplevelse.<br />

täng av bilarna från loppen<br />

SKRIVER VD:N FÖR SVERIGES STÖRSTA CYKELLOPP SOM VILL SLÄPPA CYKLISTERNA FRIA<br />

Varför skriver jag då "kan vara"? Jo, för att det ska<br />

kunna vara helt magiskt, då måste det bli bilfritt,<br />

avstängt! Bilglest, visst det skulle vara ett bra steg<br />

på vägen men cyklister förtjänar mer än ett steg på<br />

vägen. Vätter<strong>nr</strong>undans systerlopp i och kring New<br />

York, Paris, Kapstaden, Rom och London går alla<br />

på avstängda vägar. I de städerna är utmaningarna<br />

något större än runt Vättern. Så varför inte här?<br />

Gunilla<br />

Brynell-Johansson<br />

VD FÖR VÄTTERNRUNDAN<br />

vatter<strong>nr</strong>undan.se<br />

Motionslopp är viktiga som mål för träning, och<br />

träning är som vi alla vet en förutsättning för hälsa<br />

och livskvalitet. Det är många, som med loppet<br />

som målsättning, har fått in sin träning genom att<br />

börja pendla till arbetet med cykel. Suveränt både<br />

som motion för individen och inte minst för miljön<br />

vi alla lever i.<br />

Politiker pratar och pratar om behov<br />

av bättre hälsa, bättre miljö och ökad<br />

besöksnäring. Vätter<strong>nr</strong>undan är just som<br />

ett sådant Kinderägg, som innehåller<br />

tre goda saker på en gång. Minst! Så upp till bevis.<br />

Låt oss sluta snacka om vad som inte går och i<br />

stället bestämma hur vi får till bilfria lopp. Vi på<br />

Vätter<strong>nr</strong>undan vill göra det omöjliga möjligt. Det<br />

omöjliga tar som bekant bara lite länge tid.<br />

FOTO: FREDRIK JOHANSSON<br />

42


210 KM VÄRMLÄNDSKT<br />

CYKELÄVENTYR<br />

FRÅN VÄNERN I SYD TILL<br />

VILDMARKEN I NORR<br />

90 KM CYKELLED<br />

www.klaralvsbanan.se<br />

120 KM VILDMARK<br />

+46 (0)563-54 10 81 | info@klaralvsbanan.se<br />

43<br />

Foto: Joakim Backlundh


RETURADRESS:<br />

Cykelfrämjandet<br />

c/o Föreningshuset<br />

Virkesvägen 26<br />

120 30 Stockholm<br />

Cykel- och Upplevelseresor<br />

På små, lugna vägar cyklar du i ditt eget<br />

tempo genom vinfält, gamla idylliska byar och<br />

böljande landskap. Njut av maten, atmosfären<br />

och friden på landsbygden där tiden tycks stå<br />

stilla. Personliga besök, boende på små hotell,<br />

följebil och reseledare.<br />

Merlot Resor är ett litet familjeföretag som<br />

sedan 1995 arrangerar cykelresor i Frankrikes<br />

och Spaniens vinområden. Passionen för livets<br />

goda; cykling, vin och mat står i fokus för att du<br />

ska få en upplevelse utöver det vanliga!<br />

Varmt välkommen!<br />

Linnea & Peter<br />

www.merlotresor.se • 040-97 14 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!