kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

06

HvorFor

kommunikation,

der engagerer?

”Engagementets tidsalder”. Det er de ord,

den amerikanske markedsføringsstrateg

Denise Shiffman sætter på den tid, vi lever

i netop nu (Shiffman 2008).

En tid, hvor ord som inddragelse, invol-

vering, deltagelse og co-creation er på

vej ind i flere af de fremmeste virksom-

heder og organisationers vokabular. Et

samfund, hvor brugerne af nettet og de

sociale medier skaber, publicerer, kom-

menterer, deler, liker, redigerer, interage-

rer og socialiserer – altså engagerer sig.

Nogle kalder det netværkssamfundet,

andre kalder det samtalens tidsalder.

Uanset om fokus er på netværk, dialog,

relationer, involvering, deltagelse eller

engagement, så sætter det nye rammer

for strategisk kommunikation.

Når engagement er kommet ind i titlerne

på så mange publikationer om kommuni-

kation og ledelse og ud i så mange virk-

somheders og organisationers praksis, er

det ikke uden grund. Det er resultatet af

nogle forandringer i vores samfund, der

afføder et behov for, at virksomheder

og organisationer i højere grad åbner

op, lytter og går i dialog med deres

omverden. Forandringerne gælder både

afsendere og modtagere af kommunika-

tionen – samt medierne og den kontekst,

kommunikationen finder sted i.

Der er særligt tre ting i den moderne

relation mellem målgrupper og kommu-

hvad er engagement?

nikatører, som skaber forventninger om,

muliggør og nødvendiggør kommunikati-

on, der engagerer: øget individualisering

og større tiltro til kommunikation, nye

informationsteknologiske muligheder

samt øget konkurrence og kommunika-

tionstryk (se side 8 og 9).

At engagere har ifølge Den Danske Ordbog to centrale betydninger,

der er relevante for arbejdet med kommunikation:

1. At gøre interesseret, optaget eller følelsesmæssigt involveret

2. At inddrage eller delagtiggøre.

Når målgruppens engagement gøres til omdrejningspunktet for vores

kommunikation, kan der altså både være tale om en inddragelse af målgrup-

pen i konkrete aktiviteter eller en mere følelsesmæssig form for involvering.

I mange tilfælde hænger de dog sammen.

More magazines by this user
Similar magazines