05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

19

CONSERVATORIUM

& KUNSTACADEMIE AAN ZEE

KUNSTENCAMPUS IEPERSTRAAT 35 – TOT 22.00 UUR

gedeeltelijk

Conservatorium aan Zee (CAZ) & Kunstacademie aan Zee (KAZ) laten tijdens

De Nacht van de Musea en de Galerijen ook de Dag van de Academies 2023 niet

ongemerkt voorbijgaan.

Beide kunstscholen verwelkomen je graag op hun gezamenlijke site. In

verschillende concertzaaltjes en in het gezellig minitheater verwennen muzikanten,

woordkunstenaars en acteurs je met sfeervolle miniatuurvoorstellingen. Er zijn

open ateliers en presentaties van aspirant beeldend kunstenaars, zowel kinderen,

jongeren als volwassenen. Flanerend door de Campus en de beeldentuin ontdek

je pril of gevorderd, maar vooral bruisend talent! Volg de uitgestippelde artistieke

routes en geniet van beeld, muziek en verteltheater. Sluit je wandeling af in de

gezellige babbelbar met een goed glas en live muziek. Campusprogramma en verdere

info via www.conservatoriumaanzee.be en www.kunstacademieaanzee.be

20

STUDIO ALCAZAR

ROMESTRAAT 95A – TOT 22.00 UUR

www.yvesvelter.com & www.anthonyduffeleer.be

Yves Velter onderzoekt de mens - de ander, maar ook zichzelf -, zijn psyché,

perceptie en de beschouwelijke thema’s die in de grijszone van onze waarneming zijn

gehuisvest. Onderwerpen die meestal net aan ons bewustzijn ontsnappen, capteert

hij op een authentieke, conceptueel-figuratieve manier.

Anthony Duffeleer gebruikt verschillende media als katalysator om zijn

denkpatronen te veruitwendigen. Zijn assemblages beschouwt hij als een reflectieve

gesprekspartner waarin de trillingen van onze samenleving zijn gevangen. Hij gaat

autobiografische elementen niet uit de weg, ze zijn er een aangeboren onderdeel

van. Het is wel eens voorgekomen dat de titel van een werk wordt gewijzigd nadat

het is onthuld. Reflecties kunnen nu eenmaal een andere weg inslaan.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!