Husassistent - FOA

applikationer.foa.dk

Husassistent - FOA

Individuel uddannelsesplanlægning

Nye udfordringer for

uddannelsesinstitutioner

blemer med at tale, forstå, skrive og læse dansk. Fire har i

projektet haft behov for elementær danskundervisning,

mens to ønsker at blive bedre til skriftlig dansk (VUCniveau).

Også blandt de danskfødte husassistenter har

enkelte vanskeligheder med at læse/skrive, hvilket har

rejst behov for danskundervisning for ordblinde.

Variationen i deltagerbaggrund giver arbejdspladserne meget

forskellige forudsætninger for at skabe bredere jobfunktioner

til husassistenterne. På et plejecenter hvor hovedparten

af husassistenterne har vanskeligheder ved at

læse og skrive dansk, er det for eksempel vanskeligt at

udvide med køkkenfunktioner, hvor det er en forudsætning

at medarbejderne kan læse hvilken kost de forskellige beboere

må få.

Forundersøgelsen tydeliggjorde at individuel uddannelsesplanlægning

er nødvendig for at indfri husassistenternes

behov for kompetenceudvikling. På de deltagende arbejdspladser

ville fælles standardkurser være for svære for nogle

og for lidt udfordrende for andre.

Det stiller krav til uddannelsesinstitutionerne om at tilbyde

skræddersyede forløb også til små målgrupper, fordi arbejdspladserne

ikke kan samle hele hold til relevante kurser.

Samspil med beboerne Da projektet startede var et projektmål at skabe forudsætninger

for at nogle deltagere kunne påbegynde erhvervsuddannelsen

på området; serviceassistentuddannelsen.

Målet blev bakket op af plejecentrenes ledere.

Undervejs i projektet traf Hillerød Kommune en politisk

beslutning om at indføre leve/bo-miljøer hvor rengøring,

vask og køkkenopgaver skal udføres decentralt i de enkelte

boenheder, om muligt i et samarbejde med beboerne. I

den model Hillerød Kommune pegede på til det første leve-

/bo-miljø, skulle institutionen udelukkende være bemandet

med sundhedsuddannet personale, hvilket betyder at kun

sundhedsuddannet personale vil blive ansat fremover.

Serviceassistentuddannelsen tilbyder kompetenceudvikling

inden for rengørings- og serviceområdet. Men med kommunens

beslutning er det ikke tilstrækkeligt til at sikre

husassistenterne et fremtidigt job på plejecentrene i Hillerød.

Husassistenter der ønsker at arbejde her, vil stå bedre

rustet med kompetencer inden for social- og sundhedsområdet.

Derfor blev der i projektet øget fokus på husassistenternes

samspil med beboerne (demens og etik).

Medarbejdere i leve/bo-miljøer skal desuden have viden

om hygiejne og køkkenfunktioner. Endelig stiller forandringerne

større krav til danskkundskaber blandt andet for

at kunne bestå det obligatoriske hygiejnekursus. Derfor

har uddannelsesindsatsen fokuseret på at give husassistenterne

kompetencer omkring hygiejne og dansk. Desuden

har et centralt element i projektet været at støtte

11

More magazines by this user
Similar magazines