20.12.2018 Views

OKONr2

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

- Kanały ściekowe i burzowe.<br />

Posiadają wielu zwolenników. Kierują<br />

się swoimi własnymi zasadami, z<br />

których najważniejsza mówi: ,,Kiedy<br />

pada nie wchodź do kanałów (When<br />

it rains, no drains)”. Jest to jedna z<br />

najbardziej niebezpiecznych form<br />

eksploracji. Często określone jako<br />

draining.<br />

-Tunele tranzytowe. Bardzo rzadko<br />

uprawiana odmiana ze względu na<br />

wysokie mandaty. Mimo to śmiałków<br />

chcących podziwiać podziemne<br />

tunele metra czy kolei nie brakuje na<br />

całym świecie.<br />

-Tunele techniczne. Służące zazwyczaj dużym<br />

instytucjom jak np. szpitale. Na kampusach często<br />

odwiedzane przez studentów. Zaliczane są do<br />

hackowania dachów i tuneli. Ostatnimi laty są<br />

one jednak zabezpieczane.<br />

Legendy jakich mało<br />

Urbex to jednak nie tylko zwiedzanie pięknych,<br />

zniszczonych i zapomnianych miejsc. Jest to<br />

również śledzenie poczynań ,,miejskich legend”.<br />

Są to informacje rozpowszechnione w internecie<br />

lub innych mediach mające na celu wzbudzenie<br />

w ich odbiorcy wielu emocji.<br />

Przykładami są na przykład czarne<br />

wołgi, czy tajemnicze nagranie<br />

przedstawiające doktora z okresu<br />

czarnej śmierci, przekazującego różne<br />

ukryte wiadomości (potwierdzono, iż<br />

nagranie kręcone było w<br />

opuszczonym polskim ośrodku dla<br />

psychicznie chorych)<br />

Fot. 2. Cmentarz samochodów koło Warszawy (strona: into the shadows.pl).<br />

Dreszczyk emocji<br />

Zdarza się, że niektóre miejsca bywają<br />

nawiedzone. Do jednego z ciekawszych takich<br />

zdarzeń doszło w województwie mazowieckim,<br />

gdy mężczyzna wraz z kilkuletnim synem zwiedzali<br />

ruiny starego dworu. W pewnej chwili chłopiec<br />

zaczął dziwnie się zachowywać. Wyglądało na<br />

to, że mówi do kogoś stojącego przed nim w<br />

głębi budynku. Zaniepokojony mężczyzna zabrał<br />

chłopca z tego miejsca, a gdy spytał go do kogo<br />

mówił, ten odparł: ,,Do tego czarnego pana”.<br />

Domyślać się można kim jest tajemnicza zjawa,<br />

która ukazała się w tym miejscu.<br />

Jeśli zainteresował Cię ten<br />

materiał, zajrzyj na strony<br />

Facebook<br />

- Żądny Przygód;<br />

- Urbex history.<br />

Fot. 3. Urbex. Autor: Pixxel_Worx (strona pixabay.com).<br />

strona 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!