Vejledning til arbejde i SFO-forældreråd i Århus Kommune - Aarhus.dk

aarhus.dk

Vejledning til arbejde i SFO-forældreråd i Århus Kommune - Aarhus.dk

5FORORDKære forældreVelkommen til arbejdet i SFO-forældrerådene.Århus Byråd har besluttet, at I som forældre skal have mulighed for medbestemmelse i forhold til jeres børns skoleog fritidstilbud, og at der skal stilles krav til jer om medansvar for børnenes udvikling.I Børn og Unge ønsker vi at skabe konstruktive rammer for samarbejdet med jer forældre, og vi ønsker at styrkeforældresamarbejdet ved at have en tydelig opgave-, rolle- og ansvarsfordeling som grundlag for et gensidigt,forpligtende samarbejde om jeres børns trivsel, læring og udvikling. Dette gælder både i forhold til det dagligeforældresamarbejde og i forhold til formelle fora for medbestemmelse i skolefritidsordningerne.Det er de formelle fora for forældremedbestemmelse, som er beskrevet i denne pjece. For at sikre de bedst muligerammer for forældremedbestemmelse har byrådet besluttet, at der i skolefritidsordninger skal være et samletforældreråd, der i samarbejde med skolebestyrelsen og skolefritidsordningens ledere og ansatte har fokus på deoverordnede linjer for hele skolefritidsordningen.Formålet med at have et forældreråd i skolefritidsordningen er at sikre, at I har indflydelse på jeres børns hverdagi deres skolefritidsordning. Forældrerådet skal også bidrage til, at der er et godt samarbejde mellem forældre,medarbejdere og ledelse på tværs af alle afdelinger i skolefritidsordningen.Rammerne for arbejdet i forældrerådet er fastlagt i folkeskoleloven og i en styrelsesvedtægt for kommunaleskoler, som er vedtaget af byrådet. Denne pjece er en vejledning til arbejdet i forældrerådet, og den henvender sigbåde til jer forældre og til medarbejdere og ledelsen i en skolefritidsordning. I pjecen gennemgås bl.a. forældrerådeneskompetencer, hvordan arbejdet kan tilrettelægges samt valgproceduren. De enkelte afsnit i pjecen kan læsesuafhængigt af hinanden, så den kan bruges som opslagsværk.Jeg håber, at pjecen vil være en hjælp til, at der bliver velfungerede forældreråd i skolefritidsordningerne, så I somforældre får mulighed for at have indflydelse på både de overordnede linjer for skolefritidsordningen og de næreting i den enkelte afdeling.God fornøjelse med arbejdet.Louise GadeRådmand

More magazines by this user
Similar magazines