24.06.2019 Views

ДомИНо 43

Часопис Дома ученика у Јагодини

Часопис Дома ученика у Јагодини

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ПРВОООООО место на Републичкој домијади у Лесковцу<br />

Марко Степановић - Музичка секција је<br />

била једна од најбољих ствари за бег од<br />

свакодневних „проблема“ овде, исто тако је<br />

била добра ствар за упознавање са добрим<br />

људима. Заправо је била нешто најбоље<br />

последње три године колико сам њен члан.<br />

Углавном, помогла ми је да побољшам свој<br />

таленат кога нисам био ни свестан. Са сваком<br />

наредном пробом били смо бољи и бољи јер<br />

је свако давао свој максимум. Моје очекивање<br />

од рада музичке секције није било велико,<br />

али се то мишљење јако брзо променило. Ако<br />

било ко од вас мисли да је способан за било<br />

шта везано за музику, нека проба, када је Карић<br />

успео да научи, можете и ви. Да се није неким случајем нашао са мном у соби, можда никад не би свирао<br />

гитару.<br />

Марта Филиповић - Као и сваки незрели клинац, у првој години, не познајући никога, нисам била<br />

заинтересована за домске активности. У другој години је било изразито другачије. Вратила сам се спорту и<br />

музици. Иако сам итекако лења особа, а талентована. Захвална сам својој драгој васпитачици Јелени, јер<br />

ме је заиста заинтересовала, тако сам се и трудила. Заволела сам дом, упознала доста људи и доста њих<br />

заволела. Заједно смо пролазили кроз успоне и падове. Плакали и смејали се. Схватили шта су праве<br />

вредности. Толико различитих личности, а толико уклапања, створили смо нашу малу породицу. Срећна сам<br />

због свега што сам овде доживела, захваљујем се свима који су ми улепшали овај период живота. Такође<br />

сам и тужна јер је све ово брзо прошло. Волела бих да све будуће генерације осветле образ нашег дома, јер<br />

смо се сви трудили и надам се да ће из године у годину бити све боље.<br />

Лазар Карић - Музичка секција је можда једна од најбољих ствари која ми се десила за ове четири<br />

године школовања. Тек при крају сам схватио да поента секција није у томе да се победи на домијади, већ<br />

да се стекну неке успомене, да се изгради<br />

карактер, побегне од свакодневице и ради<br />

на себи. Поврх свега културноуметничке<br />

домијаде су најбоље од свих. Успомене,<br />

осећања и пријатељства које сам стекао на<br />

секцији и домијадама су нешто што ћу<br />

заувек носити са собом. Догађаји који се<br />

дешавају унутар секције су на неки начин<br />

тотално одвојени од дома, однос који се<br />

гради са друштвом и професорима на<br />

вишедневним гостовањима је нешто што ћу<br />

заувек ценити.<br />

35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!