Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Automatický výběr

Automatický výběr vhodného nastavení podle podmínek nahrávání (Inteligentní auto) Videokamera nahrává videoklipy na základě automatického výběru nejvhodnějšího nastavení podle snímaných objektů nebo podmínek. ([Zap.] je výchozím nastavením.) 1 Klepněte na [Zap.] v pravém dolním rohu obrazovky nahrávání videoklipů nebo fotografií. 2 Namiřte videokameru na objekt a spusťte nahrávání. Dojde k zobrazení ikon, které odpovídají zjištěným podmínkám. Detekce tváře: (Portrét), (Dítě) Detekce scény: (Protisvětlo), (Krajina), (Noční scéna), (Bodový reflektor), (Nízká intenzita světla), (Makro) Detekce otřesů kamery: (Chůze), (Stativ) Detekce zvuku: , (Auto. red. zv. 30 CZ větru) Chcete-li zrušit funkci Inteligentní auto, klikněte na [Vyp.]. Pořizování obrazů jasnějších, než jsou nahrávány pomocí funkce Inteligentní auto Klepněte na [Kamera/Mikrofon] [ Ruční Nastavení] [Low Lux]. Poznámky Videokamera nemusí v závislosti na podmínkách nahrávání detekovat očekávanou scénu nebo objekt. Výběr formátu nahrávání videoklipů Videokamera umožňuje nahrávat videoklipy ve třech různých formátech záznamu. 1 2 Vyberte [Kvalita obr./ Velikost] [Nast. / / ]. Vyberte požadované nastavení obrazu. HD kvalita: Tento formát využívají digitální videokamery s vysokým rozlišením. Sledujte krásné obrazy na velké obrazovce. MP4: Tento formát slouží pro snadné přehrávání videoklipů na chytrém telefonu, pro posílání do sítě nebo pro nahrávání na web. STD kvalita: Tento formát využívají digitální videokamery se standardním rozlišením. To je užitečné pro ukládání videoklipů na disky DVD.

Použití funkcí manuálního nastavení Manuální nastavení lze pohodlně provádět pomocí voliče MANUAL přiřazením položky nabídky ([Ostření] ve výchozím nastavení) k voliči MANUAL. Tlačítko MANUAL Přiřazení položky nabídky voliči MANUAL 1 Stiskněte a na několik sekund přidržte volič MANUAL. 2 Otočte voličem MANUAL a vyberte položku, která má být přiřazena. 1 2 Stiskem voliče MANUAL přejděte do ručního provozního režimu. Volič MANUAL Stisknutím voliče MANUAL se přepíná režim nastavení mezi ručním a automatickým. Otáčením voliče upravte nastavení. Výběrem [RESET] zresetujte položky nastavené ručně na výchozí nastavení. 3 Stiskněte MANUAL. Data videokamery, jež se zobrazí na obrazovce LCD, se liší podle nastavení nahrávání videokamery. Nastavení je signalizováno pomocí následujících ikon. : Automaticky : Expozice je nastavena manuálně : Priorita CLONY : Priorita rychlosti závěrky Pokročilé operace Položky, které lze ovládat voličem MANUAL [Ostření] (s. 46) [Expozice] (s. 46) [CLONA] (s. 46) [Čas závěrky] (s. 46) [Kor. autom. expozice] (s. 46) [Posun vyvážení bílé] (s. 46) Poznámky Ruční nastavení zůstanou uchována i v případě, že změníte přiřazenou položku voliče MANUAL. Nastavíte-li však [Expozice] po nastavení [Kor. autom. expozice] ručně, potlačí nastavení [Expozice] nastavení [Kor. autom. expozice]. Nastavíte-li [Expozice], [CLONA] nebo [Čas závěrky], nastavení ostatních 2 položek se zruší. [Datový kód] (s. 48) 31 CZ