Optisk kommunikation i deep space - Steen Eiler Jørgensen

silicium.dk

Optisk kommunikation i deep space - Steen Eiler Jørgensen

28 Kommunikationsteori

Figur 4.1: Bitfejlrate Pe som funktion af Eb/N0. Kurven mærket “PSK” er

ukodet, “R-S” er med Reed-Solomon-kodning og “VD” med Viterbi-dekodning.

Linjen længst til venstre er for en konkateneret kode med Reed-Solomon-kodning

og Viterbi-dekodning med en interleaving-dybde på 8. Det ses, at anvendelsen

af kodning giver lavere bitfejlrater for lavere værdier for Eb/N0. Men samtidigt

bliver kurven stejlere, således at en midre forringelse af Eb/N0 fører til en voldsom

forøgelse af Pe. (Fra “Telemetry channel coding standard”, ESA PSS-04-103

Issue 1, September 1989)

More magazines by this user
Similar magazines