samfundsfagsnyt - FALS

fals.info

samfundsfagsnyt - FALS

sTudenTereKsamen 2010

ne ville have været anderledes, hvis det internationale

samfund i stedet havde fokuseret på uddannelse,

genopbygning og demokratisering i

landet – altså brugt en form for blød magt i forbindelse

med invasionen af Afghanistan. I det

store hele må der kastes et langsigtet perspektiv

på hele Afghanistan-krigen og sandes, at det er

den brede befolkning, der er fremtiden, og der

må dermed også lægges vægt på deres åbenlyst

manglende tiltro til et demokratisk styre. Lige

nu befinder Afghanistan sig i en situation, hvor

landet er særdeles ustabilt og med en lav grad af

åbenhed udadtil. Dette kan illustreres på J-kurven,

hvor Afghanistan er placeret i bunden af

kurven, som et land med de karakteristika som

nævnt ovenfor. I de 9 år, hvor der har været en

inter-national indsats i Afghanistan, burde det

være forventeligt, at landet med tiden kunne

bevæge sig op af kurven til et højere stabilitetsniveau.

Dette har dog ikke været tilfældet,

hvorfor der burde laves om på de magtmetoder,

der i stigende grad anvendes i Afghanistan. (Jkurven

er skitseret neden-for, hvor Afghanistan

og Danmark er indtegnet på kurven, s. 6 øverst)

3. notat til lene espersen angående en fortsat

dansk indsats i afghanistan

Modtager: Lene Espersen (K)

Afsender: Politisk rådgiver for udenrigsminister

Lene Espersen (K)

Problemstilling: Den tvungne nødvendighed til

at opretholde den danske indsats i Afghanistan.

Skal vi lade vore tropper blive i Afghanistan?

Baggrund: Baggrunden for håndteringen af

spørgsmålet om de danske tropper i Afghanistan

affø-des efter flere måneder med mange

uroligheder, og hvor antallet af dræbte danske

soldater fortsat stiger. Tilmed er der også opstået

spørgsmål om, om vores tilstedeværelse overhovedet

har og no-gensinde vil få indflydelse på

situationen i Afghanistan, altså om det kan betale

sig, at vi fortsat har tropper udstationeret.

36 samfundsfagsnyt september 2010

Dog er der visse faktorer, der må betænkes, i

forbindelse med krigen i Afghanistan. Vi har

stadigvæk et ansvar over for vor egen nationale

sikkerhed, som transnationale grup-per, der

primært har hovedsæde i Afghanistan, er en

trussel imod. Ligeledes har vi påtaget os et moralsk

ansvar over for den brede afghanske befolkning,

som vi ikke kan glemme.

Løsningsforslag:

Løsning 1: - Vi lader fortsat de danske tropper

operere i Afghanistan.

På nuværende tidspunkt har Danmark valgt

at engagere sig i en kamp, der ikke kun handler

om trus-len mod vor egen nationale egenart,

men som i ligeså høj grad handler om bekæmpelsen

af grupper, der forhindrer demokratiske

processer i at finde sted. Vi skal derfor lade de

danske tropper fortsætte deres mission i Afghanistan,

så vi i fremtiden sikrer, at demokrati

også implementeres i muslimske lande, og at

transnationale grupper ikke får overtaget.

Løsning 2: - Vi trækker de danske tropper ud af

Afghanistan.

Det sker på nuværende tidspunkt oftere og

oftere, at danske og udenlandske soldater dræbes

i kam-pe mod Taleban. Vi vil ikke risikere,

at flere soldater mister livet, og vi har, efter 9 år,

indset, at vores indsats ikke kan medvirke til

forbedringer internt i landet. Udviklingen har

været i tilbagegang, og korruptionen og voldelige

angreb tager fortsat til i styrke. Derfor er det

mest hensigtsmæssigt at trække de danske tropper

ud af Afghanistan.

Løsning 1:

- Fordele: Med dette løsningsforslag sikrer vi, at

Afghanistan ikke vokser sig svagere, men derimod

vokser sig stærkere. Da Afghanistan som

før omtalt i høj grad kan karakteriseres som værende

et torn country, er det vigtigt at fokusere

på, at der er mulighed for at fremme de vestlige

More magazines by this user
Similar magazines