Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

iae.uni.rostock.de

Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

®žj ÓiÓCÖC׳à8ÉÊ·Ém§Ê̽_çÍÂÁÈM§ ·5ÁÊÈ¥§iÈE ®Ý¯v†n ÇF솂 ÈƧiÈE ×ÕÖÚ¯C ½ ¬ ¬ ½Â·5ÁÀ½ ¤· ɵ

®žj ÓiÓCÖCkdzà8ÉÊ·Ém§Ê̽_çÍÂÁÈM§ ·5ÁÊÈ¥§iÈE ®Ý¯v†n »3Ú†‚ ÈƧiÈE ÖÚe¯C ½ ¬ ¬ ½Â·5ÁÀ½ ¤· ɵ

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0 0.5

-0.2

1

0.5

0

0.25

0.5

-0.25

0.

x

0.25

0.

-0.25

y

0.5

Õ¨Õ

More magazines by this user
Similar magazines