02.10.2015 Views

Jaargang 1 - NR 1

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De Finale<br />

De finale op de Hofvijver was een<br />

prachtig spektakel met aan beide<br />

kanten van het net een superblokkeerder<br />

en topverdediger. Nummerdor<br />

en Varenhorst hadden de<br />

Brazilianen in de eerste set in de<br />

tang (21-12). In de tweede leek het<br />

Nederlands team die lijn door te<br />

trekken, maar na de eerste vijf<br />

punten draaiden de Brazilianen het<br />

><br />

‘Nummerdor na zijn finale’<br />

om (14-21). In de derde set kregen<br />

zowel de Nederlanders als de<br />

Brazilianen matchpoints die niet<br />

verzilverd werden, maar op 21-20<br />

was het volgende matchpoint<br />

voor Alison en Bruno wel raak.<br />

Twee jaar geleden werden<br />

Alexander Brouwer en Robert<br />

Meeuwsen in Polen wereldkampioen.<br />

Voor Nummerdor, die al meer<br />

dan tien jaar op het allerhoogste<br />

niveau speelt, was het zijn eerste<br />

medaille op een WK. 'Alleen de<br />

winnaar telt op zo'n toernooi, de<br />

teleurstelling is daarom groot.<br />

Dat gevoel wordt op dit moment<br />

goed gemaakt door het feit dat<br />

dit WK voor publiek en de sport<br />

een fantastisch evenement was.'<br />

De strijd om het brons werd gewonnen<br />

door de Brazilianen<br />

Evandro en Pedro. Zij wonnen in<br />

twee sets van de Amerikanen<br />

Lucena en Brunner<br />

Brazilië boven<br />

Het duo Barbara/Agatha is de<br />

nieuwe wereldkampioen beachvolleybal<br />

bij de vrouwen. De Brazilianen<br />

versloegen hun landgenoten<br />

Fernanda/Lima in twee<br />

sets. Ook het brons was voor Brazilië:<br />

Antonelli/Juliana.<br />

><br />

In een uitverkocht stadion met<br />

5000 toeschouwers was de finale<br />

van een hoogstaand niveau.<br />

Barbara en Agatha, die sinds 2014<br />

na een onderbreking van twee<br />

seizoenen weer samenspelen,<br />

stelden met hun titel ook al één<br />

plek voor het Olympisch titeltoernooi<br />

in eigen land veilig. Niet gezegd<br />

is dat zij ook van dat ticket<br />

gebruik mogen maken. De concurrentie<br />

in Brazilië is ongekend<br />

groot.<br />

De Braziliaanse volleybalbond beslist<br />

op basis van een onderling<br />

klassement welke teams volgend<br />

jaar in Rio mogen spelen.<br />

Dat ook Fernanda en Lima daar<br />

aanspraak op maken, mag duidelijk<br />

zijn. Net als Antonelli/<br />

Juliana, die in de strijd om het<br />

brons in twee sets de Duitsers<br />

Holtwick/Semmler versloegen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!