24.06.2019 Views

ДомИНо 43

Часопис Дома ученика у Јагодини

Часопис Дома ученика у Јагодини

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ДОМСКА МАТУРА<br />

Друга домска матура, вече посвећено само матурантима, одржана је 17.маја. Ово је тек друга година како<br />

организујемо ово вече и надамо се да ће и она постати традиционална као и журка за матуранте.<br />

Ово вече је посебно за нашу одлазећу генерацију јер је то последња прилика да се сами провеселе,<br />

испричају,фотографишу и забаве пред коначан одлазак<br />

из дома. За ову прилику је сала била посебно<br />

декорисана у црвено-беж-белој варијанти и нашој<br />

трпезарији је дала утисак префињеног простора.<br />

Украшавање сале је радила професионална декоратерка.<br />

За мени и декорацију шведског стола је, као и увек, био<br />

задужен наш кувар Игор, музика уживо је била из<br />

Параћина а фотографисање и израду истих је радио<br />

фото Влада.<br />

Наши матуранти су целе вечери били весели, играли,<br />

певали, наручивали песме и пристојно се понашали због чега их<br />

јавно похваљујемо.<br />

Пред почетак забавног дела имали смо прилику да видимо<br />

филм о дому и изјаве матураната о њиховом боравку овде као и<br />

неке карактеристичне приче и утиске које носе из Дома после 4<br />

године проведене у њему. Око поноћи је исечена торта, са<br />

натписом“ миленијумска генерација“ јер су ученици углавном<br />

2000.годиште, и зачињена ватрометом и шампањцем.<br />

Све у свему још један диван догађај у нашем Дому о коме ће се<br />

још причати и кога ће се наша „миленијумска генерација“ надамо<br />

се увек сећати.<br />

васпитачица Тамара Панић<br />

33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!