05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Naast het geven van advies creëert ze veel werk op maat wat resulteert in unieke

stukken die aansluiten bij de meest uiteenlopende decors. Ook het werk van de

gastkunstenaars is een bezoekje waard: moderne aquarellen van Anthonio Di Lago

en keramiek van Teno en Jacques Tortelboom.

* Verstegen Art Galerie is ook open op vrijdag en zondag volgens de reguliere

openingsuren die je terugvindt op de website van de galerie.

24

ID GALLERY

KURSAAL-OOSTHELLING 11/0004 – TOT 22.00 UUR

gedeeltelijk

Voor de tentoonstelling Verstilde gedachten droomt Chihiro Kondo weg samen met

de geschreven Japanse taal. Met de haar zo gekende Sumi (Chinese inkt) brengt ze

de samengebalde gedachten van de Kanji (Japans schrift) tot leven in de korte en

krachtige klankkleur van het Japans .

Net als deze abstraherende taal laat ze de pikzwarte inkt vloeiend lopen, maar

exploreert diverse mogelijkheden qua materiaal. Dit resulteert in een abstraherend

beeld-narratief.

* ID Gallery is ook open op vrijdag en zondag volgens de reguliere openingsuren van

de galerie.

25

CAPS

KURSAAL-OOSTHELLING 8 – TOT 22.00 UUR

www.c-aps.be

Laurence Durieu stelt bij de nomadische galerie CAPS tentoon met A Family Affair,

een reeks werken met haar gezin als centraal thema.

We zien familieleden verzameld rond de keukentafel, waar ze alledaagse handelingen

uitvoeren zoals eten, cadeautjes uitpakken, een boek lezen enz... In deze schijnbaar

banale decors is de fauna en flora ook nadrukkelijk aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm

van huisdieren – katten, honden en vogels - die speciale herinneringen aan haar

jeugd oproepen. Met deze klassiek ogende maar tegelijkertijd intieme werken, levert

de kunstenares daarnaast ook commentaar op de samenleving, overconsumptie en

ecologie.

* CAPS is ook open op zondag volgens de reguliere openingsuren die je terugvindt op

de website van de galerie.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!