20.12.2018 Views

OKONr2

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

E. G.: Co wykłada Pan na uczelniach?<br />

M.B.: Uczę malarstwo na Uniwersytecie<br />

Pedagogicznym. Mam tam studentów,<br />

którzy realizują swoje projekty według<br />

tematów wybranych przez siebie,<br />

wykonane w określonym wyrazie<br />

artystycznym. Są to np. motywy<br />

muzyczne, inspiracje czarno-białym<br />

filmem, czy tez sztuką japońską:<br />

malarstwem i drzeworytem w postaci<br />

kimon-ubrań japońskich.<br />

K.P.: Czy lubi Pan pracę z młodzieżą?<br />

M. B.: Zdecydowanie tak. Myślę, ze praca<br />

z młodzieżą jest bardzo ciekawa, ale<br />

zależy od tego, jaką grupę się ma. Jeśli<br />

jest ona otwarta na sztukę, to naturalnie<br />

lubię z nią pracować.<br />

E. G.: Gdzie można zobaczyć Pana<br />

prace?<br />

M. B.: Można je zobaczyć w Jazz Clubie u<br />

Muniaka przy ul. Floriańskiej 13. Mam tam<br />

stałą galerię, gdzie można również przyjść na<br />

koncert jazzowy.<br />

E. G.: Czemu gra Pan akurat jazz?<br />

M. B.: Chyba dlatego, że gram na saksofonie. Jest<br />

to instrument bardzo często wykorzystywany do<br />

muzyki jazzowej. Cechą charakterystyczna jazzu<br />

jest improwizacja. Ma ona to do siebie, ze jest w<br />

niej wolność interpretacji, ale według ściśle<br />

określonych schematów i kanonów. Ma ona<br />

jednak większą swobodę niż muzyka klasyczna.<br />

E.G.: Jak długo gra Pan jazz?<br />

M. B.: Gram odkąd przyjechałam do Krakowa,<br />

czyli w wieku 23 lat.<br />

K.M.: Skąd umiejętność grania nie tylko na<br />

saksofonie, lecz także na pianinie?<br />

Marek Batorski, Blue in Green, 2012.<br />

E. G.: Wiadomo, ze grywa Pan w klubie Chicago i<br />

w Jazz Clubie u Muniaka. Czy występuje Pan w<br />

innych miejscach?<br />

M. B.: Gram też w Jazz Clubie Harris, Jazz Clubie<br />

Kornet oraz biorę udział w wielu projektach,<br />

głównie festiwalach jazzowych, gdzie wystawiam<br />

również swoje obrazy. Prezentowałem swoją<br />

twórczość na Festiwalu Jazzowym w Piwnicy pod<br />

Baranami, a także w Międzynarodowym Festiwalu<br />

Memorial Miles Davis w Kielcach.<br />

E.G.: A co jest Pana pasją?<br />

M. B.: Moją pasją jest uczenie, ponieważ bardzo<br />

lubię przekazywać sztukę w formie wernisaży i<br />

koncertów, czyli za pomocą „żywej materii” sztuki,<br />

a nie suchymi faktami z książek.<br />

E. G. Dziękujemy bardzo za rozmowę.<br />

M. B.: Ze szkoły muzycznej.<br />

strona 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!