Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Tryb fotografowania

Tryb fotografowania Film............................................... Nagrywanie filmów. Zdjęcie......................................... Fotografowanie. Płynne wolne NAGR............... Płynne nagrywanie filmów w zwolnionym tempie. Zdjęcie golfowe....................... Dwusekundowe ujęcie szybkiego ruchu dzielone jest na klatki, które następnie są rejestrowane jako film i zdjęcia. W trakcie nagrywania obiekt powinien znajdować się przez cały czas w białej ramce w środku ekranu. Listy menu Aparat/Mikrofon 50 PL Ręczne nastawy Balans bieli....................... Dostosowanie kolorystyki do rejestrowanego otoczenia. Pomiar punkt./ostr........ Równoczesna regulacja jasności i ostrości wybranego obiektu. Pomiar punktu................ Dostosowanie jasności obrazu względem obiektu wybranego dotknięciem na ekranie. Ostrość punktu............... Ustawianie ostrości względem obiektu wybranego dotknięciem na ekranie. Ekspozycja........................ Regulacja jasności filmów i zdjęć. Po wybraniu opcji [Ręczny] regulację jasności (ekspozycji) należy przeprowadzać za pomocą przycisków / . Ostrość............................... Ręczne ustawianie ostrości. Po wybraniu opcji [Ręczny], przycisk służy do regulacji ostrości bliskich obiektów, a przycisk - do regulacji ostrości dalekich obiektów. Przesłona.......................... Ostry obiekt na rozmytym tle lub ostry cały obraz. Szybkość migawki......... Regulacja czasu otwarcia migawki. W przypadku szybko poruszającego się obiektu przy krótszym czasie otwarcia migawki, obiekt ten jest jakby zamrożony na obrazie. Przy dłuższym czasie otwarcia migawki, będzie widoczny ślad poruszającego się obiektu. Limit AGC.......................... Ustawianie maksymalnego poziomu parametru AGC (Auto Gain Control). Przestawienie AE............ Regulacja ekspozycji. Dotknąć przy zbyt jasnym obiekcie lub silnym przeciwoświetleniu. Jeżeli obiekt jest zbyt ciemny albo oświetlenie słabe, należy dotknąć . Zmiana balansu bieli.... Regulacja balansu bieli. Low Lux............................. Nagrywanie obrazów z jasnymi kolorami przy słabym oświetleniu. Ustawienia aparatu Wybór sceny.................... Dobór odpowiednich parametrów nagrywania w zależności od rodzaju ujęcia, np. ujęcia nocne lub na plaży. Cinematone............. Dobór kolorystyki filmu przypominającej atmosferę obrazu z kamer filmowych. Wprowadzanie........ Włączanie efektu stopniowego wyłaniania się obrazu lub jego zanikania. Samowyzw............... Ustawianie samowyzwalacza, gdy kamera znajduje się w trybie fotografowania. Tele makro........................ Ustawianie ostrości na obiekcie przy rozmyciu tła. SteadyShot............... Ustawianie funkcji SteadyShot podczas nagrywania filmów. SteadyShot............... Ustawianie funkcji SteadyShot podczas robienia zdjęć. Zoom cyfrowy................. Ustawianie maksymalnego poziomu zbliżenia w przypadku zoomu cyfrowego.

Rodzaj obiektywu.......... Ustawianie rodzaju założonego obiektywu wymiennego (oddzielnie w sprzedaży). Auto Pod światło............ Automatyczna regulacja ekspozycji w przypadku rejestrowania obiektów pod światło. Ustawianie pokrętła...... Przypisywanie funkcji do pokrętła MANUAL. Twarz Wykrywanie twarzy...... Automatyczne wykrywanie twarzy. Zdjęcie z uśmiechem... Automatyczne rejestrowanie zdjęcia po wykryciu uśmiechu. Czułość wykr. uśm......... Ustawianie czułości wykrywania uśmiechu dla funkcji Zdjęcie z uśmiechem. Lampa błyskowa Lampa błyskowa............ Ustawianie sposobu uruchamiania lampy błyskowej podczas fotografowania. Poziom błysku................. Ustawianie jasności błysku. Red. czerw. oczu............. Zapobieganie efektowi czerwonych oczu podczas pracy z lampą błyskową. Mikrofon Głos z bliska..................... Wykrywanie twarzy osób i rejestrowanie wyraźnych głosów skojarzonych z tymi osobami. Zoom wbud. mikrof...... Nagrywanie filmów z wyrazistym dźwiękiem dostosowanym do ustawienia zbliżenia. Autored.szum wiatru.... Rozpoznawanie warunków nagrywania i wyciszanie szumu wiatru. Tryb audio........................ Ustawianie formatu nagrywanego dźwięku (5,1-kanałowy dźwięk przestrzenny/2-kanałowy dźwięk stereo). Poziom nagryw.audio... Regulacja poziomu zapisu dźwięku. Asysta nagrywania Mój przycisk..................... Przypisywanie funkcji Moim przyciskom. Rozszerzona ostrość..... Mniej więcej 2,0-krotne powiększenie obrazu w środku ekranu. Linia siatki......................... Wyświetlanie linii siatki pozwalającej ustawić obiekt w kadrze dokładnie w poziomie lub w pionie. Ustaw. wyświetlania..... Ustawianie czasu wyświetlania ikon i wskaźników na ekranie LCD. Zebra.................................. Wyświetlenie wzoru zebry przydatnego przy regulacji jasności. Maksimum....................... Wyświetlenie obrazu na ekranie z uwydatnionymi zarysami obiektów. Jasność światła............... Ustawianie jasności lampy wideo. Wyśw. poz. dźw.............. Wyświetlanie wskaźnika poziomu sygnału audio na ekranie LCD podczas nagrywania. Dostosowywanie ustawień kamery Jakość/rozm.obrazu Tryb NAGR.......................... Ustawianie trybu nagrywania filmów. Szybkość klatek................ Ustawianie szybkości klatek przy nagrywaniu filmów. / / Ustaw....... Ustawianie jakości obrazu nagrywanych filmów. Tryb Szeroki....................... Ustawianie proporcji obrazu przy nagrywaniu filmów w standardowej rozdzielczości (STD). x.v.Color.............................. Rejestrowanie obrazu przy szerszej gamie kolorów. Opcję tę należy ustawić w przypadku oglądania obrazów na ekranie telewizora zgodnego z funkcją x.v.Color. Rozm. obrazu.................... Ustawianie rozmiaru zdjęcia. 51 PL