07.09.2019 Views

Zsámbéki Polgár - 2019. szeptember

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KITÜNTETÉS<br />

Tiszteletbeli elnökünket, Zsarnóczay Istvánt augusztus 20-a<br />

alkalmából a köztársasági elnök a Magyar Ezüst Érdemkereszt<br />

adományozásával tüntette ki!<br />

Szívből gratulálunk Istvánnak, kitüntetése egyúttal a <strong>Zsámbéki</strong><br />

Medence Tájvédelmi Egyesület munkájának elismerését is jelenti.<br />

Sok erőt, kitartást és sikereket kívánunk a további környezet- és<br />

természetvédelmi munkájában!<br />

Bőhm András<br />

ZSMTE<br />

AKIKNEK ÖRÜLÜNK<br />

30<br />

ÉVES A ZSÁMBÉKI-MEDENCE<br />

TÁJVÉDELMI EGYESÜLET<br />

Környezet-és egészségvédelem, fenntarthatóság<br />

a <strong>Zsámbéki</strong>-medencében szakmai konferencia és<br />

biotermékek vására<br />

Összefogás a természet- és az egészségvédelem jegyében<br />

Az ökológiai szemléletű konferencián megpróbáljuk<br />

körüljárni térségünk környezetügyének legfontosabb<br />

elemeit. Előadóink a hatóságok, vagyonkezelő szervek,<br />

egyetemek képviselői, települések polgármesterei, helyi<br />

egyesületek, az alternatív gyógymódok és a mozgáskultúra<br />

képviselői és tagjai.<br />

Az alábbi kérdésekre keressük a válaszokat: megmaradt<br />

értékeink, legfontosabb problémáink, lehetőségeink.<br />

Hogyan tehetjük élhetőbbé a környezetünket? Hogyan<br />

készülhetünk fel a klímaváltozás kihívásaira? Mitől lesz<br />

fenntartható egy település?<br />

A részvétel ingyenes,<br />

de regisztrációhoz kötött.<br />

Időpont:<br />

<strong>2019.</strong> október 5. 10-18 óráig<br />

a Művelődési Házban<br />

Russói Pál <strong>2019.</strong> 07. 11.<br />

Czakó Péter <strong>2019.</strong> 07. 27.<br />

Andrási Bulcsú Zoltán <strong>2019.</strong> 06. 19.<br />

Végh Zénó <strong>2019.</strong> 07. 03.<br />

Geiger Ottó <strong>2019.</strong> 07. 07.<br />

Árkos Zsuzsanna Tamara <strong>2019.</strong> 07. 12.<br />

Jakab Sámuel <strong>2019.</strong> 08. 05.<br />

AKIKTŐL BÚCSÚZUNK<br />

Buczkó Béla <strong>2019.</strong>05.29.<br />

Csepilek István <strong>2019.</strong>07.04.<br />

Bartók János <strong>2019.</strong>07.20.<br />

KEDVES SZÜLŐK!<br />

Dr Paulovics Klára gyermekorvos tanácsadási ideje<br />

<strong>2019.</strong>09.01-től bővül.<br />

Szerdán 11:30-13:30 és pénteken 13:30-15:00 tart<br />

tanácsadást egészséges csecsemők és kisgyermekek<br />

részére a védőnőknél<br />

(Zsámbék,Magyar u.5.)<br />

A tanácsadáson való megjelenéshez<br />

IDŐPONTKÉRÉS SZÜKSÉGES!<br />

Időpontot a védőnőknél tudnak kérni<br />

Szuromi Andrea – I. körzet +3630 181 3537<br />

Ribényi Csabáné – II. körzet +3620 406 12 20<br />

Ribényi Dóri védőnő<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!