07.09.2019 Views

Zsámbéki Polgár - 2019. szeptember

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ÉGI JELENSÉGEK<br />

OKTÓBERBEN<br />

Észleljük a teliholdat! 13-án lesz látható. Az októberi teliholdat<br />

angol ajkúak „Hunter’s Moon”, ill. „Blood Moon” kifejezésekkel<br />

is illetik. A teliholdkelte elcsípésének varázsa a várakozással<br />

és a jó tervezéssel, felkészüléssel nagyon nagy öröm tud lenni.<br />

Hiszen tudjuk percre pontosan, mikor kel, hol kel a Hold, de<br />

mégis izgulunk. Legalább is én mindig izgulok. A gondos felkészülés<br />

miatt nem lehet elrontani, de mégis valahogy a várakozás<br />

alatt belefészkeli magát a gondolat az ember fejébe, hogy<br />

biztosan jól terveztem? Mindent figyelembe vettem? A mellékelt<br />

kép egy szépen tervezett teliholdkeltét mutat a töki rossztemplom<br />

maradványainak felhasználásával. A képen további<br />

érdekességek is láthatók: a Hold bal szélénél a Nagy-Kopasz<br />

csúcsán álló Csergezán Pál-kilátó ágaskodik az ég felé, lentebb<br />

a bal oldalon Budajenő Árpád-kori temetőkápolnájának fehérsége<br />

szembetűnő.<br />

Ami még figyelemre méltó lehet a hónap folyamán, az az Orionidák<br />

csillaghullása 21-éről 22-ére virradó éjszaka derült idő<br />

esetén. Továbbá a mindenki számára kötelező holdsarlóvadászat<br />

időpontjai: 26-án a hajnali égen 46 órás, 27-én a hajnali<br />

égen 22 órás sarlót pillanthatunk meg. 29-én kora este 36 órás<br />

sarló teszi a koronát a napi fáradalmak, veszekedések utáni<br />

Teliholdkelte a töki rossztemplomnál<br />

megnyugvásra. Azt már nem is merem írni, hogy ezek után 29-<br />

én kora este a Vénusz és a Hold szoros együttállása is megfigyelhető<br />

lesz.<br />

Ábrahám Tamás<br />

A HÓNAP GOMBÁJA<br />

Sötét trombitagomba<br />

Imádom ezt a gombát. Alapjában véve fűszergombaként tudjuk<br />

felhasználni, de innentől kezdve sokféle ételhez használható.<br />

Júliustól októberig terem, lomb- és fenyőerdőkben<br />

egyaránt előfordul, sokszor csoportosan. Kitűnő fűszergomba.<br />

Jól szárítható és tárolható. Szárítva az aromája, illata még<br />

jobb, mint frissen.<br />

Dr. Dravecz Tibor gyűjtése szerint a németek Toten-Trompete<br />

ill. Herbst Trompete néven ismerik, azaz „holtak trombitájának”<br />

ill. az „ősz trombitájának” nevezik. A franciák is a holtak<br />

trombitájaként említik: Trompette de la mort. Bélyeget is adott<br />

ki a gombáról Honduras, Magyarország és Románia.<br />

A sötét trombitagomba jól felhasználható levesekhez, mártásokhoz,<br />

hús- és halételek töltelékeként.<br />

A tartósítás legegyszerűbb módja a szárítás. Gyorsan szárad,<br />

jól záródó üvegekbe tegyük. Akkor jó, amikor az üveget<br />

megrázva „csörög” a szárítmány. Évekig felhasználható a jól<br />

elkészített szárított gomba. Természetesen gombapor is készíthető<br />

a szárított gombából. A trombitagomba jól tűri a fagyasztást<br />

is, formáját és színét mélyhűtve is megőrzi.<br />

Ábrahám Tamás<br />

Fotó: erdokert.hu<br />

18 ZSÁMBÉKI POLGÁR <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!