07.09.2019 Views

Zsámbéki Polgár - 2019. szeptember

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

A KERESZTELŐ SZENT JÁNOS<br />

ISKOLAKÖZPONT ÉNEKESISKOLÁJA SALZBURGBAN<br />

Mozart, Ünnepi Játékok, világias életvitelű<br />

hercegérsekek kastélyai, lélegzetelállító<br />

hegyek és várak, turistaáradat,<br />

emléktárgyak, csokigolyó<br />

aranyfóliában… Ki ne tudná, hogy ez<br />

Salzburg, az európai zenekultúra egyik<br />

fellegvára.<br />

Ám egy először ott járó gyermek emlékezetében<br />

biztosan más: a lebegő szobor,<br />

aki mégsem mozdulatlan és nem mellesleg<br />

nyalókát osztogat, önkiszolgáló<br />

reggeli és pizza-hegyek vacsorára, egy<br />

busznyi ember, aki folytatta a megkezdett<br />

éneket, a lépcső, ami egy meredek<br />

domboldalban végződött… Gyermeki,<br />

de maradandó. Nem fog feltétlenül emlékezni<br />

a Világörökségként elkönyvelt<br />

főtérre, a hatalmas dómra, aminek egyik<br />

oldalhajójában szinte eltűnt a kórus, de<br />

mélyen megmarad a zene<br />

A Keresztelő Szent János Iskolaközpont<br />

énekesiskolája lehetőséget kapott, hogy<br />

külföldön is bemutatkozhasson, hála<br />

a premontrei rendnek és Cziffra Jánosnak,<br />

a salzburgi dóm karnagyának.<br />

Schläglben, a premontrei apátságban<br />

Jakob testvér vendégszeretete bűvölte<br />

el a társaságot, ki bemutatta a könyvtárat,<br />

a kincstárat, az apátság zegét-zugát.<br />

Ráadásként az ebédlőasztal mellett<br />

a 18 éven felüliek sorra kóstolgatták<br />

a méltán neves premontrei sörkülönlegességeket.<br />

Salzburgban az utazás<br />

csúcspontjaként, húsvét nyolcadán,<br />

az énekes iskola fiú- és leánykara zenekari<br />

kísérettel énekelt a dóm érsek celebrálta<br />

nagymiséjén.<br />

És mi kellett a megvalósításhoz?<br />

Az Énekesiskola, benne a gyermekszemmel<br />

„felnőttes” tevékenységek:<br />

próbák, gyakorlás, a ráfordított idő.<br />

Sokuknak nem ez lesz a hivatása, de<br />

a komolynak nevezett zene, amiben léteznek,<br />

mégis elsajátítható és szerethető.<br />

Lassan, észrevétlenül a zsigerekbe<br />

ivódik, lehet dúdolni, felismerni, játszani<br />

vele, sokféle készséget és élményt<br />

ad. Azután az út kapcsán a lelkesedés<br />

és összefogás a tanárok, a gyerekek és<br />

a szülők részéről, és persze anyagiak.<br />

Ez utóbbi előteremtésében élen jártak<br />

az ügy mellé felsorakozó önzetlen<br />

zsámbéki vállalkozók: Német Nemzetiségi<br />

Önkormányzat,WAVIN, Árpádházi<br />

Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék,<br />

Hungaro-Állvány Kft., Nyakas Pince Zrt.,<br />

Tóbel Trans Bt., Müroll Kft. Szépia Bio &<br />

Art Hotel, Jegenye Húsker Kft., Mány, Vadalma<br />

tanya, Gyermely, Karkó Tüzép.<br />

Andirkó Rita,<br />

Bőhmné Sallai Krisztina, Kozma Anikó<br />

Fotók: Dalotti Márk<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!