20.12.2018 Views

OKONr2

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Z Katarzyną Oleksy rozmawiają<br />

Eżbieta Gąsior, Katarzyna Morawska, Karolina Piech<br />

Katarzyna Oleksy została wybrana nową Przewodniczącą Samorządu na kadencję 2018/2019. Wywiad na<br />

temat jej ambicji i planów.<br />

OKO: Dlaczego chciałaś zostać<br />

przewodniczącą?<br />

- Chciałam zostać przewodnicząca, ponieważ już<br />

od 1 klasy angażowałam się w życie samorządu.<br />

W gimnazjum byłam dość nieśmiałą osobą, ale w<br />

liceum postanowiłam to zmienić i właśnie praca<br />

w samorządzie bardzo mi w tym pomogła.<br />

OKO: Jak myślisz, które z twoich cech charakteru<br />

pomogą Ci być dobra przewodnicząca?<br />

- Na pewno to, że jestem otwarta na propozycje i<br />

ludzi, staram się być zawsze życzliwa i<br />

bezkonfliktowa, staram się zawsze rozwiązywać<br />

sprawy, aby obie strony były zadowolone, wydaje<br />

mi się też, że jestem osobą, która umie zarządzać<br />

grupą. Uważam, że dzięki tym cechom<br />

charakteru, jakie posiadam sobie poradzę. Na<br />

pewno staram się rozważać każdą propozycje i<br />

mieć dobre relacje ze wszystkimi w szkole.<br />

OKO: Uważasz, że dobrze będzie ci się<br />

sprawowało twoja funkcje?<br />

- Myślę, że to zależy od obu stron. Ja wychodzę<br />

naprzeciw ludziom w szkole i naprawdę jestem<br />

tutaj, aby mówić za nas wszystkich, być dla<br />

wszystkich w szkole, być tą pomocną ręką w<br />

trudnych sprawach np. z nauczycielami,<br />

koleżankami czy kolegami.<br />

OKO: Jakie projekty chcesz zrealizować w tym<br />

roku szkolnym?<br />

-Tak jak mówiłam na wyborach, chcę 6 grudnia<br />

zrealizować dzień z kolorem czerwonym, czyli nie<br />

będziecie pytania, jeśli będziecie mieć na sobie<br />

coś czerwonego, jednak w grę nie wchodzą<br />

czapki mikołajkowe i to samo chciałabym<br />

zorganizować na Wielkanoc, tylko, że zamiast<br />

koloru czerwonego tym kolorem wiodącym byłby<br />

żółty. Planowałam też zorganizować piknik szkolny<br />

i kiermasz różnych dzieł np. sesji fotograficznej, z<br />

których wszystkie zyski zostałyby przekazane na<br />

jakąś fundację. Angażowałam się też w<br />

zorganizowanie akcji dla zwierzaka, chciałabym<br />

by podobnie jak w tamtym roku była poczta<br />

walentynkowa. Przy okazji dnia sportu będzie<br />

zorganizowany dzień zdrowia, który ma na celu<br />

promocję zdrowego odżywiania, o które jak<br />

wiadomo szczególnie w roku szkolnym jest trudno.<br />

Planujemy zorganizować wtedy kiermasz, na<br />

którym będą sprzedawane jakieś zdrowe<br />

przekąski.<br />

OKO: Masz jakieś obawy?<br />

- Obawy miałam na początku już przed<br />

wyborami, że coś źle powiem, że coś zostanie<br />

odebrane nie tak, jak bym chciała. Obawy mam<br />

też przed każdym apelem, że np. się pomylę i<br />

będzie to wyglądało tak jakbym się nie<br />

przygotowywała. Tak naprawdę każdy wyższy<br />

punkt, który sobie stawiamy sprawia to, że sobie<br />

radzimy coraz lepiej. Im wyżej się wspinamy tym<br />

fajniejsze rzeczy możemy później osiągnąć.<br />

OKO: Czego Ci wszyscy gorąco życzymy,<br />

strona 10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!