07.09.2019 Views

Zsámbéki Polgár - 2019. szeptember

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TARTALOM<br />

04. oldal<br />

• ZOMBORI LÁSZLÓ<br />

06. oldal<br />

• POLGÁRMESTERI<br />

BESZÁMOLÓ<br />

04<br />

10. oldal<br />

• SZENT ISTVÁN TÉR<br />

ÁTADÁSA<br />

Az idei augusztus huszadikai ünnepségsorozatunkat<br />

én nagyon kereknek éreztem.<br />

Három testvérvárosi delegációt is vendégül<br />

láttunk, székelykaput, rózsaablakot avattunk,<br />

nyílt egy kiváló, új cukrászda, az Anna and<br />

the Barbies pedig igazi fesztiválhangulatot<br />

teremtett az új zárdakerti helyszínen, ami<br />

sokkal közelebb hozta egymáshoz az ünneplőket.<br />

A tűzijáték igazán szép volt, bár nekem<br />

a koronát a napra a Kálmán cukrászda által<br />

készített torta tette fel, amit várossá válásunk<br />

10. évfordulójára készítettek.<br />

Mire a lapot kézhez kapják, már belevágtunk<br />

az új tanévbe. Új feladatokra, rendezvényekre<br />

készülünk, köztük a legnagyobb közösségi<br />

eseményünkre a Szüreti Lovasfelvonulásra<br />

és Bálra. A szintén állandó és sok embert<br />

megmozgató Templomfutásra is ebben a hónapban<br />

várják a szervezők a résztvevőket<br />

és a Pálos Napfordulón is újra felloban a tűz<br />

a Boldogasszony kemencéjében.<br />

11. oldal<br />

• SZÉKELYKAPU<br />

AVATÁS<br />

12. oldal<br />

• SZENTMISE<br />

A ROMTEPLOMBAN<br />

13. oldal<br />

• TESTVÉR-TELEPÜLÉSI<br />

KULTURÁLIS<br />

ÉS SZAKMAI<br />

TALÁLKOZÓ<br />

16. oldal<br />

• ÚJ CUKRÁSZDA<br />

NYÍLT ZSÁMBÉKON<br />

12<br />

16<br />

Hagyományaink ápolása mellett, nagy öröm<br />

számora az is, hogy egyre több zsámbéki<br />

próbál környezettudatosabban élni. A szelektív<br />

hulladékgyűjtésre, a komposztálásra,<br />

a zöldfelületek növelésére, nem csak hivatali,<br />

hanem egyéni szinten is egyre jobban<br />

odafigyelünk. Ebben segíthet további információkkal<br />

az érdeklődőknek két ,,zöld” rendezvény<br />

is a közeljövőben, az újonnan alakült<br />

<strong>Zsámbéki</strong> Öko Műhely és a fennállásának<br />

már 30. évfordulóját ünneplő <strong>Zsámbéki</strong> Medence<br />

Tájvédelmi Egyesület szervezésében.<br />

17. oldal<br />

• A KERESZTELŐ<br />

SZENT JÁNOS<br />

ISKOLAKÖZPONT<br />

ÉNEKESISKOLÁJA<br />

SALZBURGBAN<br />

21. oldal<br />

• PROGRAMAJÁNLÓ<br />

17<br />

Nógrádi Timea<br />

főszerkesztő<br />

IMPRESSZUM<br />

<strong>Zsámbéki</strong> <strong>Polgár</strong><br />

Zsámbék Város Önkormányzatának<br />

közéleti havilapja<br />

www.zsambek.hu<br />

Alapító:<br />

Zsámbék Város Önkormányzata<br />

2072 Zsámbék, Rácváros utca 2–4.<br />

Főszerkesztő:<br />

Nógrádi Timea<br />

+36 20 / 3999111<br />

nogradi.timea@zsambek.hu<br />

viragzozsambek@gmail.com<br />

A címlapon a gondolatot Zombori Lászlótól idéztük.<br />

Szerkesztőség címe:<br />

<strong>Polgár</strong>mesteri Hivatal Zsámbék<br />

2072 Zsámbék, Rácváros utca 2–4.<br />

Nyomdai kivitelezés:<br />

EUROPRINTING Nyomda<br />

Budapest, Lajta u. 3, 1185<br />

ISSN-2060-260X<br />

Lapzárta: minden hónap 20. napja.<br />

Megjelenik havonta 2000 példányban.<br />

<strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong> ZSÁMBÉKI POLGÁR<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!