Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Aktualizacja i zabezpieczenia systemu n124 N Jak zaktualizować oprogramowanie antywirusowe? Program McAfee można zaktualizować przy użyciu sygnatur opracowywanych przez firmę McAfee, Inc. Aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje zabezpieczeń, wykonaj następujące czynności: ! Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje. 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, McAfee i McAfee SecurityCenter. 2 Kliknij przycisk umieszczony w lewym górnym rogu okna, aby zaktualizować oprogramowanie. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać aktualizacje. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania.

Rozwiązywanie problemów > Odzyskiwanie danych n125 N Odzyskiwanie danych Jak można utworzyć dyski do odzyskiwania systemu? Tworzenie dysków do odzyskiwania systemu umożliwia aplikacja VAIO Recovery Center. Dyski te pozwalają przywrócić system w komputerze do stanu fabrycznego. Aby utworzyć dyski, kliknij przycisk Start, Wszystkie programy, VAIO Recovery Center i Create Recovery Discs. ! Jeśli komputer nie jest wyposażony we wbudowany napęd optyczny, należy podłączyć zewnętrzny napęd dysków optycznych (niebędący częścią zestawu). Więcej informacji zawiera Podręcznik odzyskiwania danych i rozwiązywania problemów. Jak przywrócić system w komputerze do stanu fabrycznego? Stan fabryczny systemu można przywrócić za pomocą dysków odzyskiwania lub przy użyciu partycji odzyskiwania. Więcej informacji zawiera Podręcznik odzyskiwania danych i rozwiązywania problemów. Jak można ponownie zainstalować oryginalne oprogramowanie i sterowniki? Do odtworzenia oryginalnego oprogramowania i sterowników można użyć aplikacji VAIO Recovery Center. Aby je przywrócić, wybierz kolejno opcje Start, Wszystkie programy, VAIO Recovery Center i Reinstall Programs or Drivers. Więcej informacji zawiera Podręcznik odzyskiwania danych i rozwiązywania problemów.