24.06.2019 Views

ДомИНо 43

Часопис Дома ученика у Јагодини

Часопис Дома ученика у Јагодини

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

„Анастасија, нисте сакриле број.“...<br />

Анастасија: Ја сам само прекинула везу! Али било је лепо, играле смо карте тако увече, истину или изазов и<br />

тако те игре.<br />

Питање: Причајте ми мало о секцијама у којима сте учествовале од прве године.<br />

Анастасија: У првој години сам била на фолклору и пошто смо поред играња и певале, то је било јако смешно.<br />

Јасмина: Иначе, за две вечери су спремили наступ.<br />

Анастасија: Имали смо по пет проба на дан, нисмо у школу ишле.<br />

Анђела: Да, тад сам први пут ставила вештачке трепавице... углавном лоше смо прошле на домијади, а да ишле<br />

смо и на кошарку, ту смо се тек обрукале. Ја сам ишла и на одбојку пошто тренирам одбојку иначе и тако.<br />

Питање: Да ли сте некад биле на републичкој?<br />

Јасмина: Не, нажалост.<br />

Питање: Kоја вам је омиљена домијада?<br />

Анастасија: Можда Рековац.<br />

Питање: Шта би рекле о својим цимеркама, односно шта би сте рекле за друге две девојке које су сад овде?<br />

Јасмина хоћеш прва, али онако најискреније.<br />

Јасмина: Најискреније? Много ми је драго што су ми оне цимерке, баш сам кликнула на њих што би се рекло.<br />

Анђела ме у првој години нервирала јер је покушавала тако да ме убеђује у неке ствари, покушава она и дан<br />

данас, али јој не успева. А са Анастасијом се брзо посвађам, али се још брже помирим. Волим их пуно, највише<br />

на свету. Да и још нешто, шта све оне трпе од мене, свака им част!<br />

Анастасија: Ово је најлепши период у мом животу и ви сте ми најдраже особе стварно. Јасмина само мало мање<br />

да причаш и немој да ме питаш глупа питања као на пример кад устанем у три ујутро да идем до wц-а, а ти ме<br />

питаш: “Куда ћеш”... У првој години су много спавале. Анђела, стварно си дивна и не знам како бих ово<br />

прегурала без тебе.<br />

Анђела: Драго ми је што ми се нису смејале кад сам имала глупе падове и што су ме подржавале кад год сам<br />

имала повреде и помогле ми да истрајем у тренинзима и што ми нису замерале што сам ове године само једном<br />

очистила собу...<br />

Јасмина: Молим!?<br />

Анђела: И много их волим и много су ми драге! Са Јасмином су викенди били најбољи, а Анастасија ми замера<br />

што ја не подносим тишину. И да, Анастасија ми је увек била партнер у јелу.<br />

Питање: Kо највише чисти собу?<br />

Јасмина: Анастасија и ја.<br />

Анђела: Ја не, ја сам само кад смо чистиле због<br />

пакетића.<br />

Питање: Физички изглед дома сад у односу на прву<br />

годину?<br />

Анђела: Угојила сам се.<br />

Анастасија: Не твој изглед, него изглед дома!<br />

Анђела: А то! Доста је боље него кад смо ми биле<br />

прва година стварно!<br />

Питање: Нешто о професорима?<br />

Анастасија: Па добри су, нама никад нису дали да<br />

пишемо изјаву зато што смо углавном добре, мада смо<br />

понекад заслужиле изјаву.<br />

Јасмина: Да, и хвала неким професорима који су увек били ту да нас саслушају.<br />

Анастасија: И да нам помогну када је то било потребно.<br />

Питање: Kоје су вам прве асоцијације на дом?<br />

Анђела: Плакање, цимерке, институција, и доцимерка.<br />

Анастасија: Дружење, спавање, учење и нудле.<br />

Јасмина: Друштво, цимерке и “Руско”.<br />

Питање: Шта бисте волели да урадите у дому, а никад нисте? Или шта би промениле?<br />

Анастасија: Никад нисмо писали изјаву, волела бих да видим како је то.<br />

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!