24.06.2019 Views

ДомИНо 43

Часопис Дома ученика у Јагодини

Часопис Дома ученика у Јагодини

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ДРУГИ меморијални турнир<br />

„Јован Мијатовић“<br />

Други по реду меморијални турнир у шаху и<br />

стоном тенису „Јован Мијатовић“ ове године је одржан у<br />

периоду од 22 - 24.јануара. Такмичари су се надметали<br />

у стоном тенису 22. док се такмичење у шаху одвијало и<br />

23. и 24. јануара због начина такмичења у шаху<br />

(швајцарски систем). Ове године имали смо већи одзив и<br />

заинтересованост за учешће на турниру.<br />

Са сетом и носталгијом сећамо се свих лепих<br />

прошлих дана са Јованом у спорту и дружењу. Био нам<br />

је омиљени друг, пријатељ, ученик увек спреман за<br />

сарадњу, помоћ,<br />

да прихвати и<br />

саслуша, да уважи<br />

савете својих професора да насмеје, да помири, да развесели. Наша је<br />

обавеза и задовољство да чувамо сећање на Јована као вредног и<br />

посвећеног спортисту. . Сам циљ турнира је сећање на Јована, такмичење,<br />

позитивна атмосфера, задовољство. Сви такмичари су победници.<br />

Турнир је отворио и учеснике поздравио директор Дома Марко<br />

Маљковић.<br />

Такмичење у шаху је било појединачног типа. Није било мушке и<br />

женске конкуренције већ су сви учесници ушли у заједнички жреб. Укупно<br />

је било 34 такмичара и то: из техничке школе „Никола тесла“ њих<br />

осморо, из ШК „Каблови“ Јагодина 7 такмичара и то чланови омладинског<br />

састава клуба и 19 такмичара из нашег Дома. Главни судија тунира је био<br />

Бобан Милојевић.<br />

Играло се 7 кола, првог и трећег дана по два, другог дана три кола.<br />

После трећег дана такмичења, добијен је победник турнира за ову<br />

сезону. То је, као и претходне године био наш Никола Миклић, члан<br />

шаховске секције и репрезентације дома и члан НШК „Јагодина“ са 6 поена. Друго место је освојио Николић<br />

Јанко члан ШК „Каблови“ Јагодина који је освојио 5 ½ поена, док је треће место заузео Рашић Ђорђе ученик ЕГШ<br />

„Н.Тесла“ из Јагодине са 5 поена.<br />

Такмичење у стоном тенису је било појединачно у мушкој и женској конкуренцији. Пријављено је 30-ак<br />

такмичара: ученици нашег Дома, студенти Факултета педагошких наука, као и ученици ЕГШ „Никола Тесла“ из<br />

Јагодине.<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!