RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

jasamzensko

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

INTERNET USLUGE

Najzastupljeniji način pristupa Internetu u 2015.

godini bio je ADSL pristup sa gotovo 725 hiljada

priključaka, što čini oko 45% svih priključaka širokopojasnog

pristupa Internetu. Pored ADSL pristupne

tehnologije, pristup Internetu moguće je

ostvariti i putem kablovskog modema, fiksnim bežičnim

putem, preko mobilne mreže, putem optičkog

kabla i direktno, preko Eterneta.

U Srbiji je u registar, odnosno u evidenciju operatora,

u decembru 2015. godine bilo upisano 212

Internet operatora. Raspodela operatora prema

načinu pristupa Internetu koji omogućavaju krajnjim

korisnicima prikazana je u Tabeli 8.

Tabela 8. Broj operatora prema načinu

realizacije pristupa

Pristup

Broj operatora

Kablovski 37

xDSL 15

FTTH/B 20

FTTC/N 4

Druge žične tehnologije (Ethernet LAN, ....) 13

Bežični 91

Iznajmljene linije 2

Mobilni 3

Ukupan broj širokopojasnih priključaka u Srbiji je u

2015. godini porastao za oko 3% u odnosu na 2014.

Povećanje broja Internet pretplatnika koji koriste

xDSL tehnologiju iznosilo je oko 1%, za bežični pristup

oko 4%, dok je broj onih koji koriste kablovski

modem povećan za oko 15% .

60

Similar magazines