02.03.2018 Views

Kuljetus & Logistiikka 1 / 2018

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAALLA • MERELLÄ • ILMASSA<br />

1/<strong>2018</strong> • 21. vuosikerta • www.kuljetusjalogistiikka.com<br />

PUHDAS<br />

KUORMA-AUTO<br />

KULKEE LNG:LLÄ<br />

Nesteytetty maakaasu (LNG) on raskaalle liikenteelle<br />

tarkoitettu vähäpäästöinen liikennepolttoaine.<br />

Yhdellä tankkauksella LNG:tä kuorma-auto kulkee<br />

jopa 1 500 kilometriä. LNG:n avulla voidaan saada<br />

noin 25 prosentin vuotuiset polttoainesäästöt<br />

verrattuna esimerkiksi dieseliin.<br />

Nesteytettyä maakaasua (LNG) ja nesteytettyä biokaasua (LBG) on ensimmäistä kertaa<br />

saatavilla Suomessa raskaan kaluston ajoneuvoille. Ensimmäiset LNG-tankkausasemat<br />

sijaitsevat Helsingin Vuosaaressa, Vantaan Tuupakassa, Turussa sekä Jyväskylässä.<br />

LNG:llä kulkevia ajoneuvoja tarjoavat Iveco, Scania ja Volvo Trucks.<br />

Gasum.fi


TÄSSÄ LEHDESSÄ:<br />

Taloudelliset autot<br />

ovat satsaus<br />

tulevaisuuteen ..................... 4<br />

Entistä<br />

aidompi ................................ 6<br />

Mikä ihmeen<br />

VR SAFE? .............................11<br />

A-SAFEn<br />

joustavat<br />

törmäyssuojat ...................16<br />

Lähtölaskenta<br />

ILAan <strong>2018</strong> ....................... 26<br />

Jungheinrich sisälogistiikan<br />

huipulla neljällä<br />

IFOY-ehdokkuudella ......... 28<br />

Valoa<br />

pimeyteen,<br />

kiitos! ............................... 38<br />

Verkkokaupan<br />

logistiikkaratkaisuista ...... 42<br />

Nyt riitti, ärähti<br />

Unilever Facebookille<br />

ja Googlelle ...................... 46<br />

Liikesalaisuuksien<br />

suojaa koskeva<br />

sääntely uudistuu ............ 48<br />

KOULUTUS ................................... s. 50-52<br />

Uusia kuljettajia nopeasti<br />

– TTS kouluttaa ................................... 50<br />

Työpaikkaohjaajakoulutus<br />

vahvistuu teknologian aloilla ..............52<br />

PÄÄKIRJOITUS<br />

<strong>Logistiikka</strong> ja<br />

liikennejärjestelmät pohtii<br />

tulevaisuuden liikennettä<br />

SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ on suurten muutosten kourissa.<br />

Maan kuljetusvolyymit eivät enää kasva, ja pian liikenteen digitalisaatio<br />

mullistaa liikennettä yhtä paljon kuin rautateiden käyttöönotto<br />

aikanaan. Liikenteestä tulee yhä itsenäisempää, älykkäämpää ja paremmin<br />

kuluttajan tarpeisiin sovitettua. Samalla muutokset tarjoavat<br />

mahdollisuuksia innovaatioille ja yritystoiminnalle.<br />

Uusi Ulla Tapanisen kirjoittama <strong>Logistiikka</strong> ja liikennejärjestelmät<br />

kertoo, miten ympäristönäkökulmat, palvelullistuminen ja jakamistalous<br />

ovat vaikuttaneet liikenneajatteluun. Siinä pohditaan, millainen<br />

tulevaisuuden liikennejärjestelmän tulisi olla, jotta se vastaisi elämäntavan<br />

ja yhteiskunnan muutoksiin sekä palvelisi koko Suomen kuljetustarpeita.<br />

On elintärkeää tarkastella maamme liikennejärjestelmää<br />

kokonaisuutena.<br />

”Liikenteen kehittämisen näkökulmasta Suomi ei ole yhtenäinen.<br />

Vaikka monet haasteet liikenneverkon kunnosta ovat yhteneväisiä,<br />

myös erilaisia painotuksia löytyy. Eteläisessä Suomessa on tärkeää varata<br />

riittävä kapasiteetti elinkeinoelämän valtakunnallisille ja kansainvälisille<br />

kuljetuksille. Lisäksi on taattava hyvät joukkoliikenneyhteydet,<br />

jotka takaavat työvoiman liikkuvuuden. Muualla Suomessa kuljetusketjujen<br />

toimivuus keskeisiin liikenteen solmupisteisiin ja satamiin on<br />

tärkeää.” •<br />

<strong>Kuljetus</strong>&logistiikka -lehti on<br />

seuraavan numeron kanssa mukana<br />

messuilla Turussa.<br />

TOIMITUS<br />

Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Email: lehti@pp.inet.fi<br />

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola<br />

puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com<br />

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki<br />

puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com<br />

JAKELU Posti Oy<br />

ISSN 1458-1086 (painettu) ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu)<br />

www.kuljetusjalogistiikka.com<br />

Tykkää meistä<br />

Facebookissa<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Taloudelliset autot<br />

ovat satsaus tulevaisuuteen<br />

Pirkanmaalainen kuljetusliike<br />

Gli Yhtiöt vastaa<br />

tulevaisuuden haasteisiin<br />

rohkeasti. Yritys hankki<br />

yhdellä kertaa kuusi uutta<br />

raskasta ajoneuvoa.<br />

Teksti ja kuvat: Kari Saarinen<br />

4 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong><br />

Vuosi <strong>2018</strong> alkoi Gli-yhtiöiden<br />

osalta poikkeuksellisen juhlavasti.<br />

Heti tammikuun alussa<br />

firma nimittäin vastaanotti Scanialta<br />

viisi uuden sukupolven kuorma-autoa ja<br />

yhden täysperävaunurekan. Samaan syssyyn<br />

käteltiin kaupat myös neljästä perävaunusta<br />

sekä kahdesta trukista, ja koko<br />

kalustohankinnan yhteissumma nousi 1,2<br />

miljoonaan euroon.<br />

– Liikennekaari muutti koulutustoiminnan<br />

näkymiä sen verran, että oli tarpeen<br />

satsata entistäkin enemmän kuljetuspuoleen.<br />

Markkinointia ja tarjouslaskentaa<br />

kehitettyämme olemme jo saaneet<br />

mukavasti lisää jalansijaa kuljetus- ja varastointipalveluissa.<br />

Nyt on sitten entistäkin<br />

laadukkaampaa kalustoa tien päälle<br />

laitettavaksi, Gli Yhtiöiden toimitusjohtaja<br />

Kristian Lella toteaa.<br />

Noin 50 kuljettajaa ja viisi toimihenkilöä<br />

työllistävän yrityksen kotipaikka on<br />

Lempäälä. <strong>Kuljetus</strong>kalustolla liikennöidään<br />

koko maassa, mutta eritoten Helsinki-Jyväskylä-Kokkola-linjan<br />

länsipuolella.<br />

Firmalla on 16 ison ajokin lisäksi muutama<br />

jakeluauto ja jokunen pakettiauto.<br />

Lisäksi tarjotaan muun muassa direktiivikoulutuspalveluja.<br />

– Kuljetamme runkoliikenteessä kappaletavaraa,<br />

ja esimerkiksi teräskuljetuksia<br />

on runsaasti. Nyt hankituista autoista<br />

jokaiselle tulee kilometrejä vuosittain arviolta<br />

200 000. Täysperävaunurekalle eh-


kä jopa 250 000. Käyttöaika on tarkoitus<br />

pitää noin kahdessa vuodessa. Sen<br />

jälkeen vaihdetaan, Lella suunnittelee.<br />

Uuden sukupolven Scaniat<br />

ovat modulaarirakenteensa<br />

ansiosta räätälöitävissä<br />

kunkin asiakkaan liiketoiminnan<br />

tarpeiden mukaisiksi.<br />

löitävissä kunkin asiakkaan liiketoiminnan<br />

tarpeiden mukaisiksi. Mikä tahansa<br />

moottoreista voidaan asentaa mihin tahansa<br />

runkoon. Gli Yhtiöille tulleet kuorma-autot<br />

ovat Scania R 500 HighLine<br />

-mallia. Tien päällä edetään 13-litraisen<br />

(500 hv, 2350 nm) moottorin voimin.<br />

– Haluamme olla teknologialtaan paras<br />

kuljetusliike Suomessa. Laatu- ja ympäristöjärjestelmämme<br />

auditoidaan kevään<br />

aikana, ja polttoainetaloudellisuus<br />

on meille iso asia, Lella mainitsee.<br />

Ajotapa näkyy<br />

kulutuksessa<br />

Uusilla Scanioilla onkin mahdollisuus<br />

vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä<br />

huomattavasti. Kun vielä kuskinpukille<br />

istahtaa nimenomaan maltillisen<br />

ajotavan edustaja, säästöä kertyy niin<br />

työnantajalle kuin ympäristöllekin.<br />

– Autoista saamme jatkuvasti dataa<br />

työtunneista palkanmaksuperusteeksi.<br />

Samalla tulee raportteja polttoainekulutuksesta,<br />

ajotavasta ynnä muusta.<br />

Kahden eri kuljettajan välillä voi olla<br />

suurimmillaan jopa 25 prosentin ero<br />

polttoainekustannuksissa. Se on heti<br />

satasen päivässä. Palkitsemmekin vuosittain<br />

taloudellisimman kuljettajamme,<br />

Lella kertoo.<br />

DC13 500 SCR -konetta kehiteltiin<br />

Scanian mukaan juuri polttoainetaloudelliseen<br />

suuntaan. Siinä on muun muassa<br />

edeltäjäänsä paremmat suuttimet<br />

sekä uudenlaiset öljynkierto- ja jäähdytinjärjestelmät.<br />

Scanian Etelä-Suomen aluejohtaja<br />

Tommi Salminen ja Tampereenliikkeessä<br />

kuorma-automyyntiä hoitava<br />

Jussi Huotila sanovat, että vaikka<br />

markkinajohtajalla käy kauppa muutenkin<br />

mukavasti, kuuden raskaan ajoneuvon<br />

luovuttaminen asiakkaalle yhdellä<br />

ja samalla kaupanteolla ei ole kovinkaan<br />

tavallista.<br />

– Helsingin suunnalla sellaista ehkä<br />

tapahtuukin, mutta on tämä Pirkanmaalla<br />

harvinainen tapaus, miehet toteavat.<br />

•<br />

Kuskitkin Scanian<br />

kannalla<br />

Toimitusjohtaja kehaisee henkilökuntaansa<br />

ja toteaa sen olevan kaiken<br />

toiminnan perusta. Kuskeja Gli Yhtiöissä<br />

kuunneltiinkin tarkalla korvalla,<br />

kun uusista ajokeista päätettiin. Lähes<br />

poikkeuksetta kuljettajat olivat Scanian<br />

kannalla.<br />

– Se sopi hyvin, sillä olemme saaneet<br />

Scanialta aina hyvää palvelua.<br />

Merkki on ollut meillä käytettyjen autojen<br />

puolella vahvasti edustettuna,<br />

mutta nämä kuusi ovat nyt ensimmäiset<br />

tuliterät Scaniamme. Autojen tulisi<br />

olla tien päällä lähes koko ajan, joten<br />

oman toimitusvarmuutemme takaamiseksi<br />

on syytä suosia merkkejä, joilla<br />

on kattavat korjauspalvelut ympäri<br />

Suomen, Lella sanoo.<br />

Uuden sukupolven Scaniat ovat<br />

modulaarirakenteensa ansiosta räätä-<br />

Scanian aluejohtaja Tommi Salminen ja Gli Yhtiön toimitusjohtaja Kristian Lella (oik.)<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 5


Entistä<br />

aidompi<br />

Suomalaisen Creanex Oy:n uusi monikonesimulaattori<br />

vastaa entistä paremmin aitoja<br />

työkoneita, sillä sen alle on asennettu alusta ja ergonomiaa<br />

liikeparannettu.<br />

Pyöräkuormaajan moottorin voimaa<br />

henkivä hyrinä erottuu ratin<br />

takana, kun kauha laskeutuu<br />

kohti hiekkakasaa, valmiina kahmaisemaan<br />

mahdollisimman ison lastin. Kuljettaja<br />

kuitenkin on hieman liian vauhdikas:<br />

kauha tömähtää maahan. Ohjaamo<br />

tärähtää.<br />

Tömähdys tapahtuu onneksi vain monikonesimulaattorin<br />

tietokoneen ruudulla,<br />

mutta istuin värähtää aidosti.<br />

– Tärkeä osa pyöräkuormaajan ajamis-<br />

ta on tuntea, koska kauha osuu maahan.<br />

Se oli yksi syy, minkä takia uuteen nikonesimulaattoriin lisättiin liikealusta.<br />

mo-<br />

Se saa simulaattorilla ajamisen tuntumaan<br />

enemmän aidon koneen käytöltä,<br />

Creanex Oy:n markkinointi- ja myyntipäällikkö<br />

Joonas Korpela kertoo.<br />

Creanexin monikonesimulaattorilla<br />

pystyy harjoittelemaan myös kaivinkoneen,<br />

dumpperin, nosturiauton, yhdistelmäajoneuvon<br />

ja puutavara-auton<br />

käyttöä. Liikealusta toimii myös näissä.<br />

Oikeiden hallintalaitteiden ja toimintojen vuoksi siirtyminen simulaattorin ja oikean<br />

koneen välillä on luontevaa.<br />

Penkin kallistumisesta kuljettaja tuntee,<br />

koska on ajanut liian lujaa kurviin tai<br />

milloin kiihdytys on epätasaista.<br />

– Liikealusta reagoi myös jarrutuksiin.<br />

Pysähdys tuntuu, mutta simulaattori<br />

ei sentään simuloi päin seinään ajoa.<br />

Kuljettaja kyllä pysyy penkissä, Korpela<br />

lupaa.<br />

Simulaattorit yleistyvät<br />

Simulaattorien käyttö suomalaisessa<br />

logistiikka-alan opetuksessa on lyönyt<br />

itsensä läpi viimeisten kahden vuoden<br />

aikana. Creanexin simulaattoreita on jo<br />

käytössä lähes 20 oppilaitoksessa. Lisäksi<br />

kysyntää on ollut konevalmistajien<br />

taholta.<br />

– Esimerkiksi Ponsse ja Sandvik<br />

käyttävät simulaattoreitamme omissa<br />

koulutuksissaan. Heillä on molemmilla<br />

suuremmat markkinat ulkomailla kuin<br />

Suomessa.<br />

Tutkimusten mukaan saman työn tekemisessä<br />

voi olla jopa 20–40 prosentin<br />

tuottavuuseroja kuljettajien välillä. Syynä<br />

ovat koneen käsittelytaidot ja kyky<br />

suunnitella omaa työtä, joten harjoittelulle<br />

kyllä on tilausta.<br />

Virtuaalisen koulutusympäristön suosio<br />

onkin noussut, sillä se helpottaa ja<br />

tehostaa opetusta mielekkäällä ja kustannustehokkaalla<br />

tavalla. Nykyteknii-<br />

6 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong>


kan ansiosta oppimistilanne on lähellä<br />

todellista, mutta vahingot koneelle ja<br />

ympäristölle vain virtuaalisia.<br />

Simulaattoria harvemmin saa vauhdikkaampikaan<br />

aloittelija rikki, mutta<br />

kovaa käyttöä varten Creanex on rakentanut<br />

liikealustan laadukkaista komponenteista.<br />

Kerralla kaikille<br />

Kun oppilaitokset hankkivat simulaattoreita,<br />

alkuun on lähdetty kahdella eri<br />

metodilla. Osa hankkii ensin yhden ja<br />

laajentaa sen jälkeen useampaan simulaattoriin.<br />

Osa taas hankkii heti kerralla<br />

kattavan kaluston.<br />

– Opetuksessa hyöty on parempi, kun<br />

simulaattoreita on useampia. Silloin<br />

omaa vuoroa ei tarvitse odotella. Jos<br />

laitteita on esimerkiksi seitsemän, pystyy<br />

seitsemän harjoittelemaan koneen käyttöä<br />

yhtä aikaa ja toiset seitsemän odottaa<br />

vuoroaan. Samalla kun katsoo toisen<br />

ajoa, oppii, Korpela vinkkaa.<br />

Monikonesimulaattorin voi myös<br />

edelleen hankkia ilman liikealustaa, loin laite on hieman<br />

joledullisempi.<br />

työkoneiden tekniikan kehittäminen,<br />

kuljettajien taitojen ja ohjausjärjestelmien<br />

testaus. Myös nykyaikaisessa tuotekehityksessä<br />

simulaattori on käytetty<br />

työkalu, sillä sen avulla pystytään testaamaan<br />

uusia laitteita. Kalliiden prototyyppien<br />

rakentamisen tarve vähenee.<br />

Vaikka Creanex on tehnyt jo pitkään<br />

yhteistyötä globaalisti toimivien yritysten<br />

kanssa, sen pääkonttori sijaitsee<br />

edelleen Suomessa.<br />

Korpela toivottaakin simulaattoreista<br />

kiinnostuneet tulemaan testaamaan<br />

laitteita Tampereen toimistolle. Toinen<br />

mahdollisuus tutustua laitteisiin on Taitaja<strong>2018</strong>-kilpailut<br />

14.-17.5. Tampereella.<br />

•<br />

Monikonesimulaattori<br />

• sisältää yhdeksän eri työkonetta. Mukana<br />

tulevat vaihdettavat hallintalaitteet,<br />

kuten hallintavivut, ajosuunnan<br />

vaihdin, kaivinkoneen ohjauspolkimet<br />

ja tukijalkojen hallintakonsoli.<br />

• on vaihdettavissa koneesta toiseksi<br />

alle 15 minuutissa.<br />

• voidaan siirtää: Liikealustalla varustettua<br />

simulaattoria liikutellaan<br />

pumppukärryillä. Ilman liikealustaa<br />

olevassa simulaattorissa on pyörät.<br />

• oppilaat voivat harjoitella simulaattorilla<br />

työmaaharjoituksia, koneen<br />

hallintaa ja yksittäisiä työvaiheita.<br />

www.creanex.fi<br />

Pedagogisin perustein<br />

Creanexin johtavana ajatuksena simulaattorien<br />

kehittämisessä on ollut saada<br />

laitteesta paras hyöty irti, jotta oppiminen<br />

olisi mahdollisimman tehokasta ja<br />

mielekästä.<br />

Oppilaat voivat harjoitella simulaattorilla<br />

työmaaharjoituksia, koneen hallintaa<br />

tai yksittäisiä työvaiheita, kuten<br />

kaivurin ajoa lavetille. Kaikille konetyypeille<br />

on runsaasti valmiita, eritasoisia<br />

harjoituksia. Omasta suorituksesta kone<br />

antaa tarvittaessa harjoitusraportin,<br />

analysoi ajon ja pisteyttää suorituksen.<br />

Kouluttaja voi myös itse luoda opetuksellisia<br />

erikoistilanteita simulaattorilla.<br />

Opiskelijat voidaan jakaa ryhmiin, ja eri<br />

ryhmille on mahdollista tehdä eri opetussuunnitelmat.<br />

Simulaattorin mukana tulee oma työkalu,<br />

SimTrainer. Sen avulla opettaja<br />

pystyy hallinnoimaan opintokokonaisuuksia,<br />

seuraamaan oppilaiden suorituksia<br />

ja etenemistä.<br />

Käyttö tuotekehityksessä<br />

lisääntyy<br />

Creanexin toimialaan kuuluu liikkuvien<br />

Monikonesimulaattorilla voi harjoitella<br />

kaivinkoneen, pyöräkuormaajan,<br />

dumpperin, yhdistelmäajoneuvon<br />

sekä puutavara- ja nosturiauton ajoa.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 7


Lisättyä todellisuutta hyödyntävä ohjaamoteknologia<br />

mullistaa tulevaisuuden<br />

lentämisen<br />

U<br />

raauurtava puettavan ohjaamon<br />

teknologia mullistaa tulevaisuuden<br />

koulutus- ja taisteluohjaamoympäristöt.<br />

BAE Systemsin<br />

sotilasilmailun yksikkö esitteli lisättyyn<br />

ja virtuaalitodellisuuteen perustuvaa<br />

teknologiaa ensimmäistä kertaa DSEImessuilla<br />

Lontoossa.<br />

BAE Systemsin insinöörit käyttävät Striker<br />

II -kypäränäyttöä pohjana kehitystyölle.<br />

Kehitystyötä tehdään BAE Systemsin<br />

Electronic Systems -liiketoimintayksikössä<br />

Rochesterissa, Iso-Britanniassa.<br />

Uuden kypärän tärkein ominaisuus on,<br />

että fyysisen ohjaamon sijaan lentäjä näkee<br />

näytöt ja ohjaimet edessään lisättynä<br />

ja virtuaalitodellisuutena. Kypäränäyttö<br />

heijastaa näkymän täysissä väreissä.<br />

Teknologia korvaa nykyisten fyysisten<br />

ohjaamoiden rajoitukset heijasteella – ja<br />

sitä voidaan uudelleenkonfiguroida loputtomasti.<br />

Teknologia parantaa havainnointia<br />

erilaisissa tilanteissa, nopeuttaa<br />

päätöksentekoa merkittävästi sekä mahdollistaa<br />

ohjaamon päivittämisen kustannustehokkaasti<br />

ja nopeasti, yhtenäisesti<br />

koneen muiden parannusten kanssa.<br />

BAE Systemsin insinöörit tutkivat parhaillaan<br />

teknologioita, jotka tulevat parantamaan<br />

Striker II -kypärän nykyisiä<br />

ominaisuuksia. Parannuksiin sisältyvät<br />

äänikomennot sekä eleiden ja kosketuksen<br />

kohdistaminen siten, että pilotti voi<br />

8 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong><br />

kommunikoida virtuaalisen ohjaamon<br />

kanssa valitsemalla komentoja kypärän<br />

näytön avulla ja suorittamalla komennon<br />

eleellä kuten kädenheilautuksella.<br />

”Tämän sukupolven ohjaamoiden äyttöliittymiä<br />

dominoivat vahvasti näyttöjen<br />

ja komentojen fyysiset ominaisuudet.<br />

Eurofighter Typhoonia kehitetään jatkuvasti<br />

uusilla aseita ja sensoreilla, ja se<br />

kykenee käsittelemään entistä enemmän<br />

tietoa. Tästä johtuen meidän on kehitettävä<br />

teknologiaa, joka rikkoo perinteisten<br />

ohjaamoiden rajoitteita”, Jean Page,<br />

teknologiaguru BAE Systemsin sotilasilmailun<br />

yksiköstä kommentoi.<br />

”Käytämme Strike II -kypärän värinäyttöä<br />

konseptimme rakennusalustana.<br />

Haluamme rakentaa uudelleenohjelmoitavan<br />

ohjaamon, jota kiinteät ohjauslaitteet<br />

ja näytöt eivät rajoita. Lentäjät<br />

pystyvät räätälöimään ohjaamonäkymän<br />

juuri omien toiveidensa mukaiseksi.<br />

Näytön ominaisuudet parantavat merkittävästi<br />

pilottien tilanne- ja tilahavainnointia<br />

monissa tilanteissa. Joustavat<br />

ominaisuudet, kuten äänikomennot sekä<br />

virtuaalikomennot ja -eleet, tarjoavat<br />

lentäjälle mahdollisuuden reagoida<br />

tehtävän vaatimuksiin nopeammin kuin<br />

mitä nykyinen teknologia sallii – mikä<br />

vaatii myös vähemmän koulutusta”, Page<br />

jatkaa.<br />

Uusi teknologia tarjoaa<br />

lentäjälle useita etuja:<br />

- Mahdollisuuden muuttaa näyttöjen<br />

määrää ja kokoja pilotin yksilöllisiin<br />

toivomuksiin perustuen, ilman fyysisiä<br />

tilarajoitteita<br />

- Valmiuden heijastaa erilaisia konsepteja<br />

näytölle, kuten maastokarttoja,<br />

jäljitysikkunoita, rajatun ilmatilan<br />

karttoja tai 3D-tilannekuvia.<br />

”Uskomme, että nämä uudet teknologiat<br />

tarjoavat tulevaisuudessa lentäjälle<br />

elintärkeitä etuja. Taistelussa etulyöntiasema<br />

saavutetaan tekemällä asioita<br />

nopeasti ja intuitiivisesti – se tarjoaa<br />

merkittävää apua riippumatta siitä, ketä<br />

vastaan lennät”, Steve Formoso, BAE<br />

Systemsin sotilasilmailuyksikön pääkoelentäjä<br />

sanoo. •


Mikä ihmeen<br />

VR Safe?<br />

VR Safe on kahden pitkän linjan ensiapukouluttajan luoma koulutuskonsepti,<br />

joka yhdistää modernin VR -teknologian mukanaan tuomat mahdollisuudet<br />

sekä kokemuksellisen oppimisen. VR Safen kanssa voi opetella turvallisesti<br />

virtuaaliympäristössä, miten toimitaan tosielämän hätätilanteissa.<br />

Kuvat: Sanni Immonen<br />

Moni liikenteen ja logistiikan<br />

ammattilainen suorittaa<br />

työnsä puolesta ensiapukoulutuksia.<br />

Kursseilla pyritään perinteisesti<br />

luomaan mahdollisimman aitoja harjoitustilanteita,<br />

mutta simulaatiot saadaan<br />

kuitenkin harvoin vastaamaan todellisia<br />

hätätilanteita. Myös koulutustilat ovat<br />

usein rajalliset realististen harjoitusten<br />

järjestämiselle.<br />

Kouluttajat etsivät jatkuvasti keinoja,<br />

miten auttamistilanteita voitaisiin<br />

havainnollistaa ja tuoda konkreettisesti<br />

esiin seikkoja, mitä oikeissa tilanteissa<br />

tulisi muistaa ja huomioida. Parhaidenkin<br />

harjoitusten jälkeen nousee esiin<br />

usein sama kysymys ”vaikka nyt tuntuu,<br />

että osaan, niin… miltä se oikea tilanne<br />

tuntuu? Miten reagoin, jos joudun oikeasti<br />

auttamaan onnettomuustilanteessa…?”<br />

VR -tekniikka tuo mahdollisuuden<br />

saada paitsi kokemuksellinen, myös realistinen<br />

ulottuvuus mukaan koulutukseen.<br />

Pukemalla virtuaalilasit silmille ja<br />

kuulokkeet korville, pystyy helposti siirtymään<br />

koulutustilasta autenttiseen ympäristöön,<br />

jossa onnettomuus on juuri<br />

sattunut. VR Safe -tilannetta seurataan<br />

ensimmäisen paikalle pysähtyvän auttajan<br />

silmin. Kokemus on varsin aidon<br />

tuntuinen. Katsoja tekee havaintoja ja<br />

ehkä myös omia oivalluksia. Kokemuksen<br />

jälkeen keskeiset asiat palautetaan<br />

mieleen opetuskysymysten avulla. Purkukeskustelu<br />

ammattitaitoisen kouluttajan<br />

ohjaamana viimeistelee oppimiskokemuksen.<br />

Moni tiellä liikkuja kokee vaikeaksi<br />

pysähtyä auttamaan onnettomuustilanteeseen,<br />

vaikka jo lakikin velvoittaa niin<br />

tekemään. Pelastusalan ammattilaiset<br />

nostavat silloin tällöin esiin seikan, että<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 11


VR Safe - koulutuskonseptia<br />

on pilotoitu viime<br />

lokakuusta lähtien<br />

osana ensiapukoulutuksia<br />

sekä erilaisissa<br />

teemapäivissä työpaikoilla.<br />

onnettomuuspaikan ohi ajellaan varomattomasti.<br />

Ja kännykällä ryhdytään<br />

kuvaamaan tilannetta sen sijaan, että<br />

soitettaisiin apua hätäkeskuksesta.<br />

Moneen ensiapu- ja kuljettajakoulutuksen<br />

perussisältöön kuuluu toiminta<br />

liikenneonnettomuustilanteessa. VR<br />

Safen virtuaalisen onnettomuustilanteen<br />

jälkeen ehkä kynnys pysähtyä<br />

oikeaan tilanteeseen madaltuu ja osa<br />

mahdollisen auttamistilanteen aiheuttamasta<br />

pelosta ja jännityksestä voidaan<br />

jättää koulutustilaan.<br />

VR Safe - koulutuskonseptia on pilotoitu<br />

viime lokakuusta lähtien osana<br />

ensiapukoulutuksia sekä erilaisissa teemapäivissä<br />

työpaikoilla. Käyttökokemukset<br />

ovat olleet innostuneita. Tähän<br />

mennessä on varmistunut, että VR Safe<br />

-kokemuksesta hyötyvät paitsi maallikot,<br />

myös ammattilaiset.<br />

Esimerkiksi he, jotka tulevat kolaripaikalle<br />

viranomaisena. Kokemusvideon<br />

kautta vaikkapa poliisin tai ensihoitajan<br />

on mahdollista saada käsitys siitä,<br />

millainen onnettomuustilanne voi olla<br />

kokemuksena maallikon silmin.<br />

Ammattikuljettajien keskuudessa<br />

tämä uusi opetusmenetelmä on otettu<br />

erityisen lämmöllä vastaan. Ymmärrettävää<br />

kyllä, onhan tässä joukossa juuri<br />

heitä, jotka viettävät suuren osan ajastaan<br />

tien päällä. Heillä on omakohtaisia<br />

kokemuksia tieliikenteestä ja siihen<br />

liittyvistä vaaratilanteista, samoin kuin<br />

liikenneonnettomuuksistakin.<br />

12 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong>


VIRTUAALIMATKA<br />

ONNETTOMUUSPAIKALLE<br />

– kuljettajan varautuminen<br />

hätätilanteisiin<br />

Vr Safe on hakenut virtuaalisen onnettomuustilanteen<br />

sisältävään koulutuspäivään<br />

Trafin hyväksyntää. Trafi on hyväksynyt<br />

koulutuspäivän kuorma- tai linjaautonkuljettajan<br />

ammattipätevyyskoulutukseksi.<br />

Tämän ammattipätevyyspäivän<br />

tavoitteena on lisätä ammattikuljettajan<br />

tietoutta ja valmiutta varautua ennalta<br />

auttamistilanteeseen liikenteessä ja taitoa<br />

antaa tarvittava ensiapu henkeä ja<br />

terveyttä uhkaavissa tilanteissa.<br />

Ensimmäinen ”Virtuaalimatka Onnettomuuspaikalle”<br />

-koulutus pidettiin<br />

Huittisissa 16.2.<strong>2018</strong> Auts-Tuote Oy:n<br />

ja ADR- Koulutus Timo Kallionpään yhteistyönä.<br />

Palaute päivästä ja VR-kokemuksesta<br />

oli positiivinen. Oma varatutuminen ja<br />

ennakointi koetiin tärkeäksi liikenteessä.<br />

Ammattikuljettajilla on tietoa ja osaamista<br />

aiheesta, mutta koulutuspäivään<br />

osallistuneet kokivat, että koulutus auttoi<br />

päivittämään omia ajatuksia. Tärkeä<br />

kurssilaisilta saatu palaute oli myös, että<br />

oli huojentavaa huomata, ettei auttajan<br />

roolissa oloa tarvitse pelätä. Hätäkeskuksesta<br />

saa selkeät toimintaohjeet yksinkertaisiin<br />

auttamistoimenpiteisiin,<br />

joilla voidaan selkeästi parantaa uhrien<br />

tilaa ammattiavun saapumiseen asti.<br />

Päivän ohjelma jakautuu niin, että<br />

aamupäivän osiossa keskitytään liikenneturvallisuuteen,<br />

onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn<br />

ja niihin varautumiseen<br />

sekä toimintaan liikenneonnettomuustilanteessa.<br />

Iltapäivällä perehdytään<br />

liikenneonnettomuuksien aiheuttamiin<br />

tyypillisimpiin vammoihin ja tärkeimpiin<br />

ensiaputoimenpiteisiin.<br />

Päivän sisältö sai kiitosta muutenkin<br />

kuin VR-kokemuksen osalta. Teoriaa ja<br />

käytäntöä koettiin olleen sopivassa suhteessa.<br />

Päivän sisältö on tärkeä jokaiselle<br />

tiellä liikkujalle. •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 13


Raskas liikenne tuottamaan<br />

liukkaustietoa autoilijoille<br />

Viime vuoden lopulla lanseerattu uusi suomalaiskeksintö mustan jään havaitsemisesta on<br />

otettu käyttöön. Juuri alkaneessa EEE Innovationsin, Liikenneviraston ja Trafin kaksivuotisessa<br />

hankkeessa valjastetaan tuhat raskaan liikenteen ajoneuvoa liikenneturvallisuutta parantavaan<br />

datankeruujärjestelmään. Mukana on linja-autoja sekä rekka- ja kuorma-autoja, joihin asennettava<br />

ohjelmisto tuottaa reaaliaikaista liukkausdataa kuljettajien, liikennöitsijöiden ja muiden<br />

tienkäyttäjien hyödyksi.<br />

-T<br />

arjoamme autojen keräämän<br />

liukkaustiedon kaikkien<br />

hankkeen osapuolten<br />

hyödynnettäväksi. Liukkaustiedon lisäksi<br />

järjestelmästä voidaan saada myös muita<br />

ajoneuvojen väylistä kerättäviä tietoja,<br />

kuten sijainti- ja ulkolämpötilatietoja sekä<br />

tietoja yllättävistä jarrutustilanteista,<br />

kertoo Jarmo Leino palvelun kehittäneestä<br />

EEE Innovations Oy:stä.<br />

Liukkaat keliolosuhteet voidaan havaita<br />

tarkasti ja jopa reaaliaikaisesti nykyisin<br />

käytössä olevia menetelmiä selvästi<br />

kattavammin. Patentoidusta teknologiasta<br />

on aluksi tarjolla versio raskaan<br />

liikenteen käyttöön, mutta keksintö soveltuu<br />

tulevaisuudessa myös yksityisajoneuvoihin.<br />

– Nyt käyttöön otettu ohjelmisto kykenee<br />

opastamaan kuljettajaa myös taloudellisempaan<br />

ajoon. Ajoneuvon kuljettajan<br />

itsensä lisäksi varoitus havaitusta<br />

liukkaudesta voidaan välittää reaaliajassa<br />

liikennöitsijän koko kalustolle ja muille<br />

toimijoille esimerkiksi karttasovelluksilla.<br />

Tietoja voidaan hyödyntää myös<br />

mm. tien kunnossapidon toimenpiteiden<br />

kohdentamisessa, toteaa johtava tutkija<br />

Raine Hautala VTT:ltä.<br />

Järjestelmään liittyminen voidaan toteuttaa<br />

yleensä ilman erillisten lisälaitteiden<br />

asentamista ohjelmistopäivityksellä,<br />

joka lukee dataa ajoneuvon tietokoneen<br />

can-väylästä. Ajo-opastinjärjestelmä voidaan<br />

asentaa osaksi jo ajoneuvossa olevaa<br />

ohjelmistoa tai se voidaan asentaa<br />

myös omana kokonaisuutenaan sisältäen<br />

ajo-optimoinnin sekä liukkaudentunnistimen.<br />

– Hanke mahdollistaa liukkaustiedon<br />

havainnoinnin selvästi aiempaa laajemmin.<br />

Hyötyjä odotetaan tienkäyttäjille ja<br />

teiden kunnossapidolle, toteaa kunnossapidon<br />

ja digitalisaation asiantuntija<br />

Otto Kärki Liikennevirastosta<br />

Suomen rannikkovesillä kolisisi paljon useammin<br />

ilman meriliikenteen ohjausta<br />

14 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong><br />

SUOMEN kauppamerenkulun väylät<br />

ovat kapeita, ruuhkaisia ja kivikkoisia.<br />

Vaarapaikkoja riittää, mutta vakavia onnettomuuksia<br />

sattuu vain harvoin. Tästä<br />

on osaltaan kiittäminen Liikenneviraston<br />

meriliikenteen ohjausta, joka ehkäisi<br />

pelkästään viime vuonna 12 karilleajoa.<br />

Kauppamerenkulussa eksyminen<br />

väyläalueen ulkopuolelle on harvinaista.<br />

Esimerkiksi viime vuonna alusliikenteen<br />

ohjaajat joutuivat puuttumaan tällaisiin<br />

tapauksiin vain 19 kertaa. Toisaalta valtaosassa<br />

näistä eksyminen olisi johtanut<br />

oletettavasti karilleajoon, mikäli alusta<br />

ei olisi saatu muuttamaan kurssiaan.<br />

”Vaaratilanne voi syntyä esimerkiksi<br />

silloin, kun luotsi on lähtenyt laivasta ja<br />

alus jatkaa omin päin merelle. Eräässäkin<br />

tapauksessa alus oli menossa kohti<br />

matalikkoa, koska kapteeni luuli ajavansa<br />

päinvastaiseen suuntaan. Syyksi


– Reaaliaikaista liukkaustietoa pidetään<br />

yhtenä edellytyksenä automaattiajamisen<br />

yleistymiselle laajemmin talvisissa<br />

olosuhteissa. Hankkeessa kokeiltava<br />

ratkaisu voisi olla yksi ratkaisu tähän<br />

ongelmaan, sanoo johtava asiantuntija<br />

Eetu Pilli-Sihvola Trafista.<br />

Keksintö on lähtöisin VTT:n raskaan<br />

liikenteen tutkimushankkeista, ja sitä<br />

on pilotoitu Suomen lisäksi jo yhdessä<br />

EU-tason projektissa. Pilottihankkeiden<br />

perusteella voidaan järjestelmän avulla<br />

saavuttaa parantuneen ajoturvallisuuden<br />

lisäksi merkittäviä säästöjä polttoaineen<br />

kulutuksessa. •<br />

paljastui aluksen navigointilaitteiden<br />

tekninen vika”, kertoo Suomenlahden<br />

meriliikennekeskuksen varapäällikkö<br />

Esa Hurskainen.<br />

Meriliikenteen ohjauksessa tarvitaan<br />

haukan tarkkuutta, sillä jokainen vakava<br />

karilleajo vaarantaisi aluksen henkilökunnan<br />

lisäksi myös luonnon.<br />

”Kaikki rahtialukset sisältävät paljon<br />

polttoainetta. Tankkerit ovat totta kai<br />

sitten ihan oma lukunsa. Itämeri kärsisi<br />

pahasti, mikäli esimerkiksi tankkeri<br />

ajaisi karille ja siitä pääsisi öljyä mereen.<br />

Vaarallisia läheltä piti -tilanteita on vuosittain”,<br />

Hurskainen sanoo.<br />

Ei pelkästään<br />

onnettomuuksien<br />

ennaltaehkäisyä<br />

Meriliikenteen ohjauksesta vastaavat<br />

Suomessa Liikenneviraston VTS-keskukset<br />

(Vessel Traffic Service), joita on<br />

yhteensä kolme ja ne sijaitsevat Helsingissä,<br />

Turussa ja Lappeenrannassa. Onnettomuuksien<br />

ennaltaehkäisy on yksiä<br />

tärkeimmistä keskusten tehtävistä, mutta<br />

tekevät he paljon muutakin.<br />

”Tästä työstä valtaosa on sitä, että meriliikenteen<br />

tilannekuvaa ylläpitämällä<br />

parannamme alusliikenteen sujuvuutta<br />

ja tehokkuutta. Katsomme esimerkiksi,<br />

että alukset seuraavat reittejänsä ja<br />

valvomme, että liikkuminen tapahtuu<br />

kansainvälisten sääntöjen mukaisesti”,<br />

Hurskainen kertoo.<br />

Aina kaikki ei mene sääntökirjan mukaisesti.<br />

Näissä tapauksissa VTS-keskukset<br />

kirjaavat rikkeet ylös jatkokäsittelyä<br />

varten. Yleisimmin rikotaan reittijakojärjestelmien<br />

liikennesääntöjä ja alusten<br />

välisiä väistämissääntöjä.<br />

”Tämä tarkoittaa hieman samaa kuin<br />

kolmion takaa tuleva kaahaaja ei väistäisi<br />

oikealta tulevaa autoa. Meriliikenteessä<br />

on aina tietyt säännöt, joita tulee noudattaa<br />

liikkumisen sujuvuuden ja turvallisuuden<br />

takia”, toteaa Hurskainen.<br />

Yhteensä VTS-keskukset kirjasivat viime<br />

vuonna ylös 173 rikettä ja 230 poikkeamaa.<br />

Poikkeamat olivat yleensä erilaisia<br />

konevikoja ja muita teknisiä vikoja.<br />

Viime vuonna eniten rikkeitä tekivät<br />

Hollannin, Antiguan ja Barbudan sekä<br />

Panaman lipun alla seilaavat alukset. •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 15


Törmäyssuojat soveltuvat monenlaisiin tarpeisiin: alueiden rajaamiseen, liikenne- ja kulkureittijärjestelyihin<br />

sekä erilaisiin teollisuuden tarpeisiin aina tuotannosta varastointiin.<br />

16 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong>


A-SAFEn joustavat<br />

törmäyssuojat<br />

Christian Berneriltä lähes koko skandinaviassa<br />

Palkittu A-SAFE on maailman<br />

ensimmäisen joustavan polymeeripohjaisen<br />

törmäyssuojan<br />

valmistaja. Maailmanlaajuisesti käytetyt<br />

ratkaisut suojelevat ihmisiä, koneita ja<br />

laitteita sekä kiinteistöjä.<br />

Törmäyssuojat soveltuvat monenlaisiin<br />

tarpeisiin: alueiden rajaamiseen,<br />

liikenne- ja kulkureittijärjestelyihin sekä<br />

erilaisiin teollisuuden tarpeisiin aina<br />

tuotannosta varastointiin. Kustannustehokas<br />

ja ympäristöystävällinen A-SAFEn<br />

törmäyssuojajärjestelmä on älykäs ratkaisu<br />

– tuotteita voidaan moduuliensa<br />

ansioista uusiokäyttää ja läpivärjätyn<br />

polymeeripohjan ansiosta ne ovat myös<br />

lähes huoltovapaita. Törmäyssuojat soveltuvat<br />

myös ulkokäyttöön ja ne kestävät<br />

UV-säteilyä ja säävaihtelua. Törmäyssuojien<br />

käyttömahdollisuudet ovat<br />

lähes rajattomat.<br />

A-SAFEn tuotteet sopivat loistavasti perinteiseen teollisuuteen, mutta hygieenisyytensä<br />

ansiosta myös elintarvikesekä panimoteollisuuden tarpeisiin.<br />

Törmäyssuojat saivat hyvän<br />

vastaanoton Suomessa<br />

”Keväällä 2017 laajensimme perinteisen<br />

laitetoimittajan roolista myös turvallisuuden<br />

ja suojauksen puolelle. Suojaamme<br />

nyt myös toimittamamme laiteratkaisut<br />

ympäristön kolhuilta, samoin<br />

turvaamme laitteiden läheisyydessä<br />

työskentelevät ihmiset.”, kertoo Christian<br />

Bernerin toimitusjohtaja Henrik<br />

Westerholm ja jatkaa:<br />

”Törmäyssuojien vastaanotto on ollut<br />

huikea. A-SAFE on pieni investointi<br />

turvallisempaan ja tehokkaampaan<br />

työympäristöön. Pitemmällä aikavälillä<br />

investointi maksaa itsensä takaisin alentuneilla<br />

korjaus- tai laitteiden uusimiskustannuksilla.”<br />

Borealis luottaa joustavaan<br />

törmäyssuojaan<br />

Christian Bernerin edustamat A-SAFEn<br />

törmäyssuojat toimitettiin asennettuna<br />

myös Borealis Polymerille Porvooseen.<br />

Polyolefiineja ja peruskemikaaleja valmistava<br />

Borealis Polymers Oy on Pohjoismaiden<br />

suurin öljynjalostuksen ja<br />

kemianteollisuuden keskus.<br />

Borealiksella tehdään jatkuvasti määrätietoista<br />

työtä korkean turvallisuuskulttuurin<br />

ylläpitämiseksi. Tavoitteena<br />

on tapaturmaton työpaikka ja sen eteen<br />

tehdään töitä joka päivä. A-SAFEn joustavat<br />

törmäyssuojat ovat mainio vaihtoehto<br />

Borealikselle. Päätös A-SAFEn tarjoamien<br />

törmäyssuojien osalta oli helppo,<br />

koska A-SAFE suojaa henkilöstöä ja<br />

laitteita, on näkyvä ja virtaviivainen ratkaisu<br />

Borealiksen tuotantolaitokseen.<br />

Monikäyttöinen A-SAFE<br />

soveltuu lähes kaikkialle<br />

A-SAFEn tuotteet sopivat loistavasti perinteiseen<br />

teollisuuteen, mutta hygieenisyytensä<br />

ansiosta myös elintarvikesekä<br />

panimoteollisuuden tarpeisiin. Myös<br />

maailman johtavat virvokkeiden valmistajat<br />

Heineken ja Coca-Cola luottavat<br />

A-SAFEn törmäyssuojiin. Myös autojätit<br />

Jaguar ja Land Rover käyttävät törmäyssuojia<br />

tuotannossaan. •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 17


Pitkän akselivälin johdosta takapyörät oikaisevat käännöksessä.<br />

Älä kolhi vuokrapakua<br />

Moni tarvitsee satunnaisesti<br />

pakettiautoa esimerkiksi<br />

muuttokuormien tai suurten<br />

esineiden kuljettamiseen.<br />

Isokokoisen auton mitat<br />

saattavat yllättää henkilöautoon<br />

tottuneen kuljettajan.<br />

B-luokan eli henkilöauton ajokortilla<br />

saa ajaa kokonaismassaltaan<br />

enintään 3500 kg:n<br />

painoista autoa, joka on suunniteltu ja<br />

valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi<br />

enintään kahdeksan henkilöä. Tuohon<br />

painorajaan mahtuu ulkomitoiltaan<br />

varsin suurikokoisia pakettiautoja.<br />

Paku on näppärä apu esimerkiksi<br />

muutoissa tai muissa tavaransiirroissa.<br />

Varsinkin isompien pakettiautojen ajaminen<br />

eroaa hyvin paljon henkilöautolla<br />

ajamisesta, mikä saattaa aiheuttaa yllätyksiä<br />

satunnaiskäyttäjälle. Pakettiauton<br />

erityispiirteet on tärkeää tiedostaa ennen<br />

liikenteeseen ja ahtaisiin pihoihin lähtöä.<br />

Ison auton ratissa ennakoinnin merkitys<br />

korostuu.<br />

Huomioi takapyörien<br />

oikaisu<br />

Pitkän akselivälin vuoksi pakettiauton<br />

takapyörät oikaisevat käännyttäessä huomattavasti<br />

henkilöautoa enemmän. Kuljettajan<br />

on seurattava tilannetta peilistä.<br />

Ahtaisiin paikkoihin ajettaessa kannattaa<br />

lähestymissuunta miettiä huolellisesti.<br />

”Esimerkiksi porttiaukkoon on monesti<br />

helpompi kääntyä vasemmalle kuin<br />

18 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong>


oikealle, koska kaistan yli käännyttäessä<br />

auton ehtii saamaan suoraan ennen kapeaa<br />

kohtaa”, Autoliiton koulutuspäällikkö<br />

Teppo Vesalainen neuvoo.<br />

Perä ja katto alttiina<br />

kolhuille<br />

Peräylitys eli takarenkaiden jälkeinen<br />

osa autoa siirtyy päinvastaiseen suuntaan<br />

kuin auto kääntyy. Tästä johtuen<br />

pakettiautoa ei kannata pysäköidä tien<br />

varteen sellaiseen kohtaan, missä peräylityksen<br />

vierellä on lyhtypylväs, liikennemerkki<br />

tai muu este. Mikäli pakettiauton<br />

eteen ja taakse pysäköidyt autot<br />

pakottavat liikkeelle lähdettäessä kääntymään<br />

jyrkästi, ottaa peräylitys helposti<br />

kiinni esteeseen.<br />

Myös pakettiauton korkeus on syytä<br />

huomioida, koska auton katto on usein<br />

huomattavasti ohjaamon kattoa korkeammalla.<br />

Näin ollen pakettiauto ei<br />

välttämättä mahdu kaikkiin pysäköintihalleihin<br />

tai autotalliin.<br />

”Samoin erilaiset katokset rakennusten<br />

ovien kohdalla sekä matalalla olevat<br />

parvekkeet ovat petollisia paikkoja tottumattomalle<br />

korkean auton kuljettajalle”,<br />

Vesalainen toteaa.<br />

Käännyttäessä vasemmalle peräylitys siirtyy oikealle. Peräylityksen liikkeet on<br />

huomioitava muun muassa pysäköintipaikkaa valittaessa.<br />

Käytä peilejä<br />

Pakettiautoa ajettaessa pitää hallita<br />

peruuttaminen peilien avulla. Peileistä<br />

huolimatta auton taakse ja rinnalle jäävät<br />

katveet joihin kuljettajan on monesti<br />

mahdotonta havainnoida. Peruutettaessa<br />

on huomiota kiinnitettävä peilien<br />

lisäksi auton nokan sivuttaisliikkeisiin<br />

autoa käännettäessä. Muun muassa aivan<br />

auton vieressä oleva matala betoniporsas<br />

tai tolppa jää helposti korkealla<br />

istuvalta kuljettajalta huomioimatta.<br />

Varsinkin piha-alueilla pitää olla tarkkana<br />

myös siinä, ettei auton taakse tai<br />

muihin katveisiin jää ketään tai mitään<br />

piiloon. Erityisesti lasten on vaikeaa<br />

hahmottaa, ettei pakettiauton kuljettaja<br />

välttämättä havaitse heitä. Olisikin hyvä,<br />

että joku olisi peruutettaessa ulkona antamassa<br />

käsimerkein ohjeita. Erityisesti<br />

jos autossa ei ole peruutuskameraa.<br />

”Tällöin on sovittava selkeät merkit<br />

ja pelisäännöt. Lisäksi merkkien näyttäjän<br />

on sijoituttava niin, että hän näkee<br />

katveisiin ja että kuljettajalla on mahdollisuus<br />

havaita hänet ”, Vesalainen<br />

painottaa. •<br />

Katokset ja parvekkeet on pakettiauton kanssa huomioitava eri tavalla kuin<br />

henkilöautolla.<br />

Peruutettaessa ja käännettäessä on huomiota kiinnitettävä peilien lisäksi nokan<br />

sivuttaissiirtymiin.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 19


INNOVATION AND<br />

LEADERSHIP IN<br />

AEROSPACE<br />

April –, <br />

Berlin ExpoCenter Airport<br />

www.ila-berlin.com


Vuonna <strong>2018</strong><br />

Classic Motorshown<br />

teemana on Britit<br />

Brittiajoneuvojen asema on ollut<br />

merkittävä suomalaisessa liikenteessä<br />

aina autoistumisen<br />

alkuajoista lähtien, todetaan näyttelyjärjestäjän<br />

tiedotteessa.<br />

Tätä tarinaa esitellään näyttelyn teemahallissa<br />

laajalti, käsitellen autojen ja<br />

kaksipyöräisten lisäksi myös raskaampaa<br />

kalustoa ja traktoreita.<br />

Laaja-alainen klassikkoajoneuvonäyttely<br />

10-vuotisen historiansa aikana Classic<br />

Motorshowsta on muodostunut klassikkoajoneuvoalan<br />

vuosittainen päänäyttely.<br />

Se houkuttelee viikonlopun aikana<br />

Lahteen noin 18 000 nostalgiasta kiinnostunutta<br />

vierasta ympäri Suomen.<br />

Classic Motorshow kokoaa laajalti<br />

yhteen klassikkoajoneuvoalan kalustoa<br />

ja toimijoita - mukana on menneiden<br />

vuosikymmenten klassikoita sekä arjen<br />

nostalgiaa, alan asiantuntijoita, merkkikerhoja,<br />

kauppiaita ja kunnostajia.<br />

Esillä on yli 400 ajoneuvoa: autoja,<br />

moottoripyöriä, mopoja, raskastakalustoa,<br />

työkoneita, moottorikelkkoja, traktoreita<br />

ja kaikenlaista muuta moottorilla<br />

kulkevaa aina moottorivoimalla liikkumisen<br />

alkuajoista 90-luvun alkuun.<br />

ja Vauxhall Viva olivat aikoinaan monen<br />

suomalaisperheen ylpeyksiä. Brittiautot<br />

nauttivat maassamme suurta suosiota ja<br />

merkkivalikoima oli runsas.<br />

Brittimerkit kuuluivat Suomessa pitkään<br />

myös kaikkein halutuimpiin moottoripyöriin.<br />

Nimet kuten Ariel, BSA,<br />

Matchless, Norton ja Triumph herättävät<br />

yhä intohimoja.<br />

Mielikuvat Britannian autotuotannosta<br />

ovat vahvoja. Ikoneiksi ovat nousseet<br />

varsinkin Mini, Rolls-Royce ja Jaguarin<br />

E-type. Ne johtavat ajatukset helposti<br />

60-luvulle, joka kuitenkin muodostaa<br />

vain yhden osan tarinasta.<br />

Brittimerkit olivat maassamme merkittävässä<br />

roolissa jo ennen sotia ja niiden<br />

kirjo rikastui huomattavasti 50-luvulla,<br />

kun uusia autoja alkoi taas pikkuhiljaa<br />

saapua maahan. Etenkin kevyestä<br />

kuljetuskalustosta suuri osa tuli Britanniasta.<br />

70-luvulla työtaistelut syöksivät Britannian<br />

autoteollisuuden alamäkeen,<br />

mutta edelleen sieltä tuotiin Suomeen<br />

paljon ajoneuvoja.<br />

Brittiautoille alkoikin muotoutua maine<br />

"tyypillisesti englantilaisina" - niin<br />

hyvässä kuin pahassa.<br />

Iso-Britannian teollisuus tuottaa autoja<br />

edelleen ja myös myöhempien vuosien<br />

tuotanto huomioidaan Classic Motorshown<br />

teemakokonaisuudessa aina<br />

90-luvun alkuun asti.<br />

Classic Motorshown teemahallissa<br />

näyttelyvieras saa kerralla mainion yleiskuvan<br />

brittiläisistä moottoriajoneuvoista<br />

Suomessa - avautuuhan kiehtova tarina<br />

helpoimmin juuri ajoneuvojen äärellä. •<br />

Clas von Bell<br />

Brittiajoneuvoilla vahva<br />

rooli suomalaisessa<br />

ajoneuvohistoriassa<br />

Autoista Ford Cortina, Triumph Herald<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 21


Järeät Renault Trucks<br />

kuorma-autot<br />

koeajettavissa Road Show<br />

<strong>2018</strong> -kiertueella<br />

Viime vuonna Suomeen saapunut Renault Trucks C-sarja<br />

on lähdössä ensimmäistä kertaa kotimaan kiertueelle.<br />

Maaliskuusta toukokuulle kestävä Renault Trucksin Road<br />

Show <strong>2018</strong> -kierros vierailee yhteensä 25 paikkakunnalla aina<br />

Raaseporista Rovaniemelle.<br />

Ajomukavuutta, kestävyyttä ja<br />

taloudellisuutta tarjoavat raskaat<br />

Renaultit ovat kiertueella<br />

edustettuina kolmessa ajosuoritealassa.<br />

Mukana ovat tridem-alustainen C 520<br />

8x4 -koukkuauto, C 520 8x4 -kasettiyhdistelmä<br />

sekä T 520 High 6x2 -takateliveturi.<br />

22 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong>


Erityisenä tavoitteena on,<br />

että ihmiset tulisivat<br />

kiertueen aikana<br />

hakemaan omakohtaisen<br />

kokemuksen Renaultista.<br />

Koeajettavat ajoneuvot:<br />

• Renault C 520 8x4 -kasettiyhdistelmä; HF-Autohuolto Oy:n<br />

päällirakentama, ELG-maansiirtolavat<br />

• Renault C 520 8x4 -koukkuauto; Multilift-vaihtolavalaite<br />

• Renault T 520 High 6x2 -takateliveturi<br />

Renault Trucks tuotepäällikkö Ville<br />

Mamian mukaan kiertueen kokoonpanolla<br />

ei ole lähdetty tavoittelemaan<br />

erikoisuuksia, vaan osoittamaan asiakaskunnalle<br />

Renault Trucks -malliston<br />

monipuolisuus ja soveltuvuus kotimaisiin<br />

ajotehtäviin.<br />

– Esimerkiksi koukkuauton kohdalla<br />

haluamme näyttää, että Renault<br />

Trucksilta on saatavilla tehdasvalmisteinen<br />

tridem-alusta, joka käyttäjäkunnan<br />

kannalta sopii moniin ajotehtäviin.<br />

Raskasta maansiirtoautoa ei meillä<br />

hetkeen ole ollut tarjolla, minkä vuoksi<br />

halusimme ottaa mukaan C 520:n kasettiyhdistelmänä<br />

täydessä 68 tonnin<br />

painossa ja osoittaa siten Renaultin<br />

soveltuvuus myös maansiirtoon, perustelee<br />

Mamia.<br />

Renault Trucksin myyntijohtaja Pasi<br />

Gerpe odottaa raskaiden Renaultien<br />

kevätkierrosta niin ikään erittäin<br />

positiivisissa tunnelmissa.<br />

– Olemme havainneet, että kentällä<br />

on selkeä tarve nähdä ja kokea uudet<br />

raskaat Renault Trucks kuorma-autot<br />

joten nyt tehdään, nyt ollaan näkyvillä,<br />

kertoo Gerpe ajatuksistaan ennen<br />

kiertuetta.<br />

Erityisenä tavoitteena on, että ihmiset<br />

tulisivat kiertueen aikana hakemaan<br />

omakohtaisen kokemuksen<br />

Renaultista.<br />

– Monella on merkistä mielipide<br />

vaikka ei ole välttämättä kokeillut sitä<br />

lainkaan itse tai edellinen kokemus<br />

on jo vuosien takaa. Toivommekin että<br />

mahdollisimman moni tulisi koeajamaan<br />

C- ja T-sarjalaisia kiertueella ja<br />

loisi mielipiteensä sen pohjalta, Gerpe<br />

kannustaa.<br />

Raskaiden Renault Trucks kuormaautojen<br />

odotettu kiertue käynnistyy<br />

tiistaina 6. maaliskuuta Mikkelistä ja<br />

päättyy Kotkaan 9. toukokuuta <strong>2018</strong>.<br />

Kiertuesivut verkossa:<br />

www.renault-trucks.fi/kiertue<strong>2018</strong><br />

Kiertueaikataulu ja -paikkakunnat:<br />

6.3. Mikkeli, Auto-Kilta<br />

7.3. Savonlinna, Auto-Kilta<br />

8.-9.3. Lappeenranta, Auto-Kilta<br />

19.3. Pori, Volvo Truck Center<br />

20.-21.3. Turku, Volvo Truck Center<br />

22.3. Forssa, Volvo Truck Center<br />

26.3. Raasepori, Volvo Truck Center<br />

27.-28.3. Vantaa, Volvo Truck Center<br />

29.3. Riihimäki, Volvo Truck Center<br />

5.4. Joensuu, Raskaspari<br />

6.4. Kuopio, Volvo Truck Center<br />

10.4. Jyväskylä, Volvo Truck Center<br />

11.4. Lahti, Volvo Truck Center<br />

12.-14.4. Tampere, Volvo Truck Center, Mansen mörinät<br />

20.4. Kokkola, Wetteri Power<br />

23.4. Kemi, Wetteri Power<br />

24.4. Rovaniemi, Wetteri Power<br />

25.4. Kuusamo, Wetteri Power<br />

26.4. Kajaani, Wetteri Power<br />

27.-28.4. Oulu, Wetteri Power<br />

2.5. Vaasa, Käyttöauto<br />

3.5. Närpiö, Käyttöauto<br />

4.5. Seinäjoki, Käyttöauto<br />

8.5. Kouvola, Raskaspari<br />

9.5. Kotka, Raskaspari<br />

Renault Trucks kuorma-ja pakettiautot<br />

Renault Trucks kuuluu Volvo Group Trucks konserniin. Suomessa Renault<br />

Trucks kuorma- ja pakettiautoja maahantuo Volvo Finland Ab. Asiakkaita<br />

palvelee koko maan kattavasti Volvo Group Trucks verkosto, jossa on Renault<br />

Trucks kuorma- ja pakettiautojen ja palvelutuotteiden myynti, sekä<br />

auktorisoidut huolto- ja korjaamopalvelut. Renault Trucksin mallisto alkaa<br />

aina kokonaispainoltaan 2,8 tonnin pakettiautosta jatkuen yli 26 tonnin<br />

raskaisiin kuorma-autoihin.<br />

www.renault-trucks.fi<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 23


MP 18 -messut<br />

kiihdytti<br />

moottoripyöräkauppaa<br />

MP 18 Moottoripyörämessut<br />

keräsi Messukeskukseen<br />

Helsinkiin kolmen päivän<br />

aikana 59 000 motoristia. Tapahtuma<br />

oli kaupallisesti viime vuotista parempi<br />

ja messuilla ostettiin entistä arvokkaampia<br />

moottoripyöriä, mopoja ja varusteita.<br />

Koeajoradalla ajettiin noin 1500 koeajoa.<br />

Kaupallisesti selkeä<br />

käännös<br />

”MP-messuilla myytiin tänä vuonna selkeästi<br />

viime vuotista enemmän arvokkaita<br />

pyöriä. Kaupallisesti tapahtuma oli<br />

hyvä. Myynti rullasi ja kertaostos oli suurentunut,”<br />

kertoo Teknisen Kaupan Liiton<br />

Moottoripyöräjaoston puheenjohtaja<br />

Mikko Summa Harley-Davidsonilta.<br />

”Motoristeilla tuntui olevan enemmän<br />

rahaa käytössä ja päätöksiä ostoista tehtiin<br />

helpommin.”<br />

Kantar TNS:n kävijätutkimuksen mukaan<br />

kävijöistä 60 % harkitsee moottoripyörän<br />

tai mopon ostamista seuraavan<br />

kolmen vuoden sisällä.<br />

Koeajot kiinnostivat,<br />

teoriatunnit täynnä<br />

MP-messujen 600 metrin sisäkoeajoradalla<br />

ajettiin noin 1500 koeajoa. Tänä<br />

vuonna moottoripyörät ja mopot olivat<br />

lähes koko ajan ajossa. ”Koeajojen määrä<br />

kasvoi huomattavasti viime vuodesta.<br />

Koeajoradan uusi profiili oli toimiva ja<br />

kaikki koeajopyörät olivat radalla lähes<br />

taukoamatta koeajoaikoina,” kertoo tapahtumasta<br />

vastaava Niko Kantola<br />

Messukeskuksesta. ”Tänä vuonna järjestimme<br />

Haagan Autokoulun ja Suzukin<br />

kanssa veloituksettomia moottoripyöräajokortin<br />

teoriatunteja 500:lle henkilölle.<br />

Kaikki paikat varattiin etukäteen. Ensimmäistä<br />

kertaa järjestetyssä 13-18-vuotiaille<br />

suunnatussa MP-miitissä oli lähes<br />

400 osallistujaa. Näiden uusien tapahtumien<br />

tarkoituksena on kasvattaa kiinnostusta<br />

moottoripyöräilyä kohtaan ja<br />

tehdä uusia motoristeja.”<br />

24 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong>


Miss MP18 ja Petrolin<br />

palkitut pyörät<br />

Petrol Circus Custom Bike Show’ssa palkittiin<br />

pyöriä neljässä kilpaluokassa. Rakennettujen<br />

moottoripyörien Customluokan<br />

voitti Heavy Duty Motorcycles<br />

pyörällä The Pagan, joka valittiin myös<br />

näyttelyn parhaaksi pyöräksi. Streetluokan<br />

voitti Tommi Peltoniemen<br />

SBT-ONE, Classic-luokan Jani Tukevan<br />

Solifer Jallu Edition ja Open-luokan<br />

Pertti Liuhasen Apocalypticon. Vuoden<br />

Nuori Rakentaja on Timo Hellgren.<br />

Tuomariston valinta oli Sami<br />

Järvelän The Saint.<br />

Miss MP18:ksi valittiin Marika Laine<br />

Hauholta. Hän oli myös näytteilleasettajien<br />

suosikkityttö. Ensimmäiseksi<br />

perintöprinsessaksi sijoittui Pauliina<br />

Teittinen Jyväskylästä ja toiseksi perintöprinsessaksi<br />

Heidi Tapper Vantaalta.<br />

MP 18 -messut järjestettiin 2.–<br />

4.2.<strong>2018</strong> Messukeskuksessa Helsingissä.<br />

Seuraavan kerran moottoripyörät<br />

ovat esillä Messukeskuksessa 8.6.<strong>2018</strong><br />

Suuressa koeajopäivässä. MP 19 -moottoripyörämessut<br />

järjestetään ensi vuonna<br />

1.–3.2.2019 Messukeskuksessa Helsingissä.<br />

•<br />

Kuvat Heidi Koivunen<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 25


Lähtölaskenta<br />

ILAan <strong>2018</strong><br />

Kansainvälisen ilmailu- ja avaruusalan edustajat kokoontuvat yhteen huhtikuussa Berliinissä.<br />

ILA on kehittymässä maailman johtavammaksi innovaatiomessuksi.<br />

Lentäviä takseja, päästöttömiä<br />

lentokoneita, 3D-tulostettuja<br />

droneja – ilmailu- ja avaruusteollisuus<br />

edustavat ainutlaatuista innovaatiota.<br />

Saksalaiset ilmailualan yritykset<br />

sijoittavat 11 % liikevaihdostaan<br />

tutkimukseen ja kehitykseen noin kaksi<br />

kertaa enemmän kuin muut yhtiöt. Nämä<br />

mahtavat tulokset tulevat olemaan<br />

esillä ILA Berlin -messuilla 25. - 29. huhtikuuta<br />

<strong>2018</strong>. Yli 1 000 näytteilleasettajaa<br />

esittelevät tuolloin osaamistaan – siviili-ilmailusta<br />

puolustus, turvallisuus ja<br />

26 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong><br />

avaruusliikenteeseen, suurista yrityksistä<br />

erikoistuneisiin alihankkijoihin.<br />

Innovaatio ja johtajuus<br />

ilmailussa<br />

Ilmailu- ja avaruusteknologia kehittyy<br />

huimalla vauhdilla. Saksasta on tullut<br />

yksi alan maailmanlaajuisista johtajista:<br />

esimerkiksi joka kuudes matkustajakone<br />

kootaan siellä ja jokaisessa maailmalla<br />

rakennetussa lentokoneessa on saksalaista<br />

teknologiaa.<br />

Lisäksi Saksa on myös tärkeä jäsen<br />

Euroopan avaruus- ja sotilasilmailuohjelmissa<br />

sekä keskiössä helikopteri ja<br />

moottorivalmistuksessa.<br />

Tämän seurauksena ILA Berlinissä liikutaan<br />

uusimpien innovaatioiden ja tärkeimpien<br />

tulevaisuuden teemojen, kuten<br />

3D -tulostuksen, kestävän lentämisen ja<br />

Industry 4.0: n ympärillä. “Tänä päivänä<br />

ILA edustaa innovaatiota ja johtajuutta<br />

ilmailussa. Olemme tietoisesti kehittäneet<br />

maailman vanhinta ilmailu- ja avaruusalannäyttelyä<br />

alan johtavaksi inno-


vaatiomessuksi”, sanoi Volker Thum,<br />

Saksan ilmailu- ja avaruusteknologian<br />

liiton (BDLI) toimitusjohtaja. “Tapahtuma<br />

tarjoaa ympäri maailman tuleville<br />

näytteilleasettajille täydellisen tilaisuuden<br />

esitellä viimeisintä teknologiaa ja<br />

keskustella tärkeimmistä tulevaisuuden<br />

kysymyksistä alan johtajien kanssa. Tapahtumaan<br />

odotettavat 150,000 kävijää<br />

tullaan hurmaamaan spektaakkelimaisilla<br />

messuilla ja lentonäytöksillä.”<br />

Vauhtia teemaan<br />

Industry 4.0<br />

Tähän päivään asti ison energiatehokkaan<br />

lentokoneen kehittäminen on<br />

ollut erittäin aikaa vievää ja kallista.<br />

“Industry 4.0” mukaisesti ilmailuteollisuus<br />

sitoutuu nopeuttamaan huomattavasti<br />

kehitystä ja vähentämään<br />

kuluja. Virtuaalisilla kehitysprosesseilla<br />

tulee olemaan mahdollista ensin simuloida<br />

lentoa tietokoneella konseptien<br />

optimoimiseksi varhaisessa vaiheessa.<br />

Ilmailuteollisuus tulee kokemaan<br />

huomattavan automatisaation aallon<br />

Industry 4.0:n vanavedessä, ja Big Data<br />

-konseptit, jotka käsittelevät satojen<br />

lentokonesensorien informaatiota, tulevat<br />

mullistamaan lentokoneiden ylläpidon.<br />

Lukuisat näytteilleasettajat tulevat<br />

näyttämään viimeisintä teknologiaa ILA<br />

-messuilla ja esittelemään heidän tulevaisuuden<br />

näkemyksiään.<br />

Eräs pääteknologia Industry 4.0:ssa<br />

on additiivinen valmistaminen – eli 3D<br />

-tulostus. Nämä teknologiat ovat vasta<br />

tulossa miljardien eurojen markkinoille.<br />

Saksa, jossa tuhansia miljoonia euroja investoidaan<br />

3D -teknologiaan ja kokonaisia<br />

3D -kampuksia rakennetaan, on yksi<br />

maailman tämän alan johtajista. Mahdollisuudet<br />

ovat loputtomia, erityisesti<br />

lentokoneteollisuudelle. Esimerkiksi 3D<br />

-tulostuksen avulla painoa on mahdollista<br />

pudottaa monia prosentteja joka voi<br />

vähentää A350 XWB:n painoa jopa 1 000<br />

kiloa. Jokainen vähennetty kilo-gramma<br />

säästää 25 tonnia kerosiinia lentokoneen<br />

eliniän aikana. • Kuvat: ILA 2016 Berlin<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 27


Jungheinrich<br />

sisälogistiikan huipulla neljällä<br />

IFOY-ehdokkuudella<br />

Jungheinrichille myönnettiin Saksan<br />

Hannoverissa helmikuun alussa peräti<br />

neljä Best of Intralogistics -ehdokkuutta.<br />

Yrityksen logistiikkatuotteet<br />

ja -ratkaisut saivat tunnustusta varastotrukkien,<br />

integroitujen varastoratkaisujen<br />

ja vuoden erikoisuuden sarjoissa. ECE<br />

225 -matalakeräilytrukki easyPILOT<br />

Follow -ohjauksella, väkivahva EZS 7280<br />

-vetotrukki, SLH 300 -akunvarausjärjestelmä<br />

sekä Keller & Kalmbachin keskusvaraston<br />

laajennushanke ovat näin ollen<br />

vuoden <strong>2018</strong> IFOY- eli International<br />

Intralogistics and Forklift Truck of the<br />

Year -kisan finalisteja. Jungheinrich sai<br />

tänä vuonna ainoana valmistajana neljä<br />

tuotettaan tai ratkaisuaan kilpailemaan<br />

himoituista IFOY-palkinnoista, jotka jaetaan<br />

vuosittain sisälogistiikan maailman<br />

valioille.<br />

”Neljä ehdokkuutta kolmessa eri kategoriassa<br />

osoittavat jälleen kerran Jungheinrichin<br />

innovaatiovoiman sisälogistiikan<br />

alalla”, Jungheinrich AG:n markkinointijohtaja<br />

Dr. Lars Brzoska toteaa.<br />

”Hallitsemme niin koneenrakennuksen<br />

ja logistiikkajärjestelmät kuin ohjelmistosuunnittelunkin.<br />

Huippuinnovatiiviset<br />

ja suorituskykyiset logistiikkaratkaisumme<br />

takaavat asiakkaillemme parhaan<br />

hyödyn.”<br />

easyPILOT Follow -ratkaisu<br />

Sisälogistiikan valioille myönnettävän<br />

Best of Intralogistics -maininnan sai varastotrukkien<br />

kategoriassa easyPILOT<br />

Follow, joka on Jungheinrichin ECE 225<br />

-matalakeräilytrukeissa käytettävä puoliautomaattinen<br />

ohjausratkaisu. Se saa<br />

trukin seuraamaan käyttäjäänsä automaattisesti,<br />

kun käyttäjä kantaa housuntaskussaan<br />

tai vyöllään ohjausyksikköä.<br />

Käyttäjä voi keskittyä yksinomaan keräilyprosessiin.<br />

ECE-keräilytrukki sijoittuu aina optimaalisesti<br />

siten, että tavarat voi laskea<br />

28 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong><br />

suoraan oikeaan kohtaan haarukalle.<br />

Trukki on aina oikeassa keräilykohdassa,<br />

seuraa käyttäjää hänen siirtyessään<br />

eteenpäin ja paikoittuu tarkasti oikeaan<br />

kohtaan.<br />

Järjestelmä poistaa jatkuvan trukkiin<br />

nousun ja trukista poistumisen tarpeen<br />

sekä pitkät siirtymätaipaleet keräilykohdasta<br />

keräilytrukin luo ja takaisin. Näin<br />

easyPilot Follow edistää keräilyprosessien<br />

virheettömyyttä ja varaston tehokkuutta.<br />

Väkivahva EZS 7280<br />

-vetotrukki<br />

EZS 7280 on Jungheinrichin toinen<br />

palkintoehdokas varastotrukkien kategoriassa.<br />

Lentokenttien, teollisuuden ja<br />

logistiikan raskaaseen ulkokäyttöön kehitetty<br />

28-tonninen jätti on sähkökäyttöisten,<br />

istuimellisten vetotrukkien uusi<br />

virstanpylväs.<br />

Suuren vääntömomentin ansiosta<br />

vetotrukki jaksaa vetää suuria kuormia<br />

rampeilla. Trukin alaspäin vierimisen<br />

estävät automaattiset seisontajarrut ja<br />

mäkilähtöavustin takaavat turvallisen<br />

pysähtymisen ja liikkeellelähdön myös<br />

ramppien kaltevilla pinnoilla.<br />

Trukin voimanpesänä on uusi ja tehokas<br />

500 Ah:n litium-ioniakku. EZS<br />

7280:n huippunopeus on 25 km/h, ja<br />

omimmillaan se on rampeilla liikuttaessa.<br />

Se on oiva sähkökäyttöinen vaihtoehto<br />

perinteisille polttomoottorikäyttöisille<br />

vetotrukeille.<br />

Näppärän kokoisessa Jungheinrich<br />

EZS 7280:ssä on nopea ohjausvaste, joten<br />

se toimii myös ahtaissa tiloissa. Kuljettajaa<br />

avustavat järjestelmät parantavat<br />

turvallisuutta.<br />

Keller & Kalmbachin<br />

keskusvaraston<br />

laajennushanke<br />

Integroitujen varastoratkaisujen kategoriassa<br />

Jungheinrichin nosti parhaimmistoon<br />

Keller & Kalmbach -yrityksen<br />

keskusvaraston laajennus baijerilaisessa<br />

Hilpoltsteinin kaupungissa.<br />

Jungheinrich vastasi pääurakoitsijana<br />

viisikäytäväisen korkeavaraston laajentamisesta<br />

kymmenkäytäväiseksi, ilman<br />

että varaston toiminta pysähtyi päiväksikään.<br />

Samassa yhteydessä alun perin<br />

kaksikäytäväiseen automaattiseen pientavaravarastoon<br />

lisättiin kuusi käytävää<br />

sekä rakennettiin uusi alustavarasto 15<br />

000 asiakaskohtaiselle alustalle.<br />

Jungheinrichin kokonaisratkaisuun<br />

sisältyivät myös laajat laskenta- ja tietokantaprosessit,<br />

rajapinnat toiminnanohjausjärjestelmään<br />

sekä logistiikkaprosessien<br />

hallinta Jungheinrich WMS -varastonhallintaohjelmistolla.<br />

SLH 300<br />

-akunvarausjärjestelmä<br />

Neljäs kunniamaininta ja ehdokkuus<br />

Jungheinrichille tuli yleiskäyttöisestä<br />

SLH 300 -akunvarausjärjestelmästä<br />

vuoden erikoisuuden kategoriassa. Se<br />

vakuuttaa monipuolisilla jännitevaihtoehdoillaan<br />

ja asetusmahdollisuuksillaan<br />

sekä erinomaisella tehokkuudellaan.<br />

Fiksun mallivalikoiman ansiosta laitteen<br />

erinomainen hinta–teho-suhde on<br />

taattu kaikissa käyttötapauksissa, sillä<br />

SLH 300 on saatavana 15–320 A:n virralle<br />

24, 48 ja 80 V:n jännitteellä. Varaaja<br />

takaa käyttäjälleen parhaan mahdolli-


sen joustavuuden, ja siihen on saatavana<br />

paljon hyödyllisiä lisävarusteita, kuten<br />

täysgraafinen näyttö ja Aquamatik-ohjaus.<br />

Kilpailijoiden tuotteisiin verrattuna<br />

ainutlaatuista on täyttötason valvontaan<br />

yhdistetty älykäs vedenlisäysmenetelmä.<br />

Vesitason laskiessa liian alas<br />

varaaja vapauttaa Aquamatik-signaalin,<br />

ja vettä lisätään automaattisesti. Tämä<br />

pidentää akun kestoa ja alentaa samalla<br />

käyttäjälle aiheutuvia kustannuksia.<br />

IFOY-palkinnot<br />

IFOY-palkinnot ovat taloudellisuuden ja<br />

innovatiivisuuden asialla, ja valintamenettelyn<br />

asiantuntevuuden vuoksi niitä<br />

pidetään merkittävimpänä sisälogistiikan<br />

alan innovaatiopalkintoina. Alan<br />

johtavista journalisteista koostuva riippumaton,<br />

kansainvälinen palkintoraati<br />

valitsee voittajat vuosittain.<br />

Valinnat perustuvat puolueettomiin<br />

testeihin ja tieteellisin perustein arvioitavaan<br />

innovatiivisuuteen. Molemmilla<br />

arvioitavilla osa-alueilla finalisteja verrataan<br />

niiden kanssa kilpaileviin tuotteisiin<br />

tai ratkaisuihin.<br />

IFOY-palkintojen suojelijana toimii<br />

Saksan talous- ja energiaministeriö<br />

(Bundesministerium für Wirtschaft und<br />

Energie), ja kilpailun toteuttaa Saksan<br />

koneenrakennusteollisuuden etujärjestö<br />

VDMA:n kuljetustekniikan ja sisälogistiikan<br />

alajärjestö (Fachverband Fördertechnik<br />

und Intralogistik).<br />

Jungheinrich on voittanut vuodesta<br />

2013 jaetun IFOY-palkinnon seitsemän<br />

kertaa eli useammin kuin yksikään muu<br />

valmistaja. • www.jungheinrich.fi<br />

Jungheinrich<br />

yrityksenä<br />

Vuonna 1953 perustettu saksalainen<br />

Jungheinrich on maailman johtavia<br />

sisälogistiikan alan yrityksiä. Jungheinrich<br />

on trukkien, logistiikkajärjestelmien<br />

ja palvelujen kokonaistoimittaja,<br />

jonka laajasta valikoimasta<br />

löytyy yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaiden<br />

tarpeisiin. Hampurissa pääkonttoriaan<br />

pitävällä konsernilla on<br />

maayhtiöt 39 maassa ja kumppanien<br />

kautta hoidettava edustus yli 80<br />

muussa maassa eri puolilla maailmaa.<br />

Jungheinrichin palveluksessa<br />

on kaikkiaan yli 16 000 henkilöä, ja<br />

konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli<br />

3,1 miljardia euroa. Jungheinrichin<br />

osake on mukana saksalaisessa<br />

MDAX-indeksissä.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 29


Scania arvostetun<br />

1000 Point Testin voittaja<br />

Scanian uuden sukupolven kuorma-autot valtasivat ykköspaikan<br />

Euroopan perusteellisimmassa kuorma-autovertailussa 1000<br />

Point Testissä jo toisena vuotena peräkkäin.<br />

”T<br />

ämä tiukka testi todistaa<br />

jälleen kerran, että polttoaineenkulutus<br />

on näissä<br />

uuden sukupolven kuorma-autoissa<br />

erinomaisella tasolla ja niissä on monia<br />

muita houkuttelevia ominaisuuksia, jotka<br />

erottavat Scanian kilpailijoista”, Scanian<br />

kuorma-autotoimintojen päällikkö<br />

Alexander Vlaskamp sanoo. ”Euroopassa<br />

on nyt esitelty kattava valikoima<br />

uuden sukupolven kuorma-autoja, ja ne<br />

on otettu innostuneesti vastaan.”<br />

Tämän vuoden testi keskittyi autoihin,<br />

joissa on keskikokoinen ohjaamo ja teho<br />

450 hv. Scanian R 450 -mallia vastaan<br />

asetettiin Mercedes Actros 1845 ja Volvo<br />

FH 460.<br />

1000 Point Testissä kansainvälinen<br />

joukko kuorma-autotoimittajia pisteyttää<br />

autot subjektiivisesti, ja nämä arviot<br />

yhdistetään objektiivisiin mittaustuloksiin.<br />

Testi suoritetaan 180 kilometrin<br />

pituisella reitillä Lounais-Saksassa.<br />

1000 Point Test toteutetaan usean ison<br />

eurooppalaisen alan lehden yhteistyönä.<br />

Sen järjestää saksalainen ETM Verlag,<br />

jonka julkaisuja ovat muun muassa Lastauto<br />

Omnibus ja Fernfahrer.<br />

Uusi Pulse & Glide -toiminto ja alamäkinopeussäädin<br />

sekä päivitetty ennakoiva<br />

vakionopeussäädin ovat parantaneet<br />

Scanian jo ennestään erinomaista polttoainetaloutta.<br />

P & G -toiminto auttaa<br />

maksimoimaan rullausmatkat. Näin ajoneuvon<br />

liike-energia saadaan entistä paremmin<br />

hyödynnettyä mäkisillä teillä.<br />

Uuden ominaisuuden ansiosta<br />

polttoaineen kulutus<br />

vähenee, ja se myös siivitti<br />

Scanian 1000 Point Testin<br />

selväksi voittajaksi. Scania<br />

osoittautui myös nopeimmaksi<br />

kuorma-autoksi kaikissa<br />

vertailuissa. Testeissä<br />

mitattiin muun muassa<br />

kiihtyvyyttä, matkanopeutta<br />

moottoritiellä ja ajoa ylämäessä.<br />

Scanian uuden sukupolven<br />

kuorma-auto loisti<br />

ohjaamo-, voimansiirtolinja-,<br />

polttoaineenkulutus- ja hyötykuormakategorioissa.<br />

Scanian kokonaispistemäärä<br />

vuoden <strong>2018</strong> 1000 Point Testissä oli<br />

954,5 pistettä. Seuraavaksi tuli Mercedes<br />

943,2 pisteellä, ja Volvon pistemäärä oli<br />

941,9.<br />

Syksyn 2016 uuden kuorma-autosukupolven<br />

julkistuksen jälkeen Scania<br />

on pyyhkinyt tuloksillaan pöytää vertailuissa<br />

ja yksittäisissä lehdistötesteissä.<br />

Scania voitti kaikki kolme edellistä isoa<br />

eurooppalaista vertailua ja on rikkonut<br />

ennätyksiä tai muuten suoriutunut erinomaisesti<br />

yli 40 yksittäisessä lehdistötestissä,<br />

joissa on arvioitu polttoaineenkulutusta.<br />

Testejä on tehty 11 maassa<br />

Euroopassa. •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 31


Uusi Mercedes-Benz Sp<br />

käynnistää pakettiautovuoden<br />

Mercedes-Benzin eniten myyty<br />

pakettiautomalli Sprinter<br />

uudistuu perusteellisesti<br />

kevään aikana. Suomessa uutuusmallin<br />

myynti alkaa maaliskuussa, ja ensimmäiset<br />

autot saadaan maahan jo kesäkuun<br />

aikana. Sprinter lyö kaikki aiemmat ennätykset<br />

pakettiautojen yksilöllisessä<br />

muunneltavuudessa ja vastaamisessa<br />

kunkin asiakkaan omiin tarpeisiin: tarjolle<br />

saadaan kaikkiaan yli 1700 erilaista<br />

Sprinter-vaihtoehtoa. Sprinterin vahvuuksia<br />

ovat lisäksi pitkälle viety verkottuneisuus,<br />

huippuluokan turvallisuusjärjestelmät,<br />

tehdasasenteiset Mercedes<br />

PRO connect -järjestelmät kuljettajan<br />

ja kuljetusten järjestelijän tukena sekä<br />

kokonaan uusi MBUX-multimediajärjestelmä.<br />

Sprinterin suurin tavaratilan<br />

koko on peräti 17 kuutiota, ja auton kyytiin<br />

mahtuu enimmillään seitsemän eurokokoista<br />

kuormalavaa ja 3000 kilon<br />

hyötykuorma.<br />

Unimog-kaksitieajoneuvoa<br />

pilotoidaan ratojen<br />

lumitöissä<br />

Suomessa ja Ruotsissa toimiva radanrakennus-,<br />

suunnittelu ja kunnossapitoyhtiö<br />

VR Track on pilotoinut ainutlaatuista,<br />

sekä tiellä että kiskoilla liikkuvan<br />

Unimog-kaksitieajoneuvon. Pilotissa on<br />

testattu Unimogin valmiutta ja soveltuvuutta<br />

lumi- ja sähköratatöihin. Erikoisvarusteltu<br />

Unimog voi ajaa tietä pitkin<br />

tasoristeykseen ja liikkua siitä suoraan<br />

työkohteeseen kiskoja pitkin. Unimog<br />

U427 Road-Rail-kaksitieajoneuvossa on<br />

32 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong>


X-sarja on vahvistettu kiinteistökäyttöön muun muassa kotimaisella HillTip-talvipaketilla,<br />

johon kuuluvat muun muassa 2250 VP Snowstriker -nivelaura sekä 550 Icestriker<br />

-hiekoitin.<br />

rinter<br />

220 kW:n tehoinen 6-sylinterinen moottori.<br />

Auto on varusteltu 12 tonnimetrin<br />

nosturilla, lumiauralla ja -lingolla sekä<br />

harjalaitteella, jotka soveltuvat erityisesti<br />

käytettäviksi rautatieympäristössä.<br />

Unimog toimii missä tahansa Suomen<br />

6000 kilometrin pituisilla kiskoreiteillä<br />

– sekä tarvittaessa länsirajan toisella<br />

puolella Ruotsissa, sillä sen raideleveys<br />

on tarvittaessa säädettävissä Suomen<br />

1524 millistä Ruotsin 1435 milliin. Unimogin<br />

etuina ovat selvästi perinteistä<br />

raskasta ratakonekalustoa edullisemmat<br />

huolto- ja operointikustannukset.<br />

Uusi X-sarja esittäytyi<br />

kiinteistöhuoltoautona<br />

Talvitiepäivillä Lahdessa<br />

Mercedes-Benzin uusi X-sarja nähtiin<br />

tositoimissa Suomen tieyhdistyksen<br />

Talvitiepäivillä Lahdessa, jossa se ensiesiteltiin<br />

kiinteistöhuoltoautoksi varusteltuna.<br />

Talvitiepäivien osallistujat saivat<br />

tutustua X-sarjan ominaisuuksiin tapahtuman<br />

työnäytösalueella. X-sarja on vahvistettu<br />

kiinteistökäyttöön muun muassa<br />

kotimaisella HillTip-talvipaketilla, johon<br />

kuuluvat muun muassa 2250 VP Snowstriker<br />

-nivelaura sekä 550 Icestriker<br />

-hiekoitin.<br />

Hegelmannin Actrosstrategia:<br />

1000 autoa<br />

tähän mennessä,<br />

500 uutta tänä vuonna<br />

Saksalainen, koko Euroopassa operoiva<br />

Hegelmann Group saa helmikuussa käyttöönsä<br />

viimeisen 30 kappaleen sarjan<br />

Mercedes-Benz Actros 1845 LS -toimituksistaan.<br />

Autot on toimitettu kuljetustehtäviin<br />

vain kahden vuoden aikana. Eikä<br />

tahti ole hiipumassa, sillä tänä vuonna<br />

Hegelmann vahvistaa laivastoaan vielä<br />

500 uudella Actrosilla. ”Alhaiset kokonaiskustannukset,<br />

optimaalinen turvallisuus<br />

sekä ajoneuvojen hyvä saatavuus”,<br />

Mercedes-Benz Trucksin myyntijohtaja<br />

Till Oberwörde perustelee jättikaupan<br />

taustoja.<br />

Setralta sarja pitkänmatkan<br />

linja-autoja Liettuaan<br />

Liettualainen Vilneda Uab -tilausliikenneyhtiö<br />

on saanut käyttöönsä ensimmäiset<br />

yhdeksän Setra-merkkistä turisti- ja<br />

tilausliikennelinja-autoa kaikkiaan 32<br />

auton toimitussarjasta. Kahdeksan autoista<br />

on ComfortClass-mallia ja yksi<br />

kappale kaksikerroksista S 431 DT -mallia.<br />

Autot tulevat tilausliikenteeseen Baltian,<br />

Skandinavian ja Euroopan maiden<br />

tilausliikenteessä. Vilneda Uabin toimitusjohtaja<br />

Tautvydas Zilinskasin mukaan<br />

tilauksen Setran hyväksi ratkaisivat matkustusmukavuus,<br />

luotettavuus, muotoilu<br />

sekä alhainen polttoaineenkulutus. Yhtiö<br />

on käyttänyt Setroja Liettuassa vuodesta<br />

2013 lähtien.<br />

Kalustotoimituksilla tuetaan<br />

rauhaa ja vakautta<br />

Jordaniassa<br />

Saksa avustaa Jordaniaa alueellisen vakauden<br />

ylläpitämisessä, terrorismin torjunnassa<br />

ja pakolaiskriisin hallinnassa<br />

toimittamalla maahan 126 Mercedes-<br />

Benz-pikkubussia ja kuorma-autoa. Ajoneuvot<br />

luovutti jordanialaisille vastaanottajille<br />

Saksan puolustusministeri Ursula<br />

von der Leyen. Toimitus käsittää 56<br />

kappaletta Sprinter Transfer -pikkubussia,<br />

20 Zetros 2733 A 6x6 -kuorma-autoa<br />

sekä 50 Zetros 1833 A 4x4 -kuormaautoa.<br />

Autot on tarkoitettu henkilö- ja<br />

tavarakuljetuksiin raja-alueilla ja maan<br />

pakolaisleireillä. Sopimus sisältää myös<br />

varaosatoimituksia ja koulutuspalvelujen<br />

järjestämistä.<br />

115 Atego-pohjaista<br />

jäteautoa Chileen<br />

Mercedes-Benzin tytäryhtiö Brasiliassa,<br />

Mercedes-Benz do Brasil, toimittaa 115<br />

Atego-pohjaista jäteautoa Chileen. Ostajina<br />

ovat paikalliset Veolia- ja Starco<br />

Demarco -yhtiöt. Atego-kaupan ratkaisivat<br />

mallin etenemiskyky ja ketteryys sekä<br />

luja rakenne, jotka sopivat erinomaisesti<br />

jätteenkeräykseen Chilen vuoristoisessa<br />

maastossa. Mercedes-Benz do Brasil<br />

-yhtiö valmisti viime vuonna noin 7300<br />

kuorma-autoa, joita myyttiin noin 50<br />

maassa neljällä mantereella. Tärkeimmät<br />

vientimaat ovat Argentiina ja Chile. •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 33


Bernadet-sivuvaunulla on<br />

aikamatka Art Decon kultakauteen!<br />

MAJESTIC-moottoripyörä (majesteetillinen)<br />

on vuonna 1929 esitelty Georges<br />

Royn suunnittelema moottoripyörä. Roy<br />

halusi suunnitella pyörän, joka olisi rakenteeltaan<br />

monokokkinen, eli itsekantavalla<br />

korilla, putkirakenteen sijaan.<br />

Majestic-moottoripyörä<br />

Majestic oli Pariisin vuoden 1929 autonäyttelyn<br />

yksi kohokohta. Pyörä laitettiin<br />

tuotantoon seuraavana vuonna. Myynti ei<br />

kuitenkaan ollut hyvä ja viimeiset pyörät<br />

valmistuivat 1933. Nykyään artdeco-pyörä<br />

on tunnettu ulkomuodostaan. Pyöriä arvellaan<br />

olevan jäljellä vain 10 kappaletta.<br />

Bernadet-sivuvaunu<br />

Sergo Bueno näki suuren vaivan kunnostaessaan<br />

hänen perheessään 30 vuotta<br />

varastoidun pyörän alkuperäiskuntoonsa.<br />

Lisäarvoa tuo Bernadet -sivuvaunu. Kunnostus<br />

oli työläs prosessi ja monet asiat<br />

piti selvittää vanhojen valokuvien perusteella.<br />

Pyörä on vuodelta 1930. •<br />

Lähde: Designboom<br />

TERVETULOA YRITTÄMÄÄN<br />

KYLPYLÄKAUPUNKIIN!<br />

Tutustu joustavaan tonttitarjontaamme<br />

parhaalla näköalapaikalla 3-tien varressa<br />

34 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong><br />

www.ikaalisiin.fi<br />

044 730 1239 // Mika Wallin<br />

044 730 1263 // Esko Hyytinen


Sähköauton hankintatuki<br />

UUDEN sähköauton ostaja tai pitkäaikaisvuokraaja<br />

voi saada 2000 euroa valtion<br />

hankintatukea vuosina <strong>2018</strong>–2021.<br />

Hankintatuen edellytyksenä on, että:<br />

• auto on täyssähköinen henkilöauto<br />

• ostaja tai vuokraaja on yksityishenkilö<br />

• vuokraaja sitoutuu vuokraamaan auton<br />

yksinomaan omaan käyttöönsä vähintään<br />

kolmeksi vuodeksi<br />

• auton kokonaishinta on enintään<br />

50 000 euroa (sis. ALV ja autoveron)<br />

• auto ei ole ollut aikaisemmin rekisterissä<br />

• auto on ensirekisteröitävä 1.1.<strong>2018</strong>–<br />

30.11.2021. Tilaus- ja kauppasopimus<br />

tai sopimus pitkäaikaisvuokraamisesta<br />

on voitu tehdä tätä aiemminkin.<br />

• auton hankintaan ei ole käytetty romutuspalkkiota<br />

• valtion talousarviossa avustuksen maksamista<br />

varten varattua määrärahaa on<br />

käytettävissä. Määrärahaa on kohdistettu<br />

hankintatukeen ja muuntotukeen<br />

yhteensä 6 miljoonaa euroa vuodessa.<br />

Sähköauton<br />

ostaminen<br />

Hankintatuen saa suoraan<br />

autokaupassa ostettavan<br />

sähköauton hinnan alennuksena.<br />

Sähköauton<br />

pitkäaikaisvuokraaminen<br />

Jos tuen hakeminen ei onnistu<br />

suoraan autokaupassa,<br />

voi palveluntarjoaja hakea<br />

leasingauton hankintatukea erillisellä<br />

hakemuksella. Tuki maksetaan palveluntarjoajan<br />

pankkitilille.<br />

Palveluntarjoaja voi hakea hankintatukea<br />

1.1.<strong>2018</strong>–30.11.2021 välisenä aikana.<br />

Palveluntarjoajan on haettava hyvitystä<br />

Trafilta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa<br />

siitä, kun auto on luovutettu vuokraajalle.<br />

Vuokraajan on valtuutettava palveluntarjoaja<br />

hakemaan puolestaan hankintatukea.<br />

Palveluntarjoajan on säilytettävä<br />

valtakirjaa kahden vuoden ajan tarkistusta<br />

varten.<br />

Hakemuksen perusteella vuokraajalle lähetetään<br />

päätös hankintatuen saamisesta.<br />

Pitkäaikaisvuokrausta harjoittavan palveluntarjoajan<br />

on ilmoitettava Trafille, jos<br />

pitkäaikaisvuokrasopimus päättyy ennen<br />

kolmen vuoden määräaikaa. Ilmoitus lähetetään<br />

Trafin kirjaamoon viitetiedolla<br />

”Sähköauton hankintatuki”. •<br />

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!<br />

Valmiina lähtöön.<br />

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.<br />

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset<br />

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.<br />

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät<br />

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.<br />

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.<br />

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.<br />

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.<br />

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.<br />

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.<br />

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014<br />

-standardin mukaisesti.<br />

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.<br />

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.<br />

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab<br />

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm<br />

www.drager.fi


ŠKODA KODIAQ L&K<br />

kookkaan katumaasturin huippumalli<br />

T<br />

ämä L&K-varusteluversio on<br />

nimetty tehtaan perustajien<br />

Laurin ja Klement mukaan.<br />

Jäähdyttimen kromattu säleikkö, 19-tuumaiset<br />

kevytmetallivanteet sekä uuden<br />

muotoilun saaneet etu- ja takapuskuri<br />

viimeistelevät L&K-mallin tyylikkyyden.<br />

Sisätiloissa hemmottelevat nahkaverhoilu<br />

ja mustat pianolakatut koristelistat.<br />

Vahvat bensiini- ja dieselmoottorit sekä<br />

etu- tai neliveto takaavat dynaamisen<br />

suorituskyvyn.<br />

Tehokkaat moottorit,<br />

neliveto ja mukautuva<br />

alustan säätöjärjestelmä<br />

Uutuusmallin ŠKODA KODIAQ L&K<br />

myötä ŠKODA esittelee kookkaan katumaasturimallinsa<br />

uuden moottorivalikoiman.<br />

Moottorivaihtoehtoihin<br />

lukeutuu nyt 1,5-litrainen TSI-bensiinimoottori<br />

teholtaan 110 kW (150 hv),<br />

ja kaksilitraisen TSI -bensiinimoottorin<br />

teho on kasvanut 132 kilowatista (180<br />

hv) 140 kilowattiin (190 hv). Näissä<br />

uusissa bensiinimoottoreissa on hiukkassuodatin<br />

vähentämässä pakokaasun<br />

hiukkaspäästöjä. Uusimman sukupolven<br />

7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto<br />

on nyt saatavissa bensiinimoottoreiden<br />

36 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong><br />

sekä 2.0 TDI -dieselmoottorin (110 kW /<br />

150 hv) yhteyteen. Moottorivaihtoehtona<br />

on myös 2.0 TDI -dieselmoottori, jonka<br />

teho on 140 kW (190 hv). Kahden tehokkaimman<br />

moottorin yhteydessä autossa<br />

on aina 4x4-neliveto, joka on myös tarjolla<br />

kahden muun moottorin yhteyteen.<br />

Nelivetoisissa ŠKODA KODIAQ L&K<br />

-malleissa on vakiona mukautuva alustan<br />

säätöjärjestelmä (DCC).<br />

Reilusti tilaa ja mukavuutta<br />

tyylikkäästi<br />

ŠKODA KODIAQ L&K -malli yhdistää<br />

kookkaan katumaasturin monipuolisuuden<br />

ja suuret tilat nautinnolliseen<br />

tyylikkyyteen. Vakiovarustus sisältää<br />

19-tuumaiset Sirius-kevytmetallivanteet,<br />

täys-LED-ajovalot ja jäähdyttimen pystyrivallisen<br />

kromatun säleikön. Etulokasuojien<br />

pyöränkotelo kaarissa on Laurin<br />

& Klement -tekstilogot.<br />

Sisätilojen tyylikkyyttä korostaa kolmipuolainen<br />

monitoimiohjauspyörä,<br />

joka on verhoiltu joko mustalla tai beigellä<br />

nahkalla. Hienostuneet Laurin &<br />

Klement -logot koristavat istuinten selkänojia<br />

ja kojelaudan mustia pianolakattuja<br />

koristelistoja. Sama logo näytetään<br />

myös tietoviihdejärjestelmän käynnistysnäyttönä.<br />

Runsas vakiovarustelu sisältää<br />

mm. sähköisesti säädettävät etuistuimet<br />

muistilla. Sähkötoimisesti säädettävät ja<br />

koria vasten käännettävät ulkopeilit ovat<br />

automaattisesti himmentyvät, ja niissä<br />

on sekä muistitoiminto että maavalot.<br />

Niiden lisäksi autossa on 9,2” Columbus-navigointi-<br />

ja tietoviihdejärjestelmä,<br />

Canton Sound System 10 kaiuttimella,<br />

liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä,<br />

kaista-avustin, kaistanvaihtovaroitin, peruutusvaroitin,<br />

automaattinen pysäköintiavustin,<br />

Area View 360 kamerajärjestelmä,<br />

Virtual Pedal – kosketukseton takaluukun<br />

avaus ja sulkeminen, avaimeton<br />

keskuslukitus ja käynnistys, mukautuva<br />

vakionopeuden säädin, automaattisesti<br />

himmentyvä taustapeili, sadetunnistin,<br />

KODIAQ-tekstilogot etu- ja takaovien<br />

kynnyslistoissa sekä jalkatilamatot. •


Romutuspalkkio <strong>2018</strong><br />

ROMUTUSPALKKION voi käyttää<br />

uuden, vähäpäästöisen henkilöauton<br />

hankkimiseen 1.1.-31.8.<strong>2018</strong>.<br />

Romutuspalkkion<br />

edellytykset<br />

Palkkion saamisen edellytyksenä on,<br />

että romutettavaksi tuotava auto on<br />

otettu käyttöön vuonna 2007 tai aikaisemmin<br />

ja se ollut liikennekäytössä<br />

vuoden 2017 aikana sekä romutushetkellä.<br />

Romutuspalkkion käyttäjän on<br />

pitänyt myös olla auton omistajana tai<br />

haltijana romutusta edeltävät 12 kuukautta.<br />

Palkkio myönnetään vain yksityishenkilölle.<br />

Uuden bensa- tai dieselauton CO2-<br />

päästöt saavat olla enintään 110 g/km.<br />

Muita käyttövoimia käyttäville autoille<br />

ei aseteta päästörajaa.<br />

Romutuspalkkion määrä<br />

Bensiini- tai dieselkäyttöisestä autosta<br />

alennus on 1 500 euroa. Autosta, jonka<br />

SPEEDLINE TRUCK, Ronal Group<br />

-konsernin kuorma-autovannemerkki,<br />

laajentaa hyötyajoneuvojen, perävaunujen<br />

ja linja-autojen kevytmetallivanteiden<br />

valikoimaansa: vetoautoihin ja<br />

perävaunuihin tarkoitettu uusi SLT<br />

4015 on nyt saatavilla myymälöissä.<br />

Uuden vannetyypin myötä SPEED-<br />

LINE TRUCK laajentaa ainutlaatuista<br />

ohjelmaansa: SLT 4015 -vanne kokoa<br />

käyttövoimana on joko kokonaan tai<br />

osittain korkeaseosetanoli (flexifuel),<br />

metaani (maa- tai biokaasu) tai sähkö<br />

(täyssähköauto tai ladattava hybridi),<br />

alennus on 2 500 euroa.<br />

Valtion osuus romutuspalkkiosta on<br />

1 000 euroa bensiini- tai dieselautosta<br />

ja muista 2 000 euroa. Autoalan osuus<br />

on 500 euroa yhtä uutta autoa kohden.<br />

Valtio on varannut romutuspalkkioihin<br />

8 miljoonaa euroa.<br />

Romutuspalkkion<br />

saaminen<br />

Autojen maahantuojat hoitavat romutuspalkkion<br />

hakemisen Trafilta. Trafi<br />

lähettää virallisen päätöksen tuen<br />

myöntämisestä asiakkaalle, mutta itse<br />

tuen haku ja hyödyntäminen hoituu<br />

uuden auton hankinnan yhteydessä.•<br />

SPEEDLINE TRUCK<br />

esittelee uusimman vanteensa<br />

19.5x8.25”, pulttijako 8x275 mm ja<br />

ET 146, on saatavilla 26, 30 tai 32 mm<br />

pulltinreijällä.<br />

Uuden -vanteen kantavuus on<br />

3 150 kg yksittäispyörien ja 2 900 kg<br />

paripyörien kohdalla. Sitä voidaan<br />

käyttää sekä vetoautoissa että perävaunuissa.<br />

Kuten kaikki SPEEDLINE TRUCK<br />

-vanteet, tämäkin on saatavana huip-<br />

pulaadustaan tunnetulla ja erittäin<br />

kimaltavalla timanttipinnalla varustettuna.<br />

Lisäksi SLT 4015 on varustettu<br />

alkuperäisillä SPEEDLINE TRUCK<br />

-venttiileillä, jotka on kehitetty sesti alumiinivanteita varten ja ne<br />

erityisuojaavat<br />

erityisen hyvin metallien<br />

väliseltä kosketuskorroosiolta.<br />

SLT 4015 -vannetta saa maaliskuusta<br />

<strong>2018</strong> alkaen SPEEDLINE<br />

TRUCK –jälleenmyyjjien kautta.<br />

Lisätietoa ja jakelijaluettelo verkkosivulla<br />

www.speedline-truck.com<br />

•<br />

Autoilija-sovellus<br />

Autoilija on älypuhelimelle ladattava sovellus,<br />

joka sisältää mobiiliajokortin ja<br />

erilaisia ajoneuvopalveluita.<br />

Autoilijan beta-versio otettiin testikäyttöön<br />

joulukuun puolivälissä 2017.<br />

Testivaiheen alussa sovellus toimii vain<br />

iPhonessa. Android-version testauksen<br />

aloittamisesta tiedotetaan myöhemmin.<br />

Tavoitteena on, että sovellus julkaistaan<br />

vuoden <strong>2018</strong> aikana, jolloin kuka tahansa<br />

voi ladata sen App Storesta tai Google<br />

Play -kaupasta.<br />

Mobiiliajokortti<br />

Mobiiliajokortissa ajo-oikeustiedot<br />

kulkevat aina ajantasaisina mukanasi.<br />

Valokuva on tuorein mahdollinen.<br />

Mobiiliajokortti on tarkoitettu samoihin<br />

käyttötarkoituksiin kuin muovikorttikin.<br />

Sillä pystyy kätevästi osoittamaan<br />

muun muassa ajo-oikeuden tai iän erilaisissa<br />

asiointitilanteissa. Trafi käy<br />

parhaillaan keskusteluja mobiiliajokortin<br />

hyväksymisestä monen yrityksen ja<br />

viranomaisen kanssa.<br />

Visuaalisten turvaelementtien avulla<br />

katsoja voi varmistaa kortin aitouden.<br />

Turvaelementtejä ovat mm. animoitu<br />

taustakuvio, joka muuttuu näyttöä kosketettaessa,<br />

sekä kännykkää käänneltäessä<br />

muuttuvat hologrammimaiset<br />

kuviot kuten Trafin tunnus. Lisäksi QRkoodin<br />

avulla tuodaan varmennukseen<br />

lisäturvaa.<br />

Ajoneuvopalvelut<br />

Autoilijalla voi hakea rekisteritunnuksen<br />

perusteella minkä tahansa Suomessa<br />

rekisteröidyn ajoneuvon teknisiä tietoja,<br />

jollaisia ovat mm. mitat, moottorin tiedot<br />

ja katsastustiedot. Ajoneuvotietopalvelu<br />

on mukana pilottiversiossa ja sen<br />

käyttäminen on maksutonta.<br />

Myöhemmin, kun Autoilija on julkisesti<br />

kaikkien käytössä, siitä löytää Omat<br />

ajoneuvot, joissa on omistajana tai haltijana.<br />

Myös ajoneuvoverotiedot tulevat<br />

ajoneuvojen tietoihin. Omille ajoneuvoille<br />

voi myös tehdä tiettyjä rekisteröinnin<br />

ja ajoneuvoverotuksen toimenpiteitä.<br />

Ilmoitukset<br />

Autoilijaan tulee myöhemmin myös erilaisia<br />

ajokorttia ja omia ajoneuvoja koskevia<br />

ilmoituksia ja muistutuksia.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 37


38 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong>


VALOA<br />

pimeyteen, kiitos!<br />

Vuosikymmenten ajat auton valot ovat herättäneet vilkasta keskustelua Suomessa.<br />

Välillä osa pakollisiin valoihin liittyvistä vaatimuksista mielletään kansalaisten kiusaamiseksi<br />

ja toisinaan vapaaehtoisia valoja haluttaisiin lisätä enemmän kuin laki sallii.<br />

Keskimäärin sopiva ei sovi kaikille.<br />

Kirjoittanut Otto Lahti<br />

Tämän vuosikymmenen hittiaihe<br />

on ollut ”päiväajovalot”.<br />

Kymmeniä artikkeleita vuodesta<br />

toiseen, siitä kuinka ”päiväajovaloilla”<br />

ajaminen muulloin kuin päivän valossa<br />

aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä.<br />

Missä vika?<br />

Ajoneuvolainsäädäntöön liittyvissä asioissa<br />

autoilijan syyttävä sormi osoittaa<br />

ensimmäisenä Brysseliin, koska huomattava<br />

osa vaatimuksista tulee sieltä.<br />

Valaisimien kytkentöihin liittyvät tarkat<br />

säännöt on tosin laadittu Brysselin sijaan<br />

Genevessä YK:n Euroopan talouskomission<br />

alaisessa toimielimessä, UNECEssa.<br />

Jotain suurta ja tuntematonta organisaatiota<br />

on aina helppo syyttää, eikä sillä ole<br />

väliä onko syntipukki EU vai UNECE.<br />

Äkkiseltään lainsäädännössä pakolliseksi<br />

määrätyt valaisimet, joita ei sovi<br />

käyttää pimeällä, kuulostavat älyttömältä.<br />

Eli UNECEn vaatimuksien syyttäminen<br />

voisi olla ihan perusteltua. Asian<br />

osalta on kuitenkin syytä muistaa, että<br />

huomattavasti suurempi osa ajosuoritteesta<br />

tapahtuu valoisaan ja kuivaan<br />

aikaan kuin pimeällä tai sateella. Tien<br />

valaisemiseen ei ole siis läheskään aina<br />

tarvetta, mutta monesti vastaan tulevan<br />

auton havaittavuutta parantavat huomiovalot<br />

eli ne ”päiväajovalot” ovat juuri<br />

oikea ratkaisu.<br />

Ajovalot ovat olleet hyvin pitkään pakolliset<br />

kaikissa henkilöautoissa ja niiden<br />

käyttöön liittyvät säännöt annetaan<br />

yksinkertaisesti ja selkeästi tieliikennelaissa,<br />

joka koskee jokaista tielläliikkujaa<br />

Suomessa. Jos autossa ei pala oikeat<br />

valot, niin syyllisten listalle ei jää muita<br />

vaihtoehtoja kuin kuljettaja, jonka velvollisuuksiin<br />

kyllä kuuluu laittaa valot<br />

päälle olosuhteiden sitä edellyttäessä, jos<br />

automatiikka ei hoida asiaa. Toive valojen<br />

käytön vastuun siirtämisestä kuljettajalta<br />

autovalmistajalle tai lainlaatijalle<br />

tulee helposti mieleen silloin, kun näkee<br />

auton pimeän perän iltahämärässä tai<br />

lumisateessa.<br />

Palaako kerran<br />

unohtunut<br />

taito takaisin?<br />

Uudesta autosta löytyy sopivat valot<br />

kaikkiin keleihin ja lainsäädännöstä selkeät<br />

vaatimukset siihen, milloin on käytettävä<br />

oikeita ajovaloja ja milloin riittää<br />

huomiovalot. Ratin vasemmalta puolelta<br />

löytyy varsin yksinkertainen kytkin, jolla<br />

voi valita, mitä valoja autossa palaa.<br />

Uskonkin, että tuohon kytkimeen tiivistyy<br />

koko ongelman ydin. Huomattava<br />

osa autoilijoista ei koskenut siihen kertaakaan<br />

yli kymmeneen vuoteen, koska<br />

suomalaistyyppinen ajovaloautomatiikka<br />

sytytti ajovalot moottorin käynnistyksen<br />

yhteydessä. Kuljettajan vastuulle jäi vain<br />

pitkille vaihtaminen pimeällä maantiellä<br />

ja korkeudensäätörullan pyöräyttäminen<br />

täydellä kuormalla. Vaikka jälkimmäinen<br />

unohtui monilta, niin silti autoissa<br />

paloivat valot edessä ja takana.<br />

Auta automatiikkaa<br />

ja toista autoilijaa<br />

valojen kanssa<br />

Sateen alkaessa pyyhkijöiden päälle laittamista<br />

ei unohda vahingossa, mutta samaan<br />

aikaan pitäisi muistaa laittaa myös<br />

ajovalot päälle, jos automatiikka ei hoida<br />

sitä kuljettajan puolesta. Jokaisen autoilijan<br />

pitäisi opetella uusi rutiini, jolla<br />

korvaa puuttuvan automatiikan tai automatiikan<br />

puutteet valojen käytön osalta.<br />

Erilaisia ulkovaloja on ohjattu hämäräkytkimillä<br />

vuosikymmenet, joten<br />

saman ominaisuuden saaminen autoon<br />

pitäisi olla itsestäänselvyys, koska katuvalojen<br />

vaikutus alueella kuljettaja ei<br />

aina huomaa oman autonsa puutteellista<br />

valaistusta. Automatiikka yleistyy ja<br />

muuttuu vaiheittain pakolliseksi, mutta<br />

automatiikkakaan ei tunnista kaikkia tilanteita.<br />

Valoanturi näkee edessä kauniin<br />

kevättalven auringonpaisteen ja valitsee<br />

sen mukaan pelkät huomiovalot, vaikka<br />

auton takana nousisi sankka lumipölly,<br />

mikä edellyttää ajovalojen ja takavalojen<br />

käyttöä.<br />

Toistaiseksi kuljettaja pystyy arvioimaan<br />

sään, kelin ja valoisuuden huomattavasti<br />

automatiikkaa paremmin – mutta<br />

samalla myös taitaa unohtaa asian paljon<br />

useammin. Muistutetaan siis toinen<br />

toisiamme oikeiden valojen käytöstä,<br />

kunnes kaikilla on käytössä erehtymätön<br />

ajovaloautomatiikka. Auton ulkopuolelta<br />

kun on niin paljon helpompi havaita<br />

käytössä olevat valot ja niiden puutteet<br />

kuin kuskinpaikalla istumalla. •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 39


Auto ilman<br />

kompromisseja<br />

Täysin uusi Hyundai Kona electric<br />

on Hyundai-malliston uusin<br />

jäsen, joka vahvistaa Hyundai<br />

Motorin vahvaa asemaa ekoautovalmistajana.<br />

Uusi Hyundai Kona electric<br />

yhdistää kaksi nopeimmin kasvavaa autoteollisuuden<br />

trendiä: sähköisen liikkumisen<br />

ja SUV-korimallin.<br />

Hyundai Motor on ensimmäinen autonvalmistaja<br />

Euroopassa, joka ottaa<br />

kompaktin täyssähkö-SUV:n sarjatuotantoon.<br />

Hyundai tarjoaa jo nyt laajimman<br />

valikoiman ekoautovaihtoehtoja:<br />

Hyundain valikoimassa ovat mm. ensimmäinen<br />

sarjatuotantoinen Fuel Cell<br />

-vetyauto ix35 sekä sen pian esiteltävä<br />

seuraaja – täysin uusi Hyundai Nexo.<br />

Lisäksi Hyundai IONIQ on ensimmäinen<br />

auto, joka tarjoaa ensimmäisenä<br />

autonvalmistajana yhteen korimalliin<br />

kolme vaihtoista sähköistä voimalinjaa:<br />

täyssähköauton, hybridin ja ladattavan<br />

hybridin.<br />

Hyundai IONIQ on kerännyt useita<br />

palkintoja niin medialta ja kuin teollisuudeltakin<br />

ja se onkin yksi Euroopan<br />

arvostetuimmista ekoautoista.<br />

Muotoilu<br />

Täysin uusi Hyundai Kona electric on<br />

kompaktin kokoluokan SUV, jonka leveys<br />

on 1 800 mm. Hyundai Konaan<br />

verrattuna uutuus on 4 180 mm:n pituudellaan<br />

15 mm pidempi ja 1 570 mm korkeudellaan<br />

20 mm korkeampi. Akseliväli<br />

on 2 600 mm. Matkustajille ja matkatavaroille<br />

on runsaasti tilaa: etumatkustajien<br />

jalkatila on 1 054 mm ja takapenkillä<br />

850 mm. Tavaratilan koko on 332 l latauskaapeli<br />

mukaan lukien (373 l ilman<br />

latauskaapelia).<br />

Hyundai Kona electricin muotoilu on<br />

ilmeikäs ja voimakas. Kona electricin<br />

erottaa Konasta suljettu etusäleikkö, joka<br />

luo auton keulaan siistin ja tyylikkään<br />

ulkonäön ja lisää samalla myös aerodynamiikkaa.<br />

Etuosan muotoilun toinen<br />

ominaispiirre on led-päiväajovalojen ja<br />

led-ajovalojen persoonallista ilmettä tuova<br />

yhdistelmä. Uuteen Kona electriciin<br />

on valittavissa 21 erilaista väriyhdistelmää<br />

seitsemästä ulkovärivaihtoehdosta<br />

ja kolmesta katto- ja ulkopeilien värivaihtoehdosta.<br />

Suorituskyky<br />

Täysin uusi Hyundai Kona electric tulee<br />

markkinoille kahdella vaihtoehtoisella<br />

tehoversiolla ja yhdellä markkinoiden<br />

suorituskykyisimmistä sähkömoottoreista,<br />

joka lupaa lähes 470 kilometrin<br />

toimintamatkan*. Perusversiossa akun<br />

kapasiteetti on 39,2 kWh, tehoa 135 hv<br />

(99 kW) ja toimintamatka yhdellä latauksella<br />

on jopa 300 km. Perusversion<br />

energiankulutus on alle 14,8 kWh/100<br />

km. Tehokkaammassa versiossa akun<br />

kapasiteetti on 64 kWh ja tehoa on 204<br />

hv (150 kW). Tehoversion energiankulutus<br />

on 15,2 kWh/100 km ja se kiihtyy<br />

Koko Hyundai-henkilöautomallistolla<br />

on viiden vuoden takuu ilman<br />

kilometrirajoitusta.<br />

Takuu sisältää myös tieturvan<br />

sekä määräaikaishuoltojen välillä<br />

tehtävät kausitarkistukset.<br />

40 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong>


0-100 km/h 7,6 sekunnissa. Molempien<br />

versioiden vääntömomentti on 395 Nm<br />

ja huippunopeus 167 km/h. Hyundai<br />

käyttää täysin uudessa Hyundai Kona<br />

electricissä litium-ioni-polymeeriakkuja<br />

perinteisten nikkelimetallihydridiakkujen<br />

sijaan.<br />

Akun lataaminen 7,2 kW:n latauslaitteella<br />

kestää tehoversiossa 9 tuntia<br />

40 minuuttia ja perusversiossa 6 tuntia<br />

10 minuuttia. Uudessa Hyundai Kona<br />

electricissä on myös valmius ladata akku<br />

100 kW:n latausasemalla 80 %:iin noin<br />

54 minuutissa. Auton vakiovarusteluun<br />

kuuluu Schuko-pistokkeeseen sopiva IC-<br />

CB-latauskaapeli (in-cable control box).<br />

Kona electricin latauspistoke sijaitsee<br />

auton keulalla Hyundai-logon vieressä.<br />

Uusi Hyundai Kona electric hyödyntää<br />

myös jarrutusenergian talteenottoa, jonka<br />

voimakkuutta kuljettaja voi säätää<br />

ohjauspyörän taakse sijoitetuista säätimistä.<br />

Edistyksellistä tekniikkaa<br />

ja turvallisuutta<br />

Uudessa Hyundai Kona electrisissä on<br />

IONIQ-mallistosta tuttu digitaalinen<br />

mittaristo, josta on helppoa seurata mm.<br />

nopeusmittaria, akun varaustasoa ja<br />

energiankulutusta. Lisäksi uutuudessa<br />

on korkearesoluutioinen ja suurikokoinen<br />

seitsemän tuuman multimedianäyttö.<br />

Myös head-up-display-tuulilasinäyttö<br />

tarjoaa tarvittavat ajotiedot suoraan kuljettajan<br />

näkökenttään siten, että huomio<br />

pysyy turvallisesti liikenteessä.<br />

Yksi uutuuden edistyksellisistä varusteista<br />

on mukautuva vakionopeudensäädin<br />

Smart Cruise Control. Järjestelmä<br />

kiihdyttää ja jarruttaa autoa automaattisesti.<br />

Liikenteen pysähtyessä Stop & Go<br />

-järjestelmä käyttää auton jarruja pysähdykseen<br />

asti. Järjestelmä toimii 0-180<br />

km/h nopeusalueella.<br />

Täysin uusi Hyundai Kona electric<br />

tarjoaa myös laajan valikoiman liitettävyyspalveluita,<br />

kuten infotainmentjärjestelmän,<br />

joka yhdistää navigointi-,<br />

media- ja esimerkiksi Apple CarPlay ja<br />

Android Auto -valmiudet sekä mahdollistaa<br />

matkapuhelimen langattoman latauksen.<br />

Hyundai-malliston uutuus on varustettu<br />

yhtiön uusimmalla aktiivisella<br />

turvallisuus- ja kuljettajaa avustavalla<br />

SmartSense-tekniikalla, johon kuuluvat<br />

törmäysvaroitin, kaista-avustin, kuolleen<br />

kulman tunnistus ja kaistanvaihtoavustin,<br />

risteävän liikenteen varoitus,<br />

kuljettajan vireystilan valvonta ja ajovaloautomatiikka.<br />

Täysin uusi Hyundai Kona electric<br />

saapuu Euroopan markkinoille kesällä<br />

<strong>2018</strong>. Suomen aikatauluja ja hintoja ei<br />

ole vielä vahvistettu. •<br />

*WLTP-testisyklissä arvot perustuvat eri puolilta<br />

maailmaa kerättyihin todellisiin lukemiin, jonka<br />

vuoksi se antaa paremman kuvan päivittäisistä<br />

ajoprofiileista. NEDC-testissä arvot määritellään<br />

teoreettisen ajotavan perusteella. Syyskuusta<br />

<strong>2018</strong> alkaen kaikilla uusilla autoilla on oltava<br />

WLTP-CO2-päästöarvot. Lähde: Trafi<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 41


Verkkokaupan logis<br />

Sopivan<br />

logistiikkaratkaisun<br />

löytäminen voi olla<br />

vaikeaa varsinkin<br />

pienille ja aloittaville<br />

verkkokaupoille.<br />

Kysyimme Shipitin<br />

toimitusjohtajalta<br />

Lari Pihlajapurolta<br />

vinkkejä verkkokaupan<br />

logistiikkaan ja<br />

toimituksiin liittyen.<br />

<strong>Logistiikka</strong> on verkkokaupankäynnissä<br />

olennainen osa verkkokaupan<br />

palvelua. Esimerkiksi<br />

kotiintoimituksen täsmällisyys tai noutopisteen<br />

sujuvuus ovat suoraan asiakkaalle<br />

näkyvää palvelua, joka vaikuttaa asiakkaan<br />

mielikuvaan myös verkkokaupasta,<br />

vaikka sinällään onkin eri toimijan tuottama<br />

palvelu.<br />

Oman haasteensa verkkokauppatoimitusten<br />

järjestämiseen luo kuljetusyhtiöiden<br />

ja niiden tarjoamien kuljetuspalveluiden<br />

määrä. Pelkästään Suomessa toimii<br />

lukuisia kuljetusyrityksiä, joilla kaikilla on<br />

omat erityispiirteensä ja sopivat toisiaan<br />

paremmin eri tilanteisiin ja asiakkaille –<br />

kansainvälisistä toimituksista puhumattakaan.<br />

Verkkokaupan logistiikkaratkaisun hakemisessa<br />

onkin hyvä aloittaa tarvekartoituksesta.<br />

Miten verkkokaupan<br />

logistiikkatarpeet<br />

määritellään?<br />

Verkkokauppojen logistiikkatarpeet<br />

vaihtelevat Pihlajapuron mukaan paljon<br />

kauppakohtaisesti. Osa verkkokaupoista<br />

toimittaa tuotteitaan esimerkiksi vain<br />

Suomeen ja käyttää vain yhtä toimijaa,<br />

mikä voi sinällään tuntua selkeältä, mutta<br />

samalla se myös rajoittaa asiakkaille tarjottavien<br />

toimitustapojen määrää ja vaihtoehtoja.<br />

– Verkkokaupan logistiikkatarpeet<br />

määritellään ensisijaisesti tietysti toimitettavien<br />

tuotteiden perusteella – pienet<br />

tuotteet mahtuvat pienempiin pakkauksiin,<br />

mikä näkyy edullisimmissa toimitus-<br />

ja varastointikustannuksissa. Koska<br />

logistiikkakustannukset heijastuvat suoraan<br />

tuotteen myyntihintaan, tuotteet voivat<br />

luoda kilpailuetua, esimerkiksi<br />

jos suuret tuotteet<br />

voidaan fyysisesti pakata<br />

tehokkaasti pieneen tilaan<br />

ja jopa toimittaa osissa useammassa<br />

paketissa.<br />

Verkkokaupan logistiikan<br />

optimointi pitäisi Pihlajapuron<br />

mukaan aloittaa<br />

Yrityksille<br />

toimitettaessa<br />

puolestaan<br />

korostuvat<br />

toimitusten nopeus<br />

ja luotettavuus.<br />

jo ennen kuin tuotteita valitaan kauppaan<br />

myytäväksi.<br />

– Pienempi verkkokauppa tilailee tuotteita<br />

kauppaansa ehkä kerran pari vuodessa<br />

ja vähän suuremmilla tämä tapahtuu<br />

jo kuukausi- tai viikkotasolla. Näissä<br />

tilanteissa tavaran tuonnin osuus voi<br />

näkyä merkittävästi myytävän tuotteen<br />

hinnassa.<br />

Myös verkkokaupan kaupankäyntimalli<br />

ja kohdemarkkinat määrittelevät osaltaan<br />

verkkokaupan logistiikkatarpeita.<br />

– Ja jos myydään ulkomaille, tarvitaan<br />

kansainvälisiin lähetyksiin soveltuva kuljetuspalvelu,<br />

joissa pitää huomioida noutopisteiden<br />

kattavuus tai ovellekuljetuksen<br />

varmuus.<br />

Onko kuluttajakaupassa<br />

ja yritysten välisessä<br />

kaupankäynnissä eroa<br />

logistiikan kannalta?<br />

– Näissä on huomattavia eroja. Jos verkkokaupan<br />

asiakkaisiin kuuluu kuluttajien<br />

lisäksi myös yrityksiä, niin huomioitavaa<br />

on, että samat palvelut eivät missään nimessä<br />

sovi molemmille asiakasryhmille.<br />

Kuluttajakaupassa monipuolinen<br />

toimitustapavalikoima ja toimituskustannusten<br />

edullisuus on valttia, sillä asiakkaiden<br />

tarpeet ja mieltymykset vaihtelevat<br />

paljon.<br />

– Kuluttaja-asiakkaat haluavat tilauksensa<br />

toimitettavan lähelle kotia, tutuilla<br />

kuljetusyhtiöillä ja itselleen sopivilla tavoilla.<br />

Suuremmille tai arvokkaammille<br />

lähetyksille valitaan usein kotiinkuljetus.<br />

Laajasta toimitustapavalikoimasta löytyy<br />

jokaiselle asiakkaalle sopiva ratkaisu.<br />

Yrityksille toimitettaessa puolestaan<br />

korostuvat toimitusten nopeus ja luotettavuus.<br />

Välillä esiin nousee myös kuljetusyhtiön<br />

imago.<br />

– Jos yritys esimerkiksi<br />

tilaa näytekappaleen,<br />

todennäköisesti he ovat<br />

tilanneet samoja näytteitä<br />

muiltakin yrityksiltä.<br />

Tämän vuoksi kannattaakin<br />

käyttää erityisesti<br />

näytteiden lähettämi-<br />

42 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong>


tiikkaratkaisuista<br />

seen nopeita kuriirilähetyksiä. Jos sinun<br />

näytteesi saapuu nopeasti perille ennen<br />

kilpailijoiden lähetyksiä, yritykselläsi on<br />

selkeä etulyöntiasema. Nopea toimitus<br />

heijastuu myös siihen, miten luotettavan<br />

kuvan asiakas yrityksestäsi saa. Kuriirilähetyksiä<br />

pystyt myös seuraamaan tarkasti<br />

ja olemaan reaaliajassa yhteydessä<br />

vastaanottajaan myynnin varmistamiseksi.<br />

Mitä kannattaa huomioida<br />

kuljetuspalveluntarjoajien<br />

kanssa neuvotellessa?<br />

Sopimusneuvottelut logistiikkapalveluntarjoajien<br />

kanssa voivat pienelle verkkokaupalle<br />

olla melko päätäpyörryttäviä.<br />

Ulkomaan ja kotimaan lähetyksien<br />

tarkkojen hintojen laskeminen helpottaa<br />

kulujen tarkkailua, mutta vaatii aikaa ja<br />

vaivaa. Pihlajapuron mukaan myös tuontinoutojen<br />

tilaaminen ja suurempien tavaraerien<br />

lähettäminen voivat osoittautua<br />

haasteiksi.<br />

– Pk-yritysten lähetysvolyymit<br />

riittävät<br />

usein yhteen sopimukseen<br />

ja lisäpalveluista<br />

joutuu maksamaan<br />

huomattavasti suuremman<br />

kuluerän. Lisäksi<br />

hintojen selvittely kaikennäköisine<br />

lisineen<br />

ja kuukausmaksuilla<br />

Ulkomaan ja<br />

kotimaan lähetyksien<br />

tarkkojen hintojen<br />

laskeminen helpottaa<br />

kulujen tarkkailua,<br />

mutta vaatii aikaa<br />

ja vaivaa.<br />

tilausprosessin läpikäynnistä puhumattakaan<br />

on todella aikaavievää työtä. Tämähän<br />

on itse asiassa juuri se ongelma,<br />

johon me Shipitillä tarjoamme ratkaisua.<br />

Ulkomaan toimituspalveluita vertaillessa<br />

kannattaa Pihlajapuron mukaan<br />

kammata palvelusisällöt läpi ja selvittää,<br />

sisältyykö kyseiseen tuotteeseen esimerkiksi<br />

jotain rajoituksia.<br />

Mitä toimituspalveluita<br />

suosittelet kotimaahan<br />

toimittavalle verkkokaupalle?<br />

Entäpä vaikka<br />

satunnaisiin ulkomaan<br />

pakettilähetyksiin<br />

esimerkiksi Eurooppaan tai<br />

Yhdysvaltoihin?<br />

– Kotimaan tavanomaisiin pakettitoimituksiin<br />

hyviä ratkaisuja ovat noutopistepaketit,<br />

jotka noudetaan asiakkaan<br />

itsensä verkkokaupan kassalla valitsemasta<br />

noutopisteestä.<br />

Laajimman noutopisteverkoston<br />

voit tarjota<br />

kotimaisille asiakkaillesi<br />

yhdistämällä Postin, Matkahuollon<br />

ja DB Schenkerin<br />

palvelut.<br />

– Jos haluaa tarjota<br />

kotimaisille asiakkaille<br />

mahdollisimman kattavan<br />

noutopisteverkoston,<br />

niin meidän kautta saa verkkokaupan<br />

kassalle vaikka koko kirjon tarjolle.<br />

Ulkomaan toimituksista kuluttajille<br />

suosituimpia ovat Pihlajapuron mukaan<br />

Postin ja GLS:n palvelut.<br />

– Näissä suurimpaan osaan EU-maista<br />

sisältyy toimitus perille saakka ja usein<br />

lähettyviltä löytyy varulta vielä noutopistekin.<br />

EU:n ulkopuolelle lähettäessä<br />

ja suuremmille ostoille mukaan tulee<br />

myös kuriirivaihtoehdot, esim. Norjaan<br />

ja Sveitsiin nämä ovat suosittuja.<br />

Kuriiripalvelut ovat suosittuja erityisesti<br />

Pohjois-Amerikassa, jossa ihmiset<br />

arvostavat nopeutta, luotettavuutta ja<br />

helppoutta.<br />

– Yhdysvaltoihin ja Kanadaan lähetettäessä<br />

valitaan usein kuljetustavaksi<br />

kuriirit, joilla on Amerikoissa todella<br />

kattavat verkostot. Aasiassa monessa<br />

maassa on myös luotettavat postiverkostot.<br />

Esimerkiksi Japaniin ja Etelä-Koreaan<br />

nämä toimivat mainiosti ja todella<br />

nopeastikin.<br />

Miten Shipit helpottaa<br />

verkkokauppiaiden<br />

logistiikkaongelmia?<br />

– Tarkistat helposti kuljetushinnat omille<br />

kuljetuksillesi jo ennen kuin aloitat<br />

kaupankäynnin – vältät monimutkaiset<br />

sopimusneuvottelut lukuisten kuljetusyhtiöiden<br />

kanssa, jolloin säästät aikaa ja<br />

rahaa – saat kilpailukykyiset kuljetushinnat<br />

kotimaahan ja ulkomaille.<br />

– Saat tarjolle koko maan kattavat<br />

kuljetusvaihtoehdot B2B-, B2C- ja jopa<br />

rahtilähetyksille. Kauttamme saat ulkomaanlähetykset<br />

tehtyä todella helpon<br />

tilauskanavamme ansiosta vaivatta ja<br />

laajennat asiakaskuntaasi huomattavasti.<br />

Kattavalla kuljetusvalikoimalla tuot<br />

lisäarvoa myös asiakkaillesi ja nostat<br />

omaa myyntiäsi. Win win!<br />

– Kiitosta saa myös laskutuksemme,<br />

joka yhdistää eri toimijoiden palvelut<br />

yhdelle ja samalle laskulle. Mietipä millainen<br />

laskuruljanssi yritykselle tulee, jos<br />

järjestät itse vaikka kolme eri kuljetussopimusta,<br />

joissa säännöllistä liikennettä.<br />

• www.shipit.fi<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 43


Pohjoismaissa<br />

otetaan<br />

kaikki irti<br />

verkkokaupasta<br />

Skandinavia tunnetaan maailmalla innovatiivisuudestaan.<br />

Maineen takana lienee edistyksellinen ja itsenäinen ajattelutapa.<br />

Myös taloudellinen vauraus ja pienet asukasmäärät voivat<br />

helpottaa uusien ideoiden toteuttamista käytännössä, ja pitkät<br />

välimatkat kannustavat etsimään tapoja tehdä asiat<br />

mahdollisimman tehokkaasti.<br />

Joka tapauksessa kenellekään ei ole<br />

varmasti yllätys, että Pohjoismaat<br />

ovat internetin käytön osalta johtava<br />

alue maailmassa. Laadukkaat verkkoyhteydet<br />

luovat hedelmällisen maaperän<br />

verkkokaupan kasvulle. Verkkokauppaa<br />

suosivatkin niin nuoret kuin vanhat, eikä<br />

se rajoitu vain kuluttajakauppaan. Internet<br />

on kiinteä osa jokapäiväistä elämää.<br />

Erityinen näkökulma<br />

Koneiden ostaminen ja myyminen ei ole<br />

tässä suhteessa poikkeus. Alalla pitkään<br />

toiminut Ritchie Bros. pystyy vastaamaan<br />

ainutlaatuisella tavalla paikallisten<br />

markkinoiden tarpeisiin, ja globaali<br />

yritys on havainnut Pohjoismaiden<br />

avoimuuden B2B-innovaatioille. Ritchie<br />

Brosin Pohjois-Euroopan myyntijohtaja<br />

Jacobo Garcia toteaa: ”Pohjoismaiset<br />

asiakkaamme tunnistavat erinomaisesti<br />

uudet tilaisuudet ja tarttuvat niihin hanakasti.<br />

Hyvä esimerkki tästä on verkkohuutokauppojen<br />

varhainen omaksuminen.”<br />

Ritchie Brosin asiakastiedot tukevat<br />

tätä huomiota. ”Pohjoismaiset ostajat<br />

innostuivat verkkohuutokaupoista toden<br />

teolla vuonna 2009, ja yhdessä vaiheessa<br />

ne olivat alueella jopa 30 % suositumpia<br />

kuin muualla Euroopassa. Muu Eurooppa<br />

kirii eroa umpeen mutta on edelleen<br />

jäljessä Pohjoismaista.”<br />

Kaikki yhdestä paikasta<br />

Ritchie Bros. vetoaa pohjoismaiseen<br />

asiakaskuntaan tarjoamalla valinnanvapautta.<br />

”Meillä on joustava monikanavainen<br />

alusta, johon sisältyy tehokkaita<br />

osto- ja myyntivaihtoehtoja”, Jacobo selittää.<br />

Suosittu myyntisivusto ja Ritchie<br />

Brosin tytäryhtiö Mascus on myös hyvin<br />

tunnettu pohjoismaisessa konekaupassa,<br />

mikä lisää asiakkaiden luottamusta<br />

yritykseen. Meklarien vetämien paikan<br />

päällä käytävien hintavarauksettomien<br />

huutokauppojen lisäksi Ritchie Bros tarjoaa<br />

nykyään myös verkkohuutokauppoja<br />

IronPlanetin kautta sekä Marketplace<br />

E -verkkomarkkinapaikan, jossa myyjät<br />

voivat määrittää hintavarauksen. Kaikissa<br />

kanavissa huutokauppoihin pääsee<br />

osallistumaan verkon välityksellä. Jokaisella<br />

kanavalla on kuitenkin omat erityispiirteensä<br />

liittyen kaupankäyntiprosessiin,<br />

hinnoitteluun ja ajoitukseen. Juuri<br />

tämä erottaa Ritchie Brosin muista.<br />

”Maantieteellä on iso merkitys”, Jacobo<br />

kuvailee. ”Koneiden kuljettaminen<br />

44 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong>


kaukaa lähimpiin kaupunkeihin tai Manner-Eurooppaan<br />

vie aikaa, rahaa ja resursseja.<br />

IronPlanetissa asiakkaat voivat<br />

myydä koneita omalta pihaltaan ja saada<br />

silti parhaat tarjoukset lähikaupungista<br />

tai jopa toisesta maanosasta.”<br />

Ritchie Bros. on aiemmin järjestänyt<br />

Suomessa useita paikan päällä käytäviä<br />

huutokauppoja, ja lokakuussa 2017 se toteutti<br />

ensimmäisen pohjoismaisen verkkohuutokaupan.<br />

Tapahtuma<br />

keräsi heti suuren<br />

osallistujajoukon. ”Myyjät<br />

suosivat alustoja, joiden<br />

kautta on helppo tavoittaa<br />

globaali ostajakunta”, Jacobo<br />

toteaa. “Mutta olipa<br />

kyse sitten paikan päällä<br />

käytävästä huutokaupasta<br />

tai puhtaasta verkkohuutokaupasta,<br />

Ritchie<br />

Brosin omistautuneet ja<br />

osaavat asiantutijat ovat<br />

aina myyjien ja ostajien<br />

tukena.”<br />

“Olipa kyse sitten paikan<br />

päällä käytävästä<br />

huutokaupasta tai puhtaasta<br />

verkkohuutokaupasta,<br />

Ritchie Brosin asiantutijat<br />

ovat aina myyjien ja<br />

ostajien tukena.”<br />

Seuraava pohjoismainen verkkokauppa<br />

järjestetään IronPlanet.comissa 28.<br />

maaliskuuta. ”Järjestämme mielenkiintoisen<br />

pohjoismaisen huutokauppatapahtuman<br />

ja markkinoimme sitä globaalisti.<br />

Koneiden lisääminen myyntiin<br />

käy helposti, ja luvassa on mainioita tilaisuuksia<br />

sekä myyjille että ostajille.” •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 45


46 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong><br />

Lähitulevaisuudessa selviää, onko<br />

suuryrityksillä valtaa vaikuttaa<br />

Googlen ja Facebookin<br />

kaltaisiin jätteihin – ja mihin miljardien<br />

markkinointieurot ja -dollarit jatkossa<br />

ohjataan.<br />

The Guardian uutisoi, että globaali<br />

monialayritys Unilever uhkaa lopettaa<br />

Facebookin ja Googlen käytön markkinoinnissaan.<br />

Unileverin CMO Keith<br />

Weed julisti, että syynä Facebookin ja<br />

Googlen boikottiin olisi niiden luonne<br />

mediaympäristönä. Yritys ei halua tuotteidensa<br />

näkyvän epäluotettavassa ympäristössä,<br />

jossa valeuutiset, seksismi,<br />

rasismi ja ääriliikkeet saavat sijaa.<br />

Kyse ei ole pikkujutusta, sillä Unilever<br />

on maailman toiseksi suurin b-to-cmarkkinoija<br />

7,7 miljardin vuosittaisella<br />

markkinointipanostuksellaan. Uhkailu<br />

ei ole sinänsä uutta. Maailman suurin<br />

mainostaja P&G uhitteli Facebookille jo<br />

viime vuonna ja kertoi leikanneensa digitaalisia<br />

mainospanostuksia merkittävästi,<br />

koska yritys turhautui sosiaalisen<br />

median feikkitileihin ja mainonnan hallitsemattomuuteen.<br />

Facebook ja Google nielaisevat globaalisti<br />

digitaalisesta markkinoinnista<br />

yli ¾:n. Yleisesti ajatellaan, että niillä on<br />

ollut paras data ja sitoutuneimmat yleisöt.<br />

Niiden kohdennetut mainosratkaisut<br />

ovat olleet ylivertaisia.<br />

Jos Unileverin ja P&G:n kaltaiset toimijat<br />

muuttavat toimintaansa, sillä voi<br />

olla todellista vaikutusta Facebookiin ja<br />

Googleen.<br />

Mutta onko laiva viimein kääntymässä?<br />

Jos Unileverin ja P&G:n kaltaiset toimijat<br />

muuttavat toimintaansa, sillä voi<br />

olla todellista vaikutusta Facebookiin ja<br />

Googleen.<br />

Mikä Unileveriä motivoi?<br />

Onko Unilever siis aidosti hyvä yritys, joka<br />

haluaa muuttaa maailman paremmaksi?<br />

Suuryritys, joka on hyvisten puolella?<br />

Unilever on sanonut julkisuudessa, että<br />

kuluttaja ei voi luottaa enää mediaympäristöön.<br />

Unilever asettuu siis kannanotollaan<br />

valeuutisia, rasismia, seksismiä<br />

ja ääriliikkeitä vastaan. Näin valtavan<br />

mainostajan boikotti voisi pakottaa teknologiajätit<br />

viimein kantamaan vastuun,<br />

jota he ovat vuosikausia väistelleet hokemalla<br />

olevansa vain alustantarjoajia.<br />

Unilever asettuu siis kannanotollaan<br />

valeuutisia, rasismia, seksismiä ja ääriliikkeitä<br />

vastaan.<br />

Ad Agen haastattelussa Weed taustoittaa<br />

ukaasiaan ja kertoo haluavansa asettaa<br />

suuntaa tulevaisuuden digitaaliselle<br />

markkinoinnille. Weed on vastuussa<br />

myös Unileverin vastuullisuusohjelmasta,<br />

jonka tavoitteena on tehdä Unileverin<br />

tuotantoketjut läpinäkyviksi ja eettisesti<br />

kestäviksi. Hänen mielestään samojen<br />

periaatteiden pitää koskea myös Unileverin<br />

käyttämiä digitaalisia jakelukanavia.<br />

Myös CEO Paul Polman on ottanut<br />

kantaa yritysten vastuullisuuden puolesta.<br />

Mutta toisaalta kilpakumppani P&G<br />

puhui rehellisesti rahasta. Yritys leikkasi<br />

mainontaansa digitaalisissa kanavissa,<br />

koska mainonta ei tuonut tulosta. Leikkauksen<br />

myötä yritys säästi 70 miljoonaa<br />

euroa vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä.<br />

Tiedämme, että Facebook on heikentänyt<br />

alkuvuodesta brändien orgaanista<br />

näkyvyyttä merkittävästi. Tämä on johtanut<br />

siihen, että näkyäkseen brändien<br />

pitäisi tehdä enemmän mainospanostuksia,<br />

jotta ne saisivat sisältönsä näkyviin.<br />

Jos minä olisin Unileverin CMO, saattaisin<br />

hyvinkin käyttää valtaani ja sivaltaa<br />

juuri nyt.<br />

Toki Unileverin tapauksessa kyse on<br />

myös rahasta, sen lisäksi, että se haluaa<br />

kantaa vastuunsa suuryrityksenä.<br />

Näkemiin, 6 miljoonaa<br />

seuraajaa<br />

Kyse voi olla myös puhtaasti siitä, että<br />

vuosien Facebook- ja Google-hypen jälkeen<br />

tilanne on alkanut normalisoitua,<br />

ja Facebookiin ja Googleen aletaan suhtautua<br />

muihin nähden tasaveroisina digitaalisina<br />

mainosalustoina. Tilannehan<br />

on ollut monta vuotta absurdi: Google ja<br />

Facebook vievät ja mainostajat vikisevät,<br />

koska ”ei ole muita vaihtoehtoja kuin olla<br />

läsnä”, ja ”Googlen kakkossivu on yhtä<br />

kuin et ole olemassa.”<br />

Tilannehan on ollut monta vuotta absurdi:<br />

Google ja Facebook vievät ja mainostajat<br />

vikisevät, koska ”ei ole muita<br />

vaihtoehtoja kuin olla läsnä.”<br />

Poikkeuksiakin on. Esimerkiksi halpalentoyhtiö<br />

Ryanair ei ole käyttänyt rahaa<br />

Googleen, koska yritys on menestyksekkäästi<br />

uskonut brändinsä vahvuuteen ja<br />

sen generoimaan orgaaniseen liikenteeseen.


Unilever ja P&G eivät ole ensimmäisiä,<br />

jotka nousevat teknologiajättejä vastaan.<br />

Brasilialainen mediakonserni Folha de<br />

S. Paolo ilmoitti taannoin lopettavansa<br />

Facebookin käytön. Merkittävän vetäytymisestä<br />

tekee se, että lehdellä oli Facebookissa<br />

kuusi miljoonaa seuraajaa.<br />

Syksyllä 2016 norjalaisen Aftenpostenin<br />

päätoimittajan kirje Mark Zuckerbergille<br />

keräsi huomiota maailmanlaajuisesti.<br />

Kirjeessä päätoimittaja Espen<br />

Egil Hansen vetosi Zuckerbergiin maailman<br />

vaikuttavampina päätoimittajana,<br />

journalismin ja vapauden puolesta.<br />

Loppuvuodesta Facebookin entinen<br />

johtaja Chamith Palahapitiya julisti<br />

olleensa luomassa hirviötä ja katuvansa<br />

tehneensä töitä Facebookin kasvattamiseksi.<br />

Unilever ei siis ole kapinan aloittaja,<br />

mutta se voi olla sen johtaja. Sillä raha<br />

ratkaisee. Mediatalot eivät ole tavanneet<br />

maksaa teknologiajäteille näkyvyydestä,<br />

eikä entisen työntekijän tilitys vielä riitä<br />

vakuuttamaan globaalia markkinointipäättäjien<br />

yleisöä. Mutta jos aletaan puhua<br />

miljardien kokoisista rahasummista,<br />

alkaa yleensä tapahtua.<br />

Paluu perinteisen median<br />

huomaan?<br />

Mihin Unilever laittaisi markkinointirahansa,<br />

jotka Facebookia ja Google<br />

boikotoimalla jäisivät taskujen pohjille<br />

polttelemaan? Voisiko edessä olla paluu<br />

perinteisen median hellään huomaan<br />

harharetkien jälkeen? Perinteiset mediat,<br />

joilla tarkoitan journalismia julkaisevia<br />

ja lähettäviä sähköisiä ja painettuja mediatuotteita,<br />

ovat kokeneet kovia, mutta<br />

ne ovat vähitellen tokenemassa. Vaihtoehto<br />

on silti aika epätodennäköinen.<br />

Todennäköisempää voisi olla sisältömarkkinointiin<br />

panostaminen. Vuoden<br />

<strong>2018</strong> markkinointitrendejä tutkaillessa<br />

sisältömarkkinointi toistuu (mm. Forbes<br />

ja Sprout Social). Erityisesti natiivimainonta,<br />

vaikuttajaverkostojen käyttö<br />

ja oman median kasvattaminen toistuvat<br />

useissa ennustuksissa AI:n ja datan rinnalla.<br />

Unileverin kaltaiselle mainostajalle<br />

vaihtoehtona voisi toisaalta olla Facebookiin<br />

ja Googleen vertautuva Amazon,<br />

yksi maailman suurimmista verkkokaupoista.<br />

Jenkeissä Amazonista saa pian<br />

kotiovelle tilattua parin tunnin maksuttomalla<br />

toimituksella mitä vain ruokakaupasta<br />

– vaikkapa Liptonin teetä,<br />

Knorrin liemikuutioita ja Hellmann’sin<br />

majoneesia, Unileverin tuotteita kaikki.<br />

Amazonista voi ostaa omille tuotteille<br />

hakutuloksista parempaa näkyvyyttä,<br />

kuin Googlesta ikään.<br />

Voittajien puolella saattaisi olla myös<br />

vähittäiskauppa, jossa Unileverin tuotteita<br />

myydään. Unilever voisi käyttää<br />

ylijääneitä rahojaan ostamalla doveille ja<br />

rexonoille parempia sijoitteluja kaupan<br />

hyllyllä. Itselleni ainakin tärkeintä on<br />

edelleen, että arkiset kulutustavarat on<br />

sijoitettu houkuttelevasti kaupassa.<br />

Sormet ristiin, että Unilever ja kumppanit<br />

onnistuvat lopettamaan teknologiajättien<br />

yksinvallan ja ajamaan ne<br />

muutokseen.<br />

Haluan uskoa, että Unilever on käynnistämässä<br />

globaalia muutosta, jossa Facebook<br />

ja Google joutuvat painostuksen<br />

alla käyttämään teknologista huippuosaamistaan<br />

entistä enemmän kitkeäkseen<br />

valeuutisia, rasismia ja seksismiä.<br />

Sormet ristiin, että Unilever ja kumppanit<br />

onnistuvat lopettamaan teknologiajättien<br />

yksinvallan ja ajamaan ne muutokseen.<br />

Kun yksi aikakausi päättyy, on<br />

toinen valmis alkamaan. •<br />

Kuva: Outi Törmälä/Quiet<br />

Teksti on alunperin julkaistu Ellun Kanojen<br />

blogissa osoitteessa www.ellunkanat.fi<br />

Reetta Nurmo on viestintätoimisto Ellun<br />

Kanojen muutoksen tekijä ja sosiaalisen median<br />

strategi. Nurmo on työskennellyt sosiaalisen<br />

median parissa lähes 10 vuoden ajan. Ellun<br />

Kanat on strateginen viestintätoimisto, joka<br />

ravistelee muutokseen ja tekee maailmaa<br />

paremmaksi.<br />

Raskaan kaluston pesula vihdoin Joensuuhun<br />

HANNUN-KONE OY avaa raskaan<br />

kaluston pesulan Joensuuhun maaliskuussa<br />

<strong>2018</strong>. Pesupiste avataan Joensuun<br />

Papinkankaalle kuutostien varteen<br />

osoitteeseen Rullakkotie 9.<br />

Pesulinjasto perustuu markkinoiden<br />

edistyksellisimpään laitteistoon, joka<br />

sopii kaiken muotoisille ja kokoisille<br />

autoille ja koneille.Automaattinen Tammermatic<br />

Rainbow Ultima -pesulinjasto<br />

on varustettu korkeapainesuihkulla, ja<br />

sitä voi käyttää sekä harjallisiin että harjattomiin<br />

pesuihin. Pesujen yhteidessä<br />

voidaan tarvittaessa suorittaa sopimuksen<br />

mukaan myös pikahuoltotoimenpiteitä<br />

autoille. Pesulan kautta voidaan<br />

tilauksesta hoitaa myös tarroituksia ja<br />

tarroitusten korjauksia.<br />

– Pesulamme sopii kaikille raskaan<br />

kaluston ajoneuvoille, kuten linja- ja jakeluautoille,<br />

säiliö-, betoni- ja jätteenkuljetusautoille<br />

sekä kaivin- ja työkoneille,<br />

Mika Jääskeläinen Hannun-Koneesta<br />

kertoo.<br />

Hannun-Kone Oy avaa pesulan samassa<br />

yhteydessä, kun yritys muuttaa<br />

Papinkankaalle uusiin toimitiloihin. Jatkossa<br />

yritys käyttää nimeä HannunKoneCorner<br />

ja pesupiste toimii PesuCornerin<br />

nimellä.<br />

Hannun-Kone Oy on joensuulainen<br />

pian 30v toiminut maarakennuskoneita<br />

ja niiden osia maahantuova ja myyvä<br />

perheyritys. Yritys toimii Doosan- ja<br />

Bobcat-koneiden jälleenmyyjänä Itä-<br />

Suomessa. • www.hannunkone.fi<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 47


Liikesalaisuuksien suojaa<br />

koskeva sääntely uudistuu<br />

Liikesalaisuudet ovat useimmin<br />

yhdistelmä erilaista teknistä<br />

ja kaupallista tietoa. Tekniset<br />

salaisuudet voivat sisältää piirustuksia<br />

ja suunnitelmia, prototyyppejä, tuotantoprosesseja,<br />

tietotaitoa, kaavoja tai reseptejä,<br />

kun taas kaupalliset salaisuudet<br />

voivat olla esimerkiksi asiakas- ja toimittajalistoja,<br />

liiketoimintamalleja ja -strategioita<br />

sekä hinnoittelutietoja. Usein<br />

yritykset eivät kuitenkaan tiedosta liikesalaisuuksiaan<br />

tai niiden arvoa.<br />

Liikesalaisuuksien<br />

suojaaminen globaaleilla<br />

markkinoilla monimutkaista<br />

Tuotteiden ja palveluiden liikkuessa rajojen<br />

yli liikkuu myös tietoa, joka joidenkin<br />

kohdalla voi olla koko liiketoiminnan<br />

arvokkainta pääomaa. Varomattomasti<br />

jaettu liikesalaisuus saattaa olla jo samana<br />

päivänä ulkomaisen kilpailijan käytössä.<br />

Pahimmassa tapauksessa kilpailija<br />

voi väittää saaneensa tiedon laillisesti,<br />

sillä tietoa ei edes oltu yritetty suojata.<br />

Globaalissa maailmassa liikesalaisuuksien<br />

suojaaminen ei ole ollut yksinkertaista<br />

edes EU:n sisällä. Eri maiden<br />

lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä<br />

ei ole selkeää yhtenäistä tapaa tai linjaa<br />

liikesalaisuuksien suojaamiseen. Itseasiassa<br />

edes liikesalaisuus-käsitettä ei ole<br />

universaalisti määritelty.<br />

EU:n sisällä tilannetta on kuitenkin<br />

pyritty korjaamaan kesäkuussa 2016<br />

hyväksytyllä uudella liikesalaisuusdirektiivillä.<br />

Liikesalaisuusdirektiivin säännökset<br />

implementoidaan osaksi Suomen<br />

lainsäädäntöä uudella liikesalaisuuslailla,<br />

joka on tarkoitus saattaa voimaan<br />

9.6.<strong>2018</strong> menneessä. Uuden lain valmistelu<br />

on vielä kesken.<br />

Liikesalaisuuslaki<br />

yhtenäistää salaisuuksien<br />

suojaa<br />

48 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong><br />

Liikesalaisuuksien lakisääteistä suojaa<br />

koskeva sääntely on hajanaista, ja se ei<br />

ole kaikilta osin kattavaa. Uudistamista<br />

koskevassa esityksessä esitetään säännösten<br />

yhdenmukaistamista niin, että<br />

sopimattomasta elinkeinotoiminnasta<br />

annetun lain liikesalaisuussäännökset<br />

kumotaan ja keskitetään uuteen liikesalaisuuslakiin.<br />

Jatkossa myös työsopimuslaissa<br />

viitattaisiin uuteen liikesalaisuuslakiin,<br />

ja työsopimuslain ammattisalaisuus-termi<br />

poistetaan laista.<br />

Korvauksia liikesalaisuuden<br />

haltijalle<br />

Liikesalaisuuslakia koskevassa ehdotuksessa<br />

liikeliikesalaisuus on määritelty<br />

tiedoksi,<br />

• joka on salassa pidettävää, eikä yleisessä<br />

tiedossa<br />

• jolla on kaupallista arvoa salaisuutensa<br />

ansiosta<br />

• jonka laillinen haltija on ryhtynyt<br />

tarpeellisiin toimiin pitääkseen tiedon<br />

salassa.<br />

Liikesalaisuuden rikkominen voitaisiin<br />

jatkossa kieltää tuomioistuimen päätöksellä.<br />

Lisäksi liikesalaisuuden laillinen<br />

haltija voisi liikesalaisuuden loukkaamistilanteessa<br />

vaatia vahingonkorvausta tai<br />

ns. käyttökorvausta.<br />

Liikesalaisuuden paljastaminen ei<br />

kuitenkaan olisi laitonta, jos se tehdään<br />

yleisen edun suojaamista varten väärinkäytöksen<br />

tai laittoman toiminnan paljastamiseksi.<br />

Lisäksi työntekijä saisi kertoa<br />

työnantajan liikesalaisuuden<br />

työntekijän<br />

edustajalle, mikäli tämä<br />

välttämättä tarvitsisi<br />

kyseistä tietoa työntekijän<br />

avustamiseksi, esimerkiksi<br />

työntekijän ja<br />

-antajan välisen erimielisyyden<br />

selvittämisessä<br />

tai muun lakisääteisen<br />

tai tes-liitännäisen tehtävän<br />

suorittamisessa.<br />

Työntekijällä ei ole<br />

jatkossakaan mitään<br />

yleistä oikeutta ilmaista<br />

liikesalaisuuksien<br />

työntekijän edustajalle, vaan liikesalaisuuden<br />

ilmaisemisen tulee olla välttämätöntä,<br />

jotta edustaja voi hoitaa tietyn<br />

tehtävän. Tällainen tilanne saattaisi tulla<br />

kyseeseen, esimerkiksi tilanteessa jossa<br />

edustaja avustaisi työntekijää työsuhdekeksinnön<br />

korvaamista koskevassa erimielisyystilanteessa.<br />

Liikesalaisuuksien rikosoikeudellinen<br />

suoja säilyy ennallaan. Rikoslain yrityssalaisuuden<br />

rikkomista ja väärinkäyttöä<br />

koskevia säännöksiä ei esitetä muutettavaksi.<br />

Yrityksillä laaja vastuu<br />

suojaamisesta<br />

Uusi liikesalaisuuslaki jättää yrityksille<br />

edelleen laajan vastuun liikesalaisuuksi-


en tunnistamisesta ja suojaamisesta. Yrityksen<br />

on kyettävä osoittamaan tiedolla<br />

olevan kaupallista arvoa ja mikä tärkeintä,<br />

ryhdyttävä käytännön toimenpiteisiin<br />

tiedon suojaamiseksi. Uusi sääntely ei<br />

myöskään poista tarvetta salassapito- ja<br />

kilpailukieltosopimuksille.<br />

KÄYTÄNNÖT, PROSESSIT JA<br />

SOPIMUKSET<br />

Liikesalaisuuksien suojaamiseksi yritysten<br />

kannattaa luoda liikesalaisuuksien<br />

suojaamista koskeva käytäntö ja säännöt.<br />

Kaikkien työntekijöiden, yhteistyökumppanien<br />

ja muiden henkilöiden, jotka<br />

voivat päästä käsiksi liikesalaisuuksiin,<br />

on tunnettava salassapitoa koskeva<br />

ohjeistus. Ohjeissa on määriteltävä, kenellä<br />

on pääsy tietoihin, kuinka tietoja<br />

on käsiteltävä, ja miten on toimittava<br />

tietovuototilanteissa. Tällaisen ohjeistuksen<br />

ylläpitäminen osoittaa, että yhtiö<br />

yksiselitteisesti haluaa suojata liikesalaisuuksiaan.<br />

Samalla yritys voi saada<br />

paremman käsityksen kunkin tiedon arvosta.<br />

Toimenpiteet on helpointa aloittaa<br />

työntekijöiden salassapitosopimuksista<br />

ja kilpailukielloista.<br />

TIETOTURVA, SALASSAPITO JA<br />

RISKIENHALLINTA<br />

Fyysinen ja digitaalinen tietoturva kuten<br />

virustorjunta, palomuurit, salaaminen,<br />

omien ohjelmien tai laitteiden käyttökielto<br />

tulee suunnitella siten, että se suojaa<br />

salassa pidettäviä tietoja. Ohjelmistot<br />

ja laitteet on pidettävä päivitettyinä.<br />

Tietoturva ei enää nykypäivänä koostu<br />

pelkästä ongelmiin reagoimisesta, vaan<br />

siihen kuuluu myös potentiaalisten riskien<br />

tunnistaminen ja ennaltaehkäisy.<br />

ULKOPUOLISTEN PÄÄSY<br />

TIETOIHIN<br />

Toimittajien, yhteistyökumppanien ja<br />

asiakkaiden pääsyä liikesalaisuuksiin on<br />

tärkeää rajoittaa. Jos yhteistyökumppaneille<br />

on luovutettava liikesalaisuuksia,<br />

niiden leviäminen edelleen tulee estää.<br />

Yksinkertaisimmillaan tämä tapahtuu<br />

salassapitosopimuksin. Erityisen tärkeää<br />

näiden sopimusten tekeminen on<br />

IT-palveluiden ulkoistamisessa, kuten<br />

IT-tuessa ja pilvipalveluissa, sillä näillä<br />

toimijoilla voi olla suora pääsy yrityksen<br />

tietoihin.<br />

Laadi käytännöt ja suojaa<br />

salaisuudet<br />

Liikesalaisuuksista on syytä pitää huolta.<br />

Olennaista on, että liikesalaisuudet on<br />

selkeästi määritelty ja suojattu eli yritys<br />

on:<br />

• laatinut niitä koskevat käytännöt ja<br />

ottanut ne käyttöön osan tiedonhallintaprosessiaan<br />

• laatinut salassapitosopimukset yhteistyökumppaniensa<br />

kanssa<br />

• huolehtinut riittävästä tietoturvasta<br />

ja riskienhallinnasta estääkseen salassa<br />

pidettävän tiedon leviämisen.<br />

• www.lexia.fi<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 49


koulutus<br />

Uusia kuljettajia nopeasti<br />

– TTS kouluttaa<br />

R<br />

enoNorden on yksi Suomen<br />

merkittävimpiä ympäristön<br />

huoltopalvelujen tuottajia.<br />

Ympäristöhuoltopalvelujen toimivuus<br />

edellyttää ammattitaitoisia kuljettajia ja<br />

sopivaa kalustoa. Toimivuudesta pitävät<br />

huolta RenoNorden 116 jäteautoa ja 280<br />

kuljettajaa, jotka tyhjentävät päivittäin<br />

tuhansia jäteastioita ja kuljettavat jätteen<br />

käsiteltäväksi turvallisesti ja tehokkaasti.<br />

Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä<br />

kuljettajia tarvitaan koko ajan lisää.<br />

Koska kuljettajapula on tosi asia, TTS<br />

kouluttaa yhteistyössä RenoNorden<br />

Oy:n kanssa uusia kuljettajia nopeasti<br />

työelämään. Koulutusmuotoja ja -malleja<br />

on monia ja niitä sovitellaan yritysten<br />

tarpeita vastaavaksi. Koulutuksessa on<br />

koko ajan oppisopimuksella tutkintoon<br />

tähtääviä, rekry- koulutuksella töihin<br />

haluavia ja esimerkiksi ympäristöhuollonkuljetuksissa<br />

apumiehenä toimineita<br />

”kortinkorottajia” ja alalle uutena kuljettajiksi<br />

ryhtyviä.<br />

Mikä on RenoNorden<br />

RenoNorden on erikoistunut kotitalousjätteen,<br />

ja Suomessa myös yritysjätteiden<br />

keräykseen ja kuljetukseen.<br />

RenoNorden on Suomessa kolmanneksi<br />

suurin ympäristölogistiikan toimija ja<br />

toimintaa on koko suomessa, Utsjoelta<br />

Lohjalle.<br />

Toiminta perustuu tehokkaaseen jätteiden<br />

keräys- ja kuljetuspalveluun. Yritys<br />

tarjoaa myös laajoja ympäristöhuollon<br />

palvelukokonaisuuksia kaupan- ja<br />

50 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong>


teollisuuden sektorille sisältäen jätehuollon suunnittelua<br />

ja ympäristöalan koulutusta ja konsultointia.<br />

Rekrykoulutuksella<br />

suoraan työhön<br />

Tämän vuoden maaliskuun alussa on alkamassa 12<br />

hengen rekrykoulutusryhmä TTS:llä Nurmijärven Rajamäellä,<br />

jossa opiskelijoille annetaan koulutus kuormaauton<br />

kuljettajan perustaitoihin. Lisäksi opiskelijoille<br />

koulutetaan mahdolliset ajokorttikorotukset ja ammattipätevyydet.<br />

Myös kuorma-auton lisälaitteet ja niiden<br />

hallinta, kuten nosturit ja koukut, kuuluvat koulutukseen.<br />

Koulutus tehdään vahvassa yhteistyössä yrityksen<br />

kanssa. Peruskoulutuksen jälkeen lähijaksolla yrityksen<br />

omat ammattikuljettajat kouluttavat opiskelijoille kaluston<br />

laitteet, -tekniikat ja työturvalliset menetelmät.<br />

”Yhteistyö on toiminut RenoNordenin kanssa hienosti<br />

ja yrityksen tarvitsemat koulutuksen erityispiirteet on<br />

saatu huomioitua”, kertoo koulutuspäällikkö Reijo<br />

Sippola.<br />

Tärkeä osa koulutusta on työssäoppimisjakso, jossa<br />

oikeat työtilanteet tulevat tuleville ammattikuljettajille<br />

tutuiksi. Jäteauton kuljettajan pitääkin olla melkoinen<br />

monitaituri, sillä varsinkin kotitalouden jätteet joudutaan<br />

usein keräämään varsin ahtaista paikoista. ”Koko<br />

henkilöstö osallistuu säännöllisesti myös talon sisäisiin<br />

koulutuksiin, joissa käsitellään toimialan keskeisiä ja<br />

ajankohtaisia asioita”, kertoo henkilöstöpäällikkö Hanna<br />

Rissanen RenoNordenilta.<br />

Koulutus on tärkeä osa laadukasta ja tehokasta toimintaketjua.<br />

Asiakkaan painotukset on aina tärkeä ottaa<br />

huomioon, jotta henkilökunta osaa toimia yrityksen<br />

arvojen mukaisesti.<br />

Kuljettajapula koskee koko logistiikan alaa ja myös<br />

RenoNordenissa on muiden yritysten tavoin miettitty<br />

uusia keinoja saada osaavaa henkilökuntaa. Kun kuljettajia<br />

aletaan kouluttaa esim. oppisopimuksella tai<br />

rekrykoulutusten avulla, on koulutustaho ratkaisevassa<br />

roolissa. Yhteinen ymmärrys on tärkeää löytää heti, jotta<br />

koulutuksen sisältö on mielekäs ja pystytään löytämään<br />

mahdollisimman hyvät opiskelijat. Asenne lähtee<br />

koulusta ja työpaikalla se on yksi tärkeimmistä asioista.<br />

• Kuvat: RenoNorden kuvapankki<br />

Yrittäjä!<br />

Puuttuuko<br />

Sinulta kuljettajia?<br />

Ota yhteyttä TTS:ään, me koulutamme.<br />

• Raskaankaluston<br />

ajokorttikoulutukset<br />

• Perustason<br />

ammattipätevyyskoulutukset<br />

• Ammattipätevyyden<br />

jatkokoulutukset<br />

• ADR-koulutukset<br />

Lisätietoja<br />

Markku Oksanen, asiakkuuspäällikkö<br />

markku.oksanen@tts.fi, 046 9211 731<br />

www.tts.fi/tavaraliikenne<br />

TTS Työtehoseura<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 51


koulutus<br />

Työpaikkaohjaajakoulutus<br />

vahvistuu teknologian aloilla<br />

Savon ammattiopiston<br />

lehtori Ari Tolvanen<br />

toimii kone- ja<br />

tuotantotekniikan opettajana<br />

ja kouluttaa samalla<br />

yritysten henkilöstöä toimimaan<br />

työpaikkaohjaajina<br />

opiskelijoille. Yhteensä kahdeksan<br />

tunnin mittainen<br />

työpaikkaohjaajakoulutus<br />

on tarkoitettu ammattilaisille,<br />

jotka perehdyttävät,<br />

ohjaavat ja arvioivat työpaikalle<br />

tulevia ammatillista<br />

tutkintoa suorittavia opiskelijoita.<br />

– Koulutuksen tavoitteena<br />

on helpottaa työpaikkaohjaajien<br />

hommaa ja tukea sujuvaa yhteistyötä<br />

ohjaavan opettajan kanssa, Tolvanen<br />

kertoo.<br />

Teollisuuden alat mukana<br />

entistä vahvemmin<br />

– Teknologiateollisuuden aloilla olemme<br />

luoneet käytäntöä työpaikkaohjaajakoulutukseen,<br />

jossa vuoropuhelu ja laatu<br />

ovat keskiössämme.<br />

Opiskelijat<br />

tulisi nähdä tulevina<br />

työntekijöinä<br />

ja siten heidän<br />

ohjaus tulisi nähdä<br />

varsin oleellisena<br />

tekijänä.<br />

Pyrimme auttamaan<br />

yrityksiä<br />

parhaamme mukaan<br />

ja kehotamme<br />

lämpimästi<br />

kiinnittämään<br />

huomiota opiskelijoiden<br />

ohjaukseen,<br />

Tolvanen toteaa.<br />

Työpaikkaohjaajakoulutuksia toteutetaan<br />

tarvittaessa yrityksen omissa tiloissa.<br />

– Koulutus tuo näkyvyyttä oppilaitoksen<br />

toimintaan ja koko prosessiin. Opiskelijoiden<br />

ohjaaminen kehittyy. Olemme<br />

herätelleet myös yrityksiä kehittämään<br />

perehdyttämistä; mitä arvioidaan ja mitkä<br />

ovat tavoitteet, Tolvanen kertoo.<br />

Yritykset ovat toivoneet, että opiskelijoiden<br />

ja opintojen tavoitteet olisivat<br />

selkeämmin esillä . – Käymme yritysten<br />

kanssa lävitse tutkintojen ammattitaitovaatimukset<br />

ja otamme selvää, pystyvätkö<br />

opiskelijat suorittamaan vaatimukset<br />

tarvittavalla tavalla yrityksessä työskennellessä,<br />

Tolvanen kertoo.<br />

Laadukas rakentaa<br />

myönteistä työnantajakuvaa<br />

Savon ammattiopiston Työpaikalla<br />

tapahtuu-hankkeen projektipäällikkö<br />

Maija Savolainen korostaa työpaikkaohjauksen<br />

merkitystä myös yrityksen työnantajakuvalle.<br />

– Osaavasta työvoimasta<br />

on erityisesti teollisuudessa paikoitellen<br />

aikamoinen pula ja tekijöistä kilpaillaan.<br />

Asiaan paneutuva opintojen aikainen<br />

ohjaus ja toimivat perehdytysprosessit<br />

antavat opiskelijalle hyvän kuvan työnantajasta.<br />

Rekrytoinnin kannalta tällä<br />

on usein ratkaiseva merkitys. Olen tosi<br />

iloinen, että olemme pystyneet viimeisen<br />

parin vuoden mittaan tuomaan työpaikkaohjaajakoulutuksen<br />

kulttuuria myös<br />

metalliteollisuuden yrityksiin. •<br />

www.sakky.fi/tyopaikallatapahtuu<br />

52 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong>


Hyytyikö auto<br />

talvipakkasessa?<br />

Muista muutama nyrkkisääntö!<br />

Auton hyytyminen ja käynnistymisongelmat talvipakkasella ovat monille tuttua, ja useimmiten ne<br />

johtuvat akun puutteellisesta kunnossapidosta. Akun elvyttäminen käy helpoiten akkulaturilla,<br />

jonka ei tarvitse olla kallis mutta joka voi pelastaa turhautumiselta ikävässä tilanteessa, kun on<br />

lähdössä kiireessä eikä auto käynnistykään tyhjentyneen akun vuoksi.<br />

Auton akun lataustiheys riippuu<br />

täysin kuskin ajotavoista.<br />

Mikäli ajaa yleensä vain lyhyitä<br />

matkoja kaupunkiajoa, kannattaa<br />

akkua ylläpitoladata usein. Lisäksi akku<br />

pitäisi ehdottomasti ladata aina ennen<br />

lomamatkalle lähtemistä. Mikäli huono<br />

tuuri kuitenkin käy ja akun lataus tyhjenee<br />

vaikkapa pidemmän ajomatkan<br />

aikana, saa nopean ja tehokkaan avun<br />

kannettavasta apukäynnistimestä. Myös<br />

käynnistyskaapelit voi olla hyvä hankkia,<br />

sillä niillä voi paitsi ottaa vastaan apua,<br />

myös auttaa muita.<br />

Latausta myös muille<br />

akuille<br />

Myös veneen, moottoripyörän, lumilingon,<br />

ruohonleikkurin ja muiden koneiden<br />

akku tulee ladata aina välillä, varsinkin<br />

silloin, kun sille ei ole vähään aikaan<br />

käyttöä. Puutteellinen akun huolto voi<br />

pahimmassa tapauksessa johtaa siihen,<br />

että akun joutuu vaihtamaan uuteen turhan<br />

usein.<br />

Ensinnäkin akku pitäisi ladata ennen<br />

sen säilytykseen siirtämistä. Vaikka nykyaikaisten<br />

akkujen itsepurkautuminen<br />

on vähäistä, olisi akku hyvä ladata pari<br />

kertaa pidemmän säilytyksen aikana.<br />

Mikäli akun jännite on laskenut 12,4<br />

volttiin tai sen alle, akku täytyy ladata.<br />

Mikäli haluaa päästä vähemmällä tai<br />

ei luota omaan muistiinsa latauskertojen<br />

suhteen, voi hankkia elektronisen, niin<br />

kutsutun älylaturin, joka voi olla jatkuvasti<br />

päällä ja huolehtii ylläpitolatauksesta<br />

ilman valvontaa. Biltemasta saa<br />

niin perinteisiä akkulatureita kuin edellä<br />

mainittuja älylatureitakin. Perinteisellä<br />

laturilla saa ladattua jo pitkällekin purkautuneen<br />

akun, kun taas älylaturi ei<br />

siihen pysty. Kuten mainittua, älylaturin<br />

latausta ei tarvitse valvoa, mutta perinteinen<br />

laturi tarvitsee valvontaa, ja lataus<br />

on lisäksi lopetettava manuaalisesti,<br />

jotta akku ei ylilataudu. Älylaturi sopii<br />

myös useamman akkutyypin – lyijy-,<br />

AGM- ja geeliakkujen – lataamiseen,<br />

kun taas perinteisellä laturilla ei voi ladata<br />

lainkaan geeliakkuja. Oikean laturin<br />

valinnassa kannattaa hyödyntää<br />

myymälähenkilökunnan apua. Esimerkiksi<br />

Bilteman verkkosivuilla on myös<br />

rekisterinumerohaku, jonka avulla voi<br />

etsiä omaan kulkupeliinsä sopivan akun<br />

sekä muita tarvikkeita.<br />

Muista puhdistus ja<br />

oikea säilytyslämpötila!<br />

Akku pitäisi myös muistaa puhdistaa<br />

ennen sen varastoon siirtämistä. Lika ja<br />

kosteus voivat johtaa pieniin virtavuotoihin,<br />

eli nk. ryömintävirtaan, joka lisää<br />

akun latauksen itsepurkautumista. Puhdas<br />

akku ja puhtaat akkunavat/-kengät<br />

ehkäisevät ryömintävirran syntymistä.<br />

Lisäksi navat voi rasvata akkunaparasvalla.<br />

Akkuja ei saa säilyttää liian kylmässä<br />

paikassa, jotta ne eivät jäädy. Säilytyspaikka<br />

ei saa kuitenkaan olla liian kuumakaan.<br />

Mitä korkeampi lämpötila on,<br />

sitä nopeammin akun lataus purkautuu.<br />

Nyrkkisääntönä voi pitää, että itsepurkautuminen<br />

vähentyy puolella jokaista<br />

kymmentä viileämpää astetta kohden.<br />

Ihanteellinen säilytyslämpötila on lähellä<br />

nollaa, ja paikan tulee lisäksi olla kuiva.<br />

Esimerkiksi autotalli toimii hyvänä<br />

säilytyspaikkana. •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 53


Huijaripankkiiri muistelee<br />

”Riskitekijä” ilmestyy pian!<br />

”Kiehtova kuvaus nykyaikaisen pankkiiritoiminnan<br />

kulttuurista ja riskinottamisen<br />

psykologiasta pörssin kaupankäyntisaleissa.”<br />

-Financial Times<br />

Suomalaista Alexis Stenforsia on kuvailtu<br />

yhdeksi ”maailman pahamaineisimmista<br />

huijaripankkiireista”. Stenfors<br />

toimi 15 vuotta investointipankkiirina<br />

alan tärkeimmissä pankeissa, muun muassa<br />

HSBC:n, Citin,<br />

Crédit Agricolen ja<br />

Merrill Lynchin valuutta-<br />

ja korkojohdannaiskauppiaana.<br />

Vuonna 2009 hän jäi<br />

kiinni sijoitussalkkunsa<br />

arvon vääristelystä<br />

ja menetti työnsä sekä<br />

sai porttikiellon<br />

Lontoon Cityn pankkimaailmaan.<br />

Kaupoillaan<br />

hän aiheutti<br />

työnantajalleen Merrill<br />

Lynch -pankille<br />

465 miljoonan euron<br />

tappiot.<br />

Riskitekijä on Stenforsin omakohtaisiin<br />

kokemuksiin perustuva selvitys<br />

pankki- ja rahoitusalan ongelmista:<br />

markkinoiden ja korkojen manipuloinnista,<br />

asiakkaiden huijaamisesta sekä<br />

kannustinjärjestelmistä, jotka piiskaavat<br />

treidaajia ottamaan koko ajan suurempia<br />

riskejä. Silloin tällöin kiinni jäävät<br />

huijaripankkiirit ovat vain oire alan syvemmistä<br />

rakenteellisista ongelmista.<br />

Pankit saavat pitkälti<br />

itse päättää rahoitusalan<br />

pelisäännöistä ja<br />

toimia oman pelinsä<br />

erotuomareina. Alexis<br />

Stenfors valaisee<br />

kiehtovasti globaalia<br />

finanssitaloutta pyörittävien<br />

treidaajien mielenmaisemaa<br />

– kuinka<br />

menestyneestä treidaajasta<br />

voi tulla konna,<br />

rogue trader.<br />

Stenforsilla on diplomiekonomin<br />

tutkinto<br />

ja rahoituksen maisterin<br />

tutkinto Tukholman<br />

kauppakorkeakoulusta, maisterin tutkinto<br />

Community of European Management<br />

Schools -kauppakorkeakouluverkostosta<br />

ja filosofian tohtorin tutkinto Lontoon<br />

yliopiston SOAS-collegesta. Hän toimii<br />

parhaillaan taloustieteen ja rahoituksen<br />

lehtorina Portsmouth Business Schoolissa.<br />

Kirjan väitteet perustuvat tekijän<br />

kokemusten lisäksi hänen tutkimustyöhönsä.<br />

”Jos on pätevä arvio markkinoiden kehittymisestä,<br />

se on kärjistäen kuin uhkapeliä:<br />

pannaan kaikki peliin, all in.<br />

Pitää olla valtavasti rohkeutta ja todella<br />

luja usko itseensä. Se sopi minulle, koska<br />

tykkäsin riskinotosta.” -HS<br />

”Stenforsin kirja vahvistaa tyrmistyttävästi,<br />

että talouskriisi oli tosiasiassa<br />

pankkien aiheuttama eivätkä ne ole<br />

kriisin jälkeenkään juuri muuttaneet<br />

huonoja tapojaan.” -Guardian<br />

Riskitekijä – Pankkimaailman pimeä puoli<br />

Alexis Stenfors<br />

Ilmestyy 23.3.<strong>2018</strong><br />

(pdf, kirja ilmestyy 23.3.)<br />

vastapaino.fi<br />

Huumeiden tunnistaminen laboratorioiden<br />

ulkopuolella voi olla erittäin vaarallista ja kallista<br />

KERTAKÄYTTÖISET ja riskialttiit<br />

nykyiset testausmenetelmät korvaava,<br />

taskukokoinen ja lähes loputtomasti testauskertoja<br />

tarjoava skanneri Tactiscan<br />

tunnistaa laittomat aineet ilman turhaa<br />

altistusta vain muutamissa sekunneissa.<br />

Altistuminen epäilyttäville aineille<br />

sekä näytteiden valmistelusta johtuvat<br />

pitkät odotusajat rikollisten kanssa aiheuttavat<br />

turhia ja helposti vältettävissä<br />

olevia riskejä poliiseille.<br />

Tällä hetkellä käytössä olevat metodit<br />

huumeiden tunnistamiseen, kuten testipakkaukset<br />

ja Raman-laitteet, ovat joko<br />

hitaita, kertakäyttöisiä tai liian kalliita<br />

useimmille poliisilaitoksille.<br />

Monet laitokset etenkin Amerikassa<br />

ovatkin luopumassa kenttätestauksesta<br />

kokonaan sekä korkeiden kustannusten<br />

että näytteiden valmistelusta aiheutuneiden<br />

vaaratilanteiden, kuten huumeille altistumisen,<br />

kemikaalisten palovammojen<br />

ja testipakkausten ampullien aiheuttamien<br />

haavojen takia.<br />

Infrapunavalon avulla<br />

Tactiscania käytettäessä näytteitä ei tarvitse<br />

valmistella ollenkaan, sillä se skannaa<br />

huumeet pussien läpi ja käyttää aineiden<br />

tunnistamiseen infrapunavaloa.<br />

Skanneri laskee huumeiden tunnistuksen<br />

hintaa huomattavasti ja tekee aineiden<br />

analysoinnista kenttäolosuhteissa<br />

nopeaa ja turvallista. Tämän takaa puhelinsovellus,<br />

joka näyttää skannauksen<br />

tulokset sekunneissa.<br />

Laite on yhteydessä pilvipalveluun,<br />

joka sisältää jatkuvasti päivittyvän huumeiden<br />

referenssikirjaston. Pilvi ja sen<br />

älykkäät algoritmit yhdistettyinä yleisimpien<br />

kemiallisten mallien kanssa varmistavat,<br />

että huumeet voidaan tunnistaa<br />

myös muilla aineilla jatkettuina, valmistaja<br />

toteaa.<br />

Tactiscanin on kehittänyt suomalainen<br />

sensoriteknologiayritys Spectral Engines.<br />

Kenttätestauksen jälkeen Tactiscan tulee<br />

markkinoille myöhemmin tänä vuonna.<br />

• www.tactiscan.com<br />

54 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong>


Huawei on julkistanut<br />

tekoälyä hyödyntävällä<br />

matkapuhelimella<br />

ohjattavan auton<br />

Ecocapsule on omavarainen<br />

liikuteltava ”off-the-grid”-asunto<br />

OLEMME monessa asioissa riippuvaisia<br />

käyttämään rahaa ostamaan perustarpeita<br />

elämäämme. Esimerkiksi<br />

sähköä ja vettä täytyy ostaa, jotta pysyy<br />

elossa. Ecocapsule on suunniteltu vähentämään<br />

tämän ulkoisen hankinnan<br />

tarvetta.<br />

Ecocapsule on slovakialainen keksintö,<br />

joka esiteltiin ensi kertaa vuonna<br />

2015. Nyt <strong>2018</strong> on tuotantomalli<br />

lähdössä tehtailta. Tässä kapselissa on<br />

tuuli- ja aurinkoenergiaa sekä akut pitämään<br />

virran yllä pimeässä sekä tyynessä<br />

säässä. Vesi voidaan ottaa lähes<br />

mistä vain lähteestä, sillä vedensuodatusjärjestelmä<br />

tappaa mikrobit ja puhdistaa<br />

veden.<br />

Tilaa on asumiseen juuri kahdelle.<br />

Perustarvikkeet kuten juokseva vesi, wc<br />

ja suihku ovat osa sisustusta. Säilytystilaa<br />

on sopivasti retkeilytarkoituksiin.<br />

Ensimmäisessä erässä valmistetaan<br />

50 kpl näitä. Ensi vuonna tuotantoa on<br />

tarkoitus laajentaa.<br />

Ecocapsule on kooltaan sellainen,<br />

että se mahtuu juuri sopivasti rahtikonttiin.<br />

Sen voi myös kuljettaa haluttuun<br />

sijaintiin perävaunussa tai – kuten<br />

videolla näytetään – helikopterilla.<br />

Tämä voisi olla esimerkiksi kriisalueelle<br />

sopiva kuljetustapa.<br />

Tämä ns. ”off the grid” -eläminen on<br />

nousussa suosiossaan. Maissa, jossa on<br />

tarpeeksi auringonvaloa sekä sopivasti<br />

tuulta, tällainen järjestelmä on tosissaan<br />

täysin itsenäisesti toimiva. Ainoa<br />

mitä tarvitaan lisäksi ovat elintarvikkeet.<br />

Mutta toisaalta perusraaka-aineet<br />

ruoaksi saa ostettua melko edullisesti.<br />

Tällaisesta voisi saada helpon siirrettävät<br />

kesämökin tai erillisrakennuksen.<br />

Ensimmäisen erän hinnoittelu on<br />

80000 euroa. • www.ecocapsule.sk<br />

ERONA esteitä havaitseviin, ilman<br />

kuljettajaa liikkuviin autoihin, Huawei<br />

muunsi testaamansa Porcshe Panameran<br />

autoksi, joka ei vain näe mutta myös<br />

ymmärtää ympäristöään.<br />

Tämä tarkoittaa, että se voi tunnistaa<br />

1 000 esinettä mukaan lukien kissan ja<br />

koiran, pallon sekä pyörän ja sopeuttaa<br />

toimintansa havaintonsa mukaan.<br />

Huawei RoadReader -projektissa on<br />

hyödynnetty Huawei Mate 10 Pron tekoälyominaisuuksia.<br />

Laite käyttää tekoälyä<br />

tunnistamaan muun muassa eläimiä<br />

sekä ruokaa ja auttaa havaintojensa<br />

perusteella ihmisiä ottamaan parempia<br />

kuvia.<br />

Useimmissa itsenäisesti liikkuvissa<br />

autoissa luotetaan kolmannen osapuolien<br />

käyttöperusteisten sirujen laskentavoimaan.<br />

Huawei on kuitenkin kyseenalaistanut<br />

tämän tarpeen käyttämällä älypuhelimiensa<br />

teknologiaa demonstroidakseen<br />

tekoälyratkaisunsa käytettävyyttä<br />

ja kykyä vastata modernien autojen teknologiahaasteeseen.<br />

- Älypuhelimissamme on jo erinomainen<br />

esineentunnistinominaisuus.<br />

Halusimme nähdä, voisimmeko lyhyessä<br />

ajassa opettaa puhelimen ei vain<br />

ajamaan autoa, mutta tunnistamaan<br />

esineitä ja opettaa se myös välttämään<br />

niitä, sanoo Huawein Länsi-Euroopan<br />

markkinointijohtaja Andrew Garrihy.<br />

Huawei esittelee RoadReader-projektiaan<br />

ja auton toiminnallisuuksia<br />

pian alkavilla Mobile World Congress<br />

-messuilla Barcelonassa. Messuosallistujia<br />

kutsutaan koeajolle, opettamaan ja<br />

ohjaamaan erilaisia esineitä. •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 55


Loisto Mariner -navigointisovellus<br />

tuo tarkat merikartat mobiililaitteisiin<br />

KARTTAKESKUKSEN uuden navigointisovelluksen<br />

meri- ja maastokarttanäkymät<br />

muistuttavat ulkonäöltään<br />

painettua karttaa. Ympäristön hahmottamista<br />

helpottaa 3d-näkymä, jonka<br />

ansiosta karttaa voi katsella myös lintuperspektiivistä.<br />

Loisto Mariner on Suomen meri- ja<br />

järvialueilla liikkuville veneilijöille tarkoitettu<br />

helppokäyttöinen navigointisovellus,<br />

joka toimii sekä Android- että<br />

iOS-käyttöjärjestelmissä. Sovelluksen<br />

suunnittelussa on ollut mukana veneilyn<br />

asiantuntijoita sekä Karttakeskuksen<br />

omassa tuotekehitystiimissä että avustaneessa<br />

testiryhmässä.<br />

Loisto Mariner sisältää Suomen merialueiden<br />

sekä suurimpien sisävesien<br />

tarkat vektorimuotoiset merikartat, jotka<br />

perustuvat Liikenneviraston alkuperäisaineistoon.<br />

Mukana on myös koko Suomen vektorimuotoinen<br />

maastokartasto, joka<br />

perustuu tarkimpaan saatavilla olevaan<br />

Maanmittauslaitoksen aineistoon. Maastokartat<br />

saa yhdistelmäkerroksena merikarttojen<br />

päälle.<br />

”Loisto Mariner on kehitetty auttamaan<br />

veneilijää paitsi vesillä<br />

myös kuivalla maalla. Tuttujen<br />

tarkkojen karttojen ansiosta<br />

veneilijä saa tarkan kuvan vesialueista,<br />

rannoista ja maastosta.<br />

Kustakin karttakohdasta näkyy<br />

myös Ilmatieteen laitoksen<br />

kahden vuorokauden sääennuste,<br />

ja mukana on myös Suomen<br />

Vierassatamat Oy:n käyntisatamat<br />

palvelutietoineen”, johtaja<br />

Janne Kostamo Karttakeskuksesta<br />

korostaa.<br />

Kartta-aineistot voi tallentaa<br />

mobiililaitteeseen alueittain tai<br />

niitä voi selata datayhteydellä.<br />

Oma GPS-sijainti näkyy kartalla.<br />

Sovellukseen voi luoda ja tallentaa<br />

omia paikkamerkkejä sekä reittejä. Sovellus<br />

näyttää reittipisteiden väliset etäisyydet,<br />

reitin pituuden ja keston.<br />

Loisto Mariner on ladattavissa Android-<br />

tai iOS-sovelluskaupoista. Sovelluksen<br />

käytöstä peritään vuosittainen<br />

lisenssimaksu (n. 29,90 € / vuosi). Hinta<br />

pitää sisällään vuosittaiset karttapäivitykset<br />

ja sovelluspäivitykset.<br />

Karttakeskus on nykyisin osa IT-palveluyhtiö<br />

CGI:tä. •<br />

“Investoimme työkalujen laatuun”<br />

KOKKOLALAISESSA Tyllis Oy Ab:n<br />

hallissa valmistetaan tilauksesta rahtilavoja,<br />

perävaunuja, kapelleja, nosturiautoja<br />

sekä puoliperävaunuja. Hallissa on<br />

käytössä lukuisia suunnittelupalkintoja<br />

kahminut Demag V-profiilinosturi.<br />

V-profiilinosturissa on uudenlainen,<br />

kevyt ja avoin palkkirakenne. 17 prosenttia<br />

perinteisiä siltanostureita kevyemmät<br />

rakenteet tuplaavat nosturin käyttöiän,<br />

sillä se kestää yli 500 000 täyskuormanostoa.<br />

- Nosturin keveys mahdollisti uuden<br />

nostovoimaisemman laitteen asennuksen<br />

nykykiskoitukselle. Rakenne vähentää<br />

myös taakan heilumista 30 prosentilla,<br />

minkä ansiosta kuorma voidaan<br />

paikoittaa aikaisemmin nopeammin ja<br />

tarkemmin, myyntipäällikkö Petri Pönni<br />

kertoo.<br />

56 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong><br />

- Uutta nosturia käytetään meillä nosturiautojen<br />

kokoamiseen. 10 000 - 12<br />

000 kiloa painavien nostureiden nostamisessa<br />

auton päälle nostovoima ja tarkkuus<br />

ovat tärkeitä sekä työn sujuvuuden<br />

että työturvallisuuden kannalta, toimitusjohtaja<br />

Görän Tylli kertoo.<br />

Kokoonpanohallissa oli aikaisemmin<br />

käytössä yksipalkkinen 5+5 tonnin<br />

nosturi, jonka nostokyvyn rajat alkoivat<br />

nosturautojen kokoamistyössä tulla vastaan.<br />

- Tämä vanhempi nosturimalli toimii<br />

kyllä edelleen ja on käytössä nyt samassa<br />

hallissa perävaunujen valmistuksessa.<br />

Uusi tarkkuusnosturi mahdollistaa kuitenkin<br />

tarkemman ohjauksen ja kaksipalkkisen<br />

nosturin myötä saimme myös<br />

lisättyä nostokorkeutta 60-70 cm, mikä<br />

helpottaa asennustyötämme. Nosturi on<br />

toiminut erittäin hyvin ja on käyttäjien<br />

mielestä huomattavasti parempi kuin<br />

vanhemmat nosturimallit. Tällä voi ajaa<br />

portaattomasti hiljaisillakin nopeuksilla<br />

eri suuntiin. Siksi nosturiin kannatti investoida,<br />

Tylli summaa<br />

Oliko V-profiilinosturi itsestään selvä<br />

valinta?<br />

- Lähdimme liikkeelle aikaisemman<br />

hyvin toimineen nostimen tyyppisistä<br />

ratkaisuista. Meille siis esiteltiin ensin<br />

perusmallin nosturia. Myyjän olisi kyllä<br />

pitänyt rohkeasti tarjota meille heti tätä<br />

nostureiden uusinta “Mersu-mallia”.<br />

Olisin ostanut lisävalotkin nosturipalkkeihin,<br />

jos olisin tiennyt niitä olevan<br />

tarjolla, Tylli haastaa myyjää ja kiittelee<br />

samalla onnistuneesta laitetoimituksesta.<br />


MENOVINKIT:<br />

13.03.<strong>2018</strong> - 15.03.<strong>2018</strong><br />

LogiMAT <strong>2018</strong>, Stuttgart<br />

11.04.<strong>2018</strong> - 12.04.<strong>2018</strong><br />

Logistics & Distribution,<br />

Zürich<br />

Hardox In My Body -ohjelmaan voi<br />

liittyä yritys omalla tuotteellaan<br />

KURIKAN Hyväkone Oy on hyväksytty<br />

Hardox In My Body ® -brändiohjelmaan<br />

suunnittelemallaan ja valmistamallaan<br />

Camion HD 100 Combi<br />

–kärryllä. Monitoiminen kärry soveltuu<br />

esimerkiksi maansiirtolavaksi tai rehun<br />

ja viljan ajoon, ja sen lava on muotoiltu<br />

kartion malliseksi, joka helpottaa lastin<br />

irtoamista kärryn kyydistä.<br />

"Tällainen yhdistelmäkärry tuo mielenkiintoisia<br />

haasteita myös materiaalin<br />

valintaan, sillä maansiirtokäytössä lavalta<br />

vaaditaan kulutuksen kestävyyttä<br />

ja erityisesti rehunajossa suurta kuormatilavuutta.<br />

Yhdistäviäkin tekijöitä<br />

löytyy, joita ovat esimerkiksi rakenteen<br />

keveys ja kestävyys. Hyväkone on onnistunut<br />

hienosti vastaamaan näihin eri<br />

vaatimuksiin valitsemalla lavan pohjamateriaaliksi<br />

6 mm paksun Hardox ® -<br />

teräksen ja laitamateriaaliksi vastaavasti<br />

5 mm paksun Hardox-teräksen”,<br />

kertoo Sami Nummela SSAB Special<br />

Steelsin teknisestä asiakaspalvelusta.<br />

”Ensimmäinen askel oli saada Hardox<br />

In My Body -hyväksyntä Camion<br />

HD 100 Combi kärryyn, mutta tavoitteemme<br />

on vieläkin korkeammalla ja<br />

aiomme hyväksyttää muitakin erityistä<br />

kulutuskestävyyttä vaativia tuotteitamme<br />

ohjelmaan”, sanoo Tuomo Keskimäki<br />

Kurikan Hyväkoneelta.<br />

Hardox In My Body -ohjelmaan voi<br />

liittyä yritys omalla tuotteellaan, kun<br />

tuotteen pääkomponentit on valmistettu<br />

Hardox-teräksestä. Tyypillisesti<br />

tällaisia käyttökohteita ovat kovalle<br />

kulutukselle altistuvat osat koneissa ja<br />

laitteissa. Perinteisesti Hardox-terästä<br />

on käytetty maanrakennuslaitteissa,<br />

mutta materiaalin hyödyt on nykyään<br />

valjastettu monen eri toimialan käyttöön.<br />

•<br />

13.04.<strong>2018</strong> - 14.04.<strong>2018</strong><br />

Mansen Mörinät<br />

27.04.<strong>2018</strong> - 28.04.<strong>2018</strong><br />

Henkilökuljetus -messut<br />

Tampereella<br />

16.05.<strong>2018</strong> - 17.05.<strong>2018</strong><br />

Navigate-messut, Turku<br />

19.06.<strong>2018</strong> - 20.06.<strong>2018</strong><br />

BUS <strong>2018</strong> Linja-autonäyttely,<br />

Jyväskylä<br />

10.08.<strong>2018</strong> - 11.08.<strong>2018</strong><br />

Power Truck Show<br />

Alahärmässä<br />

22.08.<strong>2018</strong> - 25.08.<strong>2018</strong><br />

Elmia Lastbil <strong>2018</strong>,<br />

Jönköping<br />

30.08.<strong>2018</strong> - 01.09.<strong>2018</strong><br />

FinnMETKO, Jämsä<br />

12.09.<strong>2018</strong> - 13.09.<strong>2018</strong><br />

Materiaalinkäsittelyn ja<br />

logistiikan ammattimessut,<br />

Tampere<br />

10.10.<strong>2018</strong> - 12.10.<strong>2018</strong><br />

FinnBuild <strong>2018</strong>, Helsinki<br />

Mash ja Verifone tuovat Euroopan laajuisen maksupalveluratkaisun<br />

kauppiaiden ja kuluttajien rajapintaan<br />

PALVELU tarjoaa ostostilanteessa kuluttajille<br />

helpon vaihtoehdon ostosten<br />

maksamiselle jälkikäteen samalla, kun<br />

kauppias saa maksusuorituksen heti.<br />

Uudenlainen ostotapa on mahdollista<br />

ottaa käyttöön Verifone-maksupäätteestä<br />

valitsemalla Mash-vaihtoehto maksusuoritukselle<br />

ja luoton hyväksynnälle.<br />

Ostotapahtuman jälkeen asiakas saa<br />

kotiinsa laskun ja 14 päivää maksuaikaa,<br />

jonka kuluessa hän voi maksaa ostoksen<br />

ilman korkoa tai kuluja. Asiakas<br />

voi myös valita maksaa laskun itselleen<br />

sopivissa kuukausierissä. Kauppias saa<br />

maksun heti ja voi keskittyä tärkeämpiin<br />

asioihin, kuten asiakaspalvelun ja liiketoimintansa<br />

kehittämiseen.<br />

”Yrittäjät eivät näe nyt tarjolla olevia<br />

rahoitusratkaisuja kilpailuetuina, sillä<br />

ne ovat vaikeakäyttöisiä ja aiheuttavat<br />

turhaa kitkaa myyntihetkellä”, kertoo<br />

James Hickson, Group CEO of Mash.<br />

”Meidän mielestämme tämän oli muututtava.<br />

Yritykset ovat kiittäneet palvelun<br />

helppoutta ja kertaostosten kasvua. Marraskuussa<br />

Suomessa<br />

Verifonen kanssa aloitetun<br />

pilottihankkeen<br />

jälkeen vauhti on kiihtynyt,<br />

ja nyt toimimme<br />

jo satojen kauppiaiden<br />

kanssa usealla eri<br />

markkinasegmenteillä.<br />

Vuoden <strong>2018</strong> ensimmäisellä<br />

neljänneksellä keskitymme<br />

laajentamaan toimintaa merkittävästi,<br />

tavoitteena auttaa yrityksiä joka puolella<br />

Eurooppaa.”<br />

Verifone Connect on saatavilla kaikkiin<br />

Verifone Engage- ja Carbon-laitteisiin<br />

sekä osaan Verifone VX -maksupäätelaitteista.<br />

•<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong> 57


Rekkamies kuljettaa ruuan sinunkin pöytääsi, turvallisesti.<br />

Ihan tavallisen ihmisen<br />

rekka. Ja tankki.<br />

58 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 1/<strong>2018</strong><br />

”H<br />

ei, olen Paula Rausteel turvatankeista?<br />

Onko sinulta<br />

varastettu dieseliä?"<br />

Aloitin tammikuussa työni myynnissä<br />

Rausteelissa. Kerron tässä blogissa jatkossakin<br />

erilaisia näkökulmia kuljetusalaan<br />

ja sen turvallisuuteen. Uskon, että<br />

meidän tehtävämme on auttaa kuljetusyrityksiä<br />

varmasti perille, sillä sitähän<br />

myynti parhaimmillaan on. Yhteistyötä<br />

ja ratkaisuja pulmiin.<br />

Alkusoittona blogiin on nyt se, miksi<br />

tai miten noilla teiden jättiläisillä, raskaanliikenteen<br />

ajoneuvoilla on merkitystä<br />

sinun ja minun ja naapureidenkin<br />

elämään.<br />

Se pöydällä oleva maitopurkki köröttelee<br />

ruokapöytääsi jonkun Mercedes-<br />

Benz, Volvo, Scania, Sisu, Man, DAF tai<br />

Iveco- jättiläisen kyydissä. Monenmoista<br />

asiaa on oltava kunnossa, että matka<br />

sujuu viiveittä ja ilman harmeja. Kuljettajan<br />

pitää olla taitava ja harkitseva,<br />

virkeä ja rekkansa tunteva. <strong>Kuljetus</strong>yrittäjän<br />

on huolehdittava alaan liittyvistä<br />

asiakirjoista, luvista, veroista sekä auton<br />

huollosta ja varustuksesta. Me Rausteelillä<br />

osallistumme sen maitopurkin matkan<br />

turvaamiseen.<br />

Jos dieseliä varastetaan pysäköidystä<br />

tai lepotauolla olevasta rekasta, aika<br />

helposti koko matka piimii :) Parhaimmassa<br />

tapauksessa 500 litran tankki on<br />

tyhjä (hintalappu on jo > 600€) ja matka<br />

ei siksi jatku perille ajoissa. Huonommassa<br />

tapauksessa alumiininen tankki<br />

on porattu tai kirveellä rikottu, ja nyt<br />

taitaa jo mennä vielä happamampien<br />

maitotuotteiden puolelle.<br />

Tankin korjaus ja vaihto maksaa (se<br />

särkyvämmän alumiinitankin > 1000€<br />

+ asennukseen 500€). Tämän ja seuraavien<br />

kuormien myöhästyminen maksaa<br />

sekin - hintalappu voi olla 1000-5000€.<br />

Ympäristöön valunut polttoaine on siivottava,<br />

ja lasku siitä lankeaa kuljetusyrittäjälle.<br />

Hyvässä tapauksessa tästä<br />

selviää vakuutusyhtiön avustuksella,<br />

tyyriimmässä tapauksessa kuvetta joutuu<br />

itse kaivamaan 5000 - 15 000€. Siis<br />

yhteensä jo yhden varkauden jälkeen<br />

600€+1500€+2500 = 4600. Ja jos dieseliä<br />

valuu vielä ympäristöönkin, niin<br />

lasku on > 10 000 kaiken kaikkiaan.<br />

No huh huh.<br />

(Onko mutkikasta matikkaa? Ei hätää,<br />

kohta sivuillamme on turvatankkilaskuri.<br />

Siitä näet hyödyt)<br />

Ja harmin ja voimasanojen määrä<br />

näissä tilanteissa ei voi oikein hinnoitella.<br />

Toki työrauha ja mielenrauha olisi<br />

kuskille ja kuljetusyrittäjällekin hieno<br />

asia.<br />

Polttoainevarkaudet ovat lisääntyneet<br />

meilläkin, mutta sekä itä- että länsinaapurissa<br />

ongelma on vielä suurempi.<br />

Miksi ja missä olosuhteissa polttoainetta<br />

sitten varastetaan? Ja kuka varastaa?<br />

Sitä valaisee muun muassa tuore tutkimus<br />

Ruotsista.<br />

Mutta ensin luen tuon tutkimuksen<br />

vielä kolmanteenkin kertaan. Siitä sitten<br />

lisää seuraavassa blogissa.<br />

Turvallisia kilometrejä kaikille kuljetusliikkeille<br />

ja ammattikuskeille! •<br />

Teksti ja kuvat:<br />

Paula Saastamoinen, www.rausteel.com<br />

Paula kyselee kuljetusalan ammattilaisten<br />

kuulumisia päivittäin Rausteel turvatankkien<br />

myynnissä ”ratin takana”.


NYT HYVÄT LAVATARJOUKSET!<br />

YLEISLAVA<br />

21 m 3<br />

6 X 1,5 m<br />

2480 €<br />

YLEISLAVA<br />

16 m 3<br />

6 X 1,2 m<br />

2650 €<br />

KAIKKIIN<br />

LAVOIHIN<br />

MYÖS<br />

LEASING!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!