Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

n 2 N Spis treści Przed

n 2 N Spis treści Przed użyciem .................................................................... 4 Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO............................................................ 5 Kwestie związane z ergonomią..................................... 7 Podstawy obsługi ............................................................... 9 Umiejscowienie elementów sterujących oraz portów...10 Wskaźniki świetlne ...................................................... 16 Podłączanie do źródła zasilania.................................. 17 Korzystanie z akumulatora.......................................... 19 Bezpieczne wyłączanie komputera............................. 25 Używanie trybów oszczędzania energii ...................... 26 Aktualizowanie komputera.......................................... 29 Używanie komputera VAIO............................................... 30 Używanie klawiatury.................................................... 31 Używanie tabliczki dotykowej ..................................... 33 Używanie przycisków specjalnych.............................. 34 Używanie wbudowanej kamery .................................. 35 Używanie napędu optycznego.................................... 36 Używanie kart pamięci „Memory Stick”...................... 43 Korzystanie z innych modułów/kart pamięci .............. 49 Korzystanie z Internetu ............................................... 55 Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) ............................... 56 Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej ............. 57 Używanie funkcji Bluetooth......................................... 62 Korzystanie z urządzeń peryferyjnych...............................68 Podłączanie zewnętrznych głośników lub słuchawek ... 69 Podłączanie zewnętrznego monitora ..........................70 Wybór trybu ekranowego ............................................75 Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów.............76 Podłączanie zewnętrznego mikrofonu.........................78 Podłączanie urządzenia USB ......................................79 Podłączanie urządzenia i.LINK ....................................81 Dostosowywanie ustawień komputera VAIO ....................83 Ustawianie hasła..........................................................84 Korzystanie z technologii Intel(R) VT ...........................91 Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center ...............92 Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management.......93 Rozbudowa komputera VAIO............................................94 Dodawanie i usuwanie pamięci ...................................95

n 3 N Środki ostrożności.......................................................... 101 Informacje dotyczące bezpieczeństwa..................... 102 Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji...... 105 Obsługa komputera .................................................. 106 Obsługa ekranu LCD................................................. 108 Korzystanie ze źródła zasilania ................................. 109 Obsługa wbudowanej kamery .................................. 110 Obsługa dysków ....................................................... 111 Korzystanie z akumulatora........................................ 112 Obsługa kart pamięci „Memory Stick”...................... 113 Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci masowej.................................................................... 114 Rozwiązywanie problemów ............................................ 115 Obsługa komputera .................................................. 117 Aktualizacja i zabezpieczenia systemu ..................... 123 Odzyskiwanie danych ............................................... 125 Akumulator................................................................ 127 Wbudowana kamera ................................................. 129 Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna) .............................................................. 131 Technologia Bluetooth .............................................. 135 Dyski optyczne.......................................................... 139 Wyświetlacz .............................................................. 144 Drukowanie ............................................................... 148 Mikrofon ....................................................................149 Głośniki......................................................................150 Tabliczka dotykowa...................................................152 Klawiatura..................................................................153 Dyskietki ....................................................................154 Audio-wideo ..............................................................155 Karta pamięci „Memory Stick” ..................................157 Urządzenia peryferyjne..............................................158 Znaki towarowe...............................................................159 Uwaga .............................................................................161