02.10.2015 Views

Jaargang 1 - NR 1

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

J A A R G A N G 1 ( 2 0 1 5 ) , N R ° 1<br />

P 3<br />

Jaar<br />

In het kort<br />

2012 De 5de olympische spelen in Londen waarbij 10,3 procent van ALLE<br />

verkochte tickets naar volleybal & beachvolleybal ging.<br />

2010 De opstart van de Continental Cup.<br />

Sinds 1994 heeft Brazilië altijd de eerste plaats in de World Tour ingenomen<br />

(Women)<br />

2008 De 4de olympische spelen in Beijing.<br />

Swatch blijft de hoofdsponsor tot 2012<br />

2004 De 3de olympische spelen in Athene met immense media-aandacht en<br />

professionele danseressen.<br />

2003 Swatch wordt de hoofdsponsor van de FIVB world tour & pompt immense<br />

bedragen in de sport.<br />

2000 De 2de olympische spelen in Sydney waarbij Beachvolleybal een ongelofelijke<br />

hit wordt. 180.000 kijkers & over de 2 miljoen TV kijkers.<br />

1999 Voor het eerst in de geschiedenis wordt het wereldkampioenschap<br />

gehouden in Europa (Frankrijk)<br />

1997 Ericsson & Nike presenteren de wereldkampioenschappen in Los Angeles.<br />

Het event wordt in meer dan 120 landen uitgezonden.<br />

1996 Allereerste editie van de olympische spelen in Atlanta. Waarbij beachvolleybal<br />

zijn intrede niet mist. Alles is uitverkocht.<br />

1993 Het IOC beslist om van beachvolleybal een olympische discipline te<br />

maken. Na het in 1992 in Spanje een eerste olympische demonstratie<br />

toont.<br />

1987 Het eerste FIVB wereldkampioenschap wordt gehouden in Rio. In eerste<br />

instantie jaarlijks in Zuid-Amerika, nadien kwam op jaarbasis Noord<br />

-Amerika & Europa erbij.<br />

1974 Het eerste tornooi voor geld wordt gehouden in San Diego (1.500 dollar)<br />

1948 Het eerste tornooi voor een prijs wordt gehouden in California. De<br />

winnaar kreeg: een krat Pepsi<br />

1947 Het allereerste officiële tornooi met als spelsysteem 2 tegen 2 wordt<br />

gehouden in California.<br />

1920 Beachvolleybal vindt plaats op de stranden van California<br />

1915 Het allereerste Beach volleybal spel dat opgenomen is geweest in Honolulu<br />

Bron: FIVB

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!