07.09.2019 Views

Zsámbéki Polgár - 2019. szeptember

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TÁJÉKOZTATÓ<br />

a <strong>2019.</strong> október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,<br />

valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatban<br />

Helyi Választási Iroda<br />

Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.<br />

Elérhetősége: telefonszám: 23/565-617<br />

e-mail cím: igazgatas@zsambek.hu<br />

Vezetője: Bánsághyné Lesnyiczky Katalin jegyző<br />

Helyi Választási Bizottság<br />

Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.<br />

Elérhetősége: telefonszám: 23/565-617<br />

e-mail cím: igazgatas@zsambek.hu<br />

Dr. Ozvald István elnök<br />

Nemeskürti Beáta elnökhelyettes<br />

Pózna Mária tag<br />

A bizottság határozatai a zsambek.hu/valasztasok 2019/HVB határozatok alatt olvashatóak.<br />

Zsámbék településen a helyi önkormányzati<br />

képviselők és polgármesterek<br />

választásáról szóló 2010. évi L. törvény<br />

4. § d.) bekezdése alapján a polgármester<br />

mellett, 8 fő települési képviselő választható.<br />

Települési nemzetiségi önkormányzati<br />

választást ott lehet kitűzni, ahol a legfrissebb<br />

(2011-es) népszámlálás során<br />

legalább 25-en az adott nemzetiséghez<br />

tartozónak vallották magukat, így településünkön<br />

német és roma nemzetiségi<br />

önkormányzati választás lett kitűzve.<br />

A szavazást csak azokon a helyeken<br />

tartják meg, ahol legalább annyi jelölt<br />

indul, mint a megválasztható képviselők<br />

száma (három vagy öt).<br />

A nemzetiségek jogairól szóló 2011.<br />

évi CLXXIX. törvény 51. § (1) bekezdése<br />

alapján a települési nemzetiségi önkormányzati<br />

képviselők száma<br />

a) három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben<br />

szereplő választópolgárok<br />

száma a választás kitűzésének napján<br />

a településen kevesebb mint száz fő,<br />

b) öt fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben<br />

szereplő választópolgárok száma<br />

a választás kitűzésének napján a településen<br />

legalább száz fő.<br />

A választás kitűzésének napján a Nemzeti<br />

Választási Bizottság 183/<strong>2019.</strong> számú<br />

határozata alapján a német nemzetiségi<br />

névjegyzéken 176 fő, a roma<br />

nemzetiségi listán 27 fő szerepelt.<br />

SZAVAZÁS<br />

Zsámbék településen az alábbi 4 szavazókör működik a választás napján:<br />

1. sz. szavazókör: Művelődési Ház 2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.<br />

2. sz. szavazókör: Ifjúsági Ház 2072 Zsámbék, Magyar u. 5.<br />

3. sz. szavazókör: Zichy Miklós Általános Iskola 2072 Zsámbék, Honvéd u. 4.<br />

4. sz. szavazókör: Zichy Miklós Általános Iskola 2072 Zsámbék, Honvéd u. 4.<br />

Valamennyi szavazóhelyiség akadálymentesített.<br />

A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket<br />

5 évre választjuk.<br />

Zsámbék település választópolgárai egyéni listás választási<br />

rendszerben választják meg képviselőiket, a település egy választókerületet<br />

alkot.<br />

A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amenynyi<br />

a megválasztható képviselők száma. Az egyéni listán<br />

képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők<br />

száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.<br />

Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani,<br />

hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik<br />

szerez mandátumot.<br />

A polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják.<br />

Érvényesen szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. <strong>Polgár</strong>mester<br />

az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.<br />

Átjelentkezés<br />

Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye<br />

szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye<br />

mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes<br />

lakcím) is rendelkezik, választhat, hogy melyik település<br />

önkormányzatának megválasztásában szeretne részt venni.<br />

Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor<br />

kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától.<br />

Átjelentkezni október 11. napján 16 óráig kizárólag a választás<br />

kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (vagyis június<br />

26-ig) létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel,<br />

hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás<br />

napjáig tart.<br />

Mozgóurna<br />

Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok,<br />

akik: mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk)<br />

miatt akadályozottak.<br />

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt)<br />

kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló<br />

bizottság elutasítja.<br />

Mozgóurnát október 11. napján 16 óráig, ezt követően elektronikus<br />

azonosítással elektronikus úton október 13. napján<br />

12 óráig a helyi választási irodától lehet igényelni. A szavazás<br />

napján 12 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet<br />

igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.<br />

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos<br />

módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!<br />

Mozgóurnát személyesen (a polgármesteri hivatalokban működő<br />

választási irodákban), levélben, online lehet igényelni.<br />

A mozgóurnát csak olyan címre lehet kérni, amely ugyanazon<br />

szavazókörben található, ahol a választópolgár lakik.<br />

Kérelem nyomtatványok a Helyi Választási Irodában beszerezhetőek,<br />

illetve a valasztas.hu oldalon letölthetőek.<br />

Helyi Választási Iroda

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!