27.05.2018 Views

SG41

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Grál je od dávnych čias symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých duchovných a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet zmenil na nepoznanie, ale hodnoty zostávajú.<br />

Ďalšie číslo 42<br />

Vychádza v decembri 2014<br />

Bdejte a modlite sa<br />

Myslíme si, že vieme, čo znamená modliť sa.<br />

Takisto sa domnievame, že presne vieme, čo<br />

je bdelosť. A predsa máme k obom ďaleko.<br />

Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu<br />

jednozväzkové vydanie<br />

6. vydanie<br />

Knižný titul „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ je dielo,<br />

ktoré objasňuje dianie vo stvorení a duchovné deje týkajúce sa ľudského<br />

bytia v súvislostiach, ktoré doteraz neboli známe. Dotýka sa častých otázok<br />

a tém, ako napr.: čo je osud, ako sa prejavuje slobodná vôľa človeka a karma,<br />

čo je to duch a duša, zákony vo stvorení, poslanie syna Božieho a mnohé iné.<br />

Autor v 168 prednáškach podáva obraz celého stvorenia.<br />

Logický sled myšlienok uľahčuje pochopenie – autor v úvode čitateľa<br />

výslovne vyzýva k tomu, aby „toto vecné skúmal vecne“.<br />

V ponuke sú aj samostatné zväzky tohto trojzväzkového diela, ako aj<br />

audio záznam všetkých prednášok na CD či DVD vo formáte MP3.<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho<br />

kupónu, alebo v našom on-line obchode na stránke<br />

www.svetgralu.sk<br />

slovenský jazyk,<br />

832 strán,<br />

tvrdá väzba,<br />

formát 14 x 21 cm,<br />

6. vydanie,<br />

tri zväzky v jednom,<br />

hmotnosť: 1000 g<br />

naša cena:<br />

21,00 €<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu:<br />

19,90 €


NA ÚVOD<br />

to hľadá, často ma nájde. Kto<br />

„Kma hľadá, je blázon.“ Tak hovorí<br />

jedna z detských hádaniek. Odpoveď?<br />

„Nič!“ Kto hľadá, často nič nenájde,<br />

ale kto hľadá „nič“, je blázon.<br />

Takto nejako podobne to dopadá<br />

s hádankou nazývanou „práca“.<br />

Všetci uznávajú, že je potrebná,<br />

ale podvedome sa im do nej akosi<br />

nechce. Pardón, nie všetkým, to by<br />

sme krivdili nielen workoholikom,<br />

ale i mnohým pracovným nadšencom.<br />

Napríklad starým českým či<br />

slovenským remeselníkom, ktorí sa<br />

do svojej milovanej práce tak zaberú,<br />

že si za ňu zabudnú vystaviť účet.<br />

Väčšina národa sa však skôr teší na<br />

piatkový večer, že si urobí poriadny<br />

veget a raduje sa z dvoch dní voľna,<br />

počas ktorých si konečne usporiada<br />

život podľa svojich predstáv a záujmov.<br />

Jedni si vyrazia do prírody, iní<br />

niečo zmajstrujú, tretí sa poriadne<br />

vyspia, uťahaní celotýždenným pracovným<br />

tempom.<br />

Je to tak: práca nás väčšinou núti do<br />

niečoho, čo by sme sami robili prinajmenšom<br />

inak, podľa iných predstáv,<br />

alebo aspoň inou intenzitou. Poprípade<br />

by sme ju nerobili vôbec a robili<br />

niečo úplne iné. Napriek tomu chceme<br />

pred prácou s vďačnosťou sňať klobúk<br />

a vzdať jej hold. Nielen preto, že nám<br />

do rodiny prináša peniaze na chlieb<br />

s maslom, na bývanie a benzín; to je<br />

samozrejme nutné a správne. Takisto<br />

nielen preto, že práca vytvára hodnoty<br />

a zušľachťuje okolie. Ale práca je pre<br />

nás tiež, a to predovšetkým okamihom<br />

pravdy, stretnutia nášho vnútorného<br />

sveta predstáv a domnelých schopností<br />

so svetom skutočným, do ktorého sme<br />

sa narodili a v ktorom sa máme osvedčiť.<br />

Až v práci sa ukáže, nakoľko sú<br />

naše predstavy o vlastných hodnotách<br />

pravdivé.<br />

Ale viete čo? Nechajme múdre poučovanie<br />

– čo takto dať si rozprávku?<br />

Nuž počúvajte:<br />

Bol raz jeden mládenec, volal sa…<br />

volali ho Giorgio, to je vlastne po našom<br />

Jurko. Tento mládenec chodieval<br />

celé dni po brehu mora a sníval.<br />

Mohol si to dovoliť, pretože jeho rodičia<br />

boli bohatí – mali toľko peňazí,<br />

že sa o ne museli neustále starať a na<br />

nič iné nemali čas.<br />

Jedného dňa si Giorgio vypočul<br />

rozprávku o Zlatovláske. V tejto<br />

rozprávke sa hovorí, že Jurko ochutnal<br />

zázračnú rybu a odvtedy rozumel<br />

reči všetkých zvierat. Možno<br />

dokonca i reči všetkých ľudí a reči<br />

všetkých vecí. To sa Giorginovi veľmi<br />

zapáčilo a zaumienil si, že takú rybu<br />

získa a že potom bude len tak bez<br />

práce všetkému rozumieť. A tak na<br />

svojich zasnených potulkách sliedil<br />

po pobreží, či more takú rybu na<br />

breh nevyplavilo. Lenže more sa zbavuje<br />

vecí, ktoré nepotrebuje, a tak nachádzal<br />

len prázdne mušle, chaluhy<br />

a drevené papeky. Plastové vrecúška<br />

vtedy ešte neboli.<br />

No dobre, urazil sa Giorgio, však<br />

ja tú rybu dobehnem. V najlepšom<br />

značkovom obchode v meste si kúpil<br />

najlepšiu značkovú udicu a šiel loviť<br />

ryby. Ibaže to nevedel – on vlastne<br />

nevedel vôbec nič, pretože nikdy<br />

nič nerobil. Nevedel, akú návnadu,<br />

v akú dennú dobu, pri akom počasí,<br />

na akom mieste a do akej hĺbky má<br />

nahodiť udicu a tak iba občas chytil<br />

nejakú alborellu, aringu či sardellu.<br />

Takto ja svoju čarovnú rybu nikdy<br />

nechytím, sklamane usúdil Giorgio<br />

a pevne sa rozhodol: zajtra si privstanem<br />

už pred svitaním, oblečiem<br />

si značkové šaty do nepohody a zájdem<br />

k rybárom, čo budú práve vyrážať<br />

na more. A ponúknem im, že im<br />

teda akože budem pomáhať. – No<br />

to ste mali vidieť, ako sa rybári rozchechtali,<br />

keď k nim prišiel prostáčik,<br />

čo v živote ešte nikdy na nič nesiahol,<br />

a hlásil sa k nim do práce. Starý<br />

Alfonso, ten sa smial zo všetkých<br />

najviac, až sa od rehotu skydol do<br />

vody a loď mu nepekne prigniavila<br />

nohu. To sa rybári rehotali ešte viac,<br />

pretože to bolí drsní chlapíci, ale zase<br />

sa smiať prestali, pretože to zranenie<br />

bolo molto serioso, a tak odniesli<br />

Alfonsa na breh a zavolali k nemu<br />

dottore, teda ránhojiča. A Giorgina,<br />

predstavte si, Giorgina so sebou zobrali,<br />

pretože im chýbal jeden do<br />

party a pretože sa tešili, ako si na<br />

ňom nešikovi zgustnú. A navyše<br />

Giorgino nechcel za prácu nič, len<br />

jednu rybu, ktorú si sám vyberie.<br />

No, spočiatku si na ňom rybári<br />

skutočne zgustli, pretože Giorgino<br />

mal obe ruky ľavé, silu ako pierko<br />

a pri práci sa motal ako ryba v sieti.<br />

Každú chvíľu sa o niečo potkol,<br />

o niečo udrel a niečo mu spadlo.<br />

Lenže, a to sa musí nechať, bol zase<br />

húževnatý, a tak sa nedal. A keď chlapom<br />

len tak spamäti vypočítal polomer<br />

kruhu, aby si mohli rozvrhnúť<br />

rozloženie siete, tak sa na neho po<br />

prvýkrát pozreli trošku inak.<br />

A tak začal zasnený Giorgio denne<br />

dochádzať a pracovať spolu s rybármi.<br />

A pretože bol húževnatý a nedal sa,<br />

pretože sa o všetko zaujímal, dával na<br />

všetko pozor a do práce sa zahryzol,<br />

po čase platil za celkom slušného pomocníka.<br />

Zo všetkého najlepším bol<br />

v triedení chytených rýb: ani jedna<br />

mu neušla, všetky starostlivo prebral<br />

a všetky poznal, to sa musí uznať. Bol<br />

dobrý aj pri oprave sietí, mal veľmi<br />

šikovné ruky na viazanie uzlov a jedným<br />

hmatom rozpoznal, či oko vydrží,<br />

alebo sa musí opraviť.<br />

Tak uplynul rok. Z Giorgina sa<br />

stal skúsený rybár. Vedel, že na natiahnutý<br />

chrbát je najlepší olivový<br />

olej. Poznal aj veľa stupňov únavy,<br />

od prudkej ospalosti, z ktorej sa<br />

stačí za štvrťhodinku vyspať, až po<br />

dlhú, ťahavú únavu, ktorej sa dá dlho<br />

vzdorovať, ale potom sa po nej musí<br />

dlho odpočívať. Giorgio ich poznal<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


ÚVODNÍK<br />

všetky. Takisto vedel, že pri východnom<br />

vetre sa ryby sťahujú do väčších<br />

hĺbok… proste to všetko vedel.<br />

Raz tak šiel opäť po brehu… nie,<br />

nestretol tú zázračnú rybu, ale stretol<br />

starého Alfonsa. Alfonso sa podopieral<br />

palicou, kríval, aj ostarel a už<br />

nechodil na more. Giorgio ho úctivo<br />

pozdravil.<br />

„Á, Giorgino – máme to dnes pekný<br />

deň, čo?“ vľúdne odvetil starký.<br />

„Pekný, Alfonso,“ súhlasil Giorgio<br />

a pozrel na oblohu. „Ale tam nad<br />

Monte Bigio sa zbierajú také šedivé<br />

obláčiky s vlnitým okrajom, a morské<br />

vlny majú hrebienky do fialova<br />

a prúdia iným smerom, než fúka<br />

vietor. I ovce som včera videl zliezať<br />

zo skál do úžľabiny, a od rána som<br />

nepočul v lese pokrikovať vtáka<br />

Posmieváka. Veľa by som za to nedal,<br />

že sa strhne riadne vetrisko, ako<br />

vtedy, keď to Giuseppemu zobralo<br />

strechu.“<br />

„Ále choď, nepočul?“ zapochyboval<br />

starý, „a čože to bol v lese za vtáčí<br />

krik?“<br />

„To bol predsa picchio,“ namietal<br />

Giorgio, „kde sa tu vzal? To on vydáva<br />

taký nariekavý krik, i keď mu<br />

nikto nič zlé nerobí. Nedávno sa<br />

kocúr Pepe pokúsil dostať do jeho<br />

hniezda k mláďatám… ale pekne to<br />

od neho schytal zobákom. Teraz leží<br />

u Cristiny v kuchyni a líže si rany.“<br />

„Počuj, Giorgio,“ ozval sa Alfonso<br />

náhle a skúmavo sa na mladého<br />

muža zadíval, „povedz mi<br />

jedno: Prečo vlastne pracuješ na lodi<br />

u Francesca, veď by si miesto toho<br />

mohol celý deň len tak sedieť a popíjať<br />

Châteauneuf-du-Pap, alebo aspoň<br />

Campetto Lambrusco?“<br />

Giorgio, teda Jurko najprv zaváhal,<br />

no potom Alfonsovi vyklopil, prečo sa<br />

dal na rybárčenie: pretože chce chytiť<br />

zázračnú rybu, aby potom rozumel<br />

reči všetkých zvierat, možno dokonca<br />

i všetkých ľudí a reči všetkých vecí.<br />

Alfonso sa naňho zahľadel a mlčal…,<br />

nakoniec zodvihol palicu<br />

a ukázal ňou oblúkom<br />

na celé okolie:<br />

„Giorgino,“ prehovoril<br />

Alfonso<br />

pohnuto, „a či nevieš,<br />

že si tú rybu<br />

už chytil?“<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.cz<br />

FEJTÓN<br />

Kto by chcel pracovať?<br />

Roman Levický<br />

očkajte, o chvíľu príde generálny<br />

„Priaditeľ“, pošepne mi sekretárka<br />

a usadí ma do extra pohodlného kresla.<br />

Čakám, pohľadom sa snažím nájsť na<br />

stenách čokoľvek, čo by mi prezradilo<br />

niečo o firme potenciálneho zamestnávateľa.<br />

O chvíľu rozrazí dvere muž<br />

v strednom veku, na tvári má výraz<br />

nevyspatého buldoga, takmer behom<br />

sa rúti cez prijímaciu miestnosť, div sa<br />

nezrazí so sekretárkou, ktorá mu nesmelo<br />

naznačí, že je tu ohlásený uchádzač<br />

o zamestnanie. Prikyvuje netrpezlivo<br />

hlavou, ale neotočí ju smerom<br />

ku mne. „Čo má skončené?“ – opýta<br />

sa roztrasenej blondínky, ktorá akoby<br />

sa snažila vyčítať mu z očí aj najmenší<br />

pokyn či prianie. Na chvíľu sa jej<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

zreničky rozšíria od údivu a prstom<br />

ukáže smerom ku mne. „Čo máte<br />

skončené?“ – pýta sa ma po neúspešnom<br />

pokuse o nepriamu komunikáciu.<br />

„Stavebnú priemyslovku, odbor pozemné<br />

staviteľstvo…“, začnem s pokusom<br />

o výpoveď, ale tá je udusená hneď<br />

v zárodku. „Iba robotnícke profesie“ –<br />

rozhodne vyhlási generálny riaditeľ,<br />

ale to je už znova otočený tvárou k sekretárke<br />

a rýchlym krokom odchádza.<br />

„Ejha, no neviem, síce som odmalička<br />

pozoroval pri práci murárov i tesárov<br />

a občas som im dokonca i pomáhal,<br />

páčila sa mi ich práca, ale na škole nás<br />

naučili akurát tak kresliť výkresy, počítať<br />

hrúbku betónových prvkov… neviem,<br />

či by som dokázal zastať prácu<br />

murára…“ – priznávam sám sebe<br />

vo vnútornom monológu. „Ale nevadí,<br />

možno by som mohol…“ „Tak, ako ste<br />

počuli…“ – vyruší ma plachá sekretárka,<br />

akoby sa za niečo ospravedlňovala.<br />

„Prosím vás, koľko u vás zarobí<br />

murár?“ – pýtam sa, čo je pre mladú<br />

slečnu hrôzostrašná otázka. Nevie,


FEJTÓN<br />

a posiela ma za skúsenejšími robotníkmi<br />

na dvor. Podídem k skupinke<br />

chlapov pri dodávke, čakajú na niečo,<br />

na moju otázku mi odpovedia nervóznym<br />

smiechom a ich odpoveď ma ani<br />

neprekvapí. Pravda, suma je predsa len<br />

o niečo vyššia ako minimálna mzda.<br />

Poberám sa zaprášenou cestou medzi<br />

hrdzavými halami k električke. O niekoľko<br />

týždňov neskôr som už novou<br />

posilou trojčlenného tímu, ktorý má<br />

za dva mesiace rozobrať strechu starého<br />

domu, strhnúť strop, vyrobiť železobetónové<br />

vence, urobiť nový krov,<br />

osadiť krytinu, postaviť komín a tak<br />

ďalej a tak podobne. Som nádejný zamestnanec.<br />

Môj nový šéf zamestnáva<br />

takmer samých alkoholikov, vie prečo<br />

a tajne dúfa, že na nich budem dozerať.<br />

Ja mám v tom čase asi tak dvadsaťdva<br />

rokov a som na seba hrdý. Kolegovia<br />

ma chtiac-nechtiac berú na vedomie –<br />

aj pijú len vtedy, keď ich nevidím.<br />

Domček je to krásny, vidiecky, ako<br />

z rozprávky od Tajovského, malé<br />

okienka, vybielený gánok, výhľad je<br />

na všetky strany dych berúci. Strmé<br />

vrchy a skaliská, nečudo, že je novým<br />

majiteľom horolezec. Na dohľad je<br />

cvičná, takmer stometrová skala, bude<br />

mať kde trénovať. Niekoľko rokov<br />

na takýchto a podobných stavbách<br />

zbehne ako voda. Jedna práve rozbehnutá<br />

stavebná firma skončí, lebo nám<br />

generálny dodávateľ odmietne zaplatiť<br />

faktúry, rovnako ako ďalším dvadsiatim<br />

živnostníkom. Niektorí sa so<br />

slizkými konateľmi spoločnosti súdia –<br />

snáď dodnes. Z inej firmy odchádzam<br />

s kolegami dva mesiace po tom, čo sme<br />

namiesto výplat začali dostávať symbolické<br />

zálohy. Tu sa už končí „sranda“<br />

a priznávam si, že som v profesionálnom<br />

živote asi nevykročil tou správnou<br />

nohou. Chvíľu to vyzeralo a chvíľu<br />

to možno aj bolo dobré. Naučil som sa<br />

vyrobiť z drevených dosák strešné väzníky,<br />

stavať priečky i komíny, zakladať<br />

stavbu na žulových balvanoch osadených<br />

v zemi, urobiť obklad, zatepľovať<br />

na visiacej lávke, popritom sa dívať na<br />

svet pekne zhora. Ale po niekoľkých<br />

decembroch strávených na lešení aj<br />

na strechách sa ozývajú zanedbané<br />

choroby a predovšetkým túžba robiť<br />

niečo iné. Mám veľké šťastie. Na rozdiel<br />

od bývalých kolegov mám aspoň<br />

maturitu, môžem robiť obchodníka,<br />

koordinátora v neziskovej organizácii,<br />

dokonca môžem študovať na vysokej<br />

škole. O niekoľko ďalších rokov zisťujem,<br />

že z môjho okolia postupne miznú<br />

dlhoroční známi aj blízki priatelia,<br />

akoby ich prenasledovala zlá epidémia.<br />

Skoro stotisíc chlapov odchádza<br />

z východného Slovenska do Anglicka,<br />

Írska, Nemecka… Z Prešovského kraja<br />

sa rýchlo stáva krajina žien, dôchodcov<br />

a detí. Na prácu sa už v rozhovore<br />

radšej nikoho nepýtam, nechcem sa<br />

dotýkať starej a aj mne dobre známej<br />

traumy. Nejde len o plat. Problém je<br />

širší aj hlbší. Kde vlastne je a aký je?<br />

Čo vlastne znamená pracovať? Keby<br />

som sa na to opýtal kolegu v obchodnej<br />

firme, poslal by ma do teplých<br />

krajín. Celé roky sa snaží komodity<br />

lacno nakúpiť a draho predať, zákazníkom<br />

brnká po nose a celoročným<br />

cieľom jeho snaženia je trojtýždňové<br />

pľačkanie sa v lete pri mori, ale možno<br />

aj snaha konečne sa v tridsiatke osamostatniť.<br />

Ale sú na tom mnohí ľudia<br />

omnoho horšie ako on alebo<br />

ja. Čo vlastne znamená pracovať?<br />

Môj dedko, ten vedel pracovať. To, ako<br />

človek pracuje, spoznáte, keď sa nedarí.<br />

Keď sa mu na sekere alebo kose<br />

zlomila násada, dokázal hodinu aj dve<br />

trpezlivo opracovávať novú, aby sadla<br />

a držala ako sa patrí. Nikdy som ho<br />

nepočul zanadávať. Čokoľvek sa zlomilo,<br />

spadlo, rozbilo, zadrhlo, šmyklo,<br />

stratilo sa alebo nepovolilo, videl som<br />

ho len, ako sa pokúša znova a znova<br />

o ten istý predvídateľný pohyb s nepoľavujúcou<br />

trpezlivosťou. Dnes by<br />

som povedal, že môj dedko konal<br />

svoju prácu ako Tao, tajomný princíp<br />

vesmíru. Tiež robí svoju prácu potichu.<br />

Do monotónnej práce sa človek<br />

dokáže zamilovať. Stačí sa pozrieť na<br />

majstrov ľudového remesla. Vtip je<br />

v tom, že takú prácu musíte vykonávať<br />

dostatočne dlho. Kamarát mi raz<br />

o stretnutí s majstrom korytárom porozprával<br />

toto: územčistý chlapík mu<br />

vraj pripomínal budhistického mnícha<br />

i kresťanského pustovníka zároveň.<br />

Keď sa ho opýtal, ako vie odhadnúť<br />

silu úderu, keď špeciálnou sekerkou<br />

opracúva dutý topoľový kmeň, korytár<br />

mu celkom samozrejme odpovedal:<br />

„Ty musíš byť tou sekerou“. Možno ste<br />

si všimli, že ľudia, ktorí veľa pracujú<br />

s nejakým prírodným materiálom, sú<br />

niečím veľmi príťažliví. Mnohí majú<br />

veľmi pokojné a niečím hlbokým presvetlené<br />

oči. Akoby už za života uzreli<br />

nejaké tajomstvo, ktoré zostáva ukryté<br />

manažérom aj vedúcim<br />

obchodov.<br />

Ale kto by už dnes<br />

chcel skutočne pracovať?<br />

Roman Levický<br />

levicky@svetgralu.sk<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


OBSAH<br />

FEJTÓN<br />

Kto by chcel pracovať?<br />

4<br />

FOTOGRAFIE<br />

Turecko<br />

ROZHOVOR<br />

Neviete si rady<br />

s problémovými deťmi?<br />

TÉMA<br />

Venujte sa im,<br />

milujte ich a chápte,<br />

radí psychoterapeut<br />

a špeciálny pedagóg<br />

Pavel Kalpakcis<br />

7<br />

ONEN SVET<br />

Astrál "all inclusive"<br />

Nebezpečné výlety<br />

PRÍBEH<br />

30<br />

32<br />

Pracuj, aby si prežil!<br />

Rešpektuje priemyselná kultúra človeka?<br />

TÉMA<br />

Povinnosť a vernosť<br />

v prednáškach Posolstva Grálu<br />

ZDRAVIE<br />

V zajatí emócií<br />

Ako sa vyrovnať s traumou<br />

RECENZIA<br />

Konec prokrastinace<br />

recenzia úspešnej knihy Petra Ludwiga<br />

11<br />

15<br />

16<br />

19<br />

Moje cudzie srdce ho spoznalo<br />

Hľadanie pravdy Ch. Valandreyovej o vlastnom,<br />

transplantovanom srdci<br />

TÉMA<br />

Zbavte sa manažérov!<br />

Sloboda v zamestnaní<br />

VESMÍR<br />

Hviezdne nebo nad hlavou I<br />

Ako vzniklo a ako zanikne Slnko. Neutrónové hviezdy. Atómy.<br />

NOVÉ CESTY<br />

Chcú zmenu, tak konajú!<br />

35<br />

38<br />

40<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

TÉMA<br />

Nestíham<br />

ZAMYSLENIE<br />

Smieme býť v živote šťastní?<br />

Martin Veselý o ľudskom šťastí<br />

ŽIVOT<br />

Práca bez radosti<br />

Z knihy Odpovede na otázky<br />

RECENZIA<br />

Ostrov<br />

Celovečerný ruský film z pravoslávneho monastýru<br />

20<br />

22<br />

28<br />

29<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Skutočne existuje Boh?<br />

Hľadanie dôkazov existencie Boha<br />

JEŽIŠOVE PODOBENSTVÁ<br />

O bdelom služobníkovi<br />

a rozumnom správcovi<br />

NÁZORY<br />

Ohlasy čitateľov<br />

Úspešný<br />

experiment<br />

v rakúskom<br />

ekoregióne<br />

Kaindorf<br />

46<br />

50<br />

54<br />

56


Neviete si rady<br />

s problémovými<br />

deťmi?<br />

Venujte sa im,<br />

milujte ich a chápte,<br />

radí v rozhovore Pavel Kalpakcis<br />

Rozhovor viedla Marie Šuláková<br />

Problémové deti. To sú tie deti s poruchami<br />

učenia, správania, hyperaktívne<br />

deti, aj pubertiaci. Kto z nás dospelých<br />

by chcel mať nálepku „problémový“. Aj<br />

tak sa zdá, že sme to práve my, ktorí im<br />

s ich problémami veľmi nepomáhame<br />

a ešte im ďalšie spôsobujeme. Svojím<br />

prístupom k nim, svojím nedostatkom<br />

času, svojím príkladom. Psychoterapeut<br />

Pavel Kalpakcis s takými deťmi pracuje,<br />

na túto tému organizuje aj semináre.<br />

„Venujte sa svojim deťom, milujte ich<br />

a majte pre ne pochopenie,“ je jednoduchý<br />

odkaz, ktorý podľa neho pomáha.<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


ROZHOVOR<br />

SG: Zdá sa, že s najrôznejšími poruchami správania<br />

sa dnes roztrhlo vrece. Alebo sa o tom<br />

možno iba viac hovorí a s nimi pracuje – to by<br />

bol ten lepší variant. Alebo ako to je?<br />

Kalpakcis: Venujem sa hlavne problematike<br />

výchovných problémov<br />

detí v školskom prostredí. Keď vezmem<br />

do úvahy dnešné počty diagnostikovaných<br />

„problémových<br />

detí“, tak oproti napr. osemdesiatym<br />

rokom skutočne neúmerne stúpol<br />

počet detí, ktoré majú nejakú špecifickú<br />

poruchu učenia alebo správania.<br />

Dnešné deti žijú v úplne iných<br />

podmienkach, ako som žil napríklad<br />

ja v ich veku. Obaja rodičia<br />

sú dnes často plne vyťažení a pod<br />

veľkým tlakom, spláca sa hypotéka,<br />

požiadavky zamestnávateľa sa zvyšujú,<br />

všetko sa deje v strese, na deti<br />

už nezostáva sila ani čas. Nezostáva<br />

teda čas sa deťom venovať, sadnúť si,<br />

porozprávať sa, zahrať si spoločne<br />

nejakú hru, vyraziť na výlet. Dieťa<br />

je odkázané na vlastnú zábavu a tou<br />

je, žiaľ, v dnešnej dobe najčastejšie<br />

internet, počítačové hry, facebook<br />

a pod. Keď spočítame, koľko času<br />

dieťa strávi so svojimi rodičmi, tak<br />

dôjdeme k zaujímavému zisteniu,<br />

že dospelou osobou, ktorú dieťa vo<br />

svojom detstve (v období školskej<br />

dochádzky) vidí najčastejšie, nie je<br />

niekto z rodičov, ale učiteľ. Tu máme<br />

príčinu „poruchového správania“ takýchto<br />

detí.<br />

SG: Ako sa tieto deti vlastne cítia?<br />

Kalpakcis: Často prežívajú niečo,<br />

o čom sa nemajú s kým porozprávať,<br />

necítia záujem tých, od ktorých potrebujú,<br />

aby ich milovali. To, že im<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

rodič na vyrovnanie dlhu chýbajúcej<br />

rodičovskej snahy kúpi nový mobil,<br />

necíti dieťa ako skutočný záujem.<br />

Potom nezostane iné, než získať záujem<br />

a pozornosť dospelých tým, že<br />

„hnevajú“. Keď potom reagujeme na<br />

ich správanie podráždene, tak to celú<br />

situáciu iba zhorší. Dieťa „hnevá“<br />

stále viac a máme na svete dieťa<br />

s výchovnými problémami. Keď mu<br />

ešte navyše dáme „nálepku“ – protivné,<br />

hnevlivé dieťa, tak je jeho ďalší<br />

Ak dáte detom priestor, aby sa mohli ich<br />

schopnosti viac rozvinúť, tak s úžasom zistíte,<br />

že sa aj ich správanie začína postupne meniť.<br />

osud spečatený. Z vlastnej skúsenosti<br />

viem, aké úžasné bytosti sú v skutočnosti<br />

tieto deti, stačí sa s nimi napr.<br />

cez prestávku porozprávať a zrazu<br />

zistíme, koľko dobrého a krásneho<br />

je v nich ukryté. Aké úžasné schopnosti<br />

majú, a žiaľ, kvôli dnešnému<br />

spôsobu výučby zostávajú ležať ladom.<br />

Akonáhle k nim začnete napr.<br />

v škole pristupovať inak, dáte im<br />

priestor, aby sa mohli ich schopnosti<br />

viac rozvinúť, tak s úžasom zistíte, že<br />

sa aj ich správanie začína postupne<br />

meniť.<br />

SG: Navrhujete zmenu prístupu. Aký by mal byť<br />

prvý krok zo strany učiteľov? Aká by mala byť<br />

tá zmena v prístupe?<br />

Kalpakcis: Zo strany učiteľov by<br />

to mala byť určite väčšia kreativita<br />

na hodinách a nutnosť ich priebeh<br />

nastaviť tak, aby dostali priestor aj<br />

žiaci s inými schopnosťami. Výhovorka<br />

učiteľa na to, že sa musí<br />

držať osnov, neobstojí pred súčasnou<br />

formou školského vzdelávacieho<br />

programu, pretože tá učiteľovi<br />

umožňuje, aby viac do svojich<br />

hodín zahrnul napr. ďalšie formy<br />

kreativity. Tým dávame možnosť aj<br />

deťom, ktoré sa „neučia dobre“, zapojiť<br />

sa a rozvinúť tak svoje schopnosti,<br />

ktoré dovtedy nemali kde<br />

uplatniť. Dám vám príklad z vlastnej<br />

praxe. Učím fyziku: napr. tretí<br />

Newtonov zákon, akciu a reakciu,<br />

môžem deťom vysvetliť buď tak,<br />

že im ho popíšem, napíšeme si pár<br />

príkladov z praxe do zošita a potom<br />

ich z tejto témy vyskúšam. Alebo<br />

si o akcii a reakcii nielen niečo povieme,<br />

ale deti si prinesú PET-fľaše,<br />

kartóny, sódu, ocot, korkovú zátku<br />

a každé z detí si vyrobí vlastnú raketu,<br />

ktorú si pomocou reakcie sódy<br />

s octom odpáli. Prial by som vám vidieť<br />

to detské nadšenie a nápady pri<br />

jej výrobe a to očakávanie, ako vysoko<br />

im raketa doletí. Pri takej činnosti<br />

s deťmi nadviažete úplne iný<br />

vzťah, ako keď stojíte na stupienku<br />

a „kážete múdrosti“. Nie bez zaujímavosti<br />

je fakt, že pri týchto kreatívnych<br />

prístupoch vyučovania často<br />

zažiaria práve deti, ktoré sa „nevedia<br />

učiť“. Aj tu sa potvrdzuje stará múdrosť,<br />

že keď sú deti zaujaté činnosťou,<br />

„nehnevajú“.<br />

SG: Aké poruchy správania a učenia sú tie najčastejšie<br />

a čo ich spôsobuje?<br />

Kalpakcis: Dnes sa používa pre<br />

tieto deti odborný termín ADHD/<br />

ADD – porucha pozornosti s hyperaktivitou.<br />

Príčiny takého správania<br />

vidíme dnes z odborného pohľadu<br />

ako následok ľahkej mozgovej<br />

dysfunkcie, tzn. problémov prameniacich<br />

z nedostatočne vyvinutej<br />

centrálnej nervovej sústavy. Takéto<br />

dieťa sa nedokáže dostatočne<br />

sústrediť, je nepozorné, nevydrží<br />

chvíľku posedieť a dokončiť danú<br />

činnosť, pôsobí splašene, rozptýlene<br />

a pod. Je jasné, že takéto správanie<br />

sa nezlučuje s tým, čo očakávame<br />

od dieťaťa v škole, t.j. že bude pekne<br />

sedieť, bude sústredené, vzorne si<br />

všetko zapisovať a túžiť po vzdelaní.


ROZHOVOR<br />

Takéto deti vyžadujú špecifický prístup,<br />

častejšie prestávky, striedanie<br />

činností, menej náročné úlohy, pestro<br />

vedenú hodinu a pod. Osobne<br />

sa domnievam, že väčší počet detí<br />

s poruchami správania súvisí s prehnanými<br />

nárokmi na vzdelanie,<br />

ktorými dnešná spoločnosť doslova<br />

trpí. V domnienke, že by bolo dobré,<br />

aby pre každé zamestnanie mal človek<br />

vyštudovanú vysokú školu, sa<br />

snažíme deťom vštepiť, že najdôležitejšou<br />

vecou na svete je učiť sa a že<br />

ten, kto to dokáže, bude sa mať v živote<br />

dobre. V skutočnosti z praxe<br />

vieme, že toto tvrdenie nie je pravdivé.<br />

Keď sa narodí dieťa, ktoré<br />

nemá schopnosti sa dobre učiť, tak<br />

okrem niekoľkých alternatívnych<br />

škôl je pre nich školská dochádzka<br />

zlým snom. Začne mať problémy,<br />

nestíha učivo, učí sa množstvo pre<br />

neho nezmyselných vecí, stratí motiváciu<br />

a hľa, dieťa s poruchou správania<br />

a učenia je na svete. Keby sme<br />

ubrali z týchto požiadaviek, prečítali<br />

si konečne Komenského a v duchu<br />

jeho odporúčaní začali rozvíjať<br />

individuálne schopnosti dieťaťa<br />

(každý jedinec má danú nejakú<br />

schopnosť, v ktorej je dobrý, napr.<br />

umelecké nadanie) a nesnažili sa<br />

z neho urobiť stádovito vzdelaného<br />

jedinca, verím, že by takých „porúch“<br />

výrazne ubudlo.<br />

SG: Ako môžeme my rodičia týmto poruchám<br />

predísť? Alebo – ak už ich deti majú – čo je najdôležitejšie<br />

na ich zvládnutie? Existuje nejaký<br />

jednoduchý návod?<br />

Kalpakcis: Jednoduchý návod existuje.<br />

Venujte sa svojim deťom, milujte<br />

ich a majte pre nich pochopenie!<br />

Znie to veľmi prosto, ale oveľa<br />

ťažšie sa to vnáša do našich životov.<br />

Venovať sa im, to znamená zastaviť sa,<br />

uvedomiť si vďačnosť, že nejaké dieťa<br />

vôbec mám a ujasniť si, aké mám<br />

v živote priority a či dieťaťu dávam<br />

to, čo skutočne potrebuje. Táto vďačnosť<br />

je veľmi dôležitá, stačí si iba spomenúť,<br />

ako sa cítime v situácii, keď<br />

sa nášmu dieťaťu stane nejaký úraz<br />

alebo je choré.<br />

V takej chvíli si zrazu viac uvedomujeme,<br />

ako ho máme radi, ako sa<br />

o neho strachujeme, ako je pre nás<br />

dôležité a ako sme radi, že ho môžeme<br />

mať. Stačí si uvedomiť, ako by<br />

sa náš život zmenil, o čo všetko by<br />

sme prišli, keby tu naše dieťa zrazu<br />

nebolo. Táto vďačnosť sa stane podnetom<br />

aby sme sa mu viac venovali,<br />

budeme sa snažiť prežiť spoločne<br />

čo najviac pekných chvíľ. O tejto<br />

vďačnosti hovoril aj nestor detskej<br />

psychológie, prof. Zdeněk Matějček.<br />

Vo výchove detí, či už majú<br />

nejakú tú „poruchu“ alebo nemajú,<br />

nesmieme zabúdať na zásadné body<br />

výchovy – deti musia mať jasne<br />

dané hranice, pravidlá a povinnosti.<br />

Pokiaľ povieme, že niečo platí, že<br />

sa niečo nesmie robiť, tak to musí<br />

platiť vždy, nesmú sa robiť výnimky.<br />

Dieťa sa musí na nastavené pravidlá<br />

a prehlásenia vždy spoľahnúť. Dôležitá<br />

je dôslednosť a u rodičov jednotnosť<br />

výchovy takého dieťaťa.<br />

Nemali by sme zabúdať ani na to,<br />

aké úžasné posolstvá nám deti prinášajú:<br />

Učia nás trpezlivosti, vnímavosti,<br />

sebaovládaniu. Vedú nás<br />

k tomu, aby sme sa v našich uponáhľaných<br />

životoch zastavili a prežili<br />

krásne chvíle s tými, ktorí sú pre<br />

nás takí dôležití a svojím správaním<br />

nám dávajú možnosť prejaviť si vzájomne<br />

lásku.<br />

SG: Keď je reč o správaní a o tom, ako zvládnuť<br />

problémy so správaním detí, zaujímavou<br />

kategóriou sú deti v puberte. Mnoho učiteľov,<br />

ale i rodičov a iných dospelých má strach z ich<br />

„drzého“ správania a pre istotu sú na nich preventívne<br />

zlí. Čo myslíte? Je to tak? Je „tá dnešná<br />

mládež“ skutočne horšia ako tá pred dvadsiatimi,<br />

tridsiatimi, päťdesiatimi a sto rokmi?<br />

Kalpakcis: K tejto otázke mi napadá<br />

jeden citát: „Dnešné deti milujú<br />

prepych; sú nevychované; pohŕdajú<br />

autoritami; nevážia si starších…<br />

Vo svojom dome nie sú služobníkmi,<br />

ale tyranmi… Odporujú rodičom…<br />

a tyranizujú svojich učiteľov“ – Sokrates,<br />

390 rokov pnl. Ako vidieť,<br />

tak problém s tým, že sa deti niekedy<br />

správajú „nevhodne“, je starý<br />

ako ľudstvo samo. S tými pubertiakmi<br />

máte pravdu v tom, že ich<br />

mnohí dospelí takto vnímajú – sú<br />

drzí, neposlušní, pôsobia nevychovane,<br />

ide z nich strach. To však<br />

môže tvrdiť iba ten, kto k nim pristupuje<br />

ako k malým deťom a očakáva,<br />

že budú bezvýhradne plniť<br />

jeho príkazy a nariadenia, ako keď<br />

boli malými deťmi… a nemôže sa<br />

proste vyrovnať s faktom, že už to<br />

žiadne malé deti nie sú. Pubertiaci<br />

sú úžasnou skupinou, v ktorej to<br />

jednoducho žije! Uvedomme si, že<br />

v dieťati v tomto období nastáva<br />

množstvo zmien, a to nielen fyziologických,<br />

ale z pohľadu psychológie<br />

dokonca tých najvýznamnejších!<br />

Dieťa sa postupne stáva dospelým.<br />

Začína si viac uvedomovať samo<br />

seba, svoje názory, postoje. Často<br />

s prekvapením zisťuje, aký ten svet<br />

dospelých je, koľko je v ňom pretvárky,<br />

klamstiev a podlosti. Dieťa<br />

má zrazu snahu sa od ostatných<br />

odlíšiť, či už účesom, obliekaním,<br />

celkovým výzorom či názorom. Jedinec<br />

hľadá v dobe puberty svoju<br />

vlastnú identitu a tá sa nezaobíde<br />

bez konfrontácie s okolím, spolu<br />

s diskusiami napríklad o zmysluplnosti<br />

toho, čo od nich rodičia či<br />

učitelia očakávajú. V škole to poznáme<br />

už podľa toho, že sa prvýkrát<br />

v triednom kolektíve pri preberaní<br />

novej látky vynorí otázka:<br />

„Na čo nám to, pán učiteľ, všetko<br />

bude?“ Pokiaľ učiteľ alebo rodič<br />

nerešpektuje toto dôležité obdobie<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


ROZHOVOR<br />

a snaží sa pomocou vynútenej autority<br />

zachovať si predošlú pozíciu<br />

rodič – dieťa, tak narazí. Vzniknú<br />

konflikty, hádky, nedorozumenia…<br />

a to všetko v čase, keď dieťa potrebuje<br />

pravý opak – pochopenie a rešpektovanie<br />

jeho odlišnosti.<br />

SG: Čo robia rodičia a učitelia nesprávne v prístupe<br />

k pubertiakom? A čo by naopak robiť<br />

mali a nerobia?<br />

Kalpakcis: Viete, často za mnou<br />

prichádzajú v tomto období rodičia<br />

a hovoria: „My to vari neprežijeme,<br />

s ním sa nedá nič robiť. Nepočúva,<br />

odvráva, z trestov a nariadení si<br />

nič nerobí. Prosím vás, porozprávajte<br />

sa s ním, my si už nevieme<br />

rady.“ Títo rodičia majú pravdu, je<br />

potrebné sa porozprávať, ale s nimi<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

samými! Najväčším problémom<br />

býva to, o čom sme spolu hovorili<br />

už pri predchádzajúcej otázke, t.j.<br />

nerešpektovanie faktu, že už doma<br />

nemajú malé dieťa. V tomto období<br />

je veľmi dobré zostúpiť z roly rodiča<br />

do roly kamaráta – sprievodcu.<br />

To, samozrejme, neznamená, že si<br />

môžu deti robiť, čo chcú, ale mám<br />

na mysli hlavne formu prístupu.<br />

Keď sa ako rodič mám stať kamarátom,<br />

tak si hoci musím odpustiť<br />

onú klasickú otázku pri príchode<br />

dieťaťa zo školy: „Tak ako bolo dnes<br />

v škole?“ – to sa predsa kamaráti<br />

nikdy nepýtajú! Nemal by ani zhadzovať<br />

jeho názory. Vety typu: „Ty<br />

tomu ešte nerozumieš, to pochopíš,<br />

keď dospeješ,“ uzatvárajú komunikačnú<br />

bránu, ktorú dieťa v tomto<br />

období potrebuje. Bránu, ktorou<br />

ho bezpečne prevedieme do sveta<br />

dospelých. Inými slovami, treba<br />

vysvetľovať a nie presviedčať! Rešpektujme<br />

názor dieťaťa, aj keď je<br />

z nášho pohľadu zlý či nedokonalý –<br />

je predsa jeho a on je v období, keď<br />

sa hľadá, skúša, naráža a tak poznáva,<br />

ktorou cestou sa v živote<br />

vydá. Žiaľ, mnoho dospelých, či už<br />

rodičov, alebo učiteľov nerešpektuje<br />

tento dôležitý fakt a snažia sa byť<br />

na dieťa ešte tvrdší v domnienke,<br />

že jeho odpor zlomia. Výsledok takého<br />

prístupu je žalostný – dieťa<br />

vzdoruje, stráca dôveru k dospelým,<br />

začína provokovať, odvracia<br />

sa, hľadá pochopenie u vrstovníkov,<br />

čo môže neskôr viesť aj k chybnému<br />

správaniu.<br />

SG: Pripúšťam, že sú mladí dnes ďaleko otvorenejší,<br />

ako sme boli my, ktorí sme vyrastali<br />

v komunistickom režime. V čom im „dar slobody“<br />

prospieva a čo by sme im, naopak, mali<br />

my dospelí pomôcť zvládnuť?<br />

Kalpakcis: Dar slobody je úžasná<br />

vec, pretože vďaka nemu nemusíme<br />

vychovávať tzv. poslušných,<br />

stádovitých jedincov. Vedie k väčšej<br />

možnosti výberu, a tým v konečnom<br />

dôsledku k jasnejšiemu rozhodnutiu,<br />

ktorou životnou cestou<br />

sa vydajú. Všimnime si iba, koľko<br />

zamestnaní dnes mladý človek vystrieda,<br />

koľko možností, príležitostí<br />

dostáva. Mnoho mladých chce najskôr<br />

niečo prežiť, cestovať, poznávať,<br />

kým si založia rodinu. Predtým<br />

sa človek vyučil, nastúpil do<br />

továrne a v šesťdesiatke z nej vyšiel.<br />

Tento dar slobody vedie, podľa mňa,<br />

k rýchlejšiemu prežívaniu a tým<br />

k rýchlejšiemu vnútornému dospievaniu.<br />

Veď dnes prežijeme za jeden<br />

rok toľko, čo sme predtým prežili<br />

za desať rokov. Toto rýchlejšie dozrievanie<br />

ľudí je viditeľné aj z celosvetového<br />

diania, kde v krajinách,<br />

v ktorých to roky šlo presne nastúpenou<br />

cestou, sa dvíhajú vlny nepokojov<br />

a vzrastá túžba po slobode.<br />

A v čom by sme im mali pomôcť?<br />

Určite v tom, že k slobode, ktorá<br />

súvisí s dospelosťou, patrí aj zodpovednosť.<br />

Zodpovednosť za všetko,<br />

čo ako dospelí robíme. Zodpovednosť<br />

za každé slovo, ktoré vyslovíme,<br />

za každý čin, ktorý vykonáme,<br />

a dokonca i za každú<br />

myšlienku, ktorú o svojom blížnom<br />

vytvoríme.<br />

Marie Šuláková<br />

sulakova@svetgralu.cz


TÉMA<br />

Pracuj, aby si prežil!<br />

Môže byť priemyselná kultúra humánna?<br />

Siegfried Hagl<br />

„IDYLA“ ROMANTIZMU<br />

Život ľudí pred industrializáciou sa<br />

často idealizuje. Obrazy z 18. a začiatku<br />

19. storočia zobrazujú krásne<br />

malé mestečká a idylické krajiny<br />

s usilovnými sedliakmi. Príroda<br />

na nich vyzerá nedotknutá, divoká<br />

zver mala veľkorysý životný<br />

priestor, slovo „vymieranie druhov“<br />

neexistovalo. Nikto si nerobil starosti<br />

s hladomorom v Číne, nepokojmi<br />

v Indii alebo so zemetrasením<br />

v Chile. Tieto udalosti sa odohrávali<br />

príliš ďaleko a v Európe sa o nich<br />

väčšina ľudí ani nedozvedela. Takáto<br />

pred-priemyselná idylka však v skutočnosti<br />

nikdy neexistovala.<br />

V každom storočí dochádzalo<br />

v Európe k vojnám, ktoré pustošili<br />

celé kraje. Tí, ktorých vojna priamo<br />

nepostihla, trpeli kvôli vysokým<br />

daniam, nútenej vojenskej službe,<br />

nedostatku potravín a epidémiami<br />

moru.<br />

V mierových medziobdobiach bol<br />

život príjemný iba pre majetných<br />

a mocných. Tí disponovali početným<br />

personálom a mohli si usporiadať<br />

pohodlný život. Pritom dúfali,<br />

že nebudú potrebovať lekára, pretože<br />

medicína bola svojou úrovňou<br />

ešte v hlbokom stredoveku a o baktériách<br />

a hygiene nemala ani poňatia.<br />

Novorodenecká úmrtnosť bola<br />

vysoká a smrť v dôsledku horúčky<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


TÉMA<br />

šestonedieľok častá a obávaná. Už<br />

len pomyslenie na zubárske ošetrenie<br />

v tej dobe dokáže človeku obdobie<br />

romantiky úplne zoškliviť. Sociálna<br />

nerovnováha zaťažovala najviac chudobných.<br />

Ich život bol ťažký a skladal<br />

sa z tvrdej práce, ktorá stačila<br />

iba na zaistenie najnutnejších vecí<br />

na prežitie a na úbohý prístrešok. Pomoc<br />

pri chorobách bola prakticky<br />

nedostupná. Ľudia boli vydaní napospas<br />

zvôli panstva a fakticky neexistovala<br />

žiadna právna istota.<br />

Niet sa čo diviť, že po nástupe industrializácie<br />

v Európe dali mnohí<br />

nemajetní ľudia prednosť namáhavej<br />

práci v továrňach pred životom<br />

na vidieku. Sťahovali sa do bedárskych<br />

štvrtí priemyselných miest.<br />

Stará stavovská spoločnosť zanikla<br />

v zmätkoch francúzskej revolúcie.<br />

V 19. storočí ju nahradila „triedna<br />

spoločnosť“. Hovorilo sa o „robotníkoch“<br />

a „vlastníkoch“, o „spodných“<br />

a „horných“ triedach. Na rozdiel od<br />

panstva v pred-priemyselnej dobe,<br />

továrnici novej epochy spravidla necítili<br />

povinnosť sociálne podporovať<br />

svojich zamestnancov. Nejednému<br />

továrenskému robotníkovi sa darilo<br />

dokonca horšie ako pracovníkovi<br />

v poľnohospodárstve. Sociálne nerovnosti<br />

triednej spoločnosti sa preto<br />

zdali horšie než v starej, stavovskej<br />

spoločnosti. Zdravotný stav továrenských<br />

robotníkov bol zlý, ich výživa<br />

nedostatočná, pláca nízka a pracovná<br />

doba dlhá. Zatiaľ čo pred industrializáciou<br />

bolo tkanie a pradenie poväčšine<br />

domácou prácou, tak potom –<br />

v dielňach na spracovanie bavlny,<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

vybavených strojmi – panovali sotva<br />

znesiteľné pracovné podmienky. Ako<br />

sa jednotlivci cítili, či v akej situácii<br />

sa robotníci nachádzali, na to nebrali<br />

majitelia tovární žiaden ohľad.<br />

HUMÁNNA<br />

PRIEMYSELNÁ<br />

KULTÚRA?<br />

Asi 30 kilometrov od Kolína nad Rýnom<br />

leží malá obec Engelskirchen.<br />

Turisti v nej môžu navštíviť malé<br />

múzeum priemyslu, nachádzajúce<br />

sa v pamiatkovo chránenej starej továrni.<br />

Múzeum pripomína kedysi<br />

prosperujúcu bavlnáreň „Ermen &<br />

Engels“. Tento výrobný závod založil<br />

v roku 1837 Friedrich Engels<br />

starší (1796–1860), otec známeho<br />

socialistu Friedricha Engelsa mladšieho<br />

(1820–1895). Továreň museli<br />

v roku 1979 zatvoriť a to z dôvodu<br />

textilnej krízy, vyvolanej rastúcim<br />

konkurenčným tlakom z Ďalekého<br />

východu. Väčšina strojov – predovšetkým<br />

prstencové dopriadacie<br />

stroje, ktoré sa používali už v roku<br />

1900 – predali do Indie. Tam na nich<br />

dodnes pracujú robotníci za približne<br />

rovnakých podmienok ako<br />

v roku 1900 v Nemecku. Dnes sa<br />

Niet sa čo diviť, že po nástupe industrializácie<br />

v Európe dali mnohí nemajetní ľudia prednosť<br />

namáhavej práci v továrňach pred životom<br />

na vidieku.<br />

v pamiatkovo chránených továrenských<br />

budovách Engelskirchenu nachádza<br />

radnica, byty a tiež pobočka<br />

Rýnskeho múzea priemyslu.<br />

Závod v Engelskirchene mal<br />

prevziať Friedrich Engels mladší.<br />

V rámci svojho vzdelávania sa dostal<br />

do bavlnárskej dielne v Manchestri.<br />

Podmienky, aké boli v manchesterských<br />

továrňach ním natoľko otriasli,<br />

že sa začal angažovať za robotníctvo<br />

a stal sa kritikom kapitalizmu.<br />

K dielam, ktorými sa preslávil, patrí<br />

„Kritika národnej ekonomiky“ (1844)<br />

a „Postavenie robotníckej triedy<br />

v Anglicku“ (1845), ktoré sa prirovnávalo<br />

k Danteho „Peklu“. –<br />

Od tých čias sa o slabinách kapitalistického<br />

hospodárskeho systému<br />

napísalo mnoho. Záplava reportáží<br />

a pamfletov odsudzovala – predovšetkým<br />

v 19. a na začiatku 20. storočia<br />

– často neutešené postavenie<br />

robotníkov. Touto problematikou<br />

sa neskôr začali zaoberať politické<br />

strany a odbory, ktoré v priaznivých<br />

obdobiach docielili to, aby z dosiahnutého<br />

pokroku mali úžitok aj zamestnanci.<br />

V mnohých rozvojových<br />

krajinách dodnes chýbajú organizácie,<br />

ktoré by zastupovali práva zamestnancov.<br />

Boľševická ekonomika propagujúc<br />

sa ako nádej chudobných zlyhala<br />

a po kolapse Východného bloku zvíťazilo<br />

kapitalistické trhové hospodárstvo.<br />

Niektorí verili v celosvetové<br />

opakovanie „amerického sna“ o globálnej,<br />

slobodnej, rýchlo rastúcej<br />

ekonomike, ktorá dáva šancu každému,<br />

aby sa rozvíjal podľa vlastných<br />

schopností a dosiahol blahobyt.<br />

Globálna finančná kríza z roku<br />

2008 a kríza eura z roku 2010 však<br />

znovu vyvolávajú pochybnosti o tom,<br />

či je kapitalizmus vo svojej súčasnej<br />

podobe vôbec perspektívny. Z histórie<br />

poznáme viacerých podnikateľov,<br />

ktorí mali zmysel pre potreby<br />

svojich zamestnancov. Boli to napr.<br />

známi technickí vynálezcovia – Watt,<br />

Stephenson, Siemens, Benz a Daimler,<br />

Bosch; vypracovali sa často zo<br />

skromných začiatkov a väčšinou<br />

mali aj porozumenie pre záujmy svojich<br />

spolupracovníkov. Najznámejším<br />

sa stal Henry Ford (1863–1947)


TÉMA<br />

so svojou mnohostrannou sociálnou<br />

angažovanosťou.<br />

Devätnáste a začínajúce dvadsiate<br />

storočie boli preto aj érou osvietených,<br />

sociálne uvažujúcich podnikateľských<br />

osobností, ktoré boli súčasne<br />

továrnikmi i filantropmi. Ich<br />

mnohoraké pokusy o vytvorenie humánneho<br />

pracovného sveta sú niekedy<br />

označované pojmom „utopický<br />

socializmus“.<br />

V Európe, napríklad v škótskom<br />

New Lanarku, vznikli vzorové sídliská,<br />

ktoré sa usilovali o harmonické<br />

prepojenie každodenného života<br />

s prácou v továrni. Filantrop a socialista<br />

Robert Owen (1771–1858) tu<br />

uskutočňoval v období rokov 1800<br />

až 1825 myšlienky, ktoré o jedno storočie<br />

predbehli svoju dobu. Zrušil<br />

prácu detí a telesné tresty. Obyvatelia<br />

sídlisk dostali riadne domy, školy<br />

a večerné kurzy, bezplatnú zdravotnú<br />

starostlivosť a potraviny za dostupné<br />

ceny. Táto fabrika pracovala úspešne<br />

dlhé desaťročia i potom, čo ju Owen<br />

opustil, a dostalo sa jej medzinárodného<br />

uznania. V rokoch 1825 až 1858<br />

sa Robert Owen pokúšal uskutočniť<br />

svoje myšlienky na ďalšom vzorovom<br />

sídlisku v USA. No „New Harmony“<br />

v Indiane skrachovalo, a tak<br />

sa Owenova utópia o humánnom<br />

pracovnom svete nemohla stať vzorom<br />

pre ostatné krajiny. Podobné<br />

vzory priemyselnej kultúry, usporiadanej<br />

s ohľadom na ľudské potreby<br />

môžeme nájsť aj v Taliansku. Neďaleko<br />

Bergama, blízko diaľnice E66<br />

(výjazd na Capriate) medzi Bresciou<br />

a Milánom, leží dedina Crespi<br />

d’Adda so svojím mimoriadnym<br />

urbanistickým riešením. Tento autentický<br />

model ideálneho mesta sa<br />

stal v roku 1995 Svetovým kultúrnym<br />

dedičstvom UNESCO. Človek<br />

tu môže názorne zažiť, ako si altruisticky<br />

zmýšľajúci podnikateľ 19. storočia<br />

predstavoval priemyselnú spoločnosť<br />

s ľudskou tvárou.<br />

Zakladateľ továrne, Cristoforo Binigno<br />

Crespi (1833–1920), na zelenej<br />

lúke vybudoval v roku 1878 textilný<br />

závod na spracovanie bavlny.<br />

Rozhodujúcou pre voľbu miesta<br />

bola dostupná vodná energia rieky<br />

Adda. Okrem výrobných budov<br />

a elektrárne tu postupne vzniklo<br />

malé mestečko, určené výhradne<br />

pre Crespiho zamestnancov, ktorému<br />

láskavo, patriarchálne vládol<br />

samotný Crespi zo svojho zámočku.<br />

Postaral sa o všetko nevyhnutné:<br />

Pohľad na dedinu Crespi d´Adda. Na snímke sú továrenské<br />

komíny, robotnícke domy a škola (biela budova).<br />

Takto si altruisticky zmýšľajúci podnikateľ 19. storočia<br />

predstavoval priemyselnú spoločnosť s ľudskou tvárou.<br />

Tento autentický model ideálneho mesta bol v r. 1995<br />

zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.


TÉMA<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

Úpadok<br />

remeselníckeho<br />

majstra<br />

Úpadok zo samostatne zárobkovo<br />

činného remeselníckeho<br />

majstra na továrenského<br />

robotníka si ukážeme na<br />

konkrétnom príklade jednej<br />

rodiny robotníka:<br />

• v roku 1770 zarábal Johann<br />

Nepomuk Schulte ako tkáčsky<br />

majster v manufaktúre<br />

5 toliarov týždenne. S týmto<br />

príjmom mohol založiť a živiť<br />

rodinu. Jeho žena mala malý<br />

vedľajší zárobok ½ toliara.<br />

• v roku 1820 prijali do fabriky<br />

jeho vnuka s podmienkou, že<br />

s ním nastúpi ako „pracovná<br />

sila“ jeho žena. On zarábal 3,5<br />

toliara a žena 1,5 toliara.<br />

• v roku 1830 mu hrozilo prepustenie,<br />

keď do továrne neposielal<br />

svoju 9-ročnú dcéru.<br />

Jeho plat poklesol na 3 toliare<br />

a žene na ¾ toliara.<br />

• v roku 1833 mu znížili plat na<br />

2,5 toliara, plat jeho ženy bol<br />

1,5 toliara. Okrem dcéry musel<br />

do práce posielať aj obe<br />

mladšie deti za 1/2 toliara.<br />

Rodinný príjem medzi<br />

rokmi 1770 a 1833 zostal síce<br />

rovnaký, ale bol o infláciu<br />

nižší. Žena už nemala čas na<br />

svoju zeleninovú záhradku<br />

a domáce práce zvládala len<br />

čiastočne a s vynaložením<br />

všetkých síl. Celkove sa teda<br />

reálny príjem rodiny znížil,<br />

zatiaľ čo týždenná pracovná<br />

doba rodinných príslušníkov<br />

vzrástla z 90 na 240 hodín.<br />

Zdroj: Bernd Hercksen<br />

„Vom Urpatriarchat<br />

zum globalen Crash?“<br />

(Od patriarchátu ku globálnemu<br />

krachu?) (2, str. 334)<br />

byty, školu, kostol, záhrady, zeleninové<br />

záhrady, spoločenské centrum,<br />

práčovňu, pohrebné služby. Malé<br />

mestečko bolo navyše v mnohých<br />

ohľadoch priekopnícke, nielen svojou<br />

pozoruhodnou architektúrou.<br />

V Crespi bolo prvé verejné osvetlenie<br />

v Taliansku, bezplatné vzdelávanie<br />

pre deti robotníkov, bezplatný<br />

krytý bazén.<br />

Tento zaujímavý pokus o harmonické<br />

spojenie ekonomických a sociálnych<br />

záujmov nemal, žiaľ, dlhé<br />

trvanie. Túto formu továrenského<br />

paternalizmu ukončil koncom dvadsiatych<br />

rokov 20. storočia konkurz<br />

v období ekonomickej krízy… Historická<br />

továreň však bola v prevádzke<br />

až do roku 2005, kým sa musela definitívne<br />

vzdať rastúcemu konkurenčnému<br />

tlaku.<br />

VÍŤAZÍ „ZÁKON<br />

DŽUNGLE“?<br />

Viaceré podniky v mnohých krajinách<br />

sa usilovali o humánne usporiadanie<br />

pracovného života. Ešte<br />

v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch<br />

20. storočia som napríklad<br />

v Nemecku zažil príkladnú sociálnu<br />

angažovanosť v továrni na výrobu<br />

pneumatík, ktorej som osobne za<br />

mnohé veľmi vďačný 1 .<br />

Všetky tieto sociálne snahy najrôznejších<br />

firiem však, žiaľ, nemali dlhé<br />

trvanie. Neraz sa nakoniec presadili<br />

najbezohľadnejší hráči s obrovským<br />

úsilím o zisk, a to predovšetkým vo<br />

vysokých finančných kruhoch a vo<br />

veľkopriemysle. Na zamestnanca sa<br />

už hľadí len ako na nákladovú položku.<br />

Ich úspešnosť a ľudská dôstojnosť<br />

je súčasným kapitalistom<br />

ľahostajná. Za extrémneho konkurenčného<br />

tlaku v období globalizácie<br />

možno sotva očakávať, že by sa<br />

podnikatelia sociálne angažovali<br />

a dobrovoľne zaťažovali ďalšími<br />

(nielen zákonom vynútenými) sociálnymi<br />

záväzkami. Kvôli tomu musia<br />

štáty a obce preberať stále viac<br />

sociálnych povinností. Tým vzniká<br />

nebezpečenstvo preťaženia verejného<br />

sektoru, ktoré môže viesť k zadĺženiu<br />

alebo dokonca k finančnému kolapsu<br />

sociálneho štátu.<br />

Nech je nám v tomto ohľade útechou,<br />

i keď chabou, aspoň zistenie, že<br />

súčasné celosvetové kapitalistické vykorisťovanie<br />

smerujúce<br />

k úpadku<br />

je ešte stále lepšie<br />

než vojna… ktorej<br />

snáď zostaneme<br />

ušetrení!<br />

Siegfried Hagl<br />

hagl@svetgralu.sk<br />

1 V podnikovej večernej škole som absolvoval<br />

vzdelanie v odbore gumárenskej<br />

techniky. Potom som s firemným štipendiom<br />

vyštudoval strojárenstvo na vysokej<br />

škole technickej.<br />

Literatúra:<br />

1) Forrester Viviane, Der Terror der Okonomie<br />

(Teror ekonómie), Goldmann,<br />

Mníchov, 1998<br />

2) Hercksen Bernd, Vom Urpatriarchat<br />

zum globalen Crash? (Od patriarchátu<br />

ku globálnemu krachu?), Shaker Media,<br />

2010<br />

Internet:<br />

Múzeum priemyslu v Engelskirchene<br />

http://www.industriemuseum.lvr.de/<br />

schauplaetze/engelskirchen/<br />

New Lanark<br />

http://www.newlanark.org/gallery.php<br />

http://de.wikipedia.org/wiki/New_Lanark<br />

Crespi<br />

http://www.villaggiocrespi.it/deu/index.<br />

html<br />

http://de.wikipedia.org/wiki/<br />

Crespi_d%E2%80%99Adda<br />

Friedrich Engels<br />

http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels


TÉMA<br />

POVINNOSŤ A VERNOSŤ<br />

lnenie povinností vždy platilo za<br />

P najvyššiu cnosť človeka. Vo všetkých<br />

národoch zaujímalo ten najvyšší<br />

stupeň, ešte vyšší než sám život. Bolo<br />

hodnotené do tej miery, že si udržalo<br />

prvé miesto aj u rozumových ľudí, ktorým<br />

nakoniec už nič nebolo sväté, iba<br />

vlastný rozum, ktorému sa otrocky korili.<br />

Vedomie nevyhnutného plnenia povinností<br />

zostalo. Tým nemohla otriasť<br />

ani nadvláda rozumu. Ale temno<br />

predsa len našlo miesto na zaútočenie<br />

a zahryzlo sa do koreňov. Ako všade,<br />

tak aj tu znížilo pojem. Myšlienka<br />

na plnenie povinností zostala, ale samotné<br />

povinnosti boli nastoľované<br />

rozumom, a tým pripútané k zemi,<br />

skrátka kusé, neúplné dielo.<br />

Z toho je potom len samozrejmé, že<br />

citový človek často nemôže uznať uložené<br />

mu povinnosti za správne. Prichádza<br />

do rozporu sám so sebou. Plnenie<br />

povinností platí aj pre neho ako<br />

jeden z najvyšších zákonov, ktoré má<br />

človek plniť, a predsa si musí súčasne<br />

povedať, že pri plnení uloženej mu povinnosti<br />

koná niekedy proti svojmu<br />

presvedčeniu.<br />

Dôsledkom toho je, že nielen vo<br />

vnútri človeka takto sa trápiaceho, ale<br />

aj v jemnohmotnom svete vytvárajú<br />

sa týmto stavom formy, ktoré spôsobujú<br />

nespokojnosť a rozkol aj u iných.<br />

Prenáša sa tým do najširších kruhov<br />

sklon k šomraniu a nespokojnosti,<br />

ktorých príčinu nie je nikto schopný<br />

nájsť. Nedá sa to nájsť, lebo pôsobenie<br />

prichádza z jemnohmotnosti. Vytvára<br />

to citový človek žijúcimi formami vo<br />

svojom rozpoltení medzi úsilím splniť<br />

povinnosti a citom, ktorý chce inak.<br />

Tu musí nastať teraz zmena, aby sa<br />

odpomohlo tomuto zlu. Povinnosť<br />

a vnútorné presvedčenie musia vždy<br />

stáť spolu v súlade.<br />

Je nesprávne, keď človek nasadzuje<br />

svoj život na splnenie takej povinnosti,<br />

ktorú sám v sebe nemôže uznať<br />

za správnu!<br />

Každá obeť dostáva len vtedy hodnotu,<br />

keď presvedčenie je v zhode s povinnosťou.<br />

Ale ak človek nasadí svoj<br />

život len za splnenie povinnosti bez<br />

presvedčenia, potom sa tým znižuje na<br />

predajného žoldniera, bojujúceho v cudzích<br />

službách za peniaze, podobne<br />

ako sluha na vidieku. Tým sa stáva<br />

taký boj vraždením!<br />

Ale ak niekto nasadzuje svoj život<br />

z presvedčenia, potom má v sebe lásku<br />

k veci, za ktorú sa rozhodol bojovať.<br />

A jedine to má pre neho vysokú hodnotu!<br />

Musí to robiť z lásky. Z lásky<br />

k veci! Tým sa tiež povinnosť, takto<br />

splnená, stáva živou a vysoko povznesenou;<br />

až do tej miery, že sa jej splnenie<br />

kladie nad všetko.<br />

Tým sa celkom samo od seba rozlišuje<br />

to živé plnenie povinností od plnenia<br />

mŕtveho, meravého. A len to žijúce<br />

má duchovnú hodnotu a účinok.<br />

Všetko ostatné môže slúžiť iba pozemským<br />

a rozumovým účelom a prinášať<br />

im výhody, ale to tiež nie trvalo, iba prechodne,<br />

lebo iba samotné živé pretrváva.<br />

Tak sa stáva plnenie povinností,<br />

prameniacich z presvedčenia, vedome<br />

chcenou vernosťou a pre vykonávajúceho<br />

samozrejmosťou. On nechce<br />

a ani nemôže inak konať, lebo vernosť<br />

v ňom je pravá, je s ním úzko spojená,<br />

ba dokonca je časťou z neho, ktorú nie<br />

je schopný odložiť.<br />

Slepá poslušnosť, slepé plnenie povinností<br />

majú preto tak málo ceny ako<br />

slepá viera! Obom chýba život, pretože<br />

v nich niet lásky!<br />

Jedine podľa toho rozozná človek<br />

ihneď rozdiel medzi pravým vedomím<br />

povinností a pocitom povinnosti,<br />

vštepeným výchovou. To prvé<br />

vyviera z citu, to druhé je chápané len<br />

rozumom. Láska a povinnosť preto<br />

nikdy nemôžu stáť proti sebe, ale sú<br />

zajedno tam, kde sú vyciťované ako<br />

pravé, a vtedy vykvitá z nich aj vernosť.<br />

(…)<br />

Plnenie povinností, prameniace<br />

dobrovoľne a žiarivo z ľudskej duše,<br />

a také, ktoré sa dodržiava len kvôli<br />

pozemskej odmene, nikdy sa nemôže<br />

zamieňať a dá sa veľmi ľahko rozoznať.<br />

Dajte sa preto preniknúť pravou<br />

vernosťou, alebo vzdiaľte sa od toho,<br />

čomu nemôžete dodržať vernosť.<br />

(…)<br />

Ukážka z diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo<br />

Grálu, Abd-ru-shin<br />

www.svetgralu.sk 15<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


ZDRAVIE<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

V zajatí EMÓCIÍ<br />

Ako sa vyrovnať s traumou<br />

Marianne Klauser-Stalder<br />

Všetci si želáme šťastný život. Väčšinou<br />

je nám však jasné, že od života nemôžeme<br />

očakávať iba radosť. Ten totiž prináša<br />

aj boj, výzvy, sklamania a konflikty.<br />

Keď už musíme tým všetkým prejsť,<br />

chceli by sme svojich blízkych, a aj seba,<br />

ušetriť aspoň hlbokých rán na tele aj na<br />

duši. Čo robiť, keď k tým ranám predsa<br />

len dôjde?


ZDRAVIE<br />

TRAUMATICKÉ ZÁŽITKY<br />

Keď sa v živote prihodí závažná udalosť,<br />

s ktorou človek nepočítal, nechápe<br />

ju, zraňuje ho alebo ohrozuje,<br />

zažíva jeho duša ťažký otras. Potrebuje<br />

čas, aby ho mohla spracovať.<br />

Rozpor medzi udalosťou a schopnosťou<br />

spracovať ju sa prejaví ako trhlina<br />

na duši, a tá potom negatívne ovplyvňuje<br />

ďalší život človeka. Vzniká<br />

trauma, zanecháva trvalé stopy. Príkladov<br />

traumatických udalostí je veľa:<br />

tragická autonehoda, vážne ochorenie<br />

či smrť dieťaťa, prepadnutie v podzemnej<br />

garáži, znásilnenie… Všetky<br />

tieto udalosti majú jedno spoločné:<br />

ľudia, ktorým sa stali, prežili niečo<br />

strašné, niečo, čo si nedokázali predstaviť<br />

ani v najhorších snoch. Každý<br />

človek sa najskôr pokúša takú situáciu<br />

zvládnuť sám. Po nejakom čase<br />

si však uvedomí, že otrasný zážitok<br />

predsa len zanechal v jeho duši stopy.<br />

Objaví sa panický strach, bojazlivosť,<br />

smútok, vnútorná prázdnota, pocit<br />

viny. Nič nie je ako predtým… stačí<br />

začuť kroky v tme, prudké zabrzdenie<br />

auta, húkanie sanitky a strach a úzkosť<br />

sa opäť vracajú.<br />

Také silné reakcie duše môžu pretrvávať<br />

veľa rokov. Výskumníci rozlišujú<br />

dva typy traumy: typ I – ako<br />

bezprostrednú reakciu, a typ II – ako<br />

chronickú záťaž po dávno prežitej,<br />

obyčajne dlhotrvajúcej traume, akou<br />

je napríklad zneužívanie alebo problematická<br />

výchova v detstve.<br />

Po ťažkej traume, keď bol človek<br />

obeťou spáchaného násilia, katastrofy<br />

alebo nehody, môže sa<br />

prepadnúť do nevysvetliteľného, neznámeho<br />

stavu, ktorý rušivo vplýva<br />

na vnímanie a prináša trvalý pocit<br />

strachu, smútku, neistoty, i poruchy<br />

spánku. V akútnom stave hovoríme<br />

o traumatickej reakcii s disociáciou.<br />

Disociácia znamená rôzne poruchy<br />

vedomia, ako sú napríklad čiastočná<br />

alebo úplná strata pamäti a pocitu<br />

identity, poruchy bezprostredného<br />

vnímania i cítenia či kontroly pohybov,<br />

čo je po traumatických zážitkoch<br />

častý jav. Pokiaľ tieto príznaky<br />

do štyroch týždňov nevymiznú alebo<br />

aspoň citeľne nezoslabnú, hovoríme<br />

o posttraumatickej záťaži. Môžu ňou<br />

trpieť aj ľudia vnútorne pevní, predtým<br />

psychicky zdraví – táto reakcia<br />

duše nie je totožná so slabosťou.<br />

Odhaduje sa, že asi v 70 % prípadoch<br />

odznie akútny stav sám od<br />

seba za niekoľko mesiacov, obyčajne<br />

s podporou príbuzných a priateľov,<br />

ale bez odbornej pomoci a bez psychofarmák.<br />

Často však u postihnutých zostávajú<br />

po traumatických zážitkoch<br />

stopy strachu, ktoré sa „usadia“<br />

v duši ako chronický pocit neistoty,<br />

smútok, strach alebo len zvýšená<br />

podráždenosť. Časom môžu viesť<br />

k depresiám, nutkavým obavám,<br />

závislostiam, aj k traumatickej zatrpknutosti.<br />

Tieto javy sa sledovali<br />

predovšetkým v USA; zistilo sa, že<br />

každý štvrtý bezdomovec je vojnový<br />

veterán, ktorý sa po návrate z nasadenia<br />

nedokázal zaradiť do normálneho<br />

života.<br />

Aj svedok nejakej desivej udalosti,<br />

alebo záchranár, i keď nebol ohrozený<br />

na živote, môže pod ich dojmom<br />

trpieť posttraumatickou záťažou.<br />

Týka sa to teda napríklad aj<br />

profesionálnych záchranárov, policajtov,<br />

hasičov, strojvodcov a pod.<br />

SPRACOVAŤ<br />

A ZVLÁDNUŤ<br />

Výskum traumy priniesol jedno<br />

zaujímavé, i keď nie prekvapujúce<br />

zistenie: agresiu a násilie, teda to, čo<br />

jeden človek druhému spôsobí svojvôľou,<br />

surovosťou, nedbalosťou, sebectvom<br />

alebo dokonca zlomyseľnosťou,<br />

ľudia spracovávajú oveľa horšie<br />

než prírodné katastrofy, technikou<br />

zavinené nehody nebo náhlu, iným<br />

človekom nezavinenú smrť.<br />

Aj udalosti, ktoré sa dali očakávať,<br />

spracuje človek lepšie než všetko,<br />

čo sa na neho zosype odrazu a bez<br />

varovania. Švajčiarska neurobiologička<br />

Gisela Perren, ktorá sa ako<br />

jedna z prvých venovala následkom<br />

Trauma, ktorú človek ustavične potláča, viaže<br />

jeho životnú silu<br />

traumy, uvádza v tejto súvislosti štúdiu<br />

o politických väzňoch, ktorí napriek<br />

tým najhorším skúsenostiam<br />

z väzenia boli až neuveriteľne málo<br />

traumatizovaní. Boli si totiž vedomí<br />

rizika väznenia a aj po prepustení<br />

na slobodu bojovali naďalej za svoje<br />

presvedčenie.<br />

Otrasné a traumatizujúce zážitky<br />

môžu však dušu zaťažiť tak, že sa<br />

postihnutým ešte po rokoch vracajú<br />

spomienky a obrazy s desivými pocitmi,<br />

vyvolané určitými situáciami<br />

či dojmami, alebo trebárs len rovnakým<br />

ročným obdobím.<br />

Aj ťažké zážitky z detstva sa môžu<br />

vynoriť po mnohých rokoch, aj keď<br />

nejde o konkrétne spomienky. Prejavujú<br />

sa prostredníctvom neadekvátnych<br />

reakcií ako sú panický strach,<br />

prudká zlosť, smútok, nervozita, výčitky<br />

svedomia alebo pocity viny. Pre<br />

postihnutých je to veľmi nepríjemný<br />

a znepokojujúci stav, pretože prichádza<br />

zdanlivo bez príčiny.<br />

Stará trauma nemusí byť bezpodmienečne<br />

vyvolaná do vedomia,<br />

pretože duša už možno zážitky<br />

spracovala. Väčšinou sama situácia<br />

ukáže, či je ešte potrebná pomoc.<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


ZDRAVIE<br />

Traumatizujúce zážitky si na vyriešenie<br />

vyberú vhodný okamih –<br />

v lepšom porozumení a so zodpovedajúcimi<br />

pocitmi. Vtedy sa človek<br />

tomuto nutnému spracovaniu má<br />

postaviť čelom, aby posilnený novým<br />

prežitím mohol záťaž odložiť.<br />

Trauma, ktorú človek ustavične potláča,<br />

viaže jeho životnú silu a časom<br />

môže vyústiť do ťažkého ochorenia<br />

duše alebo tela.<br />

PRIPUSŤME SI<br />

ZLOSŤ I SMÚTOK<br />

Traumy človeku spôsobujú hlboké<br />

otrasy a existenčne ho zaťažujú buď<br />

priamo po prežitej udalosti, alebo<br />

ešte aj roky po nej. Je preto celkom<br />

prirodzené, keď v akútnych fázach<br />

dominuje smútok, strach a zlosť.<br />

Zlosť a rozhorčenie sú často dokonca<br />

nutné, pretože pomáhajú rozpoznať<br />

a pomenovať bezprávie. Prichádzajú<br />

napr. v momente, keď si človek<br />

v dospelosti uvedomí, aké následky<br />

na jeho život má násilie prežívané<br />

v detstve. Utrpená strata, či už blízkej<br />

osoby, práce, zdravia, máva často<br />

niekoľko fáz smútku.<br />

Pre postihnutých je veľkou úľavou,<br />

keď pochopia, že ich silné emócie nie<br />

sú ničím nezvyčajným a nie sú príznakom<br />

choroby, ale skôr prirodzenou<br />

reakciou na „abnormálny“, čiže<br />

mimoriadne silný zážitok.<br />

… ALE NEZOTRVÁVAJME<br />

V NICH!<br />

Vo fázach spracovania zážitkov je<br />

potom dôležité, aby sa v nich človek<br />

nezasekol. Správne posúdenie<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

Silné emócie nie sú ničím nezvyčajným, ale skôr<br />

prirodzenou reakciou na mimoriadne<br />

silný zážitok<br />

a prehodnotenie zážitkov v mnohých<br />

prípadoch pomáha vymaniť sa<br />

z roly obete. Po autonehode si ľudia<br />

niekedy uvedomia, akej obrovskej<br />

pomoci a ochrany sa im dostalo, keď<br />

im bol vlastne darovaný nový život.<br />

Je to ako výzva osudu, ktorú majú<br />

teraz s vďakou prijať. Cieľom novších<br />

metód, ktoré vychádzajú z výskumu<br />

traumy a neurobiológie je čo najrýchlejšie<br />

upokojenie, stabilizácia<br />

a posilnenie osobnosti, pretože človek<br />

v traumatizovanom stave je bez<br />

ochrany, vydaný napospas cudzím<br />

vplyvom. Zaujímavú súvislosť napísal<br />

Abd-ru-shin vo svojej prednáške<br />

Astrológia v knihe „Posolstvo Grálu“:<br />

„Nepokoj je však pre dušu najväčším<br />

nepriateľom, pretože otriasa stenou<br />

prirodzenej ochrany a vpúšťa tak<br />

dovnútra práve to zlo, ktoré by inak<br />

nemalo žiaden prístup.“ Je preto potrebné<br />

individuálnym prístupom pomôcť<br />

postihnutým, aby sa obmedzil<br />

ich strach a obnovilo prirodzené vnímanie.<br />

Až potom dostanú duch aj<br />

duša možnosť podľa potreby ďalej<br />

spracovať zážitky.<br />

ČO ZASEJEŠ…?<br />

V stave traumy je človek veľmi citlivý<br />

na všetky nezrovnalosti a rozpory.<br />

Nie je preto vhodné posudzovať,<br />

alebo poukazovať na zákon spätného<br />

pôsobenia, podľa ktorého platí, že čo<br />

človek zaseje, to aj zožne. Nemôžeme<br />

predsa vedieť, prečo niekto musí trpieť,<br />

a iný nie.<br />

Neskôr, keď sa obnoví pocit bezpečia<br />

a zážitky sa nejakým spôsobom<br />

usporiadajú, nastane čas, aby<br />

sa človek pokúsil pochopiť, čo mu<br />

mala táto trpká skúsenosť povedať,<br />

čo sa mal naučiť na duchovno-duševnej<br />

úrovni, či príčina udalosti azda<br />

bola, alebo stále ešte je v ňom samotnom.<br />

Potom nadíde chvíľa tušenia<br />

či uvedomenia si niečoho, čo býva<br />

bezprostredne po zážitku často neprijateľné.<br />

Traumatické zážitky teda<br />

môžu, podobne ako choroby, napomôcť<br />

k duchovno-duševnému dozrievaniu.<br />

Prinášajú uvedomenie si<br />

duchovných súvislostí, aj hodnôt pozemského<br />

života. Veľa ľudí po tragických<br />

udalostiach prizná, že táto<br />

skúsenosť bola pre nich neoceniteľná.<br />

VYHODNOTIŤ<br />

A… ODPUSTIŤ<br />

Akonáhle človek spozná v nejakom<br />

deji zmysel, obvykle ho prehodnotí<br />

a vloží do svojho života ako cenný<br />

stavebný pilier.<br />

Spracovanie zážitku po pretrpenom<br />

násilí alebo ľahostajnosti druhých je<br />

práve preto také ťažké, lebo človek<br />

v ňom spočiatku nenachádza zmysel.<br />

Až neskôr spoznáva súvislosti a pozitívne<br />

stránky negatívnej udalosti. To,<br />

že vôbec prežil, že bol statočný a že sa<br />

dokázal z danej udalosti poučiť. Citlivejšie<br />

vníma dobro a zlo a pociťuje<br />

vďačnosť za to, že sú ľudia, ktorí stoja<br />

pri ňom, utešia ho a pomôžu mu, keď<br />

to najviac potrebuje.<br />

Na to všetko však treba čas. Až spracovanie<br />

traumatického zážitku prináša<br />

naozajstné odpustenie – najvyšší<br />

duchovný krok, ktorý človek<br />

môže urobiť.<br />

Marianne Klauser-Stalder<br />

klauser-stalder@svetgralu.sk


RECENZIA<br />

KONEC<br />

PROKRASTINACE<br />

Kniha Konec prokrastinace nie je iba ďalšou zo stoviek kníh zameraných na rozvoj<br />

osobnosti, ktoré sú v našich kníhkupectvách aktuálne k dispozícii. Zameriava sa na<br />

jeden konkrétny fenomén – prokrastináciu – to znamená chorobné odkladanie úloh<br />

a povinností; na ceste za jeho príčinami a spôsobmi nápravy vyvráti nejeden mýtus<br />

budovaný inými knihami.<br />

dkladáte niekedy plnenie dôležitých<br />

úloh v prospech podruž-<br />

O<br />

nejších činností? Nie ste sami. Prokrastinácia<br />

je v súčasnosti významný<br />

fenomén, čo potvrdzuje aj mimoriadny<br />

úspech tejto knihy, ktorá vyšla<br />

v náklade 30 000 výtlačkov. Pôsobivý<br />

je aj úspech jej elektronickej verzie.<br />

Autor Petr Ludwig, ktorý si nutnosť<br />

zmysluplného využívania zvereného<br />

potenciálu uvedomil počas prežitia<br />

blízkosti smrti, definuje prokrastináciu<br />

ako „neschopnosť prehovoriť<br />

samého seba robiť činnosti, ktoré by<br />

sme mali alebo chceli robiť“.<br />

Na otázku prečo je prokrastinácia<br />

takým častým javom, odpovedajú<br />

prvé kapitoly knihy: odkladanie úloh<br />

tu bolo vždy. Medzi príčinami jeho<br />

aktuálneho masového rozmachu<br />

autor uvádza predovšetkým nárast<br />

možností a dostupnosť obrovského<br />

množstva informácií, v ktorých nie<br />

je jednoduché sa orientovať. S otváraním<br />

pomyselných nožníc potenciálu<br />

rastie množstvo možností a to<br />

vedie k paralýze rozhodovania, čo je<br />

zdrojom prokrastinácie. Tá zásadným<br />

spôsobom znižuje efektívnosť<br />

našej činnosti. Keďže prokrastinujúci<br />

človek nie je lenivý, teda zmierený<br />

s ničnerobením, je si vedomý nevyužitia<br />

svojho potenciálu a dostavuje sa<br />

frustrácia, ktorá ďalej zvyšuje mieru<br />

prokrastinácie. Všetko je umocnené<br />

dnešným pracovným prostredím,<br />

keď sa veľká časť úloh vykonáva na<br />

počítači, kde sú možnosti a s nimi súvisiace<br />

informácie od seba vzdialené<br />

iba niekoľko kliknutí myšou.<br />

V tejto pasci sa dnes nachádza<br />

značná časť aktívnych ľudí. Dobrou<br />

správou je, že s určitou dávkou vôle<br />

a sebadisciplíny je možné nad prokrastináciou<br />

vyhrať. Autor v knihe<br />

sprevádza čitateľa niekoľkými zásadnými<br />

fázami, od hľadania motivácie<br />

– a to tak, aby sa čitateľ nestal<br />

ani „cieľovým feťákom“ závislým od<br />

plnenia čoraz väčších cieľov s pominuteľnou<br />

radosťou, ani nebol hnaný<br />

vpred vonkajšou motiváciou „cukru<br />

a biča“, až po vytvorenie nástrojov,<br />

ktoré pomôžu nastúpiť cestu k svojej<br />

vízii a nájsť na nej dlhodobú vnútornú<br />

spokojnosť. Čitateľ tu nájde<br />

konkrétne postupy, ktoré sú veľmi<br />

zrozumiteľne popísané a naviac doplnené<br />

informačnou grafikou, ktorá<br />

zrozumiteľnosť a prehľadnosť ešte<br />

umocňuje. Umožní tak pohodlné<br />

vstrebanie obsahu v krátkom čase aj<br />

notorickému prokrastinátorovi.<br />

Metódy uvedené v knihe možno<br />

vzťahovať jednak na klasickú<br />

prokrastináciu ako odkladanie<br />

Autor Petr Ludwig,<br />

vydal v roku 2013<br />

Jan Melvil publishing<br />

dôležitých pracovných úloh, ale aj<br />

v širšom zmysle na akékoľvek zdržiavanie<br />

sa na svojej životnej ceste<br />

za svojou životnou víziou. Kniha sa<br />

dotýka širších tém, akou je základná<br />

životná motivácia, hľadanie šťastia,<br />

využívanie svojho potenciálu, či už<br />

časového, alebo svojej výbavy jedinečnými<br />

schopnosťami.<br />

Autor vo svojej knihe vychádza<br />

jednak z vlastnej skúsenosti kouča,<br />

i z relevantných vedeckých prác. Niekedy<br />

môže čitateľ žasnúť nad tým,<br />

koľko faktov, známych skôr priaznivcom<br />

alternatívnych životných<br />

štýlov, je už dnes preukázaných „suchou“<br />

exaktnou vedou, viď. napríklad<br />

„Peniaze majú na našu spokojnosť<br />

vplyv iba dovtedy, kým nám<br />

pomáhajú zaistiť základné potreby<br />

pre seba a svoju rodinu“.<br />

Pokiaľ čítate túto recenziu, znamená<br />

to, že autor jej napísanie „neprokrastinoval“<br />

a myšlienky uvedené<br />

v knihe fungujú. <br />

Pavel Hrůza<br />

hruza@svetgralu.sk<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


TÉMA<br />

Nestíham<br />

Marie Šuláková<br />

repáčte, ale ja nestíham, ne-<br />

čas. Dovi´,“ hovorí mi do<br />

„Pmám<br />

telefónu jeden pán starosta, ktorého<br />

som potrebovala v rámci svojej práce<br />

na chvíľku navštíviť. „Tak to sa nedá<br />

nič robiť,“ hovorím s predstieraným<br />

pochopením a ešte dodám, že ďakujem<br />

a v duchu dopoviem – za vašu<br />

neochotu. No dobre, nemala by som<br />

nikoho súdiť. Proste – každý zvládne<br />

toľko, koľko unesie. Ale vari ja stíham?<br />

Ja mám čas? Domácnosť, päť<br />

detí (vlastne nie detí, päť synov),<br />

práca na plný úväzok, kopu ďalších<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

aktivít… Chlap jeden! Jediné, čo má<br />

na starosti, je jeho úrad. Ani deti už<br />

nemá, toľko času, čo má on, by som<br />

potrebovala mať aspoň jeden týždeň.<br />

A navyše bol protivný a arogantný.<br />

To ja, kým ráno odvediem najmenšie<br />

deti do škôlky, vybavím si poštu,<br />

zvládnem niekoľko telefonátov, pri<br />

nich chystám malým oblečenie, dohliadnem<br />

na ich hygienu, na raňajky,<br />

potom na ďalšie oblečenie, pretože<br />

to prvé sa oblialo mliekom, tretie<br />

tričko je teraz pre zmenu od vody<br />

alebo od zubnej pasty. Konečne vychádzame<br />

z domu, zdá sa mi, že už<br />

mám za sebou celkom slušnú rannú<br />

rozcvičku. A ajhľa, vraciame sa od<br />

brány, pretože Metod práve spadol<br />

do blata, tak hľadáme čisté tepláčiky<br />

a aj tak máme čas – Jozef potrebuje<br />

ešte na záchod. Trochu upracem<br />

ranný neporiadok, prídeme do<br />

škôlky medzi poslednými a učiteľky<br />

s úsmevom volajú – „To ste si dnes<br />

teda prispali…“ Ha ha ha, mávnem<br />

nad nimi rukou. Išla som spať po<br />

polnoci a vstávala o šiestej. „Veď<br />

nemáme v práci cvikačky,“ nedám<br />

sa. Zvládam niekoľko rozhovorov<br />

s deťmi i dospelými v škôlke, aj cestou<br />

domov. Pracovať z domu nie je až<br />

také výhodné, hovorím si, keď pri písaní<br />

odbieham do kuchyne, aby som<br />

vhodila niečo do hrnca (totiž varím),


TÉMA<br />

niečo do práčky, do umývačky… a už<br />

sedím pri počítači, píšem, telefonujem,<br />

otváram diár… tik-tak tik-tak,<br />

cŕŕŕ, trištvrte na dvanásť – musím<br />

bežať do škôlky po deti a potom hneď<br />

doma uspať najmenšieho. O hodinu<br />

mám schôdzku o tridsať kilometrov<br />

ďalej, po schôdzke vpadnem do vedeckej<br />

knižnice a mierim rovno k informáciám.<br />

Muž staromládeneckého<br />

vzhľadu sa na mňa nervózne pozrie<br />

a rovno sa ma pýta – hoci ešte nie<br />

som na rade: „A čo vy potrebujete?<br />

Vidíte, koľko tu mám ľudí?“ Vidím<br />

dvoch ľudí pred sebou, tak vyslovím<br />

krátku otázku a on ma pošle na<br />

druhé poschodie. Tiež nestíha. Ako<br />

ja. Nehnevám sa naňho. Len si teraz<br />

stále vybavujem jednu myšlienku,<br />

ktorú s obľubou hovorievam na akcii<br />

verejného čítania rozprávok pre<br />

deti a rodičov. „Každý z nás má čas<br />

na to, na čo si ho urobí. Na čo si ho<br />

neurobí, na to ho nemá.“ A ešte to<br />

pokračuje nejako v tom zmysle, že<br />

najprv robíme vždy to, čomu dávame<br />

v rebríčku svojich priorít prvé<br />

miesto. A tak to, že deťom večer nestíhame<br />

prečítať rozprávku, vlastne<br />

nie je pravda. Len sme tentoraz<br />

radšej umyli dlážku, pozreli si film,<br />

alebo išli robiť niečo na počítači,<br />

prípadne niečo úplne iné. Dôvodov,<br />

prečo niečo nešlo a prečo sme to nestíhali,<br />

sa vždy nájde dosť a dokonca<br />

vyzerajú aj vierohodne. Nie je to tak<br />

dávno – asi mesiac, keď ma bývalí<br />

kolegovia z práce nominovali do súťaže<br />

Žena regiónu. To bolo niečo. Písali<br />

sa o mne články a prišla aj televízia<br />

natáčať film o tom, koľko toho tá<br />

úžasná pani stíha. Kým prišli, musela<br />

som upratať a dať si uhorky na oči,<br />

ktoré som mala opuchnuté od boľavej<br />

hlavy. Pred kamerou som potom<br />

pózovala pri práčke, pri varení, pri<br />

nalievaní čaju, pri maľovaní a hraní<br />

sa s deťmi, pri písaní na počítači a na<br />

otázku, ako to všetko zvládam, som<br />

nedokázala odpovedať. „Improvizujem<br />

a snažím sa nič neplánovať dlho<br />

vopred. Aj tak je nakoniec všetko<br />

inak,“ mekocem a pritom vypliešťam<br />

oči na pobiehajúce deti, ktoré<br />

sa práve splašili a narážajú do kameramana.<br />

„A či robím všetko dobre?<br />

Tak to naozaj neviem. To ukáže čas.<br />

Ja sa snažím,“ uzatváram rozhovor,<br />

aby za mňa ľudia nehlasovali a dali<br />

hlas napríklad pani Jarmile Podhornej,<br />

ktorá by si to ocenenie zaslúžila.<br />

Dostávam sa do povedomia ľudí,<br />

ktorí o mne doteraz nevedeli. Tí teraz<br />

s uznaním pokyvujú hlavami, že<br />

som fakt dobrá. Čím viac ma chvália,<br />

tým viac cítim, že to tak nie je.<br />

Pochváľte niekoho a on zistí, kde sú<br />

jeho slabé miesta a na čom by mal<br />

zapracovať.<br />

Svojho muža občas za celý deň ani<br />

nevidím. Pracuje väčšinou dlho do<br />

noci, niekedy zostáva v kancelárii aj<br />

do deviatej večer. Keď príde domov,<br />

znovu si sadá k počítaču. Musíme to<br />

stihnúť do jari, do začiatku prázdnin,<br />

do konca prázdnin, do novembra, do<br />

Vianoc, do konca roka… To sú naše<br />

najčastejšie termíny. Večer ideme na<br />

koncert Karla Plíhala, usporiadatelia<br />

napísali do pozvánky S Karlem Plíhalem<br />

v Echu (to je názov kultúrneho<br />

domu) utečeme věčnému spěchu. To<br />

je príťažlivé. My však znova nestíhame,<br />

rýchlo parkujeme, cestou si<br />

v pokluse natieram rúž, zdravím sa<br />

so známymi, sadám si v sále. A ten<br />

pesničkár si pokojne príde s dvanásťminútovým<br />

oneskorením. A potom<br />

ticho hrá, ticho spieva, ticho hovorí…<br />

je vtipný, manžel vedľa mňa<br />

na chvíľu zaspí a synček z druhej<br />

strany sa ma pýta, prečo je to vraj<br />

tak potichu? A prečo vlastne nie? Na<br />

jemné a tiché som za celý deň úplne<br />

zabudla. Teraz mi je dobre.<br />

A teraz by to ešte chcelo pointu na<br />

záver. Tak teda – keď sa Dalajlámu<br />

opýtali, čo ho najviac prekvapuje<br />

na ľudstve, odpovedal: „Človek. Pretože<br />

obetuje svoje zdravie, aby zarobil<br />

peniaze. Potom obetuje peniaze, aby<br />

znovu získal zdravie. A potom sa tak<br />

znepokojuje budúcnosťou, že si neužíva<br />

prítomnosť; a tak nežije v prítomnosti<br />

ani v budúcnosti; žije tak,<br />

akoby nikdy nemal umrieť, a potom<br />

umiera bez toho,<br />

aby predtým skutočne<br />

žil.“<br />

Marie Šuláková<br />

sulakova@svetgralu.cz<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


ZAMYSLENIE<br />

Smieme byť v živote<br />

šťastní?<br />

Martin Veselý<br />

epoznám človeka, ktorý by nechcel<br />

byť šťastný. Nie každý si<br />

N<br />

kladie otázku Čo je šťastie, nie každý<br />

o ňom rozmýšľa, ale každý po ňom<br />

vnútorne túži. A každý aj za svojím<br />

šťastím ide. Je známa vec, že keď<br />

človek po niečom veľmi túži, tak to<br />

vlastne priťahuje a skôr či neskôr sa<br />

mu to v nejakej podobe splní. Ale<br />

platí to takisto o šťastí? Veď keby to<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

tak bolo, boli by všetci ľudia šťastní…<br />

Všetko nasvedčuje tomu, že so šťastím<br />

je to práve naopak! Šťastie samo<br />

osebe nemôže byť cieľom. Dostaví<br />

sa iba samo od seba, nie je možné si<br />

ho vynútiť.<br />

Čo je vôbec šťastie? Niekto si pod<br />

pojmom šťastie predstaví nejakú<br />

náhlu priaznivú udalosť, napríklad<br />

výhru v lotérii alebo nečakaný dar.<br />

Ale skutočné šťastie je niečo celkom<br />

iné. Je to to, čo prežívame vo vnútri,<br />

určitý oblažujúci pocit alebo stav. Pre<br />

väčšinu asi prchavý a ťažko uchopiteľný,<br />

ale každý ho iste zažil. Skúsme<br />

však ísť viac do hĺbky a rozlíšiť dve<br />

veci: pocit šťastia a stav šťastia. Pocit<br />

šťastia pozná každý, dostavuje sa<br />

nečakane a väčšinou rýchlo odznie.<br />

Trvalý stav šťastia alebo blaženosti<br />

pozná asi málokto z nás. Som však<br />

hlboko presvedčený, že takí ľudia<br />

existujú, že tento stav prežívania sa<br />

dá dosiahnuť, že to je v našich silách.<br />

Máme tu teda na jednej strane pominuteľný<br />

závan pocitu šťastia, na


ZAMYSLENIE<br />

druhej strane viac-menej trvalý stav<br />

šťastia. Veľa ľudí podľa všetkého vôbec<br />

neverí v možnosť nejakého trvalého<br />

šťastia, i keď si ho veľmi prajú.<br />

Ale i krátke okamihy šťastia pre nich<br />

majú veľkú cenu. Tí pasívnejší z nich<br />

len čakajú, čo im spadne do lona. Čakajú<br />

na výhru v lotérii, na to, že sa<br />

stane nejaký zázrak, a celkom pochopiteľne<br />

bývajú väčšinou sklamaní. Sú<br />

však i veľmi činorodí ľudia, ktorí vedia,<br />

že človek je sám strojcom svojho<br />

šťastia, a tí idú veľmi aktívne za svojou<br />

predstavou šťastia. Niektorí sú<br />

v tom skutoční majstri, idú z akcie<br />

do akcie, užívajú si život na plné obrátky.<br />

Je veľa vecí, ktorými si človek<br />

spríjemňuje život: šport, pohyb, cestovanie,<br />

extrémne zážitky, priatelia,<br />

dobré jedlo a pitie, čokoláda, alkohol,<br />

tabak…. Ale i keď človek majstrovsky<br />

rozvinie svoje umenie užívať si život,<br />

nedá sa povedať, že jeho ďalším<br />

rozvíjaním navodí stav šťastia, trvalé<br />

šťastie. Oveľa skôr vedie k únave<br />

a k vyžitiu.<br />

my nevieme, ešte sme to nevzali na<br />

vedomie, no my sa chceme a musíme<br />

vrátiť domov. Je to naše prirodzené<br />

právo. Nevieme o tom, ale niekde<br />

vovnútri to tušíme. Niekde niečo je.<br />

Je to nesmierne vzdialené, a pritom<br />

dôverne blízke. Blízke preto, že je to<br />

z rovnakej matérie ako my. William<br />

Shakespeare vložil do úst Prospera<br />

vo svojej poslednej hre Búrka tieto<br />

slová: „Z rovnakej látky sme, z ktorej<br />

spriadajú sa sny, a život je len ostrovček,<br />

čo zo všetkých strán je obklopený<br />

spánkom.“<br />

Už je to tak dávno, čo sme odtiaľ<br />

vyšli, že si cestu naspäť ani nepamätáme.<br />

Dokonca sme zabudli, že<br />

nejaký domov vôbec máme. A ak<br />

to predsa len matne cítime, je ťažké<br />

tomu uveriť, keď toľkí nás presviedčajú,<br />

že žiadne také „doma“ nie je,<br />

ani nikdy nebolo! Že sú to len rozprávky<br />

a báchorky pre deti.<br />

Tu sme na stope niečoho veľmi dôležitého,<br />

ale nemáme to jednoduché.<br />

Na jednej strane je tu tichý, sprvu<br />

Neznamená to však, že to všetko<br />

je zlé, práve naopak! Je to veľmi<br />

dobré a obohacujúce, pokiaľ všetko<br />

užívame s mierou. Je to ako korenie,<br />

ktorým môžeme ovplyvniť chuť<br />

nejakého jedla. Ale len z korenia<br />

sa variť nedá. Nezasýti nás. To dokáže<br />

len skutočný pokrm, chutný,<br />

zdravý a výživný. A tým je stav bytia,<br />

keď prežívame trvalé šťastie. To<br />

je náš hlavný pokrm. Ak bude v ňom<br />

i dobré a voňavé korenie, tým lepšie.<br />

Skúsme si predstaviť obyčajnú<br />

situáciu: je vám zima, ste hladný<br />

a smädný. Asi sa práve necítite veľmi<br />

šťastný. Určite vám nepomôže rozprávať<br />

o šťastí, keď potrebujete aby<br />

vás niekto zahrial a dal vám najesť<br />

a napiť.<br />

Alebo iný príklad: malé deti sa<br />

stratia v lese a nemôžu nájsť cestu<br />

domov. Sú nešťastné, možno zúfalé,<br />

a jediné, čo skutočne potrebujú, je<br />

dostať sa domov. Teda aby im niekto<br />

ukázal cestu, alebo aby ich zobral za<br />

ruku a domov doviedol. Len to im<br />

chýba k šťastiu. Na tom vidíme, že<br />

hovoriť o šťastí niekedy vôbec nemá<br />

zmysel. Často je potrebné niečo iné.<br />

My sme tiež také deti, len si to<br />

nechceme pripustiť. Oveľa radšej sa<br />

vidíme v pozícii rozumných dospelých,<br />

ktorí vedia všetko lepšie. Čo<br />

by zostalo z našej márnomyseľnosti,<br />

keby sme si priznali, že sme ako deti.<br />

Že sme sa niekde stratili a hľadáme<br />

cestu domov. A že len keď ju nájdeme,<br />

budeme zasa šťastní. Totiž,<br />

nesmelý hlas, možno len tušenie, že<br />

niečo niekde byť musí, na druhej<br />

strane posmech a výsmech všetkému,<br />

čo nie je z tohto sveta. Ale my<br />

nechceme byť za bláznov, nám z nejakého<br />

dôvodu stále záleží na tom, čo<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


ZAMYSLENIE<br />

si o nás druhí ľudia myslia, tak radšej<br />

zmĺkneme a stiahneme sa. Sme zmätení.<br />

Ale sme šťastní? Môžeme byť<br />

skutočne šťastní?<br />

Myslím, že nie. V hĺbke duše nie.<br />

Ale túžime po tom. Žijeme v presvedčení,<br />

že všetko je možné kúpiť<br />

za peniaze, stále niečo kupujeme,<br />

aby sme sa tak šťastiu aspoň trochu<br />

priblížili. A nevidíme, nedochádza<br />

nám, že mnohí, ktorí majú toľko peňazí,<br />

že si môžu kúpiť naozaj všetko,<br />

veľmi často šťastní nie sú. Uniká nám<br />

to, pretože viera v to, že naše šťastie<br />

je vo veciach, ktoré ešte nemáme, je<br />

taká silná, že takúto prostú pravdu<br />

nepoznávame.<br />

Vovnútri nás je teda niečo, čo vie<br />

byť šťastné. A to niečo, to sme my.<br />

Nie naše telo, náš rozum, ale my.<br />

Vlastný človek, ľudský duch. Náš<br />

duch, to jediné skutočne živé v nás<br />

sa hlási o svoje právo, a náš rozum<br />

o tom nechce nič vedieť. A tak tu blúdime<br />

ako opustené deti v temnom<br />

lese a občas narazíme na niekoho, kto<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

takisto hľadá cestu domov. A to je<br />

veľké šťastie a posila! Zistenie, že nie<br />

sme úplne sami, že sme sa nezbláznili.<br />

Že dokonca, možno, sú blázni tí, ktorí<br />

túto cestu už ani nehľadajú. Nebýva<br />

to ľahké prežívanie, pretože k nim<br />

patria často práve naši najbližší, ktorých<br />

máme veľmi radi. Preto je také<br />

ťažké ísť svojou cestou a netrápiť sa<br />

tým, že v prvej chvíli na ňu človek<br />

vykročí sám. Naše okolie to odmieta,<br />

má o nás strach. Dosiaľ sa nikto príliš<br />

nestaral o to, či nás niečo trápi<br />

alebo či nám niečo nechýba, a naraz<br />

sú všetci znepokojení. A my musíme<br />

mať toľko odvahy, aby sme zostali<br />

sami sebou a šli za svetlom, keď<br />

cítime, že je to naša cesta. A aj dosť<br />

tolerancie, pochopenia a rešpektu<br />

k druhým, aby sme ich tiež nechali<br />

ísť svojou cestou, i keď sme presvedčení<br />

o tom, že nie je dobrá. Ale ona<br />

možno vôbec nie je zlá, možno vedie<br />

k rýchlemu poznaniu, že tadiaľto<br />

sa ďalej nedá – a treba sa vydať lepším<br />

smerom. Toto rozhodnutie však<br />

musí urobiť každý sám; a tak prepúšťame<br />

svojich blízkych s prianím, aby<br />

na svojej ceste našli to, čo hľadajú,<br />

a sami vykročíme na tú svoju. Nie<br />

je to ľahké, ale s trochou odvahy to<br />

zvládneme. Máme pred sebou vysoký<br />

cieľ, túžime po návrate domov. A táto<br />

túžba nás spája s vyššími úrovňami,<br />

odkiaľ sa nám dostáva príliv sily, nádeje<br />

a neskôr istoty, že to všetko má<br />

zmysel.<br />

Tak sa človek vydáva na cestu<br />

hľadania pravdy. To je krásne dobrodružstvo!<br />

A tak ako v rozprávke,<br />

môžeme stretnúť niekoho, kto nám<br />

pomôže dobrou radou. Možno<br />

máme žiť prítomným okamihom.<br />

Alebo že máme žiť v jednote s okolitým<br />

svetom, to znamená v mieri,<br />

v láske a harmónii. Alebo jednoducho<br />

prijímať realitu, v ktorej žijeme.<br />

Eckhart Tolle k tomu napísal: „Videli<br />

ste niekedy nešťastnú kvetinu<br />

alebo nespokojný dub? Stretli ste sa<br />

niekedy s deprimovaným delfínom,<br />

so žabou, ktorá má nízku sebaúctu,


ZAMYSLENIE<br />

s mačkou, ktorá sa nedokáže uvoľniť,<br />

alebo s vtákom, ktorý je plný nenávisti<br />

a nevraživosti? Známky neurotického<br />

správania občas prejavujú len<br />

zvieratá, ktoré žijú v úzkom kontakte<br />

s ľuďmi. Pozorujte rastliny a zvieratá<br />

a naučte sa od nich, čo to znamená<br />

prijímať realitu.“<br />

Pre ľudského ducha, ktorý nie je<br />

z tohto hmotného sveta, je veľkým<br />

šťastím vedieť, že existuje náš skutočný<br />

domov – miesto, odkiaľ sme<br />

sem prišli. Cítiť spojenie s týmto<br />

vzdialeným svetom. Mať nádej, že<br />

sa tam raz smiem vrátiť. A že tu<br />

na zemi nie som sám. Že nás tu žije<br />

viac, ktorí sme ako E. T., ktorý sa túžobne<br />

pozerá k oblohe a ticho volá<br />

svoje veľké, clivé prianie: „Domov!“<br />

Toto vedomie existencie nášho domova<br />

môže úplne premeniť náš život.<br />

Nie tak, že by sme odteraz mali<br />

zasnene zízať neprítomným pohľadom<br />

do diaľky. Že by sme prestali<br />

dbať a starať sa o to, čo nás obklopuje,<br />

o svoje telo, o svojich blízkych,<br />

o svoj dom či o svoju zem. Nie. Je to<br />

presne naopak. Až od tejto chvíle budeme<br />

skutočne vďační za príležitosť<br />

tu byť, vďační za možnosť vnímať<br />

farby, tvary, zvuky i ticho, vône…<br />

Šťastie často spájame s detstvom.<br />

Je to zvláštne, však? Ako dospelí sme<br />

presvedčení o svojej nadradenosti,<br />

máme sklon neustále deti poučovať,<br />

akoby sme všetko vedeli lepšie,<br />

a snáď by sme boli najradšej, keby<br />

boli rovnaké ako my. Namiesto toho,<br />

aby sme sa od nich učili, ako žiť a byť<br />

šťastní. Pretože deti o tom vôbec nepremýšľajú.<br />

Nekladú si otázku, čo<br />

je šťastie a ako ho dosiahnuť. Len<br />

majú niečo, čo im dáva schopnosť<br />

byť šťastnými. A to niečo, to je detskosť.<br />

Ony chcú byť ako my a netušia,<br />

že keď sa im to podarí, už potom nebudú<br />

také, ako predtým, že o niečo<br />

drahocenné prídu. Aspoň vo väčšine<br />

prípadov. Existujú predsa dospelí<br />

ľudia, ktorí si svoju detskosť nesú<br />

v sebe ďalej, a táto detskosť, to, ako<br />

im občas detsky zažiaria oči, to je<br />

to, čo ich uschopňuje prežívať šťastie<br />

stále, i v dospelom veku a až do vysokej<br />

staroby. Pokiaľ v sebe teda ešte<br />

máme detskosť, nie je sa za čo hanbiť.<br />

Naopak: je to náš kľúč ku šťastiu. Veď<br />

detskosť – to je prostota, schopnosť<br />

žasnúť a radovať sa. A predovšetkým:<br />

čistota, detskosť je spojená s čistotou.<br />

Ak si uchováme v sebe svoju detskosť<br />

i v dospelosti a pridáme k nej ešte<br />

múdrosť zrelého veku, dostaneme<br />

fantastickú kombináciu. Neviem, či<br />

pre ňu existuje pomenovanie, ale<br />

jedno je isté: toto je pravé majstrovstvo<br />

života.<br />

Povedali sme, že šťastie nie je<br />

možné mať, vlastniť, ale len pociťovať,<br />

cítiť. To je jasný poukaz na dôležitosť<br />

schopnosti cítenia. A práve cítenie<br />

je to, čím k nám prehovára náš<br />

duch. Naše spojenie s nami samými.<br />

A o toto spojenie ide predovšetkým!<br />

To je podľa môjho názoru prvý krok<br />

ku skutočnému šťastiu. Skúste si to<br />

predstaviť obrátene: pozemský človek,<br />

ktorým je vlastne jeho živý duch<br />

so všetkými svojimi obalmi, nechce<br />

o tomto svojom jadre, o svojej vlastnej<br />

podstate nič počuť. Ako na túto<br />

skutočnosť môže duch reagovať?<br />

Môže vysielať smerom k telu nejaké<br />

signály radosti a šťastia? To asi ťažko.<br />

No duch, ktorý v tele nie je utláčaný,<br />

ktorý nespí, ale plne pôsobí, vedomý<br />

si svojho pôvodu a podstaty a z tohto<br />

zdroja neustále posilňovaný, takýto<br />

prebudený duch proste nemôže nič<br />

iné, len pociťovať šťastie. A to potom<br />

na človeku aj vidieť.<br />

Pýtali sa raz Josefa Kemra, či človek<br />

môže za to, ako vyzerá. A on sa<br />

tak pozrel a povedal: „Môže? Po tridsiatke<br />

za to ručí!“ A vedel, čo hovorí,<br />

vedel jednu nesmierne dôležitú vec:<br />

duch riadi telo.<br />

Spojenie s naším duchom som<br />

označil za prvý krok ku skutočnému<br />

šťastiu a ďalej, že takto prebudený<br />

duch je posilňovaný z oblasti svojho<br />

pôvodu. Ide teda tiež o spojenie, ale<br />

vo vertikálnom smere, v smere nahor.<br />

Toto spojenie je zdrojom mnohých<br />

síl, pripravených nám na pomoc. Napriek<br />

tomu je možné, že hoci už toto<br />

všetko vieme, stále nie sme šťastní.<br />

Ak si uchováme svoju detskosť i v dospelosti<br />

a pridáme k nej ešte múdrosť zrelého veku,<br />

dostaneme fantastickú kombináciu<br />

Ako je to možné? Ono totiž nestačí<br />

o spojení s duchovným svetom vedieť,<br />

ale je potrebné sa oň prirodzene<br />

aj usilovať a starať. Pretože stačí málo<br />

a spojenie sa preruší. Čistá sila z duchovného<br />

i naši svetlí pomocníci sa<br />

k nám môžu priblížiť len vtedy, ak<br />

nájdu v nás podobnú čistotu, čiže ak<br />

pre spojenie so svetlom pripravíme<br />

vhodnú pôdu. Takže napríklad keď<br />

sa čo len trochu rozčúlim, môžem<br />

si na stav šťastia spomínať, koľko<br />

chcem, nebude mi to nič platné. Aj<br />

takéto trpké skúsenosti sú potom<br />

človeku na úžitok, ak vie, o čo tu ide.<br />

Nabudúce sa môže zachovať lepšie,<br />

môže včas zachytiť signály blížiaceho<br />

sa konfliktu a – vnútorne pripravený<br />

– nenechá sa strhnúť k hnevu.<br />

Ale ako dosiahnuť toto spojenie?<br />

Odpoveď je veľmi jednoduchá. Prostredníctvom<br />

skutočnej, hlbokej<br />

vďaky, vďačnosti. Kto už niekedy zažil<br />

blažený stav, keď precíti hlbokú<br />

vďačnosť a vďaku, si povie: „Ako som<br />

až doteraz mohol bez toho žiť? Veď<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


ZAMYSLENIE<br />

takto by som mal začať každý deň,<br />

každú novú činnosť!“ Ale kto z nás to<br />

robí? Chceli by sme byť šťastní stále,<br />

prežívať trvale stav blaženosti, ale<br />

zabúdame udržiavať spojenie so svetlou<br />

úrovňou, z ktorej k nám neustále<br />

prúdi čistá sila. A toto spojenie môžeme<br />

nadviazať jedine vďačnosťou,<br />

vrúcnou ďakovnou modlitbou. Jedine<br />

tak sa tejto sile dokážeme otvoriť.<br />

A v tejto sile je láska, ušľachtilosť,<br />

harmónia, radosť, čistota i spravodlivosť.<br />

Všetko, čo k šťastnému životu<br />

potrebujeme.<br />

Človek, ktorý sa usiluje povzniesť<br />

a chce rozumieť svetu okolo seba,<br />

prichádza k poznaniu, že vo všetkom<br />

dianí je určitý poriadok, nejaké<br />

zákonitosti, ktorým sa všetko<br />

podriaďuje. V prírode, vo vesmíre<br />

i v celom stvorení. Ak sa bude usilovať<br />

o poznanie týchto zákonov, určite<br />

ho nájde. Nie je možné vrátiť sa<br />

domov poloslepý, nezrelý a nehotový.<br />

Len zrelý, zjasnený duch sa môže vrátiť<br />

späť ako osobnosť. A to sa nedá<br />

bez poznania prírodných zákonov<br />

a bez ich rešpektovania. Bez vedomého<br />

sklonenia sa pred týmito zákonmi.<br />

Bez lásky k týmto zákonom,<br />

pretože keby ich nebolo, nebolo by<br />

nič, ani celé to nádherné stvorenie<br />

so všetkými svojimi svetmi, ani človek.<br />

Dobrovoľné vradenie sa do zákonov<br />

stvorenia je to najdôležitejšie,<br />

čo človek musí na svojej ceste urobiť.<br />

Potom ho sily, ktoré pôsobia v týchto<br />

zákonoch, samy ponesú nahor a on<br />

konečne začína prežívať stavy naozajstného,<br />

skutočného šťastia.<br />

Nehovorili sme zatiaľ o Bohu. Ani<br />

nebudeme. Jednoducho, keď vytušíme<br />

veľkosť celého diela stvorenia,<br />

nakoniec sa aj tak musíme s láskou<br />

skloniť pred Tvorcom, z ktorého<br />

Buď svetlo! všetko vzniklo. A to je<br />

pokora. Ťažko si bez nej predstaviť<br />

skutočné a hlboké šťastie, najvyššiu<br />

blaženosť.<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

Ak sa spýtame Prečo tak často nie<br />

sme šťastní? alebo Čo nám bráni byť<br />

šťastnými?, mali by sme popravde priznať,<br />

že sme to len my sami. Takéto<br />

priznanie vyžaduje odvahu, a nie<br />

každý sa k nemu odhodlá. Omnoho<br />

jednoduchšie je obviniť iného. Kandidátov<br />

na to máme každý vo svojom<br />

okolí viac než dosť. Ale skúsme<br />

byť k sebe raz poctiví. Ak chceme<br />

byť šťastní, ani nám nič iné neostáva.<br />

My sami rozhodujeme o tom, či dokážeme<br />

byť šťastní. Na šťastie neplatia<br />

žiadne finty, tu žiadne ľudské<br />

chytráctvo nepomôže. Najlepším pomocníkom<br />

je nám naša neuhasiteľná<br />

túžba po šťastí. V tom, aby sme prekonávali<br />

sami seba, aby sme boli nezmieriteľní<br />

ku všetkým svojim slabostiam<br />

a sklonom, i ku všetkému<br />

starému, čo nás ešte zadržiava dolu.<br />

V knihe Vo svetle Pravdy, Posolstvo<br />

Grálu je veľa prednášok na rôzne<br />

témy, ale prednášku o šťastí medzi<br />

nimi nenájdete. Možno je to tým, že<br />

vlastne celá kniha je o šťastí. Posúďte<br />

sami:<br />

„Šťastie možno dosiahnuť omnoho<br />

ľahšie, ako si mnohí myslia. Ľudstvo<br />

len musí najprv poznať zákony, spočívajúce<br />

vo stvorení. Ak bude podľa<br />

nich žiť, bude šťastné! Dnes je však<br />

šťastie ešte veľmi vzdialené, a preto<br />

sa tí, ktorí sa blížia Pravde vo stvorení,<br />

spočiatku väčšinou cítia osamelí.<br />

To ich však nerobí nešťastnými,<br />

ale v sebe nesú hlboký mier.“<br />

„Z povahy a zákonitosti Božích<br />

vyžarovaní muselo všetkým, ktorí<br />

z neho vznikli a nadobudli vedomie,<br />

vzísť len šťastie a radosť. Inak to ani<br />

nemohlo byť, pretože temnota je<br />

Svetlu úplne cudzia a nepochopiteľná.<br />

Boh nechce žiadne utrpenie svojho<br />

ľudu! Chce len radosť, lásku, šťastie!<br />

Cesta vo Svetle ani nemôže byť iná.<br />

A na ceste k Svetlu sú kamene tiež len<br />

vtedy, keď ich na ňu človek predtým<br />

sám nakládol.“<br />

„Boha ctíte v najskutočnejšom a najčistejšom<br />

zmysle vtedy, keď v radostnom<br />

tvorení využívate všetko, čo vám<br />

stvorenie poskytuje. To však môžete<br />

len vtedy, keď jeho zákony poznáte<br />

a rozumiete im, a predovšetkým keď<br />

podľa nich skutočne konáte ! Až potom<br />

vám stvorenie poskytne všetky<br />

krásy, ktoré v sebe skrýva. Poskytne<br />

ich radostne a vám na pomoc. A potom,<br />

keď budete takto konať, budete<br />

stáť vo stvorení žiarivo a radostne<br />

a nebudete robiť nič iné, len velebiť<br />

Boha činom; pretože také diela sa<br />

rovnajú chválospevu, živému a zachvievajúcemu<br />

sa vo všetkých zákonoch<br />

stvorenia. To je cieľ taký krásny,<br />

taký nádherný a pritom tak ľahko<br />

dosiahnuteľný, že sa preto snažím<br />

preraziť vám k nemu cestu svojím<br />

Posolstvom. Veď byť v najskutočnejšom<br />

zmysle šťastný je predsa tá najväčšia<br />

vďaka Bohu, akú mu môžete<br />

vzdať.“<br />

Keby sa ma niekto opýtal, či niečo<br />

z Posolstva Grálu viem citovať spamäti,<br />

bola by to celkom určite veta:<br />

„Udržujte krb svojich myšlienok čistý!<br />

Založíte tak mier a budete šťastní.“<br />

Tá veta je taká dôležitá a naliehavá,<br />

že je tu uvedená viackrát. A nepíše<br />

sa: „Keď budete udržiavať krb svojich<br />

myšlienok čistý, založíte mier<br />

a budete šťastní“. Nie je to návod na<br />

šťastie, nie je to ani pokyn, ale naliehavé<br />

volanie. Je to imperatív. „Udržujte<br />

krb svojich myšlienok čistý! Založíte<br />

tak mier a budete šťastní.“ Keď ho<br />

poslúchneme, nebudeme sa musieť<br />

pýtať, či smieme byť v živote šťastní,<br />

rovnako ako sa nepýtame,<br />

či smieme<br />

dýchať.<br />

Martin Veselý<br />

vesely@svetgralu.sk


Knihy si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk<br />

Pri odbere celej edície<br />

zľava 15 %!<br />

Ce<br />

na:<br />

Cena p<br />

re<br />

pre<br />

dplati<br />

atiteľ<br />

teľa<br />

11,70 €<br />

Cena<br />

na:<br />

Cena pre<br />

predpl<br />

dplati<br />

atiteľ<br />

teľ<br />

eľa<br />

14,40 €<br />

Ce<br />

na:<br />

Cen<br />

a p<br />

re predpl<br />

dplati<br />

teľa<br />

12,60 €<br />

Ce<br />

na:<br />

Cen<br />

a pre<br />

pre<br />

edpl<br />

dplati<br />

atiteľ<br />

teľ<br />

ľa<br />

11,70 €<br />

Zaviate doby<br />

sa prebúdzajú<br />

1. zväzok<br />

Krišna,<br />

Nahome,<br />

Kassandra,<br />

Mária z Magdaly<br />

262 strán,<br />

tvrdá väzba,<br />

formát 16 x 23 cm,<br />

hmotnosť 670 g,<br />

slovenský jazyk<br />

Zaviate doby<br />

sa prebúdzajú<br />

2. zväzok<br />

Atlantída, Ríša Inkov,<br />

Abd-ru-shin, Kassandra,<br />

Ján Krstiteľ,<br />

Ježiš z Nazaretu<br />

464 strán,<br />

tvrdá väzba,<br />

formát 16 x 23 cm,<br />

hmotnosť 780 g,<br />

slovenský jazyk<br />

Zaviate doby<br />

sa prebúdzajú<br />

3. zväzok<br />

Egypťania, Nemare,<br />

Faraóni, Neznáme<br />

zo života Božieho Syna<br />

Ježiša, Apoštoli<br />

377 strán,<br />

tvrdá väzba,<br />

formát 16 x 23 cm,<br />

hmotnosť 800 g,<br />

slovenský jazyk<br />

Z doznelých<br />

tisícročí<br />

Mojžiš,<br />

Abd-ru-shin,<br />

Mária,<br />

Život Ježiša na Zemi<br />

305 strán,<br />

tvrdá väzba,<br />

formát 16 x 23 cm,<br />

hmotnosť 570 g,<br />

slovenský jazyk<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


ŽIVOT<br />

Práca bez radosti<br />

Otázka: Často sa stáva, že je človek vonkajšími pomermi vytlačený<br />

z dráhy, ktorou si predsavzal ísť. Musí prijať miesto alebo prácu,<br />

nezodpovedajúcu jeho cieľu, a tak stráca veľa času a považuje tento<br />

čas za neužitočne prežitý. Ak ho naviac tieto práce stoja premáhanie<br />

a nerobia mu radosť, potom iste nemôžu priniesť úžitok jeho duchovnému<br />

dozrievaniu.<br />

Odpoveď: Svedomité plnenie povinností prináša vždy duchovný úžitok.<br />

Samozrejme je tento úžitok živší a vyšší, ak sa vykonáva práca s chuťou<br />

a s láskou. Často sú však také práce nutnými mostami, ktoré človek ešte<br />

potrebuje, aby mohol dosiahnuť vyšší cieľ; ten ho potom plne uspokojí<br />

a tým sa mu stane aj radosťou.<br />

Pri tom je samozrejmé, že pri takých prechodných prácach, ktoré niekedy<br />

môžu trvať veľa rokov, nemôže mať človek vždy uspokojenie a radosť,<br />

najmä nie vtedy, keď práve tieto práce potrebuje na svoj vývoj a svoj<br />

duchovný pokrok!<br />

Oveľa neskôr potom veľmi často spozná, že práve tie roky, ktoré považoval<br />

za premárnené, keď sa domnieval, že ho okolnosti vzdaľujú od cesty,<br />

ktorú si predsavzal, boli tými najdôležitejšími. Za žiadnu cenu by ich na<br />

svojej pozemskej ceste nemal vynechať, pretože skúsenosti z nich nutne<br />

potreboval na dosiahnutie vyššieho cieľa.<br />

Potom ďakuje z celej duše za múdre vedenie, ktoré ho zdanlivo odtláčalo<br />

bokom.<br />

Z knihy Odpovede na otázky, Abd-ru-shin<br />

Abd-ru-shin<br />

Odpovede na otázky<br />

Cena: 11,00 €<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu: 10,50 €<br />

222 strán, tvrdá väzba,<br />

formát 13 x 20 cm, hmotnosť 320 g<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom<br />

objednávacieho kupónu,<br />

alebo na: www.svetgralu.sk


RECENZIA<br />

Ostrov<br />

Celovečerný ruský film<br />

z pravoslávneho monastýru<br />

Dráma<br />

Režia: Pavel Lungin,<br />

2006, 112 min.<br />

Hrajú: Pjotr Mamonov, Viktor<br />

Suchorukov, Viktorija Isakova,<br />

Dmitrij Djužev, Jana Jesipovič<br />

Rastislav Podivinský<br />

án Ježiš Kristus, Syn Boží, zmiluj<br />

„Psa nado mnou, hriešnym“, Anatolij<br />

často opakuje tieto slová, pretože<br />

má nesmierne výčitky nad svojím<br />

činom, ktorý urobil v minulosti.<br />

Stalo sa to počas II. svetovej vojny.<br />

Bola noc. Na nákladnom člne prevážali<br />

uhlie, no nemali šťastie. Prepadla<br />

ich nemecká vojenská loď a tak on<br />

i jeho kapitán Tichon čoskoro stáli<br />

pred hlavňami nepriateľa, očakávajúc<br />

smrť. Anatolij však v zúfalstve a obrovskom<br />

strachu žobral o život. Veliteľ<br />

mu dal šancu na záchranu pod<br />

podmienkou, že zastrelí svojho kapitána.<br />

Vložil mu do ruky zbraň; on<br />

nechcel, bol však zúfalý, padol výstrel.<br />

Kapitán Tichon zmizol v temnej vode<br />

a on, zostal na lodi sám. Netušil však,<br />

že Nemci na loď umiestnili nálož…<br />

Anatolija našli mnísi z kláštora Monastýr,<br />

na pobreží ostrova. (1976)<br />

Od vojny ubehlo viac než tridsať<br />

rokov a bývalý námorník žije stále<br />

na ostrove ako jeden z mníchov. Ide<br />

o skupinu mníchov v rámci ruskej<br />

pravoslávnej cirkvi, tzv. „jurodivých<br />

Christa radi“, čo znamená bláznivých<br />

pre Krista. Jurodiví sa považovali<br />

za svätých, avšak aby ich ľudia<br />

nevelebili, a oni sami nepodľahli pýche,<br />

robili zo seba bláznov – predstierali,<br />

že sú šialení.<br />

Anatolij je však ešte väčší čudák,<br />

než všetci ostatní. Žije bokom od<br />

ostatných, ťažko pracuje, vozí uhlie<br />

a vykuruje v kotolni, v ktorej zároveň<br />

aj žije. Je naozaj svojský, riadi sa<br />

prazvláštnymi vnútornými pohnútkami<br />

a na pravidlá kláštora veľmi<br />

nedbá. Jeho správanie diváka pobaví,<br />

ale zároveň núti k zamysleniu.<br />

Jeho čudesné počínanie má totiž svoj<br />

skrytý zmysel.<br />

Anatolij má navyše výnimočné<br />

schopnosti, vidí do vnútra ľudí<br />

a predvída budúcnosť. Chodí za ním<br />

mnoho ľudí, ktorí ho prosia o radu<br />

alebo uzdravenie. Pritom sa ukazuje,<br />

čo im leží v ceste k šťastiu. Životné<br />

príbehy ľudí sú naozaj rôznorodé,<br />

no na svojho osudového klienta<br />

si Anatolij ešte počká. Dennodenne<br />

ho sprevádza mučivá bolesť. V hlbokej<br />

viere v Boha a kajajúc sa, spytuje<br />

svoju dušu, prosí o odpustenie. Pozerajúc<br />

nahor prosí aj Tichona o odpustenie,<br />

bez neho nechce ani umrieť.<br />

Netuší, že veci sa majú predsa len<br />

trocha inak. Tak ako sa blíži deň jeho<br />

odchodu, približuje sa aj osudové<br />

stretnutie, ktoré je vyvrcholením tajomného<br />

života starnúceho mnícha.<br />

Film priblíži divákovi asketický život<br />

pravoslávnych mníchov jurodivých,<br />

ale hlavne, nechá nahliadnuť<br />

do trpiacej duše človeka, o aké ani<br />

dnes nie je núdza. Žiadne trápenie<br />

však nie je márne a aj tá najboľavejšia<br />

rana sa môže zahojiť. Liečivý dotyk<br />

zväčša príde nečakane a inak, ako by<br />

si človek predstavoval. Podstatné je,<br />

že každú mrákavu raz rozrazí slnko,<br />

pokiaľ má človek úprimnú snahu.<br />

A práve túto úprimnú snahu originálnym<br />

spôsobom stelesňuje prostý,<br />

úprimne veriaci človek Anatolij.<br />

Národná akadémia filmových<br />

umení v Rusku vyhlásila film Ostrov<br />

za najlepší ruský film r. 2006.<br />

Film je možné si pozrieť napr. na<br />

http://www.pravoslavi.cz/filmy/anatolij.htm.<br />

Rastislav Podivinský<br />

podivinsky@svetgralu.sk<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


FOTOGRAFIE<br />

Kappadokia<br />

centrum kresťanstva<br />

v zemi islamu<br />

Nevídané skalné útvary uprostred Turecka<br />

skrývajú viac ako 3 000 kresťanských kostolov<br />

Kaňony hlboko vrezané do mäkkej<br />

sopečnej horniny sú plné nielen<br />

bizarných skalných útvarov,<br />

ale aj mnohých snáď ešte zaujímavejších<br />

ľudských výtvorov.<br />

Okrem viacpodlažných podzemných<br />

miest až pre 20 000 obyvateľov,<br />

slúžiacich ako úkryty pred<br />

prenasledovateľmi, veľa skalných<br />

stavieb je spojených s kresťanstvom.<br />

V roku 330 presunul rímsky<br />

cisár Konštantín Veľký centrum<br />

Rímskej ríše do novovzniknutého<br />

Konštantinopolu (Istanbul)<br />

a začal zavádzať kresťanstvo.<br />

Významným kresťanským<br />

centrom sa stalo kappadocké<br />

hlavné mesto Caesarea (dnes<br />

Kayseri). Pri dobývaní územia<br />

seldžuckými Turkami a Arabmi<br />

kresťania masovo utekali do neprístupných<br />

kaňonov v okolí<br />

dnešného mestečka Göreme<br />

a začali sekať do mäkkej tufovej<br />

skaly kostoly a kláštory. Odtiaľ<br />

vyšli aj „kappadockí otcovia“,<br />

trojica najvýznamnejších gréckych<br />

teológov 4. storočia.<br />

Posledné zvyšky kresťanov boli<br />

nútené Kappadokiu opustiť až začiatkom<br />

20. storočia v rámci výmeny<br />

obyvateľstva medzi Tureckom<br />

a Gréckom.<br />

Artur Zatloukal ml.<br />

zatloukalml@svetgralu.sk


31<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


ONEN SVET<br />

Astrál "all inclusive"<br />

Nebezpečné výlety<br />

Čo tak na chvíľu opustiť svoje telo a navštíviť<br />

zaujímavé miesta…? Pre mnohých<br />

je tzv. astrálne cestovanie atraktívna<br />

výzva – chcú zažiť niečo neobvyklé<br />

a vzrušujúce. Existujú dokonca aj návody,<br />

ako sa naučiť opúšťať svoje telo. Vraj to<br />

dokáže každý. Má to však jeden háčik.<br />

Človek sa po opustení svojho tela ocitne<br />

v celkom novom prostredí, kde často číhajú<br />

nové, nepoznané riziká.<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

Corinna Hübener<br />

xistuje množstvo svedectiev ľudí,<br />

E ktorých zlyhávanie niektorých<br />

telesných orgánov dostalo do stavu<br />

mimo ich fyzického tela. Napríklad<br />

sa počas operácie vznášali nad<br />

svojím telom, pozorovali chirurga<br />

a ďalší personál pri práci na svojom<br />

fyzickom tele, vnímali ich rozhovor.<br />

Po úspešnej operácii sa do svojho tela<br />

vrátili. Podobných príbehov existuje<br />

veľa. Sú svedectvom toho, že za určitých<br />

okolností sa môže duša zo<br />

svojho tela uvoľniť a nejaký čas zotrvať<br />

v tzv. astrálnej úrovni.<br />

No sú i takí, ktorí sa pokúšajú získať<br />

schopnosť opúšťať svoje telo vedome,<br />

pomocou mentálneho tréningu. Autori<br />

týchto návodov ponúkajú rôzne


ONEN SVET<br />

techniky, ktorých cieľom je vzdialenie<br />

sa od svojho fyzického tela. Stačí<br />

chvíľa špeciálnej meditácie a človek<br />

už môže objavovať novú dimenziu.<br />

So svojím telom zostáva spojený tzv.<br />

striebornou šnúrou. Všetko sa zdá<br />

jednoduché a neškodné.<br />

TÚŽBA PO ROZŠÍRENÍ<br />

VEDOMIA<br />

Azda najhoršou možnosťou spoznávania<br />

nových dimenzií je experimentovanie<br />

s užívaním omamných látok<br />

a drog.<br />

V roku 1968 podnikol harvardský<br />

profesor Timothy Leary výskum<br />

účinku psychedelických drog<br />

a spoločnosti sa tak otvoril prístup<br />

k novým svetom mimo známeho<br />

priestoru a času. (V tom čase sa<br />

i v ČSSR robili takéto pokusy v rámci<br />

štátnej výskumnej úlohy; píše o tom<br />

MUDr. Josef Jonáš vo svojej knihe<br />

Kde končí duše a začíná tělo – pozn.<br />

red.) Keď človek užije LSD, Acid, Psilocybin<br />

a ďalšie podobné látky, môže<br />

potom vidieť skrz ostatných ľudí,<br />

rozoznáva atómovú a molekulárnu<br />

štruktúru hmoty bez akéhokoľvek<br />

vzdelania v tomto odbore, v drogovom<br />

opojení môže opustiť svoje telo<br />

a z diaľky sám seba pozorovať.<br />

Experimentovaním s drogami,<br />

konkrétne s psychotropnou látkou<br />

meskalínom, sa v päťdesiatych rokoch<br />

preslávil aj anglický spisovateľ<br />

Aldous Huxley. Svoje zážitky spísal<br />

v knihe „Brána vnímania“.<br />

Užívanie drog je zakázané pod<br />

hrozbou trestných sankcií – ide<br />

o nebezpečné látky, s veľkým rizikom<br />

vzniku závislosti a poškodenia<br />

zdravia. Pokusy s ich užívaním rozhodne<br />

neodporúčame.<br />

Nutkanie nahliadnuť do iného<br />

sveta opantávalo ľudí od nepamäti.<br />

Jednou z metód bol aj okultizmus.<br />

Ten pretrvával hlavne v elitných tajných<br />

spoločenstvách. Touto tematikou<br />

sa zaoberajú knihy Carlosa<br />

Castanedu (1925–1998), kde opisuje,<br />

čo dosiahol používaním šamanských<br />

praktík u miliónového publika.<br />

Túžba človeka preraziť „brány vnímania“<br />

a dostať sa „na druhú stranu“<br />

je stále aktuálna; koniec-koncov,<br />

vychádza z jeho prirodzenej túžby<br />

po poznaní. A tak sa usiluje aj o to,<br />

opustiť svoje telo… a prečo vlastne?<br />

NEUŽITOČNÁ HRA?<br />

Tí, ktorí podnikli astrálne cesty, hovoria<br />

o letoch na mesiac a o výpravách<br />

do stredu Zeme. Hrubohmotné<br />

prekážky a obmedzenia tu nehrajú<br />

žiadnu úlohu. Pre týchto ľudí ide<br />

o realitu, zatiaľ čo materialisti to považujú<br />

za bujnú fantáziu a vedci ich<br />

podrobujú vážnemu skúmaniu. Kým<br />

ešte nebola technika natoľko vyspelá,<br />

aby umožnila let na Mars, podnikol<br />

tam svoju astrálnu cestu rakúsky spisovateľ<br />

Johannes von Buttlar (*1940).<br />

Principiálne však stále išlo o cestu<br />

do vesmíru, podobnú, akú v sedemdesiatych<br />

rokoch podnikla posádka<br />

Apolla.<br />

Stojí za to zamyslieť sa nad tým, čo<br />

vlastne motivuje ľudí, aby riskovali<br />

svoje zdravie a robili podobné experimenty.<br />

Môže snáď moje šťastie<br />

závisieť od toho, či dokážem doletieť<br />

k susedovi na záhradu alebo navštíviť<br />

inú planétu? Pre každý duchovný<br />

vývoj, pre ľudskosť aj morálku môžu<br />

byť podobné okultné hry dokonca<br />

škodlivé a nebezpečné.<br />

RIZIKÁ ASTRÁLNEHO<br />

CESTOVANIA<br />

Na jednom internetovom fóre zanechal<br />

správu človek, ktorý sa v tejto<br />

oblasti vyzná, a súčasne si je vedomý<br />

aj jej nebezpečenstva: „Astrálne cestovanie<br />

som vyskúšal pred pár rokmi<br />

a nie som si ani zďaleka istý, že je to<br />

bezpečné. Zažil som veci, ktoré boli<br />

skutočne hrozné. […] Vzniká vlastná<br />

dynamika, ktorá nie vždy zodpovedá<br />

tomu, či človek chce niečo zažiť alebo<br />

nie.“<br />

Je dôležité vedieť, čo to vlastne astrálne<br />

telo je, z čoho sa skladá a aká<br />

je jeho funkcia. Iba vtedy, ak sme<br />

si sami seba plne vedomí, môžeme<br />

predsa konať! Všetko ostatné je nezodpovedné<br />

hranie, ktoré neprináša<br />

nič dobré ani človeku, ani spoločnosti.<br />

Schopnosť vedome opustiť svoje<br />

telo (nazývané tiež exomatóza) sa<br />

podľa niektorých autorov dá dosiahnuť<br />

pomocou intenzívneho tréningu.<br />

Človek vraj potom môže plne uspokojiť<br />

svoju zvedavosť.<br />

V knihe „Strovolovský mág“ autor<br />

Kyriados C. Markides opisuje, aké<br />

nebezpečenstvo spočíva v opustení<br />

svojho tela: „Pred niekoľkými mesiacmi<br />

sme museli z nášho kruhu vylúčiť<br />

istého člena. Akonáhle sa totiž<br />

naučil exomatóze, začal túto schopnosť<br />

zneužívať. Ako riaditeľ školy sa<br />

vydával do izieb svojich žiačok a pozoroval<br />

ich. Aj keď prosil, aby sme<br />

ho prijali späť, odmietli sme. V jeho<br />

aure sa totiž dal rozpoznať veľký egoizmus.“<br />

Mág vysvetľuje, že takýto chybný<br />

krok môže človeka zbrzdiť aj v ďalších<br />

inkarnáciách. Preto sa domnieva,<br />

že nie každý by sa mal zaoberať<br />

mystikou a okultizmom: „Čím<br />

viac stúpaš na ceste mystiky, tým<br />

bolestivejší bude tvoj pád. […] Nezabúdaj,<br />

že meditačným cvičením<br />

je možné predčasne otvoriť svoje čakry<br />

– potom človeka premôže hrôza<br />

a strach. Keď sa stane takáto vec, človeka<br />

táto náchylnosť brzdí v spirituálnom<br />

vývoji aj po niekoľko ďalších<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


ONEN SVET<br />

inkarnácií.“ – „Alebo človek skončí<br />

v blázinci,“ dopĺňa autor knihy.<br />

BEZ OCHRANY<br />

V CUDZEJ ZEMI<br />

To, že sme na Zemi a v hrubohmotnom<br />

tele, má svoj zmysel. Naše telo<br />

nám slúži ako ochrana, vďaka ktorej<br />

sa môžeme nerušene vyvíjať. Až so<br />

vzrastajúcou zrelosťou sa môžeme<br />

vyvarovať vplyvov, ktoré nám môžu<br />

škodiť. Na istom internetovom fóre,<br />

ktoré varuje pred nebezpečenstvom<br />

hroziacim v astrálnom, lepšie povedané<br />

v jemnohmotnom prostredí,<br />

píšu svoje príspevky ľudia, ktorí sa<br />

od okultných praktík odvrátili. Jeden<br />

z nich píše: „Močiar okultizmu<br />

je odporná jama, ktorá páchne až<br />

k nebu. Naše psychiatrické ústavy<br />

sú plné ľudí, ktorí na základe okultných<br />

praktík ochoreli psychózami,<br />

neurózami a depresiami.“<br />

Nápadné na tomto fóre je to, že tu<br />

rozprávajú o svojich skúsenostiach<br />

ľudia, ktorí boli odmala psychicky labilní.<br />

Vyzerá to tak, že okultné praktiky<br />

– či už špiritistické sedenia, návraty<br />

do minulých životov, hypnóza<br />

kyvadlom, vykladanie kariet alebo aj<br />

astrálne cestovanie – ich psychickú<br />

labilitu ešte viac podporili. Hodné<br />

povšimnutia je i to, že medzi postihnutými,<br />

ktorí sa oddávajú okultizmu,<br />

sú ľudia horliví, až fanatickí.<br />

Všetky tieto problémy majú jedno<br />

spoločné; a to fakt, že zvýšená citlivosť,<br />

umožňujúca uvedené praktiky,<br />

je vytvorená umelým tréningom.<br />

V knihe „Vo svetle Pravdy“ od<br />

Abd-ru-shina sa môžeme dočítať:<br />

„Každý spôsob umelého napomáhania<br />

k preniknutiu do záhrobia je pútaním<br />

duše, násilné vháňanie do<br />

citlivosti omnoho vyššieho stupňa,<br />

ako by jej dovolil prirodzený vývoj.<br />

Taká obeť pokusov sa zrazu duševne<br />

ocitá v oblasti, v ktorej je umelým<br />

napomáhaním olúpená o prirodzenú<br />

ochranu…“ (Prednáška Moderná duchoveda.)<br />

ZOSTAŇME OPATRNÍ<br />

Pri okultných praktikách ide nepochybne<br />

o viac, než bežne dokážeme<br />

postrehnúť. Túžba po objavovaní<br />

iných dimenzií v sebe skrýva riziká,<br />

ktorým dnešný človek nevie čeliť.<br />

Jemnohmotný svet obývajú rôzne<br />

bytosti. Mnoho ľudí, ktorí podnikli<br />

astrálne cesty, hovorili o netvoroch,<br />

bájnych bytostiach, drakoch a démonoch,<br />

ktorých na svojich „výpravách“<br />

stretli. No vyrovnať sa s tým dokážu<br />

iba duchovne vyspelí ľudia s náležitým<br />

poznaním. Abd-ru-shin to vysvetľuje<br />

takto: „Títo nemnohí ľudia,<br />

ktorí sú už dopredu určení za médiá,<br />

majú vo svojom prirodzenom vývoji<br />

na každom jeho stupni úplne inú<br />

starostlivo prispôsobenú ochranu,<br />

ktorú iní nemajú. Táto ochrana však<br />

pôsobí iba pri vlastnom prirodzenom<br />

vývoji média, bez akéhokoľvek<br />

umelého napomáhania. Pretože iba<br />

vo všetkom prirodzenom spočíva<br />

ochrana ako samozrejmosť.“ (Prednáška<br />

Moderná duchoveda.)<br />

Ale kto dnes môže vedieť, na akom<br />

duchovnom stupni stojí, akú zrelosť<br />

už dosiahol? To nevie nikto, a preto<br />

je namieste približovať sa k neviditeľným<br />

svetom s opatrnosťou a hlavne<br />

pokorou. Túžba pátrať a experimentovať<br />

v tejto oblasti je dosť nebezpečná,<br />

a človeka k ničomu dobrému<br />

nedovedie.<br />

Corinna Hübener<br />

hubener@svetgralu.sk


Moje srdce ho spoznalo<br />

Titulok ako z Červenej knižnice, ale nemýľme sa – je to autobiografický<br />

príbeh francúzskej herečky Charlotte Valandreyovej o hľadaní pravdy<br />

o vlastnom srdci. Ale aj o transplantácii orgánov.<br />

Anna Štefková<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


Vo svojich tridsiatich štyroch rokoch<br />

bola Charlotte Valandreyová<br />

na vrchole svojej kariéry. Ako herečku<br />

ju často obsadzovali a pracovala naplno.<br />

Potom prišiel kolaps. Dostala<br />

infarkt a jej srdce sa, žiaľ, úplne nezotavilo.<br />

Lekári jej nedávali veľa nádeje<br />

do budúcnosti, ale ona chcela žiť,<br />

nechcela tu nechať svoju malú dcérku<br />

samu. Po niekoľkých mesiacoch jej<br />

jedna správa zmenila život: bolo pre<br />

ňu k dispozícii cudzie srdce. Niekoľkohodinová<br />

transplantácia dopadla<br />

dobre. Charlotte tak dostala vo svojom<br />

živote druhú šancu. Znovu pracovala<br />

naplno, prichádzali nové roly.<br />

Po dvoch rokoch však Charlottu začali<br />

prenasledovať nočné mory. Často<br />

vo sne zažívala tragickú dopravnú nehodu:<br />

nejaké auto ide v tme vysokou<br />

rýchlosťou, prší. Auto dostane šmyk,<br />

počuť pískanie pneumatík pri brzdení<br />

a potom tupý náraz a ticho. Herečka<br />

sa budila zaliata potom, ako ochromená.<br />

Zakaždým bol ten sen taký<br />

živý. Pritom však mala pocit, že to nie<br />

sú len jej vlastné spomienky na nejakú<br />

niekdajšiu haváriu, že v tom aute<br />

nesedí ona, že to musel byť nejaký iný<br />

predošlý život, ktorého útržky ju desia<br />

teraz v snoch. A ešte niečo sa zmenilo<br />

– napríklad jej chute. Zrazu mala<br />

rada jedlá, ktoré predtým neznášala,<br />

pila červené víno. Potom zrazu letela<br />

do Indie a pred Taj Mahalom, ktorý<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

videla prvý raz v živote, mala pocit, že<br />

tu už kedysi bola. S nejakým mužom,<br />

že sa tu prechádzali ruka v ruke…<br />

Konzultovala svoje pocity s racionálnou<br />

psychoanalytičkou, jasnovidcom,<br />

kardiológom, i profesorom<br />

viazaným lekárskym tajomstvom.<br />

Väčšinou sa pokúšali vysvetliť Charlottine<br />

zmeny osobnosti realisticky:<br />

že sú to konštrukcie jej vlastného<br />

podvedomia, lebo ľudský duch je<br />

údajne schopný presvedčiť sám seba,<br />

že tieto veci sú skutočné. Ona však<br />

cítila v sebe prítomnosť niečoho, čo<br />

si nedokázala vysvetliť. Bola presvedčená<br />

o tom, že svoje druhé srdce<br />

dostala od ženy, ktorá zomrela pri<br />

automobilovej havárii a začala pátrať<br />

na vlastnú päsť. Márne, pretože<br />

všetky údaje o darcoch orgánov sú<br />

pacientom neprístupné. Svoje pocity<br />

preto opísala aspoň v knihe.<br />

Potom sa zoznámila s jedným architektom<br />

z Bretagne a zamilovala sa.<br />

Život bol zrazu krásny, jej láska opätovaná<br />

a zdalo sa, že novému páru nestojí<br />

nič v ceste. Až do okamihu, keď<br />

v dome svojho priateľa našla Charlotta<br />

úmrtný list ženy svojho priateľa<br />

– a dátum na ňom bol zhodný<br />

s dátumom jej transplantácie srdca.<br />

Tá žena zomrela pri automobilovej<br />

nehode. Keď potom Charlotte ešte<br />

objavila v škatuľke fotografiu priateľa<br />

s jeho ženou pred Taj Mahalom, bolo<br />

jej jasné, čie srdce nosí v sebe. Prišiel<br />

šok, odcudzenie, tá situácia bola pre<br />

ňu príliš absurdná. Ale čas všetko<br />

urovnal a tí dvaja sú dodnes spolu.<br />

Charlotte je presvedčená, že to bolo<br />

jej „cudzie“ srdce, ktoré tohto muža<br />

hneď spoznalo…<br />

Skoro happy-end. Ohlas v tlači bol<br />

na tento príbeh veľmi pozitívny – dnes<br />

môžu lekári prostredníctvom transplantácie<br />

orgánov dať šancu na nový<br />

život mnohým ťažko chorým! Žiť s novým<br />

orgánom nie je síce úplne jednoduché,<br />

ale keď si odmyslíme asi 20 tabliet<br />

liekov denne, ktoré musí pacient<br />

po transplantácii užívať, aby jeho telo<br />

prijalo jeho nový orgán a nebránilo<br />

sa mu, prečo nie? Darca orgánov aj<br />

tak umiera, či už so svojím srdcom či<br />

iným orgánom, alebo bez neho.<br />

Rozumom si dokážeme zdôvodniť<br />

správnosť rozhodnutia odobrať<br />

umierajúcemu človeku orgán, ktorý<br />

on už nebude potrebovať a ktorý<br />

môže inému predĺžiť či zachrániť život.<br />

V kútiku duše však ľudia asi tušia,<br />

že to nie je také jednoduché, ako sa to<br />

prezentuje verejnosti. Inak by napríklad<br />

v Nemecku, kde na transplantáciu<br />

niektorého orgánu čaká približne<br />

11 000 ľudí, nebolo len niečo vyše 700<br />

ľudí ochotných poskytnúť svoje orgány<br />

na transplantáciu. Prečo? Majú<br />

strach, že by to bolo pri ich prípadnej<br />

chorobe či nehode „definitívne“


PRÍBEH<br />

riešenie? Že budú všetko cítiť, že to<br />

bude bolieť, aj keď budú z lekárskeho<br />

hľadiska prehlásení za mŕtvych?<br />

Aby bola šanca na úspešnú transplantáciu,<br />

orgány sa musia odobrať čo<br />

najrýchlejšie. A človek zase tak rýchlo<br />

neumiera. Okamih smrti, ktorý určia<br />

lekári, nemusí znamenať, a ani väčšinou<br />

neznamená, že duša človeka<br />

je natoľko odpútaná od pozemského<br />

tela, že cez spájací most medzi dušou<br />

a telom, ktorý sa uvoľňuje postupne,<br />

umierajúci necíti bolesť pri odnímaní<br />

orgánov. Ani pitva nemusí byť<br />

bez problémov, a tá sa nekoná bezprostredne<br />

po úmrtí. Tí tzv. „mŕtvi“<br />

sa však už nemôžu sťažovať. Bolo to<br />

väčšinou ich rozhodnutie darovať orgány,<br />

žiaľ, nedostalo sa im za ich života<br />

dostatočné vysvetlenie všetkých<br />

dejov s tým spojených. Veľmi ťažká<br />

situácia nastáva napríklad pri smrteľných<br />

dopravných nehodách. Tu sú<br />

často mladí ľudia náhle vytrhnutí zo<br />

života a potom ich duše stoja vedľa<br />

svojich tiel a nechápu, čo sa vlastne<br />

stalo, spočiatku si ani neuvedomujú,<br />

že zomreli. Spájacia šnúra medzi telom<br />

a dušou, ktorá sa napríklad počas<br />

ťažkej choroby človeka pomaly uvoľňuje,<br />

je u náhlych úmrtí pevná, spojenie<br />

je teda silné a taký človek môže<br />

odoberanie orgánov vnímať veľmi<br />

intenzívne. Bežne používané slovo<br />

„darca“ teda rozhodne nie je namieste.<br />

Ani „príjemca“ orgánov to nemá<br />

jednoduché, ako opisuje príbeh<br />

Charlotty Valandreyovej. Jej život sa<br />

po transplantácii srdca zmenil, menila<br />

sa totiž jej osobnosť – návyky,<br />

postoje, atď. Prečo? Môže cudzie<br />

srdce uchovávať spomienky na predchádzajúci<br />

život v inom tele? Môže<br />

transplantovaný orgán preniesť záľuby<br />

z jedného tela do druhého?<br />

Americký proferor Gerry Schwarz<br />

je o tom presvedčený. Podľa jeho<br />

teórie sa informácie môžu uchovávať<br />

vo všetkých bunkách tela<br />

prostredníctvom poslov nervových<br />

buniek, obzvlášť v mozgu a srdci. Tak<br />

môžu byť v tele zakotvené aj emócie.<br />

Ak sú teda v srdci uložené spomienky,<br />

môžu sa v budúcnosti vyvolať. To by<br />

vysvetľovalo, prečo mnohí pacienti<br />

po transplantácii orgánov preberajú<br />

vlastnosti ich darcov, aj keď sa s nimi<br />

nikdy nestretli. Profesor Schwarz<br />

má však dosť kritikov, ktorí hovoria,<br />

že srdce je len sval a ten nemôže<br />

uchovávať nijaké informácie. Dôkazy<br />

však neexistujú – tu medicína<br />

naráža na svoje hranice. Ponúka sa<br />

však aj „nemedicínske“ vysvetlenie:<br />

na príjemcu transplantovaného orgánu<br />

môže pôsobiť duša zomretého<br />

človeka, ktorému bol orgán odobratý.<br />

Darca orgánu sa cíti spojený s príjemcom,<br />

zdržiava sa v jeho blízkosti<br />

a je schopný vedome či nevedome<br />

ho v rôznych smeroch ovplyvňovať –<br />

vlastnosti, chute, spomienky atď.<br />

Sú však ešte aj iné aspekty, ktoré<br />

pri transplantácii orgánov treba vziať<br />

do úvahy.<br />

Nedávno prešla internetom správa,<br />

že srdce trojročného českého dievčatka<br />

zachránilo život ročnej Talianke.<br />

Českí rodičia dali súhlas<br />

k odobratiu orgánu, keď ich dcérka<br />

umierala, a v Taliansku čakalo<br />

na transplantáciu srdca iné choré<br />

dievčatko. Iste si každý z nás dokáže<br />

predstaviť, ako je rodičom, ktorých<br />

malé dieťa umiera, a ako sa upínajú<br />

ku každej šanci, ktorá môže dieťa<br />

„zachrániť“. Uvedomujú si však všetci<br />

čakatelia na orgán, že najprv musí<br />

niekto iný zomrieť, aby oni či ich<br />

dieťa dostali šancu žiť?<br />

Závažné ochorenia detí majú byť<br />

často pre rodičov skúsenosťou. Dieťa<br />

možno prišlo na svet s túžbou pomôcť<br />

svojim rodičom v ich duchovnom<br />

vývoji. Keď musí človek spoluprežívať<br />

bolesť a utrpenie s dieťaťom<br />

alebo niekým, koho miluje, otvára<br />

sa jeho vnútro svetlejším prúdom<br />

a otázkam prečo a kvôli čomu…, až<br />

napríklad v modlitbe nachádza pomoc<br />

a útechu a v novom poznaní<br />

i novú cestu. Dieťa možno vôbec nepotrebuje<br />

pre svoj ďalší vývoj prežiť<br />

celý pozemský život, prišlo len splniť<br />

svoju úlohu a môže odísť do iných<br />

svetov – pre nás umrieť, pretože odchádza<br />

z nášho sveta. To len naše<br />

vlastné želanie vidí veci inak.<br />

Riešenie takýchto problémov preto<br />

nie je v transplantácii cudzích orgánov,<br />

ktorá znamená utrpenie pre<br />

umierajúcich. Riešením je vedomé<br />

prijatie osudu, či už vlastného alebo<br />

svojich blízkych. Ten osud si vytvára<br />

človek sám. Ťažká choroba alebo nehoda,<br />

ktoré nás ohrozujú na živote,<br />

majú svoju príčinu v našom správaní,<br />

v našom spôsobe života, a transplantácia<br />

postihnutého orgánu ich za nás<br />

nevyrieši. Neobstojí ani argument, že<br />

v predĺženom živote budeme mať<br />

možnosť svoje chyby napraviť, keď<br />

sme to doteraz neurobili. Každý človek<br />

má právo na dôstojný odchod<br />

z tohto sveta. Ani nás by netešilo, keby<br />

sme vo svojich posledných chvíľach<br />

na tejto zemi videli okolo seba zdravotníkov<br />

čakajúcich, kým zavrieme<br />

oči, kým prístroje zaregistrujú koniec<br />

našej mozgovej činnosti, aby mohli<br />

začať odoberať naše orgány. O bolesti<br />

s tým spojenej ani nehovoriac. –<br />

Riešme svoj život a nebudeme musieť<br />

riešiť transplantáciu orgánov.<br />

Literatúra:<br />

Anna Štefková<br />

stefkova@svetgralu.sk<br />

Charlotte Valandreyová: Srdeční záležitost,<br />

Mladá fronta 2013<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


Zbavte sa<br />

manažérov!<br />

Sloboda<br />

v zamestnaní<br />

Artur Zatloukal ml.<br />

Predstavte si firmu, v ktorej zamestnanci<br />

volia (a prepúšťajú) svojich vedúcich,<br />

určujú, koľko dostanú za prácu,<br />

rozhodujú, čo budú robiť, kedy a ako. Je<br />

to zvláštne, ale už tridsať rokov to funguje.<br />

Firma Semco sa stala pre mnohých<br />

pokračovateľov vzorom firemnej demokracie<br />

a slobody a ukázala, že byť slobodným<br />

zamestnancom nemusí byť utópiou.<br />

Na rozdiel od iných šéfov, často<br />

posadnutých kontrolou svojich<br />

zamestnancov, Ricardo Semler, generálny<br />

riaditeľ brazílskeho koncernu<br />

Semco, nemá tušenie, kde sú jeho robotníci<br />

a prečo v pondelok výrobná<br />

hala zíva prázdnotou. Keby po tom<br />

pátral, zistil by, že zamestnanci v sobotu<br />

dokončili zákazku presne v termíne<br />

a dnes sami seba odmenili<br />

voľnom. Veď organizácia času a plánovanie<br />

cieľov je výlučne ich vecou.<br />

Ricardo Semler sa do dvadsiatich<br />

rokov venoval najmä rockovej hudbe.<br />

V roku 1980 však prebral vedenie otcovej<br />

firmy na výrobu lodných čerpadiel<br />

a hneď v prvý deň prepustil väčšinu<br />

manažmentu. Veľký experiment<br />

sa začal.<br />

Začiatok bol napätý. Spočiatku firemných<br />

pravidiel a formulárov skôr<br />

pribúda, ako ubúda, ale približne<br />

po dvoch rokoch a jednom zrútení sa<br />

zo stresu Semler začína z opačného<br />

konca: formuláre, smernice a postupy<br />

práce postupne odstraňuje. Zamestnancom<br />

dáva k dispozícii v zrozumiteľnej<br />

forme doposiaľ dôverné<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

Ricardo Semler je výkonným riaditeľom<br />

(CEO) brazílskej spoločnosti Semco SA<br />

informácie o hospodárení firmy. Namiesto<br />

osobných prehliadok sa pri<br />

východe z vrátnice objavuje tabuľka:<br />

Pri odchode sa prosím presvedčte, či<br />

omylom neodnášate niečo, čo nie je<br />

vaše. Od kontroly, predpísaných pracovných<br />

postupov a pravidiel prechádza<br />

k dôvere a k používaniu vlastných<br />

hláv. Zbavuje firmu bežnej hierarchie<br />

a nastupujú malé tímy ľudí, ktoré si<br />

samé stanovujú rozpočet a výrobné<br />

ciele. A súčasne majú podiel na zisku.<br />

Ruší sa väčšina listín, zanikajú archívy<br />

a sekretárky. Výrobný program<br />

a rozdelenie zisku určuje demokraticky<br />

zvolená rada...<br />

Keď prichádza na brazílske podniky<br />

kvôli chybnej vládnej politike<br />

zlá doba, zamestnanecká rada prichádza<br />

s návrhom: robotníci budú akceptovať<br />

zníženie miezd, ak získajú<br />

vyšší podiel na zisku, manažéri si znížia<br />

platy o 40 % a zamestnanci budú<br />

môcť rozhodovať o výdajoch firmy.<br />

Semler súhlasí, firma sa opäť transformuje<br />

a znovu žije.<br />

Jadro firmy tvorí šesťčlenná rada,<br />

ktorá určuje stratégiu. Funkcia<br />

generálneho riaditeľa prechádza<br />

z jedného člena rady na druhého<br />

po šiestich mesiacoch. S nimi spolupracujú<br />

vedúci jednotlivých divízií.<br />

Všetci ostatní zamestnanci sú spoločníkmi<br />

firmy. Iná hierarchia neexistuje.<br />

Počet stupňov manažmentu<br />

klesol z dvanástich (!) na tri.


SPOLOČNOSŤ<br />

ZAMESTNANCI SÚ<br />

DOSPELÍ ĽUDIA<br />

Zanechajme teraz príbeh dodnes<br />

stále úspešného podniku a výpočet<br />

mnohých ďalších kuriozít, s ktorými<br />

sa môžeme stretnúť v „slobodných<br />

firmách“, akými sú spomínaná<br />

firma Semco, ďalej napríklad výrobca<br />

produktov z rajčín Morning Star, ale<br />

aj Harley-Davidson, Google, čiastočne<br />

IKEA a stovky ďalších. Mimochodom,<br />

niektoré z nich sa zaobídu bez manažérov<br />

úplne. Zastavme sa pri princípe,<br />

na ktorom je ich práca založená. Nejde<br />

o vonkajšie znaky, akými sú absencia<br />

smerníc a pevného pracovného času.<br />

Ide o slobodu, dôveru a dobrý pocit<br />

z práce, za čo zamestnanci (väčšinou<br />

radi) platia osobnou zodpovednosťou<br />

a skutočným záujmom o úspech<br />

svojho zamestnávateľa.<br />

Tento prístup omnoho viac reflektuje<br />

tú skutočnosť, že sme dospelí<br />

ľudia, zodpovední za svoj život a že<br />

žijeme vo veľmi slobodnom prostredí<br />

– aspoň v porovnaní s minulosťou.<br />

Nie je normálne, aby človek<br />

po príchode do práce prestal prijímať<br />

rozhodnutia a stal sa strojom,<br />

ktorému niekto hovorí, čo má robiť<br />

a aby sa po práci opäť dostal do úlohy<br />

správcu svojho vlastného osudu. Nemôžeme<br />

sa čudovať, že mnohým<br />

z nás toto prepínanie medzi obidvoma<br />

režimami veľmi nejde a narážame<br />

buď na obmedzené právomoci<br />

v zamestnaní alebo naopak na neschopnosť<br />

rozhodovať samostatne<br />

o svojom živote. Pritom však počet<br />

situácií, v ktorých sa musíme v bežnom<br />

živote rozhodovať, stále rastie.<br />

SLOBODA NIE JE<br />

PRE KAŽDÉHO<br />

Myšlienka slobodnej firmy je<br />

vlastne jednoduchá, je jednoduchšia<br />

než komplikovaný systém<br />

klasického podniku. A je stále viac<br />

známa. Ako to, že týchto firiem je tak<br />

málo? V Českej republike a na Slovensku<br />

sa dnes k myšlienke slobody v práci<br />

hlási nad 60 firiem a agentúr. Prečo sa<br />

viac firiem nevydalo na možno ťažkú,<br />

ale už vyšliapanú cestu?<br />

Je to ako s nežiaducou nadváhou:<br />

vieme, že stačí zdravšie jesť, nie viac,<br />

ako telo potrebuje, a primerane sa<br />

hýbať. Napriek tomu má 55 % z nás<br />

kilá navyše. Nestačí len vedieť, ako<br />

na to. Treba nabrať odvahu a zmysel<br />

pre zodpovednosť a zanechať skoro<br />

všetko, čo z doterajšieho zamestnania<br />

vieme. Ak sme boli zvyknutí celý život<br />

pracovať len vtedy, keď nás niekto<br />

alebo niečo nútilo a nie sme ochotní<br />

tento prístup naozaj zmeniť, slobodnú<br />

firmu zase rýchlo opustíme.<br />

HLAVNÁ HROZBA:<br />

SPIKLENECTVO<br />

PRIEMERNÝCH<br />

Zamestnanec slobodnej firmy<br />

sa samozrejme zodpovedá nielen<br />

sám sebe, ale aj svojim kolegom.<br />

Vzhľadom na to, že rozdielne názory<br />

dvoch ľudí nemôže rozsúdiť šéf,<br />

nájdu si mediátora, ak to nestačí, nastupuje<br />

rada šiestich zamestnancov<br />

atď. Človek so skutočne zlou pracovnou<br />

(alebo aj nepracovnou) morálkou<br />

môže počas vyjednávania dostať<br />

od kolegov aj výpoveď.<br />

Napriek tomu existujú mnohé riziká.<br />

Prerod existujúceho tradičného<br />

podniku a zamestnancov na slobodnú<br />

firmu a „slobodného spoločníka“ je<br />

veľmi dlhým a krehkým procesom.<br />

Systém je napríklad schopný poradiť<br />

si s jednotlivcami, ktorí do neho nezapadajú,<br />

ale nedokáže čeliť nezodpovednej<br />

a pasívnej väčšine. Výhoda<br />

voľby pracoviska sa môže zvrhnúť<br />

na boj o najlepšie stoličky a neschopného<br />

kolegu môžu zamestnanci dlhodobo<br />

kryť aj za cenu nižšej odmeny<br />

pre tím. A práve zmena zmýšľania<br />

jednotlivých zamestnancov, zvyknutých<br />

pracovať často aj desiatky rokov<br />

v hierarchickej štruktúre, bez potreby<br />

vyjednávať, navrhovať inovácie, určovať<br />

si ciele alebo reálne zodpovedať<br />

za výsledky svojej práce, sa ukazuje<br />

ako najväčší problém.<br />

Sloboda nie je pre každého. Osobná<br />

sloboda znamená súčasne zodpovednosť,<br />

osobnú zodpovednosť človeka,<br />

ktorý mal možnosť ju dostať. Sloboda<br />

v zamestnaní prináša radosť a hrdosť<br />

a za odmenu vyžaduje od človeka<br />

zrelosť a aj ho k nej vychováva.<br />

Viac informácií:<br />

Artur Zatloukal ml.<br />

zatloukal.ml@svetgralu.sk<br />

Mapa slobodných firiem vo vašom<br />

okolí: www.svobodavpraci.cz/<br />

svobodomyslne-firmy/<br />

SEMCO: Reportáž z r. 2005 http://youtube.<br />

com/watch?v=gG3HPX0D2mU<br />

(anglicky)<br />

Ilustrovaná stratégia SEMCO pre rok<br />

2014 http://www.youtube.com/<br />

watch?v=8TRs3YhuCZ8 (v angličtine)<br />

Knihy v českom jazyku:<br />

Ricardo Semler: Podivín, PeopleComm,<br />

2011<br />

Ricardo Semler: Sedmidenní víkend,<br />

PeopleComm, 2013<br />

Brian M. Carney, Isaac Getz: Svoboda<br />

v práci, PeopleComm, 2013<br />

Tony Hsieh: Štěstí doručeno, PeopleComm,<br />

2013 (príbeh firmy Zappos)<br />

Ďalšie zdroje:<br />

Nikil Saval: Cubed:<br />

A SecretHistoryoftheWorkplace,<br />

Doubleday, 2014<br />

Finmag 3/2012<br />

Moderní řízení 9/2012<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


Galileo Galilei<br />

Nikolaus Kopernikus<br />

Johannes Kepler<br />

Pythagoras<br />

Immanuel Kant<br />

„Dvojo vecí mi napĺňa myseľ vždy novým<br />

a rastúcim obdivom a úctou, čím častejšie<br />

sa nimi zaoberám: hviezdne nebo<br />

nado mnou a mravný zákon vo mne.“<br />

Hovoril v 18. storočí nemecký filozof Immanuel<br />

Kant. A dodal: „Oboje vidím pred<br />

sebou a spájam bezprostredne s vedomím<br />

svojej existencie“.<br />

K tomu mravnému zákonu v sebe sa snažíme<br />

v našom časopise opakovane vracať.<br />

Dnes by sme radi pozdvihli svoj zrak k oblohe<br />

a začudovali sa zázraku vesmíru<br />

nad svojimi hlavami.<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

Hviezdne nebo<br />

nad hlavou<br />

Hviezdnym nebom nad hlavou sa<br />

zaoberajú dva odbory ľudskej<br />

činnosti: astrológia a astronómia.<br />

Astronómia je veda veľmi seriózna<br />

a starostlivá, pozorne zbiera fakty,<br />

skúma ich a vyhodnocuje. Je spoľahlivá;<br />

kým niečo vyhlási, dobre si to<br />

overí. Je to však veda popisná a nám<br />

obyčajným ľuďom môže tak trochu<br />

pripomínať málo zrozumiteľný telefónny<br />

zoznam. Astrológia nás oproti<br />

tomu dokáže nadchnúť a očariť, má<br />

v sebe dušu a vie osloviť tú našu. Má<br />

Artur Zatloukal<br />

1.diel<br />

však v sebe jeden háčik: nevieme, nakoľko<br />

môžeme tomu alebo onomu<br />

astrológovi veriť, zo všetkého najmenej<br />

máme dôveru ku skúseným<br />

a finančne zdatným astrologičkám<br />

v televízii či v mysterióznych časopisoch.<br />

Uznávame astrológiu ako kráľovské<br />

umenie, len nám v nej chýbajú<br />

tí králi. Chýba teda tá serióznosť.<br />

My sa dnes pustíme cestou obdivu<br />

a úcty k hviezdnemu nebu, vedúcou<br />

medzi oboma týmito smermi.<br />

Nebudeme sa púšťať na neisté pole


VESMÍR<br />

astrológie, ale napriek tomu chceme<br />

byť zrozumiteľní, aby spolu s nami<br />

mohli obdivovať hviezdne nebo aj<br />

ľudia bez matematického vzdelania<br />

a porozumenia pre zložité výklady.<br />

Nebudeme líčiť všetko úplne<br />

podrobne a presne, ale veríme, že<br />

sprostredkujeme čitateľom základný<br />

obraz obdivuhodného diela vesmíru.<br />

SLNKO<br />

Matka života, boh darujúci svetlo,<br />

teplo a život celej zemi, tak<br />

vzhliadali k Slnku oddávna všetky<br />

národy zemegule. V knihe Zaviate<br />

doby sa prebúdzajú III – Egypt sa spomína,<br />

že pred pádom ľudstva do hriechu<br />

videli ľudia na nebi okrem Slnka<br />

ešte niekoľko ďalších telies, ktoré ho<br />

obklopovali. Veď každé hmotné teleso<br />

je ako aurou obklopené svojimi<br />

jemnejšími vrstvami, a každá vrstva<br />

vydáva svoje žiarenie. To bolo<br />

v dobe, keď Lucifer ešte pôsobil ako<br />

Svetlonos, nositeľ osvietenia rozumu<br />

pre rozvoj ľudstva. Potom prišiel najprv<br />

Luciferov pád do pýchy – „Moje<br />

dielo, moja vôľa, moje právo!“ – a ľudia<br />

jeho zvody nasledovali. Po páde<br />

nastúpila namiesto cítenia len obmedzená<br />

fantázia, namiesto krásy prahnutie<br />

po nádhere, márnomyseľnosť<br />

a márnotratnosť. Na nebi už dokázali<br />

ľudia vidieť len hrubohmotné slnko<br />

a namiesto Stvoriteľovho Svetla uctievali<br />

už len slnko ako boha.<br />

Stredoveké tmárske kresťanstvo<br />

potom bolo azda už absolútnym vyvrcholením<br />

nevedomosti, povier, obmedzenosti<br />

a pýchy, čo do usporiadania<br />

sveta. Stredom sveta bola podľa<br />

vtedajších predstáv Zem, a Slnko<br />

okolo nej obiehalo spolu so všetkými<br />

hviezdami. Svet bol báječne jednoducho<br />

usporiadaný na obraz jednoduchého<br />

chápania človiečika. Od tých<br />

čias však dostáva obmedzený svet<br />

predstáv jednu ranu za druhou, a je<br />

to tak až dodnes.<br />

Keď v polovici 16. storočia Mikuláš<br />

Kopernik zverejnil ako výsledok<br />

svojich nezvratných pozorovaní tvrdenie,<br />

že Slnko je stredom slnečnej<br />

sústavy a Zem sa otáča okolo svojej<br />

osi, považovali to vtedajší vedci<br />

a teológovia za drzosť: „Ten hlupák<br />

chce prevrátiť celé umenie astronómie!<br />

Ale ako uvádza Písmo sväté,<br />

Jozue kázal zastaviť sa Slnku, a nie<br />

Zemi!“ – To o ňom nenapísal nikto<br />

menší než Martin Luther, zbožný<br />

a osvietený reformátor, hodný našej<br />

najvyššej úcty. A zmienená epizóda<br />

pochádza zo Starého Zákona; vtedy,<br />

počas bitky pri meste Gibeón, požiadal<br />

vojvodca Jozue, nasledovník<br />

Mojžišov, Hospodina, aby zastavil<br />

Slnko, dokiaľ nevykoná pomstu nad<br />

svojimi nepriateľmi: „A Slnko stálo<br />

v polovici nebies a neponáhľalo sa<br />

k západu po celý deň.“ –<br />

Po Kopernikovi nasledoval Johannes<br />

Kepler. Ten mal okolo roku 1600<br />

spočiatku predstavu, že kruhové<br />

dráhy planét okolo Slnka utvárajú,<br />

matematicky vyjadrené, harmonickú<br />

sústavu, rovnakú ako je usporiadanie<br />

tónov v hudobnej stupnici. Očakával,<br />

že objaví a dokáže harmóniu<br />

sfér, ako ju v 6. storočí pred naším<br />

letopočtom predpovedal vysoko<br />

vážený filozof Pythagoras. Na svoje<br />

zdesenie však zistil, že planéty neobiehajú<br />

v kruhoch, ale v elipsách.<br />

To bola pre neho i stredovekých filozofov<br />

veľká rana, pretože považovali<br />

kružnicu za dokonalý božský útvar,<br />

zatiaľ čo elipsa je len jeho nepodarenou<br />

napodobeninou. Nielen to, ani<br />

s tým usporiadaním planét mu to nevyšlo.<br />

Zato pri svojom neúspešnom<br />

pátraní objavil ako vedľajší produkt<br />

tri matematické zákony, týkajúce sa<br />

dráhy planét; na svoju dobu úctyhodné<br />

dielo, uznávané bezvýhradne<br />

dodnes.<br />

Keď v roku 1611 jezuita Christopher<br />

Scheiner po prvýkrát uvidel<br />

na povrchu Slnka slnečné škvrny, nastali<br />

okolo nich veľké filozofické dišputy.<br />

Teologickí otcovia cirkvi nechceli<br />

pripustiť na dokonale čistom<br />

Slnku – Božom výtvore – niečo také<br />

nedokonalé, ako sú škvrny. Scheiner<br />

bol súčasníkom Galilea Galileiho,<br />

toho, ktorý bol za svoje drzé názory<br />

skoro popravený inkvizíciou;<br />

ale na rozdiel od neho Scheiner tvrdošijne<br />

zastával i naďalej staré cirkevné<br />

predstavy o Zemi ako strede<br />

sveta. Vôbec sa nám v celej našej<br />

prechádzke vesmírom budú neustále<br />

pliesť do cesty nevedomé a nedokonalé<br />

predstavy nás ľudí zoči-voči objavovaniu<br />

veľkosti Božieho diela.<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


AKO VZNIKLO<br />

Podľa dnešných výskumov vzniklo<br />

Slnko pred asi 5 miliardami rokov.<br />

Vtedy bol okolitý priestor naplnený<br />

prachom a hmlou ako nejakou<br />

riedkou vesmírnou kašou. Tam, kde<br />

v kaši vznikla hrudka, začala príťažlivou<br />

silou k sebe priťahovať z okolia<br />

ďalšiu hmotu a tak postupne rástla.<br />

Nakoniec vzniklo ďalším vývojom<br />

naše Slnko. Slnko je nesmierne veľké,<br />

má hmotnosť 99,8 % celej slnečnej sústavy,<br />

zo zostávajúcich 0,2 % sa odtrhnutím<br />

vytvorili všetky planéty. Jeho<br />

priemer 1,4 milióna km znamená, že<br />

by sme lietadlom cestovali naprieč<br />

Slnkom dva mesiace. Takúto cestu<br />

by sme samozrejme neprežili; na povrchu<br />

sa skladá Slnko zo žeravého<br />

plynu s teplotou 5 500°C, vovnútri<br />

panujú teploty okolo 15 miliónov °C<br />

a nepredstaviteľný tlak 200-miliárdkrát<br />

vyšší ako tlak vzduchu na Zemi.<br />

Slnko má aj veľkú gravitačnú príťažlivú<br />

silu, keby sme sa postavili na povrchu<br />

Slnka na váhu, ukázala by viac<br />

než dve tony. Niet divu, práve príťažlivá<br />

sila Slnka drží pohromade obeh<br />

všetkých planét slnečnej sústavy.<br />

Dlho si ľudia lámali hlavu nad<br />

otázkou, odkiaľ berie Slnko energiu<br />

na vyžarovanie takého veľkého<br />

množstva tepla. Veď na zemeguľu dopadá<br />

len ničotný podiel jeho žiarenia,<br />

celý ohromný zvyšok svetla a tepla<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

sa rozptýli do okolitého chladného<br />

vesmíru. V staroveku si učenci predstavovali,<br />

že na Slnku horí nejaké palivo,<br />

a až atómová fyzika 20. storočia<br />

túto záhadu dokázala objasniť: Slnko<br />

je obrovský jadrový reaktor. Skladá<br />

sa hlavne z vodíka, a pri ohromných<br />

teplotách a tlaku v jadre Slnka sa<br />

vždy dva atómy vodíka násilím zlúčia<br />

do jedného atómu hélia. Pritom<br />

sa uvoľní veľké množstvo energie. Neustále<br />

výbuchy vo vnútri Slnka by už<br />

dávno toto teleso rozmetali do všetkých<br />

kútov vesmíru, zakaždým<br />

tu však zasiahne ohromná gravitačná<br />

sila príťažlivosti a „neposlušnú“ rozžeravenú<br />

hmotu zase pritiahne späť.<br />

Človek tento proces „úspešne“ napodobnil<br />

pri konštrukcii vodíkovej<br />

bomby. Vodíková bomba je tridsaťkrát<br />

ničivejšia než atómová bomba.<br />

Po prvýkrát ju úspešne odskúšal Sovietsky<br />

zväz v roku 1953 a otvoril<br />

tak dvere do najvyššieho poschodia<br />

zbrojných pretekov s USA, hroziacich<br />

zničením celej zemegule. Mierové<br />

využitie vodíkovej energie napríklad<br />

v atómových elektrárňach je<br />

síce veľmi sľubné, ale je zložité a nepodarilo<br />

sa ho uskutočniť.<br />

A AKO ZANIKNE<br />

Slnko je dnes asi v polovici svojho<br />

života. Fyzikálne výpočty ukazujú,<br />

že po ďalších asi 4 miliardách rokov<br />

vyčerpá svoje vodíkové palivo a začne<br />

meniť svoje vlastnosti. To bude<br />

koniec života na Zemi, pokiaľ tu ešte<br />

nejaký život bude. Najprv sa Slnko<br />

nafúkne do veľkosti tzv. „červeného<br />

obra“ tak, že rozpálený plyn dosiahne<br />

pravdepodobne i planétu Zem a spáli<br />

všetko, čo sa na nej ešte bude nachádzať.<br />

To však bude posledný márny<br />

pokus Slnka o svoje nafúknutie a zasiahne<br />

tu znovu príťažlivá gravitačná<br />

sila, tentokrát už s konečnou platnosťou<br />

a bez možnosti sa jej akokoľvek<br />

vzoprieť. Slnko sa potom zase zmrští<br />

späť, až do veľkosti tzv. „bieleho trpaslíka.“<br />

Nakoniec zostane z nášho<br />

žeravého slniečka malá biela hviezdička,<br />

rok za rokom postupne chladnúca<br />

v mrazivom vesmíre. Slnečná<br />

sústava so všetkými svojimi vlastnosťami,<br />

i Zem, domov prepožičaný<br />

nám ľuďom, sa zmení v mrazivú a neživú<br />

hromadu kamenia v priestoroch<br />

vesmíru.<br />

Keby bolo Slnko asi o polovicu<br />

väčšie, presnejšie povedané hmotnejšie,<br />

bol by scenár jeho zániku ešte<br />

omnoho dramatickejší. Zmenilo by<br />

sa v tzv. neutrónovú hviezdu. Ale to<br />

si musíme najprv urobiť malú exkurziu<br />

do vlastností hmoty.<br />

EXKURZIA I: ATÓMY<br />

Abd-ru-shin, autor knihy „Posolstvo<br />

Grálu“, venoval usporiadaniu<br />

hmotného sveta najmä prednášku<br />

„Svet“ kapitolu „Čo je energia? Čo je<br />

tiaž?“ v knihe „Odpovede na otázky.“<br />

Svet je podľa neho dielom Stvoriteľa,<br />

vznikol však postupne a podľa<br />

fyzikálnych zákonov. V okamihu<br />

Stvoriteľovho rozkazu „Buď Svetlo!“<br />

vznikli najprv vyššie úrovne prastvorenia,<br />

neskôr ďalším tvorivým<br />

dejom oblasti duchovné, z ktorých<br />

pochádzajú aj osobnosti ľudí, potom


VESMÍR<br />

Zdanlivý obraz hviezdy zväčšený<br />

gravitačnou šošovkou<br />

Vzdialená<br />

hviezda<br />

bytostné (prírodné bytosti a zvieratá)<br />

a nakoniec hmotné. Hmota sa delí<br />

na jemnohmotnosť a hrubohmotnosť,<br />

a až hrubohmotnosť je od samých<br />

počiatkov pozorovateľná ľudskými<br />

zmyslami, jej nástrojmi a vedeckými<br />

prístrojmi. I hrubohmotnosť je však<br />

odstupňovaná, od jemnejších vrstiev<br />

k najhrubším, a spojujúcou silou je<br />

v nej, ako všade, žiarenie. Jemnejšie<br />

vrstvy alebo stupne hmoty zaujímajú<br />

v priestore rovnaké miesto ako<br />

tie hrubšie, môžeme si ich predstaviť<br />

ako jemný hmlový oblak alebo<br />

auru, ktorá preniká hrubšími telesami<br />

a presahuje aj do ich najbližšieho<br />

okolia.<br />

Hmota, teda hrubá nám viditeľná<br />

hmota, sa skladá z atómov. Začiatkom<br />

20. storočia navrhol anglický<br />

fyzik Rutherford tzv. planetárny model<br />

atómu, dodnes veľmi populárny,<br />

pretože je zrozumiteľný. Podľa tejto<br />

predstavy je atóm miniatúrnou kópiou<br />

slnečnej sústavy. Skladá sa z malého<br />

a ťažkého jadra (obdoba Slnka)<br />

a ešte menších ľahkých elektrónov,<br />

obiehajúcich ako planéty okolo neho.<br />

Jadro je tvorené časticami zvanými<br />

protóny, tie majú kladný elektrický<br />

náboj, a takmer rovnako ťažkými<br />

neutrónmi bez elektrického náboja.<br />

neutrón<br />

protón<br />

Štruktúra atómu<br />

Obiehajúce elektróny majú opačný,<br />

záporný elektrický náboj. Podľa toho,<br />

koľko je v jadre protónov, vznikajú<br />

prvky s celkom odlišnými vlastnosťami.<br />

Najjednoduchšiu stavbu<br />

má vodík, ten má v jadre jeden protón<br />

a na obežnej dráhe jeden elektrón.<br />

Zase napríklad jadro atómu<br />

uhlíka, toho základného kameňa<br />

výstavby všetkých rastlinných i živočíšnych<br />

tiel, sa skladá zo 6 protónov<br />

a 6–8 neutrónov. Okolo jadra<br />

uhlíka obieha 6 elektrónov. Spolu<br />

existuje 98 prvkov s počtom protónov<br />

v jadre od 1 do 98 a s úplne rozdielnymi<br />

vlastnosťami, od plynov až<br />

po ťažké kovy. Tie posledné, najzložitejšie<br />

a najťažšie prvky sa vyskytujú<br />

len pri výbuchu hviezd, alebo sa pripravujú<br />

umelo v laboratóriách.<br />

Nás bude zaujímať jedna vec: tie<br />

obiehajúce elektróny sú čiastočky<br />

omnoho ľahšie a éterickejšie než<br />

protóny. Vážia asi 1800-krát menej<br />

než protón a správajú sa niektorými<br />

svojimi vlastnosťami ako častice,<br />

niektorými ako vlny. Môžeme<br />

si ich predstaviť ako jemný vlniaci sa<br />

obal, chvejúcu sa šupku atómu. Núka<br />

sa potom myšlienka, že práve elektróny<br />

sú tým najbližšie jemnejším<br />

druhom hmoty. Elektróny súvisia aj<br />

jadro<br />

elektrón<br />

Lúče<br />

svetla<br />

vzdialenej<br />

hviezdy<br />

Bližšia<br />

hviezda<br />

Pozorovateľ<br />

Lúče svetla vzdialenej hviezdy sa v blízkosti<br />

bližšej hviezdy ohýbajú pod vplyvom jej<br />

gravitačnej príťažlivosti. Preto pozorovateľ<br />

hviezdu vidí, hoci je zakrytá bližšou hviezdou.<br />

Dokonca ju vidí zväčšenú, akoby cez šošovku.<br />

s podstatou elektrickej energie: elektrický<br />

prúd nie je nič iné ako prúd<br />

elektrónov. Ich prúdenie smeruje<br />

vždy od záporného pólu ku kladnému,<br />

napríklad elektrická iskra preskakuje<br />

vždy od zápornej elektródy<br />

ku kladnej, nikdy nie naopak.<br />

Medzi jadrom atómu a obiehajúcimi<br />

elektrónmi je pomerne veľký<br />

prázdny priestor, podobne ako medzi<br />

Slnkom a planétami. Keby sme si<br />

atóm predstavili vo veľkosti futbalového<br />

ihriska, bolo by jadro veľké ako<br />

futbalová lopta uprostred a po obvode<br />

ihriska by obiehali špendlíkové<br />

hlavičky ako elektróny.<br />

NEUTRÓNOVÉ HVIEZDY<br />

Keby bolo naše Slnko asi o polovicu<br />

väčšie, presnejšie povedané<br />

hmotnejšie, bol by scenár jeho<br />

zániku ešte omnoho dramatickejší.<br />

Zmenilo by sa v tzv. neutrónovú<br />

hviezdu.<br />

43<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


Najprv by sa príťažlivou gravitačnou<br />

silou zmrštilo do stavu bieleho<br />

trpaslíka. Ten by bol však príliš<br />

veľký, príliš hmotný a príliš stlačený,<br />

než aby vydržal taký ohromný tlak,<br />

aký zavládne v jeho strede. Sily<br />

uprostred telesa takej hustoty by boli<br />

také veľké, že by rozdrvili atómy ako<br />

prázdne škrupinky vajec a násilím<br />

vtlačili obiehajúce elektróny do protónov<br />

v jadrách. Vznikli by z nich<br />

neutróny, teda hmota, skladajúca<br />

sa len z neutrónov, akési jednotné<br />

neutrónium. Zanikla by tak všetka<br />

rôznorodosť hmoty a prvkov, schopnosť<br />

hmoty byť domovom pre život<br />

a prírodu. Pritom sa pôvodná veľká<br />

hviezda zmrští a neuveriteľne zhustí.<br />

Niet divu – keď stlačíte futbalové ihrisko<br />

do rozmerov lopty, nemôže to<br />

inak dopadnúť. Púha zápalková krabička<br />

takejto neutrónovej hmoty váži<br />

tridsať miliárd ton.<br />

Možnosť existencie neutrónových<br />

hviezd predpovedali fyzici už v tridsiatych<br />

rokoch 20. storočia. Od tých<br />

čias po nich astronómovia na nebi<br />

márne pátrali. Až v roku 1967 objavili<br />

na oblohe čudný pulzujúci objekt,<br />

vysielajúci v pravidelných sekundových<br />

intervaloch rádiové signály.<br />

Nazvali ho pulzarom. Domnievali sa<br />

dokonca, že sú to signály mimozemských<br />

civilizácií, ukázalo sa však, že<br />

je to rýchlo sa otáčajúca neutrónová<br />

hviezda, vrhajúca do okolia rôzne<br />

druhy elektromagnetického žiarenia<br />

ako otáčavý majáčik policajného auta.<br />

Dnes už majú astronómovia zmapované<br />

vo vesmíre veľké množstvo<br />

neutrónových hviezd; potvrdilo sa,<br />

že predpovede fyzikov boli správne.<br />

Kolaps pôvodne žeravej hviezdy<br />

podobnej Slnku do stavu neutrónovej<br />

hviezdy znamená degeneráciu<br />

hmoty do nesmierne zhusteného<br />

stavu. Pri svojom kolapse sa hviezda<br />

jednak stláčaním zahreje na milióny<br />

stupňov, jednak sa rýchlo roztočí.<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

Pôvodne sa hviezda otáčala veľmi pomaly<br />

– prakticky všetky hviezdy vo<br />

vesmíre sa otáčajú, napríklad Slnko<br />

sa otočí okolo svojej osi približne raz<br />

za mesiac. Pri svojom zmršťovaní sa<br />

hviezda roztočí podobne ako krasokorčuliarka<br />

na ľade: dokiaľ sa točí<br />

s rozpaženými rukami, točí sa pomaly,<br />

akonáhle však pritiahne ruky k telu<br />

a zmenší tak svoj rozmer, roztočí sa<br />

omnoho rýchlejšie. No a práve toto<br />

sa deje neutrónovým hviezdam. Najrýchlejšie<br />

sa točiaca pulzujúca neutrónová<br />

hviezda, aká je dosiaľ známa, sa<br />

otočí viac než 700-krát za sekundu.<br />

Neutrónové hviezdy sú nepochybne<br />

obdivuhodnými útvarmi vo<br />

vesmíre. Nabudúce si však pohovoríme<br />

o zjave, ktorý človeku naozaj<br />

vyrazí dych: o čiernych dierach.<br />

SVET JE KONCERT PRE<br />

VEĽKÝ ORCHESTER<br />

Obdivuhodný je svet, v ktorom<br />

žijeme. Od temného a nevedomého<br />

stredoveku po dnešnú sofistikovanú<br />

vedeckú éru máme na ňom<br />

stále čo zisťovať a čo objavovať. Sú<br />

ľudia, ktorí sa horlivo zamestnávajú<br />

zhromažďovaním nových a nových<br />

dát, a sú iní, ktorí žasnú nad ľúbeznou<br />

horskou lúkou alebo nad nočným<br />

hviezdnym nebom. Ale najväčší<br />

úžitok z bytia majú tí, ktorí dokážu<br />

oboje: ktorí žijú vedome v mnohostrannom<br />

a mnohohrannom drahokame<br />

sveta, ktorí o ňom mnohé<br />

vedia, a pritom v ňom vidia krásu<br />

a múdrosť Stvoriteľovej<br />

ruky. Skloňme<br />

sa pred ňou v pokore<br />

a vďake.<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.sk<br />

Otázka:<br />

Čo je energia?<br />

A čo je tiaž?<br />

Odpoveď: Týmito otázkami trochu<br />

predbiehame, lebo o nich sa bude<br />

hovoriť až v neskorších prednáškach.<br />

Predsa však chcem aspoň v krátkosti<br />

v náznakoch na ne odpovedať.<br />

Energia je duch! Práve kapitolou<br />

duch sa musím ešte veľa zaoberať,<br />

pretože duch zahŕňa skoro všetky<br />

nerozriešené otázky našej súčasnej<br />

vedy. Dosiaľ sa nebralo do úvahy, že aj<br />

duch má mnoho odstupňovaní, pretože<br />

o tom nik nevie, keďže „ducha“<br />

toto ľudstvo ešte vôbec nespoznalo.<br />

Duch je vo svojich odstupňovaniach<br />

taký mnohostranný, že z toho<br />

vznikli všetky omyly, na ktorých si<br />

ľudia ešte vždy márne lámu hlavu.<br />

Exaktnou vedou pomenovaná<br />

energia je vlastne duch. Nie však taký<br />

duch, z ktorého sa vytvára seba-vedomý<br />

duch človeka, ale iného druhu.<br />

Dnes o tom len krátko: prastvorení<br />

vyžarujú svojou vôľou do duchovného<br />

stvorenia, teda do raja. Tieto vyžarovania<br />

sú tiež duchovné, ale o jedno<br />

odstupňovanie nižšie; lebo to nie sú<br />

priame vyžarovania Ducha Svätého,


ODPOVEDE NA OTÁZKY<br />

Božej Vôle, ale vyžarovania prastvorených,<br />

vytvorených Duchom Svätým. Tieto vyžarovania<br />

prenikajú teraz nadol, vyžarujú<br />

ako duchovné odstupňovanie za hranice<br />

duchovnej ríše a zaplavujú ostatné časti<br />

vesmíru. Napriek odstupňovaniu sú ešte<br />

vždy duchovné a nesú v sebe ešte vždy<br />

živú silu, ktorá nielen tlačí a nabáda dopredu,<br />

ale pôsobí aj magneticky príťažlivo<br />

na cudzorodé, neduchovné okolie.<br />

Magnetická príťažlivá sila týchto duchovných<br />

prúdov však nie je vo svojej sile<br />

taká veľká, ako tá z prastvorenia, ktorá<br />

udržiava celý vesmír. Preto prúdy vychádzajúce<br />

z duchovnej ríše môžu k sebe pritiahnuť<br />

vždy len malé čiastočky cudzorodého<br />

okolia, a tak sa nimi obaliť. Týmto<br />

dejom sa teda pôvodne jednotné prúdy<br />

trieštia. V prirodzenom dianí je potom<br />

taký duchovný prúd rozptýlený do nespočetných<br />

zrniečok, keďže obaly pritiahnutého<br />

pôsobia odstredivo. Tieto obaly<br />

sú teraz samozrejme iba celkom nepatrné,<br />

uzučké vrstvičky rôznych druhov<br />

okolia, pretože to jednotlivé malinké zrniečko<br />

duchovného prúdu má v sebe len<br />

nepatrnú magnetickú silu na udržanie,<br />

úmernú jeho rozmerom. Tým potom postupne<br />

vznikajú elektróny, atómy atď.<br />

Lenže cesta až tam je nekonečne ďaleká.<br />

Dnes vám ju chcem krátko popísať. Predstavte<br />

si: von cez hranice raja prenikajú<br />

vyžarovania prastvorených v súlade s ich<br />

chcením. Prichádzajú ako magneticky<br />

priťahujúci cudzinci do ríše bytostného.<br />

To bytostné pozostáva opäť z mnohých<br />

odstupňovaní, ktoré predbežne zadelím<br />

len do troch základných druhov: do jemnej,<br />

strednej a hrubej bytostnosti, ako<br />

v tomto druhu najvyššej, aj bytostnosti<br />

nevedomej. 1<br />

Pri vstupe duchovného prúdu do jemného<br />

druhu bytostnosti dochádza magnetickou<br />

silou prúdu ihneď k jeho obaľovaniu<br />

touto jemnou bytostnosťou, čím<br />

súčasne nastáva aj čulý pohyb. Tento dej<br />

obaľovania vyzerá tak, akoby sa nepriateľské<br />

vojsko vrhalo na votrelca, na ten<br />

duchovný prúd, zatiaľ čo v skutočnosti<br />

duchovné iba vyvoláva pohyb v tomto<br />

cudzom druhu svojho nového okolia, a to<br />

vlastnou magnetickou príťažlivou silou.<br />

Bytostné sa mu ponáhľa v ústrety, priťahované<br />

veľkou rýchlosťou. S obaľovaním<br />

nastáva súčasne aj rozprašovanie prúdu.<br />

Nejestvuje nijaká zmiešanina duchovného<br />

s jemným bytostným, iba obalenie<br />

duchovného bytostným. Jadrom je duchovný<br />

prášok, zaobalený v jemnej bytostnosti,<br />

ktorá je pridŕžaná magnetickou<br />

príťažlivou silou tohto duchovného jadra.<br />

Duchovné jadro si však aj napriek<br />

obalu uchováva svoje magnetické vyžarovanie,<br />

a to preniká cez tento jemný bytostný<br />

obal. Pri tomto prenikaní vzniká<br />

teplo a mení sa aj vyžarovanie duchovného<br />

prášku. Vďaka tomuto spojeniu je<br />

už pri výstupe iným než bolo predtým,<br />

a touto zmenou získava vplyv na strednú<br />

bytostnosť.<br />

Súčasne s priťahovaním jemnej bytostnosti<br />

dochádza v obale k stláčaniu jednotlivých<br />

čiastočiek jemnej bytostnosti,<br />

teda k ich nahromadeniu okolo každého<br />

duchovného prášku; a toto stlačené nahromadenie<br />

zasa zmenšuje priestor určitej<br />

masy iného, zatiaľ voľne sa vznášajúceho<br />

okolia voči jemnej bytostnosti. Táto<br />

masa už potom nie je príťažlivou silou<br />

duchovnej ríše, raja, udržiavaná na rovnakej<br />

úrovni ako voľne sa vznášajúce časti.<br />

Stláčanie má za následok ďalšie vzďaľovanie<br />

sa od rovnomerne pracujúceho magnetického<br />

zdroja – podstaty duchovného<br />

stvorenia, raja. A tento dej je uplatnením<br />

zákona tiaže. Súčasne je aj bodom obratu<br />

v pohonnej sile doterajšieho deja.<br />

(...)<br />

Tak to pokračuje do hrubej bytostnosti;<br />

odtiaľ do jemnej, strednej a hrubej jemnohmotnosti,<br />

v ktorých duchovné zrniečko<br />

prijíma zakaždým nové obaly rôznych<br />

druhov, až nakoniec zostúpi do jemnej<br />

hrubohmotnosti a tak vezme na seba<br />

jej obal. Odtiaľ klesá do strednej hrubohmotnosti<br />

a až potom do ťažkej, teda<br />

hrubej hrubohmotnosti, ktorá vo svojom<br />

voľnom stave plne zodpovedá hrubohmotnosti<br />

nášho tela a nášho viditeľného<br />

okolia. Až tak sa stávajú všetkým tým, čo<br />

dnes naša exaktná veda pozná, t.j. elektrónmi,<br />

atómami atď.<br />

Hnacou energiou je však vo všetkom<br />

iba jadro, ten nepatrný duchovný prášok –<br />

najnižšie odstupňovanie v duchovnom,<br />

ktoré je len vedľajším účinkom chcenia<br />

prastvorených v tzv. raji, v duchovnej centrále<br />

stvorenia.<br />

(...)<br />

So zhlukovaním popísaných čiastočiek<br />

do súhvezdí sa súčasne hromadí magnetická<br />

sila ich duchovného, na ktorú okrem<br />

účinku veľkého strediska sily duchovnej<br />

ríše pôsobia ešte aj vlastné centrály príťažlivosti<br />

medzi sebou navzájom. Oproti<br />

duchovnej ríši sú samozrejme omnoho<br />

slabšie, no vo veľkej vzdialenosti od raja<br />

ako hlavnej centrály môžu pôsobiť aj<br />

zvlášť medzi sebou – i napriek tomu, že<br />

neustále zostávajú pod vplyvom hlavnej<br />

príťažlivej sily duchovného raja.<br />

Tomu sa však budeme venovať v osobitnej<br />

sérii prednášok; práve tak aj zhlukovaniu<br />

čiastočiek do tiel ľudských, zvieracích<br />

a rastlinných. 2<br />

Poznanie je moc! Tento výrok sa často<br />

používa; lenže na to je potrebné iné poznanie,<br />

než sa my dnes často domnievame,<br />

že už máme. Je to duchovné poznanie,<br />

nie iba rozumová znalosť! Exaktná<br />

veda v tom zatiaľ ešte nedosiahla nič<br />

zvláštneho; a všetky ostatné sa svojím tápaním<br />

v neistote strácajú v nespočetných<br />

nedostatkoch nižších oblastí. Len ten, kto<br />

pozná všetky tajomstvá stvorenia, môže<br />

svet hmotnosti pozdvihnúť k rozkvetu,<br />

alebo obrátiť na trosky.<br />

1 Z oblasti nevedome bytostného pochádzajú<br />

napr. duše zvierat. Vedome bytostní<br />

sú napr. pôvodní starovekí "bohovia",<br />

kým týmto postavám staré národy<br />

nepribásnili svoje bájne predstavy.<br />

2 K tomu už pre predčasné úmrtie<br />

Abd-ru-shina nedošlo.<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


Chcú zmenu, tak konajú!<br />

Ekoregión Kaindorf<br />

Werner Huemer<br />

Aj vy počúvate množstvo<br />

kritických hlasov, ktoré<br />

odsudzujú pomery v našej<br />

spoločnosti – drancovanie<br />

prírody, narastajúci egoizmus,<br />

stratu hodnôt a ideálov<br />

a mnoho ďalšieho?<br />

Kde kritika často končí rezignáciou:<br />

„Človek s tým<br />

aj tak nemôže nič robiť?“<br />

– Mnohí si to myslia,<br />

vyčkávajú a pozorujú.<br />

Zároveň však predsa len<br />

vznikajú pozoruhodné iniciatívy,<br />

ktoré o nutnosti<br />

trvalo udržateľných zmien<br />

nielen hovoria, ale tieto<br />

zmeny aj menia na realitu.<br />

Jedným z príkladov je<br />

aj „Ekoregión Kaindorf“.<br />

Už sedem rokov v ňom<br />

platí jednoduché motto:<br />

„Iba ten, kto niečo robí,<br />

môže niečo zmeniť.“<br />

46<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


SPOLOČNOSŤ<br />

Je známe, že zmena klímy predstavuje<br />

veľký problém budúcnosti.<br />

Preto bude dôležité presedlať na obnoviteľné<br />

zdroje energie. Čo konkrétne<br />

to znamená – čo môže človek<br />

robiť?<br />

V apríli 2007 sa občania zo šiestich<br />

obcí rakúskeho regiónu Oststeiermark<br />

rozhodli, že potrebné kroky<br />

na odvrátenie hrozivých scenárov<br />

nenechajú ani na politikoch, ani<br />

na netransparentnom medzinárodnom<br />

obchode s emisnými povolenkami<br />

či na podobných iniciatívach.<br />

Rozhodli sa konať. Založili spolok<br />

„Ekoregión Kaindorf“ a stanovili<br />

si za cieľ dosiahnuť do roku 2020<br />

neutrálnu bilanciu emisií CO 2<br />

.<br />

S čím však začať vo vidieckom regióne<br />

s 5500 obyvateľmi, na celkovej<br />

ploche takmer 7000 hektárov?<br />

Najlepšie so všetkým naraz: šetriť<br />

energiami, zlepšiť tepelné izolácie,<br />

používať slnečnú a veternú energiu,<br />

podporovať dopravu na elektrický<br />

pohon, zaviesť do škôl výučbu ekológie,<br />

zriecť sa plastových vreciek a tašiek,<br />

vytvárať v pôde hrubšiu vrstvu<br />

humusu… Stanovili si hlavné body<br />

a vytvorili pracovné skupiny. Spolok<br />

organizuje konferencie a v snahe<br />

získať pre svoju činnosť čo najširšiu<br />

podporu a spoluprácu verejnosti informuje<br />

občanov o aktuálnom vývoji<br />

prostredníctvom vlastného časopisu.<br />

Je to práca, ktorú pritom robia naplno,<br />

v rámci rozsiahlej, rozvetvenej<br />

siete. Predstavenstvo spolku tvoria<br />

zástupcovia všetkých obcí, v rozšírenom<br />

predstavenstve sedí šesť starostov<br />

a aj zástupcovia z podnikateľskej<br />

sféry.<br />

HUMUS NAD ZLATO?<br />

V<br />

„Ekoregióne Kaindorf“ už niekoľko<br />

rokov organizujú medzinárodné<br />

sympózia o humuse. Je to<br />

miesto stretnutia popredných vedcov<br />

v tomto odbore.<br />

Nejde však len o teoretické poznatky.<br />

Rainer Dunst, predseda<br />

spolku ekoregiónu, chce maximum<br />

nových poznatkov čo najskôr uplatniť<br />

v praxi. Zlepšovanie kvality pôdy<br />

totiž prospieva nielen poľnohospodárstvu,<br />

ale aj klíme, pretože zdravá<br />

pôda je vynikajúcim úložiskom CO 2<br />

.<br />

Preto v „Ekoregióne Kaindorf“ spustili<br />

revolučnú akciu v podobe regionálneho<br />

obchodu s certifikátmi.<br />

Poľnohospodári, ktorí na svojich pozemkoch<br />

aktívne vytvárajú vrstvu<br />

humusu, dostanú za svoju činnosť<br />

prémiu vo výške 30 eur za každú<br />

tonu preukázateľne viazaného CO 2<br />

.<br />

Tieto peniaze pochádzajú od spoločností,<br />

ktoré nákupom certifikátov<br />

kompenzujú svoje emisie CO 2<br />

, ktoré<br />

vzhľadom na charakter ich činnosti<br />

nevyhnutne vznikajú.<br />

Jedným z podnikateľov, ktorí sa už<br />

roky podieľajú na tomto obchode, je<br />

kaindorfský majiteľ maliarskej firmy<br />

Hannes Herbsthofer. Nezávislá Výskumná<br />

spoločnosť Joanneum zostavila<br />

jeho podniku bilanciu emisií<br />

CO 2<br />

. Aby sa Herbsthofer mohol prezentovať<br />

ako podnik s neutrálnymi<br />

emisiami CO 2<br />

, platí ročne okolo<br />

10 000 eur za humusové certifikáty.<br />

„To je suma, ktorú musím ospravedlniť<br />

samozrejme aj pred svojimi zamestnancami,“<br />

hovorí, „ale nakoniec<br />

je to konkurenčná výhoda. Ekologické<br />

povedomie zákazníkov totiž<br />

rastie!“<br />

Krédo ekoregiónu znie: „Chceme<br />

ukázať, že ekológia a ekonomika sa<br />

nevylučujú.“ Aloizovi Gratzerovi,<br />

sládkovi malého, ale výborného<br />

pivovaru v Kaindorfe, ktorý dnes<br />

vďaka regionálnemu obchodu s certifikátmi<br />

ponúka prvé pivo s nulovými<br />

emisiami CO 2<br />

. ide predsa o princíp,<br />

bez ohľadu na ekonomickú stránku:<br />

„Sládok žije z čistoty prírody a mal<br />

by k ochrane životného prostredia<br />

aj aktívne prispievať.“ K tomu patrí<br />

nielen neutrálna bilancia emisií CO 2<br />

v celom dodávateľskom reťazci (v bilancii<br />

emisií CO 2<br />

je zohľadnené naozaj<br />

všetko: od výroby surovín cez výrobu<br />

sladu a varenie piva až po jeho<br />

prepravu k zákazníkovi), ale napríklad<br />

aj upustenie od plastových<br />

prepraviek.<br />

Dôležitým partnerom Ekoregiónu<br />

Kaindorf sa medzičasom stal aj najväčší<br />

rakúsky potravinový reťazec<br />

„Spar“, ktorý rovnako nakupuje humusové<br />

certifikáty a pod značkou<br />

„SPAR wie früher“ (SPAR ako kedysi)<br />

tiež predáva veľmi kvalitné,<br />

kontrolované produkty vypestované<br />

na pôdach bohatých na humus.<br />

Vďaka tejto podpore z ekonomickej<br />

sféry pôsobí čoraz viac poľnohospodárov<br />

nielen ako producentov potravín,<br />

ale starajú sa aj o krajinu a prispievajú<br />

k ochrane klímy. V ich práci<br />

to konkrétne znamená:<br />

• hnojiť výlučne kompostom a zelenými<br />

hnojivami<br />

• znižovať obrábanie pôdy<br />

na minimum<br />

• udržiavať trvalé pokrytie pôdy zeleňou<br />

aj počas zimného obdobia<br />

• dodržiavať osevné postupy, pestovať<br />

zmiešané kultúry a podsejby namiesto<br />

monokultúr<br />

• dôsledne zamedziť všetkým vplyvom,<br />

ktoré spôsobujú ubúdanie humusu<br />

(napríklad používanie hnojív<br />

a pesticídov).<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


CO 2<br />

neutrálne pomocou humusových<br />

certifikátov. Herbsthofer – maliarske služby.<br />

Expert na kompost a priekopník v produkcii biouhlia<br />

Gerald Dunst.<br />

Bicyklovaním za ochranu klímy: v Kaindorfe<br />

je to už tradícia.<br />

Tieto opatrenia šetria ornicu, v ktorej<br />

sa tak podiel humusu zvyšuje. Obohatením<br />

pôdy tromi percentami humusu<br />

do hĺbky 25 centimetrov je<br />

možné na rozlohe jedného hektára<br />

viazať až 125 ton CO 2<br />

.<br />

Pôvodne sa začalo len na niekoľkých<br />

hektároch ornej pôdy, v súčasnosti<br />

je to už 660 hektárov a projekt<br />

sa naďalej rozrastá.<br />

Testovanie rýchlosti a trvanlivosti<br />

viazania uhlíka v pôde prebieha<br />

na skúšobných plochách pod odborným<br />

dohľadom.<br />

Veľké úspechy prednedávnom prinieslo<br />

použitie biouhlia, ktoré umožňuje<br />

rozvíjať zloženie ornej pôdy<br />

smerom k legendárnym, po tisícročia<br />

úrodným pôdam „terra preta“ („černozem“,<br />

z portug., pozn. red).<br />

Biouhlie na tvorbu humusu sa dá<br />

vyrábať umelo, bez náročnej prípravy<br />

v zariadeniach „Pyreg“ z pokosenej<br />

trávy, kalov, pokrutín (zvyškov<br />

z lisovania olejnatých plodín,<br />

pozn. red.) či dokonca z jatočných<br />

odpadov. Priekopníkom v tejto oblasti<br />

je autor dvoch odborných kníh<br />

o humuse Gerald Dunst so svojou<br />

firmou. V jeho pyrolytickom reaktore<br />

sa tretina dodávanej energie premieňa<br />

na teplo a približne dve tretiny<br />

na drevené uhlie. Týmto spôsobom<br />

sa denne vyrobí okolo jeden a pol<br />

tony biouhlia.<br />

NOVÉ INŠPIRÁCIE<br />

Ekoregión Kaindorf v posledných<br />

rokoch vzbudil pozornosť aj<br />

mnohými ďalšími podnikateľskými<br />

iniciatívami:<br />

48<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

• Jedným z najdôležitejších iniciátorov<br />

trvalo udržateľného a ekologicky<br />

obhájiteľného hospodárenia je Karl<br />

Schirnhofer. Je to vychýrený špecialista<br />

na lahôdky (značka ALMO)<br />

s niekoľkými stovkami pobočiek.<br />

Na základe výnimočných štandardov<br />

kvality sa mu podarilo dosiahnuť<br />

stav, keď môže predávať svoje<br />

salámové a šunkové produkty s oficiálnym<br />

označením „zdravé potraviny“.<br />

Po mnoho rokov sa úspešne<br />

angažuje aj v prospech veľmi kvalitného<br />

poľnohospodárstva, vrátane<br />

tvorby humusu. Z nemalej časti je to<br />

práve jeho zásluha, že pojem “kvalita<br />

pôdy“ vôbec prenikol do povedomia<br />

verejnosti. Schirnhofer napríklad<br />

podporil aj vznik dokumentárneho<br />

filmu „Humus – zabudnutá šanca pre<br />

klímu“.<br />

• Rainer Dunst a Christoph Gerhold<br />

sa pod značku „GoFair“ snažia presadzovať<br />

nový trend – zdravé suroviny<br />

v kávomatoch. Na prípravu horúcich<br />

nápojov používajú výlučne<br />

produkty bio a FairTrade (káva a kakao),<br />

živú vodu, biocukor, biomlieko,<br />

plne kompostovateľné poháriky namiesto<br />

plastových, žiadne „éčka“.<br />

A to všetko vyrobené s neutrálnou<br />

bilanciou skleníkových plynov<br />

a podávané zo špeciálne skonštruovaných<br />

kávových automatov. Ich<br />

úspech od uvedenia na trh prekonáva<br />

všetky očakávania.<br />

• Alois Kaiser založil v Kaindorfe<br />

pod názvom „e-one“ Centrum pre<br />

elektrické zariadenia a cestné bicykle,<br />

pretože jazda na bicykli a elektrický<br />

pohon patria medzi kľúčové témy<br />

ekoregiónu. Rozširuje sa sieť cyklotrás<br />

a infraštruktúra dobíjacích<br />

staníc. Už niekoľko rokov organizujú<br />

športovú akciu „24-hodinová<br />

jazda na bicykli na ochranu klímy“.<br />

Výťažok z tejto akcie venujú na projekty<br />

ochrany klímy. Aj ďalšie aktivity<br />

(cyklistický klub, cykloservis,<br />

parkovacie miesta pre bicykle,<br />

„jarný cyklistický pas“, súťaže o vecné<br />

ceny) majú povzbudiť verejnosť, aby<br />

na krátke trasy uprednostňovala<br />

vhodný bicykel pred motorizovanými<br />

dopravnými prostriedkami.<br />

• Z iniciatívy spolku „Ekoregión<br />

Kain dorf“ vznikla s miestnym dodávateľom<br />

elektrickej energie jedinečná<br />

spolupráca: od 1. januára 2008 nakupujú<br />

všetci odberatelia bez dodatočných<br />

nákladov elektrickú energiu<br />

s preukázateľne neutrálnou bilanciu<br />

emisií CO 2<br />

, ktorá pochádza zo zdrojov,<br />

ako sú voda, vietor, slnko a biomasa.<br />

Pri spotrebe 22 miliónov kWh<br />

elektrickej energie to v ekoregióne<br />

Kaindorf znamená zníženie emisií<br />

CO 2<br />

o 8800 ton ročne. Medzi ďalšie<br />

príspevky k energetickému obratu<br />

patrí budovanie fotovoltických elektrární,<br />

kotolní na biomasu, plánovanie<br />

malých veterných a vodných<br />

elektrární a zatepľovanie budov. Ako<br />

názornú ukážku súčasných zatepľovacích<br />

systémov postavili vzorový<br />

zateplený dom.<br />

• Základná škola v Kaindorfe zaviedla<br />

pre všetky ročníky druhého<br />

stupňa povinnú hodinu ekológie.<br />

Spoločne so všetkými základnými<br />

školami a škôlkami usporadúvajú tematické<br />

workshopy k otázkam klímy


SPOLOČNOSŤ<br />

a energie. Podporujú aj mnohé maturitné<br />

a univerzitné projekty a veľmi<br />

obľúbené sú exkurzie a prehliadky<br />

inovatívnych technológií a systémov<br />

v oblasti získavania energie z obnoviteľných<br />

zdrojov.<br />

• V ekoregióne sa spojilo niekoľko<br />

prevádzkovateľov pohostinstiev<br />

do pracovnej skupiny, ktorej cieľom<br />

je nájsť cesty k ešte väčšej ponuke<br />

regionálnych produktov. Tým podporujú<br />

miestne podniky a eliminujú<br />

zbytočne dlhé prepravné trasy, a to<br />

všetko v prospech kontrolovateľnej<br />

kvality.<br />

VYZNAMENANIA<br />

SÚ NAJLEPŠOU<br />

REKLAMOU<br />

Ekoregión Kaindorf získal v uplynulých<br />

rokoch viaceré ocenenia;<br />

napríklad v roku 2009 to bola<br />

Rakúska cena za ochranu klímy.<br />

Od roku 2011 je Kaindorf regiónom<br />

FAIRTRADE a od sezóny 2012/2013<br />

patrí medzi „Green Brands Austria“ –<br />

zelené značky Rakúska.<br />

Za výstavbu prvého zariadenia<br />

na výrobu rastlinného uhlia v Európe<br />

bola firma „Sonnenerde“ vyznamenaná<br />

Rakúskou cenou za ochranu<br />

klímy 2012 v kategórii Inovácie.<br />

Dúfajme, že všetky tieto ocenenia<br />

prispejú k dosiahnutiu zásadného<br />

cieľa Ekoregiónu Kaindorf – získať<br />

pre dobrú vec čo najväčší počet nasledovníkov.<br />

Pretože iba ten, kto<br />

niečo robí, môže niečo zmeniť!<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk<br />

www …<br />

1) Ekoregión Kaindorf<br />

http://www.oekoregion-kaindorf.at<br />

2) Sonnenerde<br />

http://www.sonnenerde.at<br />

3) Výroba biouhlia<br />

http://www.sonnenerde.at/<br />

sonnenerde-pflanzenkohle.93.htm<br />

4) Tvorba humusu/film<br />

http://www.humus-derfilm.at<br />

5) Kávové automaty GoFair<br />

http://www.gofair.at<br />

6) Schirnhofer<br />

http://www.schirnhofer-gmbh.at<br />

7) Elektrická mobilita<br />

http://www.e-one.co.at<br />

8) Pivo s nulovými emisiami CO 2<br />

http://gratzerbrau.at/Kontakt<br />

49<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


Skutočne existuje Boh?<br />

Hľadanie dôkazov<br />

Otázka, či existuje Boh, je vôbec najzásadnejšou životnou témou. Dnes si ju<br />

síce ľudia kladú stále zriedkavejšie, no je pritom dôležitá pri riešení všetkých<br />

záhad nášho bytia. Má život hlbší zmysel? Je náš osud, i osud celého<br />

stvorenia, riadený nejakou vyššou mocou? Niekedy v kútiku duše túžime<br />

po objasnení tejto neistoty. Chceme vedieť, či jestvuje Stvoriteľ a Udržiavateľ<br />

života. Je to však možné? Dajú sa nájsť presvedčivé dôkazy? Jestvuje vôbec<br />

overená cesta, vedúca k poznaniu Boha?<br />

50<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


51<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


NÁBOŽENSTVO<br />

Werner Huemer<br />

JE BOH OSOBA?<br />

Ku kresťansko–teistickým predstavám,<br />

ktoré ovplyvnili aj významné<br />

umelecké diela, patrí obraz<br />

starej dôstojnej osoby s dlhou bradou,<br />

pastierskou palicou a kňazským rúchom.<br />

„Pán Boh“ je zobrazovaný ako<br />

nadpozemsky silný človek a považuje<br />

sa za osobu, s ktorou môže človek<br />

viesť rozhovory a snáď i vyjednávať<br />

o smerovaní osudu. Dnes je pre mnohých<br />

veriacich predstava takéhoto<br />

„ľudského Boha“ alebo „nadčloveka“<br />

naivná a pre ľudí s kritickým myslením<br />

aj neprijateľná.<br />

Sme zvyknutí na to, že všetko čo<br />

poznáme a v čo veríme, si vieme zároveň<br />

i predstaviť. Každá existujúca<br />

vec má nejakú podobu. Ako si teda<br />

predstavujeme Boha? Má vôbec nejakú<br />

podobu?<br />

V „Starom zákone“ Biblie, v 2.<br />

Knihe Mojžišovej, nájdeme prikázanie:<br />

„Nezobrazíš si Boha napodobením<br />

ničoho, čo je hore na nebi,...“<br />

Toto varovanie pred rôznymi predstavami,<br />

ktoré Stvoriteľa znižujú<br />

a poľudšťujú, sa v cirkevnej histórii<br />

často porušovalo. Zrejme preto,<br />

že pre bežných ľudí bolo ťažké, aby<br />

verili v niečo nepredstaviteľné, bezbytostné<br />

a aby sa takej sile zverili<br />

a uznávali ju.<br />

JE BOH VŠEMOCNÝ?<br />

Ďalšou málo skúmanou skutočnosťou,<br />

ktorú spájame s Bohom,<br />

je jeho všemocnosť. Podľa<br />

rozšíreného názoru sa božské pôsobenie<br />

prejavuje hlavne prekonávaním<br />

prírodných zákonov a uskutočňovaním<br />

zázrakov. Vôbec tu<br />

nechce me spochybňovať existenciu<br />

52<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

napr. zázračných uzdravení a pod.<br />

Tieto zvláštne udalosti síce odporujú<br />

bežným predstavám o tom, čo je<br />

možné. To však znamená len toľko,<br />

že o pôsobení duchovnej alebo dokonca<br />

božskej sily vlastne stále nič<br />

nevieme. Prejavuje sa azda Boh prekračovaním<br />

prírodných zákonov,<br />

alebo im len my nerozumieme?<br />

Ak vychádzame z toho, že stvorenie<br />

je dielom Boha, potom pochopiteľne<br />

aj zákony pôsobiace v tomto<br />

diele majú rovnaký pôvod. Prírodné<br />

zákony a zákony stvorenia musia byť<br />

teda priamym prejavom Božej vôle.<br />

Zodpovedajú tomu aj hlavné znaky,<br />

ktoré týmto zákonom pripisujeme:<br />

univerzálna platnosť, večná nemennosť,<br />

všadeprítomnosť, všemocnosť,<br />

dokonalosť. Určite nie náhodou sa<br />

tento výpočet podobá popisu Božieho<br />

pôsobenia.<br />

Ak sú však zákony dokonalé, musia<br />

byť tým pádom aj nezmeniteľné,<br />

pretože každá výnimka by len potvrdila<br />

nedokonalosť takýchto zákonov.<br />

Museli by sme pripustiť, že<br />

Boh chce niečo, čo odporuje jeho<br />

vlastnej vôli.<br />

JE BOH VŠEVEDIACI?<br />

Podľa rozšírenej predstavy vie<br />

Stvoriteľ všetko, čo sa kedy stalo<br />

a stane, pozná myšlienky a vnútorné<br />

pohnútky každého človeka.<br />

Keby Boh naozaj vedel všetko, čo sa<br />

stalo v minulosti a stane v budúcnosti,<br />

potom by nejestvovala žiadna<br />

slobodná vôľa, náš život by plynul<br />

podľa predurčenia. My však máme<br />

slobodu rozhodovania – a tým aj<br />

zodpovednosť za to, čo robíme<br />

a umožňujeme robiť. Keďže aj naša<br />

slobodná vôľa sa môže prejavovať<br />

iba v rámci zákonov stvoreného<br />

sveta, musíme znášať dôsledky všetkých<br />

svojich rozhodnutí. Nech sa<br />

rozhodneme akokoľvek, zákon spätného<br />

pôsobenia nám umožní zažiť<br />

„zber našej sejby“.<br />

PRST BOŽÍ<br />

Boh svoju vôľu zakotvil do zákonov<br />

stvoreného sveta a nám, ľuďom,<br />

daroval zodpovednosť za seba<br />

samých. Nezasahuje svojvoľne<br />

do svetového diania, ani neukončuje<br />

okamžitým osudovým zásahom naše<br />

každodenné trápenia. Život nám to<br />

jasne a jednoznačne dokazuje. Napriek<br />

tomu v každej situácii je nám<br />

k dispozícii sila a pomoc, pokiaľ sa<br />

jej vnútorne otvoríme.<br />

BOH, ČLOVEK,<br />

DOBRO A ZLO<br />

Môžeme veriť v dobrého Stvoriteľa,<br />

keď vo svete existuje<br />

toľko zla, bolesti a utrpenia? Táto<br />

otázka azda najčastejšie podlamuje<br />

vieru ľudí v dobrého, spravodlivého<br />

a milujúceho Boha. Pre neveriacich<br />

je práve toto dôkazom, že Boh neexistuje.<br />

To, čo v skutočnosti zavrhujú,<br />

je ich mylná predstava o Bohu<br />

a o fungovaní zákonov vo stvorení.<br />

Boh nás nevedie za ručičku. Dostali<br />

sme slobodnú vôľu, rozhodujeme sa<br />

preto sami. Žiaľ, naše rozhodnutia<br />

sprevádza nevedomosť a sebectvo –<br />

preto častokrát spôsobujú utrpenie.<br />

Zlo teda majú na svedomí iba skutky<br />

ľudí, alebo ich dôsledky, nie je chcené,<br />

ani spôsobené Bohom.<br />

Zostáva však otázka, prečo<br />

vlastne máme možnosť robiť zlé<br />

skutky. To súvisí so zmyslom nášho<br />

života. Vo svojom bytí sa máme<br />

vedome vyvíjať, k čomu potrebujeme<br />

slobodnú možnosť rozhodovania.<br />

Tým človek spoznáva dobré<br />

i zlé a postupne vnútorne dozrieva.


V minulosti sa k Bohu hlásili významní vedci, ako napr. Isaac Newton alebo aj Max Planck. Ten však neveril na prírodné zázraky.<br />

Aj nositeľ Nobelovej ceny Albert Einstein videl v náboženstve hodnotné doplnenie vedy.<br />

„Dospieť“ znamená stáť vedome<br />

v „prúde života“, prežívať slobodu,<br />

ktorá spočíva v súlade vlastnej vôle<br />

človeka s vôľou Božou.<br />

DÔKAZY O EXISTENCII<br />

BOHA<br />

Existencia prírodných zákonov<br />

Existenciu všeobecne uznávaných<br />

prírodných zákonov považujeme<br />

za samozrejmosť. Prečo jestvuje<br />

tento rozsiahly súbor pravidiel, ktorý<br />

môžeme svojím vedomým životom<br />

poznávať a popisovať? Odkiaľ prírodné<br />

zákony pochádzajú?<br />

V 17. storočí považoval Isaac Newton<br />

za nepopierateľné, že súbor prírodných<br />

pravidiel, ktorý vo svojich<br />

výskumoch objavil a popísal, musí<br />

mať svoj pôvod v Bohu. Súčasní vedci<br />

však k takémuto ľahko pochopiteľnému<br />

záveru skoro vôbec neprichádzajú.<br />

Ale prečo vlastne? Je predsa<br />

pochopiteľné, že súbor pravidiel musí<br />

byť vždy spojený s výkonom vedomia.<br />

Kde nepôsobí žiadne vedomie,<br />

tam automaticky vzniká chaos. To je<br />

zjavné nielen napr. vo fungovaní bežnej<br />

domácnosti, ale tento princíp<br />

popisuje aj fyzika ako tzv. „entropiu“.<br />

V podstate sa nedá zdôvodniť, ako<br />

by nejaké všeobecné princípy mohli<br />

vzniknúť náhodne, len tak. Aj to nepriamo<br />

poukazuje na to, že museli<br />

vzniknúť vplyvom nejakej vyššej<br />

moci, že predsa musí existovať nejaký<br />

„zákonodarca“ – Boh.<br />

Evolúcia života<br />

Vznik života na zemi a aj vznik vesmíru<br />

bol možný len za celkom určitých<br />

podmienok. Svet, tak ako ho<br />

poznáme, by sa nikdy nemohol vyvinúť,<br />

keby prírodné zákony pôsobili<br />

čo len trošku inak. Je nepredstaviteľné,<br />

že by presné nastavenie, ktoré<br />

je základom evolúcie, vzniklo čisto<br />

náhodne. Na rozdiel od mnohých<br />

vedcov je podľa mňa prijateľnejšie<br />

vysvetlenie, že za evolúciou, ktorá<br />

viedla od jednoduchých k zložitým<br />

uceleným formám života a pritom<br />

umožňovala stále vyššie výkony ľudského<br />

vedomia, stojí vedomá, tvorivá<br />

vôľa. Takisto vznik vesmíru poukazuje<br />

jasne na stvoriteľský akt. Je totiž<br />

ťažko prestaviteľné, že niečo vznikne<br />

samé od seba. Nič sa nemôže vyvíjať<br />

alebo sa vytvárať nové, pokiaľ niečo<br />

nejestvovalo už predtým.<br />

Náboženské vedomie<br />

Viera vo vyššie sily patrila neoddeliteľne<br />

k nášmu ľudstvu. Tisíce rokov<br />

existujú monoteistické náboženstvá,<br />

ktoré vychádzajú z toho, že všetko<br />

jestvovanie sa nakoniec dá odvodiť<br />

od jedného Boha – Stvoriteľa. Základom<br />

toho boli vždy náboženské skúsenosti,<br />

ktoré zasahovali aj do skutočných<br />

oblastí druhého sveta. Rôzne<br />

viery a náboženské dogmy vznikali<br />

vždy až potom. Je azda možné, aby<br />

viera pre ľudstvo mala až taký význam,<br />

keby v pozadí nestálo tušenie<br />

existencie niečoho vyššieho? – Skúmajme<br />

vo svojom srdci, že sme stvorenými,<br />

a spoznajme, že pre nás ľudí<br />

niet väčšej blaženosti, než spoznať<br />

nášho Stvoriteľa.<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk<br />

53<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


O bdelom<br />

služobníkovi<br />

a rozumnom<br />

správcovi<br />

(Lukáš, 12, 35–48)<br />

Martin Ernst<br />

Sveľkou vážnosťou poukazoval<br />

kedysi Ježiš na to, že pre človeka<br />

nadišiel „konečný vek“. Stvoriteľ<br />

nám daroval určitý čas na náš vývoj –<br />

v tejto dobe sa máme učiť, dozrievať<br />

a spoznávať účel svojho bytia. Každý<br />

z nás dostal určité vlohy, ktoré má<br />

použiť na zušľachtenie a pre blaho<br />

svojich blížnych.<br />

Boh presne stanovil hodinu, keď<br />

čas poskytnutý na vývoj skončí a Syn<br />

Človeka bude požadovať od každého<br />

z nás vyúčtovanie za naše bytie.<br />

Kto bude uznaný verným, bude<br />

žiť v zasľúbenej ríši mieru. Kto však<br />

nevyužil svoje vlohy zmysluplne,<br />

podľa vôle Stvoriteľa, bude zavrhnutý.<br />

Kristus upozorňuje na to, že<br />

táto doba je pred nami a každý z nás<br />

54<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

Ježišove podobenstvá<br />

má byť pripravený. Túto naliehavosť<br />

nám obrazne približuje v dvoch<br />

podobenstvách:<br />

O BDELOM<br />

SLUŽOBNÍKOVI<br />

Prvé podobenstvo rozpráva o služobníkovi<br />

– správcovi, ktorý sa<br />

verne staral o zverený dom a vo dne<br />

v noci dbal, aby z neho zlodej nič neodniesol.<br />

Keď sa majiteľ jedného dňa<br />

vrátil, pochválil tohto muža a odmenil<br />

za jeho vernosť. Tým Ježiš poukazuje<br />

na to, aby sme aj my v našom<br />

usilovaní zostali bdelí, nech sa<br />

z nášho duchovného bohatstva nič<br />

nestratí.<br />

O ROZUMNOM<br />

SPRÁVCOVI<br />

Ešte zreteľnejšie to Syn Boží vyjadril<br />

v druhom podobenstve.<br />

Rozpráva v ňom o rozumnom<br />

správcovi, ktorý dostal príkaz<br />

spravovať dom svojho pána, dvor<br />

i čeľaď počas jeho neprítomnosti.<br />

Keď sa pán po čase náhle vrátil, našiel<br />

všetko v najlepšom poriadku.<br />

Správcu pochválil a sľúbil, že sa<br />

i v budúcnosti postará o jeho zamestnanie.<br />

– Celkom inak si počínal<br />

druhý správca. Ten uložené<br />

povinnosti nesplnil. Žil ľahkomyseľne,<br />

hýril a zverené statky svojho<br />

pána premrhal. Celkom zabudol, že<br />

jedného dňa bude musieť zo svojej<br />

práce skladať účty. Keď sa pán vrátil<br />

z ciest, tohto nespoľahlivého služobníka<br />

bez milosti vyhnal.<br />

Oba tieto príbehy sú pre nás stále<br />

aktuálne. My sme tými správcami,<br />

ktorým kedysi Stvoriteľ zveril vlohy,<br />

aby sme ich spravovali, rozvíjali<br />

a zušľachťovali. Šťastní tí, ktorí<br />

budú uznaní ako „verní správcovia”,<br />

ktorí sa namáhali splniť uloženú<br />

úlohu. Ale beda nám, keď nás pristihnú<br />

nedbalých a neverných! „Kto<br />

mnoho dostal, od toho sa bude<br />

mnoho požadovať,” povedal Ježiš<br />

a pokračoval: „Syn Človeka príde<br />

v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“<br />

Buďte teda ľuďmi, ktorí Pána očakávajú,<br />

a nechajte horieť vaše lampy.<br />

Nech vás nájde bdelých. (Lukáš 12,<br />

35, 37, 40, 48.)<br />

Martin Ernst<br />

martin.ernst@svetgralu.sk


www.svetgralu.sk<br />

EDÍCIA<br />

Pripravovatelia cesty<br />

ivot a pôsobenie pripravovateľov cesty v Indii,<br />

Ž Číne, Arábii, Iráne a prehistorickej dobe.<br />

Čo dnes vieme o Budhovi, Lao-C‘ovi, Zoroastrovi,<br />

Mohamedovi alebo Hjalfdarovi? Boli iba zakladateľmi novej<br />

viery, alebo boli niekým vyšším?<br />

Táto knižná séria ukazuje uvedené osobnosti v novom<br />

svetle. Ako pripravovatelia cesty k jedinému Bohu pôsobili<br />

uprostred svojho národa a snažili sa ho priviesť od mdlej<br />

odovzdanosti osudu k činorodej viere.<br />

Čitateľ spoznáva dôležité okamihy z ich života, ich učenie<br />

o Bohu a zákony pôsobiace vo stvorení.<br />

Pri odbere min. 3 kníh<br />

zľava - 10 %<br />

BUDHA Bežná cena: 12,00 € | Cena pre predplatiteľa Sveta Grálu: 10,80 €<br />

LAO-C‘ Bežná cena: 12,00 € | Cena pre predplatiteľa Sveta Grálu: 10,80 €<br />

ZOROASTER Bežná cena: 10,00 € | Cena pre predplatiteľa Sveta Grálu: 9,00 €<br />

MOHAMED Bežná cena: 10,00 € | Cena pre predplatiteľa Sveta Grálu: 9,00 €<br />

EFEZUS Bežná cena: 10,00 € | Cena pre predplatiteľa Sveta Grálu: 9,00 €<br />

Knihy si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke<br />

www.svetgralu.sk<br />

55<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


NÁZORY<br />

56<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

Impressum:<br />

Svet Gr álu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

Číslo 41/2014, vyšlo 1. 9. 2014<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU, n. o., Hlavná 85, 040 01 Košice<br />

Adresa administrácie: Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice),<br />

Roman Levický (Slanec), Rastislav Podivinský (Trenčianske<br />

Teplice), Tomáš Výboch (Komárno), Václav Kazda (Brno),<br />

Anna Štefková (Zlín), Marie Šuláková (Veselíčko),<br />

Artur Zatloukal st. (Brno), Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová, Rastislav Mátej,<br />

Igor Mešťánek, Tomáš Mešťánek, Rastislav Podivinský, ,<br />

Andrea Stúpalová, Vladimír Trebichalský, Dagmar Trangošová,<br />

Tomáš Výboch, Hana Celhofferová, Mária Šumajová<br />

Vydavateľ:<br />

Nadácia Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart, www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu n. o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu n. o., Administrácia SG,<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava), Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Tomáš Mešťánek (Bratislava)<br />

Marketing:<br />

Pavol Sokol (Pezinok), Oto Výboch (Komárno)<br />

On-line obchod:<br />

Maroš Látal (Bratislava)<br />

Grafika:<br />

Kristýna Franková (Brno), Jozef Lehotkai (Detva)<br />

Tlač:<br />

Tiskárna Grafico s.r.o., Opava<br />

Ilustrácie:<br />

• DepositPhotos.com: Halfpoint (4); VictorO, Rumunsko (11);<br />

Irina_QQQ, Rusko (16); Karandaev, Rusko (19); J. Dietl, Německo<br />

(20); Olly18 ,Itálie (22,23); Olesiabilkei, Ukrajina (24); Chaoss,<br />

Rusko (32); Amaviael, Polsko (34); Undrey, Rusko (35); Rihardzz,<br />

Portugalsko (36); Monkeybusiness, V. Británie (36); Shad.off, Rusko<br />

(40); Alinbrotea, Rumunsko (42); Mihalec, Bělorusko (54);<br />

• Dreamstime.com: Photoeuphoria (7); Stephen Denness, Austrálie<br />

(2, 59); Luka Veselinović (41); Florintenica (43);<br />

• Istockphoto.com: O. Donmaz, Turecko (2); NightAndDayImages,<br />

USA (60);<br />

• Fotolia.com: 50-51;<br />

• http://film.kisiseldepresyonanlari.com: 28, 29;<br />

• wikipedia.org: 13; 40;<br />

• GralsWelt: 46-49; 53;<br />

• Svět Grálu: Karel Prskavec, ČR (10); Milan Bouška, ČR (15, 28, 44);<br />

Artur Zatloukal ml., ČR (30–31);<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Gr álu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svetgralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky, i odpovede<br />

redakcie. Listy, názory a pripomienky čitateľov – či už súhlasné, alebo<br />

kritické – nás vždy potešia. A dvojnásobne budeme radi, ak náš časopis<br />

prispeje k väčšej hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Strach<br />

Vo Svete Grálu sme uverejnili článok<br />

Život so strachom – od strachu k panike.<br />

Jeho autorka sa okrem iného<br />

zmieňuje o tom, že báť sa je úplne<br />

normálne a že strach jednoducho<br />

patrí k životu, pokiaľ však neprekročí<br />

isté medze. Popisuje rôzne druhy<br />

strachu a jeho príčiny. Veľa ľudí si<br />

láme hlavu nad tým, ako ho prekonať.<br />

Popísalo sa o ňom množstvo<br />

kníh, časopisy sú plné najrôznejších<br />

rád, ako to dosiahnuť, no napriek<br />

tomu je výsledok často neuspokojivý.<br />

Metódy pozitívneho myslenia<br />

sú ešte stále populárne, ale čoraz viac<br />

ľudí chápe, že ani tadiaľto cesta nevedie.<br />

A je to naozaj tak. Strach je<br />

živý dej, ktorý zasahuje duchovné<br />

jadro človeka. Pozitívne myšlienky<br />

sú však produktom mozgu a preto<br />

sú omnoho slabšie, ako strach. Ak sa<br />

chce človek od svojho strachu naozaj<br />

oslobodiť, musí pracovať so svojím<br />

citovým životom, miestom, kde má<br />

strach svoj pôvod.<br />

K zmienenému článku pripájame<br />

reakciu lekára, liečiteľa a prispievateľa<br />

do Sveta Grálu, MUDr. Jana<br />

Paloučka.<br />

Všetko, čo silnejšie prežívame, sa<br />

pripája k duši. Obrazy takých zážitkov<br />

sú prestúpené silou ducha,<br />

citom, nemôžu sa preto viazať<br />

k telu, ktoré je hmotného druhu. Aj<br />

preto sú nezávislé na premenách<br />

tela. Mozog uchováva iba vonkajšie<br />

obrazy udalostí, spomienky, pretože<br />

je schopný v súlade so svojím<br />

druhom poznávať a zaznamenávať<br />

len hmotný rozmer diania.<br />

Z tohto dôvodu nie je možné, aby<br />

bol napr. zážitok strachu nejakým<br />

spôsobom vytesnený alebo prekonaný<br />

silou myslenia. Na to táto sila<br />

nestačí, pretože nemôže prekročiť<br />

hmotné hranice, v ktorých leží jej<br />

pôvod. Snahy o liečenie, zakladajúce<br />

sa na tzv. pozitívnych tvrdeniach,<br />

ktoré človek stále dookola<br />

opakuje, vychádzajú z nepochopenia<br />

tohto rozdielu.<br />

Zmyslové obrazy udalostí uchováva<br />

vo svojej pamäti pominuteľný<br />

rozum. V citových obrazoch<br />

je naproti tomu uchované jadro zážitku.<br />

Tento záznam je nehmotný<br />

a preto aj živý. Ako taký nemôže<br />

byť teda spojený s rozumom, ale<br />

len s dušou.<br />

Všetky prežitky, ktoré sú takto spojené<br />

s podstatou človeka, majú veľký<br />

vplyv na jeho ďalší vývoj, na jeho reakcie,<br />

pretože sa neustále živo uplatňujú<br />

v jeho vnútornom svete. Podľa<br />

svojho druhu môžu vrhať svetlo<br />

alebo aj tieň na jeho dušu, v ktorej<br />

spočíva základ všetkého dobra.


NÁZORY<br />

Voľbou zážitkov si preto môže každý<br />

človek cestu k rozvoju dobra v sebe<br />

otvoriť alebo aj uzavrieť.<br />

Ak človeka zviera strach alebo neistota,<br />

potom už samo toto slovo<br />

označuje vnútornú neslobodu. Táto<br />

nesloboda často úzko súvisí s nepochopením<br />

chodu života, jeho pravidiel.<br />

Túto nechápavosť možno<br />

prekonať úsilím o pochopenie. Aj<br />

napriek dokonalému pochopeniu<br />

však môžu tieto stavy pretrvávať,<br />

pretože hlboký strach nemožno<br />

prekonať uisťovaním sa o opaku.<br />

Musí to byť opäť zážitok alebo zážitky<br />

opačného druhu, ktoré svojou<br />

silou tie doterajšie premôžu. Až potom<br />

sa človek novým prežívaním<br />

stáva slobodným a znovu získava<br />

neskalený prístup k svojej podstate.<br />

Ak určitý strach vznikol na základe<br />

jednorazového silného zážitku,<br />

nemožno spravidla privodiť<br />

zvrat zinscenovaním celkom opačného<br />

zážitku, ktorý by vytesnil predchádzajúci.<br />

Treba vyjsť odvážne<br />

v ústrety opačnému pólu problému<br />

a hromadiť malé zážitky s dobrým<br />

koncom. Dobrý koniec, úľava a radosť<br />

s tým spojené sú liekom, ktorý<br />

spoľahlivo rozpúšťa staré tiene.<br />

Je preto nutné, aby bol postihnutý<br />

človek pri liečení svojho strachu<br />

aktívny. Musí to byť jeho voľba,<br />

jeho námaha, pretože jedine tie<br />

uvádzajú jeho dušu do pohybu<br />

a umožňujú jej zosilnieť.<br />

Jan Palouček<br />

Trestá Boh?<br />

Otázka:<br />

Prečo Boh niekedy trestá tak tvrdo?<br />

Odpoveď:<br />

Boh vôbec netrestá! Ani nehrozí, ani<br />

neláka. To všetko sú falošné ľudské<br />

názory. Aj Desať Božích prikázaní,<br />

prinesených Mojžišom, sú iba ukazovateľom,<br />

ako môže človek dospieť<br />

k blaženému životu. Tresty udeľuje<br />

len človek vo svojom spoločenskom<br />

poriadku. Aj to však, žiaľ, nesprávnym<br />

spôsobom, nedokonale a ešte<br />

s nedokonalejším uskutočňovaním,<br />

ako všetko, čo vymyslel. Slovo trest si<br />

vôbec vymyslel len človek sám zo seba,<br />

vo svojom obmedzenom chápaní.<br />

Vezmime si príklad veľmi pozemského<br />

druhu, aby to bolo ľahšie zrozumiteľné.<br />

Istý obchodník sa spojil<br />

s druhým. Jeho priateľ je prezieravejší<br />

a vyzná sa lepšie v ľuďoch. Keď sa ho<br />

tento obchodník na základe rôznych<br />

obchodných ťažkostí pýtal na radu, varuje<br />

ho priateľ a radí mu, aby čím rýchlejšie<br />

zrušil obchodné spojenie, pretože<br />

spoločník má zlé úmysly a bezohľadne<br />

chce ísť za svojím prospechom na úkor<br />

obchodníka. Priateľ povedal obchodníkovi<br />

krátko a jasne, že ak neuposlúchne<br />

jeho rady, utrpí veľké straty.<br />

Obchodník však túto radu neposlúchol,<br />

lebo ešte nevidel nijaké náznaky pravdivosti<br />

priateľových obáv.<br />

Až o niekoľko rokov neskoršie sa<br />

splnili priateľove varovania. Obchodník<br />

utrpel veľké straty vplyvom<br />

svojho spoločníka, ktorý veľmi šikovným<br />

spôsobom uskutočnil dobre<br />

premyslený plán na škodu spoločníka.<br />

Obchodník to teraz nazval trestom<br />

za to, že neposlúchol varovanie svojho<br />

priateľa a snažil sa vyložiť si túto odplatu<br />

ako hmotné potrestanie.<br />

Takto sa stavajú ľudia aj voči<br />

Svetlu. Prichádzajú im odtiaľ zavčasu<br />

mnohé výstrahy, uposlúchnutím ktorých<br />

by sa mohli uchrániť pred všelijakým<br />

zlom. Teraz si však namýšľajú,<br />

že je to Boží trest, keď ich postihne<br />

nimi samými zavinené zlo, ktoré sa<br />

musí prejaviť za ich neposlušnosť<br />

alebo preto, že nechceli počúvať. Namýšľajú<br />

si ešte, že sú ktovieakí veľkí,<br />

keď trpezlivo znášajú tento „trest“<br />

a od Boha očakávajú za to zvláštnu<br />

o d m e n u ,<br />

hoci len vyciťovaním<br />

vnútornej<br />

povznesenosti<br />

za svoju<br />

dobrotu.<br />

To všetko je sebaklam a lož; lebo<br />

Boh ich tým netrestá. Len oni sami si<br />

svojou tvrdohlavosťou privodili zlo.<br />

Zo Svetla môže byť pozorované, keď<br />

človek alebo celé ľudstvo sa dá na falošnú<br />

cestu, ktorá predsa musí viesť<br />

k celkom určitému koncu. Tento koniec,<br />

ktorý človek nemôže alebo ešte<br />

lepšie, nechce vidieť, Svetlo spozná<br />

presne. Človek alebo ľudstvo je varované.<br />

Ak neposlúchnu a budú tvrdohlavo<br />

ďalej kráčať svojou cestou, je<br />

samozrejmé, že potom musí prísť k tomuto<br />

koncu. Lenže tento koniec nie je<br />

od Svetla ako trest, ale pripravili si ho<br />

ľudia sami, voľbou svojej cesty. Svetlo<br />

sa len usilovalo odradiť ľudí od toho<br />

a zaviesť ich na inú dráhu, aby sa zlu<br />

vyhli a čakal ich za to radostný koniec.<br />

Boh teda netrestá, len človek sám<br />

si všetko spôsobuje, keď sa nechce<br />

dať vystríhať. Preto je veľkým rúhaním,<br />

keď sa povie: “Bože, ako tvrdo<br />

trestáš!“ a keď sa falošne narieka:<br />

„Ako môže Boh niečo také pripustiť!“<br />

Z knihy Odpovede na otázky, Abd-ru-shin<br />

57<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014


Knižný rad Herberta Vollmanna<br />

Jedným zo zaujímavých autorov, ktorí pôsobili v najbližšom okolí Abd-ru-shina<br />

a vychádzali z jeho nesmierneho zdroja poznania, bol aj Herbert Vollmann.<br />

Vo svojich knihách praktickým spôsobom objasňuje duchovné aspekty bežného<br />

života. Hovorí napríklad o dedičnom hriechu, záhade prázdneho hrobu, svetovom<br />

súde, pôvode človeka, prevteľovaní, osude, astrálnom tele a mnohých ďalších témach.<br />

Naša cena: 6,50 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 5,80 €<br />

Naša cena: 7,00 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 6,30 €<br />

Naša cena: 9,00 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 8,50 €<br />

Naša cena: 6,70 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 6,30 €<br />

Kolekciu 4 kníh Herberta Vollmanna ponúkame<br />

aj ako celú edíciu za akciovú cenu:<br />

25,50 €<br />

58<br />

Svet Grálu<br />

41 | 2014<br />

Knihy si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


Srdečne Vás<br />

pozývame<br />

na jesenné<br />

Rodičia, prarodičia, učitelia, vychovávatelia…<br />

Viete si vždy rady so svojimi deťmi?<br />

Viete, ako ich správne viesť k hodnotám?<br />

Ako ich jemne motivovať?<br />

Ako im pomôcť v harmonickom vývoji?<br />

Pokiaľ tiež niekedy tápete, príďte na naše<br />

jesenné prednáškové fórum.<br />

prednáškové<br />

FÓRUM<br />

Sveta Grálu<br />

Sobota 11. 10. 2014<br />

10 00 - 18 00 h.<br />

vo Veľkej sále<br />

Břetislava Bakalu v Brne<br />

(Žerotínovo nám. 6)<br />

Vstupné:<br />

Celodenné vstupné<br />

(kompletný program):<br />

200 Kč (cca 7,20 €)<br />

Vstupné na jednotlivé prednášky:<br />

100 Kč (cca 6,30 €)<br />

Vstupenky sa predávajú<br />

až na mieste.<br />

V prípade otázok sa obráťte<br />

na tel.: +420 545 213 964, alebo<br />

na e-mail: forum@svetgralu.cz.<br />

Na mieste si budete môcť zakúpiť<br />

knihy, DVD a CD<br />

nakladateľstva Stiftung<br />

Gralsbotschaft Stuttgart<br />

a Nakladateľstva Integrál Brno.<br />

Nakladatelství<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Stuttgart<br />

Nakladatelství<br />

Integrál Brno<br />

Diskusiu moderuje a celým dňom<br />

sprevádza Marie Šuláková.<br />

O deťoch…<br />

Téma, o ktorej prehovorí psychoterapeut,<br />

učiteľka a lekár – liečiteľ.<br />

10 00 – 10 15 Zahájenie<br />

10 15 – 11 45 Bc. Pavel Kalpakcis: Ako viesť deti k skutočným hodnotám<br />

Psychoterapeut a špeciálny pedagóg sa v prednáške zaoberá podporou dieťaťa v jeho harmonickom vývoji, i tým,<br />

ako predchádzať konfl iktom a nedorozumeniam. Priblíži nám prirodzené vývojové stupne dieťaťa a poradí, aký<br />

prístup zo strany dospelých v danom období používať, aby podporovali rozvoj jeho dobrých vlastností.<br />

Kto je Pavel Kalpakcis? Po niekoľko rokov pracoval v odboroch pomáhajúcich profesií – v nemocnici, v ústave sociálnej<br />

starostlivosti pre osoby s mentálnym postihnutím, v terapeutickej komunite. V súčasnosti pôsobí ako psychoterapeut<br />

vo svojej súkromnej praxi a terapeutickej komunite pre drogovo závislých. Je učiteľom na základnej škole a lektorom<br />

v oblasti vzdelávania pedagogických pracovníkov. Zaoberá sa prevenciou sociálno-patologických javov u detí.<br />

12 00 – 13 30 Mgr. Šárka Šandová: Škola pre život<br />

Motto: „Každý človek si želá byť šťastný. Potom je prospešný nielen sám sebe, ale stáva sa prínosom aj pre svoje<br />

okolie a širšiu spoločnosť. Vedomie vlastnej hodnoty a užitočnosti prináša človeku trvalé šťastie. Toto vedomie je<br />

podmienené poznaním svojho miesta vo svete.“ Sú školy žiakom v tomto úsilí nápomocné? Je centrom pozornosti<br />

skutočne žiak a sú školy „dielňami ľudskosti“? Ako spoznáme dobrého učiteľa? Sme s našimi školami spokojní, alebo<br />

by sa mali zmeniť? Pouvažujme o škole spoločne – o jej úlohe v živote človeka, o obsahu a spôsobe vyučovania,<br />

spoločenských zmenách a ich odraze vo výchovno-vzdelávacom procese. Zaujímavé bude i jeho prepojenie s fi lozofi<br />

ckými otázkami o fungovaní sveta a o mieste človeka v ňom.<br />

Kto je Šárka Šandová? V roku 1991 absolvovala Filozofi ckú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, učiteľský odbor<br />

čeština–dejepis, viac než dvadsať rokov vyučovala na gymnáziu. Zaoberá sa všeobecnými otázkami školstva a svetonázorovými<br />

otázkami.<br />

14 45 – 16 15 MUDr. Jan Palouček: Pravdivé zrkadlo<br />

Človek sa najľahšie učí od tých, ktorých má rád. Preto sú našimi najlepšími učiteľmi naši najbližší. Mali by byť na školách,<br />

ale predovšetkým doma. Veď človek sa nemá priúčať len predmetom, ale najmä životu. Sme akosi zvyknutí,<br />

že vyučujúcim je vždy dospelý. No práve deti nám často ukazujú, akí sme, i to, ako žiť lepšie. V takej chvíli buďme<br />

ich pozornými žiakmi...<br />

Kto je Jan Palouček? Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, roky pracoval ako traumatológ. Je<br />

spoluautorom knihy Cesta k životu a autorom kníh Posolstvo farieb a Cesta k uzdraveniu – o dare liečenia. Od roku<br />

1991 pôsobí v poradenstve zdravého životného štýlu, prednáša i na svetonázorové témy, liečiteľstvo, sebapoznanie.<br />

Vychádza pritom z poznávania prírodných zákonitostí, podľa ktorých je svet múdro usporiadaný.<br />

16 30 – 18 00 Záverečná panelová diskusia<br />

s prednášajúcimi Pavlom Kalpakcisom, Šárkou Šandovou a Janom Paloučkom.


Slúžiť Bohu na zemi neznamená nič iné, než tu<br />

na zemi podľa Božích zákonov pracovať, v nich<br />

sa zachvievať a pozemsky v nich pôsobiť.<br />

Premieňať vôľu Božiu na zemi v čin!<br />

Abd-ru-shin

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!