27.05.2018 Views

SG34

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

december 2011 – február 2012<br />

Naozaj nad nami bdejú anjeli strážni?<br />

A môžeme sa s nimi vedome skontaktovať?<br />

strana 5<br />

O mužnosti, ženskosti a pravej láske<br />

strana 22<br />

V roku 2012 vyvrcholí slnečná<br />

aktivita. Je to pre nás nebezpečné?<br />

strana 29<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

jún 2012 – august 2012<br />

O pôsobení dvoch veľkých reformátorov cirkvi<br />

strana 32<br />

Rozhovor s MUDr. Tiborom Barancom<br />

strana 42<br />

Pri duševnej činnosti sú niektoré<br />

oblasti mozgu obzvlášť aktívne<br />

strana 48<br />

Cena 2,89 €<br />

Čo<br />

hovoria o obávanom<br />

roku<br />

2012 americkí<br />

Indiáni a šamani<br />

strana 9<br />

Exkluzívny rozhovor<br />

s Rüdigerom Dahlkem<br />

strana 52<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

marec 2012 – máj 2012<br />

Existuje viacero spôsobov, ako šíriť informácie…<br />

strana 29<br />

Japonsko – už<br />

sme zabudli?<br />

strana 44<br />

Záhadný jav<br />

zhmotňovania<br />

duchov a predmetov má<br />

svoje logické vysvetlenie<br />

strana 50<br />

Dosiahneme pránickou<br />

stravou duchovný september pokrok? 2012 – november 2012<br />

strana 14<br />

Dajú sa vedecky vysvetliť,<br />

alebo sa udial Rozhovor zázrak?<br />

s mužom závislým od drog<br />

strana 11<br />

strana 38<br />

Slepé nasledovanie vierouky je pre<br />

duchovný vývoj škodlivé<br />

strana 45<br />

Ako deti správne motivovať<br />

k práci<br />

strana 14<br />

Cena 2,89 €<br />

Cena 2,89 €<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Životný príbeh ženy,<br />

ktorá počula hlasy<br />

strana 5<br />

O pozoruhodnom<br />

a bezchybnom spôsobe<br />

ich orientácie<br />

strana 20<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

o ľudskom zdraví<br />

strana 18<br />

bytostiach<br />

strana 34<br />

Grál je od dávnych čias symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých duchovných a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet zmenil na nepoznanie, ale hodnoty zostávajú.<br />

Ďalšie číslo 35<br />

Vychádza v marci 2013<br />

Reinkarnácia –<br />

existujú minulé životy?<br />

Viera v reinkarnáciu už nie je doménou východných<br />

náboženstiev. Stále viac a viac ľudí prichádza k presvedčeniu,<br />

že na Zemi nie sú po prvý raz. Prečo si však na svoje<br />

predošlé životy nepamätáme? Aký zmysel má prevteľovanie,<br />

ak vždy zabudneme, kým sme boli? Na tieto a podobné<br />

otázky budeme hľadať odpovede v ďalšom čísle časopisu<br />

Svet Grálu<br />

Svet Grálu<br />

Svet Grálu<br />

30<br />

A koľko anjelov stráži vás?<br />

Mayovia a doba<br />

Svet<br />

Grálu<br />

Svet Grálu<br />

Láska muža a ženy<br />

Sú búrky na slnku<br />

pre nás hrozbou?<br />

obratu<br />

Svet Grálu<br />

Duchovná príčina<br />

chorôb a súčasná<br />

školská medicína<br />

„Pránická strava“<br />

31<br />

Život bez jedla?<br />

Ako vznikajú fámy<br />

Hiročernofukušima<br />

ofukušima<br />

Halucinácie<br />

alebo hlasy<br />

neviditeľných?<br />

Počuť hlasy? To<br />

nie je normálne<br />

Navigácia u zvierat<br />

Materializácia<br />

Jeme lieky,<br />

ale zdraví nie sme<br />

Svet Grálu<br />

32<br />

Jan Hus a Martin Luther<br />

Môžeme žiť<br />

Svet bez jedla?<br />

Grálu<br />

Integrovaná medicína<br />

Ako sa prejavuje<br />

duša človeka?<br />

Svet Grálu<br />

33<br />

Desať rán<br />

egyptských „Život byl poměrně nudný.<br />

Tak proč si ho nezpestřit?“<br />

Nebezpečenstvo dogmatizmu<br />

„V pote svojej tváre…“<br />

Lieky na trvalé<br />

uzdravenie nestačia<br />

Rozhovor<br />

s Prof. Ludmilou Kameníkovou,<br />

Život s „druhým<br />

svetom“<br />

Rozhovor s Margot Ruis<br />

nielen o prírodných<br />

Monika Schulze<br />

Škriatkovia, trpaslíci, bytostní<br />

Kniha prebúdza staré poznanie o neviditeľných<br />

bytostiach prírody a oslobodzuje ho od nánosu<br />

niektorých omylov a chybných predstáv: hovorí<br />

o vzťahu medzi nami a bytostnými, ktorí<br />

pôsobia v našom okolí a v prírode a je zjavné,<br />

že kedysi nám boli dôverne známi.<br />

Ságy, mýty, rozprávky a viera prostých ľudí<br />

obsahovali vedenie o škriatkoch, trpaslíkoch<br />

a iných „bytostných“, ktoré naša moderná<br />

doba vytlačila už len do ríše detskej fantázie.<br />

Opätovné získanie neskaleného vzťahu<br />

k bytostným pomocníkom otvára nášmu životu<br />

cestu k obšťastňujúcim skúsenostiam.<br />

Naša cena: 5,60 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 5,00 €<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu na konci<br />

časopisu, alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


„ (...)<br />

na hvězdném nádraží cinkají<br />

vagóny...“ – spieva folkový<br />

trubadúr Nohavica a je to pre<br />

mňa dodnes jeden z najkrajších veršov,<br />

aké som kedy v pesničke počul.<br />

Predstavujem si pri ňom veľké (ale<br />

naozaj veľmi veľké) koľajisko so železnými<br />

dráhami rôznych smerov a tisíckami<br />

pristavených, odchádzajúcich<br />

a prichádzajúcich vlakov. Prizerám<br />

sa tomuto výjavu bližšie a vo vlakoch<br />

vidím ľudské bytosti, ktoré sa práve<br />

vrátili zo svojej vandrovky po svete,<br />

zo súkromnej „vesmírnej odysey“.<br />

A vidím tu aj iné bytosti, ktoré precízni<br />

výpravcovia pošlú presne podľa<br />

cestovného poriadku do novej stanice.<br />

Čuduj sa svete, celému tomu<br />

pohybu vládne prastará navigácia,<br />

hviezdne náveste, ktoré ukazujú vlakom<br />

aj cestujúcim správny čas odchodu.<br />

V onom výjave je akýsi podivuhodný<br />

poriadok, asi nikoho<br />

nenapadne na poslednú chvíľu prestupovať.<br />

O tých, čo sa povezú v prvej<br />

triede, potom budú na zemi hovoriť:<br />

Narodil/a sa pod šťastnou hviezdou.<br />

Zvláštne, že sa ešte dnes mnohí ľudia<br />

obracajú k hviezdam s viac či<br />

menej ťaživými otázkami, dokonca<br />

sú presvedčení, že by mohli ovplyvňovať<br />

ľudský osud. Že to nie je (prinajmenšom<br />

celá) pravda, ukazuje<br />

už jeden prastarý príbeh o dvoch<br />

chlapcoch, narodených v tom istom<br />

momente, v tej istej hviezdnej sekunde.<br />

Jeden z nich sa stal aristokratom,<br />

druhý ostal do smrti otrokom.<br />

Či si ten príklad jeho tvorca vymyslel,<br />

aby zdôraznil dôležitosť ľudskej<br />

slobodnej vôle a vlastného snaženia,<br />

alebo sa príbeh skutočne stal, nevieme.<br />

Vieme, že ešte v stredoveku<br />

tvorili astrológia a astronómia dve<br />

odvetvia jedného vedeckého odboru.<br />

Králi začínali s veľkými stavbami<br />

v astrologicky zvolenom okamihu<br />

a vojvodcovia sa pred výpravou tiež<br />

radili s hviezdami. História astrológie<br />

siaha do obdobia najstarších civilizácií.<br />

Mysticky a asketicky založení<br />

pytagorovci tvrdili, že nebeské<br />

telesá svojimi pohybmi vyludzujú<br />

tóny a tie spolu vytvárajú veľkolepú<br />

harmóniu sfér. Kepler ani Beethoven<br />

im neprotirečili, i keď ten druhý siahal<br />

na hviezdy celkom iným spôsobom.<br />

Astrológia má aj v súčasnosti<br />

silných zástancov – štatisticky sa vraj<br />

dá dokázať, že u ľudí s určitým povolaním<br />

sa nadpriemerne často vyskytuje<br />

určité postavenie planét. Údajne<br />

existujú dni, kedy je lepšie nesadať<br />

do auta. Niekomu sa môže zdať podozrivé,<br />

že sú roky, kedy sa nápadne<br />

často rodia deti s určitými, nie najbežnejšími<br />

menami. Raz je veľká úroda<br />

Samkov a Lucií, potom príde vysoko<br />

nadpriemerný rok Paľkov a Kristínok<br />

(možno by stálo za to preskúmať<br />

matriky ☺). Že by v tom bol nejaký<br />

nebeský zákon, ktorý pán Kepler prehliadol?<br />

Vyzná sa astrológia v kozmickom<br />

cestovnom poriadku, na základe<br />

ktorého sa človek rodí do tohto sveta?<br />

Ako vyplýva z článkov, ktoré nájdete<br />

NA ÚVOD…<br />

vo vnútri časopisu, v tom najlepšom<br />

prípade sa astrológia snaží napovedať,<br />

čo hviezdy priniesli do vienka tomu-<br />

-ktorému človeku. A čo by sa prípadne<br />

mohlo stať – nie však to, čo<br />

sa stane a najmä nie to, čo s tým<br />

dotyčný človek urobí. Avšak, ako<br />

sa zdá, nie každý astrológ sa uspokojí<br />

s týmto cieľom. Kedysi dávno mojej<br />

známej vychýrený odborník vyčítal<br />

vo hviezdach štyri deti. Mňa by to<br />

teda vystrašilo, hoci mám k deťom,<br />

ako sa vraví, kladný vzťah. Možno<br />

aj preto som si horoskop nikdy urobiť<br />

nedal a ani sa k tomu nechystám.<br />

Vo svojom veku už viem, pre aké povolanie<br />

sa hodím a pre aké nemám<br />

predpoklady ani pri tej najlepšej vôli.<br />

Pomerne dobre som oboznámený aj<br />

so svojimi slabosťami a moje prednosti<br />

nech radšej posúdia iní ľudia.<br />

Isté však je, že popularita drahých<br />

súkromných aj lacných novinových<br />

horoskopov je stále povážlivo vysoká<br />

a preto sa tejto téme venujeme aj my.<br />

Podtitul na prvej strane nášho časopisu<br />

si však pokojne môžete poopraviť<br />

takto: Prečo horoskop niekedy<br />

vychádza?<br />

Roman Levický<br />

levicky@svetgralu.sk<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


OBSAH<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

FEJTÓN<br />

Astrológia 5<br />

VÝCHOVA<br />

Vychovávať deti?<br />

Buďme vzorom!<br />

TÉMA<br />

Kráľovské umenie<br />

Astrológia ako pomoc pre život<br />

TÉMA<br />

Astrológia v dnešnej dobe 18<br />

TÉMA<br />

Astrológia<br />

Ukážka z knihy Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu<br />

POHYB<br />

Dobrú noc!<br />

Večerné cvičenie pre ramená a chrbát<br />

Pokiaľ ide o ich výchovu, zrejme<br />

neexistuje v živote žiadna<br />

iná oblasť, od ktorej sa toľko<br />

očakáva, a na ktorú sme tak málo<br />

pripravení.<br />

ROZHOVOR<br />

Peniaze predsa (ne)prinášajú šťastie<br />

Rozhovor s profesorom<br />

Mathiasom Binswangerom<br />

a Pinom Fusarom<br />

ROZHOVOR<br />

„Biblia pre mňa nie je dogmou!“<br />

22<br />

24<br />

Páter Anselm Grün pre Svet Grálu<br />

7<br />

10<br />

14<br />

26<br />

RECENZIA<br />

Ako v nebi 31<br />

ROZHOVOR<br />

Slováci, akí sme?<br />

FOTOGRAFIE<br />

Hory<br />

ZDRAVIE<br />

Samoliečba zápalových chorôb 40<br />

ŽIVOT<br />

Ako človek dosiahne<br />

v živote šťastie?<br />

ZAUJÍMAVOSTI<br />

Severný pól sa sťahuje 45<br />

POVIEDKA<br />

Joshe a svätá rodina 46<br />

ZDRAVIE<br />

Aspirín pre mozog<br />

Aký nebezpečný je mentálny doping?<br />

PODOBENSTVÁ<br />

Kráľovská svadba<br />

Ježišove podobenstvá<br />

Rozhovor s PhDr. MILANOM<br />

ZEMKOM CSc., o tom, akí sme boli<br />

i akí vlastne dnes sme, ale tiež ako<br />

sa javíme sebe a ostatným.<br />

Fotografie Karla Prskavca<br />

Odpovedať na najjednoduchšie otázky je niekedy najťažšie.<br />

32<br />

36<br />

44<br />

49<br />

FÓRUM SVETA GRÁLU<br />

O neviditelném světě 52<br />

54<br />

NÁZORY<br />

Listáreň 56


FEJTÓN<br />

Astrológia<br />

„V<br />

aša kráľovská Jasnosť,“ prehovoril<br />

v hlbokom predklone tajomník<br />

Joannus Saturninus, „je tu ten astrológ,<br />

Hieronymus Kamenicus Kamenický,<br />

ako ho Vaše Veličenstvo ráčilo pozvať.<br />

“Kráľ Friederik Dobromyseľný úkosom<br />

vzhliadol z výšky svojho pracovného<br />

Artur Zatloukal<br />

v tvár slovanskej prostoduchosti strácala<br />

jeho poriadkumilovná múdrosť<br />

pôdu pod nohami. Vzpriamil sa. „Priveďte<br />

mi ho,“ prikázal, akoby ho chcel<br />

predhodiť levom.<br />

Mužovi vo dverách, Hieronymovi<br />

Kamenickému, chýbala na tvári istá<br />

stola na poníženého služobníka a odložil<br />

husie brko do kalamára. „Ten? Veď<br />

mal predsa prísť už včera!“<br />

„Kone sa mu cestou splašili, Vaša Milosť,“<br />

úctivo oboznamuje komorník.<br />

„Tak? Minule ho vraj cestou z Michalskej<br />

brány zhodili z Juditinho mosta<br />

nemeckí kolegovia zo závisti. Kvôli nejakým<br />

astrologickým rozporom. Počujte,<br />

Saturnin, vy viete, že mám pre<br />

ten váš slovanský kmeň slabosť, ale<br />

jedno na ňom neznášam, a to je nedochvíľnosť.<br />

V každom kultivovanom<br />

národe by ho za oneskorený príchod<br />

uvrhli do hladomorne, len u vás sa vyhovárate,<br />

že máte v erbe „Zajtra znamená<br />

včera“ a radšej vyzeráte svetlé<br />

zajtrajšky, než obzeráte vlastné chyby.“<br />

Kráľ bol nespokojný.<br />

„Juditin most nevedie z Michalskej<br />

brány, ale z trošku severnejšie ležiaceho<br />

Starého mesta, Vaša Jasnosť,“ úctivo<br />

prehovoril komorník, „a tí Nemci<br />

sa s ním nepohádali na moste, ale<br />

v hostinci U jednookého kalicha. A nebolo<br />

to zo závisti, ale z nevôle. On totiž<br />

vykladač hviezd Lambrecht Falcký<br />

z ich postavenia vyčítal, že ich v budúcnosti<br />

čaká veľká sláva a že si podrobia<br />

takmer celú Európu pod vedením<br />

veľkého Vodcu. A Hieronymus Kamenický<br />

mu vytkol, že nesprávne spočítal<br />

vplyv Marsu, vládcu súhvezdia Barana<br />

v čísle 9, čo je vlastne obrátená šestka,<br />

a vypočítal, že ten vodca bude pekný<br />

pľuhavec a že všetci dokopy skončia<br />

zle. No a pretože mal pravdu, tak to<br />

vyriešili na moste modifikovanou defenestráciou,<br />

Vaša Milosť.“ Saturninus<br />

stál v úctivom postoji, ústa ako gombička<br />

a na tvári najvyšší možný stupeň<br />

účastnej zdvorilosti.<br />

„Raz o vás napíšu knihu, Saturnin,“<br />

zavrčal znechutene kráľ. Cítil, že je<br />

nenápadne zahnaný do kúta. Tvárou<br />

bledosť, ktorá dodávala stredovekým<br />

učencom vážnosť. Astrológov, fyzikusov<br />

a alchymistov delil kráľ na dve<br />

triedy, na úslužných tučkov a podvyživených<br />

fanatikov. Tých prvých mal<br />

radšej, pretože sa s nimi dal rozumne<br />

dohodnúť posun termínu stavby alebo<br />

diéty; ale tento vyzeral, že je z tej<br />

druhej skupiny. Kráľ sekundu váhal,<br />

či má návštevníka pokarhať za neskorý<br />

príchod, alebo ho blahosklonne osloviť.<br />

„Pristúp bližšie,“ prehovoril nakoniec<br />

neutrálne. „Hovorí sa o tebe,<br />

že si dobrý vykladač hviezd. Z tvojho<br />

skromného odevu usudzujem, že ťa<br />

vladári zriedka odmeňujú za odpovede,<br />

aké si práve želajú počuť.“<br />

„To povedala Vaša Jasnosť,“ úctivo<br />

sa uklonil astrológ.<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


FEJTÓN<br />

„Chcem od teba odpoveď na dve<br />

otázky,“ zabodol kráľ oči do svojej<br />

obete. „Vieš, že sa schyľuje k veľkej<br />

bitke. Zo západu a z juhu sem tiahnu<br />

pluky a čoskoro sa rozhodne o osude<br />

národov milých nášmu srdcu.“ Kráľ<br />

sa postavil. „Povedz mi, ale bez všetkých<br />

prorockých vytáčok – ako bitka<br />

dopadne? Čaká na naše národy sloboda,<br />

alebo poroba?“<br />

„Istotne zvíťazíme,“ nevydržal to tajomník,<br />

„včera som počul U jednookého<br />

kalicha prisahať Henricha Chropyňského<br />

z pluku moravských pánov,<br />

že i keby mali do jedného padnúť, neustúpia!“<br />

Kráľ ho prebodol pohľadom. „Nemám<br />

rád moravských pánov,“ zavrčal<br />

s nevôľou. „Zakaždým, keď ide môj<br />

kastelán na Moravu, musí si na kočiar<br />

vyvesiť ceduľu „Já nésu z Prahy!“<br />

alebo dokonca „Ja som z Prahy neni!“.<br />

To keď ide na veľkomoravské kniežatstvo<br />

do Nitry. Inak mu obídu kočiar<br />

s kremnickým grošom a načmárajú<br />

naň pohanské symboly.“ Komorník<br />

úctivo zmĺkol.<br />

„Je si Vaša Milosť istá,“ prehovoril<br />

pomaly astrológ, „ že si tieto národy<br />

slobodu zaslúžia? Že si dokážu vládnuť<br />

sami?“<br />

„Samozrejme že áno,“ nadskočil zase<br />

tajomník, „to dokáže každý! Len mať<br />

slobodu – potom sa už uvidí!“<br />

Kráľ si ho nevšímal. „To je moja<br />

druhá otázka. Ako to v tejto zemi<br />

bude vyzerať za – povedzme, štyristo<br />

rokov?“<br />

Hieronymus chvíľu mlčal. Potom<br />

pomaly otvoril čiernu skrinku, opatrovanú<br />

v ruke, rozhliadol sa a na najbližší<br />

stôl položil krištáľovú guľu.<br />

Všetci so zatajeným dychom znehybneli<br />

a vykladač hviezd sa zapozeral<br />

do lesklého povrchu. Dlho vládlo<br />

úplné ticho.<br />

„Vidím zberbu z podhradia, ako dosiahla<br />

trón Vášho Veličenstva,“ prehlásil<br />

váhavo astrológ. „V kreslách<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

zemského snemu sedí čeliadka, bažiaca<br />

po privilégiách a mnohí prosto<br />

kradnú. Niektorí svoju prešibanosť<br />

do sladkých rečí halia, a iní, ktorí<br />

nedokážu ani to, len tak ako bábky<br />

prilepené na lavice zemského snemu<br />

sedia. Výhody pre seba a svojich hľadajú<br />

a domov si mešce dukátov nosia.<br />

Blaho zeme na srdci nemajú, a tých<br />

ktorí ho majú, ešte utláčajú a hanebne<br />

stíhajú; až ich zo snemu vypudia, aby<br />

pokoj dali a v zlodejstvách ich viac<br />

nerušili.“<br />

Kráľ sa zachmúril. „Čeliadka má<br />

v čeľadíne zostať,“ povedal kriticky,<br />

„a šľachta na tróne vládnuť.“<br />

„Čeľadníctvo, Vaša Jasnosť, je záležitosťou<br />

ducha, nie rodu,“ uklonil<br />

sa vykladač hviezd a znovu sa zahľadel<br />

do gule. „Vidím na tróne i muža<br />

nanajvýš aristokratického, z rodu čeľadníkov<br />

pochádzajúceho, a nebolo<br />

od čias cisárskych druhého takého ducha<br />

veľkého, krajinu múdro spravujúceho.<br />

Lež dávno je to už – doba sa medzitým<br />

zmenila. Je to divná doba.<br />

Ľudia sa Boha neboja, len sa seba navzájom<br />

boja a to robia, čo im druhí<br />

dovolia a im bez trestu prejde. Na uliciach<br />

kočiare bez koní jazdia, a namiesto<br />

chrámu má každý doma svoj<br />

oltárik, a na tom oltáriku veľký obraz<br />

majú, a ten obraz sa hýbe a hovorí,<br />

a oni sa každý večer pred tým oltárikom<br />

sťa pred božstvom zhromažďujú,<br />

dlhé časy vysedávajú, obete z mäsa<br />

a piva prinášajú a kadejako tam<br />

sa rozčuľujú, či baviť sa nechávajú.“<br />

Kráľ zarazene načúval. „Tak? A čo<br />

bude ďalej?“<br />

„Všetko sa zrúti, na čom požehnanie<br />

nespočíva a čo sa po vôli Božej nepýta.<br />

A pretože všetko z opičej múdrosti povstalo,<br />

čo sa vychvaľuje, chvastá a požaduje,<br />

zrúti sa tá babylonská veža<br />

sama, ľudia samotní jej stĺpy podpília.<br />

Až potom sa niektorí spamätajú, ale<br />

len niektorí, ostatní sa i potom dielom<br />

budú rozčuľovať a dielom zúfať.“<br />

„A čo sa dá proti tomu robiť?“ pýtal<br />

sa ohromene kráľ Friederik.<br />

Kamenický sa skúmavo pozrel<br />

na jeho tvár. „Pýtal si sa, či zajtrajší<br />

boj vyhráš, ó kráľ. Prehráš.“<br />

„To ti povedali hviezdy?“<br />

„Nie, to mi povedali tvoje oči. To<br />

rozhodnutie záleží na tebe. Vedzte,<br />

Osvietenosť, že Božie požehnanie nemožno<br />

vyprosiť, najprv sa musí každý<br />

po vôli Božej pýtať, tú vôľu poznať<br />

a podľa nej konať. A ty tú zajtrajšiu<br />

bitku...“<br />

„Zajtrajšiu, povedal si? Ale zajtra nemôže<br />

byť žiadna bitka, pozval som<br />

na slávnostný obed anglických vyslancov,<br />

pánov Westona a Conwaya. Je to<br />

dôležité, moje budúce vzťahy s Anglickom...“<br />

„Nebudú žiadne vzťahy s Anglickom,<br />

Vaša Milosť. A vy po zajtrajšku už nebudete<br />

kráľom. Ako sa teda rozhodnete?“<br />

Kráľ pochmúrne mlčal. Sekundy<br />

napäto plynuli. „Neverím ti,“ povedal<br />

nakoniec. „Kočiare bez koní, obrazy<br />

čo sa samé hýbu a ešte aj hovoria... To<br />

nemôže byť. Choď. Môj pokladník ti<br />

vyplatí odmenu. Už choď, nechcem<br />

ťa vidieť.“<br />

Hieronymus sa bez slov uklonil,<br />

schoval krištáľovú guľu a odchádzal.<br />

Kráľ chvíľu stál uprostred pracovne<br />

a váhal. „Žeby snáď predsa len...“ Nakoniec<br />

potriasol hlavou. „Nie, to nemôže<br />

byť. A koniec-koncov tá bitka<br />

iste ani nie je taká dôležitá... Počuj, tajomník,<br />

zavolaj mi kuchára a obradníka,<br />

chcem s nimi prebrať zajtrajší<br />

obed. A tiež môjho krajčíra, je to dôležité.<br />

Je to veľmi dôležité!“<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.cz


VÝCHOVA<br />

12 zlatých pravidiel úspešnej výchovy (1)<br />

BIRGIT MARIA A PHILIPP-DAMIAN SIEFERT<br />

Vychovávať deti?<br />

Buďme vzorom!<br />

Aby rodiny boli<br />

šťastné a spokojné<br />

Deti – naša budúcnosť, hovorí sa. Pokiaľ ide o ich výchovu, zrejme neexistuje v živote<br />

žiadna iná oblasť, od ktorej sa toľko očakáva, a na ktorú sme tak málo pripravení.<br />

Sme rodičia ako mnoho iných, aj my sme sa dopúšťali chýb. Učili sme sa z vlastných<br />

neúspechov. Čítali sme, pozorovali a experimentovali, odpozorovávali od ostatných<br />

a hľadali nové cesty. Ale čo sa u jedného dieťaťa osvedčilo, u druhého vôbec nefungovalo.<br />

Každé dieťa je totiž iné, každé túži byť milované, len s iným prístupom. A každé<br />

tiež miluje svojským, individuálnym spôsobom. Preto vo výchove neexistujú žiadne absolútne<br />

záväzné pravidlá. Existujú výnimky, mnoho jemných rozdielov, mnoho nuáns.<br />

Dobrú vôľu rodičov pri uplatňovaní láskyplnej a jasnej výchovy neraz oslabí všedný<br />

deň plný stresu, vypäté situácie, ktoré sú často také vyčerpávajúce, že mnohí nakoniec<br />

skĺznu do známych a zabehnutých, no nevhodných spôsobov správania. Neprehliadnuteľným<br />

a často nekontrolovateľným faktorom, ktorý sa dnes vplazil do výchovy, je<br />

agresívny vplyv médií a obchodu s výdobytkami rôznych priemyslových odvetví. To<br />

všetko u zodpovedných rodičov ešte prehlbuje stres tým, že musia bojovať na viacerých<br />

frontoch súčasne. Žiaľ, dostáva sa im relatívne málo podpory.<br />

Milí rodičia, držíme vám teda palce, aby ste našli motiváciu a odvahu popasovať<br />

sa s mnohými „drakmi“, ktorých je potrebné v oblasti výchovy skrotiť. Touto sériou<br />

vo Svete Grálu vás chceme podporiť pri vytváraní prostredia, ktoré je naplnené radosťou<br />

a poskytuje možnosti kreativity a rozvoja celej rodine.<br />

P<br />

okiaľ máme záujem niečo zlepšovať,<br />

doprajme si čas. Nemusíme byť<br />

perfektní okamžite – prijmime svoju<br />

ľudskú nedokonalosť. Svoje chyby si<br />

odpúšťajme a jednoducho pokračujme<br />

– s úsmevom. Ani najkrajšia kvetina<br />

sa nedokáže rozvinúť za jediný deň!<br />

Naša skúsenosť hovorí, že najdôležitejšie<br />

je, aby sme sa my sami cítili dobre,<br />

potom sa budú cítiť dobre aj naše deti.<br />

Takže: uvoľnite sa, preneste<br />

sa do „iného sveta“ a – tak ako my<br />

– doprajte si nový pohľad na veci<br />

okolo seba. Výchova je pre rodičov<br />

cestou za poznaním seba samých –<br />

a deti nám pri tom pomáhajú.<br />

P<br />

DOPRAJME<br />

SVOJIM DEŤOM<br />

POKOJ<br />

ráve sme sa dostali k jadru pravidla<br />

č. 1: Pokoj!<br />

Určite nechceme zvádzať k zanedbávaniu<br />

výchovy, ale ako si často<br />

môžeme všimnúť, deti sú v neprimeranej<br />

miere vystavené napomínaniu,<br />

a úplne zbytočne.<br />

Jeden príklad za všetky: predstavme<br />

si, že pri upratovaní jedno<br />

z dvojčiat upratuje dobrovoľne,<br />

druhé neupratuje vôbec. Táto „nerovnosť“<br />

však dieťaťu, ktoré upratuje<br />

s chuťou neprekáža, pretože to<br />

robí rado. Obe deti sú teda spokojné.<br />

Matke však pripadá nespravodlivé,<br />

že jedno z detí sa nezapojilo do práce,<br />

preto ho chce primäť k tomu, aby<br />

takisto upratovalo. Takáto situácia<br />

môže byť stresujúca pre všetkých zúčastnených.<br />

Ak sa obzrieme späť, môžeme často<br />

pozorovať, že situácia sa často vyrieši<br />

sama, pokiaľ deťom doprajeme<br />

dostatok času a zostaneme pokojní.<br />

Napr. v našom prípade dvojčiat môže<br />

rodič dieťaťu vysvetliť, prečo by sa aj<br />

ono malo zúčastniť upratovania. Deti<br />

obyčajne samé začnú chápať rôzne<br />

súvislosti a po prekonaní určitého<br />

vývoja sa zmenia. Všetko potrebuje<br />

svoj čas.<br />

V danej situácii si sebakriticky povedzme:<br />

je skutočne nutné zasahovať,<br />

alebo ide skôr o prejav vlastnej<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


VÝCHOVA<br />

nespokojnosti? Pokiaľ sa necítime<br />

dobre, úprimne to svojmu dieťaťu<br />

povedzme. Vo väčšine prípadov si<br />

s tým dieťa poradí – často lepšie, než<br />

sám dospelý.<br />

Naše dieťa je zrkadlom nás samých.<br />

Pokiaľ si prajeme, aby sa naše dieťa<br />

zmenilo, zmeňme sami seba. Doprajme<br />

mu viac pokoja, ono samo<br />

nás bude nasledovať. Deti si úprimne<br />

želajú robiť to, čo robia ich rodičia.<br />

A aké „dobré“ majú deti byť?<br />

Slovo „dobrý“ väčšinou znamená<br />

prispôsobivý, nenápadný, tichý<br />

a bez odporu. Otázkou je, či dieťa<br />

pod tlakom, aby bolo stále dobré,<br />

teda poslušné, bude ešte schopné<br />

rozvíjať svoju individualitu a talent.<br />

Samozrejme, je nevyhnutné<br />

dodržiavať určité pravidlá spolužitia,<br />

no niekedy je to aj tak, že máme<br />

určitú predstavu, ktorú chceme dieťaťu<br />

vnútiť. Deti majú vlastný uhol<br />

pohľadu, nachádzajú sa „vo svojom<br />

svete“. My ich niekedy chceme, nevedomky,<br />

vtiahnuť do sveta dospelých,<br />

ale ony majú svoj vlastný<br />

rytmus, ktorý sa od nášho veľmi<br />

líši. Potrebujú viac času. V nejednej<br />

situácii na deti zbytočne naliehame,<br />

usmerňujeme a kritizujeme<br />

ich, aj keď to nie je nutné. V každom<br />

prípade pomôže najprv sa zastaviť,<br />

hlboko sa nadýchnuť a vydýchnuť,<br />

uvoľniť sa a povedať si: „je to teraz<br />

skutočne dôležité?“ Načúvajme<br />

pritom svojmu vnútornému hlasu.<br />

Z mnohých skúseností a rozhovorov<br />

s rodičmi je zrejmé, že väčšina napomínaní<br />

je zbytočná; rodičia vyžadujú<br />

od svojich detí určitý spôsob<br />

správania preto, že sa sami cítia<br />

bezradní. Výsledkom je, že deti ich<br />

prestanú vnímať. Keď sa rodičia sťažujú,<br />

že ich deti nepočúvajú, jedným<br />

z možných dôvodov je práve to,<br />

že ich napomínajú príliš často. Zahŕňajú<br />

ich priveľkým množstvom<br />

pokynov, čo sa míňa účinkom – deti<br />

ich nedokážu spracovať.<br />

P<br />

ÁNO ZNAMENÁ<br />

ÁNO A NIE JE NIE!<br />

ravidlo č. 2: „Jasné áno a jednoznačné<br />

nie!“<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


Pokiaľ ste sa rozhodli od svojho<br />

dieťaťa niečo vyžadovať, potom by<br />

ste na tom mali trvať. Deti najviac<br />

mätie, ak najprv povieme áno a nakoniec<br />

predsa len nie, alebo naopak.<br />

Počas našich seminárov nachádzame<br />

s rodičmi pojmy, ktoré<br />

s týmto pravidlom súvisia: spoľahlivosť,<br />

jasnosť, istota, bezpečie, láska,<br />

dôvera, uvoľnenosť, orientácia, úcta,<br />

rešpekt. Vieme, že byť dôsledný je<br />

spočiatku vždy náročné, ale pokiaľ<br />

poľavíme a svoj názor zmeníme,<br />

bude to neskôr ešte ťažšie. A čím<br />

budú deti staršie, tým únavnejšie to<br />

pre nás bude. Teda – dobre si rozmyslime,<br />

čo od svojich detí budeme<br />

vyžadovať, a potom na tom trvajme!<br />

Iste, môže nastať situácia, keď je<br />

nutné zmeniť svoje áno alebo nie, ale<br />

malo by k tomu dochádzať iba vo výnimočných<br />

prípadoch. Aj vek dieťaťa<br />

hrá dôležitú úlohu. Ako základné<br />

pravidlo platí: čím je dieťa mladšie,<br />

tým dôslednejšie máme trvať na tom,<br />

čo povieme. Staršie deti sú schopné<br />

lepšie zaobchádzať s vašou ústupnosťou<br />

voči prosbám. A pokiaľ ste už raz<br />

urobili chybné rozhodnutie, je lepšie<br />

si chybu otvorene a úprimne priznať.<br />

– Aj takto deti učíme, svojím<br />

príkladom!<br />

V praxi je toto dôležité pravidlo<br />

uplatňované často úplne opačne: čím<br />

menšie je dieťa, tým viac je mu dovolené<br />

a čím je staršie (mladistvé), tým<br />

začínajú byť rodičia prísnejší a nekompromisnejší.<br />

To však väčšinou<br />

vyvolá vzdor, ktorý všetkých popudí.<br />

Niet potom divu, že platí príslovie:<br />

„Malé deti, malé starosti – veľké deti,<br />

veľké starosti.“<br />

Nuž teda – dôverujme sebe a svojim<br />

deťom, tak sa môžeme stať najlepšími<br />

a najvernejšími partnermi!<br />

Birgit Maria a Philipp-Damian Siefert<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Bestseller o výchove<br />

Respektovat a být<br />

respektován<br />

Naša cena: 12,60 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 11,20 €<br />

Táto kniha ponúka možnosť uvidieť súvislosti<br />

medzi tým, čo robíme a hovoríme deťom v bežných<br />

situáciách každodenného života, a tým, aké raz budú,<br />

keď dospejú.<br />

Ako rodičia, učitelia, vychovávatelia chceme pre<br />

deti to najlepšie. Úprimne im do života prajeme,<br />

aby z nich vyrástli šťastní, úspešní a tvoriví ľudia,<br />

ktorí budú schopní zvládať bežné i náročné situácie,<br />

budú dobrými partnermi a kolegami so zmyslom<br />

pre zodpovednosť i zmyslom pre humor. Ako však<br />

prepojiť vznešené myšlienky o rozvoji osobností detí<br />

a ich vedenie k samostatnosti a zodpovednosti s tým, čo<br />

máme povedať, keď ich upozorňujeme na neporiadok<br />

v izbe, neskoré príchody, nevhodné správanie alebo<br />

zabudnuté úlohy?<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu<br />

na konci časopisu, alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk.


ROZHOVOR<br />

Peniaze<br />

predsa<br />

(ne)prinášajú<br />

šťastie<br />

Rozhovor s profesorom Mathiasom Binswangerom a Pinom Fusarom<br />

Akú rolu hrajú peniaze a majetok v prípade<br />

šťastia? Svet Grálu sa o tejto téme<br />

zhováral s dvoma protikladnými osobnosťami:<br />

Mathias Binswanger je bádateľom<br />

v oblasti šťastia a zároveň profesorom<br />

ekonómie vo Švajčiarsku, Pino<br />

Fusaro bol prominentným gastronómom<br />

v Norimbergu v Nemecku, až kým<br />

sa svojho života vo vyššej spoločnosti<br />

sám nevzdal. V súčasnosti nachádza<br />

svoje najhlbšie šťastie ako pútnik<br />

a „peaceworker“.<br />

Svet Grálu: Pán profesor Binswanger,<br />

mnoho ľudí spája pojem<br />

šťastia s vlastníctvom, šťastie vidí<br />

v majetku. Čím viac si môže niekto<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

dopriať, tým musí byť šťastnejší.<br />

Je to tak i z pohľadu výskumu šťastia?<br />

Binswanger: Áno, je, ale iba do určitej<br />

miery. Keď človek nemá nič,<br />

nemá napríklad strechu nad hlavou,<br />

nemá čo do úst, potom je samozrejme<br />

šťastný, keď dostane niečo<br />

jesť, alebo má kde hlavu zložiť, ale<br />

čím viac človek má, tým slabšia je<br />

súvislosť medzi šťastím a vlastníctvom<br />

hmotného majetku.<br />

Svet Grálu: Napísali ste veľmi<br />

úspešnú knihu s titulom „Šliapacie<br />

mlyny šťastia“. Čo ste týmto<br />

názvom chceli povedať?<br />

Binswanger: Šliapací mlyn je<br />

metafora. Moderný šliapací mlyn<br />

nájdeme napríklad vo fitness centre,<br />

kde človek môže bez kontaktu<br />

s „dotieravou“ prírodou vyhnať svoj<br />

tlak do závratnej výšky. Je možné<br />

behať stále rýchlejšie a predsa zostať<br />

na mieste – rovnako ako v šliapacom<br />

mlyne. Angličania majú porekadlo:<br />

„Je lepšie byť veľkou žabou<br />

v malom rybníku, než malou žabou<br />

vo veľkom“. Ako „veľká žaba“ v malom<br />

rybníku je človek „niekto“, tam<br />

má obdiv, status, je patrične šťastný.<br />

Ako „malá žaba“ vo veľkom rybníku<br />

nie je „nikto“. Takže by bolo<br />

pekné, keby sme žili v spoločnosti,


ROZHOVOR<br />

kde by bolo čo najviac malých rybníkov,<br />

čo by mnohým ľuďom umožnilo<br />

byť niekde veľkou žabou. Keď<br />

sa však rozhliadneme, dnes to chodí<br />

tak, že sa celosvetovo porovnávame<br />

s tými najlepšími, najkrajšími, najúspešnejšími<br />

alebo najbohatšími.<br />

A tak sme potenciálne malými žabami<br />

vo veľkom rybníku. A to napríklad<br />

šťastiu neosoží. Musíme si<br />

teda nájsť rybník, kde by sme mohli<br />

byť veľkou žabou.<br />

Svet Grálu: Ako sa vôbec dá prepojiť<br />

výskum šťastia s ekonómiou?<br />

Prečo sa ekonóm zaoberá takou<br />

hodnotou, akou je šťastie?<br />

Binswanger: Kto bol niekedy<br />

konfrontovaný s národohospodárskymi<br />

teóriami, máva často dojem,<br />

že v ekonómii ide o to, ako zarobiť čo<br />

najviac peňazí. Ale o peniaze v čisto<br />

ekonomických teóriách vôbec nejde.<br />

Tam je ústredným bodom niečo celkom<br />

iné, a to výťažok. Vychádza<br />

sa z toho, že domácnosti maximalizujú<br />

svoj výťažok. Bežným jazykom<br />

povedané to znamená, že ľudia<br />

robia to, čo ich urobí šťastnými<br />

alebo spokojnými. Ale rovnako dôležité<br />

je ešte niečo ďalšie – a to čas!<br />

Dnes existujú na jednej strane ľudia,<br />

ktorí sú nespokojní, pretože majú<br />

síce veľa času, ale žiadne peniaze.<br />

A na druhej strane sú ľudia, ktorí<br />

sú nespokojní preto, že hoci majú<br />

mnoho peňazí, nemajú žiadny voľný<br />

čas. Tieto stavy nie sú ekonomicky<br />

optimálne, a preto má byť našou<br />

hlavnou snahou nájsť čo najvhodnejší<br />

pomer medzi nimi.<br />

Svet Grálu: Nepotrebuje azda<br />

všade proklamovaný hospodársky<br />

rast práve tie Vami zmieňované<br />

šliapacie mlyny šťastia?<br />

Binswanger: Áno, medzi šťastím<br />

a ekonomickým rastom existuje trochu<br />

ambivalentný vzťah. Na jednej<br />

strane hospodársky systém funguje<br />

dobre iba za určitého rastu.<br />

Na druhej strane však zisťujeme,<br />

že tento rast neurobí ľudí v rozvinutých<br />

krajinách ani spokojnejšími ani<br />

šťastnejšími. V súčasnosti je rast jediným<br />

cieľom hospodárskej činnosti,<br />

predovšetkým aj v hospodárskej politike.<br />

Ale maximálny rast, o ktorý<br />

sa všade snažíme, je v skutočnosti<br />

ekonomicky zmysluplný len vtedy,<br />

ak prináša viac šťastia alebo spokojnosti.<br />

A pokiaľ to tak nie je, potom je<br />

neekonomické staviť len na rast. Pokiaľ<br />

sa človek pokúša maximalizovať<br />

len rast, časom narazí na nerozumné<br />

riziká a stupňujúce sa problémy.<br />

A čo z toho potom vzniká, to vidíme<br />

aj pri súčasnej finančnej kríze.<br />

Svet Grálu: Takže najvýnosnejším<br />

cieľom hospodárstva má byť<br />

šťastie človeka?<br />

Binswanger: Áno, ide vlastne o to,<br />

aby sa ľudia v určitej krajine cítili<br />

dobre. Musí sa začať tam, kde niečo<br />

bráni tomu, aby boli ľudia šťastnejší<br />

alebo spokojnejší. Napríklad v súčasnej<br />

dobe sa rozmáha mánia porovnávania<br />

sa. Človek sa neustále<br />

porovnáva – s tými najlepšími, tými<br />

najbohatšími, najatraktívnejšími.<br />

Bráni to však šťastiu a spokojnosti,<br />

pretože ide len o to, aby bol človek<br />

na úrovni s druhými. Ale nikdy<br />

sa nedostane do takého stavu, že by<br />

si povedal: „Toto robím z vlastného<br />

záujmu“ alebo „Sledujem také ciele,<br />

ktoré ma skutočne zaujímajú“.<br />

Svet Grálu: Existuje príslovie:<br />

„Peniaze samé šťastie nerobia“.<br />

Viete sa ako ekonóm s týmto tvrdením<br />

stotožniť?<br />

Binswanger: Áno, presne, to je<br />

stará múdrosť. Ale moderný dodatok<br />

k tomu znie: „Ľudia, ktorí tvrdia,<br />

že peniaze neprinášajú šťastie,<br />

len nevedia, kde majú nakupovať“...<br />

Ak sa pozrieme dôkladnejšie na to,<br />

o čo pri nakupovaní skutočne ide,<br />

zistíme, že veci, ktoré majú veľký potenciál<br />

prinášať šťastie, sa kúpiť nedajú.<br />

Kúpiť si môžem napríklad posteľ,<br />

ale tým, čo ma skutočne urobí<br />

šťastným, je spánok, ktorý si na nej<br />

užijem. To je typický príklad, no aj<br />

sami môžeme prísť na to, ako rýchlo<br />

vyprchá radosť z materiálnych vecí.<br />

Človek sa teší z nového auta možno<br />

niekoľko týždňov, potom musí prísť<br />

niečo lepšie, niečo nové, aby bol<br />

človek zase chvíľu šťastný. No keď<br />

sa pozrieme na sociálny život, potom<br />

zistíme, že je to inak. Stretávať<br />

sa s priateľmi je zaujímavé stále,<br />

bez ohľadu na čas. V mnohých výskumoch<br />

bolo preukázané, že pre<br />

šťastie človeka je sociálny život kľúčový.<br />

A ten tiež nie je na predaj.<br />

Svet Grálu: Čo ste Vy osobne<br />

urobili, aby ste boli šťastnejší?<br />

Existuje nejaký recept na šťastie?<br />

Binswanger: Napríklad asi pred<br />

siedmimi rokmi som úplne vyradil<br />

televíziu zo svojho života. To významne<br />

prispelo k môjmu šťastiu,<br />

pretože som tým dovtedy strácal<br />

veľa času. Sledovanie televíznych<br />

programov k nášmu šťastiu neprispieva.<br />

To dokazujú aj výskumy<br />

šťastia, v rámci ktorých sa skúmalo,<br />

ako to, čo ľudia denne robia, ovplyvňuje<br />

ich šťastie.<br />

Svet Grálu: A samotný výskum<br />

šťastia – robí vás šťastnejším?<br />

Binswanger: Prirodzene, po prvé<br />

preto, že je to zaujímavá téma.<br />

A po druhé preto, že sa dá v ekonómii,<br />

v národnom hospodárstve znovuobjaviť<br />

to podstatné.<br />

Svet Grálu: Srdečne ďakujem<br />

za rozhovor a prajem Vám ešte<br />

veľa úspechov vo vašom ďalšom<br />

pôsobení!<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


ROZHOVOR<br />

Svet Grálu: Pán Fusaro, ešte donedávna<br />

ste v Norimbergu a jeho<br />

okolí boli spoločensky veľmi známym<br />

gastronómom. Potom ste<br />

sa rozhodli svoj život radikálne<br />

zmeniť. Čo vás k tomu motivovalo?<br />

Fusaro: Bol som, ako ste už povedali,<br />

gastronómom, a to takmer<br />

28 rokov. Vlastnil som veľké i malé<br />

podniky, spolu jedenásť, a v živote<br />

som mal vlastne všetko. Zarábal<br />

som kopu peňazí, jazdil na najlepších<br />

autách, podnikal tie najzaujímavejšie<br />

cesty. Bol som doma<br />

na miestach ako Ibiza, Monte Carlo,<br />

Saint-Tropez, Miami alebo Los Angeles<br />

– a to veľmi dlho, veľa rokov.<br />

Ale uspokojenie, ktoré mi to prinášalo,<br />

vydržalo vždy len na okamih<br />

a po určitom čase bolo zase všetko<br />

normálne, všedné. Niekedy som si<br />

potom pomyslel: „To predsa nemôže<br />

byť ono“, a začal som sa rozhliadať<br />

po ceste za trvalým šťastím. Začal<br />

som sa zaoberať ezoterikou, neskôr<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

hinduizmom, ale ani tam som nenašiel,<br />

čo som hľadal. Skutočne sa ma<br />

dotkla až jedna kniha od Dalajlámu<br />

– oslovila ma natoľko, že som bol<br />

v roku 1998 na jednej z jeho prednášok,<br />

a od toho okamihu sa začal<br />

môj život postupne, krok za krokom,<br />

meniť.<br />

Svet Grálu: Čo poviete dnes,<br />

na základe tejto premeny, o pojme<br />

šťastie? Čo je pre Vás šťastie?<br />

Fusaro: Predtým som hľadal<br />

šťastie vždy vo vonkajšom svete –<br />

a nikdy som ho nenašiel. Dnes môžem<br />

povedať, že som našiel šťastie<br />

v sebe. Nie som šťastný len na jeden<br />

moment, alebo na jeden či dva dni.<br />

Je to blažené šťastie, ktoré pretrváva<br />

celé dni, týždne. Ale toto bohatstvo<br />

môže človek nájsť len v sebe,<br />

vo vlastnom srdci, vo vlastnej duši!<br />

Svet Grálu: Pred niekoľkými<br />

rokmi ste sa vydali na cesty ako<br />

pútnik a podnikli ste veľké púte,<br />

okrem iného ste prešli z Norimbergu<br />

po Jakubskej ceste do Santiaga<br />

de Compostella. Bolo toto<br />

putovanie a s ním spojená konfrontácia<br />

so sebou cestou k Vášmu novému<br />

poznaniu?<br />

Fusaro: Áno, zavrel som za sebou<br />

dvere a plný energie som vyrazil<br />

do neznáma. Na tej ceste som musel<br />

na všetko zabudnúť. Predovšetkým<br />

na svoje meno. „Som Pino Fusaro!“<br />

– to zrazu nebolo dôležité. Už som<br />

nemal to pohodlie, ktoré som mal<br />

doma – skvelé auto, skvelý dom,<br />

skvelí priatelia, a tak ďalej. Bol som<br />

jednoducho úplne obyčajný pútnik.<br />

A táto cesta, ktorá bola spojená<br />

s námahou, odriekaním a bolesťou,<br />

ma telesne i duchovne očistila<br />

a priviedla k môjmu skutočnému Ja.<br />

Ukázala mi veci, ktoré som predtým<br />

nepoznal – vďačnosť za strechu nad<br />

hlavou, za jedlo, pitie, za zdravie,<br />

ktoré je také dôležité! A vďačnosť<br />

za možnosť smieť žiť tento život, čo<br />

nie je vôbec samozrejmé. Život je<br />

ako otvorená kniha – zajtra sa môže<br />

zase zavrieť, je jedno, či bude človek<br />

bohatý alebo chudobný, mladý alebo<br />

starý. Za čas, ktorý tu som a môžem<br />

žiť tento život, som veľmi, veľmi<br />

vďačný! A táto vďačnosť vo mne vyvoláva<br />

spokojnosť a pocit šťastia.<br />

Svet Grálu: V roku 2002 ste spolu<br />

s jedným hercom založili organizáciu<br />

s názvom „Peaceworkers“. Aké<br />

hodnoty, aké idey sú v pozadí jej<br />

založenia?<br />

Fusaro: Myšlienka „Peaceworkers“<br />

vzišla z potreby pomáhať ľuďom,<br />

čo je pre mňa veľmi dôležité.<br />

Je to hnutie ľudí, ktorí sa pozerajú<br />

aj mimo svojho taniera. To znamená,<br />

že podporujeme deti, podporujeme<br />

starostlivosť o zvieratá, staráme<br />

sa o prírodu, hájime ľudské práva.<br />

Zvláštnosťou tejto organizácie, tohto


ROZHOVOR<br />

hnutia je aj to, že nemáme žiadne<br />

prevádzkové náklady. Všetky výdaje,<br />

ktoré vzniknú, zaplatia členovia<br />

z vlastného vrecka.<br />

Svet Grálu: Môžete nám popísať<br />

príklad nejakého podporného projektu?<br />

Fusaro: Jasmína je päťročné dieťa<br />

so srdcovou chorobou, ktorej liečbu<br />

lekári v Rumunsku vzdali. Zobral<br />

som dokumentáciu o jej chorobe<br />

so sebou do Nemecka, aby som zistil,<br />

či by predsa len nebolo možné<br />

zachrániť jej mladý život. Keď si lekári<br />

v Mníchove nález prezreli, povedali<br />

nám, že dievčaťu by mohli<br />

pomôcť, ale že na to potrebujú financie<br />

vo výške 27 000 eur. Aby sme<br />

dokázali získať takú vysokú sumu<br />

peňazí, musíme, samozrejme, informovať<br />

verejnosť a usporiadať verejnú<br />

zbierku. Takéto zbierky vždy<br />

zameriavame iba na konkrétne projekty.<br />

Svet Grálu: Aké je hlavné poslanie<br />

hnutia „Peaceworkers“?<br />

Fusaro: Naším poslaním je pracovať<br />

pre harmóniu, a to v srdciach<br />

jednotlivých ľudí i v celosvetovom<br />

meradle. Veď pokiaľ nebude mier<br />

v našich srdciach, nemôže byť súlad<br />

ani na Zemi! Preto je veľmi dôležité,<br />

aby sme v prvom rade pracovali<br />

na našom vnútornom mieri. Keď<br />

sami ustanovíme mier vo svojom<br />

srdci, potom ho môžeme začať rozdávať<br />

– našej rodine, priateľom, spoločenstvu,<br />

v ktorom žijeme. Sme tu<br />

preto, aby sme sa sami zmenili a boli<br />

príkladom ostatným. Tak sa zmení<br />

svet.<br />

Svet Grálu: Keď cestujete alebo<br />

putujete, robíte to v podstate len<br />

pre seba, alebo s tým spájate určité<br />

posolstvo, akým je aj odovzdávanie<br />

idey „Peaceworkers“?<br />

Fusaro: Keď človek nastúpi na takúto<br />

cestu, nedá sa to oddeliť. Keď<br />

som na púti, spájam s tým samozrejme<br />

i ďalší duchovný rozvoj.<br />

Myslím, že každý človek, ktorý<br />

hľadá, alebo je duchovne prebudený,<br />

sa snaží o zdokonalenie. Pre<br />

mňa je ďalší duchovný vývoj veľmi<br />

dôležitý, pretože prispieva k mojej<br />

spokojnosti, radosti zo života i k pocitu<br />

šťastia. Cítim, že čím viac človek<br />

duchovne rastie, tým je slobodnejší.<br />

A tú zmenu, ktorá prebieha<br />

v jeho duchu, cítia i ostatní. Stále<br />

znovu zažívam, že na ľudí, ktorých<br />

stretávam, pôsobím ako magnet.<br />

Chodia za mnou úplne cudzí ľudia<br />

a chcú vedieť, odkiaľ som – a potom<br />

dochádza aj k hlbším rozpravám,<br />

dokonca aj vtedy, keď ich jazyku<br />

vôbec nerozumiem. Tak som<br />

to zažíval napríklad aj počas svojho<br />

putovania po Francúzsku. Nevedel<br />

som po francúzsky, a predsa sme<br />

sa zhovárali. S dosiaľ neznámymi<br />

ľuďmi sme si padli do náručia, niekedy<br />

takmer tiekli slzy, rozlúčili sme<br />

sa s úsmevom... Pre mňa je to neuveriteľne<br />

krásny pocit, keď sa môžem<br />

počas putovania priblížiť srdciam<br />

druhých ľudí!<br />

Svet Grálu: Ako človek, podľa vás,<br />

dosiahne šťastie? Má vôbec po tom<br />

túžiť?<br />

Fusaro: Myslím, že šťastie znamená<br />

pre každého niečo iné. Ale<br />

kto ho hľadá vo vonkajších veciach,<br />

nikdy nedôjde na koniec svojho<br />

hľadania. Keby totiž nejaký človek<br />

vlastnil hoci aj celú Zem, túžil by<br />

vlastniť ešte aj Mesiac. Hľadať šťastie<br />

vo vonkajšom svete je rovnaké, ako<br />

keby mal človek smäd a pil slanú<br />

vodu. Čím viac slanej vody vypije,<br />

tým je smädnejší – ale nikdy svoj<br />

smäd neuhasí. Ja sa osobne domnievam,<br />

že človek má šťastie hľadať len<br />

vo svojom vnútri – a tam ho aj nájde.<br />

Šťastie je dar, ktorý leží v nás, bohatstvo,<br />

ktoré nám nikto nemôže<br />

vziať. A len my rozhodujeme o tom,<br />

či ho môžeme prežívať. Vedomie,<br />

že toto bohatstvo máme, to je podľa<br />

mňa nesmierne veľká vec.<br />

Werner Huemer<br />

werner.huemer@svetgralu.sk<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


TÉMA<br />

Kráľovské<br />

umenie<br />

Astrológia ako pomoc pre život<br />

MARIANNE KLAUSER STALDER<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

Latinské „astro-lógia“ sa skladá<br />

zo slov „astrum“ (hviezda, nebo) a „lógia“,<br />

ktoré pochádza z gréčtiny, kde<br />

znamená slovo, reč. Takže astrológia<br />

v preklade znamená reč hviezd. O aké<br />

slovo ide?<br />

V biblii sa píše: „Na počiatku bolo<br />

slovo. A slovo bolo u Boha. A Boh bol<br />

slovo.“ Presne v tomto zmysle vysvetľuje<br />

Herakleitos z Efezu „logos“ ako zákon,<br />

ktorý ovláda vesmír. Astrológia<br />

má teda viesť k poznaniu zákonitostí,<br />

na ktorých spočíva celé svetové dianie.<br />

Podľa toho je označenie astrológie ako<br />

kráľovského umenia celkom oprávnené.<br />

Sotva však bol – a stále ešte je – nejaký<br />

vedný odbor taký spochybňovaný<br />

ako práve astrológia. Veľmi často<br />

sa vníma ako veda na predpovedanie<br />

budúcnosti, než na skutočnú<br />

pomoc pre život.<br />

P<br />

rvé písomné záznamy<br />

o súvislostiach medzi<br />

postavením, resp.<br />

pohybom nebeských telies<br />

a zodpovedajúcimi<br />

následkami pochádzajú<br />

z obdobia spred asi 5000 rokov. Astrológiu<br />

môžeme teda označiť za jeden<br />

z najstarších vedných odborov<br />

vôbec. Vtedy sa však veda, vznikajúca<br />

pozorovaním nebeských telies,<br />

ešte nerozdeľovala na astrológiu a astronómiu.<br />

Z<br />

ASTRONÓMIA<br />

A ASTROLÓGIA<br />

aoberajú sa rovnakými objektmi<br />

– nebeskými telesami.<br />

Astronómiu zaujíma postavenie<br />

hviezd a planét a ich vypočítateľný<br />

pohyb, astrológia pozoruje účinky<br />

postavenia nebeských telies a vyvodzuje<br />

z nich závery týkajúce sa života<br />

ľudí a rôznych udalostí. Astrológia<br />

a astronómia sa odlišujú<br />

aj rozdielnym spôsobom vnímania.<br />

Astronómia pracuje s kauzálnym<br />

myslením, s jasnými, jednoznačnými<br />

vzťahmi, kde nie je priestor<br />

pre interpretáciu. Výpočet každého<br />

horoskopu spočíva na astronomických<br />

základoch. Astrológia oproti<br />

tomu pracuje s analógiami, so stelesnením<br />

princípov. Žiadna hviezda<br />

či planéta, žiadne znamenia zverokruhu<br />

samé nič „nerobia“, predstavujú<br />

len určité princípy či<br />

zákonitosti. V horoskope<br />

sa napríklad dočítame,<br />

že Merkúr predstavuje<br />

komplikácie pri uzatváraní<br />

zmlúv či cestovaní.<br />

No samotná planéta<br />

Merkúr je v tom<br />

nevinne.


TÉMA<br />

P<br />

O KVALITE ČASU<br />

redstava náhody či svojvôle je nezlučiteľná<br />

s dokonalými zákonmi<br />

stvorenia. Znamená to, že určité dianie<br />

nenastane v ľubovoľnom okamihu,<br />

ale až vtedy, keď na to dozrie<br />

doba. Dozrel čas, hovorí sa. Už v biblii<br />

sa hovorí: „… všetko má určenú<br />

chvíľu a všetko dianie pod nebom<br />

svoj čas. Je čas rodenia i čas umierania,<br />

čas siať i čas trhať, zabíjať, liečiť,<br />

boriť, budovať, plakať, smiať sa, smútiť,<br />

tancovať, kamene rozhadzovať<br />

i zbierať …“ (Kazateľ 3, 1–4).<br />

Každý človek sa môže narodiť<br />

len v čase, ktorý zodpovedá jeho<br />

osobnosti, a takisto i určité udalosti<br />

sa môžu uskutočniť len v dobe,<br />

ktorá zodpovedá ich charakteru. Určitá<br />

kvalita času obsahuje vo svojich<br />

účinkoch a ich interpretácii mnoho<br />

rovín, mnoho možností, mnoho<br />

analógií. Tým sa stávajú prognózy<br />

veľmi neistými.<br />

Neexistujú žiadne dobré,<br />

šťastné alebo trestajúce<br />

planéty alebo konštelácie.<br />

Tak ako je Božia<br />

sila, energia vo vesmíre<br />

neutrálna – a je<br />

na nás, ako túto silu<br />

využijeme – je i kvalita<br />

energie zverokruhu<br />

a hviezd síce<br />

vo svojej podstate<br />

rozdielna, ale sama<br />

osebe neutrálna. Záleží<br />

od nás, čo s tým<br />

urobíme. Určité udalosti<br />

môžu byť síce<br />

v určitú dobu pozitívne<br />

ovplyvnené, no záleží<br />

predovšetkým na našom<br />

vnútornom stave. V žiadnom<br />

prípade to nie je predurčenie,<br />

ktorému podliehame.<br />

V tomto zmysle nemôže<br />

zodpovedný astrológ stanovovať<br />

nejaké prognózy. Zaiste môže povedať<br />

niečo o určitej kvalite času<br />

i vo vzťahu k určitej osobe, záleží<br />

však na danom človeku a jeho rozhodnutí,<br />

akým spôsobom sa ukážu<br />

účinky. Tie môžu priniesť veľmi<br />

tvrdé skúsenosti, nehody, rozchody,<br />

stratu zamestnania, atď., no môžu<br />

svojimi jemnými impulzmi prispieť<br />

aj k vnútornej zmene človeka. Rovnako<br />

intenzívne, ale na úplne inej<br />

úrovni.<br />

Podobne je to s prognózami veľkých<br />

dejinných udalostí. To, čo<br />

sa teraz deje na našej planéte, sú poväčšine<br />

následky nášho chybného<br />

konania, nie<br />

„pôsobenia“<br />

nebes-<br />

kých telies, napríklad Uránu a Marsu.<br />

Veľké katastrofy súčasnosti sú spôsobené<br />

skôr nezodpovedným prístupom<br />

ľudstva, ktoré stráca rešpekt<br />

pred všetkým živým, i úctu pred svojím<br />

Bohom. Nad citom človeka prevláda<br />

rozum a s ním súvisiaci egoizmus,<br />

tvrdosť a bezohľadnosť.<br />

H<br />

ČO NÁM PREZRADÍ<br />

HOROSKOP<br />

oroskop má byť svojou štruktúrou<br />

jedinečný tak ako človek,<br />

pre ktorého je zostavovaný. Taký jedinečný,<br />

ako odtlačok<br />

prsta<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


TÉMA<br />

alebo zloženie jeho krvi. Horoskop<br />

umožní skúsenému astrológovi<br />

odhadnúť vlastnosti človeka,<br />

môže ukázať jeho slabé stránky,<br />

ale aj jeho schopnosti a úlohy. Nemôže<br />

však určiť alebo predpovedať,<br />

čo s tým všetkým dotyčný človek<br />

urobí, kedy to urobí, ako a v akom<br />

tempe bude pokračovať jeho vývoj.<br />

Všeobecné charakteristiky dvanástich<br />

znamení tak nekvalifikujú astrológiu<br />

ako vedu. Z horoskopu nie<br />

je možné vyčítať konkrétne spätné<br />

účinky na osobný osud človeka.<br />

Existujú síce kvality času, ktoré<br />

určité účinky uprednostňujú, ale<br />

v akej rovine sa prejavia, to závisí<br />

od vnútorného charakteru človeka,<br />

a to nie je možné zistiť ani pri najprecíznejšom<br />

výklade horoskopu.<br />

V tom zmysle môžu byť všetky<br />

prognózy v najlepšom prípade iba<br />

odkazom na „kvalitu energie“ určitého<br />

obdobia.<br />

Z technického hľadiska horoskop<br />

zobrazuje konštelácie Slnka,<br />

Mesiaca a planét na oblohe k určitému<br />

časovému okamihu (okamih<br />

narodenia), z perspektívy presne<br />

daného miesta (miesto narodenia)<br />

v kruhu 360 stupňov, čo zodpovedá<br />

prechodu Slnka všetkými<br />

znameniami zverokruhu v priebehu<br />

jedného roka. Takzvané domy<br />

rozdeľujú tento kruh na 12 úsekov,<br />

každému z nich zodpovedá jedno<br />

znamenie horoskopu. Špička (začiatok)<br />

horoskopu prvého domu je<br />

určená bodom na oblohe, kde východný<br />

horizont v čase a mieste narodenia<br />

pretína dráhu Slnka. Tento<br />

bod sa označuje ako ascendent a má<br />

v interpretácii horoskopu rozhodujúci<br />

význam.<br />

Pri zostavovaní horoskopu by malo<br />

ísť v prvom rade o charakterovú<br />

analýzu človeka. V takejto analýze<br />

sa ukážu vlohy a nadanie danej osoby<br />

(vyjadrené ascendentom), ale i spôsob,<br />

akým ich dokáže uplatniť v živote.<br />

Ukazujú sa slabé i silné stránky,<br />

ciele a úlohy. Z horoskopu možno<br />

spoznať sklony a schopnosti pre povolanie,<br />

predpoklady pre život s partnerom<br />

a takisto záľuby a životný štýl<br />

človeka; takýto horoskop môže byť<br />

opravdivým pomocníkom na ceste<br />

životom. Mnohí ľudia sa potom nestavajú<br />

tak silno proti svojmu osudu,<br />

keď sa im ukážu dôležité súvislosti.<br />

V žiadnom prípade však nie je človek<br />

tým, kým je azda vďaka tomu,<br />

že sa narodil v určitej konštelácii.<br />

Môžeme sa narodiť len v hodine,<br />

ktorá zodpovedá kvalite času našej<br />

najvnútornejšej bytosti.<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


TÉMA<br />

H<br />

AKO JE TO<br />

S HOROSKOPMI?<br />

oroskop narodenia nám ukazuje<br />

smer vývoja a jeho druh<br />

pôsobenia v určitých životných oblastiach.<br />

Čo pri tom nie je možné zistiť,<br />

je duchovná úroveň dotyčného<br />

človeka. Kvalita jeho ďalšieho vývinu<br />

je podriadená jeho slobodnej vôli, je<br />

však vymedzená daným rámcom<br />

vývoja – ten je nezmeniteľný. Zostávame<br />

teda v medziach danej symboliky<br />

celý život viazaní na určité<br />

témy, ktoré môžeme len dobre alebo<br />

menej dobre zvládnuť. Rozhodne to<br />

však nemáme brať ako obmedzenie,<br />

pretože naše šťastie spočíva práve<br />

vo zvládnutí daných životných úloh.<br />

Nebeské konštelácie v okamihu narodenia<br />

ukazujú na jednej strane akí<br />

sme, na druhej strane nám udávajú<br />

smer, akým sa máme vyvíjať. Každý<br />

vývojový stupeň stavia, ako je známe,<br />

na stupňoch už zvládnutých. To, čo<br />

si prinášame ako životné skúsenosti,<br />

predstavuje výzbroj na ďalší vzostup<br />

(alebo úpadok). Poznanie, že človek<br />

neprebýva na tejto Zemi len raz, je<br />

bezpodmienečným východiskom<br />

pre skutočné pochopenie astrológie.<br />

Nedá sa súčasne hovoriť o štruktúre<br />

charakteru, ktorá je daná už pri narodení,<br />

a pritom považovať jeden pozemský<br />

život za uzavretý celok; ani<br />

nie je možné hovoriť o vlohách a nadaniach<br />

ako o dedičstve po rodičoch,<br />

pretože v tom by pre jednotlivca neexistovala<br />

žiadna spravodlivosť.<br />

Naskytá sa teda otázka, či pri<br />

zohľadnení slobodnej vôle človeka<br />

a reinkarnácie je astrológia vôbec<br />

schopná predpovedať budúcnosť,<br />

resp. prečo bola dosiaľ s touto možnosťou<br />

spájaná. Povedzme si na rovinu:<br />

úplne spoľahlivú predpoveď<br />

astrológia vždy dať nemôže a ani<br />

nikdy nemohla. To, čo môžeme<br />

poznať z pohybu nebeských telies, sú<br />

tendencie spätných účinkov, ktoré<br />

pre dotyčného človeka vyplývajú<br />

z jeho minulých rozhodnutí. Všetko,<br />

čo musí človeka stretnúť, či dobré<br />

alebo zlé, sú spätné účinky skorších<br />

aktov jeho vôle. Nové rozhodnutia<br />

ovplyvňujú druh a silu týchto spätných<br />

účinkov, a zároveň obmedzujú<br />

možnosť astrologických prognóz.<br />

ŠANCE VEKU VODNÁRA<br />

Z<br />

emská os preputuje všetkými<br />

znameniami zverokruhu<br />

za 25 920 rokov. Jedna dvanástina<br />

tohto veľkého roku, približne 2160<br />

rokov, tj. jeden mesiac, je charakterizovaný<br />

témou, ktorá je v danom<br />

súhvezdí zakotvená. Vek Barana<br />

znamenal princíp spravodlivosti.<br />

Začal okolo roku 2250 pred Kristom<br />

a skončil 150 rokov pred jeho<br />

narodením. Bola to doba, v ktorej žil<br />

Mojžiš. Starý zákon nesie pečať tejto<br />

doby: je vo svojej forme prísny a prináša<br />

zákon, i v Desatore prikázaní.<br />

V nasledujúcom veku Rýb šlo<br />

o lásku. Na začiatku tohto veku<br />

priniesol Kristus vo svojej osobe<br />

do nášho sveta lásku. Reč veku Rýb<br />

je celkom iná než predtým. Ak v Starom<br />

zákone platilo „Oko za oko, zub<br />

za zub“, Nový zákon vysvetľuje rovnaký<br />

princíp slovami „Čo človek zaseje,<br />

to zožne“.<br />

Teraz, na začiatku veku Vodnára,<br />

o ktorom sa toľko píše a špekuluje,<br />

na nás čaká opäť niečo celkom<br />

nové. Je to éra poznania, aj éra<br />

novej spirituality, éra spoluzachvievania<br />

sa vo vôli Stvoriteľa. A tiež<br />

obdobie netušeného vnútorného<br />

vzletu, ktorý privádza hlboké sociálne<br />

zmeny. Z astrologického hľadiska<br />

je táto skutočnosť podložená<br />

tým, že planéta Urán, ktorá sa považuje<br />

za vládcu znamenia Vodnára,<br />

vstúpila do tohto (teda svojho) znamenia.<br />

To samozrejme posilní kvalitu<br />

energie rovnorodosti.<br />

Urán stelesňuje princíp náhlych<br />

zmien, búranie hraníc doterajšieho<br />

myslenia, doterajšieho svetového<br />

názoru. Urán takisto dáva inšpiráciu,<br />

nečakané nápady, originalitu,<br />

spontaneitu, pokrok a nadšenie. Nič<br />

nezostane tak, ako bolo. Môže sa to<br />

týkať všetkých oblastí života – kultúry<br />

a náboženstva, hospodárstva<br />

a politiky, techniky, výskumu a vedy,<br />

individuálneho vývoja, partnerstva<br />

a rodiny. Začala sa teda doba veľkých<br />

premien, ktorá bude určovať naše<br />

životné pocity a sociálne štruktúry<br />

národov najsledujúcich 2000 rokov.<br />

Nielen jednotlivci, ale celé ľudstvo<br />

tak môže získať nový, duchovný uhol<br />

pohľadu. Skutočne len môže, pretože<br />

hviezdy nás k ničomu nenútia. Dávajú<br />

nám možnosti rozvoja a sebarealizácie,<br />

ktoré podľa svojej zrelosti<br />

potrebujeme a môžeme využiť. Tým<br />

si vytvárame svoj osud – a hviezdy<br />

nám v tom pomáhajú.<br />

MÔŽE BYŤ<br />

ASTROLÓGIA<br />

ŽIVOTNOU POMOCOU?<br />

Á<br />

no, môže. Tým, že lepšie pochopíme<br />

sami seba, svojich blížnych<br />

a predovšetkým spoznáme veľké súvislosti<br />

vo vesmíre. Všetko stvorenie<br />

podlieha rovnakým – jasným<br />

a jednoduchým – zákonom života.<br />

Astrológia môže ľuďom v poznaní<br />

súvislostí a zákonitostí otvoriť nebo.<br />

Pri skúmaní nebeských telies nám<br />

dá vytušiť veľkosť stvorenia a jasnosť<br />

jeho zákonov, a učí nás tak úcte,<br />

skromnosti a pokore.<br />

Norbert Hammerer a Dr. Angelika Schwinger<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


TÉMA<br />

Astrológia<br />

v dnešnej dobe<br />

RUDOLF EVANŽIN<br />

Ing. Rudolf Evanžin, pôvodným povolaním<br />

chemik, sa astrológiou zaoberal viac<br />

ako päťdesiat rokov. Vo svojom článku<br />

uvádza poznatky a skúsenosti zo štúdia<br />

astrológie a z výkladov horoskopov,<br />

ktoré za dlhé desaťročia nazbieral. Vysvetľuje,<br />

na čo je astrológia dobrá i v našom<br />

modernom svete a i to, prečo vypočítané<br />

horoskopy niekedy nevychádzajú.<br />

O<br />

ddávna si poľnohospodári a iní<br />

ľudia pracujúci na vidieku všímali<br />

vplyvy Slnka, Mesiaca, Venuše,<br />

Síria a iných hviezd na prírodu. Pozorovali<br />

postavenie planét a hviezd<br />

a ich pôsobenie na počasie, rast<br />

rastlín a stromov, všímali si závislosť<br />

kvality dreva od okamihu rúbania<br />

stromov. Pozorovanie objektov<br />

na oblohe sa postupne dostalo<br />

do povedomia a začalo sa uvažovať<br />

aj o vplyve planét a hviezd na ľudské<br />

osudy. Vznikali rôzne teórie, ktoré<br />

sa začali šíriť z Babylónie do iných<br />

častí Stredomoria; zatiaľ čo v Grécku<br />

sa príliš neujali, rímsky cisár Tiberius<br />

mával pri sebe astrológa neustále.<br />

Stredovek si bez astrológie vari<br />

ani nevieme predstaviť. Astrológovia,<br />

ktorí sa zaoberali výpočtami<br />

dráh planét a hviezd a ich vplyvom<br />

na ľudské osudy, boli vo veľkej vážnosti.<br />

Zostavovali horoskopy pre<br />

kráľov a vládcov, ale mnoho dôležitých<br />

stavieb v Prahe i v iných európskych<br />

miestach sa v tej dobe nezaobišlo<br />

bez horoskopu – ten presne<br />

stanovil okamih začiatku práce, aby<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

sa dielo podarilo. To platilo, napríklad,<br />

i pri stavbe Karlovho mosta:<br />

začiatok stavby bol dôsledne vypočítaný<br />

na rok, deň, hodinu i minútu.<br />

Stavba sa podarila, no objektívne je<br />

nutné povedať, že aj iné dávno postavené<br />

mosty sú dodnes v poriadku, aj<br />

keď ich stavby prebehli bez astrologických<br />

výpočtov. Týka sa to, samozrejme,<br />

aj iných stavieb. Astrologicky<br />

bola starostlivo pripravovaná aj výstavba<br />

hradu Karlštejn. Stavbu začal<br />

Matyáš z Arrasu 10. júna 1348, slávnostné<br />

dokončenie sa datuje na 27.<br />

marca 1357. Horoskop tejto stavby<br />

sa však nedá skontrolovať, pretože<br />

nevieme, kedy sa Karol IV. o stavbe<br />

rozhodol – tieto údaje už dnes žiaľ<br />

nie sú k dispozícii. Aj niektoré neskoršie<br />

stavby v Prahe sa spájajú<br />

s astrológiou. Napríklad Valdštejnský<br />

palác, považovaný za významný<br />

objekt svetového barokového umenia,<br />

nechal vystavať Albrecht z Valdštejna<br />

v rokoch 1621–1630. Astrologická<br />

symbolika je tu zachytená<br />

v podobe planét personifikovaných<br />

do alegorických postáv, ktoré riadia<br />

voz so symbolickými zvieratami.<br />

Na strope je ešte maľba znázorňujúca<br />

zverokruh. Maľby sa nachádzajú<br />

v Rytierskej sále a v astronomickej<br />

chodbe.<br />

Všetky pozorovania pravidelnosti<br />

pohybu planét sa v priebehu storočí<br />

rozšírili a poznatky sa koncentrovali<br />

do nového vedného odboru – astronómie.<br />

Došlo vlastne k rozšíreniu<br />

pojmu: ak je astrológia učením<br />

o vplyve hviezd na ľudí a ich osud,<br />

astronómia predstavuje univerzálnu<br />

vedu o nebeských telesách. Prví astronómovia<br />

boli nerozlučne spätí<br />

s predpoveďami a viazaní i na iné akcie,<br />

ako si ich vládcovia objednávali<br />

a za tieto činnosti ich aj existenčne<br />

zaisťovali. Ani Kepler a Tycho de<br />

Brahe, žijúci v Prahe, by sa bez astrologických<br />

rozborov neuživili.<br />

N<br />

PREČO ASTROLÓGIA<br />

DOSIAĽ NEZANIKLA?<br />

aša spoločnosť je v porovnaní<br />

so stredovekom omnoho vzdelanejšia.<br />

Dnešná astronómia už<br />

nemá s astrológiou nič spoločné; neuznáva<br />

vplyv polohy planét a hviezd<br />

na ľudí a ich životné osudy. Obmedzuje<br />

sa na meranie rôznych druhov<br />

žiarení s rôznymi vlnovými dĺžkami<br />

a na sledovanie pohybu planét<br />

a hviezd na oblohe. Cykly, viazané<br />

na pohyb Mesiaca, ako príliv a odliv,<br />

ďalej geomagnetické búrky, geologické<br />

a meteorologické vplyvy sa už<br />

dnes považujú za prírodné javy, merateľné<br />

prístrojmi alebo za dokázateľné<br />

zákonitosti.<br />

Napriek veľkému rozvoju vedy však<br />

astrológia nezanikla, naopak – prežíva<br />

boom ako vari nikdy predtým.<br />

Astrológovia to majú dnes jednoduchšie.<br />

Často im postačí urobiť výpočty<br />

pomocou počítača a dokonca


TÉMA<br />

mávajú už aj predtlačené povahové<br />

vlastnosti podľa horoskopu. Títo používatelia<br />

sa nad podstatou astrológie<br />

príliš nezamýšľajú a nemajú záujem<br />

o hlbšie štúdium. Mnohí astrológovia<br />

sa však zaoberajú analýzou založenou<br />

na vyhodnotení tisícov rozborov.<br />

Tieto výsledky síce neumožňujú<br />

predpovedať udalosti, ale spresňujú<br />

poznatky o účinku planét a hviezd<br />

na jednotlivé osoby.<br />

O astrológii a horoskopoch vychádza<br />

množstvo kníh, vari v každých<br />

novinách či v časopise nájdeme horoskopy<br />

na deň, týždeň, mesiac podľa<br />

toho, ako často daná tlač vychádza.<br />

Na internete stačí kliknúť a dočítame<br />

sa, čo nás dnes či zajtra čaká a neminie.<br />

Ibaže často minie. Keď je to<br />

niečo nepriaznivé, tak to nikomu neprekáža,<br />

no pekné veci si neradi nechávame<br />

ujsť. Prečo teda horoskop<br />

niekedy nevychádza?<br />

H<br />

PRÍČINY CHYBNÝCH<br />

HOROSKOPOV<br />

oroskopy v novinách a časopisoch,<br />

ktoré sa týkajú všetkých<br />

osôb narodených v jednotlivých znameniach,<br />

sú skôr na pobavenie. Nemôžu<br />

zachytávať rôzne vplyvy, ktoré<br />

je nutné do dobrého a presného horoskopu<br />

vždy zahrnúť. Ale ani dobre<br />

vypracovaný horoskop jednotlivca,<br />

ktorý pozná presne na minútu okamih<br />

svojho narodenia, nemusí stopercentne<br />

vychádzať. Príčin je niekoľko.<br />

Autori návodov na výpočet horoskopu<br />

sa líšia napr. v názore<br />

na presný počiatok pozemského života<br />

človeka. Môže to byť totiž obvykle<br />

uvádzaný čas narodenia alebo<br />

moment prvého nadýchnutia dieťaťa,<br />

a pre niekoho dokonca okamih<br />

počatia. Problém sa ešte komplikuje<br />

zásahmi lekárov, ktorí niekedy<br />

z rôznych dôvodov narodenie dieťaťa<br />

urýchľujú.<br />

Rovnakým problémom pri zostavovaní<br />

horoskopu, podobne ako<br />

u ľudí, je určenie správneho prvopočiatku<br />

rôznych udalostí – vznik<br />

štátov, rôznych organizácií alebo významných<br />

budov. Čas, ktorý sa uvádza<br />

ako okamih ich vzniku, súhlasí<br />

iba sčasti so skutočnosťou. Rozhodujúci<br />

je moment, keď sa zakladajúce<br />

alebo dôležité osoby na určitej akcii<br />

dohodnú. Ako to bolo napr. s Titanikom?<br />

Dalo sa zabrániť katastrofe,<br />

keby mala loď dobre vypočítaný horoskop?<br />

Asi ťažko, pretože za počiatok<br />

existencie lode môžeme považovať<br />

záväzné rozhodnutie o stavbe<br />

lode, jej spustenie na vodu, alebo<br />

začiatok plavby. Asi nikto nespočítal<br />

všetky varianty, a okrem toho<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


TÉMA<br />

okamih záväzného rozhodnutia nemusel<br />

byť astrológom známy. Alebo<br />

iný príklad: aký okamih je určujúci<br />

pre horoskop vzniku ČSR? Má to byť<br />

rozhodujúce rokovanie s prezidentom<br />

Wilsonom, prevládajúca nálada<br />

obyvateľstva, alebo deň a hodina<br />

vyhlásenia republiky v snemovni<br />

ich karmického zaťaženia. Tieto<br />

vplyvy horoskopy nezaznamenávajú.<br />

Veď ktorý astrológ má prehľad o našej<br />

karme z minulých životov?<br />

Niektoré planéty aj hviezdy sa považujú<br />

za príčinu zla v osude ľudí.<br />

O Marse sa napríklad hovorí, že je<br />

to planéta vojny, no správne by jeho<br />

skutočnosť, že sa astrológia považuje<br />

za metódu predpovedania. Astrológia<br />

a horoskopy nám majú hovoriť,<br />

čo by sa mohlo stať, nie to, čo<br />

sa stane. Negatívne pôsobiace zoskupenie<br />

planét (aspekty) v horoskope<br />

aj na oblohe nám majú pripomenúť,<br />

ktorých chýb sa máme zbaviť. Máme<br />

dokázať, že sklony k nesprávnemu<br />

správaniu sa snažíme úspešne zvládať.<br />

Chyby v našom správaní prichádzajú<br />

ako nevyriešené úlohy z minulých<br />

životov a ponúkajú možnosť<br />

vyriešiť ich v tomto živote.<br />

v Prahe? Každá jednotlivá činnosť,<br />

ako sú polícia, finančníctvo, kultúra,<br />

zahraničná politika, atď. by<br />

mala mať svoj vlastný horoskop. Najpravdepodobnejší<br />

bude opäť ten horoskop,<br />

ktorý vystihne rozhodujúci<br />

moment začiatku, a ten závisí od politických,<br />

finančných, kultúrnych či<br />

spoločenských okolností.<br />

Vráťme sa ešte k horoskopom<br />

osôb. Stále sa opakujú námietky,<br />

že sa v rovnaký deň, dokonca v tej<br />

istej minúte narodí na svete mnoho<br />

ľudí a postavenie planét a hviezd<br />

majú teda rovnaké, a aj tak sú ich<br />

osudy odlišné. Tu treba podotknúť,<br />

že k žiareniu hviezd patrí aj vyžarovanie<br />

krajiny a miesta, kde človek žije,<br />

a aj jemnohmotné útvary – myšlienkové<br />

formy, karmické vplyvy a ďalšie<br />

faktory. Horoskopy a životné úlohy<br />

majú preto mnohí ľudia rovnaké, ale<br />

riešenie týchto úloh je rôzne podľa<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

energia mala byť využitá na dobré<br />

účely. Hviezdy ani planéty nemôžeme<br />

považovať za príčinu zla, ako<br />

sa to často mylne vysvetľuje. Dokazuje<br />

to zistenie, že postavenie určitých<br />

hviezd a planét je rovnaké<br />

u osôb jasnovidných aj u osôb nevidomých<br />

alebo s poškodeným zrakom.<br />

Bývajú to ľudia, ktorí neplnia<br />

svoje duchovné úlohy a sila žiarenia,<br />

ktorú nevyužívajú, poškodí ich zdravie,<br />

často zrak. Ľuďom, ktorí sa narodili<br />

už bez zrakovej schopnosti,<br />

môžu byť úlohy, nezvládnuté v minulom<br />

živote, predložené znovu, teraz<br />

v ťažšej situácii. Rovnaká poloha<br />

„zlých“ hviezd i planét v horoskope<br />

nemá negatívny účinok na každého;<br />

ak má človek dobrú duchovnú úroveň<br />

a svetlú auru, karmické účinky<br />

sa zmiernia, zatiaľ čo iný človek pod<br />

ich tiažou trpí.<br />

Hlavnou chybou je všeobecne vžitá<br />

VYUŽITIE ASTROLÓGIE<br />

PRI VOĽBE POVOLANIA<br />

N<br />

ajúspešnejšie využitie horoskopu<br />

môže byť napr. pomoc pri<br />

návrhu povolania pre mládež i dospelých.<br />

Planéty, ktorých postavenie<br />

na oblohe rozhoduje, sa nachádzajú<br />

v dvanástich znameniach (súhvezdiach),<br />

ktoré majú ohnivý, zemský,<br />

vzdušný alebo vodný charakter.<br />

Podľa toho, ktoré znamenia pri narodení<br />

prevažujú, tak sú ovplyvňované<br />

schopnosti a záujem človeka pri<br />

voľbe povolania.<br />

Napríklad:<br />

zemské znamenia – dobré predpoklady<br />

na vykonávanie remesiel, práce<br />

s hmotou,<br />

ohnivé znamenia – práca s energiami<br />

– elektrina, atómový výskum,<br />

vodné znamenia – lodiarstvo, moreplavectvo,<br />

u nás rybárstvo,<br />

vzdušné znamenia – letectvo, informačné<br />

technológie, komunikácia.<br />

Zaujímavý príklad zlej voľby povolania<br />

uvádza vo svojej knihe<br />

Hviezdne znamenia Linda Goodmanová:<br />

v jednom americkom mestečku<br />

sa táto astrologička stretla<br />

so šéfom miestnej polície. Bol to<br />

muž s mäkkým hlasom a jemným<br />

úsmevom. Keď zistila, že je skutočne


TÉMA<br />

narodený v znamení Rýb, začudovala<br />

sa, prečo si vybral kariéru šéfa<br />

polície. Ona ako astrologička by mu<br />

niečo také nikdy neodporúčala. Zločin<br />

a trest alebo disciplinárne riadenie<br />

nie sú činnosti prirodzené povahe<br />

Rýb. Poslaním Rýb je pomoc<br />

ostatným ľuďom, aby nachádzali kľúč<br />

k emocionálnym a psychologickým<br />

problémom. Policajný úradník potom<br />

priznal, že ho jeho povolanie<br />

frustruje, má zdravotné problémy<br />

a už premýšľal o zmene zamestnania.<br />

Tento príklad však môže byť pre<br />

iné osoby zavádzajúci. Pri rozbore<br />

horoskopu musíme vziať do úvahy,<br />

že vplyv znamení, domov a planét<br />

môže byť v istej kombinácii, ktorá<br />

prevládne nad významom postavenia<br />

Slnka v tom či onom znamení<br />

pri narodení určitého človeka. Nesmie<br />

nás mýliť, že podľa horoskopu<br />

rozoznávame 12 pováh, skutočnosť<br />

je zložitejšia. Slávny anglický astrológ<br />

Alan Leo napríklad rozoznával<br />

viac ako 600 rôznych pováh. Veľmi<br />

podrobne popísal povahy osôb podľa<br />

všetkých aspektov (vzájomných vzťahov<br />

planét) nemecký astrológ a vydavateľ<br />

Ebertin; rozlišuje účinky psychické,<br />

zdravotné a aj karmické.<br />

Ideálne je, ak ľudia pracujú s láskou<br />

a zamestnanie alebo kariéra sú<br />

v súlade s charakterom a osobnosťou<br />

každého človeka. A takisto s jeho<br />

predstavami, pretože iba potom<br />

môže byť človek skutočne šťastný.<br />

VYUŽITIE ASTROLÓGIE<br />

V LEKÁRSTVE<br />

A<br />

strológia poskytuje aj informácie<br />

o možnej oblasti ochorenia, ako<br />

je krvný systém, zažívacie ťažkosti,<br />

svalové, kostné a nervové problémy.<br />

Jednotlivé choroby sa z astrologických<br />

údajov nedajú spoľahlivo vyčítať.<br />

Z horoskopu sa však v mnohých<br />

prípadoch dá zistiť dĺžka trvania<br />

choroby.<br />

P<br />

ŠTATISTICKÝ POHĽAD<br />

NA ASTROLÓGIU<br />

re budúcnosť majú význam predovšetkým<br />

štatistické rozbory<br />

astrologických vzťahov. Niektoré<br />

štúdie spracovávajú aj niekoľko tisíc<br />

horoskopov osôb rôzneho zamestnania<br />

s veľmi dobrými výsledkami.<br />

Tak sa dajú zistiť nové zákonitosti,<br />

ktoré môžeme využívať aj v iných<br />

odboroch. Štatisticky sa napr. preukázalo,<br />

že niektoré konštelácie planét<br />

spôsobujú zvýšený počet dopravných<br />

nehôd. Všíma si to polícia aj<br />

letecká prevádzka. Ide o nepriaznivé<br />

konštelácie medzi Marsom, Uránom<br />

a Saturnom. Námietky vedeckých<br />

astronómov, že planéty vzhľadom<br />

na svoju vzdialenosť od Zeme a malý<br />

rozmer nemôžu na človeka pôsobiť,<br />

neobstojí. Vplyvy gravitácie a vzdialenosti<br />

totiž nehrajú v horoskope<br />

žiadnu úlohu.<br />

Astrologické výpočty sa v minulosti<br />

využívali napr. na určovanie<br />

začiatkov vojnových operácií, ale<br />

využívajú sa aj dnes. Na určenie<br />

dňa a hodiny vstupu kozmonautov<br />

na Mesiac bol vypracovaný astrologický<br />

výpočet s vedomím oficiálnych<br />

predstaviteľov. Zdôvodnenie, prečo<br />

sa táto nevedecká metóda zavádza<br />

do vrcholnej techniky, môžeme bezpochyby<br />

vidieť v znalosti výsledkov<br />

štatistických hodnotení horoskopov.<br />

Čo povedať na záver? Astrológia je<br />

umenie kráľovské. Nie sú to iba výpočty<br />

polôh hviezd a planét. Je nutné<br />

počítať okrem iného aj s astrálnymi<br />

a jemnohmotnými vplyvmi a s karmickým<br />

zaťažením. Človek, ktorý<br />

by bol schopný toto všetko obsiahnuť<br />

a spracovať do horoskopu, sa vari<br />

ešte nenarodil. Súčasné astrologické<br />

poznatky majú preto svoje nedostatky<br />

a je potrebné, aby ľudia, ktorí<br />

sa astrológiou vážne zaoberajú, tieto<br />

nedostatky svojim klientom nezamlčovali.<br />

Môže nás teda astrológia niečomu<br />

naučiť? Určite môže. Nepriaznivé<br />

miesta v horoskope nás upozorňujú<br />

na to, čo máme riešiť. Záleží na nás,<br />

ako budeme na toto upozornenie<br />

reagovať. V žiadnom prípade nie je<br />

dané, že musíme podliehať rôznym<br />

situáciám. Naša vôľa má byť silnejšia<br />

ako vplyvy planét a hviezd.<br />

A na záver uveďme vyjadrenie I.<br />

Newtona pri rozhovore s istým fyzikom.<br />

Na jeho otázku, prečo verí v astrológiu,<br />

Newton odpovedal: „Rozdiel<br />

v našich názoroch je v tom, že ja<br />

som astrológiu študoval, a vy nie.“<br />

Rudolf Evanžin<br />

evanzin@svetgralu.cz<br />

Literatúra:<br />

Der Schlüssel zu eigenem Horoskop, Alan<br />

Leo, Theosophisches Verlagshaus,<br />

Leipzig 1931<br />

Pracht, Regulus Verlag, Bohneberg a Co.,<br />

Görlitz 1938<br />

Velká encyklopedie vesmíru, Josip Kleczek,<br />

Akademia, AV ČR 2002<br />

Astrologie, ihre Technik und Ethik, C.Aq.<br />

Libra, Amersfoort, Holand, 1922<br />

Praha astrologická, Svatopluk Svoboda,<br />

Melantrich 1994<br />

Im Lichte der Wahrheit, Abd-ru-shin,<br />

Verlag A. Bernhardt<br />

Anatomische Entsprechungen der<br />

Tierkreisgrade, Ebertin Verlag, Aalen<br />

1959<br />

Kombination der Gestirne, Reinhold<br />

Ebertin, Ebertin Verlag 1950<br />

Hvězdná znamení, Linda Goodmanová,<br />

Jota 1997<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


TÉMA<br />

Astrológia<br />

Ukážka z knihy Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu<br />

BÝVA nazývaná kráľovským umením,<br />

a nie neprávom. Lenže nie preto,<br />

že by bola kráľovnou všetkých umení,<br />

alebo že by bola výsadou len pozemských<br />

kráľov. Je to hlavne preto,<br />

že človek, ktorý by skutočne dokázal<br />

náuku o hviezdach pochopiť a ju tiež<br />

správne vysvetľovať, mohol by v duchovnom<br />

zaujať hodnosť kráľovskú.<br />

Tým by sa stal kormidelníkom mnohých<br />

vecí; tých, čo sa stanú, i tých, čo<br />

sa nestanú.<br />

Niet však ani jedného pozemského<br />

človeka, ktorému by boli zverené<br />

tieto schopnosti. Preto všetky<br />

práce v tejto oblasti musia ostať len<br />

žalostnými pokusmi. Sú nespoľahlivé,<br />

ak sa to berie vážne, ale sú rúhaním,<br />

ak miesto hlbokej vážnosti<br />

pri nich spoluúčinkuje vystatovanie<br />

sa a chorobná fantázia.<br />

Samotné výpočty z hviezd môžu<br />

byť vôbec len málo osožné; k žiareniu<br />

hviezd patrí totiž aj vyžarovanie<br />

tej časti zeme, kde človek žije a bezpodmienečne<br />

tiež živá jemnohmotnosť<br />

v celej svojej činnosti. Je to napríklad<br />

svet myšlienkových foriem,<br />

karmická oblasť, prúdenia temna<br />

a Svetla v hmotnosti a ešte mnoho<br />

iného. Ktorý človek sa dnes smie pochváliť,<br />

že to všetko jasne a presne<br />

pozná a prezrie až do tých najhlbších<br />

hlbín a najvyšších výšok hmotnosti?<br />

Žiarenie hviezd tvorí len cesty<br />

a prieplavy, po ktorých môže<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

sústredenejšie prenikať všetko<br />

jemnohmotne živé k ľudskej duši, aby<br />

sa tam prejavilo. Obrazne vyjadrené,<br />

možno povedať: hviezdy dávajú signál<br />

k dobám, v ktorých sa vracajú<br />

po ich lúčoch spätné účinky a iné<br />

vplyvy, aby sústredenejšie a zomknutejšie<br />

mohli prúdiť k človeku. K nepriaznivým<br />

alebo nepriateľským<br />

žiareniam hviezd sa pridružia zlé<br />

prúdy, vznášajúce sa pre dotyčného<br />

človeka v jemnohmotnom svete; naproti<br />

tomu k priaznivým žiareniam<br />

sa pripájajú len dobré prúdy v dôsledku<br />

rovnorodosti.<br />

Z toho vyplýva, že výpočty samé<br />

osebe nie sú celkom bezcenné. To<br />

však za predpokladu, že pri nepriaznivom<br />

žiarení zasiahne človeka len<br />

vracajúce sa nepriaznivé zvratné pôsobenie,<br />

alebo pri priaznivom žiarení<br />

zase priaznivé. Inak žiarenie nemôže<br />

mať nijaký účinok. Na druhej strane<br />

však ani žiarenia hviezd nie sú len<br />

akýmsi preludom a ani bez spojenia<br />

s inými silami nie sú neúčinné. Majú<br />

tiež samočinné účinky, sú akousi bariérou.<br />

Ak sa v jemnohmotnom svete nachádzajú<br />

len zlé spätné účinky a dopadajú<br />

na človeka, tak ich činnosť<br />

je v dňoch alebo hodinách priaznivého<br />

žiarenia hviezd buď odrezaná,<br />

potlačená alebo aspoň silne obmedzená,<br />

čo záleží od druhu žiarenia.<br />

Samozrejme to platí i obrátene.<br />

Vplyvom nepriaznivého žiarenia<br />

hviezd sa teda môžu zastaviť priaznivé<br />

účinky vracajúcich sa dobrých<br />

spätných pôsobení, a to na celú dobu,<br />

počas ktorej trvajú žiarenia nepriaznivých<br />

lúčov, i keď sú tieto dobré pôsobenia<br />

v činnosti.<br />

Ak teda aj kanály vyžarovania<br />

hviezd bežia nenaplnené pre nedostatok<br />

rovnorodých pôsobení, tak ešte<br />

vždy slúžia eventuálne k dočasnému<br />

odstaveniu pôsobiacich inorodých<br />

zvratných pôsobení, a preto nikdy<br />

nezostávajú celkom bez vplyvu.<br />

Lenže dobré lúče nemusia vždy priniesť<br />

len dobro a zlé lúče vždy len zlo,<br />

ak pre dotyčného človeka nie je niečo<br />

také prichystané.<br />

Astrológovia na to nemôžu povedať:<br />

„Nuž teda, predsa len my máme<br />

pravdu.“ Pretože táto ich pravda je<br />

len podmienená a veľmi obmedzená.<br />

Neoprávňuje k tým často namysleným<br />

tvrdeniam a k obchodnému vychvaľovaniu.<br />

Dopadajúce prázdne<br />

lúče hviezdnych kanálov môžu síce<br />

spôsobiť prerušenia, ale nič iné, ani<br />

dobré ani zlé.<br />

K tomu treba dodať, že dočasné<br />

prerušenie zlých zvratných pôsobení<br />

má v určitom zmysle tiež niečo<br />

dobré. Stiesnenému človeku dostáva<br />

sa tak času k oddychu, a tým aj sila<br />

k ďalšiemu znášaniu nepriaznivých<br />

spätných účinkov.<br />

Okrem toho majú tieto nepriaznivé


TÉMA<br />

lúče povzbudiť ľudského ducha k väčšiemu<br />

vypätiu síl, ktoré ducha prebudia,<br />

posilnia a čoraz viac rozohrejú<br />

v snahe prekonať tieto prekážky.<br />

Výpočty astrológov mohli by byť<br />

vítané, keby nebolo mnohonásobného<br />

vystatovania a reklamy. Rozhodujú<br />

tu však ešte iné dôležité<br />

okolnosti, ktoré spoľahlivosť týchto<br />

výpočtov veľmi spochybňujú, takže<br />

výpočty v skutočnosti spôsobujú<br />

na verejnosti viacej škody ako osohu.<br />

Do úvahy prichádza totiž nielen<br />

tých niekoľko hviezd, ktoré dnes astrológovia<br />

používajú k výpočtom. Nespočetné<br />

iné, astrológmi ani nepoznané<br />

hviezdy hrajú nesmiernu rolu,<br />

pretože zoslabujú, zosilňujú a odsúvajú<br />

účinky iných hviezd, takže výsledný<br />

obraz výpočtu môže byť často<br />

celkom opačný, než ten, čo dnes môže<br />

vysloviť i ten najslávnejší astrológ.<br />

Konečne je tu ešte ďalší bod, a to<br />

ten najdôležitejší a najobtiažnejší: je<br />

to duša každého človeka! Len taký<br />

človek by sa mal odvážiť zostavovať<br />

astrologické výpočty, ktorý v každom<br />

prípade môže, okrem iných<br />

požiadaviek, odhadnúť každú jednotlivú<br />

dušu až do posledného<br />

stupňa! Kto dokáže rozoznať všetky<br />

jej schopnosti, vlastnosti, spletitosti<br />

jej karmy, ako aj celé jej snaženie,<br />

skrátka, jej skutočnú jemnohmotnú<br />

zrelosť alebo nezrelosť až do posledného<br />

odstupňovania.<br />

Žiarenie hviezd môže byť pre človeka<br />

sebepriaznivejšie, a predsa<br />

ho nemôže stretnúť nič jasné, teda<br />

dobré, ak má mnoho temna okolo<br />

seba následkom svojho duševného<br />

stavu. V opačnom prípade však, ani<br />

ten najnepriaznivejší zo všetkých<br />

hviezdnych prúdov nebude môcť<br />

človeka stiesniť natoľko, aby tým<br />

utrpel vážnu škodu, ak jeho duševný<br />

stav má okolo seba len čistotu a jasnosť.<br />

Vždy sa to bude musieť nakoniec<br />

obrátiť len k dobrému. Múdrosť<br />

a všemohúcnosť Božia nie je tak jednostranná,<br />

ako si to vo svojich výpočtoch<br />

predstavujú stúpenci astrológie.<br />

Boh nestavia osud svojich ľudí,<br />

teda ich blaho a utrpenie, iba na vyžarovaní<br />

hviezd.<br />

Vyžarovania síce mocne spolupôsobia,<br />

nielen u každého jednotlivca,<br />

ale v celom svetovom dianí, no sú<br />

však iba činným nástrojom. Ich činnosť<br />

nielenže súvisí s mnohými ostatnými<br />

vplyvmi, ale zostáva na nich<br />

závislá, či vôbec môžu pôsobiť. I keď<br />

sa niektorí astrológovia domnievajú,<br />

že pracujú intuitívne, z vnuknutia<br />

a inšpirácie, aj tak to nemôže prispieť<br />

k prehĺbeniu natoľko, žeby sa mohlo<br />

omnoho viac dôverovať pravdivosti<br />

ich výpočtov.<br />

Výpočty zostanú jednostranným,<br />

kusým a nedostačujúcim dielom, plným<br />

medzier, skrátka nedokonalé.<br />

Vnášajú medzi ľudí nepokoj. Nepokoj<br />

je však pre dušu najväčším nepriateľom,<br />

pretože otriasa stenu prirodzenej<br />

ochrany a vpúšťa tak dovnútra<br />

práve to zlo, ktoré by inak nemalo<br />

nijaký prístup.<br />

Mnohí ľudia sa stávajú nespokojnými,<br />

keď si povedia, že majú v tomto<br />

čase zlé žiarenie. Avšak často, keď sú<br />

presvedčení, že ich práve ovplyvňujú<br />

dobré lúče, stávajú sa príliš dôverčivými,<br />

a tým neopatrnými. Pre nedokonalosť<br />

výpočtov nahromadia si len<br />

zbytočné starosti, miesto toho, aby<br />

vždy mali slobodného a radostného<br />

ducha, ktorý k obrane vynaloží viac<br />

sily, než môžu potlačiť tie najsilnejšie<br />

zlé prúdy.<br />

Astrológovia by mali pokojne pokračovať<br />

vo svojich prácach a snažiť<br />

sa v nich zdokonaliť, ale len v tichosti<br />

a len pre seba, ako to skutočne tiež robia<br />

medzi nimi tí, ktorí to berú vážne!<br />

Iných ľudí by mali od takých nedokonalých<br />

výsledkov ešte ušetriť, pretože<br />

pôsobia len zhubne a ako ovocie,<br />

dozrieva z toho len otrasenie sebadôvery<br />

a škodlivé pútanie slobodných<br />

duchov, čoho sa bezpodmienečne<br />

musia vyvarovať.<br />

Abd-ru-shin<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


POHYB<br />

Dobrú noc!<br />

Večerné cvičenie pre ramená a chrbát<br />

V našom sériáli pohybových cvičení vám dnes predstavíme zostavu pre ramená<br />

a chrbát. Je to súbor účinných cvičení na večer, vhodných pre dobrý<br />

spánok. Cvičenie môžete niekoľkokrát zopakovať – s frekvenciou akou dýchate,<br />

prípadne tak, že na niekoľko nádychov a výdychov zastanete.<br />

Birgit a Philipp Siefertovci<br />

Kráľovská pozícia:<br />

Stojíme rovno, päty<br />

držíme pevne<br />

na podlahe, podkolenné<br />

jamky máme<br />

uvoľnené (ale kolená<br />

dopredu netlačíme).<br />

Uvoľníme aj kostrč.<br />

Vzpriamime atlas (najvyšší<br />

stavec). Ramená<br />

dáme dozadu–dolu–<br />

von. Hlava je akoby<br />

na tróne úplne hore.<br />

Usmievame sa, prosím!<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

1 2 3 4 5<br />

Otáčanie do strán:<br />

Vytáčame sa striedavo<br />

doľava a doprava.<br />

Paže necháme<br />

voľne pohojdávať<br />

v smere otáčania, dýchame<br />

uvoľnene.<br />

Kývanie sa do strán<br />

v predklone:<br />

Pozor: kolená držíme<br />

v správnom uhle, aby<br />

sme si šetrili chrbát.<br />

Načerpajme životnú<br />

silu!<br />

Nádych – ruky vzpažíme<br />

(uvoľníme pritom<br />

kostrč, nohy<br />

nepatrne pokrčíme<br />

v kolenách).<br />

Výdych – ruky cez<br />

upaženie klesnú. Krk<br />

pritom napneme<br />

smerom nahor.<br />

Cvik zopakujeme<br />

ešte dvakrát.<br />

Zajac postojačky: S nádychom<br />

zopneme paže<br />

za chrbtom. S výdychom<br />

sa predkloníme a súčasne<br />

zohneme nohy v kolenách.<br />

Paže máme natiahnuté nahor,<br />

ramená natiahneme<br />

smerom od uší (ale neprepíname).<br />

Hlavu máme<br />

zvesenú nadol, voľne dýchame,<br />

nezadržiavame<br />

dych. Opäť sa narovnáme.<br />

Predpažíme a potom s nádychom<br />

vzpažíme (ruky<br />

nad hlavu). S výdychom<br />

necháme paže opäť klesnúť<br />

k telu. Chvíľku len tak<br />

pokojne stojíme.


POHYB<br />

6<br />

Počiatočná pozícia: Kolená máme<br />

v jednej línii s bedrami. Lakte a zápästia<br />

v jednej línii s ramenami. Chrbát<br />

a krk natiahneme.<br />

Mačací chrbát: S nádychom ohneme<br />

chrbát jemne nahor, temeno necháme<br />

pomaly klesnúť.<br />

Konský chrbát: S výdychom prehneme<br />

trup nadol, pričom sa dívame<br />

pred seba.<br />

7 8<br />

9<br />

Okienko: Vychádzame z počiatočnej<br />

pozície ako pri cviku 6, ale ruky natiahneme<br />

pred seba. S nádychom položíme<br />

chrbát ľavej ruky na zem pod<br />

hrudník. Ruku za výdychu ťaháme<br />

doprava. Pravý lakeť smeruje nahor.<br />

S nádychom ideme späť do počiatočnej<br />

pozície. Ruky vystriedame.<br />

Strecha: Opäť počiatočná pozícia<br />

ako pri cviku 6. Kolená zodvihneme<br />

nad podlahu a panva smeruje<br />

k stropu. Paže silne zaprieme o zem,<br />

súčasne päty jemne tlačíme smerom<br />

k podlahe. Nohy môžeme mierne pokrčiť<br />

v kolenách. Vydržíme niekoľko<br />

nádychov a výdychov. Dýchame pokojne<br />

a zhlboka. Nezadržiavame dych.<br />

Ležiaci krokodíl: Ľahneme si na chrbát.<br />

Nohy dáme k sebe a ohneme<br />

ich v kolenách. Ruky rozpažíme dlaňami<br />

nadol. S výdychom pomaly<br />

položíme zopnuté nohy (ohnuté<br />

v kolenách) na ľavú stranu, hlava je<br />

otočená na opačnú stranu. S nádychom<br />

dáme zopnuté kolená zase nahor.<br />

Teraz to isté na druhú stranu.<br />

10<br />

Ležmo na podlahe: V ľahu natiahneme<br />

nohy smerom od hlavy<br />

a špičky jemne ťaháme k hlave. Ruky<br />

si chytíme a ťaháme akoby nahor<br />

(a smerom od hlavy). Kostrč jemne<br />

natiahneme smerom k chodidlám.<br />

Preciťujme, ako sa nám naťahuje<br />

brucho. Dýchame pokojne a zhlboka.<br />

Nezadržiavame dych.<br />

11<br />

Celkové uvoľnenie:<br />

V ľahu položíme lýtka na stoličku.<br />

Chrbát uvoľníme (smerom k podlahe).<br />

Ruky sú rozpažené, dlaňami<br />

nadol. Zavrieme oči a sledujeme<br />

svoj dych.<br />

Ako sa teraz cíti Vaše telo?<br />

Prajeme Vám veľa radosti a nech<br />

sa Vám pri cvičení darí!<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


ROZHOVOR<br />

„Biblia pre mňa<br />

nie je dogmou!“<br />

Páter<br />

Anselm Grün<br />

v rozhovore pre<br />

Svet Grálu<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


ROZHOVOR<br />

V celosvetovom meradle patríte<br />

medzi najvýznamnejších autorov<br />

spirituálnej literatúry dneška.<br />

Na túto tému aj prednášate. Spiritualita<br />

sa však v poslednom čase stala<br />

čarovným slovkom, ktorým sa obchádza<br />

slovo religiozita, pretože<br />

sa považuje za nemoderné. Myslíte<br />

si, že by ste mali toľko čitateľov a poslucháčov,<br />

keby ste boli označovaný<br />

za autora kresťanských kníh?<br />

To nedokážem posúdiť. Spiritualita<br />

je predsa sama osebe veľmi vágnym<br />

pojmom. Ak ju vezmeme doslova,<br />

znamená život z ducha. Na rozdiel<br />

od náboženstva, ktoré v jednotlivých<br />

kultúrnych kruhoch vyjadruje<br />

všeobecne platnú predstavu, je viera<br />

alebo spiritualita individuálnou silou.<br />

Tá je spätá skôr so životnou situáciou<br />

jednotlivca, s jeho osobnými<br />

predstavami a želaniami. Potiaľto je<br />

to veľmi široký pojem.<br />

Keď som sa pred niekoľkými mesiacmi<br />

pýtal žurnalistu a autora<br />

mnohých knih Franza Alta, ako<br />

sa môže človek v materiálnom svete<br />

plnom vnemov a informácií stať spirituálnejším,<br />

povedal, že v okamihoch<br />

pokoja – teda rozjímaním a tichom.<br />

Čo môže človek v tichu nájsť?<br />

Treba rozlišovať dve rozdielne<br />

slová. Mlčanie a ticho. Mlčanie je formou<br />

cvičenia. To znamená, že musím<br />

držať jazyk za zubami a nezaoberať<br />

sa všetkým možným, len kvôli<br />

zmene. Oproti tomu ticho nás obklopuje.<br />

Príroda je tichá. Keď sa posadíte<br />

do kostola, je to ako stelesnené<br />

ticho. Ticho robí človeku v pravom<br />

zmysle slova dobre. Je príjemné, keď<br />

človek v tomto tichu chvíľu zotrvá<br />

a okolo nelomozí žiadne lietadlo či<br />

auto. Cieľom ticha je uvoľniť cestu<br />

do vnútornej komnaty. Hlava je neprestajne<br />

hlučná. Myšlienky a emócie<br />

sú veľmi silné. Ak prestaneme<br />

rozprávať, veľmi rýchlo si všimneme<br />

práve tieto zdroje nepokoja. Na povrch<br />

vypláva mnoho nepekného, predovšetkým<br />

vlastný nepokoj. Ticho<br />

smeruje do miesta v mojom vnútri<br />

– mimo dosah nepokojných myšlienok,<br />

zlosť a nespokojnosť, do izby,<br />

kde môžem byť voľný. My kresťania<br />

hovoríme – Božia ríša je v nás. Tu,<br />

uprostred seba samého, som oslobodený<br />

od moci ľudí, od ich očakávaní<br />

a súdov. Tu som zdravý a celý.<br />

Tu som doma u seba samého. Mnohí<br />

ľudia však vlastnú spoločnosť nevydržia.<br />

Preto sa musia neustále rozptyľovať.<br />

Chcú síce dosiahnuť pokoj,<br />

no nie sú toho schopní. Keď sa okolo<br />

nich nič nedeje, prepadne ich hlboký<br />

strach. Vtedy jasne vidia, že ich život<br />

nie je v poriadku.<br />

Nemali ste spočiatku strach z ticha?<br />

Strach z toho, že sa trebárs dostanete<br />

na vedľajšiu koľaj a premeškáte<br />

život?<br />

Ježiš povedal – pravda vás oslobodí.<br />

Kto má odvahu postaviť<br />

sa zoči-voči vlastnej pravde, môže<br />

sa stíšiť. Z ticha som nemal až taký<br />

strach. Viac som sa obával, či kláštorný<br />

život nebude pre mňa príliš<br />

tesný. Či tu neustrniem a či zostanem<br />

dostatočne živý. Tento strach<br />

bol predovšetkým na začiatku,<br />

no rýchlo odznel.<br />

Myslíte si, že v živote existuje poriadok,<br />

vyrovnávacia sila, čo človeka<br />

upozorní na to, či žije podľa<br />

dobrého, alebo deštruktívneho životného<br />

princípu?<br />

Depresia je niekedy krikom duše<br />

o pomoc v dôsledku veľkých nárokov<br />

na nás samotných. C. G. Jung povedal,<br />

že depresia je dáma oblečená<br />

do čierneho. Keď zaklope na dvere,<br />

potom ju nechaj vstúpiť, má ti povedať<br />

niečo dôležité. V takom prípade<br />

je skutočne dobré, aby duša rebelovala.<br />

No človek musí byť pri interpretácii<br />

choroby aj opatrný. Pokiaľ<br />

budem človeku neustále pripomínať,<br />

že si za svoje postihnutie môže sám,<br />

len v ňom posilním pocit viny, a nepomôžem<br />

mu.<br />

Vraj praktikujete aj zenovú meditáciu?<br />

Áno. Cez zenovú meditáciu som<br />

získal hlbší prístup ku kresťanským<br />

modlitbám. Sedím v príslušnej polohe,<br />

sústredím sa na svoj dych a ponáram<br />

sa do modlitby. Pred dvoma<br />

rokmi som bol v budhistickom ženskom<br />

kláštore na Taiwane a hovoril<br />

som so zenovou majsterkou o našich<br />

skúsenostiach s meditáciou. Obaja<br />

sa chceme dostať do oblasti ticha,<br />

mimo dosah slov. No v kresťanskej<br />

tradícii Ježišovo slovo sprístupňuje<br />

cestu k tajomstvu Boha bez slov.<br />

Pre nás kresťanov je to oblasť lásky.<br />

Mníška mi odpovedala, že pre ňu je<br />

láska príliš namáhavá, akási oblasť<br />

prázdnoty. Vtedy som si pomyslel,<br />

či nedošlo k zámene medzi pojmami<br />

láska a pocit. Myslím si, že ak je prazákladom<br />

života láska, dáva bytiu<br />

úplne inú kvalitu.<br />

Ako to, že sa ako kresťanský mních<br />

zaoberáte budhizmom?<br />

Dialóg s budhizmom a skúmanie<br />

jeho náuky sú podľa mňa veľmi dôležité,<br />

pretože ľudia toho v kresťanstve<br />

veľa prehliadli. Nejde predsa vôbec<br />

o miešanie náuk, ale o vzájomné učenie<br />

sa. Oslobodenie sa od ega. Zbavenie<br />

sa a uvoľnenie od sveta. To sú tie<br />

momenty, ktoré sú v oboch náboženských<br />

smeroch veľmi dôležité.<br />

No na rozdiel od kresťanstva musí<br />

byť v budhizme veľké Ja nielen prekonané,<br />

ale aj rozpustené. Nezdá<br />

sa vám to v rozpore s kresťanskými<br />

myšlienkami?<br />

To je pravda. Martin Buber, ktorý<br />

napísal slávnu knihu Ja a Ty, ukázal,<br />

aké je dôležité osobne sa stretávať<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


ROZHOVOR<br />

s ľuďmi. Byť osobnosťou, vzájomne<br />

sa stretávať, to je kultúra človečenstva.<br />

A tá je pre nás podstatná. Pokiaľ<br />

by sme toto bytie, jestvovanie<br />

osobnosti rozpustili, o veľa by sme<br />

prišli. Človek však musí presne sledovať<br />

a pýtať sa, či to budhisti tiež<br />

tak myslia. Ľudia východu to často<br />

slovo v náboženstve – a široké srdce,<br />

ako hovoríte, zostáva bokom?<br />

Biskupi ma kritizujú menej než<br />

konzervatívni katolíci alebo evanjelici.<br />

Pre mňa nie je Biblia dogmou.<br />

Naopak, hovorí k nám v zázračných<br />

obrazoch. Aby sme sa k nim však<br />

prepracovali, na to máme predsa<br />

chápu celkom inak, než my tu,<br />

na západe. Celkovo však pozorujem,<br />

že som sa stal voči budhizmu kritickejším.<br />

No na druhej strane som<br />

jeho prostredníctvom objavil asketické<br />

a mystické dimenzie kresťanstva.<br />

Dialóg môže byť pre nás obohatením,<br />

ktoré nám pomôže čítať Bibliu<br />

inými očami.<br />

V poslednom čase vás vo vnútri<br />

cirkvi kritizujú, že sa príliš prispôsobujete<br />

dobe a máte príliš liberálne<br />

postoje. Neprekáža vám, že konzervatívci<br />

často získajú rozhodujúce<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

rozum, ktorý smieme a máme používať.<br />

Keď sa na Bibliu pozerám<br />

týmto spôsobom, môžem zistiť,<br />

že Boh nie preto odpúšťa, lebo Ježiš<br />

zomrel. To je napokon skutočnosť,<br />

ktorú by mi pravdepodobne<br />

potvrdil i každý teológ. Už len táto<br />

myšlienka je však pre mnohých ortodoxných<br />

kresťanov herézou – teda<br />

kacírstvom. Boh bol vždy odpúšťajúcim<br />

Bohom. Dokonca i v Starom<br />

zákone. To sa predsa môže človek<br />

dočítať v Biblii. Ježiš túto odpúšťajúcu<br />

lásku sprostredkoval tým,<br />

že ňou príkladne žil svoj život. No<br />

predstava, že Boh potreboval smrť<br />

svojho Syna, aby mohol človeku odpustiť,<br />

je nelogická a nepochopiteľná.<br />

Áno, viacerí čitatelia Biblie sa pýtajú<br />

– prečo dal Boh prikázanie Nezabiješ,<br />

keď mal potom požadovať zabitie<br />

svojho Syna kvôli svojráznemu<br />

odpusteniu hriechov. To je taká krkolomná<br />

myšlienka, že môže byť jedine<br />

falošná.<br />

S touto predstavou sa oprávnene<br />

nemôže stotožniť ani cit, ani zdravý<br />

ľudský rozum. Nie je ani logická ani<br />

kresťanská. Napriek tomu táto myšlienka<br />

uviazla v mnohých hlavách.<br />

Práve tu treba zapojiť rozum. Keďže<br />

to tak robím, vyčítajú mi, že som príliš<br />

ezoterický. Skutočnosť, že okrem<br />

toho udržiavam aj dialóg s inými náboženstvami<br />

a navyše používam psychologické<br />

metódy, neprospieva mojej<br />

vážnosti práve v týchto kruhoch.<br />

Nie som žiadny ezoterik. No musím


ROZHOVOR<br />

povedať, že i v ezoterike je vyjadrená<br />

túžba. Práve preto, že sme v kresťanstve<br />

mnohé prehliadli, razí si túžba<br />

po pravde svoju cestu presne tadiaľto.<br />

Vždy, keď ľudia bežia inam, je to znamenie,<br />

že vo svojom vlastnom náboženstve<br />

nenašli to, čo hľadali. Otázkou<br />

je skôr, ako by sme túto túžbu mohli<br />

prinavrátiť späť ku kresťanstvu. A ako<br />

môžem ako kresťan osloviť tú túžbu<br />

bez toho, aby som za ňou utekal?“<br />

Výklady veľkých kníh zjavení<br />

sa väčinou vysvetľujú materialisticky.<br />

Nepovažujú sa za poukazy<br />

na vlastný duchovný vývoj. Čisto<br />

materiálny výklad vedie často k fanatizmu.<br />

Napríklad jedna americká<br />

evanjelická skupina robí púte<br />

do Európy, aby navštívili dejisko<br />

blížiaceho sa posledného súdu. Čo<br />

si o tom myslíte?<br />

ANSELM GRÜN<br />

Pre mňa je pri tom všetkom dôležité,<br />

že Biblia je uzdravujúca kniha.<br />

Ak už ľudia vo svojej ideológii nespoznávajú<br />

skutočnosť, môže človek<br />

pôsobiť v psychologickej rovine. Je<br />

nutné tiež povedať, že tieto nábožensky<br />

motivované fantázie konca<br />

sveta sú vždy výrazom toho, že duša<br />

Nemecký katolícky kňaz, benediktínsky mních, ekonóm, filozof<br />

a teológ Anselm Grün sa narodil 14. januára 1945 v Junkershausene.<br />

Vyrástol v Mníchove. Už ako malý chlapec predával v obchode svojich<br />

rodičov žiarovky a svietidlá. Po maturite na gymnáziu vo Würzburgu<br />

ako devätnásťročný nastúpil do neďalekého benediktínskeho opátstva<br />

Münsterschwarzach. Tu sa postupne naučil umeniu vedenia ľudí<br />

podľa pravidiel Benedikta z Nursie.<br />

V 70-tych rokoch znovuobjavil tradíciu starých mníchov. Tú oceňuje<br />

najmä v spojení s modernou psychológiou, ktorú študoval spoločne<br />

s katolíckou teológiou. Po ukončení štúdia podnikovej ekonómie vykonával<br />

od roku 1977 funkciu správcu opátstva Münsterschwarzach. Zodpovedá<br />

za cca 300 zamestnancov vo viac ako dvadsiatich prevádzkach.<br />

Je taktiež mimoriadne úspešným autorom spirituálnej literatúry. Napísal<br />

okolo tristo kníh vydaných v celkovom náklade vyše 15 miliónov<br />

výtlačkov. Mnohé z nich boli preložené do desiatky jazykov, vrátane<br />

českého a slovenského jazyka.<br />

Od 70-tych rokov hľadá nové cesty k spiritualite. Inšpiruje sa hlavne<br />

psychológiou Carla Gustava Junga a intenzívne sa venuje budhistickým<br />

meditačným technikám. Vo svojich kurzoch a prednáškach sa zaoberá<br />

strasťami a životnými otázkami ľudí, stal sa aj spirituálnym poradcom<br />

mnohých manažérov.<br />

Zdroj: Wikipedia, http://www.anselm-gruen.de/cms/vita.html<br />

je v koncoch. Títo ľudia nevidia pre<br />

seba žiadnu nádej, preto musí hneď<br />

zaniknúť celý svet. Náboženstvo je,<br />

ako sme hovorili, dôležité, no môže<br />

byť aj sfalšované a dovedené do chorobných<br />

podôb. Tu je veľmi dôležitým<br />

prostriedkom filozofia. To aby<br />

človek zostal zdravý a ponúkol pomoc.<br />

Usporadúvate tiež hojne navštevované<br />

semináre pre manažérov.<br />

Prečo je o Vás záujem aj v takýchto<br />

kruhoch?<br />

Nuž, v žiadnom prípade nemám<br />

po ruke nejaký recept. Naše rozhovory<br />

sa točia okolo dvoch tematických<br />

oblastí. Manažéri hľadajú<br />

pomoc sami pre seba. Mnohí<br />

vedúci pracovníci sa pýtajú, ako<br />

môžu v ekonomických turbulenciách<br />

zostať v kontakte sami so sebou.<br />

Ako môžu čerpať silu z vlastného<br />

vnútra. Druhý blok sa zaoberá<br />

tým, že človek nie je nikdy so svojou<br />

prácou naozaj spokojný. Maximalizácia<br />

zisku a upriamenosť na peniaze<br />

nemôže byť predsa všetko. Tu<br />

sa učíme, ako môže človek vo svojej<br />

práci sprostredkovať hodnoty iným.<br />

Ako spolu primerane vzájomne vychádzať<br />

a ako rešpektovať dôstojnosť<br />

človeka. Alebo inak povedané – ako<br />

vytvárať hodnoty prostredníctvom<br />

úcty k nim. Tým, že vo svojej firme<br />

rešpektujem hodnoty, hodnoty aj dostávam.<br />

Je výrazom pohŕdania ľuďmi<br />

i sebou samým, ak v podniku nerešpektujú<br />

žiadne hodnoty. Skrátka,<br />

existujú firmy, ktoré nemajú hodnotu,<br />

pretože žiadnu nerešpektujú.<br />

V takej firme nechce nikto dlhodobo<br />

pracovať.<br />

Ak vo svojej firme dbám<br />

na ochranu životného prostredia,<br />

na etické medziľudské vzťahy,<br />

na rešpekt či férovosť, je to bezpochyby<br />

dobrá vec. Ako si však poradí<br />

takáto firma so zahraničnou konkurenciou,<br />

pre ktorú je v honbe za ziskom<br />

etické správanie cudzie? Nebude<br />

jednoducho prevalcovaná?<br />

To je výzva. Proti zahraničnej<br />

firme krajiny A, čo platí len polovicu<br />

našej mzdy, by sa etická firma mohla<br />

snáď ešte ubrániť. Ak však táto krajina<br />

presťahuje výrobu do krajiny B,<br />

pretože v nej sú mzdy ešte o štvrtinu<br />

nižšie, potom sa dostane na hranicu<br />

uskutočniteľného. No môže sa pokúsiť<br />

dostať iné firmy pod tlak dobrými<br />

hodnotami a snahou o trvalú<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


ROZHOVOR<br />

udržateľnosť. Jochen Zeitz, šéf koncernu<br />

Puma, s ktorým som práve dokončil<br />

knihu Boh, peniaze a svedomie,<br />

mení v súčasnosti svoju firmu<br />

intenzívne smerom k trvalej udržateľnosti.<br />

To síce na začiatku zníži<br />

zisk, keďže spotrebitelia kladú dôraz<br />

skôr na cenu. No jeho konkurent<br />

Adidas túto tému nemôže dlhodobo<br />

prehliadať. Puma prirodzene vyrába<br />

tiež v Číne, no aj tam sa snaží presadzovať<br />

etické štandardy. A to je dôležité<br />

– exportovať nielen tovar, ale<br />

aj hodnoty.<br />

Vy ste ako správca niekoľkých<br />

kláštorov zodpovedný za veľký hospodársky<br />

podnik s mnohými pracovnými<br />

miestami. Ako si poradí<br />

človek, ktorému ide o duchovné hodnoty,<br />

s ekonomickým tlakom?<br />

Človek musí mať výdrž. A vždy<br />

si musí pri svojich invetíciách rozmyslieť,<br />

ako môže opátstvo postaviť<br />

na zdravé nohy. Nejde mi o maximalizáciu<br />

zisku, o to – mať stále<br />

viac. Záleží mi na zabezpečení pracovných<br />

miest a dobrého pracovného<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

prostredia. Pracovné miesta nie sú<br />

mienené len ako dobrodenie, musia<br />

aj niečo prinášať. Naši zamestnanci<br />

si musia na svoje živobytie zarobiť.<br />

Myslím si, že tým najdôležitejším pri<br />

vedení takého podniku je dôvera. Pokiaľ<br />

dôverujem, potom v mojej prevádzke<br />

pracujú zamestnanci radi.<br />

Nedôvera a strach ochromujú. Je to<br />

úplné plytvanie energiou. Preto je<br />

v mojej práci pre mňa dôležité, aby<br />

som sám seba a ani ostatných nevystavoval<br />

tlaku. Je známkou obmedzenosti,<br />

keď nadriadený hovorí svojim<br />

ľuďom – musíte pracovať ešte viac.<br />

Niečo také je pre mňa prejavom chýbajúcej<br />

fantázie. Ak mám fantáziu,<br />

nemusím na nikoho tlačiť.<br />

Ale Vy predsa tiež investujete peniaze...<br />

Nie je pri vašich investíciách<br />

veľké nebezpečenstvo, že tak podporíte<br />

neetické správanie iných?<br />

Človek musí vždy dávať pozor<br />

na to, do čoho investuje. V zásade<br />

existujú dve možnosti. Buď človek<br />

celkom vystúpi zo systému, alebo ho<br />

využije tak, aby niečo dosiahol. Aj<br />

pri tejto forme zarábania peňazí existujú<br />

etické finančné investície. Existujú<br />

napríklad fondy, ktoré vedome<br />

vyhľadávajú firmy, čo svoje peniaze<br />

zarábajú na základe etických štandardov.<br />

Samuel Weber vo svojej knihe Peniaze<br />

sú čas sa zamýšľal nad úverom<br />

a krízou. Podľa neho americké<br />

náboženstvo konzumu hľadá v hromadení<br />

dlhov spásu. Navyše<br />

prevláda dôvera v to,<br />

že verejný dlh je krytý.<br />

Kapitalizmus funguje<br />

ako náhrada náboženstva,<br />

konzum ako cesta<br />

k milosti. Čo si o tom<br />

myslíte?<br />

Je na tom kúsok pravdy.<br />

Čistý kapitalizmus je určite<br />

chybou. Ak svetské<br />

záležitosti dostali náboženský<br />

lesk, vždy z toho<br />

boli veľké problémy. Peniaze<br />

sú dôležité na to,<br />

aby sa život podaril. No<br />

ak je život úplne bez<br />

náboženskej dimenzie,<br />

do tohto hodnotového<br />

vákua spadnú práve peniaze<br />

a získajú tak náboženský<br />

rozmer. To sa potom stane<br />

osudným. Z peňazí sa stane modla.<br />

A každý vie, že človek nemôže súčasne<br />

slúžiť Bohu a mamone. Z psychologického<br />

hľadiska by som sa tu<br />

pripojil ku C. G. Jungovi: „Peniaze<br />

samé osebe nie sú zlé, ale majú tendenciu<br />

zosilňovať faloš.“<br />

Mehmet Yesilgöz<br />

yesilgoz@svetgralu.cz


RECENZIA<br />

Ako v nebi<br />

S<br />

Dráma, Švédsko, 2004, 132 min.<br />

Réžia: Kay Pollak<br />

Hrajú: Michael Nyqvist, Helen Sjöholn, Frida Hallgren, Axelle Axell<br />

vetovo známy dirigent Daniel<br />

sa po rokoch vracia do rodnej<br />

dediny. Zničený nepretržitým pracovným<br />

nasadením hľadá pokoj, odpočinok<br />

i anonymitu. Kupuje si starý<br />

dom v lone prírody a prežíva radosť<br />

z prostoty vidieckeho života.<br />

Prítomnosť slávnej osobnosti<br />

sa však dlho neutají, zakrátko ho<br />

navštívi farár miestnej komunity.<br />

V obchode so „všetkým možným“<br />

ho prehovárajú, aby navštívil tunajší<br />

chrámový zbor, chcú ho primäť<br />

k tomu, aby im prípadne prispel svojimi<br />

radami. Umelec s nevôľou pozvanie<br />

prijme, okrem iného aj preto,<br />

že členkou zboru je oslnivo sympatická,<br />

no zároveň trochu záhadná<br />

predavačka Lena, ktorá mu už pri<br />

prvom stretnutí učarovala.<br />

Daniel napokon prijme miesto vedúceho<br />

zboru, s tajným prianím vytvoriť<br />

na „panenskej“ pôde celkom<br />

novú, čistú hudbu. Začína boj s amaterizmom,<br />

s vidieckymi zvyklosťami,<br />

predsudkami a malichernosťami.<br />

Medzitým sa dovoláva rozuzlenia<br />

jeho nevyriešený konflikt s niekdajším<br />

spolužiakom. Ten Daniela v detstve<br />

šikanoval a teraz terorizuje svoju<br />

manželku Gabriellu, veľmi nadanú<br />

speváčku a zborovú sólistku. Pastor<br />

stráca kontrolu nad svojimi ovečkami<br />

a pôvodný obdiv k maestrovi<br />

sa mení v neprekonateľnú zášť.<br />

Príbeh citlivo vykresľuje postupnú<br />

premenu zúčastnených,<br />

ktorí vo svetle opravdivosti vychádzajúcom<br />

zo silnej osobnosti dirigenta<br />

voľky-nevoľky ukazujú svoju<br />

pravú tvár. Tak sa v záhyboch fádnej<br />

šedi začína trblietať zlato, na povrch<br />

sa derú roky potláčané, všednosťou<br />

každodennosti uspávané emócie.<br />

Väčší počet úplne odlišných postáv,<br />

ktoré často spája iba to jediné – spev,<br />

je práve vďaka zomknutosti prostredia<br />

zboru veľmi dobre čitateľných.<br />

Celkom výnimočnými pasážami<br />

sú hodiny zborových skúšok, kde<br />

sa divák pri Danielovom vyučovaní<br />

dostáva k samej podstate hudby<br />

a umenia vôbec. V tejto časti ako<br />

motto zaznieva:<br />

„Predstavte si, že všetka hudba už<br />

existuje. Je tu, všade okolo, vibruje.<br />

Pripravená, iba ju zachytiť. To je základom<br />

načúvania.“<br />

„Každý má svoj osobitý, jedinečný<br />

tón. A ten budeme hľadať.“<br />

Za celým príbehom sa skrýva poznanie,<br />

že umenie – vo svojej prirodzenosti<br />

a bezprostrednosti – je<br />

Bohu a jeho vôli vždy bližšie, než<br />

akékoľvek prejavy cirkevníctva.<br />

Tento veľmi cituplný, sčasti aj seversky<br />

drsný film v roku 2004 natočil<br />

švédsky režisér Kay Pollaks (73<br />

rokov). Film bol za rok 2005 nominovaný<br />

na Oscara pre cudzojazyčný<br />

film. Hlavnú rolu stvárnil známy<br />

herec Michael Nyqvist, Lenu Frida<br />

Hallgren a ako Gabriella tu vystupuje<br />

vo Švédsku i v zahraničí známa<br />

muzikálová speváčka Helen Sjöholm.<br />

Vítězslav Janáček<br />

janacek@svetgralu.cz<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


ROZHOVOR<br />

Slováci,<br />

akí sme?<br />

Ako sa vyvíjame, kam smerujeme? Tieto a podobné otázky si ľudia,<br />

národy kládli od nepamäti. Povahopis národov (presní a dôslední<br />

Nemci, veľkodušní Rusi, slobodomyseľní Francúzi, či výbojní Angličania)<br />

sa zvyčajne vytváral povrchne, niekedy i s humorným podtextom.<br />

Od vzniku národných štátov sa však čoraz viac stával citlivou otázkou,<br />

samozrejme najmä pre toho, koho sa charakterizácia týkala. Lebo raz<br />

darmo, všetci sme nejakí. Nuž a akí sme my, Slováci? Stojí za to odcitovať,<br />

čo o nás píše originál Malý Ottův slovník naučný z roku 1906:<br />

„Jsou lid zdravý, pilný, vytrvalý a skromný, ale také vzdorovitý, umíněný,<br />

konzervativní, k inteligentům nedůvěřivý, houževnatě lnou k mateřštině.<br />

Mají svérázné zvyky a obyčeje při všech význačných okolnostech životních.<br />

Dřevěné domy a chalupy mají zvláštní ráz, jevící se hlavně ve slohu<br />

a výzdobě štítů. Zaměstnáním jest hlavně hospodářství, hojně pěstují<br />

průmysl domácí (tkalcovství, vyšívání, krajkářství, hrnčířství). Slovenští<br />

drotaři a skláři známi jsou široko daleko.“<br />

Na prvý pohľad vidno, ako sme sa za tých sto rokov zmenili (nielen my,<br />

ale aj iní, a hlavne doba), ale aj v mnohom nezmenili.<br />

O tom, akí sme boli i akí vlastne dnes sme, ale tiež ako sa javíme sebe<br />

a ostatným, sme sa zhovárali s významnou osobnosťou nášho spoločenského<br />

života PhDr. MILANOM ZEMKOM CSc., členom Historického<br />

ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.<br />

Počas historického vývoja sme boli<br />

vonkajšími, ale aj vnútornými okolnosťami<br />

vychovávaní a pretváraní<br />

do súčasného štádia. Odhliadnuc<br />

od technického pokroku, obstáli sme<br />

ako národ v škole života?<br />

Najprv by bolo potrebné definovať<br />

kritériá, podľa ktorých by sme<br />

mali posudzovať či a ako sme obstáli<br />

ako národ v škole života. V každom<br />

prípade sme v 20. storočí – najprv<br />

s českou pomocou, no postupne<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

najmä vďaka sebe samým – dokázali,<br />

že môžeme ako národ jestvovať<br />

samostatne, podobne ako iné európske<br />

národy s priaznivejším historickým<br />

vývinom. V tomto zmysle sme<br />

obstáli, aj keď skúšky v „škole života“<br />

sa nikdy nekončia a nikto dopredu<br />

nevie, aké „známky“ za ne dostaneme.<br />

Ktoré naše vlastnosti by sme<br />

mali rozvíjať vzhľadom k našim<br />

národným potrebám a k potrebám<br />

našej civilizácie?<br />

Traduje sa, že našou základnou<br />

vlastnosťou bola a je schopnosť vydržať<br />

ťažké skúšky a prežiť ako spoločenstvo<br />

až dodnes. Zvykne sa tiež<br />

hovoriť o našej pracovitosti a pohostinnosti.<br />

V živote a vo svete je však<br />

všetko relatívne. Prežívať sa nám<br />

darilo – hoci v závere historického<br />

Uhorska len o povestný „chlp“ – aj<br />

preto, že sme v našich dolinách žili


ROZHOVOR<br />

a prežívali v tieni, či závetrí veľkých<br />

a často nemilosrdných udalostí, ktorým<br />

boli vystavené niektoré iné národy.<br />

Aj pracovitosti sa prevažná<br />

časť našej národnej pospolitosti učila<br />

v stave nevoľníckom a poddanskom.<br />

Azda aj preto sa pracovitosť prejavovala<br />

najmä vtedy, keď nad nami stál<br />

niekto so skutočným alebo obrazným<br />

korbáčom. Takej pracovitosti<br />

však chýba celkom prirodzene výdrž,<br />

predvídavosť, ambicióznosť, tvorivosť<br />

(samozrejme, česť všetkým výnimkám!).<br />

Práve tieto vlastnosti a hodnoty<br />

by sme mali v nás čo najusilovnejšie<br />

a veľmi systematicky rozvíjať.<br />

A pohostinnosť? Darilo sa jej, najmä<br />

kým v nás prežívala tradícia dedinského<br />

ľudu, no s jej slabnutím ju nenahrádzala<br />

dostatočne profesionálna<br />

pohostinnosť vyspelého mestského<br />

prostredia. Aj preto vyzerajú – opäť<br />

česť výnimkám – služby na Slovensku<br />

tak, ako ich neraz so značnou nechuťou<br />

a nespokojnosťou zažívame.<br />

Pravdaže, možno pozorovať aj znaky<br />

zlepšenia. Neviem posúdiť, či začínajú<br />

prevažovať, ale z hľadiska našej<br />

budúcnosti, nášho prežitia, nám neostáva<br />

nič iné, len sa zlepšovať, a to<br />

v každom ohľade.<br />

Sme skutočne „holubičí národ“, cituplný,<br />

so schopnosťou cit zdieľať?<br />

Vonkoncom nie som presvedčený,<br />

že nejako prekypujeme vrúcnosťou<br />

citu a schopnosťou sa oň podeliť.<br />

Jednak sentimentálnosť nie je ešte<br />

skutočne hlbokým citom, a aj v nej<br />

sa pohybujeme dosť „sebastredne“.<br />

Napríklad skúsenosti s poskytovaním<br />

pomoci iným ľuďom, najmä<br />

vzdialeným obetiam, nehovoria<br />

o priveľkej ochote pomáhať. Práve<br />

taká pomoc však býva prejavom<br />

toho skutočného citového zaangažovania<br />

sa, ozajstnej empatie. Iste,<br />

vieme prejaviť emócie a pomoc v rodinnom<br />

kruhu (ak nie sme na smrť<br />

pohádaní), prípadne v širšom okolí,<br />

no už v pomáhaní našim spoluobčanom<br />

zo vzdialenejších častí krajiny<br />

to býva skromnejšie, o širšom svete<br />

ani nehovoriac. Svedčia o tom napr.<br />

porovnania získaných prostriedkov<br />

pre postihnutých u nás a hoci v susednom<br />

– údajne „studenom“ Česku.<br />

Už kedysi za Uhorska rozpoznal<br />

vtedajší profesor T. G. Masaryk v Slovákoch<br />

akúsi “mäkkosť“, čo podľa<br />

neho neznamenalo ozajstnú citovosť,<br />

ale ústupčivosť, poddajnosť, čiže slabosť.<br />

Takáto vlastnosť, či charakteristika<br />

súvisela, myslím si, s „poddanskou“<br />

mentalitou významnej časti<br />

našej pospolitosti. Iste je podmienená<br />

aj tým, že bola stáročia ovládaná cudzím<br />

panstvom, dlhodobo „cvičená“<br />

v názore, že najlepšie pre ňu je vždy<br />

sa prikrčiť a ticho prečkať horšie časy<br />

– ale tie akoby trvali neustále. Toto<br />

dedičstvo prežíva v rôznych variantoch<br />

dodnes, a to na všetkých úrovniach<br />

našej spoločnosti, až po tie<br />

najvyššie „šteble“. Jeho charakteristickou<br />

črtou je najčastejšie nekonečné<br />

„podstolové“ vyčkávanie, ani nie tak<br />

z opatrnosti ako z bezradnosti a vnútornej<br />

neistoty, ako sa rozhodnú iní<br />

– tí väčší, silnejší a potom sa podľa<br />

nich „zariadiť“. Na opačnom konci<br />

našich reakcií môžeme rozoznať<br />

prudké emocionálne, doslova iracionálne<br />

vzplanutia, výbuchy, v ktorých<br />

sa bezradnosť prekrýva prudkou, ale<br />

spravidla krátkou ráznosťou – zaženiem<br />

sa a zatnem sekeru, nech sa deje<br />

čo chce! S takouto vlastnosťou sa však<br />

celkom „prirodzene“ spája krátkodychosť,<br />

rýchle „vyfučanie“ ráznej<br />

nálady a následná skleslosť. Bývame<br />

spravidla „bežcami na krátke trate“,<br />

čo by bolo možno v poriadku, keby<br />

vytrvalo a premyslene nasledoval jeden<br />

beh za druhým. Naše „krátke<br />

behy“ však končili a končia väčšinou<br />

sklamaním, bezradnosťou, ochabnutím,<br />

stratou záujmu najmä o veci<br />

verejné, o veci nášho spoločenstva.<br />

Mimochodom, nad nedostatkom záujmu<br />

o veci verejné bolo počuť v moderných<br />

dejinách náreky našich veľkých,<br />

aktívnych mužov už od čias<br />

Ľudovíta Štúra...<br />

Spomínali ste nedostatok záujmu<br />

o veci verejné, o veci nášho spoločenstva.<br />

Existuje niečo, čo by mohlo ľudí<br />

na Slovensku podnietiť k väčšiemu<br />

záujmu o ne?<br />

Ten nedostatok záujmu pravdaže<br />

nemožno absolutizovať. Už dávnejšie<br />

sa napr. ozvali občania v Pezinku<br />

kvôli skládke odpadu, ohrozujúcej<br />

ich mesto. V širšom zmysle zaznela<br />

aj značná nevôľa občanov, keď sa prevalila<br />

kauza „Gorila“. Bude však treba<br />

dlhší čas, aby sa vypestovala ešte väčšia<br />

občianska citlivosť práve na veci,<br />

ktoré nás osobne až tak nepália, no<br />

sú istou hrozbou pre región či celú<br />

krajinu; aby sme vedeli vyvíjať dostatočný<br />

trvalý tlak smerujúci k náprave.<br />

Ja len dúfam, že na väčší nárast prejavov<br />

občianskej citlivosti a rozhodnosti<br />

nebudú potrebné nejaké dramatické<br />

až katastrofické situácie či<br />

pomery – u nás alebo v širšom okolí.<br />

Prejavuje sa naša prispôsobivosť<br />

aj nekritickým preberaním cudzích<br />

názorov a hodnôt, či nekritickým<br />

obdivom „cudzieho“?<br />

Aj tu by sme si museli ujasniť<br />

slová o nekritickom preberaní cudzích<br />

vzorov a hodnôt a o nekritickom<br />

obdive „cudzieho“. Napríklad<br />

od konca druhej svetovej vojny zasiahla<br />

západný svet – a po roku 1989<br />

aj krajiny bývalého sovietskeho bloku<br />

– očividná amerikanizácia, nielen civilizačno-technická,<br />

ale aj duchovná<br />

a morálna. Zdá sa teda, že nielen my,<br />

ale aj iní preberajú a napodobujú cudzie<br />

vzory, osvojujú si cudzie hodnoty.<br />

S tým sa však ťažko dá dnes niečo<br />

urobiť, pozrime na dosť márne snahy<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


ROZHOVOR<br />

kedysi veľkých a mocných Francúzov.<br />

Navyše, veľmi ťažko sa dá z toho<br />

nášho malého, tradičného „košíka“<br />

zachovať proti mocným civilizačným<br />

tlakom „veľkého sveta“ niečo osobité.<br />

A čo vlastne? Ktoré hodnoty sú autenticky<br />

slovenské? Nie som presvedčený,<br />

že také jestvujú, pretože sme vždy žili<br />

v širšom kultúrno-duchovnom a civilizačnom<br />

kontexte, ktorý nás podstatne<br />

tvaroval. Predsa také hodnoty<br />

ako ľudskosť, empatia, milosrdnosť,<br />

pracovitosť, pravdovravnosť, pohostinnosť<br />

a iné sú prítomné všade, rozdiely<br />

sú možno v intenzite a vo forme,<br />

v akej sa prejavujú.<br />

Vezmime si náš vzťah k životnému<br />

prostrediu: množstvo odpadkov<br />

a čiernych skládok v prírode akoby<br />

nasvedčoval, že si dostatočne nevážime<br />

krajinu v ktorej žijeme... Myslíte<br />

si, že je to neschopnosť akceptovať,<br />

že sme skutočne samostatný štát,<br />

samostatná krajina, že územie, kde<br />

žijeme, je skutočne len naše?<br />

Nie som si istý, či ľahostajnosť<br />

k nášmu okoliu súvisí priamo s naším<br />

vzťahom k štátu a celej krajine.<br />

Táto nedostatočnosť – ľudská a občianska<br />

– súvisí podľa mňa väčšmi<br />

s doteraz nezavŕšeným mentálnym<br />

prechodom našej spoločnosti od vidieckej<br />

k mestskej. Mám na mysli<br />

to, že mnohí z nás opustili v procese<br />

„rýchlokvasenej“ industrializácie a urbanizácie<br />

tradičné, zavedené normy<br />

vidieckej, dedinskej spoločnosti, a neosvojili<br />

si normy vyspelej mestskej<br />

kultúry. Zostali v akomsi „bezprízornom“<br />

hodnotovom stave, žijú s nedostatočne<br />

vyvinutým civilizačným<br />

regulátorom. V takom stave sa veľmi<br />

darí ľahostajnosti k okoliu, ktoré už<br />

nie je bezprostredne moje, hoci by<br />

malo byť naše, a teda predsa len aj<br />

moje. Optimista by povedal, že to<br />

chce čas, možno dlhý čas, pesimista<br />

by namietol, či pomôže aj dlhý čas.<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

Ako to zmeniť?<br />

Zrejme nestačia len dobré vzory<br />

a apely, potrebná bude aj istá represia,<br />

tresty (nemusí to byť hneď väzenie!).<br />

Tak to bolo aj v starších, vyspelejších<br />

spoločnostiach, kým si ľudia<br />

neosvojili vzory primeraného správania<br />

sa a nezžili sa s nimi. Žiaľ, dnes aj<br />

vo vyspelejších krajinách možno pozorovať<br />

akýsi retardačný, ba zvratný<br />

vývin. Sčasti býva spôsobený prisťahovalcami<br />

z odlišných civilizačných<br />

pomerov, ale aj zmenami v pôvodnej<br />

populácii. Každú chvíľu počúvame<br />

o aférach v takzvaných vyšších kruhoch,<br />

ktoré kedysi stelesňovali normy<br />

seriózneho, civilizovaného správania<br />

sa. Aj v tomto ohľade je teda budúcnosť<br />

neistá.<br />

Podľa Vás ako je dnes Slovensko<br />

„religiózne“ a filozoficky orientované?<br />

Slovensko sa mi javí nábožensky<br />

povrchné a neviem o nijakej skutočnej<br />

filozofickej orientácii, ktorá<br />

by sa v nejakej prístupnej forme prejavovala<br />

v našej spoločnosti. Štatistické<br />

vykazovanie vierovyznania<br />

nehovorí nič o skutočne prežívanej<br />

viere aj s jej mravnými záväzkami. Aj<br />

na to by mali pamätať napr. cirkevní<br />

hodnostári, ktorí sa pri presadzovaní<br />

svojich predstáv o fungovaní spoločnosti<br />

a štátu chcú zaštítiť počtami<br />

(údajne) veriacich. Žijeme v sekulárnej<br />

dobe, žiaľ plytkej aj vo svojom sekularizme,<br />

no náprava sa nedosiahne<br />

založením „chomúta“ akejkoľvek lákavej<br />

náboženskej vízie.<br />

Dá sa táto náprava vôbec dosiahnuť?<br />

Ako?<br />

Veľmi sa obávam, že náprava<br />

sa nedá dosiahnuť akousi lineárnou<br />

osvetou, mravnou výchovou<br />

v jestvujúcich pomeroch. Aj v minulosti<br />

sa podobné duchovné štádiá rôznych<br />

spoločností radikálne zmenili či<br />

potlačili až v dôsledku veľmi dramatických<br />

udalostí s vážnymi dopadmi<br />

na veľkú časť spoločnosti. Pritom náprava<br />

nie je nikdy vopred zaručená,<br />

už aj preto, že na tom, čo znamená<br />

náprava, sa dá v modernej dobe len<br />

ťažko zhodnúť. Zrejme chýba aj skutočná,<br />

„prirodzená“ autorita.<br />

Kto by podľa Vás mohol byť touto<br />

prirodzenou autoritou a aká by táto<br />

autorita mala byť?<br />

Dnešný svet má vôbec problémy<br />

s prirodzenými autoritami, ktoré<br />

akoby „neboli na sklade“. Možno to<br />

súvisí s masmediálnou povahou súčasného<br />

sveta, ale aj s uplatňovaním


ROZHOVOR<br />

masovej demokracie – tá si vyžaduje<br />

od verejných činiteľov neustálu a v zásade<br />

nesplniteľnú „sľubotechnu“, čo<br />

ich musí nevyhnutne demoralizovať,<br />

zbavovať autenticity, alebo ich jednoducho<br />

„pošle z kola von“. Osobne si<br />

predstavujem prirodzenú autoritu verejných<br />

činiteľov ako výraz vnútornej<br />

mravnej integrity podporovaný politickým<br />

talentom, predvídavosťou aj<br />

ráznosťou v presadzovaní vecí, ktoré<br />

sú na prospech národného a dnes aj<br />

európskeho celku.<br />

Javia sa Vám v súčasnosti Slováci<br />

spokojnejší, slobodnejší, vyrovnanejší,<br />

lepší? V tejto súvislosti<br />

sa často prehodnocujú pojmy ako<br />

demokracia, liberalizmus, sociálny<br />

štát, práva a zodpovednosť jednotlivca<br />

a spoločnosti.<br />

Ktorí Slováci? Nie sme síce početne<br />

veľký národ, ale dostatočne<br />

rôznorodí, navzájom odlišní, aby<br />

sa dalo len tak ľahko generalizovať.<br />

Zdá sa mi však, že ľudia sú nepochybne<br />

slobodnejší, no len menšia<br />

časť si vie slobodu „užívať“ v pozitívnom<br />

slova zmysle, niektorí ju<br />

zneužívajú, niektorí nevedia, čo si<br />

so slobodou počať a pre ďalších je<br />

skôr príťažou. To však vyplýva z onej<br />

rôznorodosti slovenskej spoločnosti<br />

a z jej neraz neblahých skúseností<br />

v minulosti aj prítomnosti. Bezpochyby<br />

žijeme vo veľmi dynamickej<br />

ére a pre také časy je charakteristické<br />

vedomé aj podvedomé prehodnocovanie<br />

všetkých hodnôt a kategórií,<br />

vrátane politických. Ja osobne považujem<br />

parlamentnú demokraciu<br />

za ešte vždy najlepší zo všetkých nedokonalých<br />

politických systémov<br />

na svete. A práve nedokonalosť demokracie<br />

je výzvou pre občanov<br />

na jej zdokonaľovanie, nie odstránenie.<br />

Do jej zdokonaľovania patrí celkom<br />

prirodzene aj hľadanie primeraného<br />

miesta a úlohy pre štát s jeho<br />

mechanizmami a inštitúciami. Samozrejme,<br />

nemôže ísť o nejaké „definitívne<br />

riešenie“. Všetko ľudské, spoločenské<br />

sa nachádza v neustálom<br />

pohybe, raz väčšmi inokedy menej<br />

viditeľnom, no nezastaviteľnom. – Aj<br />

stagnácia je vlastne pohyb, ale retardačný,<br />

nasmerovaný dolu, k úpadku.<br />

Počas novembra 1989 bola na uliciach<br />

špecifická nálada. Ľudia boli<br />

k sebe niekoľko mesiacov milí, dobroprajní.<br />

Niečo podobné zažívame<br />

počas MS v hokeji... čo je to?<br />

V každej prevratnej dobe, ak okamžite<br />

nevyústi do krvavých konfliktov,<br />

možno vypozorovať akúsi povznesenú,<br />

dobroprajnú náladu, akurát,<br />

že nevydrží pridlho, lebo ju rozložia<br />

a potlačia tvrdé problémy a konflikty<br />

všedného dňa, ktoré sa nevyhnutne<br />

musia objaviť – tak to bolo v dejinách<br />

vždy. V modernej dobe najmä športové<br />

úspechy dokážu na istý čas vyvolať<br />

akýsi pocit kolektívneho spolucítenia.<br />

Je to aj tým, že za nás víťazí<br />

pomerne malý kolektív športovcov<br />

a my, národná masa sa nemusíme<br />

namáhať, stačí emocionálne vzbĺknuť<br />

a radovať sa z (fakticky cudzieho)<br />

úspechu. Takéto situácie sú však<br />

vždy dočasné, preto zvykneme žiť<br />

v očakávaní nových a nových spektakulárnych<br />

úspechov. Najmä moderné<br />

kolektívne športy akoby evokovali<br />

starú požiadavku rímskeho<br />

plebsu „chlieb a hry“, v modernom<br />

variante „blahobyt a zábava“. Mám<br />

pocit, že tento stav ducha moderného<br />

sveta nakoniec vyústi do veľkej civilizačnej<br />

krízy s veľmi nejasným,<br />

možno veľmi bolestivým koncom.<br />

Čo konkrétne myslíte pod veľkou<br />

civilizačnou krízou s možno veľmi<br />

bolestivým koncom?<br />

Zdá sa mi, že naša civilizácia ešte<br />

vždy prináša ohromné prírodovedné<br />

a technické inovácie, no vo sfére<br />

humanitno-kultúrnej a mravnej<br />

sa točí v akomsi začarovanom kruhu.<br />

Medzičasom narastajú vo svete obrovské<br />

nerovnosti. Vyčerpávajú<br />

sa prírodné zdroje, no súčasne rastú<br />

nároky na životnú úroveň, ktorá však<br />

v doterajšom chápaní ešte väčšmi<br />

zaťažuje našu matičku Zem. Tieto<br />

možno neprekonateľné rozpory doterajšieho<br />

vývinu ľudstva môžu vyústiť<br />

do nepredvídateľných katastrof,<br />

ktoré môžu mať – na rozdiel aj od nedávnej<br />

minulosti – vskutku celosvetový<br />

(„zemeguľový“) charakter, a ten<br />

nemôže byť nebolestivý. No ak ľudstvo<br />

globálne pohromy predsa len<br />

prežije, budú spojené s novými<br />

(alebo len staronovými, v rámci daných<br />

antropologických konštánt? –<br />

ťažko predvídať) paradigmami ľudského<br />

života.<br />

Aké vidíte východiská z tejto krízy<br />

pre Slovensko?<br />

Predovšetkým Slovensko nie je<br />

ostrovom, ktorý je chránený pokojným<br />

morom, preto ani východiská<br />

z dnešnej krízy nemôžu byť<br />

špecificky slovenské. Slovensko by<br />

sa malo na ich hľadaní v rámci svojich<br />

možností (ktoré by sme nemali<br />

zámerne, na uľahčenie si našich záväzkov<br />

zmenšovať) aktívne zapájať.<br />

Teda Slovensko... azda každý jeden<br />

z nás na svojom mieste, v celej vertikále<br />

a horizontále našej spoločnosti.<br />

Viem, ľahko sa to povie, ťažšie<br />

sa koná, ale – ostáva nám niečo iné,<br />

ak očakávame a želáme si slušnú budúcnosť?<br />

Igor Mešťánek<br />

mestanek@svetgralu.sk<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


36<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

HORY<br />

Karel Prskavec


Fotograf na vrchole<br />

ám rád hory a predovšetkým Krkonoše, v blízkosti ktorých<br />

M som vyrastal. Domnievam sa, že dole v údoliach sa drží nielen<br />

smog priemyslový, ale aj smog ľudských starostí. V horách sa cítim<br />

voľne a radostne, zvlášť na hrebeňoch hôr. Každý rok sa chodievame<br />

v zime s partiou priateľov lyžovať, v poslednom čase však<br />

lyžovanie zamieňam za výlety s fotoaparátom. A o niekoľko<br />

záberov sa s vami chcem podeliť. Prial by som<br />

si, aby na vás dýchla iskrivá, žiarivá čistota vysokých<br />

hôr kdesi nad oblakmi a opravdivosť živlov, vládnúcich<br />

nad ľudskými obydliami.<br />

Karel Prskavec<br />

prskavec@svetgralu.cz<br />

Na hrebeni<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


Na Mesiaci…<br />

Cesta do oblakov<br />

Fujavica a slnko<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


39<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


ZDRAVIE<br />

Samoliečba<br />

zápalových chorôb<br />

atiaľ čo divá zver je ešte (z)dravá,<br />

„Z človek je už dávno (mľan)dravý“<br />

ergo (ne)zdravý. Nejako takto znela<br />

replika v jednom dialógu známej slovenskej<br />

humoristickej dvojice, naznačujúc<br />

nezdravý, od prírody odtiahnutý<br />

spôsob života prevažnej väčšiny<br />

ľudstva, prinášajúci so sebou množstvo<br />

problémov a komplikácií. Nebolo<br />

to tak vždy, v dávnych dobách<br />

bol život ľudí, ako je všeobecne známe,<br />

oveľa viac spätý s prírodou a jej cyklami<br />

ako je to dnes. Riadiac sa prírodnými<br />

zákonitosťami či zákonmi<br />

prírody sa človek naučil, ako a kde<br />

si má zaobstarať všetko čo potrebuje<br />

k životu a ako žiť v súlade s ňou. Riadiac<br />

sa základným prírodným zákonom,<br />

zákonom pohybu rozvíjal svoje<br />

duševné i telesné poznatky a schopnosti.<br />

Naučil sa zadovážiť si v prírode<br />

nielen poživeň, ale v prípade nemoci<br />

aj liečivé prostriedky na vyzdravenie.<br />

Získané poznatky sa odovzdávali<br />

z generácie na generáciu. Podľa<br />

dochovaných archeologických nálezov<br />

to takto trvalo po mnoho tisícročí.<br />

Časom, keď sa spôsob života ľudí<br />

v niektorých kultúrach prirodzenému<br />

spôsobu života vzdialil, nadobudnuté<br />

vedomosti upadli do zabudnutia. Nie<br />

inak to bolo aj s jedným s najstarších<br />

prírodných liečebných prostriedkov,<br />

ktorého blahodarné liečivé účinky poznalo<br />

ľudstvo už od praveku, s masážou.<br />

Už človek doby kamennej prišiel<br />

na to, že keď si trie zranené alebo<br />

choré miesto, bolesť skôr prejde. Technika<br />

masáže sa vyvíjala po tisícročia,<br />

preto sa niet čo diviť, keď sa už pri prvom<br />

dochovanom písomnom doklade,<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

Rudolf Harčarík<br />

datovanom do doby 5000 rokov pred<br />

naším letopočtom, spomína ako jeden<br />

z mnohých vtedajších liečebných<br />

postupov masáž. Pre niektoré kultúry<br />

staroveku patrila masáž k celkovému<br />

životnému štýlu. Jej liečebné, relaxačné<br />

a vitalizačné účinky využívali<br />

napríklad v Číne, Egypte, Babylone,<br />

Perzii, neskôr v Grécku a antickom<br />

Ríme. V období nazvanom temným<br />

stredovekom, keď na území Európy<br />

prevládal názor cirkvi o hriešnom<br />

tele, bolo poznanie o blahodarnom<br />

pôsobení masáže vytlačené na okraj<br />

záujmu vtedajšej spoločnosti. Moderné<br />

masáže sa začali v Európe rozvíjať<br />

až v 19-tom storočí a to švédskym<br />

misionárom P.Lingom, ktorý<br />

sa počas pôsobenia v Oriente zoznámil<br />

so starobylým umením masáže<br />

a jej blahodarnými účinkami na telo<br />

a dušu. Dnes poznáme veľké množstvo<br />

rôznych druhov masáží, moderných,<br />

aj rôznych tradičných škôl.<br />

Navyše, na základe moderných poznatkov<br />

a rôznych kombinácií s tradičnými<br />

postupmi vznikajú ďalšie metódy,<br />

školy a smery.<br />

METÓDA SAMOLIEČBY<br />

Z VÝCHODNÉHO<br />

SLOVENSKA<br />

V porovnaní s doteraz známymi metódami<br />

je vskutku jedinečná a to hneď<br />

z viacerých hľadísk. Z hľadiska druhu<br />

vyliečených chorôb, jej úžasnej jednoduchosti,<br />

z objavu doteraz nepoznaných<br />

súvislostí a nákladov na liečbu.<br />

Ako to často býva, zrodu mnohých<br />

jedinečných objavov predchádza silná<br />

osobná skúsenosť objaviteľa. Tak to<br />

bolo aj pri zrode metódy samoliečenia<br />

zápalových chorôb Štefana Zakuťanského<br />

z Bardejova. S čerstvým vodičským<br />

preukazom a bezhraničnou dôverou<br />

vo vlastné schopnosti sa vydal<br />

na okružnú cestu po Poľsku a bývalom<br />

Československu. Na spiatočnej<br />

ceste pár kilometrov pred domovom<br />

sa motorka s jazdcom a spolujazdcom<br />

prevrátila. Štefana, vtedy maturanta,<br />

seklo v krížoch. Röntgen neodhalil<br />

na chrbtici nijaké zmeny. Po niekoľkých<br />

týždňoch bolesť spontánne ustúpila<br />

a zdalo sa, že je všetko v poriadku.<br />

Pri fyzicky náročnom zamestnaní<br />

sa časom nepríjemné bolesti v krížoch<br />

vrátili. Chodenie po lekároch, vyšetreniach<br />

a liečeniach nemalo konca. Jeho<br />

zdravotný stav sa postupne zhoršoval,<br />

až nakoniec mal bolesti pri stoji<br />

aj v sede. Navštívil viacerých lekárov<br />

a ukázal im svoje snímky. Bol zmätený<br />

z toho, že každý hovoril niečo iné. Napokon<br />

sa lekári rozhodli pre operáciu<br />

Štefan Zakuťanský


ZDRAVIE<br />

chrbtice. Z rozhovorov s niektorými<br />

spolupacientmi sa dozvedel, že ich<br />

stav sa po operácii zlepšil na istý čas,<br />

ale potom sa ich problémy opäť vrátili.<br />

Po jednom z veľmi bolestivých predoperačných<br />

vyšetrení, lumbálnej punkcii,<br />

nemohol zísť z postele 10 dní. „Čo<br />

ak sa po operácii už nikdy nepostavím<br />

na nohy?“ – premýšľal zúfalý pacient<br />

a s operačným zákrokom nesúhlasil.<br />

Po prepustení z nemocnice mu silné<br />

bolesti chrbtice nedovoľovali stáť, sedieť,<br />

ležať. Bolesť pri zmene polohy<br />

počas spánku ho okamžite prebudila.<br />

„Som úplne vyradený zo života. Nepotrebný<br />

človek, druhým na ťarchu,“<br />

premýšľal. Nechcelo sa mu žiť. Keď<br />

sa pozrel von z okna a videl kráčať<br />

okoloidúcich, pristihol sa, že im závidí.<br />

Že môžu bez bolesti kráčať, pobehnúť,<br />

či len tak z radosti si podskočiť. Uvedomoval<br />

si, čo je to zdravie. Aké veľké<br />

bohatstvo to je, keď je človek zdravý.<br />

Keď ho nič nebolí, keď môže normálne<br />

pracovať, žiť, užívať si život. Keď mu<br />

nedokázali pomôcť v zdravotníctve,<br />

neostávalo mu nič iné, ako sa obrátiť<br />

o pomoc na liečiteľov. No aj tu sa opakovala<br />

skúsenosť ako s lekármi. Každý<br />

mu hovoril niečo iné. Zdrvený stratil<br />

poslednú nádej, že mu niekto pomôže.<br />

Až keď boli vyčerpané všetky možnosti<br />

u liečiteľov a nevedel na koho<br />

sa ešte obrátiť o pomoc, rozhodol sa,<br />

že sa pokúsi pomôcť si sám. Na základe<br />

štúdia medicínskych kníh začal<br />

skúmať svoje telo. Podľa anatómie mu<br />

informácie z kníh sedeli, ale z pohľadu<br />

patológie mu nesedelo mnoho vecí.<br />

Na svojom tele našiel také patologické<br />

nálezy, o ktorých sa nikde nedočítal.<br />

Premýšľal: „Čo to môže byť? Prečo si<br />

to lekári nevšimli? Prečo to nehľadali?<br />

Prečo to prístroje neukázali? Prečo to<br />

neliečia?“ Vyvstalo v ňom množstvo<br />

otázok, a nikto na ne nemal odpoveď.<br />

Vo svojej knihe „Samoliečba zápalových<br />

chorôb“ píše: „Inštinktívne som<br />

cítil, že som asi prišiel na niečo, ale<br />

ešte som nevedel čím a ako to liečiť.“<br />

Skúšal ľudové spôsoby liečby a premýšľal<br />

nad ich funkčnosťou. Raz si<br />

celkom mimovoľne ohmatával telo.<br />

Na niektorých miestach v oblasti krížov<br />

ho zabolelo. Veľmi. Tá bolesť ho<br />

natoľko dráždila, že požiadal manželku,<br />

aby mu práve tieto miesta masírovala.<br />

Po istom čase začala bolesť<br />

v bolestivých miestach ustupovať. Časom<br />

sa mohol nielen predkloniť, ale aj<br />

znovu narovnať. Veľké bolesti chrbtice<br />

však stále nechceli povoliť. Klasická<br />

trecia masáž s olejom už nezaberala<br />

a tak sa rozhodol pre oveľa intenzívnejší<br />

spôsob masáže. Snažil sa cielene<br />

pôsobiť čo najhlbšie v mieste bolesti,<br />

dokonca pri tom využíval odlomenú<br />

nôžku zo stoličky. A pomohlo to. Asi<br />

po polročnom každodennom masírovaní<br />

ťažkosti prestali. Postupne sa hĺbkovou<br />

masážou zbavil aj ostatných bolestivých<br />

miest na chrbtici. Chronické<br />

zdravotné problémy pána Zakuťanského<br />

poznali príbuzní aj susedia. Vedeli<br />

tiež, že sa vyliečil sám. Spontánne<br />

sa s ním začali radiť o svojich zdravotných<br />

problémoch a postupne začali<br />

využívať jeho poznatky a pomoc. Keď<br />

im robil vyšetrenia chrbtice, nálezy<br />

im kreslil do nákresov, ktoré si brali<br />

so sebou. Rovnako im kreslil cviky<br />

na chrbticu, ktoré im odporučil cvičiť.<br />

Na základe spokojnosti s jeho<br />

liečbou sa naňho obracalo stále viac<br />

nemocných. I keď mu jeho pacienti<br />

hovorili, že sa ešte nestretli s tým, aby<br />

im liečiteľ všetko vysvetľoval, o nejakej<br />

metóde sa vravieť ešte nemohlo.<br />

Takých masérov a „naprávačov kostí“<br />

ako bol v tom čase aj on, bolo veľa.<br />

Medzi pacientmi boli aj lekári. Jeden<br />

z nich liečil aj manželku pána Zakuťanského<br />

na ženské problémy. Zhodou<br />

okolností, ani v jej prípade klasické<br />

liečebné postupy nezaberali. Keď jej<br />

stav začínal byť kritický a nepomohla<br />

ani veľmi bolestivá terapia, navrhol<br />

manželke, aby vyskúšali jeho metódu.<br />

Na ich veľké prekvapenie sa choroba<br />

po týždni liečby zastavila a po dvoch<br />

mesiacoch sa vyliečila úplne. Okrem<br />

ženským problémov mala manželka<br />

aj problémy so žalúdočným vredom<br />

o veľkosti približne 3 cm, s ktorým<br />

mala ísť na operáciu. Manželov liečebný<br />

postup opäť zabral a vred aj zápal<br />

zo steny žalúdka zmizli po troch<br />

mesiacoch liečby – a to bez liekov<br />

a chirurgického zákroku. Objav metódy<br />

bol na spadnutie. Tým rozhodujúcim<br />

momentom sa ukázali<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


ZDRAVIE<br />

chronické dýchacie problémy, ktoré<br />

mu spôsobovali nepríjemné pocity počas<br />

práce s pacientmi. Totiž počas vyšetrenia<br />

alebo aj pri masáži bol nútený<br />

kvôli nim neustále poťahovať nosom<br />

a odkašliavať. Úporne premýšľal, ako<br />

by sa tieto nepríjemné problémy dali<br />

vyliečiť. Premýšľal, či by sa to nedalo<br />

vyliečiť jeho spôsobom masáže. Keď si<br />

prehmatával hrdlo, krk a tvár, našiel<br />

pri tom známe boľavé miesta, ktorých<br />

bolo neúrekom. S elánom sa pustil<br />

do masírovania a počas liečby sledoval,<br />

čo sa bude diať. Postupne mu začali<br />

problémy ustupovať a časom sa vytratilo<br />

aj posmrkávanie a odkašliavanie.<br />

Všetky poznatky, ktoré nadobudol<br />

takýmto spôsobom, aplikoval potom<br />

na svojich pacientoch a zakaždým to<br />

fungovalo. Okrem toho sa objavovali<br />

aj vyliečenia ďalších dýchacích ochorení,<br />

napríklad nosových a prieduškových<br />

alergií. Až po objavení liečby<br />

dýchacích onemocnení si časom uvedomil,<br />

že túto samoliečbu si robia aj<br />

zvieratká, že je priam v živočíchoch<br />

zakódovaná. Totiž pri masírovaní určitých<br />

miest na ľuďoch si uvedomil,<br />

že zvieratká si robia masáže na tých istých<br />

miestach ako ľudia. Zadnou labkou<br />

si kopú pod bradu a okolo ucha,<br />

kopú si do krku a ohryzku. Do priedušnice,<br />

do hrude a brucha. Robia si<br />

masáž o rôzne výčnelky, ba dokonca<br />

si robia samonaprávanie.<br />

PRINCÍP SAMOLIEČBY<br />

ZÁPALOVÝCH CHORÔB<br />

V úvode článku som použil repliku<br />

o (z)dravej zveri a ne(z)dravom<br />

človeku s poukázaním na takzvaný<br />

moderný spôsob života, ktorý sa negatívne<br />

odráža na psychickom a telesnom<br />

zdraví ľudí. Zvieratá netrpia<br />

takými chorobami ako ľudia. Sú<br />

v neustálom pohybe. Aj ľudia sa v minulosti<br />

hýbali oveľa viac, neboli takí<br />

mľandraví, ako v súčasnosti. Viac<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

fyzicky pracovali a ich organizmus<br />

sa zahrieval tak, aby prirodzeným<br />

spôsobom bola zabezpečená výmena<br />

látok dôležitých pre telo. V našom<br />

organizme, stavanom na určitú fyzickú<br />

záťaž, sa pri nedostatku prirodzeného<br />

pohybu spomalí tok potrebných<br />

látok na udržanie zdravého<br />

prostredia. To sa prejaví napríklad<br />

vo forme bolestivého miesta. Bolesť<br />

je rečou prírody. Je to reč univerzálna,<br />

zrozumiteľná každému, či je<br />

to človek alebo zviera. Keď živočích<br />

pocíti bolesť, uvedomuje si, že na tele<br />

alebo v tele má choré miesto, ktoré<br />

tam nemá čo hľadať a že ho treba<br />

liečiť. Najbližšia pomoc na liečenie<br />

boľavého miesta je pohyb s tlakom,<br />

teda masáž. Ako som spomínal, dnes<br />

poznáme množstvo druhov masáží<br />

a masážnych škôl. Čím je teda<br />

metóda pána Zakuťanského výnimočná?<br />

Čím sa teda líši od ostatných<br />

druhov a metód? Určite ste si,<br />

milí čitatelia, všimli, keď som písal<br />

o životných peripetiách autora metódy,<br />

že sa vyliečil cielenou a hĺbkovou<br />

masážou bolestivého miesta.<br />

Tieto bolestivé miesta sa nachádzajú<br />

na rôznych miestach nášho tela<br />

a ktorým podľa jeho zistení dovtedy<br />

nikto nevenoval pozornosť. Empiricky<br />

prišiel na to, že v nich treba vidieť<br />

zdroj choroby. Pán Zakuťanský<br />

prišiel na to, ako zistiť pôvod choroby<br />

podľa polohy boľavého miesta.<br />

Toto miesto nazval zápalovým ložiskom.<br />

Ložiská nachádzajúce sa po celom<br />

tele zmapoval a popísal vo svojej<br />

knihe. V nej aj presne popísal liečebný<br />

postup, cielenú hĺbkovú masáž,<br />

ktorú si aplikuje nemocný sám.<br />

Ako hovorí pán Zakuťanský: „Moja<br />

metóda prináša najbližší a najprístupnejší<br />

liečebný prostriedok, ktorý<br />

vlastní každý jednotlivec po celý<br />

život a v hotovej forme. Len je potrebné<br />

ho využiť v správnej dávke<br />

a na správnom mieste.“<br />

MASÁŽNA POMÔCKA<br />

Pre pacientov, ktorí majú obmedzenú<br />

pohyblivosť a kvôli ktorej si<br />

nedokážu sami masírovať zápalové<br />

ložiská, vymyslel pán Zakuťanský masážnu<br />

pomôcku, ktorá pred jej uvedením<br />

do praxe prešla znaleckým klinickým<br />

posúdením v Štátnom ústave<br />

pre kontrolu liečiv. Posudok nepriamo<br />

potvrdil účinnosť jeho metódy, ako je<br />

to popísané v samotnom dokumente:<br />

„Masážna pomôcka slúži na vykonávanie<br />

hĺbkovej masáže rôznych častí tela,<br />

ktoré sú inak pre sebamasáž ťažko dostupné.<br />

Klinické preskúšanie masážnej<br />

pomôcky na hĺbkovú masáž formou dlhodobej<br />

sebamasáže vykonávali osoby<br />

trpiace na bolesti chrbta v hrudnej,<br />

driekovej a bedrovej oblasti. Títo pacienti<br />

si po predchádzajúcej inštruktáži<br />

opakovane vykonávali sebamasáž hyperalgetických<br />

zón, myogelóz a na tlak<br />

citlivých aktívnych bodov na dráhach<br />

močového mechúra a žlčníka, ako aj<br />

autodiagnostikou objavených bolestivých<br />

miest na dorzálnej strane trupu<br />

a končatín. Masážne alebo tlakové<br />

ošetrenie sa v každom z týchto miest<br />

vykonávalo v trvaní 2 - 5 minút. Dĺžka<br />

jednotlivého liečebného sedenia činila<br />

priemerne 30 - 45 minút. Počas terapie<br />

si pacienti ošetrovali priemerne 10 - 15<br />

bolestivých miest, prípadne aktívnych<br />

bodov. Sebadiagnostika i sebamasáž<br />

sa vykonávali cez ľahký odev denne,<br />

alebo v prípade bolestivej reakcie obdeň<br />

v úhrnnom počte priemerne 14 ošetrení.<br />

Výsledky takéhoto klinického preskúšania<br />

boli dobré. U všetkých pacientov<br />

dochádzalo k ústupu bolesti,<br />

k zmenšeniu až ústupu svalových spazmov<br />

a k zlepšeniu hybnosti. Vedľajšie<br />

či nežiadúce účinky sa nevyskytli. Čo<br />

do mechanizmu pôsobenia hĺbková<br />

masáž ovplyvňuje nielen kožu, podkožie<br />

a väzivo, ale aj periost a všetky<br />

v hĺbke uložené reflektoricky zmenené


tkanivá. Tým v sebe spája prvky väzivovej,<br />

segmentárnej a periostálnej<br />

masáže. V dôsledku toho pôsobí nielen<br />

na lokálne patologické a reflexné zmeny,<br />

ale prostredníctvom nervových reflexných<br />

spojení a vzájomných funkčných<br />

vzťahov medzi perifériou a vnútornými<br />

orgánmi či funkciami aj celkovo. Možnosť<br />

účelného využitia pomôcky v autodiagnostike<br />

spočíva vo vyhľadávaní<br />

a objavovaní patologicky a reflexne<br />

zmenených miest, alebo bolestivých bodov.<br />

Ich ošetrenie hĺbkovou masážou<br />

správne zvolenej intenzity vedie nielen<br />

k lokálnym zmenám (napr. k ústupu<br />

svalovej hypertónie, k zlepšeniu prekrvenia<br />

a ústupu bolesti), ale pôsobí aj<br />

na ochorenia či poruchy vzdialených<br />

orgánov a na celý organizmus.“<br />

Objaviteľ neskrýva, že liečba pomocou<br />

jeho metódy je prácna, bolestivá<br />

a zdĺhavá. No dodáva, že so zaručeným<br />

výsledkom. Záleží na človeku samotnom,<br />

či sa rozhodne pre terapiu,<br />

ktorá ho nič nestojí a ktorú si môže<br />

vykonávať sám. Aplikácia metódy<br />

už pomohla ľuďom nielen zo Slovenska<br />

a Čiech, ale aj z Nemecka, USA<br />

aj Austrálie. Ako sa môžu záujemcovia<br />

o túto metódu dozvedieť z knihy<br />

„Samoliečba zápalových chorôb“, táto<br />

metóda je účinná pri množstve chorôb<br />

pohybových, dýchacích aj interných.<br />

A to nielen u akútnych ale aj chronických,<br />

napríklad astmy či alergickej<br />

sennej nádchy. Pre vážnych záujemcov<br />

vedie autor tejto metódy dvoj- až trojdňové<br />

kurzy, počas ktorých vedie absolventov<br />

k tomu, aby si dokázali pomôcť<br />

sami sebe, ale aj svojim blízkym.<br />

Rudolf Harčarík<br />

harcarik@svetgralu.sk<br />

Štefan Zakuťanský<br />

Samoliečba<br />

zápalových chorôb<br />

Novinka!<br />

Pomôžte si v liečbe<br />

svojich ochorení sami!<br />

Naša cena: 12,00 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 11,40 €<br />

Chcel by som vás informovať o zaujímavej liečebnej<br />

metóde, ktorú používali naši predkovia doma pri<br />

liečbe zápalových ochorení. Princíp liečby spočíva<br />

v hĺbkovej masáži zápalových ložísk. Mne sa podarilo<br />

ju znovu objaviť a písomne spracovať. Predtým<br />

sa šírila iba ústnym podaním z pokolenia na pokolenie.<br />

O zápalových ložiskách sa dosiaľ nedalo nikde<br />

dočítať. Podarilo sa mi ich objaviť, zmapovať a opísať.<br />

Röntgenové, CT snímky, magnetická rezonancia ich<br />

neukazujú. Dajú sa zistiť iba hmatom.<br />

Na Slovensku sa táto metóda využíva už vyše 20<br />

rokov. Týmto spôsobom sa vyliečili tisícky prípadov,<br />

ktorí mali chronické choroby a liekmi neboli liečiteľné.<br />

O tom mi píšu ľudia v ďakovných listoch. Dnes, keď<br />

sú v zdravotníctve ťažké časy, človek si môže pomôcť<br />

jednoduchým domáckym spôsobom.<br />

Štefan Zakuťanský<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu<br />

na konci časopisu, alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk.


ŽIVOT<br />

Ako človek dosiahne v živote<br />

ŠŤASTIE?<br />

Mám jednoduchú otázku: Ako<br />

môžem byť v živote šťastný?<br />

Odpovedať na najjednoduchšie<br />

otázky je niekedy najťažšie. Človek<br />

s pojmom „šťastie“ často spája<br />

stav spokojnosti a radosti zo života,<br />

ktorý sa dostaví napríklad po mimoriadnej<br />

udalosti akou je výhra<br />

v lotérii alebo neobvyklý dar. Avšak<br />

toto nečakané „šťastie“ má väčšinou<br />

len krátke trvanie. Človek čoskoro<br />

začne hľadať šťastie nové a trvalejšie.<br />

V skutočnosti však práve neustále<br />

úsilie o šťastie k vytúženému cieľu<br />

nevedie. Šťastie nie je samo o sebe<br />

cieľom, ktorý môže človek dosiahnuť<br />

rovnako ľahko, ako nejakú cestovateľskú<br />

destináciu, kde stačí iba<br />

sedieť v správnom vlaku. Šťastie je<br />

kvalita prežívania. Dostaví sa samo<br />

od seba, ak je náš život harmonický,<br />

ak ho napĺňame zmyslom<br />

a zameriame na cieľ, ak prebieha<br />

usporiadane a nie je sprevádzaný<br />

ani preťažovaním, ani nevyťažením<br />

síl – a predovšetkým: ak máme<br />

pred očami nielen vlastné blaho, ale<br />

i blaho svojich blížnych.<br />

Na tomto životnom zameraní môžeme<br />

a prirodzene tiež máme pracovať,<br />

v ňom spočíva aj náš duchovný<br />

vývoj – a ono nám ako vedľajší produkt<br />

prinesie skutočne trvalý stav<br />

šťastia. Samozrejme nie v podobe<br />

záruky, že sa už v živote nestretneme<br />

s ťažkosťami a krízami. Náš<br />

postoj sa však stane slobodnejším,<br />

optimistickejším, láskavejším, rešpektujúcim,<br />

bude to postoj človeka,<br />

radujúceho sa zo života.<br />

Okrem tohto „stavu šťastia“ existuje<br />

ešte hlbšia podoba šťastia, tá<br />

najhlbšia, je to blaženosť. Týka<br />

sa predovšetkým najvnútornejšieho<br />

jadra našej osobnosti, ducha. Pociťujeme<br />

ju s pribúdajúcim poznaním<br />

Boha: vo vedomí, že sme ako deti<br />

Božie vo stvorení chránení, vo vďačnosti,<br />

že smieme žiť a prežívať.<br />

Taký postoj sa nerozvinie zo dňa<br />

na deň a neprichádza sám od seba.<br />

To sa podarí – alebo pošťastí? – len<br />

s určitou dávkou námahy a poctivého<br />

snaženia. Trvalé šťastie je vždy<br />

výsledkom vlastného úsilia, je odmenou<br />

za vedomý život v zmysle<br />

lásky k Bohu a k blížnemu.<br />

Werner Huemer<br />

werner.huemer@svetgralu.sk<br />

Otázka bola vybraná z knihy<br />

100 odpovědí na životní otázky<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


Severný<br />

pól<br />

ZAUJÍMAVOSTI<br />

sa sťahuje!<br />

Každý má rád, ako sa povie „pevnú pôdu<br />

pod nohami“. Preto prírodné javy ako sú<br />

sopečné výbuchy a zemetrasenia v nás<br />

vzbudzujú pocit ohrozenia. Sú dôkazom<br />

pohyblivosti jadra Zeme a skutočnosti,<br />

že naša domovská planéta podlieha nepretržitému<br />

vývojovému procesu. Od istého<br />

času sa zaznamenávajú aj neobyčajné<br />

pohyby severného magnetického<br />

pólu, ktorý, obrazne povedané, putuje<br />

z Kanady na Sibír. Aký nebezpečný môže<br />

byť tento pohyb pre život na Zemi?<br />

o stáročia ležal severný magnetický<br />

pól pomerne pokojne na se-<br />

P<br />

vere Kanady. Podľa súčasných meraní<br />

sa pohybuje rýchlosťou 55 km<br />

za rok smerom k Rusku. Pri udržaní<br />

tohto tempa by sa mal v roku 2050<br />

nachádzať na Sibíri.<br />

Dôsledky pohybu magnetických<br />

pólov na život na Zemi, napríklad<br />

na ťahy vtákov, sa ešte len ukážu. No<br />

vplyv na techniku vidno už teraz.<br />

So zmenou smeru ručičky kompasu<br />

niektoré letiská museli preznačiť<br />

pristávacie dráhy, lebo navádzajúce<br />

signály, pomáhajúce pilotovi určiť<br />

jeho pristávaciu dráhu, sa udávajú<br />

vo vzťahu k magnetickému pólu.<br />

Táto pomoc je dôležitá najmä pre<br />

stroje, ktoré nepoužívajú navádzanie<br />

GPS.<br />

Ako sa ukazuje, nie je neobyčajné,<br />

že severný magnetický pól (objavený<br />

v r. 1838) „sa prechádza“, ani<br />

to, že sa sila magnetického poľa znižuje.<br />

Na základe analýzy sedimentov<br />

z hlbinných vrtov vedci dokázali<br />

doložiť zmeny magnetického poľa<br />

za posledných 5000 rokov. Magnetický<br />

pól v tomto čase putoval stále<br />

sem a tam medzi Kanadou a Sibírou<br />

a ku geomagnetickým zmenám<br />

dochádzalo, ako už dnes vieme, pomerne<br />

náhle. Len v minulom storočí<br />

„skĺzol“ približne o 1100 km<br />

od kanadského polostrova Boothia<br />

smerom na Sibír.<br />

P<br />

JE HROZBA NOVÉHO<br />

PREPÓLOVANIA<br />

REÁLNA?<br />

ribližne pred 780 000 rokmi si<br />

severný a južný magnetický pól<br />

vymenili svoje pozície. Je nanajvýš<br />

pravdepodobné, že sa táto výmena<br />

bude opakovať, avšak nikto nevie<br />

kedy. Nie je jasné, aký dopad na pozemský<br />

život by táto zmena mohla<br />

mať, no vedci nehovoria o nijakej<br />

„definitívnej katastrofe“.<br />

V<br />

PREPÓLOVANIE AKO<br />

SÚČASŤ SCENÁRA<br />

DOBY KONCA<br />

nábožensko-ezoterických apokalyptických<br />

scenároch sa niekedy<br />

hovorí o presune pólov s nepredvídateľnými<br />

následkami. No jasné rozdiely<br />

medzi magnetickým a zemepisným<br />

pólom niekedy človeku unikajú.<br />

Magnetické pole, o ktorom bola doteraz<br />

reč, obopína Zem ako plášť. Tam,<br />

kde vniká do Zeme, sa nachádzajú<br />

magnetické póly, ktoré ovplyvňujú<br />

ručičku kompasu. Nezávisle od magnetického<br />

poľa tu máme zemepisné<br />

póly, t. j. body na povrchu Zeme, ktorými<br />

prechádza jej (pomyselná) os,<br />

teda oba priesečníky všetkých poludníkov.<br />

Na severnej pologuli sú magnetický<br />

a zemepisný pól vzdialené<br />

od seba asi 500 km, na južnej pologuli<br />

viac než 2500 km.<br />

Scenáre o prepólovaní, ktoré v skutočnosti<br />

hovoria o zemepisných a nie<br />

o magnetických póloch, predpokladajú<br />

nejakú zmenu na vrchole Zeme,<br />

nezávisle od magnetického poľa.<br />

Veľké zmeny v naklonení zemskej osi<br />

nemôžu byť vyvolané známymi fyzikálnymi<br />

silami, preto sa považujú<br />

sa veľmi nepravdepodobné.<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


46<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


POVIEDKA<br />

Joshe<br />

a svätá rodina<br />

Elfriede Herb<br />

rípravy na sviatky môžu byť<br />

P veľmi náročné. Nakúpiť darčeky<br />

a na nikoho nezabudnúť, namáhavé<br />

rozhodovanie čo kúpiť, keď už všetci<br />

všetko majú. A nesmie nič chýbať<br />

na jedenie a pitie, a koho pozvať;<br />

alebo radšej nikoho? Pri tom všetkom<br />

sa môže stať, že na tú najdôležitejšiu<br />

vec človek zabudne.<br />

A čo je to najdôležitejšie? Predovšetkým<br />

uctiť pamiatku oslávenca,<br />

pátrať po zmysle jeho príchodu,<br />

a napĺňať jeho odkaz, aby konečne<br />

nastal na Zemi vytúžený mier, ako<br />

kedysi predpovedal anjel.<br />

Mnohí ľudia nezabudli na podstatu<br />

tej udalosti z dávnych čias.<br />

U niektorých sa vynárajú otázky,<br />

po celý advent sa ich dušou vinú<br />

určité predtuchy, objavujú sa nečakané<br />

odpovede. A mnohým v čase<br />

rozjímania ubiehajú myšlienky<br />

do doby pred dvoma tisíckami rokov,<br />

keď rímsky cisár Augustus prišiel<br />

na myšlienku vykonať sčítanie<br />

svojho ľudu.<br />

„A každý šiel, aby sa nechal spočítať,<br />

každý do svojho mesta…“ Ako<br />

ľahko sa to dnes číta alebo počúva.<br />

No pri spomienkach na tie časy<br />

sa nám vybaví, že vtedy neexistovali<br />

električky, metro, dokonca ani<br />

bicykle, a čistá, jasná obloha patrila<br />

len vtákom, ktorí nerušene tiahli<br />

po trasách, určených prírodou, bez<br />

toho, že by ich ohrozovalo lietadlo.<br />

„A každý šiel“, znamenalo pre väčšinu<br />

ísť pešo; niekedy ľuďom cestu<br />

uľahčovali zvieratá, predovšetkým<br />

osly, na ktorých býval naložený náklad.<br />

Náš príbeh pripomína zvláštnu<br />

múdrosť týchto verných kamarátov<br />

na svojich cestách.<br />

Pre tesára Jozefa výzva na sčítanie<br />

ľudu znamenala, že bude musieť cestovať<br />

zo svojho bydliska v Nazarete<br />

v Galilei do židovskej zeme do mesta<br />

Dávidovho, nazývaného tu Betlehem,<br />

pretože toto mesto bolo jeho<br />

rodiskom. Celé dni by musel byť<br />

mimo domova, a nemohol so sebou<br />

vziať svoju ženu Máriu, pretože bola<br />

vo vysokom stupni tehotenstva, a to<br />

vyžadovalo šetrné zaobchádzanie.<br />

Čo teraz? Každý sa musel dostaviť<br />

do svojho rodiska osobne, neexistovala<br />

plná moc ani žiadna regula<br />

o výnimke v komplikovaných prípadoch.<br />

„Mária, vidíš, musím odísť,“<br />

povedal, „… a pre teba je cesta veľmi<br />

nebezpečná. Nemôžem ťa vziať<br />

so sebou. Mysli na dieťa a blížiacu<br />

sa chvíľu pôrodu.“<br />

Ako asi bolo vtedy Márii? Pozrela<br />

na neho veľkými očami plnými<br />

strachu. Nechce zostať doma, chce<br />

byť pri svojom mužovi, ktorý ju vie<br />

tak dobrotivo a láskyplne chrániť,<br />

chce cestovať s ním. Tu pocítil Jozef<br />

blaho pri srdci, čo býva vždy, keď<br />

ide o lásku, a nakoniec privolil, aby<br />

cestovali spoločne.<br />

Potom šiel do stajne za oslom,<br />

pohladil jeho striebrosivú, zamatovú<br />

srsť a pred nastávajúcou cestou<br />

sa mu zveril: „Joshe, bude to namáhavé<br />

pre teba i pre nás. Celé dni<br />

mimo domova, v noci v preplnených<br />

ubytovniach. Vezmeme si len to najnutnejšie,<br />

aby si to nemal ťažké. No<br />

predovšetkým ponesieš Máriu, tak<br />

opatrne, ako len ti to cesta dovolí.<br />

A prosím ťa, žiadne hlúposti, počuješ?“<br />

Joshe počul, napriamil dlhé<br />

uši a pozrel na Jozefa svojimi veľkými,<br />

ako kryštály žiariacimi očami.<br />

Vo vzduchu bolo niečo významné,<br />

to cítil Joshe všetkými svojimi zmyslami.<br />

Na druhý deň ráno boli všetci<br />

pripravení na cestu, Joshe osedlaný.<br />

Keď mu Jozef zavesil cestovné<br />

tašky, zdvihol hlavu a vydal hlasitý,<br />

radostný ryk ako očakávanie dobrodružstva,<br />

ktoré už vopred vytušil<br />

svojím oslím cítením.<br />

Pripojili sa k jednej karaváne.<br />

Spoločnosť poskytovala istotu, ale<br />

aj útrapy, pretože postupovala neustále<br />

dopredu a nedopriala Márii<br />

prepotrebný odpočinok. Mária<br />

väčšinu času sedela na oslovi, ktorý<br />

ju opatrne niesol, a keď na ňu Jozef<br />

starostlivo pozrel, skrývala svoju<br />

únavu úsmevom, aby ho upokojila.<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


POVIEDKA<br />

Každá námaha raz skončí, a karavána<br />

konečne dorazila do Betlehema.<br />

„Mária, nájdem ti ten najkrajší<br />

nocľah,“ povedal Jozef. Ach,<br />

ako sa tešila na to, keď si konečne<br />

zase oddýchnu!<br />

My už vieme, že to, na čo sa tešila,<br />

sa neuskutočnilo. Mesto bolo<br />

preplnené, cestujúci boli v nocľahárňach<br />

natlačení až po strechu.<br />

Jozefa musel odmietnuť dokonca<br />

i starý Levi, priateľ jeho otca, pretože<br />

jeho dom bol takisto do posledného<br />

miesta obsadený. „Pokiaľ<br />

sa uspokojíte s lôžkom v mojom<br />

ovčíne,“ povedal Levi, „nechám<br />

ho čisto pripraviť; všetky ovce sú<br />

na pastve.“ „Iste, s radosťou,“ odpovedal<br />

s úľavou Jozef. „Ďakujem ti<br />

z celého srdca. Po všetkom, čo sme<br />

zažili, odmietanie, zmätok v meste,<br />

mi stajňa bude tou najkrajšou ubytovňou.“<br />

Tak vošli dovnútra, Mária a Jozef,<br />

za nimi osol. I pre neho bolo<br />

prichystané miesto v kúte stajne,<br />

a tento druh nocľahu vyhovoval<br />

predovšetkým jemu. Konečne<br />

zase slama pod kopytami, k tomu<br />

ešte Mária a Jozef v jeho blízkosti!<br />

Hneď bol Josheho inokedy stoický<br />

pokoj preč. Zdvihol svoje nozdry,<br />

ukázal veľké žlté zuby, ktoré vyzerali<br />

ako fazule a šťastne zaerdžal<br />

svoje dvakrát predĺžené „IA“. Mária<br />

a Jozef sa museli usmiať nad<br />

radosťou zvieraťa a Jozef mu podal<br />

ešte pomaranč, ktorý bol pre<br />

neho jedinečnou lahôdkou. Potom<br />

sa všetci uložili na spanie. Aj Joshe<br />

zaspal hlbokým spánkom; koniec<br />

koncov, bol to osol a nie strážny<br />

pes.<br />

No ich spánok netrval dlho. Mária<br />

tlmene zastenala, dieťa pod jej<br />

srdcom chcelo opustiť ochranné<br />

materské lôžko, pôrod začínal. Jozef<br />

sa prebudil, okamžite bol na nohách,<br />

zvolal: „Mária, zavolám<br />

48<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

pomoc“ a vybehol zo stajne. Vonku<br />

však na okamih zostal ohromený<br />

stáť, sotva sa odvážil dýchať. Hore,<br />

priamo nad stajňou, jasne žiarila<br />

už dlho predtým predpovedaná<br />

hviezda; hviezda so svojím veľkým<br />

svietiacim chvostom, ktorá veštila<br />

príchod Mesiáša, záchrancu ľudstva!<br />

Hviezdu zbadala i neznáma<br />

žena a akoby vedená tajomnou<br />

mocou bežala k stajni. Keď pribehol<br />

so svojou pomocníčkou Jozef,<br />

opúšťala práve svoje miesto a povedala:<br />

„Tvoja žena práve porodila<br />

syna, pomáhala som jej.“ Potom<br />

zmizla tak nenápadne, ako prišla.<br />

Pohľad, ktorý sa naskytol Jozefovi<br />

pri vstupe do miestnosti, ho<br />

prinútil padnúť na kolená. Obklopená<br />

svetlom ležala Mária so žiariacimi<br />

očami na slame, vedľa nej<br />

v jasliach práve narodený chlapec.<br />

Jozef sa zajakavo opýtal: „Mária,<br />

vieš, že tu nad stajňou žiari hviezda,<br />

ktorá ohlasuje Mesiáša?“ Mária<br />

prikývla: „Áno, Jozef, viem to.“<br />

Potom mlčali, jeho ruka spočívala<br />

na jej. – Sťaby si uvedomoval veľkosť<br />

tohto diania, správal sa Joshe<br />

tak ticho, akoby ešte spal. I žiara<br />

v stajni, ktorú hviezda spôsobila,<br />

mu pripadala neobvyklá, doteraz<br />

poznal len žiaru Mesiaca v splne.<br />

Tak sa stal Joshe tichým svedkom<br />

narodenia Syna Božieho, sledoval<br />

celý priebeh bystrými zmyslami;<br />

nič mu neušlo, predovšetkým<br />

nie ten obšťastňujúci okamih, keď<br />

po prvýkrát zaznel detský hlas.<br />

Všetko, čo sa dialo ďalej v stajni,<br />

sledovali oslove veľké oči. Videl,<br />

ako prúdili pastieri a ostatní ľudia<br />

a všetci vzdávali hold dieťaťu<br />

v jasliach; pripadalo mu veľmi<br />

čudné, že je naraz v stajni toľko<br />

ľudí. Hviezda pôsobila ako magnet,<br />

a Jozef musel niektorým prichádzajúcim<br />

zabrániť, aby vstúpili,<br />

aby Mária mala pokoj. Takisto mu<br />

neušlo kúzlo troch kráľov z Východu,<br />

ktorí priniesli dieťaťu dary.<br />

Zlato, ktoré jeden z nich priniesol,<br />

sa podobalo plameňu, ako žiarilo<br />

v odrazenom svetle!<br />

V jednom Joshe ľudí predstihol:<br />

mohol si všetky tieto cennosti prezerať<br />

bez toho, aby po nich túžil.<br />

Jemu stačila čistá voda, ovos, slané<br />

nasekané byliny, tu a tam pomaranč<br />

alebo figy, a bol úplne šťastný<br />

a spokojný.<br />

Skromnosť je pre všetkých oslov<br />

charakteristická, v tom nebol Joshe<br />

výnimka. Pri tomto druhu zvierat<br />

nie je známa žiadna oddanosť<br />

svojmu pánovi, tou sa však Joshe<br />

nápadne odlišoval. Bol priateľský<br />

k ľuďom, hlavne k Jozefovi, svojmu<br />

pánovi, a od zážitku v stajni v Betleheme<br />

slúžil verne a oddane rodine,<br />

ktorú my nazývame „svätou“,<br />

až do svojho konca. Vedený Jozefom,<br />

niesol Joshe starostlivo Máriu<br />

s Ježiškom a všetkými batožinami<br />

do Egypta a po rokoch odtiaľ späť<br />

do Nazaretu. Zvlášť miloval zvučný<br />

hlas dospievajúceho Ježiša, keď ho<br />

volal a rozprával sa s ním; užíval si<br />

jeho ruky, ktoré ho občas pohladili<br />

po srsti, a keď Ježiš ako dieťa vliezol<br />

pod jeho biele bruško, ani nepohol<br />

žiadnou zo svojich silných nôh.<br />

Niekto môže namietať, že osol<br />

Joshe bol predsa iba zviera. – Ach,<br />

čo my už vieme o duši zvieraťa, čo<br />

ju rozrušuje a čo jej robí radosť, keď<br />

je pre ľudí ich vlastná duša často<br />

hádankou!<br />

Skromný a oddaný vo svojom<br />

správaní – kiež by aj človek dokázal<br />

žiť tak prosto, v súlade so zákonmi<br />

stvorenia! Podľa pravdy, ktorú priniesol<br />

očakávaný Mesiáš, narodený<br />

vo svite Betlehemskej hviezdy.<br />

Elfriede Herb<br />

elfriede.herb@svetgralu.sk


ZDRAVIE<br />

Aspirín<br />

pre mozog<br />

Aký nebezpečný je<br />

mentálny doping?<br />

Dnešná rýchla doba kladie na nás veľké nároky. Neustála požiadavka na výkon<br />

vyvoláva potrebu maximálne využívať svoje schopnosti, a tým človeka núti hľadať<br />

rezervy a nové možnosti. Jednou z nich je i doping mozgu rôznymi stimulanciami,<br />

ktorý sa stáva stále aktuálnejším. Podobne, ako sa v športe využívajú<br />

najrôznejšie prostriedky na zvýšenie fyzickej výkonnosti, hľadajú sa i nástroje<br />

na zlepšenie výkonu mozgu. Menej sa však vie, že tieto látky môžu organizmus<br />

človeka výrazne poškodiť.<br />

a optimalizácii schopnosti myslenia<br />

sa intenzívne pracuje. Na jed-<br />

N<br />

nej strane je snaha o zlepšenie výkonnosti<br />

mozgu prostredníctvom liekov,<br />

ktoré sa používajú na liečbu chorôb<br />

ako sú depresia, demencia, syndróm<br />

hyperaktivity a deficit pozornosti<br />

(SHDP). Na druhej strane sa vedci snažia<br />

zvýšiť výkony poznávacích schopností<br />

geneticky zameranými zásahmi<br />

do mechanizmu procesu myslenia.<br />

Niektoré prostriedky pre chorých sú už<br />

voľne dostupné – a stúpa dôvera v to,<br />

že môžu pomôcť zlepšiť výkon mozgu<br />

aj u zdravých osôb.<br />

Využívanie podporných prostriedkov<br />

už nie je žiadnou novinkou.<br />

Prieskum ukázal, že v USA používa<br />

stimulanty na zlepšenie svojho výkonu<br />

tri až jedenásť percent opýtaných<br />

študentov. Z tritisíc opýtaných<br />

zamestnancov v Nemecku používa<br />

podporné prostriedky až päť percent.<br />

Ženy dávajú prednosť látkam, ktoré<br />

povznášajú náladu, zatiaľ čo muži<br />

chcú radšej zlepšovať svoju schopnosť<br />

koncentrácie. Dve percentá<br />

z nich dali najavo, že na pracovisku<br />

pravidelne „dopujú“. 1<br />

Prirodzene sa tu vynárajú otázky,<br />

či majú tieto stimulanty na zdravie<br />

človeka priaznivý vplyv, aké sú ich<br />

vedľajšie účinky a či ich skutočne potrebujú<br />

aj zdravé osoby.<br />

TESTOVANIE<br />

NA ZVIERATÁCH<br />

Začnime prehľadom najznámejších<br />

„neurostimulantov“, ktoré už existujú:<br />

Ritalin sa už dlhšiu dobu odporúča<br />

na zvýšenie schopnosti koncentrácie<br />

u detí so SHDP. Najčastejšie symptómy<br />

tejto poruchy sú nepozornosť, zosilnená<br />

aktivita a impulzívnosť, často aj<br />

emocionálna labilita, ktorá sa prejavuje<br />

výbuchmi hnevu. Hoci sa SHDP<br />

vyskytuje hlavne u detí, občas sa objaví<br />

i v dospelom veku. Výsledky jednej<br />

49<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


ZDRAVIE<br />

50<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

nedávnej štúdie ukázali, že Ritalin dlhodobo<br />

ovplyvnil vývoj stovky takto<br />

postihnutých mladých ľudí, ktorí liek<br />

užívali. V porovnaní s deťmi, ktoré<br />

liek neužívali, bol u nich údajne menej<br />

častý výskyt psychických ochorení,<br />

ba dokonca vraj dosahovali lepšie<br />

školské výsledky. Táto štúdia však<br />

poukazuje len na jednu stranu mince<br />

a sama osebe tak zostáva veľmi odvážnou<br />

a spornou. U zdravých jedincov<br />

neexistujú vôbec žiadne dôkazy<br />

priaznivého pôsobenia Ritalinu, avšak<br />

účastníci jedného pokusu, ktorí<br />

substancie užívali, oceňovali zvýšenú<br />

schopnosť skúmania a poznávania.<br />

Ralph Schumacher, bádateľ v odbore<br />

skúmania účinkov liečiv, vypracoval<br />

pre nemecký spolkový snem znalecký<br />

posudok o neurostimulantoch. V jednom<br />

interview sa zmienil, že študenti<br />

sa pod vplyvom Ritalinu stávajú veľmi<br />

impulzívnymi a roztržitými, predčasne<br />

začínajú s riešením úloh – skôr,<br />

ako získajú všetky informácie, a preto<br />

majú horšie výsledky ako študenti kontrolnej<br />

skupiny, ktorí dostali len placebo<br />

(zdanlivý liek).<br />

Je teda nanajvýš pochybné, či Ritalin<br />

zdravým ľuďom skutočne pomáha.<br />

Iba u potkanov bolo pokusom<br />

jednoznačne preukázané, že Ritalin<br />

zlepšuje pôsobenie dopamínu, látky,<br />

ktorá sprostredkuje komunikáciu medzi<br />

jednotlivými nervovými bunkami<br />

v mozgu, a tým ovplyvňuje schopnosť<br />

učenia. 1,2 (www.ritalindeath.com)<br />

Modafinil sa používa proti únave.<br />

Užíva sa na zdolanie narkolepsie – choroby,<br />

pri ktorej sa objavujú prekvapujúce<br />

záchvaty spánku. Tento liek pôsobí<br />

dobre na zmiernenie následkov<br />

spôsobených únavou po jednom odoprení<br />

spánku. Pri dlhšom vynechaní<br />

spánku už nemá taký výrazný účinok.<br />

Prozac je vyjasňovač nálady, ktorý<br />

zabraňuje opätovnému príjmu serotonínu<br />

– ďalšiemu prenášaču nervových<br />

vzruchov – do nervovej bunky. Tým<br />

predlžuje jeho pôsobenie. Niektorým<br />

ľuďom trpiacim depresiou pomáha<br />

veľmi dobre, iným však menej.<br />

V slovenčine práve vyšla nová<br />

kniha Johna Virapena (autora knihy<br />

Nežiadúci účinok smrť), bývalého<br />

riaditeľa švédskej pobočky farmaceutickej<br />

firmy Eli Lilly & Company;<br />

Kult liekov, v ktorej sa o tomto „liečive“<br />

dozviete podrobnejšie.<br />

Donepezil má u trpiacich Alzheimerovou<br />

chorobou pôsobiť proti odbúravaniu<br />

schopnosti myslieť. Tento<br />

prostriedok bol pokusne nasadzovaný<br />

u starších pilotov na lietadlovom simulátore.<br />

Po tridsiatich dňoch užívania<br />

Donepazil posilňoval pozornosť<br />

pilotov, takže sa lepšie vysporiadali<br />

s ťažkými letovými situáciami.<br />

Amfetamíny sú stimulanty bdelosti.<br />

Sú to však silne návykové látky,<br />

preto je lepšie sa im vyhnúť.<br />

Predstava, že by sme mali k dispozícii<br />

prostriedky na zlepšenie myslenia<br />

bez vedľajších účinkov znie lákavo,<br />

no realita ukazuje, že takýto<br />

prostriedok neexistuje. Neurostimulanty<br />

majú nežiadúce vedľajšie<br />

účinky; u Ritalinu sa dnes predpokladá,<br />

že ho možno brať dlhšiu dobu<br />

bez akýchkoľvek negatívnych dôsledkov.<br />

Jeho pôsobenie u zdravých<br />

ľudí však nie je preukázané. Niektorí<br />

bádatelia sa dokonca domnievajú,<br />

že schopnosť myslenia sa u zdravých<br />

ľudí nedá zásadne zlepšiť.<br />

Táto otázka bola skúmaná aj u zvierat.<br />

Genetickou manipuláciou sa podarilo<br />

vyšľachtiť inteligentnejšie myši.<br />

Mali lepšiu pamäť, rýchlejšie sa učili<br />

a vedeli lepšie poznávať objekty. Súčasne<br />

sa však objavili určité nedostatky.<br />

Jedna myš trpela chronickými<br />

bolesťami, iná vykazovala zvýšené<br />

riziko ochorenia na rakovinu, ďalšia<br />

rýchlo zabúdala to, čo sa raz naučila. 3<br />

Súhrn všetkých poznatkov vyvoláva<br />

otázku, či je vhodné zasahovať do procesov<br />

v mozgu takýmto spôsobom.<br />

ASPIRÍN PRE MOZOG?<br />

Mnohí bádatelia, zaoberajúci sa otázkou,<br />

či vôbec tento „mozgový doping“<br />

užívať, odporúčajú využiť túto ponuku<br />

možnosti na lepšie zdolanie stále<br />

rastúcich požiadaviek na náš výkon,<br />

ako aj na podporu radosti zo života.<br />

To všetko za predpokladu, že s tými<br />

prostriedkami budeme zaobchádzať<br />

zodpovedne. 4 Ulrich Eibach, profesor


ZDRAVIE<br />

teológie a etiky na univerzite v Bonne,<br />

sa k tomuto vyjadreniu stavia kriticky<br />

a pred používaním podobných prostriedkov<br />

varuje. Naozajstná sloboda<br />

vzniká poznaním vlastných hraníc. 5<br />

Niekto môže namietať, že príležitostné<br />

užitie len jedného neurostimulantu<br />

neuškodí, podobne ako užitie aspirínu.<br />

Azda by sme sa mali radšej snažiť posunúť<br />

naše hranice a začať trvale zlepšovať<br />

náš mozog tréningom – podobne,<br />

ako keď športovec zdokonaľuje svoje<br />

svaly.<br />

Je dobré uvedomiť si, že takéto prostriedky<br />

majú vplyv na nervové spoje<br />

predovšetkým pri dlhšom užívaní. Stimulanty<br />

podporujú vykonanie určitých<br />

úloh, koncentráciu a pozornosť,<br />

teda rozumovú činnosť. To sa však<br />

deje na úkor kreativity. Aby sme podporili<br />

kreativitu, je dôležité vedieť vypnúť<br />

rozumové myslenie. To potvrdzujú<br />

aj umelci a skladatelia. 6 Rovnako aj<br />

uvažovanie o uplynulých udalostiach<br />

a zvažovanie budúcich rozhodnutí,<br />

vyžadujúce duševnú činnosť, môže<br />

byť brzdené úlohami vyžadujúcimi<br />

sústredenie a pozornosť. Vnímanie<br />

činnosti nášho ducha, ktorá sa okrem<br />

iného prejavuje pocitmi v brušnej oblasti<br />

nášho tela – presnejšie v oblasti<br />

slnečnej pletene, je, ako objavil neurológ<br />

Antonio Domasio, prvoradým<br />

základom na realizáciu rozumných<br />

rozhodnutí. Pri dlhodobom užívaní<br />

nejakého prostriedku, ktorý podporuje<br />

rozumové myslenie, je preto potrebné<br />

počítať s potlačením kreatívnej<br />

a duševnej činnosti.<br />

PRÍLIŠ MNOHO ÚLOH<br />

ZNIŽUJE EFEKTIVITU<br />

Ukázalo sa, že všeobecnú inteligenciu<br />

nie je ľahké vylepšiť tréningom<br />

mozgu. To vyplynulo z jednej<br />

štúdie, ktorej sa zúčastnilo 11 000<br />

dobrovoľníkov vo veku 18 až 60 rokov:<br />

prvá skupina sa cvičila v riešení<br />

problémov, zostavovaní plánov a argumentovaním,<br />

teda činnosťami,<br />

ktoré sa týkajú všeobecnej inteligencie.<br />

Druhá skupina cvičila krátkodobú<br />

pamäť, pozornosť, priestorové videnie<br />

a matematiku. Tretia skupina hľadala<br />

na internete odpovede na vtipné<br />

otázky. Cvičenia prebiehali trikrát týždenne,<br />

tri týždne, najmenej desať minút<br />

denne. Ukázalo sa, že účastníci<br />

vedeli úlohy svojich skupín riešiť síce<br />

čoraz lepšie, ale ich všeobecná schopnosť<br />

myslenia, schopnosť pamätať si<br />

naučené, posudzovať a učiť sa, sa nezmenila.<br />

7 Ba aj tí najhorlivejší, ktorí<br />

trénovali omnoho viac, ako sa vyžadovalo,<br />

nevykazovali žiadne všeobecné<br />

zlepšenie svojich výkonov. V čom bola<br />

príčina? Podstatným rušivým faktorom<br />

pre našu koncentráciu je snaha<br />

robiť naraz príliš veľa aktivít. Súbežné<br />

vykonávanie mnohých úloh, ktoré<br />

sa dnes často vyžaduje, sa ukazuje<br />

ako bumerang, ktorý vedie na jednej<br />

strane k zníženiu našej schopnosti<br />

koncentrácie a na druhej strane posilňuje<br />

naše úsilie o rýchle dosiahnutie<br />

úspechu. K tomuto záveru došiel neurológ<br />

Martin Korte 8 . Mozog dokáže<br />

pracovať naozaj efektívne len ak robí<br />

jednu činnosť za druhou.<br />

JEDNODUCHÁ<br />

POMOC Z PRÍRODY<br />

Sústredené myslenie unavuje.<br />

Preto neprekvapuje, že k zlepšeniu<br />

výkonnosti poznávania dochádzalo,<br />

keď účastníci pred testom pozorovali<br />

fotografie z prírody, zatiaľ čo<br />

fotografie s mestskými scenériami<br />

k zvýšeniu výkonnosti neviedli. 9<br />

Môžeme predpokladať, že pozorovaním<br />

prírody sa roztržité myšlienky,<br />

zaoberajúce sa minulosťou a budúcnosťou,<br />

zatlačia do úzadia, pozorovateľ<br />

sa dostane do prítomnosti<br />

a ľahšie zvládne riešenie úloh. S tým<br />

môžem súhlasiť aj z vlastnej skúsenosti.<br />

Aj malé prechádzky v prírode neobyčajne<br />

uľahčia oddeliť dôležité od nedôležitého<br />

a so zostreným pohľadom<br />

riešiť otázky.<br />

Nahromadené úlohy sa dajú lepšie<br />

vyriešiť, ak si ich predstavíme obrazne<br />

pred vnútorným zrakom. Takýto obraz<br />

si zapamätáme omnoho ľahšie.<br />

Okrem neurostimulantov existuje<br />

mnoho prirodzenejších metód, ako<br />

zvýšiť svoju výkonnosť bez negatívnych<br />

vedľajších účinkov. Cielená práca<br />

s vnútornými obrazmi a schopnosť sústrediť<br />

sa na prítomný okamih sú len<br />

dve z nich. Každý človek si môže nájsť<br />

spôsob, aký mu najviac vyhovuje a určite<br />

uspeje. Pamätajme si: nikdy nie<br />

sme postavení pred úlohy, ktoré by<br />

sme neboli schopní zvládnuť prirodzenou<br />

cestou – aj<br />

bez jednostranného<br />

dopingu mozgu.<br />

Dieter Malchow<br />

dieter.malchow@svetgralu.sk<br />

Literatúra:<br />

J. Paulus, Überschätzte Glücksbringer,<br />

v: Gehirn und Geist“ 3, 68–73;<br />

J. M. Gutsch, Mahlzeit, DAK<br />

Gesundheitsreport, 2009, Spigel 8, 91<br />

J. Müller-Jung, Hirndoping zweigleisig,<br />

v: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 58,<br />

N1, 2010<br />

J. Lehrer, „Small, furry… and smart“,<br />

v: „Nature“ 461, 862–864, 2009<br />

T. Galert et. al., Das optimierte Gehirn, v:<br />

„Gehirn und Geist“ 11, 40–48, 2009<br />

U. Eibach, Geschöpf oder Schöpfer,<br />

v: „Gehirn und Geist“ 4, 65, 2010<br />

M. Bond, On song; From the heart,<br />

v: „New Scientist“, 29.11.44–49, 2003<br />

A. Katsnelson, No gain from brain training?<br />

v: „Nature“ 464, 1111, 2010<br />

Frankfurter Allgemeine Zeitung,<br />

30. 4. 2010, S. 35<br />

Y. Tang/M. Posner, Attention training and<br />

attentation state training, v: „Trends in<br />

Cognitive Sciences“, 13, 222–227, 2009<br />

51<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


FÓRUM<br />

V Brně se konalo čtvrté přednáškové fórum časopisu Svět Grálu<br />

O neviditelném světě<br />

Druhou listopadovou sobotu<br />

se v Brně uskutečnil čtvrtý ročník<br />

přednáškového fóra časopisu Svět<br />

Grálu. Pořadatelé vybrali pro téma,<br />

jež nazvali Neviditelný svět kolem nás,<br />

tři přednášející. Ředitele nakladatelství<br />

Integrál a bývalého zemského vedoucího<br />

Hnutí Grálu v ČR Artura<br />

Zatloukala, rakouskou spisovatelku<br />

Margot Ruis, která komunikuje s bytostmi<br />

přírody a je autorkou dvou<br />

knih o bytostných, a léčitele Jana Paloučka,<br />

rovněž autora pozoruhodných<br />

knih i oblíbeného Kalendáře<br />

barev. Součástí fóra bylo slavnostní<br />

uvedení a autogramiáda nové knihy<br />

Margot Ruis Bytosti přírody a léčení<br />

Země.<br />

„Předpokládám, že většina z nás<br />

v tomto sále se shodne, že my nejsme<br />

jen viditelná těla, že máme jemnější<br />

podstatu, duši, ducha. A tato duše<br />

nebo duch má také své smysly, je<br />

schopna všestranně vnímat své okolí,<br />

i když je to u ní snad jinak uzpůsobené,<br />

než u fyzického těla. Naše duše<br />

jsou dle svého stavu schopny vnímat<br />

pro naše pozemské oči neviditelnou<br />

vrstvu reality, jež je ovlivňuje. Co ale<br />

víme o tom, jak naše neviditelné okolí<br />

ovlivňuje viditelnou realitu? Přitom<br />

život každého z nás je denně prostoupen<br />

působením neviditelných vlivů,“<br />

zaznělo mimo jiné v úvodu z úst moderátora<br />

Václava Kazdy.<br />

Artur Zatloukal, spoluzakladatel<br />

a již dvacátým rokem ředitel nakladatelství<br />

Integrál Brno, se ve své<br />

52<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

přednášce zabýval několika argumenty<br />

ve prospěch „neviditelného<br />

světa“ a také krátkým přehledem<br />

uspořádání neviditelného světa, jak<br />

je podává Poselství Grálu. „Každý<br />

z nás je v pokušení uznávat jen věci,<br />

kterým rozumí a které odpovídají jeho<br />

obrazu světa. Fakta opačného druhu<br />

s nevolí odmítá, pokud si je vůbec<br />

pamatuje. Člověk se nemění fakty<br />

samými, ale svým postojem uvede<br />

v chod děj změny. Záleží tedy na něm<br />

samém. Teprve až je ochoten rozšířit<br />

si svůj obzor a otevře se mu, může postupovat<br />

dále ve vzdělávání. Potřebuje<br />

k tomu dvě věci: Niterně se přiznat,<br />

procítit, změnit se – a mít pravdivé<br />

vědění,“ řekl A. Zatloukal a jedním<br />

dechem dodal, že obojí má svá úskalí:<br />

„Niterně přesvědčit nás dokáže něco,<br />

co nás dojme, ale přitom nemusí být<br />

pravda. A že je něco pravda, uznáme,<br />

jestli poznáme v učení moudrost,<br />

smysluplnost, že do sebe poznatky<br />

vzájemně zapadají. Tak je tomu i s věděním<br />

o ‘ jiném,‘ neviditelném světě.“<br />

Zatloukal dále názorně seznámil<br />

přítomné s přehledem stvoření, jak<br />

jej pochopil z Poselství Grálu: „Když<br />

vzniklo stvoření – bible popisuje<br />

tento děj slovy ‘Budiž Světlo!‘ – vyrazilo<br />

Boží záření, energie, život ven<br />

z Boží sféry a postupně začaly vznikat<br />

úrovně, sféry, světy, které do té doby<br />

neexistovaly. Teprve daleko, daleko<br />

od dokonalého zdroje života – Boha<br />

vznikl člověk. Pozorováno zdola začíná<br />

neviditelný svět úrovní střední<br />

hrubohmotnosti, můžeme ji také<br />

nazvat úrovní působení slov. Další<br />

úrovní je úroveň myšlenek, tedy úroveň<br />

jemné hrubohmotnosti. Někdy<br />

se nazývá astrální úrovní.<br />

Nad hrubohmotností začíná rozsáhlý<br />

svět jemnohmotnosti. Do ní přechází<br />

člověk po své pozemské smrti,<br />

pokud se příliš nezatížil vinou, slabostmi<br />

a nedostatky. Jemnohmotnost<br />

obklopuje a prostupuje svět hrubohmotný<br />

jako jemný obal nebo vyzařující<br />

aura. Směrem vzhůru pak následuje<br />

svět bytostného – odtud pocházejí<br />

duše zvířat a bytosti přírody, jako jsou<br />

elfové, rusalky aj., starající se o přírodu<br />

a oživující ji. Ještě nad nimi<br />

jsou jejich moudří vůdci, které nazývali<br />

staré národy bohy. Až nad těmito<br />

světy je místo, odkud pochází člověk.<br />

Bible je nazývá rájem. Tady poprvé<br />

procitlo dřímající seménko lidské osobnosti,<br />

odtud bylo samočinně vypuzeno,<br />

aby se mohlo plně vědomě probudit


FÓRUM<br />

až v chladné hlíně hrubé hmotnosti.<br />

Sem se také vrátí jako dospělá, vyzrálá<br />

osobnost po mnohých dobrých<br />

i zlých prožitcích života. Všechny další<br />

úrovně stvoření jsou lidskému duchu<br />

nepochopitelné a nepřístupné, dostává<br />

z nich však posilu shůry.“<br />

V odpoledním programu měla<br />

hlavní slovo Margot Ruis, která<br />

do Brna přijela spolu s manželem<br />

Gerhardem Kogojem. Do češtiny<br />

tlumočila Magdalena Havlová, jež<br />

přeložila i novou knihu Rakušanky<br />

Ruis – Bytosti přírody a léčení Země.<br />

V několika čtených ukázkách nabídla<br />

posluchačům pohled do světa,<br />

který je pro většinu lidí „neviditelný“.<br />

M. Ruis komunikuje s vodními<br />

bytostmi, elfy, dévami stromů<br />

a jinými postavami. Kromě mnoha<br />

milých setkání popsala i jejich naléhavé<br />

volání. „Chybný technologický<br />

a společenský rozvoj poslední doby<br />

přivodil jemnohmotnému prostředí<br />

naší Země utrpení a ohrožuje postupně<br />

i život nás samotných. K léčení<br />

‘Matky Země‘ může každý z nás<br />

přispět vědomějším životem, orientovaným<br />

nikoliv na ‚mít‘, ale na ‚být‘,<br />

na lásku k přírodě, k jejím bytostem<br />

i k sobě navzájem,“ řekla M. Ruis.<br />

Margot Ruis hovořila s přírodními<br />

bytostmi na různých částech planety<br />

a vyhověla přání mnoha z nich,<br />

aby sdělovala lidem dále jejich poselství.<br />

Mnoho let vedla v řadě zemí<br />

semináře, kde učila účastníky v sobě<br />

znovuobjevit přirozenou schopnost<br />

s těmito bytostmi komunikovat. Vedle<br />

seminářů pořádá také přednášky,<br />

napsala dvě knihy, v posledních letech<br />

se její pozornost obrací k potřebným<br />

v Indii, kde spolufinancuje<br />

stavby a provoz škol, domů pro sirotky<br />

a poskytuje pomoc postiženým<br />

záplavami.<br />

V závěru fóra pojal lékař a léčitel<br />

Jan Palouček téma dne v přednášce,<br />

již nazval Přátelství s neviditelným<br />

světem. Na řadě často vtipně a sebeironicky<br />

odvyprávěných životních<br />

příběhů a historek dokládal existenci<br />

„neviditelného světa“ i důkazy vypovídající<br />

o fungování zákona zpětného<br />

působení, o existenci světa myšlenek<br />

i intuici, která může být dobrým<br />

rádcem a pomocníkem, bude-li člověk<br />

správně naslouchat. „Pan doktor<br />

Palouček je renesanční, všestranná<br />

osobnost, dříve lékař, nyní již více než<br />

dvacet let vyhledávaný léčitel, autor<br />

několika mimořádných knih, dlouholetý<br />

přednášející a vedoucí seminářů.<br />

Méně známé je, že je také zručný řezbář<br />

a truhlář a s úspěchem se zabývá<br />

utvářením zahrad. Já i mnoho mých<br />

přátel jej vnímáme jako inspirativní<br />

osobnost,“ uvedl posledního mluvčího<br />

Václav Kazda.<br />

Co do návštěvnosti hodnotí<br />

pořadatelé letošní fórum<br />

za nejvydařenější. Přičítají to zejména<br />

výběru tématu i přednášejících.<br />

„Především Margot Ruis přitáhla<br />

ohromnou pozornost. Je dobře,<br />

že stále více lidí považuje bytosti<br />

přírody za reálné a neodsouvá je už<br />

do říše pohádkového světa,“ zaznělo<br />

od jednoho z účastníků fóra. To potvrzují<br />

rovněž pořadatelé. Moderátor<br />

Václav Kazda uvedl, že téma<br />

Neviditelný svět kolem nás zvolili<br />

spíše intuitivně. „Je to téma, které<br />

se dotýká nás všech a řada lidí se jím<br />

zabývá. Rozhodnutí padlo poté, co<br />

přislíbila účast i Margot Ruis,“ řekl<br />

V. Kazda. Na přednáškové fórum<br />

dorazilo kolem 280 lidí, což je skoro<br />

dvakrát více než vloni. „Ohlasy, které<br />

jsme zaznamenali, byly jednoznačně<br />

pozitivní. Velký zájem byl také o naši<br />

literaturu. Nejvíce ze všech ovšem<br />

o novinku od Margot Ruis,“ uvedl<br />

V. Kazda. Na závěr přečetl úryvek<br />

z Poselství Grálu:<br />

„Odhoďte daleko od sebe všechny<br />

trýznivé myšlenky, zato důvěřujte<br />

svému duchu. Ten si již najde správnou<br />

cestu, jestliže mu ji sami nezazdíte.<br />

Být duchovně svobodný neznamená<br />

nic jiného, než ponechat duchu<br />

v sobě jeho vlastní cestu! On pak nemůže<br />

směřovat jinam než do výšin.<br />

Vždyť tam nahoru ho neúchylně táhne<br />

již sama jeho stejnorodost. Dosud jste<br />

ho od toho zdržovali, takže se nemohl<br />

rozvinout. Spoutali jste jeho vzlet či<br />

jeho perutě.<br />

Základ k výstavbě nového lidstva,<br />

který nemůžete ani nesmíte obejít,<br />

spočívá v této větě: Udržujte krb svých<br />

myšlenek čistý!“<br />

Pořadatelé již nyní slibují zveřejnění<br />

části přednášek na webu, možná<br />

vyjdou přednášky i na CD. Bližší<br />

informace se objeví v časopise Svět<br />

Grálu či na jeho webových stránkách<br />

www.svetgralu.cz.<br />

Marie Šuláková<br />

marie.sulakova@svetgralu.cz<br />

53<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


PODOBENSTVÁ<br />

Ježišove podobenstvá<br />

Kráľovská svadba<br />

(Matúš 22, 1–14)<br />

J<br />

ežiš rozprával tento príbeh: Istý<br />

kráľ chcel vystrojiť svojmu synovi<br />

dôstojnú svadbu. Po skončení<br />

príprav vyslal služobníkov, aby pozvali<br />

vybraných hostí, tí však neprišli.<br />

Užasnutý kráľ poslal iných<br />

služobníkov: „Povedzte, že je<br />

všetko pripravené na hostinu!“ Ale<br />

aj títo poslovia sa stretli s odmietnutím.<br />

Nikto nechcel prísť, každý<br />

mal nejakú výhovorku a radšej si<br />

šiel po svojej práci. Niektorí sa cítili<br />

poslami natoľko obťažovaní, že ich<br />

hanili, týrali alebo dokonca zabili.<br />

Keď pán zistil, ako bolo jeho pozvanie<br />

prijaté, rozhneval sa. Otrasený<br />

spoznal, že títo ľudia nie sú hodní<br />

byť jeho hosťami!<br />

A tak vyslal svojich služobníkov<br />

do ulíc, aby pozvali každého,<br />

koho stretnú. Za krátky čas sa sála<br />

naplnila. Kráľ vítajúc prítomných<br />

kráčal ich radmi. Tu uvidel<br />

muža, ktorý nebol vhodne oblečený<br />

a spýtal sa ho: „Prečo nie si<br />

oblečený do slávnostného rúcha?<br />

Tak málo dbáš na svojho pána<br />

a kráľa?“ A prikázal nevďačníka<br />

vyviesť. Ostatným hosťom potom<br />

povedal: „Mnoho ľudí som<br />

54<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


PODOBENSTVÁ<br />

pozval, ale málokto je toho hoden.“<br />

(Lutherov preklad: „Mnohí sú povolaní,<br />

ale málo je vyvolených.“)<br />

Ježiš sa týmto podobenstvom<br />

obracal k ľuďom zo všetkých<br />

vrstiev, ktorí za ním prichádzali,<br />

aby si ho vypočuli. Podobenstvo<br />

sa vlastne skladá z dvoch<br />

častí. V prvej rozpráva o kráľovi,<br />

ktorý na svadbu svojho syna pozval<br />

hostí, avšak očakávaní hostia<br />

neprišli. Druhá časť popisuje<br />

stretnutie kráľa s človekom, ktorý<br />

síce na hostinu prišiel, ale nevhodne<br />

oblečený.<br />

Ako raz Ježiš povedal, najdôležitejším<br />

prikázaním je: „Milovať<br />

budeš Pána, svojho Boha, celým<br />

svojím srdcom, celou svojou dušou<br />

a celou svojou mysľou!“ (Mt<br />

22, 37). Boh ľudí stvoril zo svojej<br />

lásky. Jeho vôľou je, aby sme<br />

sa postupným vývojom a dozrievaním<br />

stali vedomými ľudskými<br />

duchmi, ktorí môžu nájsť cestu<br />

späť k Nemu do jeho večného kráľovstva.<br />

Chcel vychovať národ,<br />

ktorý mal byť svojím príkladným<br />

pôsobením vzorom pre ostatných<br />

ľudí. Pred stovkami rokov si vybral<br />

židovský národ. Vyslobodil<br />

ho z egyptského otroctva a zveril<br />

mu svoje zákony. Uzavrel s ním<br />

dohodu a ľuďom povedal: „budem<br />

vaším Bohom a vy budete mojím<br />

ľudom“ (3. Kniha Mojžišova, 26,<br />

12).<br />

Tento Bohom povolaný národ<br />

však svoju vernosť opakovane<br />

zrádzal. Nikdy sa nenamáhal prikázania<br />

svojho Boha opravdivo<br />

plniť. V tom tkvie jeho previnenie.<br />

Ťažko potom musel trpieť<br />

následkami svojej neposlušnosti.<br />

Ale Pán sa vždy znovu nad ním<br />

zľutoval. Poslal sudcov, pozemských<br />

kráľov a prorokov, ktorí<br />

mu znovu dodali odvahu a nabádali<br />

k pokániu, k obráteniu, aby<br />

sa tak vyslobodil zo svojej veľkej<br />

viny a núdze. Nakoniec Boh, Kráľ<br />

a Pán vo svojej veľkej láske poslal<br />

na zem svojho syna, aby zachránil<br />

ľud pred blížiacim sa duchovným<br />

zánikom. A k tomu sa vzťahuje<br />

toto Ježišove podobenstvo.<br />

Je pochopiteľné, že v obraznom<br />

deji je „kráľom“ mienený Stvoriteľ.<br />

Chce so svojím zjednoteným<br />

a zrelým ľudom osláviť veľký sviatok.<br />

Má sa sláviť „synova svadba“.<br />

Kristus býva často vyobrazovaný<br />

ako „ženích“, ktorý má „nevestu“,<br />

teda zrelý boží ľud priviesť domov<br />

do večnej, zániku nepodliehajúcej<br />

božskej ríše.<br />

Pán pozval svoj ľud na svadbu.<br />

Všetci sa mali dostaviť na veľkolepú<br />

slávnosť, ale oni na svojho<br />

pána a kráľa zabudli. Už „ženícha“<br />

nepoznávajú. Zatvrdení<br />

a hluchí voči jeho pozvaniu zostávajú<br />

vzdialení jemu i jeho slávnosti.<br />

Poslom božím sa vysmievajú<br />

a niektorých aj zabijú. Pán<br />

musí žiaľ, spoznať, že jeho ľud ho<br />

poslúchať nechce. Božskú výzvu<br />

si už nikto neberie k srdcu! Najdôležitejšie<br />

prikázanie „Milovať<br />

budeš Pána Boha!“ je zabudnuté.<br />

Nemožno sa diviť, že sa kráľ potom<br />

odvracia od tých, ktorí mu<br />

nie sú verní.<br />

Duchovní vodcovia, veľkňazi<br />

a učenci iste pochopili, že Kristus<br />

svojím podobenstvom poukazoval<br />

aj na nich. Uvedomili si,<br />

že ako duchovní vodcovia mali<br />

ako prví nasledovať pozvanie<br />

kráľa. Na to však chýbala ochota,<br />

naopak vzrastala nenávisť voči nepríjemnému<br />

kazateľovi.<br />

Avšak aj po takom trpkom poznaní<br />

zlyhania svojho ľudu sa Boh<br />

neodvrátil od celého ľudstva! Ten,<br />

ktorý láskou je a s láskou k nám<br />

prišiel, ponúka každému z nás poslednú<br />

šancu na záchranu. Svoje<br />

milosrdenstvo teraz plne otvára<br />

aj tým, ktorí doposiaľ stáli mimo.<br />

Ďalšia výzva už nebude! Ktokoľvek<br />

môže prísť a zúčastniť sa Jeho<br />

hostiny. Tak sa naplnia Ježišove<br />

slová vyslovené na inom mieste:<br />

Povolanosť až dosiaľ vyvoleného<br />

národa zanikne. Od tejto chvíle<br />

smie k Nemu prísť každý, kto chce<br />

poslúchať Jeho slovo! –<br />

Potom nasleduje druhá časť<br />

podobenstva. Objavia sa hostia,<br />

sála sa plní. Kráľ sa obráti na jedného<br />

z nich a pýta sa ho, prečo nie<br />

je vhodne oblečený. Opytovaný<br />

nemá uspokojivú odpoveď a ako<br />

nehodný je vykázaný von. –<br />

Kristus očakáva hostí čistých<br />

zvnútra aj zvonku; takých, ktorí<br />

vedia, aká veľká je milosť smieť<br />

predstúpiť pred svojho Pána. Zdrvujúce<br />

sú posledné slová Pána:<br />

„Mnoho je vyvolených, ale málokto<br />

z nich sa ukáže hodný toho,<br />

aby mi v mojom kráľovstve, v kráľovstve<br />

Božom, smel slúžiť!“ Nestačí<br />

teda prijať pozvanie na hostinu<br />

Pána, načúvať jeho slovám.<br />

Človek sa musí aj namáhať a ponúkaný<br />

„pokrm“ spracovať. Musí<br />

podľa Jeho vôle žiť. Potom môže<br />

dosiahnuť vytúžený večný život.<br />

V Lutherovom preklade čítame:<br />

„Blahoslavení sú tí, ktorí slovo počujú,<br />

zachovávajú ho v dobrom<br />

a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou<br />

prinášajú ovocie.“ (Lk 8, 15).<br />

Martin Ernst<br />

ernst@svetgralu.sk<br />

55<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


NÁZORY<br />

56<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

Číslo 34/2012, vyšlo 1. 12. 2012.<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU n. o.<br />

Vojenská 9, 040 01 Košice<br />

Adresa administrácie:<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice),<br />

Roman Levický (Slanec), Rastislav Podivinský<br />

(Trenčianske Teplice), Tomáš Výboch (Komárno),<br />

Václav Kazda (Brno), Anna Štefková (Zlín),<br />

Marie Šuláková (Veselíčko), Artur Zatloukal st.<br />

(Brno), Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová, Igor<br />

Mešťánek, Tomáš Mešťánek, Rastislav Podivinský,<br />

Adela Slováčková, Andrea Stúpalová, Vladimír<br />

Trebichalský, Dagmar Trangošová, Tomáš Výboch<br />

Vydavateľ:<br />

Nadácia Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu n. o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu n. o.<br />

Administrácia SG,<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava),<br />

Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Tomáš Mešťánek (Bratislava)<br />

Marketing:<br />

Pavol Sokol (Pezinok), Oto Výboch (Komárno)<br />

On-line obchod:<br />

Maroš Látal (Bratislava)<br />

Grafika:<br />

Kristýna Franková (Brno), Alena Nairn (Praha),<br />

Martin Pukančík (Košice)<br />

Tlač:<br />

Tiskárna Grafico s.r.o., Opava<br />

Ilustrácie:<br />

• DepositPhotos.com: Ekaterina Fribus, Moscow, Russian<br />

Federation (titul); Roman Sigaev, Moscow, Russian<br />

Federation (5); Michal Boubin, Prague, Czech Republic<br />

(14, 15); Marko Baloncici, London, United Kingdom (16);<br />

Photon (19); Jovan Nikolic (20); Noam Armonn, Tel Aviv,<br />

Izrael (42); George Kuna, Barkan, Izrael (43); Jrp_studio<br />

(44); Matthew Benoit, Smiths Falls, Canada (45); Mara<br />

Zemgaliete, Riga, Latvia (50); Tomas Pavlasek, Frydek,<br />

Czech Republic (zadná strana)<br />

• Dreamstime.com: Serge Villa, Nice, France (46);<br />

Diego Vito Cervo, Bernareggio, Italy (49)<br />

• Svet Grálu: Karel Prskavec, Liberec, ČR (36-39,<br />

52-53); Rudolf Harčarík, Košice, SR (40, 41); redakcia<br />

(9, 23, 31, 35, 57)<br />

• commons.wikimedia.org: (32-34)<br />

• GralsWelt: (8, 10, 12, 13, 24-28, 54 )<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svetgralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky,<br />

i odpovede redakcie. Listy, názory a pripomienky<br />

čitateľov – či už súhlasné, alebo kritické – nás vždy potešia.<br />

A dvojnásobne budeme radi, ak náš časopis prispeje k väčšej<br />

hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Vážení priatelia,<br />

Pránická strava<br />

Najprv by som chcel uviesť, že si<br />

veľmi vážim Vaše dlhoročné úsilie<br />

a starostlivosť, ktorú venujete príprave<br />

a spracovaniu časopisu Svet<br />

Grálu. Vnímam tento počin ako veľký<br />

prínos k šíreniu myšlienok Posolstva<br />

Grálu. Odkazy na neho podľa môjho<br />

názoru môže následne priviesť mnohých<br />

skutočne hľadajúcich až k prečítaniu<br />

Posolstva Grálu.<br />

Nie som síce pravidelným odberateľom<br />

Sveta Grálu (hlavne kvôli nedostatku<br />

času), ale občas sa ku mne niektoré<br />

čísla dostanú. Za veľmi prínosný<br />

výtlačok považujem napr. Svet Grálu<br />

č. 31, v ktorom ma zaujali články týkajúce<br />

sa počutia hlasov. Tiež sa mi tam<br />

páčilo vysvetlenie MUDr. Paloučka,<br />

ktoré bolo plne v súlade s Posolstvom<br />

Grálu. Okrem iného sa v ňom objavilo,<br />

že oná pacientka, ktorej prípad<br />

tam uvádzate, zmenila (pred svojím<br />

ovplyvnením dušami zomrelých) nevhodne<br />

svoju stravu.<br />

Preto som bol prekvapený, keď som<br />

od jednej staršej dlhoročnej čitateľky<br />

Posolstva Grálu dostal Svet Grálu,<br />

zaoberajúci sa „pránickou stravou“.<br />

Váš časopis mi oná pani dala úmyselne,<br />

pretože ona i jej priateľka boli<br />

dosť zmätené tým, čo bolo v uvedenom<br />

článku a následnom vysvetlení<br />

MUDr. Paloučka.<br />

Tieto články som si už aj tak<br />

dávnejšie chcel prečítať, pretože<br />

som sa vzhľadom na závažnosť<br />

témy (a možnom dopade jeho nesprávnej<br />

interpretácie) domnieval,<br />

že MUDr. Palouček tieto hypotézy<br />

dôrazne poprie a na základe Posolstva<br />

Grálu vysvetlí, že to nie je v súlade<br />

s Božou vôľou. Bol som však<br />

až zaskočený tým, že MUDr. Palouček<br />

v článku naopak podporil túto<br />

teóriu „nejedenia“ a k argumentácii<br />

boli dokonca použité aj niektoré fakticky<br />

nepodložené až celkom nevierohodné<br />

údaje.<br />

Okrem toho, Henri Monfort<br />

v článku otvorene priznáva, že si<br />

berie vyžarovania z rôznych plodov,<br />

ktoré niekde vidí. Pokiaľ by to bolo<br />

z plodov, ktoré ešte rastú na strome<br />

atď., nevnímal by som na tom nič<br />

zas také zlé, pretože bytostní môžu<br />

odobrané žiarenie opäť doplniť. Ak<br />

by to však bolo z plodov v obchode,<br />

jedlá ostatných ľudí atď., možno to<br />

podľa môjho názoru brať z duchovného<br />

hľadiska ako „krádež takého<br />

potrebného vyžarovania“. Nehľadiac<br />

na to, že mnohí ľudia, ktorí nečerpajú<br />

energiu z jedla a zároveň aj<br />

z vyšších jemnohmotných či duchovných<br />

úrovní, vysávajú potrebnú energiu<br />

z ostatných ľudí.<br />

Nechcem však týmto nikoho osočovať,<br />

ale skôr by som sa zameral<br />

na možné dopady toho, pokiaľ niekto<br />

uverí tvrdeniu, že do smrti už nemusí<br />

nič jesť. Samo osebe je toto tvrdenie<br />

typickou polopravdou, pretože<br />

sa samozrejme môžeme rozhodnúť,<br />

že do smrti nebudeme nič jesť. Je iba


NÁZORY<br />

otázkou, za ako dlho po prerušení<br />

príjmania potravy zomrieme.<br />

Pokiaľ však niekto na základe<br />

mylných informácií, týkajúcich<br />

sa „pránickej stravy“, prestane jesť<br />

a následne umrie (k čomu vraj už<br />

v zahraničí došlo), tak iste chápete,<br />

že na tom má svoj podiel a nesie za to<br />

zodpovednosť tiež každý, kto takéto<br />

zavádzajúce články vydáva a šíri.<br />

MUDR. JAN PALOUČEK<br />

TÉMA<br />

Pránická strava – a prečo?<br />

Môže existovať, alebo nie?<br />

P<br />

ránická strava je útokom na podstatu<br />

materializmu. Preto sa netreba<br />

čudovať, že sa i tu stretávame<br />

so starým osvedčeným spôsobom<br />

jeho obhajoby. Z rôznych miest zaznieva,<br />

že pránická strava je nezmysel,<br />

lož alebo podvod. To sú tri, stáročiami<br />

preverené nádrže, do ktorých<br />

sa splachujú rušivé názory aj s ich<br />

zástancami.<br />

Zdalo by sa, že tentoraz je už vopred<br />

vyhraté, pretože život bez jedla<br />

a bez vody vedie podľa všeobecne<br />

známych skúseností k istej smrti.<br />

Všeobecne známe skúsenosti však<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

nikdy nie sú tými jedinými skúsenosťami.<br />

Existujú aj menej známe<br />

skúsenosti, ktoré protirečia tým<br />

prvým.<br />

Z čoho je živý človek? Alebo lepšie<br />

povedané, z čoho žije pozemské telo<br />

človeka?<br />

Slová hladovanie alebo hladomor<br />

nevyvolávajú príjemný dojem, podobne<br />

ako slovo dusiť sa. V ľudskom<br />

vedomí sú spojené s ohrozením života.<br />

Podobá sa to dokázanej rovnici,<br />

ktorú si ktokoľvek môže znovu<br />

overiť a bez väčších problémov zažiť<br />

jej platnosť.<br />

Ak sa preruší prívod vzduchu, vody<br />

alebo stravy, ustane po určitom čase<br />

i pozemský život. Aj keď tento čas<br />

závisí od viacerých individuálnych<br />

okolností, jeho najvzdialenejšia hranica<br />

je viac-menej daná.<br />

Na otázku, či existujú javy spochybňujúce<br />

túto rovnicu, odpovie<br />

väčšina ľudí bez zaváhania: „Nie“.<br />

Napriek tomu je tu však celý rad<br />

javov, ktoré svedčia o opaku, alebo<br />

prinajmenšom podkopávajú autoritu<br />

tohto hlasitého „Nie“.<br />

STRAVA A PSYCHIKA<br />

ČLOVEKA<br />

Na bezpodmienečnú zodpovednosť<br />

za to, čo šírime písmom či slovom,<br />

opakovane upozorňoval aj Abd-ru-<br />

-shin.<br />

Nechápem teda, prečo v prípade<br />

diskutovaných článkov, publikovaných<br />

v časopise Svet Grálu, neporovnal<br />

niekto uvedené informácie<br />

so zmyslom Posolstva Grálu. V ňom<br />

sa vyskytujúce výroky od Abd-ru-<br />

-shina predsa celkom jednoznačne<br />

potvrdzujú skutočnosť, že ak chceme<br />

na tejto zemi pôsobiť, musíme sa tiež<br />

zodpovedajúcim spôsobom starať<br />

o svoje pozemské telo (viď rovnomenná<br />

prednáška).<br />

Potvrdzuje to aj nasledujúci citát:<br />

„Tak ako človek nemôže beztrestne<br />

V<br />

äčšina ľudí už určite niekedy zažila<br />

prechodnú situáciu, keď si<br />

zachovali plnú telesnú a duševnú výkonnosť<br />

bez toho, aby jedli. Napriek<br />

potláčať žiadosti tela po jedle a pití,<br />

žiadosti pokoja a spánku, potrebu<br />

vyprázdňovania, ako sa zavčasu<br />

nepríjemne pocíti nedostatok čerstvého<br />

vzduchu a málo pohybu…“ (II,<br />

predn. 14. Je pohlavná zdržanlivosť<br />

duchovne prospešná?).<br />

Napriek tomu, že som vo svojej<br />

knihe Tajomstvo krvi, ktorú som vydal<br />

pred viacerými rokmi, popisoval<br />

priebeh jednodenného pôstu,<br />

tak som počas svojej dlhoročnej<br />

praxe poradcu výživy testovaním<br />

zistil, že pre väčšinu<br />

ľudí nie je pôst vhodný. Stále<br />

sa zosilňujúce dianie vyžaduje<br />

skutočne silné pozemské<br />

telo, pretože oslabením môže<br />

dôjsť k rôznym poruchám,<br />

prípadne to uľahčí možnosť<br />

ataku temnejších duší.<br />

Podľa môjho názoru by<br />

sa tieto varovania mali objaviť<br />

v časopise Svet Grálu. V niektorých<br />

z článkov, publikovaných<br />

v minulom čísle, sa už<br />

síce v tomto ohľade vyjadrili<br />

niektorí autori. Ľudsky hrejivý<br />

bol napr. článok „Jak jsme<br />

jedli, nejedli“. Jednoznačne<br />

sa v tomto ohľade vyjadril<br />

rovnako MUDr. Baranec, avšak žiaľ<br />

len veľmi krátko, čo môžu mnohí čitatelia<br />

prehliadnuť.<br />

Naproti tomu článok MUDr. Paloučka<br />

bol veľmi obsiahly a z prevažnej<br />

časti pôsobil (aspoň na mňa)<br />

skôr ako propagácia „pránickej<br />

stravy“. Napriek tomu, že v závere<br />

sa to MUDr. Palouček snažil uviesť<br />

na duchovnú rovinu, tak predtým<br />

uvádzané výroky typu: „považujem<br />

tento spôsob výživy za možný“,<br />

môžu mnoho ľudí zviesť a priviesť ich<br />

až na tú scestnú predstavu, že môžu<br />

úplne prestať jesť.<br />

Preto by sa nemalo ľahkomyseľne<br />

zahrávať sa s dôverčivosťou ľudí<br />

a predkladať im takéto (zo zahraničia<br />

a z nepodložených<br />

zdrojov<br />

pochádzajúce)<br />

informácie<br />

a tvrdenia, že nemusíme<br />

vôbec nič<br />

jesť. Tieto pokušenia sú o to nebezpečnejšie,<br />

že sa všade možne dozvedáme,<br />

koľko že jedov naša moderná<br />

strava obsahuje. Mnohým sa však<br />

nechce zdržiavať kontrolou zloženia,<br />

zháňaním čistejších potravín,<br />

ich správnym spracovaním a pod.<br />

Keďže čistejšie potraviny (napr. bio)<br />

bývajú drahšie a nemálo ľuďom teraz<br />

chýbajú peniaze, môže pre nich<br />

byť aj celkom lákavá (vy)myšlienka,<br />

že sa tým nemusia zdržiavať a môžu<br />

napríklad prejsť na „pránickú stravu“.<br />

V prípade Vášho záujmu môžem<br />

ponúknuť moje spracovanie tejto tematiky<br />

a zaslanie článku, ktorý by<br />

bol zameraný na to, prečo tu na zemi<br />

ešte musíme jesť. Veď telo i duša potrebujú<br />

potravu!<br />

Prajem správne rozhodnutia a vyciťovanie<br />

Božej vôle<br />

Vít Syrový<br />

Odpoveď<br />

Vierohodnosť historických záznamov<br />

týkajúcich sa „pránickej stravy“<br />

možno samozrejme ľahko spochybniť.<br />

Z tohto dôvodu som v článku<br />

zmieňoval iba prípady, s ktorými<br />

boli konfrontovaní moderní lekári.<br />

V tejto súvislosti upozorňujem<br />

na filmový dokument „Am Anfang<br />

war das Licht“ (Na počiatku<br />

bolo svetlo) rakúskeho režiséra P.A.<br />

Straubingera, ktorý bol do kín uvedený<br />

v r. 2010. Dokument predkladá<br />

rad pozoruhodných faktov<br />

a názory lekárov a ďalších vedcov.<br />

Napriek tomu, že prenecháva konečný<br />

názor každému jednotlivcovi,<br />

je zrejmé, že sa dnes nemožno<br />

57<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012


NÁZORY<br />

vyjadrovať k otázke pránickej stravy<br />

jednoduchým zamietnutím. Myslím,<br />

že s týmto dokumentom by mal<br />

byť oboznámený každý, kto sa chce<br />

k tejto téme vyjadrovať.<br />

Priebeh pôstu, o ktorom je v reakcii<br />

čitateľa zmienka, možno veľmi dobre<br />

laboratórne dokumentovať. Na tomto<br />

predpoklade spočívali tiež očakávania<br />

lekárov, ktorí vykonávali klinické<br />

sledovania osôb živiacich sa „pránou“.<br />

Domnievali sa, že preukážu obvyklé<br />

laboratórne zmeny sprevádzajúce<br />

pôst, to znamená podvod. K ich<br />

prekvapeniu sa však tieto očakávania<br />

nesplnili. To znamená, že mohli<br />

za pomoci vyspelej lekárskej techniky<br />

preukázať stav, ktorý sa vymyká doterajším<br />

predstavám o funkcii ľudského<br />

tela.<br />

Ak sa odvoláva čitateľ na Posolstvo<br />

Grálu ako na základ pre posudzovanie<br />

akýchkoľvek dejov, platí to aj<br />

pre mňa. Zároveň však pre mňa platí,<br />

že všetky existujúce skutočnosti musia<br />

zodpovedať zákonom stvorenia.<br />

Preto si kladiem otázku, ako tento<br />

stav, pred ktorým stoja súčasní lekári<br />

v rozpakoch, uviesť do súvislosti s Posolstvom<br />

Grálu.<br />

Jediné vysvetlenie nachádzam<br />

v jave, ktorý sa nazýva transmutácia,<br />

teda premena prvkov. Tento dej,<br />

ktorý sa v anorganickej prírode vyskytuje<br />

u rádioaktívnych prvkov, je<br />

u biologických organizmov popieraný.<br />

Dôvodom je iste aj skutočnosť,<br />

že ľudské telo nie je zdrojom rádioaktivity<br />

a chýba teda hlavný sprievodný<br />

jav, ktorým sa vyznačuje doposiaľ<br />

známa premena niektorých prvkov.<br />

Z Posolstva Grálu vyplýva, že rádioaktívne<br />

žiarenie je prejavom duchovného<br />

náboja obsiahnutého<br />

vnútri hmoty, kým vedecký svet<br />

sa domnieva, že zdrojom rádioaktívneho<br />

žiarenia je samotná hmota.<br />

Hmotné atómy sú teda nielen<br />

vystavané zvnútra, v smere<br />

58<br />

Svet Grálu<br />

34 | 2012<br />

od duchovného náboja na povrch,<br />

kde sa nachádzajú elementárne častice,<br />

ale sú aj zvnútra, z tohto duchovného<br />

centra, rovnako ovládané. Ak<br />

podlieha hmota v živých organizmoch<br />

a v rastlinách vyššiemu stupňu<br />

organizácie než v anorganickej prírode,<br />

musí to byť prejavom vyššej organizácie<br />

duchovnej sily. Duchovná<br />

sila je teda v živej prírode spravovaná<br />

iným spôsobom, než je to v jej anorganickej<br />

časti, a nemusí sa pri premenách<br />

prvkov uvoľňovať v podobe<br />

rádioaktívneho žiarenia.<br />

Ostáva dodať, že základom na utváranie<br />

a obnovu akéhokoľvek tela musí<br />

byť v každom prípade hmota, ktorá<br />

je uvádzaná do pohybu prostredníctvom<br />

astrálnych predobrazov. To<br />

platí aj pre prípad pránickej stravy.<br />

Tu je dobré poznamenať, že už dýchaním<br />

a pitím vody získava každý<br />

človek hmotu pre svoje telo.<br />

V článku som dostatočne zdôraznil,<br />

že pránickú stravu nepokladám<br />

za žiadne východisko z telesnej núdze,<br />

alebo dokonca za nástroj duchovného<br />

rastu. To je súznačné s tým, že pránickú<br />

stravu odmietam ako prostriedok,<br />

ku ktorému by sa mali uchyľovať<br />

ľudia v akomkoľvek stave.<br />

Pokiaľ som uviedol, že pránickú<br />

stravu považujem za možnú, potom<br />

to pri prostom chápaní znamená,<br />

že táto možnosť existuje ako výnimočný<br />

stav ukazujúci nedostatočnosť<br />

nášho doterajšieho poznania o funkcii<br />

ľudského tela. O možnom účele<br />

týchto dejov som sa v článku vyjadril.<br />

Snahy o umelé dosiahnutie tohto<br />

stavu nemôžu priniesť nič dobrého.<br />

Z doterajších reakcií môžem naopak<br />

potvrdiť, že článok pomohol už<br />

radu ľudí prekonať pokušenie začať<br />

s pránickou stravou. To mi dáva istotu,<br />

že článok možno pri dobrej vôli<br />

pochopiť úplne správne.<br />

Jan Palouček<br />

Finančný systém<br />

Čo sa všetko ešte musí stať, aby ľudia<br />

pochopili, že súčasná finančná<br />

a hospodárska kríza je chybou celého<br />

systému? Kapitalizmus nemožno<br />

reformovať, potrebujeme<br />

nový finančný systém.<br />

(Richard S.)<br />

„Trh“ je prirodzený dej. Je to výmena<br />

tovaru a služieb pomocou<br />

peňazí. Peniaze majú mať iba pomocnú<br />

funkciu, nikdy nemajú mať<br />

moc. Všetko, čo si ľudia obstarajú,<br />

všetky svoje životné potreby, by<br />

mali pochádzať z práce duševnej<br />

alebo manuálnej. Práca je totiž počiatkom<br />

všetkého hospodárenia –<br />

nie peniaze. Peniaze môžu mať moc<br />

iba vďaka úrokovému mechanizmu.<br />

Peniaze možno „zarábať“ bez práce.<br />

To je však legalizovaná nespravodlivosť.<br />

Okrem toho peniaze patria<br />

spoločnosti – nesmú sa prenechávať<br />

súkromným peňažným ústavom.<br />

Kde je potom finančná zvrchovanosť<br />

štátu?<br />

Pri týchto podstatných chybách<br />

v kapitalistickom finančnom systéme<br />

sa nesmieme diviť dnešnej situácii<br />

vo svete. Vo svojej dlhej histórii<br />

vytvoril kapitalizmus majetkovú<br />

štruktúru, ktorá sa vysmieva každej<br />

sociálnej spravodlivosti. Zodpovednosť<br />

za to majú tí, ktorí vládnu.<br />

Majú sa starať o to, aby vznikol finančný<br />

systém, ktorý bude slúžiť<br />

všetkým ľuďom. No demokracia,<br />

ktorá sa podriaďuje totalitnej forme<br />

vlády, ním zjavne nie je. – Peniaze<br />

sa predsa týkajú všetkých ľudí, a tak<br />

všetci ľudia spoločne by mali premýšľať<br />

a konať tak, aby opäť slúžili<br />

svojmu pravému účelu.<br />

(Redakcia)


Novinka<br />

Svet Grálu on-line<br />

Už nemusíte byť stále on-line,<br />

stiahnite si časopis vo formáte PDF!<br />

Predplaťte si on-line časopis SVET GRÁLU<br />

za 7,90 € na rok.<br />

Získate tak neobmedzený on-line prístup<br />

ku všetkým časopisom, ktoré doteraz vyšli,<br />

na obdobie jedného roku.<br />

Predplatné sa uhrádza on-line platobnou kartou,<br />

takže si časopis môžete listovať už<br />

o niekoľko sekúnd po úhrade!<br />

Svet Grálu TV na YouTube<br />

Svet Grálu TV<br />

ponúka multimediálny priestor k časopisu „Svet Grálu“,<br />

ktorý sa zaoberá duchovnými súvislosťami v živote.<br />

Jeho tvorcovia a prispievatelia čerpajú z poznania diela<br />

Posolstvo Grálu – Vo Svetle Pravdy od Abd-ru-shina.<br />

Video ukážky prinášajú nielen inšpiráciu pri hľadaní<br />

odpovedí na duchovné otázky, ale aj praktické podnety<br />

od odborníkov. Vďaka hlbšiemu vnímaniu sveta dokážu<br />

poradiť jedinečným spôsobom a pomôcť tak človeku<br />

v ťažkých životných situáciách.


Prečo je medzi nami tak málo harmónie?<br />

Harmónia nie je stav, keď sú s nami ostatní zajedno,<br />

pretože nikto nie je tak ďaleko,<br />

aby mohol sám seba považovať za správne meradlo.<br />

Harmónia spočíva jedine v dodržiavaní Božích zákonov.<br />

A tomu sa musíme všetci ešte len učiť.<br />

Richard Steinpach

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!