20.12.2018 Views

OKONr2

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Radzi<br />

Igor Wielgus<br />

Pewnie nie jeden z Was wie, czym jest RPG. Kojarzycie takie serie jak Wiedźmin, Mass Effect czy Dragon<br />

Age, ale czy wiedzieliście, że istnieją także gry o takiej samej nazwie, do których potrzebujemy tylko papier,<br />

ołówki i kości? Zaciekawieni? Chcecie spróbować takiej formy rozrywki? Jeśli tak, to zapraszam na ten krótki<br />

poradnik dla laików, w którym bardzo ogólnie przedstawię Wam krótkie porady, jak wejść do tego świata<br />

pełnego świetnej zabawy.<br />

Czym tak w ogóle są te papierowe gry RPG?<br />

Pierwsze, na co zwrócę Waszą uwagę to sam<br />

skrót RPG, który oznacza Role Playing Games,<br />

czyli w polskim przekładzie gry z odgrywaniem roli,<br />

nazywane też grami fabularnymi czy<br />

narracyjnymi. Żeby zagrać potrzebujemy<br />

przynajmniej 3 osoby, które będą odgrywały<br />

fikcyjne postacie w różnych wyimaginowanych<br />

światach. Jeden z grających musi wziąć na siebie<br />

rolę Mistrza Gry (w skrócie MG), czyli gracza<br />

prowadzącego całą rozgrywkę, odgrywającego<br />

wiele ról i będącego centrum całej zabawy. To<br />

właśnie MG musi przygotować całe spotkanie,<br />

aby wszyscy mogli bawić się dobrze. Jednak<br />

każda gra potrzebuje zasad, nie inaczej jest w<br />

papierowym RPG. Wszystkie je możemy odnaleźć<br />

w podręcznikach głównych. Tam dowiemy się w<br />

jakim świecie dzieje się akcja scenariusza, jak<br />

tworzyć bohaterów, oraz poznamy mechanizm<br />

samej rozgrywki. Podstawowymi systemami RPG<br />

są m.in. Warhamer Fantasy Role Play, Dungeons<br />

and Dragons, czy Dark Heresy. Całą tą lekturę<br />

strona 20<br />

musi przeczytać MG, aby dobrze przygotować<br />

sesje, lecz nie zaszkodzi też, jeśli inni gracze<br />

dowiedzą się nieco o świecie i wczują się w<br />

klimat. Gdy już wytłumaczyłem wam, czym są gry<br />

fabularne, to możemy przejść do porad<br />

dotyczących wejścia w świat RPG.<br />

1. Znajdź kogoś, z kim możesz zagrać.<br />

Jeśli jesteś już zmotywowany, żeby zagrać,<br />

musisz po pierwsze znaleźć osoby, które będą<br />

zainteresowane tego typu rozrywką. Najpierw<br />

popytaj znajomych, czy któryś z nich gra lub chce<br />

zagrać z Tobą. Gdy okaże się, że nikt z nich nie<br />

będzie zainteresowany, będziesz zmuszony<br />

poszukać grające już osoby. Najłatwiej znajdziesz<br />

je na różnych grupach facebookowych pod<br />

nazwami Gramy RPG + nazwa miejscowości (np.<br />

RPG Kraków Gramy, do której sam należę). Tam<br />

poznasz graczy, którzy chętnie umówią się na<br />

sesję, oraz wyjaśnią ci różne, z początku<br />

skomplikowane, zasady gry. Możesz także<br />

odwiedzić jakieś konwenty RPG, gdzie na pewno<br />

znajdziesz bez problemu ludzi do rozgrywki. Jeśli

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!