Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Hongrois

Karbantartás és

Karbantartás és gondozás (folytatás) 132 • Amikor kihúzza a hálózati vezetéket, mindig a dugaszt fogja meg, ne a vezetéket. • Ügyeljen a hálózati vezeték épségére, pl. ne tegyen rá nehéz tárgyat. • Ügyeljen a fémcsatlakozók tisztaságára. • A távvezérlőt és a gombelemet gyermekek elől elzárva tárolja. Ha a gyermek az elemet véletlenül lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz. • Ha az elemből szivárog az elektrolit: – forduljon a Sony márkaszervizhez. – mossa le az esetlegesen a bőrére került elektrolitot. – a szemébe került elektrolitot azonnal mossa ki bő vízzel, és forduljon szakorvoshoz. x Ha hosszú idõn keresztül nem használja a kamkordert • Időnként kapcsolja be, és hagyja körülbelül 3 percig működni felvétel vagy lejátszás üzemmódban. • Vegye ki a lemezt a kamkorderből. • Tárolás előtt merítse ki teljesen az akkumulátort. Páralecsapódás Ha a kamkordert hideg helyről egy meleg helyre viszi, a kamera belsejében, a lemezen vagy a kiolvasólencsén pára csapódhat le. Ez a készülék hibás működését okozhatja. Ha a készülék belsejében páralecsapódás fordul elő, a [% Moisture condensation. Turn off for 1H.] vagy a [% Condensation. Cannot open. Remove disc later.] üzenet jelenik meg. Ha a kamkorder objektívjén fordul elő páralecsapódás, semmilyen kijelzés nem jelenik meg. x Ha páralecsapódás fordult elõ Kapcsolja ki a kamkordert és hagyja kiszáradni kb. egy órán keresztül. x Megjegyzés a páralecsapódáshoz Páralecsapódás akkor fordulhat elő, amikor a kamkordert egy hideg helyről egy meleg helyre viszi (vagy fordítva), illetve ha a kamkordert erősen párás környezetben használja, pl.: • Ha a kamkordert egy síterepről egy fűtött helyiségbe viszi. • Ha egy forró nyári napon a kamkordert egy légkondicionált autóból vagy szobából kiviszi a szabadba. • Ha a kamkordert egy zápor vagy zivatar után használja. • Ha a kamkordert meleg, párás helyen használja. x Hogyan akadályozható meg a páralecsapódás? Ha a kamkordert hideg helyről meleg helyre viszi, helyezze műanyag tasakba, és biztonságosan zárja le azt. A tasakot csak akkor bontsa ki, amikor a tasakon belüli hőmérséklet elérte a környező légtér hőmérsékletét (kb. 1 óra). LCD-képernyõ • Ne nyomja meg túlzott erővel az LCDképernyőt, mert meghibásodhat. • Ha hideg helyen használja a kamkordert, szellemkép jelenhet meg az LCD-képernyőn. Ez nem hibajelenség. • A kamkorder használata közben az LCDképernyő hátoldala felmelegedhet. Ez nem hibajelenség. x Az LCD-képernyõ tisztítása Ha az LCD-képernyőt ujjlenyomat vagy por szennyezi, a tisztításhoz használjon puha textíliát. Ha külön megvásárolható LCDtisztítókészletet használ, ne juttassa a tisztítófolyadékot közvetlenül az LCDképernyőre. Enyhén nedvesítse meg a papírtörlőt a tisztítófolyadékkal. x Az LCD-képernyõ beállítása (CALIBRATION) Előfordulhat, hogy az érintőképernyő vezérlőikonjai nem működnek megfelelően. Ebben az esetben hajtsa végre az alábbi műveletet. Ajánlott a kamkordert hálózati áramforráshoz csatlakoztatni a mellékelt hálózati tápegységen keresztül. 1 Kapcsolja be a kamkordert, és nyomja meg a (HOME) gombot. 2 A hálózati tápegységen kívül minden más vezetéket húzzon ki a kamkorderből, és vegye ki a lemezt és a „Memory Stick Duo” kártyát is.

3 Érintse meg: (SETTINGS) n [GENERAL SET] n [CALIBRATION]. • Ha a kamkorder a kiolvasólencse erős szennyeződése miatt működésképtelenné válik, tisztítsa meg egy kézi porfúvóval (nem mellékelt tartozék). Tisztítás közben ne érjen hozzá a kiolvasólencséhez, mert a kamkorderben üzemzavar keletkezhet. Kiolvasólencse 4 Érintse meg a „×” jelet a képernyőn egy vékony hegyű eszközzel (pl. egy „Memory Stick Duo” sarkával). A „×” jel helyzete megváltozik. A kikapcsoláshoz érintse meg a [CANCEL] gombot. Ha nem a megfelelő részen érintette meg a képernyőt, kezdje elölről a műveletet. b Megjegyzések • Ne használjon túl hegyes eszközt az LCDképernyő beállításához. A képernyő felülete megsérülhet. • Ha az LCD-képernyőt kifelé fordította, és visszazárta a kamkorderhez, a kalibrálás nem hajtható végre. A burkolat tisztítása • Ha a készülék beszennyeződik, egy vízzel enyhén megnedvesített puha ruhával törölje le a készülék burkolatát, majd törölje szárazra. • A burkolat épségének megőrzése érdekében tartsa be az alábbi előírásokat: – Kerülje az oldószerek alkalmazását, mint például hígító, benzin, alkohol, és ne használjon vegyszeres törlőkendőt, rovarriasztót vagy rovarirtót. – Ne nyúljon a kamkorderhez, ha keze a fenti anyagokkal szennyezett. – Ne hagyja, hogy a készülék burkolata hosszú időn keresztül gumival, vagy más műanyag tárggyal érintkezzen. A kiolvasólencse • Ne érintse meg a lemeztartón belül lévő kiolvasólencsét. A por behatolásának megakadályozása érdekében a lemeztartót – a lemez behelyezésének és eltávolításának esetét kivéve – tartsa zárva. Kiolvasólencse (147. oldal) Fogalom magyarázat A lencse gondozása és tárolása • Egy puha ruhával tisztítsa meg a lencsét az alábbi esetekben: – Ha a lencsén ujjlenyomatok láthatók. – Forró vagy párás környezetben. – Olyan helyen, ahol a lencse sóval érintkezhet, pl. tengerparton. • A lencsét jó szellőzésű helyen, piszoktól és portól védve kell tárolni. • A lencse deformálódásának megelőzése érdekében rendszeresen hajtsa végre a fentebb leírt műveletet. A kamkorder optimális állapotának folyamatos fenntartása érdekében javasoljuk, hogy havonta legalább egyszer kapcsolja be és működtesse a kamkordert. A beépített gombakkumulátor feltöltése A kamkorder gyárilag beépített gombakkumulátorral rendelkezik, amely a POWER kapcsoló OFF (CHG) állásba kapcsolása után is megőrzi a dátumot, az időt és egyéb beállításokat. A beépített akkumulátor addig töltődik, ameddig Ön a kamkordert a hálózati tápegységgel vagy akkumulátorral működteti. Ha a kamkordert hosszabb ideig nem használja, az akkumulátor fokozatosan kimerül. Ha a kamkordert kb. 4 hónapig folytatódik , További információk 133