Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

susannelundolesen.dk

Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

EU’s sukkermarkedsordning – Det sure ved det søde

Men ser man på de mest effektive lande indenfor denne gruppe, vil modellen være lidt af en

hæmsko, da disse ville være bedre stillet med en fuld liberalisering her og nu. Disse lande vil fra

dag et af, have en komparativ fordel på et liberaliseret sukkermarked, da de er billige og effektive

producenter.

7. Procesafsnit

I forbindelse med P2 havde vi selv mulighed for at påvirke gruppedannelsen, i modsætning til p1projektet,

hvor grupperne var sammensat administrativt. Vores gruppe kom primært til at bestå af

fragmenter af tidligere grupper. Dermed stod vi ikke med syv, for hinanden, helt ukendte

mennesker. Vi havde dermed både fordelen af at kende lidt til hinandens arbejdsmetoder og

væremåde, samtidigt med at vi kunne trække på forskellige erfaringer fra p1. Mht. gruppens

sammensætning, i et fagligt interesse-perspektiv, er det overvældende personer med økonomiske

uddannelser, som er i vores gruppe: seks økonomer og én samfundsfagsstuderende. Dermed kan

man måske tro at gruppen kunne savne et anskuelsesperspektiv i forhold til en gruppe med en

bredere sammensætning og i forhold til den overordnede temaramme. På disse punkter har vi dog,

trods den generelle interesse omkring økonomi og sammenspillet mellem økonomi og politik,

formået at få en bred og varieret diskussion som grundlag at basere vores projekt. M.a.o. mener vi,

at have formået at sætte over os ud over det umiddelbart snævre udgangspunkt, med lav faglig

interesse brede via vores forskellighed i opfattelser og værdier.

7.1. Gruppeprocesser

Som optakt til P2, gennemgik vi i gruppen, to forskellige psykologiske tests, (farvetest og

personlighedstest) for at se hvilke roller den enkelte med sandsynlighed ville påtage sig i et

kommende gruppearbejde. Vi besluttede fra start, og med råd fra vores forelæser i gruppepsykologi,

at bruge disse i afsnittet om gruppeprocesser. Sammenlignet med den ”ideelle”

gruppesammensætning ifølge de to tests ”ramte” vi forholdsvis tæt, idet vores gruppe både rummer

personer, som er gode til at organisere, nogle til at se muligheder og idéer, andre, der kan bevare

roen og objektiviteten i stressede situationer, desuden sidst har vi også afrunderen/bagstopperen, en

person som kan komme med konstruktiv kritik, når andre måske bliver for entusiastiske for noget,

som ikke er helt gennemtænkt.

Side 51 af 56

More magazines by this user
Similar magazines