16.09.2018 Views

Cykling nr 3 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Cykelfrämjandets medlemstidning till dig

som stödjer cykling. Nummer 3, 2018

BUTIKER

SOM LYFTER

CYKLING

BILFRITT I BOGOTÁ

UPPSALA ÄR ÅRETS CYKELSTAD

DEN STORA CYKELFESTEN I UMEÅ

Den vidunderliga

höstcyklingen

MÅNGA ANLEDNINGAR ATT INTE STÄLLA UNDAN CYKELN


5


INNEHÅLL

NUMMER 3, 2018

KRÖNIKA Ordföranden har ordet 4

8 CYKELUTSTÄLLNING

Cykelns

läkande kraft

NYHETER Nytt i cykelvärlden 6

PRYLNYTT 12

UPPSALA Årets cykelkommun 12

UMEÅ Den stora cykelfesten 16

HÖSTCYKLING 18

BOGOTÁ Den bilfria staden 24

BUTIKER Som lyfter cykling 28

MEDLEMMEN Eric Zinn 32

KULTUR Cykelinspiration i ny bok 34

KRETSEN Östergötland 36

KRÖNIKAN Av Elin Dunås 40

KALENDARIUM Cykla med oss 41

18

HÖSTCYKLING

10

PRYLNYHETER

32

MEDLEMMEN

FOTO: KATJA FËDOROVA

Trots att cykeln är en förbluffande

enkel konstruktion rymmer den

krafter som få andra tingestar besitter.

Den tycks ha en närmast magisk

förmåga att hela människor.

Den kan förvisso inte laga brutna

ben, men väl brustna hjärtan och

kantstötta självbilder. Jag inser

förstås att det inte alls handlar om

magi, utan att allt som cykeln förmår

åstadkomma går att förklara

med vetenskap. Jag inser också att

det naturligtvis inte är själva cykeln

som skapar resultaten, utan cyklisten.

Människan som sitter på sadeln

och trampar sig tillbaka till det glada,

hoppfulla, vibrerande livet – som

allt för många då och då riskerar att

tappa kontakten med.

Motion som botemedel mot

nedstämdhet och depression är

dokumenterat effektiv. Men jag tror

att motion med hjälp av cykel är en

dubbelt framgångsrik metod. Den

får inte bara fart på hjärta, muskler,

lunga och leder. Den ger också något

mer. En känsla av oberoende, frihet

och kontroll. Kontroll såväl över det

egna livet i stort som över situationen

i varje ögonblick.

Det är kanske inga nyheter för

dig som är medlem i Cykelfrämjandet.

Men det är värt att påminna om,

och värt att berätta om för vänner

och bekanta som ännu inte upptäckt

cykelns läkande kraft. Särskilt nu när

hösten gör entré och värmen lämnar

oss, samtidigt som de ljusa dagarna

blir allt kortare.

CHEFREDAKTÖR

HENRIK RÅDMARK

Cykling nummer 3, 2018 3


KRÖNIKA

”Inför kommande mandatperiod ska vi med ännu större skärpa än

tidigare rikta fokus mot de åtgärder som är avgörande för att öka

cyklingens attraktivitet och säkerhet.”

det har varit en unik sommar.

Fler än någonsin har upptäckt cykeln,

både tack vare det fina vädret och

regeringens elcykelpremie. Visst är

det en fröjd att susa fram på cykeln i

den ljumma sommarluften med den

berusande känslan hos en nyförälskad.

Och även om cykelbanan är

krokig och gropig känns färden lätt

som en dans.

Vårt mål är att sommarens alla nya

cyklister ska bibehålla sin förälskelse.

I cykelstäder som lyckats med

sin planering håller cyklandet i sig

även efter sommaren, oavsett väder

och vind. I Köpenhamn fortsätter 80

procent av cyklisterna trots kyla och

nederbörd och cykelbanorna är fulla

året runt.

Men hur mycket vi än jobbar

med att främja cykling är de mest

avgörande faktorerna utom vår

kontroll. Här vilar ett stort ansvar

på kommuner och Trafikverket, och

inte minst måste regelverket kring

cykelplanering uppdateras. Visste

du till exempel att en cykelbana i

väglagen inte är definierad som väg

utan som ett tillbehör till väg? Därför

kan Trafikverket bara bygga cykelvägar

i direkt anslutning till de statliga

bilvägarna och inte friliggande, där

de kanske bäst lämpar sig. Och visste

du att mindre än 1 procent av de 700

miljarder i den nationella transportplanen

fram till år 2029 är öronmärkt

till cykel?

Inför kommande mandatperiod

ska vi med ännu större skärpa än tidigare

rikta fokus mot de åtgärder som

är avgörande för att öka cyklingens

attraktivitet och säkerhet.

RIKSORDFÖRANDE

LARS STRÖMGREN

TIDNING

Cykling är Cykelfrämjandets medlemstidning

som kommer ut fyra gånger per år. Vi skriver

om cykling och föreningen arbetar för det

cykelvänliga samhället.

Nästa nummer ges ut 26 november.

redaktion@cykelframjandet.se

Chefredaktör: Henrik Rådmark,

chefredaktor@cykelframjandet.se

Ansvarig utgivare: Lars Strömgren

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin

CYKEL

••

FRAMJANDET

STYRELSE

Lars Strömgren, Stockholm

Arijana Marjanovic, Stockholm

Göran Smith, Göteborg

Christine Nelsen-Thuresson, Stockholm

Kent Larsson, Alingsås

Jöran Fagerlund, Göteborg

Gustaf Lindqvist, Sundsvall

Vera Chudnikova, Malmö

Allan Hedlund, Malmö

Carl Målberg, Västerås

styrelsen@cykelframjandet.se

MEDLEMSKAP

Huvudmedlem 275 kronor

Familjemedlem 75 kronor

Ungdom & student 100 kronor

www.cykelframjandet.se

KANSLI

Cykelfrämjandet, c/o Föreningshuset

Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

08-121 513 31

Telefontid måndag–torsdag 08.30–12.00

fredag 08.30–10.45

info@cykelframjandet.se

ANNONSER

Svenska Huvudmedia KB 08-55 66 77 50

svenska.huvudmedia@telia.com

TRYCK

Trydells tryckeri,

ISSN 0280-3038

Tidningen är miljömärkt och

distributionen klimatekonomisk.

Cykling går även att läsa online.


Vill du starta

cykelkurser

på din ort?!

SISTA CHANSEN TILL UTÖKAT KRETSBIDRAG

SÖK INNAN ÅRSKIFTET

Som medlem kan du genom din krets söka pengar för att starta cykelkurser. Cykelkurser skänker inte bara frihet och självkänsla

till deltagaren det bidrar till integration, jämställdhet, hållbarhet och bättre hälsa. Därför tycker vi att alla borde få chansen att

ordna cykelkurser för ett bättre cykelsverige!

Hör av dig till oss så får du veta mer: frihetpacykel@cykelframjandet.se

Frihet på cykel stöds av Svenskt Friluftsliv, Trafikverket och Svenska Postkodstiftelsen.


NYHETER

Gekko fx HP Velotechnik

Cykelglädje

på tre hjul

specialcyklar

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35

www.jary.se • 0709-70 60 46

Christiania • Bullitt • Birdy • Nihola • Brompton

Cykla med

oss i Europa

www.francetours.se

#dinresadinupplevelse

6 Cykling nummer 3, 2018


NYHETER

Cykelutställ

ning

i Mölndal

Den 13 oktober öppnar utställningen

Cyklar på Mölndals stadsmuseum.

”Två hjul, ett styre, två trampor och en

sadel – tänk att en så enkel konstruktion

kan ge en sådan känsla av glädje, fart och

frihet! Visste du att den moderna cykelns

föregångare uppfanns för ganska exakt

200 år sedan? Idag är den ett av våra mest

populära transportmedel. Bara i Sverige

säljs 600 000 nya cyklar per år.”

Så lockar Mölndals stadsmuseum i ett

pressmeddelande till utställningen Cyklar

som pågår mellan den 13 oktober och den

8 september.

Utställningen visar många unika cyklar

– allt från 1800-talets höghjuling till

en landsvägsracer i kolfiber. Möt cykeln

som vardagens transportmedel, som samhällsnytta

och som idrott. Utställningen

gör nedslag i bland annat Vätternrundan,

velodrom, BMX, Tour de France och

mountainbikecykling.

Enligt projektledare Birgitta Martinius

kan besökarna följa med på cykelsemester,

träffa en jorden-runt-cyklist och stiga in i

en cykelverkstad. Och psykologiforskare

berättar om vägvreden mellan cyklister,

fotgängare och bilister.

– Vi väcker även frågor kring cykelns

betydelse för samhället, miljön – och

för dig som individ. Det är en lustfylld

utställning med mycket att upptäcka för

hela familjen, säger hon.

Cykel-SM i Mölndals Kråka 1956.

Cykling nummer 3, 2018 7


NYHETER

HOLLÄNDSK STAD

BETALAR CYKLISTER

Få betalt för att cykla? I holländska Tilburg är det

snart verklighet. För att förmå ännu fler att välja

cykeln ska invånare i staden få upp till två kronor

per cyklad kilometer. Det berättar stadens trafikoch

transportkoordinator Ronald Soemers i en

artikel i den danska tidningen Ingeniøren.

Genom att ge cyklister ett ekonomiskt incitament

hoppas man kunna bli världens bästa cykelregion

år 2020. Utmaningen i att få fler att välja

cykeln, förklarar Ronald Soemers, är att förutsättningarna

för cykling redan är så bra och cykling

redan så djupt rotad i kulturen. Därför räcker det

inte längre att förbättra infrastruktur och driva

informationskampanjer.

En app ska stå för rapporteringen av antal cyklade

kilometer. Den ska också samla in övrig trafikinformation

som kan hjälpa staden att optimera

infrastrukturen ur ett cykelperspektiv.

TRAFIKANTVECKAN –

FÖR MER VARIERAT RESANDE

Mellan den 16 och 22 september pågår Europeiska

Trafikantveckan, (European Mobility

Week). Den är ett europeiskt initiativ som

syftar till att underlätta och uppmuntra till

hållbara resor och transporter.

Årets omgång av Trafikantveckan har temat Mobilitet

på många sätt och det övergripande målet är att

få människor att reflektera mer över sitt resande

och hur man reser.

Varje deltagande kommun utformar sina egna

aktiviteter. Det kan exempelvis handla om kollektivtrafik,

gång och cykel, men också resfria möten,

samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering

för attraktiva tätorter.

I år är i skrivande stund över 30 svenska kommuner

anmälda. Förra året deltog 65 kommuner

under veckan, som totalt lockade över 2500 europeiska

städer.

Trafikverket har samordningsansvaret för Trafikantveckan.

De tar fram underlag och förmedlar

information till de kommuner och andra aktörer

som vill medverka.

Läs mer: www.mobilityweek.eu

Cykelfrämjandet

om lagändringen

som släpper fram

cyklister

Sedan den första augusti får cyklister använda bilvägen istället

för intilliggande cykelbana. Detta efter en förändring i trafikförordningen.

Cykelfrämjandet välkomnar lagändringen och

representanter för cykelsverige har under sommaren kommenterat

nyheten flitigt i såväl lokal massmedia som rikstäckande

massmedia.

– Det kommer att underlätta för cyklister där infrastrukturen

år dålig, som på Linnégatan, sa Karl Zander, vice ordförande i

Cykefrämjandets Göteborgskrets, till Göteborgsposten.

Svensk Cyklings vd Klas Elm ställdes mot skådespelaren Stefan

Sauk om frågan i Sveriges Radios Studio Ett. Stefan Sauk kritiserade

förslaget svepande och kallade det ”huvudlöst”. Klas Elm

bemötte kritiken med välunderbyggda argument.

Till skånska Lokaltidningen kommenterar Cykelfrämjandets

ordförande Lars Strömgren förändringen så här:

– Även om lagen är ett steg i rätt riktning, så får vi inte glömma

bort att cykelvägnätet på många ställen runt om i Sverige är

dåligt underhållet. Infrastrukturen för cyklisterna måste bli

bättre. Det kommer alltid att finnas de som föredrar cykelbanan.

Det måste byggas fler säkra och attraktiva cykelbanor.

8 Cykling nummer 3, 2018


NYHETER

Premiär för

gotländskt gruslopp

FOTO: LOVISA MOBERG

Den 15 september går startskottet för grusvägsloppet Gotland

Gravel. Loppet är ett alldeles nytt arrangemang som Ring murens

cykelklubb och cykelbutiken Bikeoholic står bakom.

– Jag har velat arrangera ett lopp länge, men kände att ett

traditionellt landsvägslopp på asfalt inte skulle vara särskilt

intressant. Dels för att det redan finns så många sådana, dels

för att ett gruslopp passar vår inriktning bättre, säger Jonas

Moberg som driver Bikeoholic.

Loppet är 64 kilometer långt, men eftersom det går på grusvägar

kommer det att kännas som ett dubbelt så långt asfaltslopp.

– Jag har kört banan och var 10-milatrött efter fyra mil, säger

Jonas och skrattar.

Är loppet ett sätt att sälja fler så kallade gravelbikes?

– Haha, nej det är en annan fin poäng med gruslopp, att det går

utmärkt att köra med mountainbike också. På så sätt får fler

chansen att delta.

Att ett gruslopp ”passar Bikeoholics inriktning bättre än ett

landsvägslopp”, som Jonas säger, har att göra med att han gillar

både snabba cyklar och naturupplevelser. Att kombinera de två

blir allt mer populärt även hos andra cyklister, märker han.

– Tack vare nya typer av väskor som går att hänga på en racercykel

kan du få med dig tillräckligt med packning för cykelturer över

flera dagar och kan uppleva cykling på ett nytt sätt, tror Jonas.

… och för ett i Dalsland

Nästa år kan du testa din uthållighet på grusväg även i Dalsland. Då arrangerar

nämligen Camp Dalsland ett 16 mil långt gruslopp.

Dalsland har fantastiska grusvägar som ofta går längs vackra sjösystem.

De är dessutom lågt trafikerade med utmanande höjdskillnader och därför

perfekta för gravel bikes. Det hävdar arrangören av ett kommande grusvägslopp,

Camp Dalsland.

– Vi har ett stort nät av vackra och välpreparerade grusvägar som egentligen

används alldeles för lite, säger Per Johnler, ordförande och verksamhetsansvarig

för Camp Dalsland.

Loppet kommer att köras i juni 2019 och deltagarantalet är maximerat

till 500. Den preliminära bansträckningen är cirka 16 mil med start och mål

i Bengtsfors.

– Banan blir utmanande och vi hoppas att både inbitna MTB- och racerentusiaster

kommer och testa denna nya disciplin inom cykelsporten, säger Per

Johnler.

FOTO: LOVISA MOBERG

Cykling nummer 3, 2018 9


PRYLNYTT

Thules nya

vätskeryggsäckar

håller dig om ryggen

Under Eurobike 2018 i Tyskland lanserade Thule en serie vätskeryggsäckar. De

kallas Thule Rail och finns i storlekarna fyra, åtta och tolv liter. Till skillnad från

de tidigare Vital-modellerna har de här säckarna även inbyggda ryggskydd, för de

vildaste skogstrollen.

www.thule.se

Ta en större

hund på släp

Med Croozers nya vagn Dog XL kan även stora pälsklingar följa med

på cykelturen. Vagnen har en innerhöjd på 77 centimeter och klarar

35 kilos last. En särskilt smart detalj är att insteget för hunden är

lågt – bara 14 centimeter ovan marken.

www.croozer.com

Elracer från

Cannondale

När snabbt inte är tillräckligt snabbt, när uppförsmoten

motar lusten och när det konventionella

inte kittlar tillträckligt har Cannondale

ett förslag: Synapse Neo 1. Det

är en landsvägscykel kryddad med en

elmotor från Bosch. Ramen är av

aluminium, men hjul och sadelstolpe

av kolfiber. Utrustningen

i övrigt håller toppklass och med

tanke på vad ”vanliga” elcyklar

kostar är faktiskt inte priset

på 6 000 Euro särskilt svårt att

smälta.

www.cannondale.com

10 Cykling nummer 3, 2018


PRYLNYTT

Ortlieb –

väska för elcyklar

Elcyklar är underbara när de rullar med välfyllt batteri. Fast just

batteriet är också en av dess stora nackdelar. Eftersom det är dyrt

lämnar du det ogärna på den parkerade cykeln. Men hur bära

med sig den tunga, otympliga tingesten? Ortlieb hävdar att de

har lösningen: en särskild cykelväska med ett vadderat fack för

just ett elcykelbatteri. Väskan är på sedvanligt Ortlieb-manér

synnerligen robust och vattentät.

Shimano vässar

klassledare

När Shimano utvecklar elcykel-systemet E8000 (för mountainbikecyklar)

och E6000 (för stads- och hybridcyklar) handlar nyheterna om enklare

hantering, högre prestanda och ett nättare format. De nya modellerna

heter E7000 respektive E6100.

Formatet hos båda motorerna har krympts, något som märks

särskilt hos E6100 där nu avståndet mellan vevarmarna – det så

kallade Q-värdet – motsvarar det hos en cykel utan elmotor.

E7000 har nya, större knappar för val av växel respektive assistansnivå

och en mindre display. E6100 har en något större variant,

men båda systemen känns flera snäpp modernare än föregångarna.

De torde också fungera bättre och kanske även stärka cykelkänslan,

som så lätt kan gå förlorad med blaffiga kontrollenheter, pilliga

knappar och surrande motorer.

Låsningsfria bromsar –

snart på en cykel nära dig

Effektiva bromsar kan förvisso rädda liv. Men de riskerar också att skada cyklisten.

Med ett låst hjul kan cykeln gå omkull eller rentav skicka cyklisten över styret

i en minst sagt obehaglig volt. Därför har tyska Brake Force One utvecklat

ett så kallat ABS-system för cykelbromsar. ABS har funnits länge hos bilar

och innebär att bromskraften minskas så fort hjulet låser sig, så att det

åter kan börja rulla och ge cyklisten en chans att bibehålla kontrollen.

Systemet ansluts till ett befintligt bromssystem och väntas bli

särskilt populärt på elcyklar, där den nödvändiga elförsörjningen

är enkel att ordna.

www.brakeforceone.de

Cykling nummer 3, 2018 11


UPPSALA

Ellinor Wik, trafikplanerare

och cykelstrateg och Maria

Gardfjell, kommunalråd (MP).

Så blev Uppsala årets cykelkommun

Efter ett målmedvetet arbete tog Uppsala i år första platsen

i Cykelfrämjandets Kommun velometer. Det innebär att

ingen annan kommun gör ett bättre jobb när det gäller att

öka cyklingen. TEXT: HENRIK RÅDMARK FOTO: JIM PETER

avet av cyklar framför centralstationen

vittnar om att Uppsala är en stad

där många cyklar. Skälen är flera, men

två av de viktigaste torde vara att en

ansenlig andel av befolkningen består av studenter

med begränsad ekonomi, och att stadens storlek

och dess (i huvudsak) platta topografi göra att det

mesta utan problem nås med cykel.

Men är Uppsala en cykelstad? Alltså en stad där

infrastruktur utvecklas med cykeln i första rummet.

Kommunalrådet Maria Gardfjell (MP) hävdar

det med bestämdhet. Och enligt Cykelfrämjandets

senaste undersökning av hur Sveriges kommuner

arbetar för ökad cykling, Kommunvelometern, har

hon tveklöst fog för sitt påstående. Faktum är att

Uppsala är den kommun som bättre än alla andra

driver utvecklingen för att fler ska börja cykla.

– Vi har arbetat under hela vår mandatperiod,

systematiskt och målmedvetet. Inte bara för att

få fler att cykla idag, utan för att få till en beständig

förändring av hur folk förflyttar sig, förklarar

Maria Gardfjell.

12 Cykling nummer 3, 2018


UPPSALA

57 PUNKTER FÖR ÖKAD CYKLING

När de rödgröna tog makten efter förra valet sjösattes

projektet som skulle kunna ha fått namnet

”Gör Uppsala till Sveriges bästa cykelstad idag och

i framtiden”. Ett program bestående av 57 punkter

formades och sedan dess har man arbetat för att

bocka av punkterna en efter en.

– Fast vi arbetar på många fronter samtidigt och

väldigt strukturerat, inom tre kategorier: Cykelsäkerhet,

framkomlighet och cykelkultur, berättar

Maria Gardfjell

Hon och Ellinor Wik, trafikplanerare och cykelstrateg,

tar oss med på en virtuell cykeltur genom

staden, för att visa förändringar som genomförts.

FYRA FILER BLEV TVÅ

Parkeringshusets exakta utformning och innehåll

är ännu inte klara. Men Maria Gardfjell säger att

det bland annat ska finnas låsbara skåp och möjligheter

att ladda batterier. Inte heller kostnaden

för en parkeringsplats, eller hur man ska ta betalt,

är bestämt.

När vi kommer fram till Strandbodgatan

blickar vi ut över en tvåfilig bilväg med en bred

cykelbana på ena sidan och en rejält tilltagen gångoch

cykelbana på den andra. Tidigare gick här fyra

bilkörfält. Två av dessa har alltså gjorts om för

att skapa bättre förutsättningar för cyklister och

gående.

Fast först understryker hon att något så enkelt som

cykelpumpar faktiskt har en dokumenterat positiv

effekt på cyklandet i staden. De har placerat ut

flera sådana på ”strategiska ställen”, det vill säga

vid stråk där många cyklister passerar.

– Vi har också tänkt särskilt på att placera pumpar

där många barn cyklar. Tidigare har man inte

tänkt så mycket på barnens cykling vid den här

typen av åtgärder. Det måste vi och andra jobba

mer med, slår Maria Gardfjell fast.

Det första stoppet på vår virtuella rundtur är

centralstationen. Där står snart ett parkeringshus

för cyklar klart, med plats för över 1 200

cyklar. Idén om ett sådant har funnits länge,

åtminstone sedan det nya resecentrum byggdes

i början av 2000-talet. Men bygget har skjutits

upp i flera omgångar. Till våren 2019 ska det nu

stå klart.

– Vi kommer också se till att det finns möjlighet

att parkera specialcyklar där, som lastcyklar och

trehjuliga cyklar, berättar Maria Gardfjell.

– Det är ett hett stråk ner mot resecentrum,

konstaterar Ellinor Wik – och tillägger att man

även skapat en växtzon där vatten samlas upp vid

kraftiga regn, och tas om hand på ett naturligt sätt.

Vattnet renas genom ett slags kolfilter innan det

rinner ut i Fyrisån.

– Vi tar emot många besökare från hela världen

som kommer för att titta på den här lösningen. Det

här kommer att bli en förebild för andra, tror Maria

Gardfjell.

På vår väg söderut stannar vi till vid cykelvårdsstationen

i Stadsträdgården. Det är en

mycket enkel historia som ger stadens cyklister

möjlighet att spola rent sin cykel med hjälp av en

högtryckstvätt. Det finns även möjlighet att torka

cykeln efteråt. Cykelvårdsstationen är ”extremt

populär bland MTB-cyklister”, säger Ellinor Wik.

Men även vardagscyklister använder den flitigt.

Självfallet tas avloppsvattnet om hand på ett miljömässigt

korrekt sätt, med rening innan det släpps

ut i avloppsnätet.

Cykling nummer 3, 2018 13


UPPSALA

Den vackra Fyrisån skapar förvisso mycket av

den fridfulla karaktär som präglar Uppsala. Men

den innebär också hinder. Därför har Uppsala

precis byggt en ny bro som underlättar för dem

som kommer västerifrån och ska ner till de centrala

delarna av staden. Den blir också en bra koppling

från de nya stadsdelarna Ulleråker och Rosendal,

påpekar Ellinor Wik.

– Bron har byggts delvis med hjälp av stadsmiljöpengar

och i samarbete med markägaren SLU.

15 KILOMETER SNABBCYKELLEDER

Den nya bron, som invigdes så sent som den fjärde

september, förbättrar givetvis framkomligheten

oerhört för dem som bor på ”fel” sida om ån. En

annan åtgärd som ska öka framkomligheten är

snabbcykelvägar, breda vägar med cykelöverfarter

där bilvägar korsas.

– Uppe på åsen har vi byggt en sådan snabbcykelled.

Den är inte bara bredare och därmed enklare

och säkrare att cykla snabbt på. Vi prioriterar den

också särskilt i fråga om underhåll och snöröjning.

Totalt finns cirka 15 kilometer snabbcykelleder

i Uppsala, fördelat på fyra stråk. Tack vare snöröjning

med hjälp av sopsaltning har mängden

cyklister ökat drastiskt, enligt Maria Gardfjell.

Tillbaka inne i de centrala delarna av Uppsala

pekar hon på flera gator där cyklar får köra på gator

som är enkelriktade för motorfordon. Genom att ta

bort bilparkeringar på ena sidan har man kunnat

etablera målade cykelfält där istället. Den övergripande

strategin är att bygga bilparkeringsgarage

i utkanten av stadsdelar och centrum, för att på så

sätt kunna ta bort p-platser i gatumiljön.

– Alla p-platser kan inte avvecklas, men vi måste

driva ett arbete som utvecklar gatumiljön till förmån

för ett levande stadsliv. Det är ett långsiktigt

arbete.

Långt ifrån allt cykelarbete i Uppsala handlar om

framkomlighet och infrastruktur. Ett område som

Maria Gardfjell och Ellinor Wik är särskilt stolta

över är trafiksäkerhet. Där har Uppsala använt lite

okonventionella metoder, bland annat teknik som

Virtual reality (VR). I en VR-film får tittaren följa en

kollision mellan en cykel och en bil från respektive

förares perspektiv. Det ger enligt Maria Gardfjell

ett bra grepp om hur man uppfattar situationer,

vad som är lätt att missa och hur fort det kan gå

att hamna i en olyckssituation om man inte är uppmärksam.

– Filmen är framför allt framtagen med tanke på

ungdomar som ännu inte har körkort men som rör

sig mycket i trafiken.

MEDBORGARE BJUDS IN

En annan okonventionell åtgärd går ut på att Uppsalabor

får skicka in uppmaningar till cyklister,

bilister och gående kopplade till specifika platser.

Det kan röra sig om enkla uppmaningar som ”Cykla

inte på trottoaren” eller ”Parkera inte bilen här”.

Budskapen trycks upp på stora dekaler som placeras

på gatan, på just de platser där de felaktiga

trafikbeteendena uppmärksammats av invånarna.

En genomtänkt och väl utbyggd cykelinfrastruktur

är en grundförutsättning för att få fler att

cykla. Men det räcker inte alltid. Människor måste

också vilja cykla exempelvis till och från arbetet.

Här spelar arbetsgivarna en viktig roll, framhåller

Maria Gardfjell. Dels genom att aktivt uppmuntra

medarbetarna att välja cykeln, dels genom att

14 Cykling nummer 3, 2018


UPPSALA

TIPS OCH RÅD FÖR CYKLANDE ARBETSPLATSER

Det finns många saker som gör det lättare att välja cykeln. Här är några bra tips:

• Se till att det finns bra regnskydd att låna till exempel regnponchos.

• Gör en rolig tävling där ni tillsammans sätter mål för hur många mil ni ska cykla

varje månad.

• Gör cykelrepresentationer med era kunder. Cykla till lunchrestaurangen eller visa

Uppsala från cykeln.

• Ordna med bra cykelservice för alla cyklande medarbetare.

• Ta fram reflexvästar med företagets logotype.

• Köp in en eller flera el-cyklar. Det kan vara steget som många vana bilåkare

behöver för att börja cykla mera.

Källa: Uppsala kommun

erbjuda sådant som cykelparkering, cykelpumpar,

tjänstecyklar och reparationsmöjligheter.

– Därför startade vi projektet Cykelvänlig arbetsplats.

Det är en slags tävling där den arbetsgivare

som lyckas få flest medarbetare att börja cykla får

en utmärkelse, berättar hon.

Initiativet har blivit allt mer populärt sedan

starten 2015. 2018 deltar inte mindre än 80 företag.

Med 57 punkter på programmet för ökad cykling

finns det naturligtvis avsevärt mer att titta på och

prata om när det gäller hur kommunen arbetar för

att få fler att cykla. Men tiden och utrymmet räcker

inte till. Ytterligare en punkt finns det dock plats

för. Maria Gardfjell:

– Vi har väldigt hög kompetens kring de här frågorna

själva. Det gör att vi kan köpa tjänster och

utredningar på ett kompetent sätt. Vi vet vad vill

undersöka och vi vet vad vi ska göra med resultaten

av undersökningarna.

Uppsalas arbete för att få fler att välja cykeln

gynnar inte bara kommunens egna invånare. Flera

av deras initiativ inte bara inspirerar andra kommuner,

utan används också som underlag. Bland

annat lyfter SKL (Sverige Kommuner och Landsting)

fram Uppsalas arbete med just Cykelvänlig

arbetsplats som ett exempel för andra att ta efter.

Maria Gardfjell och Ellinor Wik är nöjda med

vad de har åstadkommit hittills. Men de nöjer sig

inte. Arbetet har bara börjat och de säger att det

tar lång tid att ändra på en ordning som prioriterat

bilen under ett halvt sekel.

”ANDRA

KOMMUNER

KAN

FRAMFÖRALLT

LÄRA AV

UPPSALAS

UTHÅLLIGHET”

Erik Stigell på trafikkonsultföretaget

Trivector är en av dem som

sitter i Kommunvelometerns jury.

Så här motiverar han Uppsalas höga

poäng i bedömningen.

”Det viktigaste med Uppsala är att de

varit långsiktiga och systematiska och

samtidigt haft ett brett angreppssätt. De

började med en grundlig inventering av

problem i cykelnätet och tog reda på vad

uppsalacyklisterna önskade, tog fram en

målplan och en åtgärdsplan med ca 80

punkter som de sedan betat av metodiskt

under flera år med bred politisk uppslutning.

De har även jobbat brett med mobility

management lösningar för att får

nya grupper att cykla samt att få fler att

cykla på vintern samt med att testa nya

innovationer som förlåtande asfalt. Jag

tror dock att uthålligheten är nyckeln till

framgången.

Hur det märks i praktiken är svårare

att svara på eftersom jag inte cyklar i Uppsala,

kanske finns det någon cykelmätning

som ökat? Kvaliteten borde också ha ökat

men det vet jag inte så mycket om.

För att hålla ställningarna måste infrastrukturen

bli fortsatt bättre, de behöver

också arbeta med lite besvärliga frågor

där cyklisternas intresse krockar med

bilisters framkomlighet tex trafiksignalinställningar,

hastigheter i blandtrafik,

skolskjutsning med bil.

Andra kommuner kan framförallt lära

av Uppsalas uthållighet och systematiska

tillvägagångssätt. Många kommuner har

cykelplaner som aldrig blir genomförda

ens till hälften.”

Cykling nummer 3, 2018 15


NYHETER

Umeå lyfte cykling

med sommarfest

TEXT: JENNIE WADMAN

FOTO: STUDIEFRÄMJANDET

Det finns många sätt att jobba för ökad cykling. Att ordna

festligheter är ett av de trevligare. I Umeå arrangerade Cykelstaden

Umeå Den STORA Cykelfesten på national dagen.

Uppslutningen och responsen var över förväntan.

16 Cykling nummer 3, 2018


NYHETER

en STORA cykelfesten arrangerades

för första året och inleddes med en lång

cykelparad från stadsdelen Ålidhem ner

till centrala Umeå. Drygt 150 cyklister

med utsmyckade cyklar av alla de slag, från små

barncyklar till stora lådcyklar – och en velomobil

– deltog i paraden.

– Precis som Cykelfrämjandet vill vi påverka

beslutsfattare och tjänstepersoner att satsa helhjärtat

på cykling för att främja folkhälsa, bidra till en

positiv samhällsutveckling och verka för långsiktiga

lösningar på såväl lokala som globala utmaningar,

berättar Owen Laws från arrangören Cykelstaden

Umeå, Umeå Naturskyddsförenings cykelgrupp.

CYKELINFRASTRUKTUR – EN VALFRÅGA

Han berättar att arrangemanget sände ett tydligt

budskap om att satsningar på trygg, säker och effektiv

cykelinfrastruktur är en av de stora valfrågorna i

höst. Från scen framfördes musik, poesi och ambitiösa

cykelvisioner från såväl Cykelstaden Umeå som

samtliga politiska partier i kommunfullmäktige.

– När paraden vällde in i parken syntes det tydligt

att vi är många som cyklar i den här stan och att

vi som cyklar representerar samhällets alla skikt,

från nyanlända till verkställande direktör och att

det finns en uppsjö av olika fordon att cykla på.

Under festen ordnades en mängd aktiviteter

och framträdanden. Bland annat fick besökarna

testa elcyklar från IKEA, prata med det lokala

cykelåkeriet i Umeå, Movebybike, träffa Vän i

Umeå som lär nyanlända att cykla, låna en bok av

Umeå stadsbiblioteks cykelbibliotek, lyssna på författarna

till Calazos nya bok ”Umeå Friluftsguide”

som berättade om de bästa cykelutflykterna i

Umeå, köpa mat från Hoj-och-mat, Umeås lokala

veganska cykelcafé eller lära sig laga sin cykel hos

Cykeljuntan som ideellt hjälper folk med cykelmek.

– Vi ville sprida en glad stämning och inspirera

även de ”icke-invigda” till att cykla mer säger Owen.

– Genom att samarbeta med andra föreningar

och företag och arrangera cykelfesten i Vänortsparken,

som är en central park i Umeå, nådde vi

fler än de som redan cyklar till vardags.

BARN FICK DÖPA SINA CYKLAR

Dagen bjöd också på en hel del barnaktiviteter.

Bland annat genomförde Gimonäs CK ett cykeldop

där alla barn fick döpa sina cyklar i vatten, vilket

var mycket uppskattat.

– Vi ville visa cykling ur en positiv synvinkel; som

något för alla samtidigt som vi ville inspirera till att

få flera att känna glädje över cykling och få fler att

cykla, berättar Owen.

Cykelstaden Umeå räknade med att locka

50–100 deltagare till paraden och i bästa fall 500

besökare till själva festen i Vänortsparken. I själva

verket deltog nästan det dubbla i paraden och uppskattningsvis

uppåt 600 personer i parken.

I utvärderingen av arrangemanget framkom att

många tror att Cykelstaden Umeå är en kommunal

verksamhet och inte en del av Naturskyddsföreningen.

Det skrattar Owen gott åt.

– Umeå kommun har själva börjat använda

begreppet ”Cykelstaden Umeå” vilket bara är roligt.

Vi fungerar som remissinstans åt dem i frågor som

rör infrastruktur och cykling och har fått mycket

positiv respons från kommunen de senaste åren.

– Till exempel fick vi Umeå kommuns miljöpris

år 2017 för vårt ideella engagemang kring att göra

Umeå till Sveriges bästa cykelstad.

SAMARBETE NYCKEL TILL FRAMGÅNG

Den STORA Cykelfesten skapades i huvudsak av fyra

ideellt arbetande personer från Cykelstaden Umeå

samt tre volontärer i parken under Nationaldagen.

– Det är fantastiskt! Det första planeringsmötet

ägde rum så sent som den 19 april och beslut

att genomföra festen togs först vid månadsskiftet

april-maj bara en dryg månad före själva evenemanget,

säger Owen.

Trots att de var sent ute med ansökan om projektmedel

och bidrag fick de ihop 31 000 kronor

i externa medel samt 14 000 från Umeå Naturskyddsförening

vilket gjorde att de hade råd med

en ordentlig scen och gage till två band.

– Vi har också förstått värdet av samarbete med

andra organisationer och företag och fått ett fint

samarbete med exempelvis Umeå Scenteknik som

gav oss rabatt på scenhyra samt med alla medverkande

i Vänortsparken under dagen.

– Det är så häftigt att det går att gå från idé till

handling och skapa någonting av värde på kort tid

och med små medel säger Owen. Att det dessutom

går att göra det kring cykling är så härligt!

OWENS BÄSTA TIPS FÖR LYCKADE CYKELFESTER

Owen har några tips till andra som funderar på att arrangera ett liknande

evenemang för allmänheten.

• Engagera frivilliga. Se till att ha gott om volontärer under evenemanget.

• Ordning och reda. Utse ansvariga för olika delar av arrangemanget.

• Scenprogram! Sätt ihop ett bra program från scen som håller kvar folk i

parken och lockar dit nya.

• Moderatorn är viktig! Vår moderator från Studiefrämjandet gjorde ett

riktigt betydelsefullt jobb. Det är viktig med någon som är tydlig från scen.

Cykling nummer 3, 2018 17


HÖSTCYKLING

OM KATJA FËDEROVA AKA CYKELKATTEN

Katja Fëdorova, 32 år, cyklist, infrastrukturingenjör och frilansskribent

som bor i Västerås ihop med cyklande sambon Jonas och lilla sonen

Ivar. Cyklar på skoj och på allvar i alla väder och sprider cykelkärlek

och kunskap om cykel på bloggen cykelkatten.cc

Den vidunderliga

höstcyklingen

När hösten kryper närmare rullar många undan sina cyklar.

Gör inte det, uppmanar cykelbloggaren Katja Fëderova. Här

bjuder hon på åtskilliga anledningar till att växla upp och

styra ut i den höga, klara luften. TEXT OCH FOTO: KATJA FËDEROVA

et är den tiden på året igen. Dagarna

krymper; morgnarna och kvällarna

blir mörkare. Temperaturen sjunker

och regnet är inte längre ljummet och

snällt utan kallt och bestämt.

Men så händer något annat med världen runt

omkring oss som gör att det inte känns tråkigt.

Sakta målas naturen i gult, ockra, orange, vinrött.

Luften är klar och frisk. Älskade hösten är här,

en tid av glädje – över nystarterna för vissa, över

skördarna för andra – och över alla de underbara

turerna för oss som älskar att uppleva världen runt

omkring oss från sadeln.

För nog finns det många goda anledningar att

cykla på hösten.

VISUELL NJUTNING FRÅN SADELN

Till att börja med är det otroligt vackert. Med

start i den friska och soliga septembermånaden,

genom den färgstarka oktober och in i novembers

första mjuka snöfall är hösten en tid av ren visuell

njutning som bäst upplevs från sadeln oavsett var

i landet du bor. Cyklar du ofta nära naturen får du

följa med i de olika lövens förvandling.

Lyft blicken så är chansen stor att du upptäcker

rörelse på himlen under vissa dagar. Stanna till och

lyssna på höstens alla läten. Det är flyttfåglarna

som har påbörjat sin färd mot varmare klimat. Den

fågelintresserade upptäcker kanske till sin glädje

även några nya arter. En hel del fågelarter väljer att

övervintra i Sverige.

18 Cykling nummer 3, 2018


HÖSTCYKLING

Cykling nummer 3, 2018 19


HÖSTCYKLING

De tidiga solnedgångarna är också en stor

anledning att ta cykeln hem från jobbet. Hur ofta

hinner vi se de sena solnedgångarna från sadeln

sommartid? På hösten finns det alla möjligheter

att färdas hem i det gyllene skenet. Ta gärna med

dig kameran och föreviga ögonblicket.

RENA LYCKOPILLRET

Rent hälsomässigt finns bara fördelar med att fortsätta

röra på sig även när det blir kyligare ute. Man

fortsätter att underhålla kroppens goda fysiska och

psykiska funktioner. Att cykla till och från jobbet

istället för att trängas med andra på en överfylld

buss eller tunnelbana är en av de billigaste försäkringarna

mot allehanda infektioner.

Ser du till att förlägga i alla fall några av veckans

cykelturer till dagtid så exponeras du fortsatt för

dagsljus. Det bidrar till bildningen av signalsubstansen

serotonin i hjärncellerna. Bristen på

serotonin är en av de bidragande orsakerna till

årstidsbunden depression med bland annat tyngre

sinnesstämning, sämre aptit och oroligare sömn

som följd. Vistas du ute när det är ljust så hjälper

du till att upprätthålla de sunda nivåerna och blir

därmed en gladare individ.

Hösten är en fruktbar tid då även den hungriga

cyklisten kan hitta en del nyttig och smarrig energi

i skogen. Det är gott om fallfrukt och bär – en garanterad

succé inte minst bland barnen. Den som har

mer tid och tålamod får med sig hem en påse full

med svamp eller bär från skogen en cykelrunda bort.

Ha inte bråttom när du cyklar på hösten. Stanna

upp, ta fram termosen och njut av en meditativ

stund ensam eller med ditt sällskap.

TRE CYKLISTER OM SIN FAVORITHÖSTRUNDA

FOTO: OLIVIA LINDFORS

FOTO: PRIVAT

FOTO: ANTON ROSENBLAD

Ida Erngren, 28 år, Uppsala, landslagscyklist

med ett gäng SM- och andra vinster i bagaget

Johan Lindkvist, 43 år, Västerås, allväderscyklist,

tvåbarnspappa och cykelbloggare

Alva Lindfors, 18 år, Skara, studerande

cykelgymnasiet

Som tävlingscyklist med fokus på race

sommartid så handlar hösten för mig om att

cykla för att jag älskar att just bara cykla. Jag

släpper prestationen och bara njuter under

vägen, upptäcker nya vägar, hittar de bästa

fikaställen och cyklar med mitt favoritsällskap.

Jag vilar från landsvägen och tråcklar mig

istället fram på små skogsvägar på min

cykelcross. Jag cyklar gärna ”vilse”! Höstens

väder är nyckfullt men det tycker jag hör

årstiden till. Mig gör det inget – det är en del

av upplevelsen.

Min favorithöstrunda måste vara vägen till

jobbet. Det är oktober och solen har precis

gått upp. Jag passerar två åsar på vägen

till jobbet. När jag har lämnat den första

åsens roliga stigar möter jag morgonens

första solstrålar på nästa ås, varifrån jag ser

åkrarna och flygplatsen. Luften är frisk och

det bara jag och min cykel. Där och då blir

jag nästan lite religös och lider med alla som

väljer att inte uppleva det genom att lämna

cykeln hemma.

Min favorithöstrunda är när eftermiddagen

är solig och det är runt tio grader varmt.

Luften känns klar och löven skiftar i olika

färger. De turerna blir verkligen som terapi

för mig i vardagen!

20 Cykling nummer 3, 2018


VÄLJ RÄTT UTRUSTNING

FÖR HÖSTCYKLINGEN

HÖSTCYKLING

För att höstcyklingen ska bli så

säker och trivsam som möjligt är det

bra att anpassa både utrustningen

och inställningen. Vi börjar med det

allra viktigaste – trafiksäkerheten.

LAMPOR OCH REFLEXER

De flesta stadscyklister vet att man måste ha

belysning både framtill och baktill och reflexer

likaså, plus i ekrarna. Det finns en anledning till

varför avsaknaden av dessa detaljer kan ge böter

vid en poliskontroll. Syns man inte ordentligt så

utgör man en fara både för sig själv och för sina

medtrafikanter. Är du osäker på utformningen?

Besök Transportstyrelsens sida med trafikregler

för cyklar.

Även om du allt som oftast cyklar på landsväg

eller i skogen gör du rätt i att utrusta din sportcykel

på samma sätt som du utrustar sin stadscykel.

Transportstyrelsens regler är nämligen lika för alla

cykeltyper. Och nog vill du vara säker även när du

transporterar dig till och från träningen?

REFLEXVÄST

Även själva ryttaren gör klokt i att klä sig för största

möjliga synlighet i trafiken. En reflexväst som gör

ett bra jobb. Idag finns det ett bra utbud av kvalitativa

reflexvästar i de flesta cykelaffärer. Köp

på dig ett par och tvätta dem gärna för hand med

lite tvål och varmt vatten så håller sig reflexerna

fräscha längre.

BELYSNING PÅ CYKEL OCH DIG SJÄLV

Cyklar man av någon anledning i mörkret hela

turen eller en del av den så kan det vara smart att

inte bara synas bra utan att även se bra. Satsa på

två riktigt bra pannlampor varav du monterar den

med störst ljusspridning på styret och den andra på

hjälmen. Visst är det lyxigt att se ordentligt? Tänk

dock på att dels köpa lampor med enbart fast (inte

blinkande) sken och dels på att blända av när du

möter bilister och övriga medtrafikanter.

KLÄDER EFTER VÄDER

En av de vanligaste anledningarna till att en del

låter höstrusket vinna över cykellängtan är att

man är rädd för att frysa. Men klär man sig rätt

blir höstcyklingen en behaglig upplevelse. Tänk

lager-på-lager-principen, använd med fördel de

friluftsplaggen du redan har hemma och botanisera

gärna bland köp- och säljgrupperna på nätet.

Själva motionen bidrar också till att man blir varm

så starta hellre turen ”underklädd” än överklädd.

På överkroppen är ett mjukt underställ med

korta eller långa ärmar ett måste-plagg i varje

all väderscyklists garderob. Ovanpå understället

räcker det oftast med en kortärmad eller en långärmad

funktions- eller cykeltröja. Vid mycket kallare

grader kan man komplettera med det tredje

lagret som kan utgöras av en tjockare långärmad

funktions- eller cykeltröja. En vindväst eller en

lättare vind- eller regnjacka är bra att ha med sig

och ta fram vid behov. På underkroppen passar

ett par långa tights perfekt. En vindtät ”Gundekalsong”

under tightsen är ett hett tips för de första

frostbitna turerna.

Huvud, händer och fötter fryser de flesta om

mer eller mindre. Skaffa därför en tunn hjälmmössa,

en skön ”buff” att skydda halsen med, ett

par handskar med löstagbart foder och ett par

skoöverdrag. Ett par varmare sockor i de rymliga

skorna håller fötterna varma.

GE CYKELN KÄRLEK

Hösten upplevs bäst från en säker och servad cykel.

Även om det är bra att hålla cykeln ren och fin året

om så är det extra viktigt att göra det så här års då

leran och gruset sliter extra på kassetten, kedjan

och de andra cykeldelarna. Ta dig därför tid att

tvätta cykeln och smörj in kedjan efter varje tur.

Saknar cykeln skärmar är det hög tid att montera

dit dem. Och utrustar du cykeln med lite grövre

däck så kommer du ännu närmare de lite hemliga

naturplatserna. Ta gärna hjälp av en lokal cykelmekaniker

för att ge din cykel just den extra kärleken

som behövs för att cykla in den gyllene årstiden på

ett säkert och behagligt sätt.

Cykling nummer 3, 2018 21


HÖSTCYKLING

HÖSTMINNEN

FRÅN SADELN

CECILE EVERETT, SOLNA

”För en tid sedan arbetade jag på andra

sidan staden. Jag cyklade en sträcka på

sju kilometer där början av färden trängdes

cyklisterna på smala cykelbanor och

snirklade mellan bilarna som var parkerade

på cykelfälten. Efter Fridhemsplan

och efter korsningen som var utformad

som ”oj vad ska vi göra av cyklisterna”, där

släppte det.

Cykelbanan blev bred, så bred att det

gick att cykla om andra långsamma cyklister.

Vid nästa korsning övergick cykelbanan

till Västerbron. Det är den höga bron

som binder samman två av stadens öar.

Gångtrafikanternas utrymme var så smal

att de lätt vinglade ut i cykelbanan. Cyklisternas

var bredare och de kunde cykla

om varandra. Bilisternas var bredast, de

körde fort.

Men till skillnad från bilisterna kunde

cyklisterna och gångtrafikanterna stanna

högst upp på bron och se hur hösten hade

fått fritt utrymme att använda sin färgpalett

av sprakande gult och rött. De kunde

se långt ut över fjärden, se solen gå upp

ner i ett rosa skimmer. Och lite senare

kunde de stanna upp och njuta av den

stora runda fullmånen.

För så kan cyklister göra.

Färden till arbetet gick vidare, ner till

vattnet och längst med Tantolunden. Vid

badstranden plaskade hundarna när de

överlyckliga kastade sig i det kalla vattnet.

Vattnet som glittrade och solen som

värmde ansiktet. Vid arbetsdagens slut

gick turen först ut till Långholmen. Där

kluckade vågorna mot bryggan. Här var

det stilla trots rusningstrafiken ovanför.

Det rörde inte cyklisterna i ryggen. De

fastnar inte i bilköer.”

22 Cykling nummer 3, 2018


HÖSTCYKLING

JEROEN WOLFERS, STOCKHOLM

”Ibland är höstcyklingen magisk – klart

väder, vackra färger och en härlig frisk

doft. Den här morgonen för ett par år

sedan var inte sådan, utan mer en vanlig,

halvmörk höstdag med tung fukt, dis

och ett par ynkliga plusgrader. Halt på

cykelbanan? Ja, kanske. Bäst att ta det

försiktigt. Lampa på!

På cykelbanorna på väg in till stan från

Stockholms södra förorter var det tomt

på cyklister, förutom jag själv. Men det

var inget konstigt – i oktober har de flesta

ställt undan cykeln i väntan på vår och

värme.

Döm om min förvåning när jag blev

ikappcyklad av inte bara en, utan två

cyklister några kilometer senare. Vid rödljuset

på stadsgränsen räknar jag till tolv

tappra cykelkollegor – nytt höstrekord!

– Cyklat länge? frågar jag mannen

bredvid mig i kön i ett plötsligt anfall av

nyfikenhet.

– Började i våras och vill inte sluta, ler

mannen stort. Jag sparar 20 minuter

varje väg mot att ta bilen och kommer

fram pigg. Älskar det här, fortsätter han

innan det blir grönt och han drar ifrån mig

vidare in mot stan.

Sedan den dagen har det varit fler och

fler cyklister vid rödljuset, året runt, regn

eller snö. Men den där höstdagen 2015

eller 2016 minns jag som dagen då det

började.

Kommer du att fortsätta cykla i höst?

Jeroen Wolfers driver cyklistbloggen.se

tillsammans med Christian Gillinger.

JAKOB FORSSMED, NACKA

”Visst är hösten en fantastisk månad för

cykling. Hög luft, årstidsväxlingen och

under tidig höst fortfarande torrt och

fint på vägarna för landsvägscykeln, och

vackert i skogen för skogsstig.

Men låt oss också vara ärliga: det är

också tiden då många av oss går från att

vara somriga rekreationscyklister till att

bli höstliga cykelpendlare.

Tiden då vardagens cykelverklighet

kommer ikapp oss: vi kan inte längre välja

enbart uppehållsdagar att cykla på, inte

längre välja bort uselt underhållna cykelvägar

eller riskfyllda, hårt trafikerade

vägar, om vi vill komma fram till jobbet

i tid.

Kvällsmörkret kommer också snabbt,

likaså vätan och den kalla råa luften. (Och

det tycks alltid vara lite mörkare och råare

i de kommuner som inte prioriterar cyklisternas

framkomlighet eller säkerhet.)

Nog är vi många som ibland när vi

ska cykla hem från en hård arbetsdag i

det kalla regnet och den orimligt hårda

motvinden som funderar på om benen

kommer bära. Jag försöker då tänka att

det är cykeln som bär mig. Ibland hjälper

det lite.

Men mitt i dessa stunder kan det

underbara hända, som bara inträffar på en

cykel. Du får sällskap. Den tysta samhörigheten.

Gemenskapen som kommer av

att under en kvart eller så dela samma öde.

Det hände mig sent i september förra

året en av alla dessa sena jobbkvällar med

hårt skuggbudgetarbete. Jag skrev såhär

efteråt: ’Lycka är att ordlöst växeldra med

okänd medcyklist på jobbtrött hemväg’.

LORENTZ TOVATT, STOCKHOLM

”Mitt bästa höstcykelminne är faktiskt när

jag var med i cykelparaden ’Bike in tweed’,

ett flera mil långt ’cykellopp’ som egentligen

bara går ut på att cykla runt och visa

upp sig. De som deltar plockar fram sina

gamla fina cyklar och klär upp sig fint och

prydligt.

Man möts på förmiddagen och mitt

i loppet blir det en stor picknick med

lemonad och medhavda mackor. Sedan

fortsätter loppet och rundas av på sen

eftermiddag med en Gin och tonic. Två

saker gör att jag verkligen gillar att delta

i bike in tweed. Det första handlar om att

jag tycker cykling ska vara något som man

verkligen njuter av.

Jag brukar kalla mig själv för en flanörcyklist.

Det innebär att jag gillar att sitta

upprätt, cykla i rimlig takt och dessutom

vara stilig. Cykling är inte bara ett färdmedel,

inte bara ett sätt att ta sig från punkt

A till B. Det är mycket mer än så. Det är ett

sätt att upptäcka en stad, en vacker landsväg

och det är en härlig sysselsättning för

din kropp. Allt detta manifesteras genom

detta cykellopp.

Det andra orsaken till att detta minne

är fint för mig är alla de glada ansikten

man passerar. Trafikmiljöer är ju inte

alltid jättetrevliga, människor är kanske

stressade och många trafikantgrupper

konkurrerar om utrymme och framfart.

Men när folk såg 300 gammeldags välklädda

cyklister glida förbi så stannade de

upp en stund, tittade först förundrat och

log därefter över spektaklet. Det bjuder

jag mer än gärna på!”

Cykling nummer 3, 2018 FOTO: CHRISTIAN GILLINGER 23


REPORTAGE

Här föddes

den bilfria

staden

Colombias huvudstad Bogotá är ett

myller av bilar, motorcyklar och

lastbilar. Men varje söndag tystnar

staden något. Går ner i varv och

släpper fram människorna, när gator

stängs av för biltrafik och cyklister

och flanörer tar över. Så har det sett

ut i snart 45 år.

TEXT: HENRIK RÅDMARK

lötsligt kom de så nära staden. Myllret,

människorna, byggnaderna, livet. Det

hade inte varit möjligt tidigare under

veckan, då larmet, dammet och bullret

från bilar dominerade miljön här i Bogotá. Men

just idag hände det. Knappt några bilar syntes till.

Istället fylldes gatorna av cyklister, flanörer och

inlinesåkare.

Det var en sällsam upplevelse, berättar Belina

Åhl-Larsson, mamman i familjen från landsbygden

utanför Falkenberg, som besökte Colombias

huvudstad i december.

Att det hände just den söndagen då de besökte

Bogotá var ingen slump. Och definitivt inget unikt.

Faktum är att det är något som har skett varje söndag

sedan 1976. Det kallas Ciclovia de Bogotá och

25


REPORTAGE

innebär att motorfordon förbjuds på många av

stadens gator mellan klockan 7 och 14, till förmån

för cyklister och fotgängare.

Belinda beskriver det som en smått surrealistisk

situation. Att kunna cykla tryggt och utan trängsel

på gatorna i en så enorm stad som Bogotá, som har

nästan lika många invånare som Sverige. I synnerhet

att hennes sjuårige son, som nyss lärt sig cykla,

kunde följa med i den miljön var en stark upplevelse.

Men alla gator stängs inte av. Totalt rör det sig

om en sträcka på cirka tolv mil, så det finns gott

om bilfritt utrymme att röra sig på.

– Vi gav oss ut på förmiddagen och cyklade nog

ett par mil. Stämningen var nästan lite sömnig. Det

var ungefär som att cykla hos oss på landet utanför

Falkenberg, berättar Belinda och skrattar.

Men ”sömnigt” ska nog förstås i förhållande till

hur det brukar vara. Det var mycket folk i rörelse.

Människor kan knappt röra sig till fots i staden

annars, varför de passar på under söndagarna då

biltrafiken är i det närmaste avstängd.

– Det var absolut ett slags myller, men i ett betydligt

lägre tempo än man tänker sig i en storstad.

Ciclovia de Bogotá har alltså funnits i över 40

år och inspirerat många andra städer till liknande

initiativ. Arrangemanget innebär inte bara att

gator stängs av för biltrafik. Överallt finns också

personal, ”Bikewatch”, som ser till att motorfordon

inte kör in på avstängda gator och kanske framför

allt hjälper människor att hitta rätt.

– Av det vi såg förstod vi att det måste vara ett

resurskrävande arrangemang. Det är nog inte så

26 Cykling nummer 3, 2018


REPORTAGE

HALLÅ DÄR,

DANIEL HELLDÉN (MP),

TRAFIKBORGARRÅD I

STOCKHOLM

När får vi en Ciclovia de Stockholm?

– Vi har ju I stan utan min bil en gång om

året. Det har varit mycket arbete med att

få till den. Men det är ju förstås långt ifrån

det som finns i Bogota.

– Men istället för att skapa en bilfri dag i

veckan försöker vi ställa om stan så att cykling

är prioriterat varje dag året om.

– Vi jobbar exempelvis med våra sommargågator,

där bilar i princip inte alls kör. De

gatorna har vi under en tredjedel av året och

vi tänker skapa ännu fler sådana.

– Vi har också infört att man får cykla

på gator mot enkelriktning som gäller för

motorfordon. Bilarna finns ju förstås där,

men vi tittar på en lösning där man delar

av gatan på mitten, så att cyklar får halva

gatuutrymmet för sig.

I STAN UTAN MIN BIL

I stan utan min bil är en av aktiviteterna

som Stockholms stad arrangerar under den

Europeiska trafikantveckan som pågår mellan

16–22 september. Då bjuds alla stockholmare

in till ett bilfritt område kring Stockholms city,

Gamla stan och Bibliotekstan.

enkelt att ordna som det kan verka vid första tanken,

säger Belinda.

Både hon och hennes man slogs av att det vi

tycker är nytänkande och kanske till och med smått

revolutionerande – att stänga av en stad för biltrafik

– är något man gjort i Bogotá under nästan två

generationer och därmed knappast ”nytänkande”.

Det startade redan 1974 då en cykelaktivist

drog igång rörelsen som skulle bli Ciclovia

de Bogotá. Det skedde bara två år senare, tack

vare stadens dåvarande borgmästare Luis Prieto

Ocampo. Fast länge handlade det om ett mindre

arrangemang, åtminstone jämfört med dagens

omfattning. Fram till slutet av 1990-talet var

drygt en mil gator avstängda och arrangemanget

hade strax under 150 000 deltagare. I början av

2000-talet utökades antalet gator till nuvarande

sträckor. Man räknar med att över 1,5 miljoner

människor nu ger sig ut i den nästan bilfria åttamiljonersstaden

på söndagarna.

För att klara av arrangemanget har staden inrättat

en organisation som kan driva det, se till att

organisera frivilliga, ta hand om skyltning, bedriva

marknadsföring etcetera.

För Belinda och hennes familj var Ciclovia en

unik, behaglig och njutbar upplevelse. Men för

många Bogotá-bor är det mer än så. Undersökningar

har visat att människor som bor i närheten

promenerar mer. Uppenbarligen ser de styrande

kraften i detta ur ett folkhälsoperspektiv. Sedan

2007 är Ciclovia en del av Colombias nationella

hälsoprogram.

Cykling nummer 3, 2018 27


NYHETER

Local hero

På en sidogata på Södermalm i Stockholm ligger en av Sveriges

mest lokala cykeltillverkare, And the revolution. Mannen

bakom verksamheten vill samtidigt förändra cykelbranschen

och få fler människor att upptäcka glädjen i cykling.

TEXT OCH FOTO: HENRIK RÅDMARK

ykling ska först och främst vara glädje.

Nyttan kommer liksom på köpet. Så

resonerar Tobias Adolfsson, kraften

bakom cykelbutiken And the revolution

(ATR) i Stockholm. Eller rättare sagt på Södermalm

i Stockholm – det finns en poäng i att vara specifik

när det gäller geografin. En annan av hans käpphästar

är nämligen att cykelbutiker ska finnas nära

sina kunder.

– Det var på sätt och vis grunden i idén till det

här, säger han. Vi sitter på en träpall utanför butiken

och när en man stannar intill och frågar om

lastcykeln som står vid entrén, reser sig Tobias och

försvinner ur vårt samtal.

HELA LIVET I CYKELBRANSCHEN

Lastcyklar är förvisso inte And the revolutions

huvudtema. Istället handlar det om deras egna

cyklar som de kallar Town, Road och Easy Road.

Fast Tobias kallar de tre varianterna för plattformar.

Hur den färdiga cykeln ser ut beror på

hur kunden vill ha den; med eller utan stänkskärmar,

pakethållare, stöd, rakt eller svängt styre

etcetera.

Just egen tillverkning är något centralt för

Tobias. Han har arbetat med cykel i princip hela sitt

liv sedan 19 års ålder och sett hur cykelbranschen

fungerar. Eller hur den inte riktigt fungerar, berättar

han när mannen rullat iväg på en provtur med

lastcykeln.

– Tillverkarna är för långt från kunderna. De vet

inte vad kunderna behöver, vad de vill, vilka de är.

Och cykelbutikerna har så små marginaler och är så

pressade av sina leverantörer att de inte kan ge den

service och den uppmärksamhet som kunderna

behöver för att kunna göra ett bra cykelköp.

– Resultatet blir inte sällan att man köper en

cykel som inte riktigt passar ens behov och intresse,

vilket i sin tur leder till att den används mindre.

Och det är egentligen detta allt handlar om för

Tobias: att få fler att cykla. För att det är roligt, för

att det är praktiskt och för att det är nyttigt.

Butiken har funnits sedan 2013. Dessförinnan

drev Tobias en distributör av cykelprodukter. Men

rollen som butiksinnehavare var inte ny för honom

i och med öppningen av ATR. Mellan 1995 och 2000

drev han MTB-butiken Bike i Umeå.

– Vi sålde flest Kona-cyklar i hela Sverige under en

28 Cykling nummer 3, 2018


NYHETER

period, 1998 till 1999, säger Tobias och ler åt minnet.

Parallellt med butiksjobbet i Umeå jobbade han

som cykelbud och när tanken på att börja tillverka

egna cyklar formades 2010 hade han samlat på sig

en gedigen erfarenhet av cykling ur alla möjliga

aspekter. Han visste nu precis hur de egna cyklarna

skulle se ut, hur de skulle kännas och upplevas.

– Beroende på vilka vinklar du väljer i ramen får

den olika egenskaper. Våra cyklar är åt det kvicka,

pigga hållet snarare än det avslappnade och tillbakalutade.

Det ska vara roligt att cykla, säger han.

SKRÄDDARSYTT FÖR

MAXIMAL GLÄDJE

Butiken på Åsögatan i Stockholm liknar ingen

annan. Det finns exempelvis fler nakna ramar här

än färdiga cyklar. Varje cykel byggs efter kundens

önskemål. Därför är ingen cykel från ATR den andra

riktigt lik. Tobias tror nämligen inte på att one size

fits all. Behoven hos kunderna ser ofta olika ut och

tycke och smak varierar i ännu högre grad.

Han tror inte heller på storskalig drift. När ATR

växer, för det är avsikten, kommer det att ske utan

att tappa den lokala produktionen lovar Tobias.

Och då handlar det inte bara om lokalt som ”inom

stadsgränser”, utan snarare om ”inom stadsdelar”.

I vart fall i större städer.

– Om vi öppnar en butik i exempelvis Vasastan

här i Stockholm ska cyklarna som säljs där också

byggas där, för att kunderna finns där, säger Tobias.

”Om vi öppnar en butik i Vasastan

här i Stockholm ska cyklarna som

säljs där också byggas där, för att

kunderna finns där.”

Det finns faktiskt redan idag konkreta planer på

expansion. Tobias vill inte avslöja särskilt mycket,

men siktet är ställt betydligt högre än Stockholm

och Sverige. Konceptet skulle absolut fungera även

i andra länder, säger han.

– Vi kommer att delge våra planer i höst i samband

med en crowd funding-kampanj, där vi bjuder

in våra kunder att vara med på vår resa.

Cykling nummer 3, 2018 29


NYHETER

Lastlust

I en gammal bilverkstad på söder i Stockholm hänger

lastcykelramar i långa rader. Färdigmonterade cyklar upptar

stora delar av golvet och vid ett litet skrivbord sitter en

man vid en skärm och skissar på en cykel. Han heter Simon

Bouloussaa och driver Sveriges enda lastcykeltillverkare.

TEXT OCH FOTO: HENRIK RÅDMARK

annen närmar sig paret som

går och drar en dubbelbarnvagn.

Han har en bild med

sig. Den föreställer en holländsk

lastcykel.

– Ursäkta, får jag fråga en sak, säger han

och håller upp bilden.

– Skulle ni kunna tänka er att använda

en sådan här att köra era barn i?

Snart går han till en förskola i närheten

och ställer samma fråga till föräldrar som

precis har hämtat sina barn. Svaren han

får spretar. För farligt, säger någon. Det ser

tungt och klumpigt ut, svarar en annan. Då

och då reagerar någon med ett leende och

frågar var man kan köpa en så smart cykel.

AMSTERDAM-VÄNNER

ÖVERTALADE HONOM

Mannen heter Simon Bouloussaa och

driver Cykelfabriken sedan 2009. Efter

att ha gått runt på Södermalm och visat

fotografier av holländska lastcyklar för

småbarnsföräldrar visste han tämligen

väl hur utmaningen såg ut. Den skulle bli

tuff, men inte omöjlig.

– Jag hade blivit uppsagd från Ericsson

och precis varit nere hos vänner i Amsterdam,

där jag tidigare bodde under flera år.

De blev förvånade när jag berättade att det

inte finns några lastcyklar i Stockholm och

Sverige, och sa att ”det måste du ändra på”,

berättar han.

Han var skeptisk eftersom han helt

saknade cykelbakgrund. Men efter några

kontakter med holländska De Fietsfabriek

bestämde han sig för att försöka. Svenska

De Fietsfabriek slog upp portarna 2010,

några kvarter från den plats där butiken

nu ligger.

– Jag gjorde namnbytet till Cykelfabriken

några år senare för att det stämmer

bättre med vad jag gör, tillverkar och säljer

cyklar för svenska förhållanden, till

svenska kunder, förklarar Simon.

Idag finns tre tvåhjuliga lastcykelmodeller

i sortimentet – kort, lång och jättelång

– och ett par trehjuliga modeller. Dessutom

några vanliga cyklar och också lådcyklar för

barn. Simon är ingenjör i grunden och kanske

är det därför han ständigt skissar på nya

modeller, och på förbättringar av befintliga.

Precis som Tobias Adolfsson på ATR

några kvarter bort tycker Simon att närheten

till kunderna är viktig. Det har absolut

varit avgörande för honom med tanke på

att han inte hade någon tidigare erfarenhet

av eller kunskap om cykeltillverkning.

– Jag har frågat mycket och tittar på hur

folk använder sina cyklar.

SVETSKUNNIG

Något han noterade tidigt var att många

använder sportcyklar i sin vardagscykling.

Med framåtlutad ställning och en

förhållandevis hög cykel får du svårt att

cykla säkert i stan, menar Simon. Därför

är han en stark förespråkare för cyklar där

man sitter upprätt och enkelt når ner till

marken med foten när vid stillastående.

– Och om du cyklar i stan med en starkt

framåtlutad ställning får du mycket sämre

överblick av omgivningen. Du lär också få

ont i ryggen ganska fort.

Simon konstruerar ramarna själv, men

låter en fabrik svetsa ihop dem. Däremot

har han fått hjälp med att lära sig svetsa

av den holländska delen av De Fietsfabriek.

Svetskunskapen behöver han alltså inte för

själva tillverkningen. Däremot testar han

gärna nya konstruktioner och idéer genom

att själv svetsa ihop en ram.

Skärmen på hans skrivbord visar

den senaste modellen, en lätt lastcykel i

aluminium – alla cykelmodeller han har

konstruerat hittills har stålramar. Den

nya lastcykeln liknar Larry vs Harry Bullitt,

men är långt ifrån någon kopia. För

säkerhets skull skickade faktiskt Simon

en bild av cykeln till Hans Bullitt Fogh, en

av Bullitt-skaparna, för att försäkra sig om

att det var ok att han gick vidare med sin

nya modell.

Butiken snedstreck verkstaden är

inrymd i en gammal bilverkstad. Här

finns mängder av ramar och cykeldelar

som ännu inte monterats ihop. Efterfrågan

på lastcyklar har växt lavinartat sedan

Simon vandrade omkring på stan i färd

med att göra sin marknadsundersökning.

Då var frågan snarast ”vad ska man ha den

till?”.

– Nu frågar folk istället hur många barn

som ryms i lådan. Och efterfrågan på cyklar,

både vanliga och lastcyklar, kommer

att fortsätta öka. Det är det enda rimliga

sättet att transportera sig och sina barn i

stan, säger Simon.

Cykling nummer 3, 2018 31


NYHETER MEDLEMMEN

ex mil på cykel är för mycket.

Det skulle kroppen aldrig

hålla för. Men det måste finnas

en annan lösning än bil.

Så resonerade Eric Zinn när han och

frun flyttade till Ytterby strax utanför

Göteborg. Arbetsplatsen låg då

som nu i Gårda, centralt i staden.

– Vi hade ganska svag ekonomi

och det var ett skäl till att jag inte

ville använda bilen. Men framför allt

har jag ett starkt hållbarhetsintresse,

säger Eric som idag är hållbarhetschef

på Göteborg Energi.

Lösningen på pendelresorna blev

ändå en cykel. Men en högst okonventionell

sådan, en velomobil. Det

rödsvarta fordonet har tre hjul men

påminner till formen mer om en

flygplanskropp eller ett höghastighetståg

än en cykel.

– Med velomobilen klarar jag pendelresorna

på betydligt kortare tid än

med en vanlig cykel, och det är inte

heller lika fysiskt krävande, förklarar

Eric.

Idag är privatekonomin inte

längre den flaskhals som den var

2015, då hann fann velomobilen som

lösning på jobbpendlingen. Dessutom

har Eric hittat ett sätt att inte

bara finansiera sitt fordon – som kostade

80 000 kronor – utan också en

möjlighet att bygga ett företag runt

velomobiler.

– Tågoperatören MTR Express

har som du ser köpt reklamplats på

min cykel. Och i Stockholm finns idag

ytterligare en velomobil klädd i dekor

med mat.se som avsändare.

Båda cyklarna är tack vare annonsaffären

betalda, och nu siktar Eric på

att etablera en cykeltaxirörelse.

Men det är knappast entreprenören

i Eric som driver honom. Efter

bara ett kort samtal står det alldeles

klart att det handlar om en strävan

att hitta miljömässigt hållbara sätt

att transportera sig. Dels för egen

del och dels för att kunna visa andra

vilka möjligheter som finns. Däremot

tror han inte att velomobiler är något

för alla.

– Inte idag. Om du kör en velomobil

idag bryter du mot etablerade

normer om hur man transporterar

sig och hur en cykel ser ut. Det gör

att du måste vara beredd på att visa,

förklara och kanske försvara ditt val

av transportmedel, säger Eric.

Själva cyklingen är också fundamentalt

annorlunda jämfört med en

tvåhjulig cykel. Jag får provrulla Erics

röda vidunder och noterade då två

saker. Dels är det trångt i plastkåpan

som utgör velomobilens kaross. Dels

är svängradien högst begränsad.

Men framför allt fick jag bekräftat

att det torde vara tämligen enkelt att

hålla hög fart, åtminstone på plan

mark.

– Om jag cyklar bekvämt håller jag

ungefär 35 kilometer i timmen utan

problem, och om jag träningscyklar

– men utan att ta ut mig helt – ligger

jag på 45 kilometer i timmen, förklarar

Eric, som oftast ligger i det övre

hastighetsregistret.

Velomobilen är av tjeckisk tillverkning,

men konstruerad av en belgare

som numer bor i Sverige. Föraren

sitter på en bakåtlutad stol med heltäckande

ryggstöd och benen i princip

vågrätt fram mot pedalerna. Styrningen

sker medelst två spakar på var

sida om stolen, där också bromshandtag

och växelreglage sitter.

Varför är du medlem

i Cykelfrämjandet?

– Jag kände att jag vill vara med och

stötta en organisation som arbetar

med att påverka politiker, beslutsfattare

och andra i en riktning som

gynnar cyklingen. Men jag är inte en

särskilt aktiv medlem, säger han.

”Inte särskilt aktiv” säger han.

Kanske inte inom Cykelfrämjandets

ramar, men hans arbete med att föra

ut budskapet om alternativa sätt att

transportera sig gör honom till en

mer engagerad cykelröst än många

av oss.

32 Cykling nummer 3, 2018


MEDLEMMEN NYHETER

Velomobilkungen

från Ytterby

Den rödsvarta, förbisusande skepnaden har fått många göteborgare

att stanna upp. Föraren Eric Zinn har spontant förevisat den

oräkneliga gånger. Och han gör det gärna. Velomobilen öppnar

dörrar för honom som han gärna bjuder in andra genom.

TEXT OCH FOTO: HENRIK RÅDMARK

Cykling nummer 3, 2018 33


KULTUR

Pedal power

– träffsäker

cykelinspiration

Boken Pedal Power av

cykelentusiasten Anna

Hughes bjuder på en rejäl

dos cykellust genom 65

rappa personporträtt.

TEXT: HENRIK RÅDMARK

Pedal Power – inspirational stories

from the world of cycling

Författare: Anna Hughes

Format: Pocket

Språk: Engelska

Antal sidor: 256

Förlag: Summersdale

34 Cykling nummer 3, 2018


KULTUR

m du någon gång tvivlar på cykelns kraft

som fortskaffningsmedel, träningsredskap,

glädjespridare, samhällsförändrare,

klimaträddare finns det en bok som låter

dig få tillbaka tron, övertygelsen. Boken heter Pedal

Power och är en diger samling textporträtt av cyklister

som betytt och betyder mycket för cykelvärlden.

Här finns berättelser om män och kvinnor som

cyklat långt, cyklat snabb, cyklat till avlägsna

platser eller bara cyklat för att det är praktiskt,

hälsosamt och nödvändigt. Här finns berättelser

om män och kvinnor som vågade bryta normer i

cykelns barndom och därmed bidra till att lyfta

cykeln in i stadsrummet, på tävlingsarenor och i

hela samhället.

Läs om såväl välkända cykelprofiler som Eddie

Merckx och Chris Froome som mindre kända som

Alfonsina Strada – den första kvinnan att tävla i

Giro d’Italia och som på grund av sin cykling gick

under benämningen Djävulen i klänning i hembyn.

Eller Jenni Gwiazdowski som startade Londons

första cykelkök.

Totalt får läsaren bekanta sig med 65 personer

som alla betytt mycket för cyklingen och som fortsätter

att inspirera.

Det är svårt att inte bländas av Anna Hughes

förmåga att berätta kort, kärnfullt och inte minst

inspirerande. Ett personporträtt är sällan längre

en ett par, tre sidor i pocketformat. Det kompakta

formatet innebär att varje porträtt inte blir särskilt

djupt. Men det är inte heller tanken. Snarare tycks

Anna Hughes vilja väcka intresse och nyfikenhet,

parallellt med det centrala temat: att inspirera.

”Jag får ständigt frågor om hur snabbt

jag kan cykla med den här. Jag har ingen

aning och jag bryr mig inte. Jag cyklar inte

för att hänga på cykelbuden. Jag cyklar för

träningen, för att lyssna på fåglarna, för

att bli lyckligare.”

Isabelle Clement, rullstolscyklist

Pedal Power kan läsas som förströelse och

underhållning, men är tillräckligt fyllig och välresearchad

för att ge läsaren ny, värdefull kunskap

om cykelns historia, dess utveckling och människorna

bakom den. Framför allt fungerar den som

katalysator när cykellusten eventuellt tryter eller

fantasin inte räcker till vid planeringen av nästa

cykeläventyr.

Vandring och cykling på Sardinien

Välkomna till Sardinien och Medelhavet

Sardinien, när Italien är som bäst!

Cykelresor i grupp

Cykelresor på egen hand med GPS

MTB Cykelresor, Vandringsresor och Vinresor

Cykel

gruppen

Boka resan på www.mittimedelhavet.se 073-9677381 info@mittimedelhavet.se

Cykling nummer 3, 2018 35


KRETSEN

Kretsen som rullar

allt snabbare

Cykelfrämjandet Östergötland gjorde en nystart 2015. Sedan dess

har åtskilligt hänt. Kretsen har bland annat ordnat cykelkurser,

arrangerat en Cykelns dag och etablerat ett cykelkök. Nu siktar man

på att bredda sig geografiskt. TEXT: HENRIK RÅDMARK

artin Frodlund tvekade

inte länge. När han fick

frågan om han ville vara

med om att väcka liv i

den avsomnade Norrköpings-kretsen

inom Cykelfrämjandet var han inte

sen att tacka ja. Det skulle passa såväl

hans intressen som hans ambitioner.

– Jag har länge varit intresserad av

infrastruktur och mobilitet, och såg

en chans att vara med och bidra till

nödvändiga förändringar i Norrköping,

säger han.

I samband med nystarten 2015

ändrades kretsnamnet till Östergötland,

men ännu är verksamheten

fokuserad på Norrköping.

Under 2017 präglades verksamheten

av de cykelkurser som arrangeras

på flera håll inom Cykelfrämjandet,

inom ramen för Cykel på frihet.

Ett trettiotal personer deltog på fyra

kurser under förra året. Martin Frodlund

var inte själv engagerad som

ledare, men såg både svårigheter och

glädjeämnen.

– Det var många nyanlända och

det skapade förstås utmaningar

kring språket. Det hände också att

flera deltagare inte dök upp. Men

sammantaget var det fantastiskt att

se hur vi kunde hjälpa människor att

lära sig behärska cykeln och erövra

en större personlig frihet, och inte

minst en starkare självkänsla, berättar

Martin.

Kurserna blev så populära att inte

bara deltagare frågade efter dem.

Också näringslivet blev intresserade.

Ett företag som bedriver verksamhet

inom hemtjänsten i Linköping ville

att Cykelfrämjandet Norrköping

skulle hjälpa dem att utbilda kursledare.

Tyvärr hade inte föreningen

tillräckligt med resurser, varför initiativet

inte blev av.

Under förra året fick så Cykelfrämjandet

Östergötland ett välkommet

ekonomiskt bidrag ur den så kallade

integrationsfonden. Då kunde kursverksamheten

växa, bland annat

genom att nya cyklar köptes in.

Eftersom pengarna ur fonden var

öronmärkta för verksamhet som syftar

till att hjälpa nyanlända blev också

kurserna än mer fokuserade på att

hjälp just nyanlända att lära sig cykla.

– Det ledde till en ännu större

uppmärksamhet från omvärlden

och flera privata aktörer har bett

oss att hjälpa dem med instruktörsutbildningar.

Tyvärr har vi inte haft

möjlighet att gå vidare på det spåret,

på grund av för få personella resurser,

säger Martin.

Pengarna ur integrationsfonden

innebar också att kretsen kunde

starta ett så kallat cykelkök, ett ställe

dit alla är välkomna att låna verktyg

och laga sin cykel.

Sedan 2016 har man man också

arrangerat en Cykelnsdag tillsammans

med Arbetets museum.

– Besökarna kunde bland annat

provcykla elcyklar och lastcykler, och

vi hade också en barnhörna. Även om

det inte vällde in besökare var det

många som stannade till en stund.

Elcyklar var nog det som skapade

mest nyfikenhet.

Cykelköket är numer en permanent

verksamhet, och håller öppet

en dag i veckan. Hittills i år bedömer

Martin att ett hundratal Norrköpingsbor

har besökt det.

Östergötlands-kretsen ägnar

sig naturligtvis åt betydligt mer

än cykelkurser. Under 2016 förde

Martin tillsammans med Magnus

Lagher, mannen som 2015 såg till att

blåsa nytt liv i kretsen, diskussioner

med Norrköpings kommun kring

cykelinfrastruktur i samband med

att cykelvägar och skyltning skulle

förbättras.

– De vände sig till oss för att få råd

och stöd. Och även om det var ett specifikt

projekt har vi fortlöpande en

öppen dialog med kommunen kring

framför allt infrastrukturfrågor.

Martins eget intresse rör främst

just infrastruktur och stadsplanering.

Därför vill han se att samarbetet

med kommunen kring sådana frågor

växer.

Samtidigt finns fler utmaningar

att ta tag i. I och med nystarten bytte

kretsen namn från Norrköping till

Östergötland, med målet att arbeta

bredare rent geografiskt.

– Därför har vi försökt få igång en

grupp även i Linköping. Men vi måste

skynda långsamt eftersom allt arbete

sker ideellt.

36


FOTO: FREDRIK SCHLYTER


Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps

CYKELPAKET I EUROPA

www.cyclingsweden.se

Toscana

Provence

Moseldalen

Mallorca

Kroatien

Holland

och många fler!

Välkommen att prata

cykelresor med mig.

/Diana 070-670 55 93

Cycling Sweden Active Escapes AB info@cyclingsweden.se

Längs hela floden sträcker sig en antastiskt

fin cykelväg. Vi ordnar trevliga hotell,

mat, bagagetransport mellan

Cykelgruppen

& hotell, & båt

hotellen, båttur på floden, cyklar.

Våra övriga cykelturer

• Cykel Vinvägen & hotell, i bagagetransport

Provence ingår och alltid! Camargue

Alsace


Flera alternativ, från 3

• Slott och vin i Loiredalen

dagar och uppåt.

• Salzkammergut i Österrike

• Boden‐sjön

2018 års resor ute nu!

• Moseldalen, vår specialitet!

• Alsace Toscana – vinvägen • Mallorca

• Bodensjön runt

• Salzkammergut

Moselfloden

Mallorca

• Holland • Donau

Toscana – Venedig-regionen

• Donau Kroatiska cykelväg övärlden

• Holland Grekiska – cykelparadiset öar

Cykel & båt.

Boka redan nu för 2018

– platserna tar

fort slut.

• Moselfloden, Rhen

• Hollands kanaler

och sjöar

• Donau

• Elbe och Moldau

• Kroatiska övärlden

• Po-dalen i Italien

• Provence & Camargue

Cykel & båt en populär kombination

Gå in på vår hemsida

www.queentravel.com Gå in på vår hemsida eller

ring www.queentravel.se

0503‐21900

eller ring 0503-21900

Åsnen runt i Småland

Vill du uppleva äventyr och

unikt naturliv runt en av

Sveriges vackraste sjöar och

även nationalpark Åsen?

Vi erbjuder cykelpaket

runt sjön Åsnen:

Halvpensionspaket (4 dagar): cykel,

övernattning, frukost & lunchpaket

Campingpaket (2–7dagar): cykel,

cykelkärra och komplett campingkit

inklusive 3-mannatält.

Bokning & frågor: Alvesta turistbyrå

0472 – 152 55, turistbyra@alvesta.se

www.visitalvesta.se

Visit

Alvesta

Bo bekvämt på cykelvänligt B&B i vackra Rättvik, nära vandringsoch

cykelleder. Några elcyklar och MTB finns för uthyrning. Vi har

även en cykelverkstad och låsbart utrymme för din cykel.

0248-10039 www.lustigsgarden.se


INNOVATIONSTÄVLING FÖR

ÖKAD VINTERCYKLING

Trots fördelarna med vintercykling väljer många att ställa undan cykeln under

vinterhalvåret. Det leder till minskade hälsofördelar, mer trängsel på vägarna

och ett ökat tryck på kollektivtrafiken.

För att få fart på året runt-cyklingen behövs kreativa och innovativa lösningar.

Cykel Plus Minus är innovationstävlingen som ger möjlighet för kommuner,

företag, studenter och andra ta ledartröjan inom vintercykling.

DEN SOM UNDER VINTERN 2018–2019 TAR FRAM DEN BÄSTA

INNOVATIONEN FÖR ATT ÖKA VINTERCYKLINGEN KAN VINNA UPP

TILL 1 000 000 KRONOR FÖR ATT UTVECKLA SIN IDÉ.

www.cykelplusminus.se

Med Cykel Plus Minus vill Svensk Cykling uppmuntra kommuner att hitta och utveckla nya lösningar och idéer, som får fler att använda cykeln under vintern.

Samtidigt vill vi att fler cyklister upptäcker värdet av att fortsätta använda cykeln året runt. Projektet leds av Svenskt Cykling med stöd från Vinnova.

www.cykelfrämjandet.se


KRÖNIKA

”Luften doftar av

mogna äpplen”

min familj cyklar vi alltid. Till

aktiviteter, till lantstället 16

kilometer bort, till jobb och

skola. Det betyder att vi cyklar

året om. Även på vintern – men nu är

det höst. Gatan täcks av gulröda höstlöv

och luften doftar av mogna äpplen.

En del av doften kommer från vårt

eget ekipage, för mamma har den

pinsamma vanan att plocka upp fallfrukt

från gatan. Hon är uppvuxen

under krigstiden och klarar inte av

att se mat förfaras.

Mammas damcykel är robust

och tålig, precis som mamma. Hon

trampar på, outtröttligt. Själv sitter

jag bekvämt och väl påbyltad på

pakethållaren och ser staden susa

förbi genom gatlyktornas sken. Fyra

år på det femte och har just varit med

mamma på sammanträde i den lilla

staden. Jag har tre syskon och njuter

av egentiden med mamma. Och jag

älskar de här skymningsturerna bak

på cykeln.

Senare är jag på väg till lite egentid

med mamma igen. Numera cyklar jag

själv, men mamma fick sluta för ett

par år sedan efter att ha orsakat flera

olyckor och till sist hamnat på akuten

helt sönderskrapad och förvirrad.

Det är samma friska känsla i luften,

samma doft av mogna äpplen och

samma vackra syn av gulröda höstlöv.

Men en annan stad och ett annat

liv. Framför allt en annan tid – 40 år

har passerat.

På några av villagatornas trottoarer

står korgar med äpplen och

en vänlig lapp: Varsågod att ta! Jag

stannar och fyller fickorna med

nyplockad frukt. Ingen mer smutsig

fallfrukt från gatan!

Mamma sitter i sitt rum längst

bort i korridoren och tv:n är som

vanligt på. Jag sätter mig bredvid,

håller den varma handen. Äpplena

har jag lagt i den blåa glasskålen mitt

på bordet. Hon ville inte ha just nu.

”Mamma, minns du när jag var

liten och du brukade skjutsa mig på

cykeln”, säger jag. ”Jag tyckte alltid

det kändes så tryggt och jag satt så

skönt eftersom du hade de där rejäla

packfickorna.”

Mamma vrider huvudet mot mig

och ler stilla.

”Mamma, minns du när vi gjorde

den där cykelutflykten i Småland och

bodde på vandrarhem, när jag var 16?

Och det började regna när vi skulle

hem och vi cyklade elva mil i ösregn

och sjöng för att hålla humöret uppe?”

Mamma nickar. Jag vet inte vad som

rör sig i hennes huvud, men jag känner

en intensiv närvaro. Och när jag

tänker på alla cykelturer vi har gjort

ihop blir jag varm inuti.

Två månader senare är det slut på

de höstliga cykelturerna genom villakvarteren.

Mamma har gått bort.

Vi är ledsna och sörjer, hela mammas

stora släkt, men inser att hon har det

bättre nu. Om det existerar en himmel

kan jag tänka mig att mamma är

där och susar fram genom gulröda

höstlöv, rak i ryggen och mumsande

på ett äpple.

Elin Dunås

FOTO: HENRIK RÅDMARK

40 Cykling nummer 3, 2018


KALENDARIUM

CYKLA MED OSS

I HELA SVERIGE

Här hittar du ett urval av Cykelfrämjandets ledda

cykelturer under sommaren. Fler turer hittar du

på cykelframjandet.se/nara-dig/kretsar.

JÖNKÖPING

6 sep – Piren

Cykeltur till Bergströms musteri i Bankeryd.

Ledare. Roland Roman Tel 0761-075674.

2 okt – Cykelavslutning

Gallerian NBV Barnarpsgatan 39G

Jönköping kl. 18.00.

MALMÖ

11 sep – Cykeltur ut i det blå (≈20 km)

kl 18.00. Turledare Leif.

GÖTEBORG

6 sep – Cykeltur till Rya skog

Kl 08–17. Start: Knutpunkten Stenpiren.

Ledare: Lennart Andersson 070 187 13 31.

9 sep – Motionslopp Säröleden 2018

Start: Slottsskogsvallen.

Upplysningar: Korpen Göteborg 031 726

60 84, Cykelfrämjandet Torbjörn Olsson

070 661 33 69

Välkomna till ett motionslopp för hela

familjen Ett lättare lopp på 50 km utmed

Säröleden. Start inne på Slottsskogsvallen

kl: 09:30. Vätskedepå med bullar vid

Amundön samt Särö. Kaffe, te eller saft,

bulle samt varm korv serveras vid mål där

det blir utlottning av en cykel från Sportson

som 1:a pris och många andra priser.

16 sep – I 4:ans spår norrut

Vi följer i spåren efter linje 4:ans vagn på

cykelbana men så nära spåren vi kan. Väl

framme besöker vi Lärjeåns Trädgårdar

och ser på utsikten över Lärjeåns dalgång

och det är också den vägen vi tar tillbaka

mot Göteborg. Turens längd: 35–40 km

Färdledare: Camilla Karlsson 070 883 18 15

29 sep – Feminina gator

En liten procent av alla gatunamn är

namngivna efter kvinnor. Vi ska ta reda

på några av dessa och vilka betydelser

dessa kvinnor hade/har för Göteborg, allt

ifrån Bullegummans gata till Fredrika

Bremers gata. 20 km.

Ledare: Lisbeth Borgesand 076 649 49 90.

Start: Drottningtorget utanför Posthotellet.

9 okt – Avslut och prisutdelning

på årets cykelorientering

Kl 18. Vi bjuder på kaffe, te, kakor och

bullar samt delar ut priser till ett antal

lyckliga vinnare i cykel orienteringen.

Lilla Munkebäcksgatan 11A.

Annika Persson 070 632 13 26 samt

Ingemar Mattsson 070 573 28 42

14 okt – Tur till Mölndals museum

Kl 12. Vi cyklar till Mölndals museum

och besöker cykelutställningen som tar

oss genom cykelns historia; allt från

1800-talets höghjuling till landsvägsracer

i kolfiber. 15 km.

Ledare: Owe Magnusson 070 289 67 21

2 dec – Adventscykling

Vi cyklar igenom julstaden Göteborg

till någon av alla de julmarknader som

finns så här års. 15 km. Ledare: Camilla

Karlsson 070 883 18 15

HALMSTAD

23 okt – Medlemsmöte

Kl. 18:00. Alla Hjärtans Hus, Kyrkogatan

3. Vid höstträffen gör vi som vanligt en

tillbakablick på det gångna jubileumsåret

med medlemmarnas egna bilder och

berättelser. Föreningen bjuder på fika.

16–22 sep – Trafikantveckan

(European Mobility Week)

Den Europeiska Trafikantveckan går ut

på att motivera människor att cykla, gå

och åka kollektivt. Se Cykelfrämjandets

hemsida.

17 nov – Planeringsträff

PRO:s lokal, Augustenborgsgatan 23 E kl

14.00.

Augustenborgsgatan i källaren på andra

sidan gatan, vid 23E kl 14.00. Cykelfrämjandet

bjuder på ärtsoppa med tillbehör

samt pannkakor. Föranmälan och/eller

förslag på turer/ aktiviteter/aktioner

du eller någon annan kan leda senast 4

november till Leif.

13 dec – Ride of Light, Malmö

Se Cykelfrämjandets hemsida.

Ansvarig Harald och Erik.

STOCKHOLM NORRORT

4 sep – Hemligt mål

Start kl 10.00. Ledare: Elna 073-629 5227

9 sep – Järvafältet ca 20 km

Start vid Pojken vid Riddarplatsen i

Jakobsbergs centrum. kl 11.00. Ledare:

Ann-Sofie 076-251 3238.

11 sep – Hemligt mål

Start kl 10.00. Ledare: Guy 070-333 4373

Även du som inte är medlem är välkommen

till samtliga turer.

Cykling nummer 3, 2018 41


KALENDARIUM

FOTO: KATJA FËDOROVA

STORSTOCKHOLM

16 sep – Nackarunda (ca 35 km)

Ledare Jane Frigell, tel 076 217 68 68.

Samling kl. 10.00 vid Värmdöleden,

nedanför Nacka kyrka.

30 sep – Säsongsavslutning till

Ekerö Konstrundan (ca 25 km)

Ledare Anita Henriksson, tel 070 713 70 80.

Samling kl. 10.00 vid Karlbergs slott.

31 dec – Nyårscykling

Ledare Eva Nilsson, tel 070 696 06 34.

Samling kl. 10.00 vid Östra station

SÖRMLAND

29 sep – Konstrunda på cykel

Start från Klosters kyrka kl.14.00.

VARBERG

4 sep – Hemlig cykeltur

Samling Gamlebyskolan kl 17. Årets sista

cykeltur, avslutas med HÖSTMÖTE i

klubblokalen på Eskilsgatan där vi bjuder

på fika.

Hela rundan 4–7 km. Ansvarig: Styrelsen

VETLANDA

6 sep – Sopplunch i Skede

OBS! start från torget kl. 11.00

ÖREBRO

3 sep – Tranorna i Kvismaren. Ca 32 km.

Start kl 16.00 från Ronnie Peterson statyn.

Turledare: Inge.

Kolla belysningen kan bli skumt innan

hemkomst!

10 sep – Grillning i Rynningeviken

CF bjuder på korv/bröd. Ca 10 km.

Start kl 17.00 från Hamnplan.

Turledare: Inge,

22 okt – Medlemsmöte

Kl 17.00. Föreningen bjuder på förtäring.

OBS, anmälan till Kerstin, tel 070-548 93

16 eller mail hugghult@telia.com!

Lokal: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13.

ÖSTERGÖTLAND

2 sep – Cykeltur Näkna–Graversfor ca

30 km

Start: Biltemas parkering kl 10.00.

Ledare Karl: 073-697 86 38

4 sep – Cykeltur Händelö–Grymön

ca 15 km

Start Gamla Tullhuset kl 18.

Ledare: Thomas 070-691 61 36

9 sep – Cykeltur Snöveltorp–Söderköping.

Start Vilbergens centrumkl 10.00.

Ledare: Kari 073-697 86 38.

ÖSTERSUND

16 sep – Cykling till Fröjas Kafé i Ås.

Kafé och Växthus.

Samling: Västra station kl.12.00.

Info: Jonas 070-352 93 19.

Ändringar i programmet finns på

hemsidan www.cykelframjandet.se/östersundskretsen

42 Cykling nummer 3, 2018


NYHETER

210 KM VÄRMLÄNDSKT

CYKELÄVENTYR

FRÅN VÄNERN I SYD TILL

VILDMARKEN I NORR

90 KM CYKELLED

120 KM VILDMARK

Klarälvsloppet 22-23/9

Om du letar efter en

utmaning på cykel & rullskidor.

www.klaralvsloppet.se

www.klaralvsbanan.se

Cykling nummer 3, 2018 43

+46 (0)563-54 10 81 | info@klaralvsbanan.se

Foto: Joakim Backlundh


RETURADRESS:

Cykelfrämjandet

c/o Föreningshuset

Virkesvägen 26

120 30 Stockholm

Bli en del av den

globala rörelsen!

Från folkrörelse

till livsstil på 80 år

Vi tycker om att använda cykeln. Därför arbetar vi politiskt för

att utveckla cyklingen – ett bra sätt att leva för oss alla. Cyklingen

utvecklas snabbt och intresset för cykling exploderar i Sverige.

Bra cykelpolitik

ger bättre cykling

Fler och bättre cykelvägar, säkra cykelparkeringar och att kunna

ta med cykeln på tåg och buss är några av våra mål. Genom att dela

idéer med varandra och möta och påverka politiker i riksdagen,

i regionerna och i kommunerna, skapar vi bättre cykling för dig.

De ovärderliga

tipsen bara för dig

Vi har de bästa erbjudandena och tipsen för din cykelsemester

– i Sverige och i Europa. Vi har kartorna, kunnandet och de

hemliga tipsen!

Vilken cyklist är du?

Vardagscyklist, motionscyklist, pendlingscyklist, kultur cyklist,

smultronställecyklist, politikercyklist, familje cyklist eller träffa-nya-vänner-cyklist?

Oavsett vilken cyklist du än är, cykla med

oss i Cykelfrämjandet!

E-POST: BLIMEDLEM@CYKELFRAMJANDET.SE

WEBB: CYKELFRAMJANDET.SE/BLI-MEDLEM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!