07.09.2019 Views

Zsámbéki Polgár - 2019. szeptember

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

el használni ezeket a díszítményeket.<br />

A mai napig, komolyan megszerkesztve,<br />

az aranymetszés szabályai szerint<br />

kerülnek a cserépedényeinkre.<br />

A feleségeddel, Zsuzsával együtt dolgoztok.<br />

Milyen a munkamegosztás<br />

köztetek?<br />

Itthon csak én dolgozom egyedül, Zsuzsa<br />

Biatorbágyon a Fészek otthonban vezeti<br />

a kerámiaműhelyt, ahol fogyatékosokkal<br />

készítenek tárgyakat. Ő eléggé<br />

le van terhelve mire hazaér, ezért kímélem,<br />

de a mázazás már ősidők óta<br />

az ő feladata. Ehhez nagyon ért.<br />

Honnan jött az ötlet, hogy létrehozd<br />

a Hagyományőrző Baráti Kört?<br />

2006-ban alakult ez a kör. Először az Ismerjük<br />

meg világunkat előadássorozat<br />

kapcsán jött létre, amiben a Bibliáról,<br />

történelemről, szakrális hagyományokról<br />

beszéltek az előadók. Akkor vetődött<br />

fel a gondolat, hogy az itt kapott<br />

tudást, éljük is meg. Akkor döntöttük el,<br />

hogy táncházat rendezünk, íjászkodunk,<br />

olyan rendezvényeket szervezünk ahol<br />

ezeket a hagyományokat meg tudjuk<br />

mutatni, tovább tudjuk adni, élővé tudjuk<br />

tenni és szaporítani tudjuk a hasonszőrűeket<br />

magunk körül.<br />

Benne vagy a képviselő-testületben.<br />

Hogy jött ez a politikai szerepvállalás?<br />

Én már a rendszerváltás idején képviselő<br />

voltam az első szabadon választott<br />

testületben. Az előző éra alatt<br />

nagyon sok hiányosságot találtam<br />

a társadalomban, hogy finoman fogalmazzak.<br />

Annak idején színjátszó kört is<br />

vezettem itt Zsámbékon. Így az irodalom<br />

által próbáltuk a fennálló rendszer<br />

hibáit megmutatni, és hogy hogyan<br />

lehetne változtatni ezen. Emiatt volt,<br />

hogy a telefonomat is lehallgatták és<br />

minden előadáson ott voltak a megfigyelő<br />

emberek, mi ezt tudtuk. Ez ugye<br />

már akkor politizálás volt a részemről,<br />

hogy rendszerkritikus műsorokat állítottam<br />

össze. Amikor eljött a szabad<br />

választások ideje, akkor gondoltam,<br />

hogy ebben nekem is részt kell vennem.<br />

Az első tagságomtól kezdve, folyamatosan<br />

részt vettem a társadalmi<br />

életben. Megszerveztem a Zichy Iskola<br />

Alapítványát, aminek mai napig az elnöke<br />

vagyok. Az első tevékenységünk<br />

az volt, hogy akkoriban teljes számítógépes<br />

tantermet hoztunk létre a tanulóknak<br />

és azóta is mindenfajta tábort,<br />

német nyelv oktatást, rászorulók támogatását<br />

mi finanszírozzuk. Hosszú<br />

idő után, öt évvel ezelőtt kerestek meg<br />

többen, hogy örülnének ha a testület<br />

tagja lennék megint és elég jó szavazati<br />

aránnyal sikerült is bekerülnöm. Itt<br />

helyben nem az számít, hogy ki milyen<br />

pártnak a tagja, a testületből többeket<br />

is a Hagyományőrző Baráti Körből ismerek.<br />

Nekem nem az jutott eszembe<br />

róluk, hogy politikailag hova tartoz -<br />

nak, hanem, hogy ismerőseim, barátaim<br />

és az megkönnyítette a közös munkát.<br />

Ők is respektálják az én véleményemet,<br />

így kölcsönösen meg tudjuk beszélni<br />

a különböző feladatokat, terveket.<br />

Nagyon sok más eseményt is szervezel,<br />

hogy csak a Borosgazdák találkozóját<br />

említsem Hogy bírod ezt<br />

a tempót?<br />

Most, hogy idősödöm, hatvan felett<br />

járok akárhogy is nézzük, fizikailag is,<br />

a munkámban is úgy érzem új erőre<br />

kaptam. Mondtam is a páromnak, hogy<br />

nézd már úgy korongolok, mint tíz évvel<br />

ezelőtt. Most a Mesterségek Ünnepén<br />

is nagyon sokat dolgoztunk, de jó fizikai<br />

állapotban vagyok és a bőrömben is jól<br />

érzem magam. Mindig vannak előttem<br />

kihívások, vagy kitalálok valamit, hogy<br />

azt meg kéne valósítani. Jó példa, hogy<br />

most elmentem és átúsztam először<br />

a Balatont. Megtetszett ennek a hangulata.<br />

Készültem rá egy fél évet, uszodába<br />

jártam és azt az 5, 2 km-t nagyon<br />

jó idővel sikerült is teljesítenem. Biztos,<br />

hogy lesz egy másik, amikor biciklitúrázni<br />

viszem el a családot. A munkámban<br />

pedig az is jó, hogy hál istennek<br />

sok munkám van, és folyamatos az elismerés,<br />

ami nagyon kell. Kell a visszacsatolás.<br />

Most a Mesterségek Ünnepén<br />

is, ahol 18-20 éve ott vagyunk és azóta<br />

visszajáró vásárlóink vannak és nagyon<br />

jó érzés, hogy ezek a cserepek ott vannak<br />

az otthonaikban mellettük és ott<br />

vagyunk benne mi is.<br />

Milyen távolabbi terveid vannak?<br />

Nagyon sok tervem van, ami szorosabban<br />

a Hagyományörző Baráti Körhöz<br />

kapcsolódik. Sok olyan közös munkánk<br />

volt, ami inspirál engem a jövőbeni tervekre.<br />

Csodálatos volt például a trianoni<br />

nagy keresztet elkészíteni közösen, de<br />

a Boldogasszony kemencéjének megvalósítása<br />

is egy ilyen összefogás eredménye.<br />

Ehhez a falu lakói is hozzájárultak<br />

téglajegyek vásárlásával, a nevük ki<br />

is került a kemence falára. A kemencét<br />

védő pavilont is egy tárnoki ács társaság<br />

készítette nekünk ajándékba. A cserepeket<br />

is összeadták mindenfelől a faluból<br />

az emberek. Nem is tudok nevet<br />

kiemelni ebből a történetből, de meseszerű<br />

volt a megvalósulás. Egy komoly,<br />

nagy terv a jövőre, amit már a testület<br />

is elfogadott és támogatja az, hogy egy<br />

haranglábat fogunk avatni június 4-én<br />

a Trianon parkban – az egykori Kecske<br />

park területén. Harangjegyek vásárlásával<br />

lehet majd támogatni ennek megvalósulását.<br />

A harangot, Gombos mester<br />

fogja elkészíteni, a kereszttől balra<br />

lesz elhelyezve és a trianoni szerződés<br />

aláírásakor fog megszólalni.<br />

Mióta laksz Zsámbékon?<br />

Tősgyökeres zsámbékinak számítok,<br />

olyannyira hogy már a dédszüleim is<br />

Zsámbékon laktak, ebben a házban.<br />

Az egész Zombori és Mayer família,<br />

a nagyszüleim és a dédszüleim is régi<br />

zsámbékiak.<br />

Miért szereted Zsámbékot?<br />

Ez a lokálpatriotizmus a szüleimen,<br />

nagy szüleimen keresztül ivódott belém.<br />

Apám és anyám gyakorlatilag egész<br />

Zsámbékot tanította, apám a <strong>Zsámbéki</strong><br />

Krónika írója is volt. Lépten nyomon<br />

kapcsolatba kerültem a zsámbéki történésekkel.<br />

Ez a táj, ezzel a levegővel<br />

a premontrei templomrommal, beépül<br />

az ember lelkébe, részévé válik. Nem is<br />

tudnék máshol élni.<br />

Nógrádi Timea<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!