Optisk kommunikation i deep space - Steen Eiler Jørgensen

silicium.dk

Optisk kommunikation i deep space - Steen Eiler Jørgensen

6.5 Berings lidar 57

6.5 Berings lidar

Umiddelbart kan det virke interessant, at Bering medbringer en lidar – laser

til afstandsbestemmelse – med de karakteristika som er angivet på side 20. En

Nd:YAG-laser er så afgjort brugbar til optisk kommunikation, og at laseren er

Q-switched gør, at det vil være oplagt at anvende en pulset modulationsart,

f.eks. PPM. Desværre angives laserens pulsrate til 1−0,1 Hz, hvilket gør laseren

aldeles uanvendelig til kommunikation. Den lange interpulstid er sandsynligvis

valgt, dels fordi der ikke er behov for hurtigere pulser i forbindelse med afstandsbestemmelse,

dels for at forlænge laserens levetid. Skal Bering udstyres

med optisk kommunikation, skal denne laser enten udskiftes med en anden, som

så skal anvendes både som lidar og kommunikationssystem, eller også skal Bering

udstyres med to lasere: en til afstandsbestemmelse og en til kommunikation. Det

sidste er formodentlig det mest praktiske. Det vil da være oplagt at anvende en

Q-switched eller mode locked Nd:YAG-laser til kommunikationsbrug.

More magazines by this user
Similar magazines