kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

R 2

14

driver 2

inddrag måLgruppen

Når man arbejder med inddragelse, er målgruppen omdrejningspunktet. Det er dem, der skal påvirkes

af budskabet og være med til at skabe opmærksomhed om det. Målgruppen er ikke bare passive

lyttere. Det er mennesker, som kan blive ambassadører for budskabet, hvis de får lov til at være

med til at påvirke, skabe og forme. En forudsætning for dette er, at det er tydeligt, hvilket niveau

de skal involveres på, og at de kan blive engageret ved personligt at blive involveret i processen.

Gode råd til at inddrage målgruppen

01

Sådan engagerer du: seks drivere for engagement

Overvej, hvilket niveau målgruppen skal inddrages på

Målgruppens engagement kan spænde vidt fra et

hurtigt ”like” på Facebook til at være aktiv udøver som

indsamler med raslebøssen eller til at være dybt invol-

veret i en langsigtet organisatorisk forandringsproces.

Graden af involvering afhænger af, hvor omfattende

et tids- og ressourceforbrug man er villig til at lægge

i indsatsen – det gælder både afsender og modtager.

Jo mere man ønsker at involvere sin målgruppe, des

mere tid og des flere ressourcer vil det som oftest

kræve af afsender. Samtidig kræver det også mere

af deltagerne, hvis de skal bidrage til at skabe en ny

Fra Facebook tiL ForandringSagent

Sammenhængen mellem graden af involvering og afsenders

og modtagers tids- og ressourceforbrug.

TIDS- OG RESSOURCEFORBRUG

SYMPATISØR

DELTAGER

bydel, end hvis de skal deltage i en afstemning på

nettet. Det ene er ikke nødvendigvis bedre end det

andet. Det vil afhænge af formålet med inddragelsen

og af, om der er tale om en kampagne, en forandrings-

proces, en konference, et værdiprojekt, en borgerind-

dragelsesproces, branding eller intern kommunikation.

Det centrale er, at det står klart for både målgruppen

og afsender, hvordan der skal inddrages – og at graden

af involvering er balanceret i forhold til, hvor involveret

man ønsker og forventer, at målgruppen skal blive, og

hvor meget tid og ressourcer man som afsender selv vil

investere i at motivere målgruppens engagement.

BIDRAGSYDER

AMBASSADØR

FORANDRINGS-

AGENT

GRADEN AF INVOLVERING

More magazines by this user
Similar magazines