Views
9 months ago

Preview Giáo án hóa học 11 cơ bản cả năm soạn theo chương trình mới (2017-2018) thực hiện GV Lữ Bảo Khánh (Four-column Form)

https://drive.google.com/file/d/1UDaVcbqRJwaFDjre1-TEQxbKV2zmmaCy/view?usp=sharing

Năm

Năm học 2017-2018 - Liên hệ thực tế: Trong thiên nhiên khí NO được tạo thành khi nào? + Trong dân gian có câu ca dao nào nói về hiện tượng này? + Vì sao lại nói như vậy? - Ngoài 2 oxit trên, còn có các oxit khác của nito như N 2 O, N 2 O 3 , N 2 O 5 , chúng không điều chế được bằng tác dụng trực tiếp giữa nito và oxi => Keát luaän : Nitô theå hieän tính khöû khi taùc duïng vôùi caùc nguyeân toá coù ñoä aâm ñieän lôùn hôn .Theå hieän tính oxihoùa khi taùc duïng vôùi caùc nguyeân toá coù ñoä aâm ñieän lôùn hôn - Khi có sấm sét. - “ Lúa chiêm lấp ló đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm dựng cờ đứng lên” - Vì lúc đó sấm sét đã cung cấp năng lượng giúp cho Nitơ trong khí quyển tác dụng với oxi tạo thành NO, NO dễ dàng phản ứng tạo thành đạm bổ sung cho cây trồng. Hóa học 11CB của N tăng từ 0 đến +2, nitơ thể hiện tính khử. => Keát luaän : Nitô theå hieän tính khöû khi taùc duïng vôùi caùc nguyeân toá coù ñoä aâm ñieän lôùn hôn .Theå hieän tính oxihoùa khi taùc duïng vôùi caùc nguyeân toá coù ñoä aâm ñieän lôùn hôn IV. Ứng dụng (SGK) 4p Hoạt động 6 Ứng dụng - Yêu cầu học sinh cho biết các ứng dụng của nitơ dựa vào hiểu biết của mình. - Nitơ dùng để sản xuất phân đạm. Thuốc nổ, tạo môi trường trơ. 2p 4p - GV cung cấp thêm một số thông tin ứng dụng của nitơ. Hoạt động 7 Trạng thái tự nhiên Nitơ tồn tại ở những dạng nào ? Hoạt động 8 Điều chế - Nhắc lại kiến thức cũ. Nitơ trong công nghiệp được sản xuất cùng với oxi. - Nitơ tồn tại ở dạng tự do trong không khí, trong hợp chất diêm tiêu, trong thể sinh vật. - Sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp chưng phân đoạn không khí lỏng. V. Trạng thái tự nhiên - Dạng tự do. - Dạng hợp chất. ( SGK) VI. Điều chế 1. Trong công nghiệp - Chưng phân đoạn không khí lỏng. 2. Trong phòng thí nghiệm (Đọc thêm) - Trong phòng thí nghiệm nitơ được điều chế bằng cách nào ? - Nitơ trong phòng thí nghiệm được điều chế bằng cách đun nóng nhẹ dung dịch NH 4 NO 2 . Hoặc hỗn hợp dung dịch 2 muối là NH 4 Cl và NaNO 2 . GV: ThS. Lữ Bảo Khánh 36

Năm học 2017-2018 Hóa học 11CB 3. Củng cố và BTVN: (5p) a. Củng cố: *Làm các bài 1, 2, 3, 4 SGK b. BTVN: Làm các bài tập 5 SGK và 2.6, 7, 8, 9, 10 SBT V. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: t NH 4 NO 2 ⎯⎯→ o N 2 + 2H 2 O NH 4 Cl +NaNO 2 ⎯⎯→ t o + NaCl + 2H 2 O ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… N 2 GV: ThS. Lữ Bảo Khánh 37

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo trình toán cao cấp A1
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007