02.10.2015 Views

Jaargang 1 - NR 1

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

J A A R G A N G 1 ( 2 0 1 5 ) ,<br />

P 13<br />

Route naar Rio<br />

Beach volleybal is een discipline<br />

dat volledig erkend is door het<br />

IOC en is in het programma opgenomen<br />

door zijn positieve resultaten<br />

in deelnemers, populariteit,<br />

gelijkheid, welzijn van de atleten,<br />

« Het is nog maar 19 jaar geleden dat<br />

beach volleybal voor het eerst zijn<br />

intrede deed op de olympische spelen. »<br />

relatief weinig kosten, lage impact<br />

op de omgeving. Beach volleybal<br />

hoort hierdoor bij de<br />

meest ondersteunende events op<br />

de olympische spelen.<br />

Uit studies is gebleken dat in<br />

2004 het de meest bekeken<br />

sport was. Samen met indoor<br />

volleybal verkochten ze 10,3<br />

% van alle verkochte tickets<br />

op de olympische spelen. Dit<br />

alles is een ongelofelijke prestatie,<br />

wetende dat het nog<br />

maar 19 jaar geleden is dat<br />

beachvolleybal voor het eerst<br />

zijn intrede deed op de olympische<br />

spelen.<br />

In deze editie zullen we enkel<br />

'De weg naar Rio" uitvoering<br />

bespreken. Over de olympische<br />

spelen zullen we volgend<br />

jaar in 1 van onze edities uitgebreid<br />

op terug komen.<br />

Locatie:<br />

Copacabana-<br />

Rio de Janeiro<br />

(Brazilië)<br />

Datum:<br />

7-19 Augustus<br />

2016<br />

# plaatsen:<br />

24<br />

Restricties:<br />

Max. 2 teams per<br />

land.<br />

Voor bijna elke atleet is het halen van de olympische spelen een droom.<br />

De mogelijkheid krijgen om in een olympische arena te mogen aantreden<br />

is een eer dat niet voor velen is weggelegd.<br />

15 Olympisch rangschikking<br />

De wereldkampioen (BRA)<br />

Inrichtend land<br />

2 FIVB Continental Cup<br />

5 Continental Cup<br />

* Het land bezit de plaats, niet de spelers. Elk land kiest zijn olympiërs. Brazilië werkt met een eigen klassement .

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!