20.12.2018 Views

OKONr2

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2<br />

MIEJSCE<br />

chce, gra nie narzuca nam żadnych schematów)<br />

wychowała prawdopodobnie część młodzieży<br />

naszego liceum i polskich Youtuberów, którzy<br />

swoją karierę zaczynali właśnie od wrzucania<br />

filmików z Minecrafta.<br />

Fifa 19... Nigdy nie przepadałem za tą serią, oraz<br />

kolejnymi jej odsłonami. Co roku wychodzi prawie<br />

ta sama gra, tylko z innym numerkiem.<br />

Na miejscu drugim, słynne Simsy. Lubiany<br />

symulator przyciąga głównie uczennice 12-stki.<br />

Gra ta w większości ogrywana jest przez płeć<br />

piękną, gdyż panie lubują się w bardziej<br />

spokojnych tytułach, niekoniecznie w<br />

"strzelankach".<br />

4<br />

MIEJSCE<br />

3<br />

MIEJSCE<br />

Fenomenem jest też popularna na aplikacji<br />

messenger gra zwana przez uczniów "Rybkami".<br />

Nie ukrywam że nie rozumiem jak to może być<br />

popularne.<br />

Trzecie miejsce ex aequo zajmują dwa popularne<br />

tytuły - Minecraft oraz Fifa 19. Klockowy świat<br />

Minecraft rozwijany jest od 2012 roku, czyli<br />

oficjalnej premiery gry. Ta gra typu sandbox (z<br />

ang piaskownica, możliwość robienia tego co się<br />

Inne lubiane tytuły to między innymi Overwatch,<br />

GTA 5 i obecny władca gier bat tle royale<br />

Fortnite. Jak widać gusta są podzielone, a<br />

środowisko graczy dość różnorodne. Wiedza którą<br />

pozyskaliśmy przy okazji ankiety, pomoże Oku w<br />

przyszłości z ewentualnymi konkursami, lub<br />

turniejami z danej gry. Między innymi przy Wielkim<br />

Turnieju w karciankę Hearthstone, który odbędzie<br />

się po Nowym Roku. Chętnych zapraszam na<br />

ostatnią stronę, a tym czasem odmeldowuję się.<br />

strona 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!