02.10.2015 Views

Jaargang 1 - NR 1

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

P A G E 18<br />

Youth Beach Volleyball<br />

Zijn we eigenlijk goed bezig?<br />

“ Wanneer we naar Nederland<br />

kijken is er nog heel veel werk voor<br />

de boeg. Zij staan minstens tien<br />

jaar voor ”<br />

Wanneer we naar Nederland kijken<br />

is er nog heel veel werk voor de<br />

boeg. Zij staan minstens tien jaar<br />

voor op het vlak van organisatie,<br />

informatiedeling, website, teambegeleiding<br />

en veel meer. Als jeugdspeler<br />

kan je in Nederland terecht<br />

in één van de vele regionale beachvolleybalscholen<br />

of in één van de<br />

vele Beach clubs die dienst doen als<br />

satelietclub voor de Nationale Beachvolleybal<br />

School. In 2013 nog<br />

werd in Den Haag het Regionaal<br />

Talent Centrum geopend voor talentvolle<br />

jeugd beachvolleybal spelers.<br />

Zij kunnen gebruik maken van<br />

het indoor toptrainingscomplex.<br />

Voor de oudere groepen is er een<br />

volledige omkadering voorzien met<br />

internationale toptrainers,<br />

krachttrainer, medische staf, diëtiste,<br />

hun eigen kok en een mental- en<br />

lifestylecoach. Vanaf 14 jaar kunnen<br />

spelers terecht in deze programma’s<br />

van Beach Team Nederland.<br />

Zij starten steeds in januari<br />

van dat jaar om goed voorbereid te<br />

zijn voor de komende (jeugd)<br />

kampioenschappen op Europees en<br />

Internationaal niveau.<br />

Beachvolleybal heeft in Nederland<br />

de laatste tien jaar een enorme<br />

positieve evolutie doorgemaakt. De<br />

enorme sponsering vanuit het bedrijfsleven<br />

is daar uiteraard<br />

niet vreemd aan. Een grote<br />

sponsor zoals bijvoorbeeld de Nederlandse<br />

Loterij heeft onlangs nog<br />

een budget vrijgegeven van ongeveer<br />

één miljoen euro voor het<br />

Beach programma. Het is dan ook<br />

logisch dat de indoor wereld in Nederland<br />

innert zich wel een Nederlands<br />

jeugdteam waarbij het grotendeel<br />

van de spelers meer lengte<br />

hadden dan onze gemiddelde<br />

divisieploeg. Helaas was hun<br />

techniek en hun bewegingspacente<br />

haar ogen richt op de retroon<br />

omgekeerd evenredig<br />

ontwikkelingen van het met hun lengte. Het toont aan<br />

Beach en inspanningen doet om dat Nederland nog zeer veel<br />

een positieve samenwerking te stappen kan zetten naar professionele<br />

behouden. Op die manier is het<br />

voor Beach trainers en -spelers uiteraard<br />

topsportbegeleiding bij<br />

jongeren.<br />

mogelijk om de combinatie<br />

In België zien we de laatste jaren<br />

een poging tot organisatie<br />

te maken met indoorvolleybal en<br />

kan de Beach wereld meer druk<br />

voor de jeugd wat betreft beachvolleybal.<br />

Een poging, beter<br />

uitoefenen naar clubs en federatie.<br />

Toch moeten we vaststellen dat de<br />

praktijk ons andere dingen leert in<br />

kunnen we het helaas nog niet<br />

omschrijven. Er is een structureel<br />

Nederland. Ondanks de vele<br />

gebrek aan organisatie en<br />

(indoor)trainingsmogelijkheden en middelen voor het Beach gebeuren,<br />

het zeer uitgebreide<br />

Beach programma<br />

voor jeugd,<br />

zien we dat het<br />

veelal misloopt bij<br />

de aanpak van de<br />

trainingen zelf.<br />

“ In België zien we de laatste jaren een poging<br />

tot organisatie voor de jeugd wat betreft<br />

beachvolleybal. Een poging, beter kunnen we<br />

het helaas nog niet omschrijven. “<br />

Nederland heeft<br />

geen traditie om resultaatgericht te<br />

werken met jeugd en richt zich enkel<br />

op lange-termijn resultaten bij<br />

de seniors. Hierdoor is het niveau<br />

zeker bij de jeugd.<br />

Jeugdteams die moeten betalen<br />

om deel te nemen aan de nationale<br />

selectie, vetrekken naar<br />

van de training en begeleiding veelal<br />

Europese kampioenschappen<br />

ondermaats en wordt er eerder<br />

recreatief dan topsportgericht gewerkt<br />

met jeugd, zeker onder de 16<br />

jaar. Nu Claudio Gewehr zich aangesloten<br />

heeft bij de talent indoor<br />

teams als trainer zijn we zeer benieuwd<br />

naar de invloed van zijn<br />

visie op het trainingsprogramma.<br />

Iedereen in de volleybalwereld her-<br />

met coaches die hen nog nooit<br />

hebben zien spelen, laat staan<br />

dat ze er training aan gegeven<br />

hebben. Armoede troef is helaas<br />

onze vaststelling, op elk<br />

domein. Het is zelfs zo dat er<br />

eigenlijk geen selectie kan gebeuren<br />

aangezien de jeugdspelers<br />

die deelnemen aan het<br />

B

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!