05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1

ASTROPOLIS

DUINKERKSEWEG 16 – TOT 23.00 UUR

www.astropolis.be

Astropolis, het Space Science Center in Oostende, waar sterrenkunde en ruimtevaart

samenkomen in één boeiend verhaal. Ontdek de expo Race naar de Maan: van de

eerste maankalender uit de prehistorie, de maan in de kunst en mythologie, het

Apollo-tijdperk tot de gloednieuwe Space Launch System draagraket die onlangs

werd gelanceerd… Vanavond kan je de expo bezoeken in de rode gloed van de

nachtverlichting (breng een zaklamp mee!). De edutainers weten tal van boeiende

weetjes te vertellen over de exploratie van onze naaste buur: de maan.

In de grote koepel kan je door onze indrukwekkende telescoop de planeten Jupiter

en Mars bestuderen alsook wat deep-sky objecten ontdekken. Dit vanzelfsprekend

enkel bij helder weer!

In het Lemaitre auditorium kan je doorlopend terecht voor twee korte

documentaires: Hubble - The final frontier die 4K beeldmateriaal bevat van de

mooiste Hubble ruimtetelescoop ontdekkingen en de documentaire Children of

planet Earth die een mix brengt van de boodschappen aan boord van de Voyager

sonde. Een sterk visueel en auditief spektakel.

Speciaal voor de kinderen is er de Sputnik Lab workshop ruimte waar ze hun eigen

Webb ruimtetelescoop mogen bouwen. De workshop is betalend. Inschrijven doe je

best via de website. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt!

Mountain Spring is een jong en enthousiast vioolensemble. Met een breed

repertoire heeft het ensemble een streepje muziek voor elke gelegenheid.

Optredens om 19.30, 20.30 en 21.30 uur

2

STUDIO 221

NIEUWPOORTSESTEENWEG 221 – TOT 22.00 UUR

Figuratieve olieverf op canvas en grafiek van Theo Van de Vyver laat zich in deze

galerie combineren met keramiek van Martine Decaesstecker en met de installatie

van Michel Wybouw op de binnenkoer.

* Studio 221 is ook open op zondag volgens de reguliere openingsuren van de galerie.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!