07.09.2019 Views

Zsámbéki Polgár - 2019. szeptember

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Elege van már abból, hogy heteken keresztül nem tud<br />

kilábalni a náthából, a köhögésből?<br />

Kimarad a munkából, gyermeke az iskolából?<br />

Unja már, hogy itt fáj, ott fáj ?<br />

S minderre nem talál megoldást?<br />

ISMERJEN MEG MINKET!<br />

Ennek érdekében <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> 09-én és 16-án hétfőn 14-<br />

16 óráig ingyenes állapot-, életmód felmérést tartok.<br />

Valamint <strong>2019.</strong> október 12-én szombaton 14.30-tól nyílt napot<br />

tartok, ahol bemutatom termékeinket! (táplálékkiegészítők,<br />

tisztítószerek, kozmetikumok)<br />

Helyszín mindegyik időpontban: Zsámbék Akadémia u. 8.<br />

(Lottózó - Posta mellett)<br />

Természetes alapanyagú készítményeinket, orvosi támogatással<br />

és ellenőrzés mellett ajánlom! Nincs mellékhatásuk és<br />

bizonyítottan hatékonyak!<br />

Minden kedves vendégemet termékmintával<br />

ajándékozom meg!<br />

Érdeklődni lehet: 0670-342-68-64<br />

Ill. bohus.andi16@gmail.com címen<br />

Bohus Andreánál<br />

Szabó Tamás<br />

ASZTALOSMESTER<br />

A PERBÁLABLAK TULAJDONOSA<br />

PERBÁLABLAK<br />

w w w . p e r b a l a b l a k . h u<br />

Üdvözlöm!<br />

Engedje meg, hogy bemutassam<br />

cé ge met és az ott készített termékeimet.<br />

A műhe ly szigorú gyártási szabályok<br />

nak megfele lő en felszerelt üzem,<br />

mely lehe tő vé teszi olyan hőszigetelt<br />

nyílás zárók gyártását, amelyek IV68,<br />

IV78 illetve IV88 mm rétegragasztott,<br />

két- vagy há r om rétegű üvegszer kezettel<br />

készülhet nek. Természetesen rendelkeznek<br />

EMI minősítéssel, valamint TVB<br />

bizonyítvánnyal, ezért az itt készült<br />

ablakok és ajtók CE-jellel kerülnek<br />

forgalomba.<br />

A mai szigorú hőszigetelési kritériumoknak<br />

megfelelő új ház építéséhez, illetve<br />

műemlék jellegű épületek felújításához<br />

aján lom az általam készített két- és<br />

háromrétegű üvegezésű termékeimet.<br />

Amennyiben többet szeretne tud ni a<br />

ter mékeimről, kérem, keressen meg<br />

elérhetőségeimen!<br />

dr. Kende Réka<br />

ügyvéd<br />

Tanácsadás • Okiratszerkesztés • Képviselet<br />

Tel.: +36 20 418 8140<br />

Email: kende.reka@drkende.hu<br />

Web: www.drkende.hu<br />

mobil: 06 20 385-3187<br />

műhelytelefon: 06 26 370-280<br />

e-mail: perbalablak@t-online.hu<br />

műhelycím: 2074 PERBÁL, FŐ ÚT 70.<br />

PERBÁLABLAK<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR 23<br />

w w w . p e r b a l a b l a k . h u

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!