RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

jasamzensko

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA NAMENJENA ZA ZAJEDNIČKO KORIŠĆENJE

Slika 76.

Unos podataka u Bazu

podataka

Podaci će u Bazu podataka

moći da se unose pristupanjem

registru preko Interneta

ili korišćenjem sistema za automatsku

razmenu podataka

sa operatorima, Slika 76.

Web – GIS aplikacija će obuhvatati standardne

alate za rad sa mapama (Slika 77), kao što su:

- Uključivanje/isključivanje slojeva;

- Zumiranje;

- Merenje rastojanja/površine;

- Definisanje koordinata u raznim koordinatnim

sistemima;

- Selekcija podataka korišćenjem porstornih upita/selekcija

oblasti slobodnom rukom;

- Izbor velikog broja podataka kroz besplatan onlajn

servis ArcGIS (satelitski snimci, topografske

karte, ulične mreže, itd.)

Slika 77.

Korišćenje standardnih

alata

Baza podataka će sadržati podatke o kablovskoj kanalizaciji elektronskih komunikacionih mreža i antenskim

stubovima.

96

Similar magazines