07.09.2019 Views

Zsámbéki Polgár - 2019. szeptember

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ZOMBORI LÁSZLÓ<br />

ISMERT ÉS ELISMERT KERAMIKUS. A CSEREPESKERTBŐL KIKERÜLŐ, ŐSI SZIMBÓLUMOKKAL DÍSZÍTETT,<br />

JELLEGZETES SZÍNŰ ÉS FORMAVILÁGÚ ALKOTÁSAI, NAGYON SOK CSALÁD OTTHONÁNAK RÉSZEI LETTEK<br />

MÁR HATÁRON INNEN ÉS TÚL IS. A NAPFORDULÓS RENDEZVÉNYEK FŐ SZERVEZŐJEKÉNT ÉS TESTÜLETI<br />

TAGKÉNT SOKAN ISMERIK, DE KEVESEN TUDJÁK RÓLA, HOGY KÉPZETT VEGYÉSZ, SZÍNHÁZI RENDEZÉSSEL<br />

IS FOGLALKOZOTT ÉS HOGY IDÉN, MÉG A BALATONT IS ÁTÚSZTA. 2012-BEN, CIVIL TEVÉKENYSÉGÉÉRT PRO<br />

URBE DÍJJAL TÜNTETTÉK KI.<br />

Kerámiákkal foglalkozol, de tanítasz is.<br />

Mi az eredeti szakmád?<br />

Kézműipari szakközépiskolában tanítottam<br />

húsz évig Budapesten. Amellett<br />

a Műszaki Egyetemen a vegyész szakot<br />

is elvégeztem, ami közel áll a kerámikusi<br />

szakmához, mert a tárgyak elkészítésénél<br />

a különböző anyagok ismerete elengedhetetlen.<br />

A máz, a festékek keveréséhez<br />

és azoknak az összetételének<br />

ismeretéhez nagyon hasznos volt ez<br />

a vegyész szak.<br />

Miért hagytad abba a tanítást?<br />

Hosszú idő telt el, és az új Nemzeti<br />

Alaptanterv változása azt eredményezte,<br />

hogy az iskolába bekerülő tanulók<br />

tanulmányi színvonala egyre alacsonyabb<br />

lett. Amikor kezdtem a tanítást,<br />

a felvételin 500 gyerekből választottunk<br />

ki 30-40-et, a kitűnők közül, majd ez<br />

egyre inkább gyengült és már volt, hogy<br />

bukott tanuló is bekerülhetett az iskolába.<br />

Ez a 20 év gombócból is elég. Közben<br />

a szüleim is betegek lettek, őket ápoltam<br />

és itthon kezdtem el dolgozni komolyabban<br />

a műhelyben, de oktatást is vállaltam<br />

itthon. Ezt a mai napig csinálom.<br />

Mit szeretsz a kerámiában?<br />

Kisgyermek korom óta mindig cserepekkel<br />

voltam körülvéve. Apám, Zombori<br />

Imre, pedagógus is volt és könyvtáros<br />

is, gyűjtötte a régi cserépedényeket.<br />

Vala hogy ezek a tárgyak mindig mellettem<br />

voltak és nagyon érdekelt az eredetük<br />

és hogy hogyan készültek. Egyrészt<br />

a nevük volt nagyon érdekes, másrészt<br />

a formaviláguk,és nagy megelégedésemre<br />

szolgált, ha egy egy ilyen fazekat<br />

vagy kancsót én magam is el tudtam<br />

készíteni. Ez a vonzalom aludt aztán<br />

hosszú ideig, de amikor szakmát kellett<br />

választani, újra megtalált.<br />

Hogyan alakult ki az a jól felismerhető<br />

stílus, ami a te alkotásaidat jellemzi?<br />

Illik is, hogy egy keramikusnak, fazekasnak<br />

a hosszú évek alatt kialakuljon egy<br />

stílusa, ami csak rá jellemző. Nagyon<br />

érdekes, hogy elkezdtem ezt a három<br />

pöttyös díszítést, a napmotívumot, a virágmotívumot<br />

tenni ezekre a formákra,<br />

ami az évek során kialakult nálunk,<br />

mert úgy kínálta magát. Egy történész<br />

barátom mondta, mikor meglátta a cserepeimet,<br />

hogy igen, ez a három pötty<br />

az ős-szentháromság motívum, ez pedig<br />

a virág és a nap ábrázolás archaikus<br />

módja. Mondtam neki, hogy én ezt<br />

nem tudatosan csináltam. Erre azt válaszolta,<br />

hogy nem baj, szokott ilyen<br />

lenni, amikor ez az ősi tudás felszínre<br />

tör ösztönösen is, mert az emberben<br />

ez benne van és egy tárgyban vagy<br />

bármilyen más alkotásban megmutatkozik.<br />

Később, már tudatosan kezdtem<br />

4 ZSÁMBÉKI POLGÁR <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!