02.10.2015 Views

Jaargang 1 - NR 1

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

P 12<br />

WORLD TOUR FINALS<br />

><br />

(Eind september). Enkel<br />

de beste 8 gerangschikte<br />

teams van het seizoen<br />

Deze punten tellen<br />

niet mee voor de<br />

olympische spelen<br />

nis. De prijzenpot is dan ook<br />

niet min…<br />

Prijzengeld<br />

De winnaar krijgt zomaar even 100.000 $. Ter vergelijking: de winnaar van<br />

het wereldkampioenschap kreeg 60.000 $<br />

Men<br />

Women<br />

1 Alison/Bruno Schmidt BRA 7 4.120<br />

2 Evandro/Pedro Solberg BRA 7 4.000<br />

3 Brouwer/Meeuwsen NED 8 3.740<br />

4 Nummerdor/Varenhorst NED 7 3.620<br />

5 Doppler/Horst AUT 7 3.280<br />

6 Gibb/Patterson USA 7 3.200<br />

7 Herrera/Gavira ESP 8 3.060<br />

8 Schalk/Saxton CAN 8 3.040<br />

9 Lucena/Brunner USA 8 2.920<br />

10 Ricardo/Emanuel BRA 7 2.900<br />

1 Agatha/Barbara BRA 8 5.060<br />

2 Bansley/Pavan CAN 9 4.230<br />

3 Juliana/Antonelli BRA 7 3.760<br />

4 Larissa/Talita BRA 6 3.740<br />

5 Bawden/Clancy AUS 8 3.460<br />

6 Broder/Valjas CAN 10 3.400<br />

7 Ludwig/Walkenhorst GER 7 3.200<br />

8 Borger/Büthe GER 8 3.180<br />

9 Meppelink/Van Iersel NED 7 3.110<br />

10 Lima/Fernanda BRA 5 2.980<br />

FIVB World tour ranking van Augustus 2015<br />

><br />

B

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!