16.09.2018 Views

Cykling nr 3 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Cykelfrämjandets medlemstidning till dig<br />

som stödjer cykling. Nummer 3, <strong>2018</strong><br />

BUTIKER<br />

SOM LYFTER<br />

CYKLING<br />

BILFRITT I BOGOTÁ<br />

UPPSALA ÄR ÅRETS CYKELSTAD<br />

DEN STORA CYKELFESTEN I UMEÅ<br />

Den vidunderliga<br />

höstcyklingen<br />

MÅNGA ANLEDNINGAR ATT INTE STÄLLA UNDAN CYKELN


5


INNEHÅLL<br />

NUMMER 3, <strong>2018</strong><br />

KRÖNIKA Ordföranden har ordet 4<br />

8 CYKELUTSTÄLLNING<br />

Cykelns<br />

läkande kraft<br />

NYHETER Nytt i cykelvärlden 6<br />

PRYLNYTT 12<br />

UPPSALA Årets cykelkommun 12<br />

UMEÅ Den stora cykelfesten 16<br />

HÖSTCYKLING 18<br />

BOGOTÁ Den bilfria staden 24<br />

BUTIKER Som lyfter cykling 28<br />

MEDLEMMEN Eric Zinn 32<br />

KULTUR Cykelinspiration i ny bok 34<br />

KRETSEN Östergötland 36<br />

KRÖNIKAN Av Elin Dunås 40<br />

KALENDARIUM Cykla med oss 41<br />

18<br />

HÖSTCYKLING<br />

10<br />

PRYLNYHETER<br />

32<br />

MEDLEMMEN<br />

FOTO: KATJA FËDOROVA<br />

Trots att cykeln är en förbluffande<br />

enkel konstruktion rymmer den<br />

krafter som få andra tingestar besitter.<br />

Den tycks ha en närmast magisk<br />

förmåga att hela människor.<br />

Den kan förvisso inte laga brutna<br />

ben, men väl brustna hjärtan och<br />

kantstötta självbilder. Jag inser<br />

förstås att det inte alls handlar om<br />

magi, utan att allt som cykeln förmår<br />

åstadkomma går att förklara<br />

med vetenskap. Jag inser också att<br />

det naturligtvis inte är själva cykeln<br />

som skapar resultaten, utan cyklisten.<br />

Människan som sitter på sadeln<br />

och trampar sig tillbaka till det glada,<br />

hoppfulla, vibrerande livet – som<br />

allt för många då och då riskerar att<br />

tappa kontakten med.<br />

Motion som botemedel mot<br />

nedstämdhet och depression är<br />

dokumenterat effektiv. Men jag tror<br />

att motion med hjälp av cykel är en<br />

dubbelt framgångsrik metod. Den<br />

får inte bara fart på hjärta, muskler,<br />

lunga och leder. Den ger också något<br />

mer. En känsla av oberoende, frihet<br />

och kontroll. Kontroll såväl över det<br />

egna livet i stort som över situationen<br />

i varje ögonblick.<br />

Det är kanske inga nyheter för<br />

dig som är medlem i Cykelfrämjandet.<br />

Men det är värt att påminna om,<br />

och värt att berätta om för vänner<br />

och bekanta som ännu inte upptäckt<br />

cykelns läkande kraft. Särskilt nu när<br />

hösten gör entré och värmen lämnar<br />

oss, samtidigt som de ljusa dagarna<br />

blir allt kortare.<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

HENRIK RÅDMARK<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong> 3


KRÖNIKA<br />

”Inför kommande mandatperiod ska vi med ännu större skärpa än<br />

tidigare rikta fokus mot de åtgärder som är avgörande för att öka<br />

cyklingens attraktivitet och säkerhet.”<br />

det har varit en unik sommar.<br />

Fler än någonsin har upptäckt cykeln,<br />

både tack vare det fina vädret och<br />

regeringens elcykelpremie. Visst är<br />

det en fröjd att susa fram på cykeln i<br />

den ljumma sommarluften med den<br />

berusande känslan hos en nyförälskad.<br />

Och även om cykelbanan är<br />

krokig och gropig känns färden lätt<br />

som en dans.<br />

Vårt mål är att sommarens alla nya<br />

cyklister ska bibehålla sin förälskelse.<br />

I cykelstäder som lyckats med<br />

sin planering håller cyklandet i sig<br />

även efter sommaren, oavsett väder<br />

och vind. I Köpenhamn fortsätter 80<br />

procent av cyklisterna trots kyla och<br />

nederbörd och cykelbanorna är fulla<br />

året runt.<br />

Men hur mycket vi än jobbar<br />

med att främja cykling är de mest<br />

avgörande faktorerna utom vår<br />

kontroll. Här vilar ett stort ansvar<br />

på kommuner och Trafikverket, och<br />

inte minst måste regelverket kring<br />

cykelplanering uppdateras. Visste<br />

du till exempel att en cykelbana i<br />

väglagen inte är definierad som väg<br />

utan som ett tillbehör till väg? Därför<br />

kan Trafikverket bara bygga cykelvägar<br />

i direkt anslutning till de statliga<br />

bilvägarna och inte friliggande, där<br />

de kanske bäst lämpar sig. Och visste<br />

du att mindre än 1 procent av de 700<br />

miljarder i den nationella transportplanen<br />

fram till år 2029 är öronmärkt<br />

till cykel?<br />

Inför kommande mandatperiod<br />

ska vi med ännu större skärpa än tidigare<br />

rikta fokus mot de åtgärder som<br />

är avgörande för att öka cyklingens<br />

attraktivitet och säkerhet.<br />

RIKSORDFÖRANDE<br />

LARS STRÖMGREN<br />

TIDNING<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets medlemstidning<br />

som kommer ut fyra gånger per år. Vi skriver<br />

om cykling och föreningen arbetar för det<br />

cykelvänliga samhället.<br />

Nästa nummer ges ut 26 november.<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Chefredaktör: He<strong>nr</strong>ik Rådmark,<br />

chefredaktor@cykelframjandet.se<br />

Ansvarig utgivare: Lars Strömgren<br />

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin<br />

CYKEL<br />

••<br />

FRAMJANDET<br />

STYRELSE<br />

Lars Strömgren, Stockholm<br />

Arijana Marjanovic, Stockholm<br />

Göran Smith, Göteborg<br />

Christine Nelsen-Thuresson, Stockholm<br />

Kent Larsson, Alingsås<br />

Jöran Fagerlund, Göteborg<br />

Gustaf Lindqvist, Sundsvall<br />

Vera Chudnikova, Malmö<br />

Allan Hedlund, Malmö<br />

Carl Målberg, Västerås<br />

styrelsen@cykelframjandet.se<br />

MEDLEMSKAP<br />

Huvudmedlem 275 kronor<br />

Familjemedlem 75 kronor<br />

Ungdom & student 100 kronor<br />

www.cykelframjandet.se<br />

KANSLI<br />

Cykelfrämjandet, c/o Föreningshuset<br />

Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm<br />

08-121 513 31<br />

Telefontid måndag–torsdag 08.30–12.00<br />

fredag 08.30–10.45<br />

info@cykelframjandet.se<br />

ANNONSER<br />

Svenska Huvudmedia KB 08-55 66 77 50<br />

svenska.huvudmedia@telia.com<br />

TRYCK<br />

Trydells tryckeri,<br />

ISSN 0280-3038<br />

Tidningen är miljömärkt och<br />

distributionen klimatekonomisk.<br />

<strong>Cykling</strong> går även att läsa online.


Vill du starta<br />

cykelkurser<br />

på din ort?!<br />

SISTA CHANSEN TILL UTÖKAT KRETSBIDRAG<br />

SÖK INNAN ÅRSKIFTET<br />

Som medlem kan du genom din krets söka pengar för att starta cykelkurser. Cykelkurser skänker inte bara frihet och självkänsla<br />

till deltagaren det bidrar till integration, jämställdhet, hållbarhet och bättre hälsa. Därför tycker vi att alla borde få chansen att<br />

ordna cykelkurser för ett bättre cykelsverige!<br />

Hör av dig till oss så får du veta mer: frihetpacykel@cykelframjandet.se<br />

Frihet på cykel stöds av Svenskt Friluftsliv, Trafikverket och Svenska Postkodstiftelsen.


NYHETER<br />

Gekko fx HP Velotechnik<br />

Cykelglädje<br />

på tre hjul<br />

specialcyklar<br />

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35<br />

www.jary.se • 0709-70 60 46<br />

Christiania • Bullitt • Birdy • Nihola • Brompton<br />

Cykla med<br />

oss i Europa<br />

www.francetours.se<br />

#di<strong>nr</strong>esadinupplevelse<br />

6 <strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong>


NYHETER<br />

Cykelutställ<br />

ning<br />

i Mölndal<br />

Den 13 oktober öppnar utställningen<br />

Cyklar på Mölndals stadsmuseum.<br />

”Två hjul, ett styre, två trampor och en<br />

sadel – tänk att en så enkel konstruktion<br />

kan ge en sådan känsla av glädje, fart och<br />

frihet! Visste du att den moderna cykelns<br />

föregångare uppfanns för ganska exakt<br />

200 år sedan? Idag är den ett av våra mest<br />

populära transportmedel. Bara i Sverige<br />

säljs 600 000 nya cyklar per år.”<br />

Så lockar Mölndals stadsmuseum i ett<br />

pressmeddelande till utställningen Cyklar<br />

som pågår mellan den 13 oktober och den<br />

8 september.<br />

Utställningen visar många unika cyklar<br />

– allt från 1800-talets höghjuling till<br />

en landsvägsracer i kolfiber. Möt cykeln<br />

som vardagens transportmedel, som samhällsnytta<br />

och som idrott. Utställningen<br />

gör nedslag i bland annat Vätter<strong>nr</strong>undan,<br />

velodrom, BMX, Tour de France och<br />

mountainbikecykling.<br />

Enligt projektledare Birgitta Martinius<br />

kan besökarna följa med på cykelsemester,<br />

träffa en jorden-runt-cyklist och stiga in i<br />

en cykelverkstad. Och psykologiforskare<br />

berättar om vägvreden mellan cyklister,<br />

fotgängare och bilister.<br />

– Vi väcker även frågor kring cykelns<br />

betydelse för samhället, miljön – och<br />

för dig som individ. Det är en lustfylld<br />

utställning med mycket att upptäcka för<br />

hela familjen, säger hon.<br />

Cykel-SM i Mölndals Kråka 1956.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong> 7


NYHETER<br />

HOLLÄNDSK STAD<br />

BETALAR CYKLISTER<br />

Få betalt för att cykla? I holländska Tilburg är det<br />

snart verklighet. För att förmå ännu fler att välja<br />

cykeln ska invånare i staden få upp till två kronor<br />

per cyklad kilometer. Det berättar stadens trafikoch<br />

transportkoordinator Ronald Soemers i en<br />

artikel i den danska tidningen Ingeniøren.<br />

Genom att ge cyklister ett ekonomiskt incitament<br />

hoppas man kunna bli världens bästa cykelregion<br />

år 2020. Utmaningen i att få fler att välja<br />

cykeln, förklarar Ronald Soemers, är att förutsättningarna<br />

för cykling redan är så bra och cykling<br />

redan så djupt rotad i kulturen. Därför räcker det<br />

inte längre att förbättra infrastruktur och driva<br />

informationskampanjer.<br />

En app ska stå för rapporteringen av antal cyklade<br />

kilometer. Den ska också samla in övrig trafikinformation<br />

som kan hjälpa staden att optimera<br />

infrastrukturen ur ett cykelperspektiv.<br />

TRAFIKANTVECKAN –<br />

FÖR MER VARIERAT RESANDE<br />

Mellan den 16 och 22 september pågår Europeiska<br />

Trafikantveckan, (European Mobility<br />

Week). Den är ett europeiskt initiativ som<br />

syftar till att underlätta och uppmuntra till<br />

hållbara resor och transporter.<br />

Årets omgång av Trafikantveckan har temat Mobilitet<br />

på många sätt och det övergripande målet är att<br />

få människor att reflektera mer över sitt resande<br />

och hur man reser.<br />

Varje deltagande kommun utformar sina egna<br />

aktiviteter. Det kan exempelvis handla om kollektivtrafik,<br />

gång och cykel, men också resfria möten,<br />

samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering<br />

för attraktiva tätorter.<br />

I år är i skrivande stund över 30 svenska kommuner<br />

anmälda. Förra året deltog 65 kommuner<br />

under veckan, som totalt lockade över 2500 europeiska<br />

städer.<br />

Trafikverket har samordningsansvaret för Trafikantveckan.<br />

De tar fram underlag och förmedlar<br />

information till de kommuner och andra aktörer<br />

som vill medverka.<br />

Läs mer: www.mobilityweek.eu<br />

Cykelfrämjandet<br />

om lagändringen<br />

som släpper fram<br />

cyklister<br />

Sedan den första augusti får cyklister använda bilvägen istället<br />

för intilliggande cykelbana. Detta efter en förändring i trafikförordningen.<br />

Cykelfrämjandet välkomnar lagändringen och<br />

representanter för cykelsverige har under sommaren kommenterat<br />

nyheten flitigt i såväl lokal massmedia som rikstäckande<br />

massmedia.<br />

– Det kommer att underlätta för cyklister där infrastrukturen<br />

år dålig, som på Linnégatan, sa Karl Zander, vice ordförande i<br />

Cykefrämjandets Göteborgskrets, till Göteborgsposten.<br />

Svensk <strong>Cykling</strong>s vd Klas Elm ställdes mot skådespelaren Stefan<br />

Sauk om frågan i Sveriges Radios Studio Ett. Stefan Sauk kritiserade<br />

förslaget svepande och kallade det ”huvudlöst”. Klas Elm<br />

bemötte kritiken med välunderbyggda argument.<br />

Till skånska Lokaltidningen kommenterar Cykelfrämjandets<br />

ordförande Lars Strömgren förändringen så här:<br />

– Även om lagen är ett steg i rätt riktning, så får vi inte glömma<br />

bort att cykelvägnätet på många ställen runt om i Sverige är<br />

dåligt underhållet. Infrastrukturen för cyklisterna måste bli<br />

bättre. Det kommer alltid att finnas de som föredrar cykelbanan.<br />

Det måste byggas fler säkra och attraktiva cykelbanor.<br />

8 <strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong>


NYHETER<br />

Premiär för<br />

gotländskt gruslopp<br />

FOTO: LOVISA MOBERG<br />

Den 15 september går startskottet för grusvägsloppet Gotland<br />

Gravel. Loppet är ett alldeles nytt arrangemang som Ring murens<br />

cykelklubb och cykelbutiken Bikeoholic står bakom.<br />

– Jag har velat arrangera ett lopp länge, men kände att ett<br />

traditionellt landsvägslopp på asfalt inte skulle vara särskilt<br />

intressant. Dels för att det redan finns så många sådana, dels<br />

för att ett gruslopp passar vår i<strong>nr</strong>iktning bättre, säger Jonas<br />

Moberg som driver Bikeoholic.<br />

Loppet är 64 kilometer långt, men eftersom det går på grusvägar<br />

kommer det att kännas som ett dubbelt så långt asfaltslopp.<br />

– Jag har kört banan och var 10-milatrött efter fyra mil, säger<br />

Jonas och skrattar.<br />

Är loppet ett sätt att sälja fler så kallade gravelbikes?<br />

– Haha, nej det är en annan fin poäng med gruslopp, att det går<br />

utmärkt att köra med mountainbike också. På så sätt får fler<br />

chansen att delta.<br />

Att ett gruslopp ”passar Bikeoholics i<strong>nr</strong>iktning bättre än ett<br />

landsvägslopp”, som Jonas säger, har att göra med att han gillar<br />

både snabba cyklar och naturupplevelser. Att kombinera de två<br />

blir allt mer populärt även hos andra cyklister, märker han.<br />

– Tack vare nya typer av väskor som går att hänga på en racercykel<br />

kan du få med dig tillräckligt med packning för cykelturer över<br />

flera dagar och kan uppleva cykling på ett nytt sätt, tror Jonas.<br />

… och för ett i Dalsland<br />

Nästa år kan du testa din uthållighet på grusväg även i Dalsland. Då arrangerar<br />

nämligen Camp Dalsland ett 16 mil långt gruslopp.<br />

Dalsland har fantastiska grusvägar som ofta går längs vackra sjösystem.<br />

De är dessutom lågt trafikerade med utmanande höjdskillnader och därför<br />

perfekta för gravel bikes. Det hävdar arrangören av ett kommande grusvägslopp,<br />

Camp Dalsland.<br />

– Vi har ett stort nät av vackra och välpreparerade grusvägar som egentligen<br />

används alldeles för lite, säger Per Johnler, ordförande och verksamhetsansvarig<br />

för Camp Dalsland.<br />

Loppet kommer att köras i juni 2019 och deltagarantalet är maximerat<br />

till 500. Den preliminära bansträckningen är cirka 16 mil med start och mål<br />

i Bengtsfors.<br />

– Banan blir utmanande och vi hoppas att både inbitna MTB- och racerentusiaster<br />

kommer och testa denna nya disciplin inom cykelsporten, säger Per<br />

Johnler.<br />

FOTO: LOVISA MOBERG<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong> 9


PRYLNYTT<br />

Thules nya<br />

vätskeryggsäckar<br />

håller dig om ryggen<br />

Under Eurobike <strong>2018</strong> i Tyskland lanserade Thule en serie vätskeryggsäckar. De<br />

kallas Thule Rail och finns i storlekarna fyra, åtta och tolv liter. Till skillnad från<br />

de tidigare Vital-modellerna har de här säckarna även inbyggda ryggskydd, för de<br />

vildaste skogstrollen.<br />

www.thule.se<br />

Ta en större<br />

hund på släp<br />

Med Croozers nya vagn Dog XL kan även stora pälsklingar följa med<br />

på cykelturen. Vagnen har en innerhöjd på 77 centimeter och klarar<br />

35 kilos last. En särskilt smart detalj är att insteget för hunden är<br />

lågt – bara 14 centimeter ovan marken.<br />

www.croozer.com<br />

Elracer från<br />

Cannondale<br />

När snabbt inte är tillräckligt snabbt, när uppförsmoten<br />

motar lusten och när det konventionella<br />

inte kittlar tillträckligt har Cannondale<br />

ett förslag: Synapse Neo 1. Det<br />

är en landsvägscykel kryddad med en<br />

elmotor från Bosch. Ramen är av<br />

aluminium, men hjul och sadelstolpe<br />

av kolfiber. Utrustningen<br />

i övrigt håller toppklass och med<br />

tanke på vad ”vanliga” elcyklar<br />

kostar är faktiskt inte priset<br />

på 6 000 Euro särskilt svårt att<br />

smälta.<br />

www.cannondale.com<br />

10 <strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong>


PRYLNYTT<br />

Ortlieb –<br />

väska för elcyklar<br />

Elcyklar är underbara när de rullar med välfyllt batteri. Fast just<br />

batteriet är också en av dess stora nackdelar. Eftersom det är dyrt<br />

lämnar du det ogärna på den parkerade cykeln. Men hur bära<br />

med sig den tunga, otympliga tingesten? Ortlieb hävdar att de<br />

har lösningen: en särskild cykelväska med ett vadderat fack för<br />

just ett elcykelbatteri. Väskan är på sedvanligt Ortlieb-manér<br />

synnerligen robust och vattentät.<br />

Shimano vässar<br />

klassledare<br />

När Shimano utvecklar elcykel-systemet E8000 (för mountainbikecyklar)<br />

och E6000 (för stads- och hybridcyklar) handlar nyheterna om enklare<br />

hantering, högre prestanda och ett nättare format. De nya modellerna<br />

heter E7000 respektive E6100.<br />

Formatet hos båda motorerna har krympts, något som märks<br />

särskilt hos E6100 där nu avståndet mellan vevarmarna – det så<br />

kallade Q-värdet – motsvarar det hos en cykel utan elmotor.<br />

E7000 har nya, större knappar för val av växel respektive assistansnivå<br />

och en mindre display. E6100 har en något större variant,<br />

men båda systemen känns flera snäpp modernare än föregångarna.<br />

De torde också fungera bättre och kanske även stärka cykelkänslan,<br />

som så lätt kan gå förlorad med blaffiga kontrollenheter, pilliga<br />

knappar och surrande motorer.<br />

Låsningsfria bromsar –<br />

snart på en cykel nära dig<br />

Effektiva bromsar kan förvisso rädda liv. Men de riskerar också att skada cyklisten.<br />

Med ett låst hjul kan cykeln gå omkull eller rentav skicka cyklisten över styret<br />

i en minst sagt obehaglig volt. Därför har tyska Brake Force One utvecklat<br />

ett så kallat ABS-system för cykelbromsar. ABS har funnits länge hos bilar<br />

och innebär att bromskraften minskas så fort hjulet låser sig, så att det<br />

åter kan börja rulla och ge cyklisten en chans att bibehålla kontrollen.<br />

Systemet ansluts till ett befintligt bromssystem och väntas bli<br />

särskilt populärt på elcyklar, där den nödvändiga elförsörjningen<br />

är enkel att ordna.<br />

www.brakeforceone.de<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong> 11


UPPSALA<br />

Ellinor Wik, trafikplanerare<br />

och cykelstrateg och Maria<br />

Gardfjell, kommunalråd (MP).<br />

Så blev Uppsala årets cykelkommun<br />

Efter ett målmedvetet arbete tog Uppsala i år första platsen<br />

i Cykelfrämjandets Kommun velometer. Det innebär att<br />

ingen annan kommun gör ett bättre jobb när det gäller att<br />

öka cyklingen. TEXT: HENRIK RÅDMARK FOTO: JIM PETER<br />

avet av cyklar framför centralstationen<br />

vittnar om att Uppsala är en stad<br />

där många cyklar. Skälen är flera, men<br />

två av de viktigaste torde vara att en<br />

ansenlig andel av befolkningen består av studenter<br />

med begränsad ekonomi, och att stadens storlek<br />

och dess (i huvudsak) platta topografi göra att det<br />

mesta utan problem nås med cykel.<br />

Men är Uppsala en cykelstad? Alltså en stad där<br />

infrastruktur utvecklas med cykeln i första rummet.<br />

Kommunalrådet Maria Gardfjell (MP) hävdar<br />

det med bestämdhet. Och enligt Cykelfrämjandets<br />

senaste undersökning av hur Sveriges kommuner<br />

arbetar för ökad cykling, Kommunvelometern, har<br />

hon tveklöst fog för sitt påstående. Faktum är att<br />

Uppsala är den kommun som bättre än alla andra<br />

driver utvecklingen för att fler ska börja cykla.<br />

– Vi har arbetat under hela vår mandatperiod,<br />

systematiskt och målmedvetet. Inte bara för att<br />

få fler att cykla idag, utan för att få till en beständig<br />

förändring av hur folk förflyttar sig, förklarar<br />

Maria Gardfjell.<br />

12 <strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong>


UPPSALA<br />

57 PUNKTER FÖR ÖKAD CYKLING<br />

När de rödgröna tog makten efter förra valet sjösattes<br />

projektet som skulle kunna ha fått namnet<br />

”Gör Uppsala till Sveriges bästa cykelstad idag och<br />

i framtiden”. Ett program bestående av 57 punkter<br />

formades och sedan dess har man arbetat för att<br />

bocka av punkterna en efter en.<br />

– Fast vi arbetar på många fronter samtidigt och<br />

väldigt strukturerat, inom tre kategorier: Cykelsäkerhet,<br />

framkomlighet och cykelkultur, berättar<br />

Maria Gardfjell<br />

Hon och Ellinor Wik, trafikplanerare och cykelstrateg,<br />

tar oss med på en virtuell cykeltur genom<br />

staden, för att visa förändringar som genomförts.<br />

FYRA FILER BLEV TVÅ<br />

Parkeringshusets exakta utformning och innehåll<br />

är ännu inte klara. Men Maria Gardfjell säger att<br />

det bland annat ska finnas låsbara skåp och möjligheter<br />

att ladda batterier. Inte heller kostnaden<br />

för en parkeringsplats, eller hur man ska ta betalt,<br />

är bestämt.<br />

När vi kommer fram till Strandbodgatan<br />

blickar vi ut över en tvåfilig bilväg med en bred<br />

cykelbana på ena sidan och en rejält tilltagen gångoch<br />

cykelbana på den andra. Tidigare gick här fyra<br />

bilkörfält. Två av dessa har alltså gjorts om för<br />

att skapa bättre förutsättningar för cyklister och<br />

gående.<br />

Fast först understryker hon att något så enkelt som<br />

cykelpumpar faktiskt har en dokumenterat positiv<br />

effekt på cyklandet i staden. De har placerat ut<br />

flera sådana på ”strategiska ställen”, det vill säga<br />

vid stråk där många cyklister passerar.<br />

– Vi har också tänkt särskilt på att placera pumpar<br />

där många barn cyklar. Tidigare har man inte<br />

tänkt så mycket på barnens cykling vid den här<br />

typen av åtgärder. Det måste vi och andra jobba<br />

mer med, slår Maria Gardfjell fast.<br />

Det första stoppet på vår virtuella rundtur är<br />

centralstationen. Där står snart ett parkeringshus<br />

för cyklar klart, med plats för över 1 200<br />

cyklar. Idén om ett sådant har funnits länge,<br />

åtminstone sedan det nya resecentrum byggdes<br />

i början av 2000-talet. Men bygget har skjutits<br />

upp i flera omgångar. Till våren 2019 ska det nu<br />

stå klart.<br />

– Vi kommer också se till att det finns möjlighet<br />

att parkera specialcyklar där, som lastcyklar och<br />

trehjuliga cyklar, berättar Maria Gardfjell.<br />

– Det är ett hett stråk ner mot resecentrum,<br />

konstaterar Ellinor Wik – och tillägger att man<br />

även skapat en växtzon där vatten samlas upp vid<br />

kraftiga regn, och tas om hand på ett naturligt sätt.<br />

Vattnet renas genom ett slags kolfilter innan det<br />

rinner ut i Fyrisån.<br />

– Vi tar emot många besökare från hela världen<br />

som kommer för att titta på den här lösningen. Det<br />

här kommer att bli en förebild för andra, tror Maria<br />

Gardfjell.<br />

På vår väg söderut stannar vi till vid cykelvårdsstationen<br />

i Stadsträdgården. Det är en<br />

mycket enkel historia som ger stadens cyklister<br />

möjlighet att spola rent sin cykel med hjälp av en<br />

högtryckstvätt. Det finns även möjlighet att torka<br />

cykeln efteråt. Cykelvårdsstationen är ”extremt<br />

populär bland MTB-cyklister”, säger Ellinor Wik.<br />

Men även vardagscyklister använder den flitigt.<br />

Självfallet tas avloppsvattnet om hand på ett miljömässigt<br />

korrekt sätt, med rening innan det släpps<br />

ut i avloppsnätet.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong> 13


UPPSALA<br />

Den vackra Fyrisån skapar förvisso mycket av<br />

den fridfulla karaktär som präglar Uppsala. Men<br />

den innebär också hinder. Därför har Uppsala<br />

precis byggt en ny bro som underlättar för dem<br />

som kommer västerifrån och ska ner till de centrala<br />

delarna av staden. Den blir också en bra koppling<br />

från de nya stadsdelarna Ulleråker och Rosendal,<br />

påpekar Ellinor Wik.<br />

– Bron har byggts delvis med hjälp av stadsmiljöpengar<br />

och i samarbete med markägaren SLU.<br />

15 KILOMETER SNABBCYKELLEDER<br />

Den nya bron, som invigdes så sent som den fjärde<br />

september, förbättrar givetvis framkomligheten<br />

oerhört för dem som bor på ”fel” sida om ån. En<br />

annan åtgärd som ska öka framkomligheten är<br />

snabbcykelvägar, breda vägar med cykelöverfarter<br />

där bilvägar korsas.<br />

– Uppe på åsen har vi byggt en sådan snabbcykelled.<br />

Den är inte bara bredare och därmed enklare<br />

och säkrare att cykla snabbt på. Vi prioriterar den<br />

också särskilt i fråga om underhåll och snöröjning.<br />

Totalt finns cirka 15 kilometer snabbcykelleder<br />

i Uppsala, fördelat på fyra stråk. Tack vare snöröjning<br />

med hjälp av sopsaltning har mängden<br />

cyklister ökat drastiskt, enligt Maria Gardfjell.<br />

Tillbaka inne i de centrala delarna av Uppsala<br />

pekar hon på flera gator där cyklar får köra på gator<br />

som är enkelriktade för motorfordon. Genom att ta<br />

bort bilparkeringar på ena sidan har man kunnat<br />

etablera målade cykelfält där istället. Den övergripande<br />

strategin är att bygga bilparkeringsgarage<br />

i utkanten av stadsdelar och centrum, för att på så<br />

sätt kunna ta bort p-platser i gatumiljön.<br />

– Alla p-platser kan inte avvecklas, men vi måste<br />

driva ett arbete som utvecklar gatumiljön till förmån<br />

för ett levande stadsliv. Det är ett långsiktigt<br />

arbete.<br />

Långt ifrån allt cykelarbete i Uppsala handlar om<br />

framkomlighet och infrastruktur. Ett område som<br />

Maria Gardfjell och Ellinor Wik är särskilt stolta<br />

över är trafiksäkerhet. Där har Uppsala använt lite<br />

okonventionella metoder, bland annat teknik som<br />

Virtual reality (VR). I en VR-film får tittaren följa en<br />

kollision mellan en cykel och en bil från respektive<br />

förares perspektiv. Det ger enligt Maria Gardfjell<br />

ett bra grepp om hur man uppfattar situationer,<br />

vad som är lätt att missa och hur fort det kan gå<br />

att hamna i en olyckssituation om man inte är uppmärksam.<br />

– Filmen är framför allt framtagen med tanke på<br />

ungdomar som ännu inte har körkort men som rör<br />

sig mycket i trafiken.<br />

MEDBORGARE BJUDS IN<br />

En annan okonventionell åtgärd går ut på att Uppsalabor<br />

får skicka in uppmaningar till cyklister,<br />

bilister och gående kopplade till specifika platser.<br />

Det kan röra sig om enkla uppmaningar som ”Cykla<br />

inte på trottoaren” eller ”Parkera inte bilen här”.<br />

Budskapen trycks upp på stora dekaler som placeras<br />

på gatan, på just de platser där de felaktiga<br />

trafikbeteendena uppmärksammats av invånarna.<br />

En genomtänkt och väl utbyggd cykelinfrastruktur<br />

är en grundförutsättning för att få fler att<br />

cykla. Men det räcker inte alltid. Människor måste<br />

också vilja cykla exempelvis till och från arbetet.<br />

Här spelar arbetsgivarna en viktig roll, framhåller<br />

Maria Gardfjell. Dels genom att aktivt uppmuntra<br />

medarbetarna att välja cykeln, dels genom att<br />

14 <strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong>


UPPSALA<br />

TIPS OCH RÅD FÖR CYKLANDE ARBETSPLATSER<br />

Det finns många saker som gör det lättare att välja cykeln. Här är några bra tips:<br />

• Se till att det finns bra regnskydd att låna till exempel regnponchos.<br />

• Gör en rolig tävling där ni tillsammans sätter mål för hur många mil ni ska cykla<br />

varje månad.<br />

• Gör cykelrepresentationer med era kunder. Cykla till lunchrestaurangen eller visa<br />

Uppsala från cykeln.<br />

• Ordna med bra cykelservice för alla cyklande medarbetare.<br />

• Ta fram reflexvästar med företagets logotype.<br />

• Köp in en eller flera el-cyklar. Det kan vara steget som många vana bilåkare<br />

behöver för att börja cykla mera.<br />

Källa: Uppsala kommun<br />

erbjuda sådant som cykelparkering, cykelpumpar,<br />

tjänstecyklar och reparationsmöjligheter.<br />

– Därför startade vi projektet Cykelvänlig arbetsplats.<br />

Det är en slags tävling där den arbetsgivare<br />

som lyckas få flest medarbetare att börja cykla får<br />

en utmärkelse, berättar hon.<br />

Initiativet har blivit allt mer populärt sedan<br />

starten 2015. <strong>2018</strong> deltar inte mindre än 80 företag.<br />

Med 57 punkter på programmet för ökad cykling<br />

finns det naturligtvis avsevärt mer att titta på och<br />

prata om när det gäller hur kommunen arbetar för<br />

att få fler att cykla. Men tiden och utrymmet räcker<br />

inte till. Ytterligare en punkt finns det dock plats<br />

för. Maria Gardfjell:<br />

– Vi har väldigt hög kompetens kring de här frågorna<br />

själva. Det gör att vi kan köpa tjänster och<br />

utredningar på ett kompetent sätt. Vi vet vad vill<br />

undersöka och vi vet vad vi ska göra med resultaten<br />

av undersökningarna.<br />

Uppsalas arbete för att få fler att välja cykeln<br />

gynnar inte bara kommunens egna invånare. Flera<br />

av deras initiativ inte bara inspirerar andra kommuner,<br />

utan används också som underlag. Bland<br />

annat lyfter SKL (Sverige Kommuner och Landsting)<br />

fram Uppsalas arbete med just Cykelvänlig<br />

arbetsplats som ett exempel för andra att ta efter.<br />

Maria Gardfjell och Ellinor Wik är nöjda med<br />

vad de har åstadkommit hittills. Men de nöjer sig<br />

inte. Arbetet har bara börjat och de säger att det<br />

tar lång tid att ändra på en ordning som prioriterat<br />

bilen under ett halvt sekel.<br />

”ANDRA<br />

KOMMUNER<br />

KAN<br />

FRAMFÖRALLT<br />

LÄRA AV<br />

UPPSALAS<br />

UTHÅLLIGHET”<br />

Erik Stigell på trafikkonsultföretaget<br />

Trivector är en av dem som<br />

sitter i Kommunvelometerns jury.<br />

Så här motiverar han Uppsalas höga<br />

poäng i bedömningen.<br />

”Det viktigaste med Uppsala är att de<br />

varit långsiktiga och systematiska och<br />

samtidigt haft ett brett angreppssätt. De<br />

började med en grundlig inventering av<br />

problem i cykelnätet och tog reda på vad<br />

uppsalacyklisterna önskade, tog fram en<br />

målplan och en åtgärdsplan med ca 80<br />

punkter som de sedan betat av metodiskt<br />

under flera år med bred politisk uppslutning.<br />

De har även jobbat brett med mobility<br />

management lösningar för att får<br />

nya grupper att cykla samt att få fler att<br />

cykla på vintern samt med att testa nya<br />

innovationer som förlåtande asfalt. Jag<br />

tror dock att uthålligheten är nyckeln till<br />

framgången.<br />

Hur det märks i praktiken är svårare<br />

att svara på eftersom jag inte cyklar i Uppsala,<br />

kanske finns det någon cykelmätning<br />

som ökat? Kvaliteten borde också ha ökat<br />

men det vet jag inte så mycket om.<br />

För att hålla ställningarna måste infrastrukturen<br />

bli fortsatt bättre, de behöver<br />

också arbeta med lite besvärliga frågor<br />

där cyklisternas intresse krockar med<br />

bilisters framkomlighet tex trafiksignalinställningar,<br />

hastigheter i blandtrafik,<br />

skolskjutsning med bil.<br />

Andra kommuner kan framförallt lära<br />

av Uppsalas uthållighet och systematiska<br />

tillvägagångssätt. Många kommuner har<br />

cykelplaner som aldrig blir genomförda<br />

ens till hälften.”<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong> 15


NYHETER<br />

Umeå lyfte cykling<br />

med sommarfest<br />

TEXT: JENNIE WADMAN<br />

FOTO: STUDIEFRÄMJANDET<br />

Det finns många sätt att jobba för ökad cykling. Att ordna<br />

festligheter är ett av de trevligare. I Umeå arrangerade Cykelstaden<br />

Umeå Den STORA Cykelfesten på national dagen.<br />

Uppslutningen och responsen var över förväntan.<br />

16 <strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong>


NYHETER<br />

en STORA cykelfesten arrangerades<br />

för första året och inleddes med en lång<br />

cykelparad från stadsdelen Ålidhem ner<br />

till centrala Umeå. Drygt 150 cyklister<br />

med utsmyckade cyklar av alla de slag, från små<br />

barncyklar till stora lådcyklar – och en velomobil<br />

– deltog i paraden.<br />

– Precis som Cykelfrämjandet vill vi påverka<br />

beslutsfattare och tjänstepersoner att satsa helhjärtat<br />

på cykling för att främja folkhälsa, bidra till en<br />

positiv samhällsutveckling och verka för långsiktiga<br />

lösningar på såväl lokala som globala utmaningar,<br />

berättar Owen Laws från arrangören Cykelstaden<br />

Umeå, Umeå Naturskyddsförenings cykelgrupp.<br />

CYKELINFRASTRUKTUR – EN VALFRÅGA<br />

Han berättar att arrangemanget sände ett tydligt<br />

budskap om att satsningar på trygg, säker och effektiv<br />

cykelinfrastruktur är en av de stora valfrågorna i<br />

höst. Från scen framfördes musik, poesi och ambitiösa<br />

cykelvisioner från såväl Cykelstaden Umeå som<br />

samtliga politiska partier i kommunfullmäktige.<br />

– När paraden vällde in i parken syntes det tydligt<br />

att vi är många som cyklar i den här stan och att<br />

vi som cyklar representerar samhällets alla skikt,<br />

från nyanlända till verkställande direktör och att<br />

det finns en uppsjö av olika fordon att cykla på.<br />

Under festen ordnades en mängd aktiviteter<br />

och framträdanden. Bland annat fick besökarna<br />

testa elcyklar från IKEA, prata med det lokala<br />

cykelåkeriet i Umeå, Movebybike, träffa Vän i<br />

Umeå som lär nyanlända att cykla, låna en bok av<br />

Umeå stadsbiblioteks cykelbibliotek, lyssna på författarna<br />

till Calazos nya bok ”Umeå Friluftsguide”<br />

som berättade om de bästa cykelutflykterna i<br />

Umeå, köpa mat från Hoj-och-mat, Umeås lokala<br />

veganska cykelcafé eller lära sig laga sin cykel hos<br />

Cykeljuntan som ideellt hjälper folk med cykelmek.<br />

– Vi ville sprida en glad stämning och inspirera<br />

även de ”icke-invigda” till att cykla mer säger Owen.<br />

– Genom att samarbeta med andra föreningar<br />

och företag och arrangera cykelfesten i Vänortsparken,<br />

som är en central park i Umeå, nådde vi<br />

fler än de som redan cyklar till vardags.<br />

BARN FICK DÖPA SINA CYKLAR<br />

Dagen bjöd också på en hel del barnaktiviteter.<br />

Bland annat genomförde Gimonäs CK ett cykeldop<br />

där alla barn fick döpa sina cyklar i vatten, vilket<br />

var mycket uppskattat.<br />

– Vi ville visa cykling ur en positiv synvinkel; som<br />

något för alla samtidigt som vi ville inspirera till att<br />

få flera att känna glädje över cykling och få fler att<br />

cykla, berättar Owen.<br />

Cykelstaden Umeå räknade med att locka<br />

50–100 deltagare till paraden och i bästa fall 500<br />

besökare till själva festen i Vänortsparken. I själva<br />

verket deltog nästan det dubbla i paraden och uppskattningsvis<br />

uppåt 600 personer i parken.<br />

I utvärderingen av arrangemanget framkom att<br />

många tror att Cykelstaden Umeå är en kommunal<br />

verksamhet och inte en del av Naturskyddsföreningen.<br />

Det skrattar Owen gott åt.<br />

– Umeå kommun har själva börjat använda<br />

begreppet ”Cykelstaden Umeå” vilket bara är roligt.<br />

Vi fungerar som remissinstans åt dem i frågor som<br />

rör infrastruktur och cykling och har fått mycket<br />

positiv respons från kommunen de senaste åren.<br />

– Till exempel fick vi Umeå kommuns miljöpris<br />

år 2017 för vårt ideella engagemang kring att göra<br />

Umeå till Sveriges bästa cykelstad.<br />

SAMARBETE NYCKEL TILL FRAMGÅNG<br />

Den STORA Cykelfesten skapades i huvudsak av fyra<br />

ideellt arbetande personer från Cykelstaden Umeå<br />

samt tre volontärer i parken under Nationaldagen.<br />

– Det är fantastiskt! Det första planeringsmötet<br />

ägde rum så sent som den 19 april och beslut<br />

att genomföra festen togs först vid månadsskiftet<br />

april-maj bara en dryg månad före själva evenemanget,<br />

säger Owen.<br />

Trots att de var sent ute med ansökan om projektmedel<br />

och bidrag fick de ihop 31 000 kronor<br />

i externa medel samt 14 000 från Umeå Naturskyddsförening<br />

vilket gjorde att de hade råd med<br />

en ordentlig scen och gage till två band.<br />

– Vi har också förstått värdet av samarbete med<br />

andra organisationer och företag och fått ett fint<br />

samarbete med exempelvis Umeå Scenteknik som<br />

gav oss rabatt på scenhyra samt med alla medverkande<br />

i Vänortsparken under dagen.<br />

– Det är så häftigt att det går att gå från idé till<br />

handling och skapa någonting av värde på kort tid<br />

och med små medel säger Owen. Att det dessutom<br />

går att göra det kring cykling är så härligt!<br />

OWENS BÄSTA TIPS FÖR LYCKADE CYKELFESTER<br />

Owen har några tips till andra som funderar på att arrangera ett liknande<br />

evenemang för allmänheten.<br />

• Engagera frivilliga. Se till att ha gott om volontärer under evenemanget.<br />

• Ordning och reda. Utse ansvariga för olika delar av arrangemanget.<br />

• Scenprogram! Sätt ihop ett bra program från scen som håller kvar folk i<br />

parken och lockar dit nya.<br />

• Moderatorn är viktig! Vår moderator från Studiefrämjandet gjorde ett<br />

riktigt betydelsefullt jobb. Det är viktig med någon som är tydlig från scen.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong> 17


HÖSTCYKLING<br />

OM KATJA FËDEROVA AKA CYKELKATTEN<br />

Katja Fëdorova, 32 år, cyklist, infrastrukturingenjör och frilansskribent<br />

som bor i Västerås ihop med cyklande sambon Jonas och lilla sonen<br />

Ivar. Cyklar på skoj och på allvar i alla väder och sprider cykelkärlek<br />

och kunskap om cykel på bloggen cykelkatten.cc<br />

Den vidunderliga<br />

höstcyklingen<br />

När hösten kryper närmare rullar många undan sina cyklar.<br />

Gör inte det, uppmanar cykelbloggaren Katja Fëderova. Här<br />

bjuder hon på åtskilliga anledningar till att växla upp och<br />

styra ut i den höga, klara luften. TEXT OCH FOTO: KATJA FËDEROVA<br />

et är den tiden på året igen. Dagarna<br />

krymper; morgnarna och kvällarna<br />

blir mörkare. Temperaturen sjunker<br />

och regnet är inte längre ljummet och<br />

snällt utan kallt och bestämt.<br />

Men så händer något annat med världen runt<br />

omkring oss som gör att det inte känns tråkigt.<br />

Sakta målas naturen i gult, ockra, orange, vi<strong>nr</strong>ött.<br />

Luften är klar och frisk. Älskade hösten är här,<br />

en tid av glädje – över nystarterna för vissa, över<br />

skördarna för andra – och över alla de underbara<br />

turerna för oss som älskar att uppleva världen runt<br />

omkring oss från sadeln.<br />

För nog finns det många goda anledningar att<br />

cykla på hösten.<br />

VISUELL NJUTNING FRÅN SADELN<br />

Till att börja med är det otroligt vackert. Med<br />

start i den friska och soliga septembermånaden,<br />

genom den färgstarka oktober och in i novembers<br />

första mjuka snöfall är hösten en tid av ren visuell<br />

njutning som bäst upplevs från sadeln oavsett var<br />

i landet du bor. Cyklar du ofta nära naturen får du<br />

följa med i de olika lövens förvandling.<br />

Lyft blicken så är chansen stor att du upptäcker<br />

rörelse på himlen under vissa dagar. Stanna till och<br />

lyssna på höstens alla läten. Det är flyttfåglarna<br />

som har påbörjat sin färd mot varmare klimat. Den<br />

fågelintresserade upptäcker kanske till sin glädje<br />

även några nya arter. En hel del fågelarter väljer att<br />

övervintra i Sverige.<br />

18 <strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong>


HÖSTCYKLING<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong> 19


HÖSTCYKLING<br />

De tidiga solnedgångarna är också en stor<br />

anledning att ta cykeln hem från jobbet. Hur ofta<br />

hinner vi se de sena solnedgångarna från sadeln<br />

sommartid? På hösten finns det alla möjligheter<br />

att färdas hem i det gyllene skenet. Ta gärna med<br />

dig kameran och föreviga ögonblicket.<br />

RENA LYCKOPILLRET<br />

Rent hälsomässigt finns bara fördelar med att fortsätta<br />

röra på sig även när det blir kyligare ute. Man<br />

fortsätter att underhålla kroppens goda fysiska och<br />

psykiska funktioner. Att cykla till och från jobbet<br />

istället för att trängas med andra på en överfylld<br />

buss eller tunnelbana är en av de billigaste försäkringarna<br />

mot allehanda infektioner.<br />

Ser du till att förlägga i alla fall några av veckans<br />

cykelturer till dagtid så exponeras du fortsatt för<br />

dagsljus. Det bidrar till bildningen av signalsubstansen<br />

serotonin i hjärncellerna. Bristen på<br />

serotonin är en av de bidragande orsakerna till<br />

årstidsbunden depression med bland annat tyngre<br />

sinnesstämning, sämre aptit och oroligare sömn<br />

som följd. Vistas du ute när det är ljust så hjälper<br />

du till att upprätthålla de sunda nivåerna och blir<br />

därmed en gladare individ.<br />

Hösten är en fruktbar tid då även den hungriga<br />

cyklisten kan hitta en del nyttig och smarrig energi<br />

i skogen. Det är gott om fallfrukt och bär – en garanterad<br />

succé inte minst bland barnen. Den som har<br />

mer tid och tålamod får med sig hem en påse full<br />

med svamp eller bär från skogen en cykelrunda bort.<br />

Ha inte bråttom när du cyklar på hösten. Stanna<br />

upp, ta fram termosen och njut av en meditativ<br />

stund ensam eller med ditt sällskap.<br />

TRE CYKLISTER OM SIN FAVORITHÖSTRUNDA<br />

FOTO: OLIVIA LINDFORS<br />

FOTO: PRIVAT<br />

FOTO: ANTON ROSENBLAD<br />

Ida Erngren, 28 år, Uppsala, landslagscyklist<br />

med ett gäng SM- och andra vinster i bagaget<br />

Johan Lindkvist, 43 år, Västerås, allväderscyklist,<br />

tvåbarnspappa och cykelbloggare<br />

Alva Lindfors, 18 år, Skara, studerande<br />

cykelgymnasiet<br />

Som tävlingscyklist med fokus på race<br />

sommartid så handlar hösten för mig om att<br />

cykla för att jag älskar att just bara cykla. Jag<br />

släpper prestationen och bara njuter under<br />

vägen, upptäcker nya vägar, hittar de bästa<br />

fikaställen och cyklar med mitt favoritsällskap.<br />

Jag vilar från landsvägen och tråcklar mig<br />

istället fram på små skogsvägar på min<br />

cykelcross. Jag cyklar gärna ”vilse”! Höstens<br />

väder är nyckfullt men det tycker jag hör<br />

årstiden till. Mig gör det inget – det är en del<br />

av upplevelsen.<br />

Min favorithöstrunda måste vara vägen till<br />

jobbet. Det är oktober och solen har precis<br />

gått upp. Jag passerar två åsar på vägen<br />

till jobbet. När jag har lämnat den första<br />

åsens roliga stigar möter jag morgonens<br />

första solstrålar på nästa ås, varifrån jag ser<br />

åkrarna och flygplatsen. Luften är frisk och<br />

det bara jag och min cykel. Där och då blir<br />

jag nästan lite religös och lider med alla som<br />

väljer att inte uppleva det genom att lämna<br />

cykeln hemma.<br />

Min favorithöstrunda är när eftermiddagen<br />

är solig och det är runt tio grader varmt.<br />

Luften känns klar och löven skiftar i olika<br />

färger. De turerna blir verkligen som terapi<br />

för mig i vardagen!<br />

20 <strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong>


VÄLJ RÄTT UTRUSTNING<br />

FÖR HÖSTCYKLINGEN<br />

HÖSTCYKLING<br />

För att höstcyklingen ska bli så<br />

säker och trivsam som möjligt är det<br />

bra att anpassa både utrustningen<br />

och inställningen. Vi börjar med det<br />

allra viktigaste – trafiksäkerheten.<br />

LAMPOR OCH REFLEXER<br />

De flesta stadscyklister vet att man måste ha<br />

belysning både framtill och baktill och reflexer<br />

likaså, plus i ekrarna. Det finns en anledning till<br />

varför avsaknaden av dessa detaljer kan ge böter<br />

vid en poliskontroll. Syns man inte ordentligt så<br />

utgör man en fara både för sig själv och för sina<br />

medtrafikanter. Är du osäker på utformningen?<br />

Besök Transportstyrelsens sida med trafikregler<br />

för cyklar.<br />

Även om du allt som oftast cyklar på landsväg<br />

eller i skogen gör du rätt i att utrusta din sportcykel<br />

på samma sätt som du utrustar sin stadscykel.<br />

Transportstyrelsens regler är nämligen lika för alla<br />

cykeltyper. Och nog vill du vara säker även när du<br />

transporterar dig till och från träningen?<br />

REFLEXVÄST<br />

Även själva ryttaren gör klokt i att klä sig för största<br />

möjliga synlighet i trafiken. En reflexväst som gör<br />

ett bra jobb. Idag finns det ett bra utbud av kvalitativa<br />

reflexvästar i de flesta cykelaffärer. Köp<br />

på dig ett par och tvätta dem gärna för hand med<br />

lite tvål och varmt vatten så håller sig reflexerna<br />

fräscha längre.<br />

BELYSNING PÅ CYKEL OCH DIG SJÄLV<br />

Cyklar man av någon anledning i mörkret hela<br />

turen eller en del av den så kan det vara smart att<br />

inte bara synas bra utan att även se bra. Satsa på<br />

två riktigt bra pannlampor varav du monterar den<br />

med störst ljusspridning på styret och den andra på<br />

hjälmen. Visst är det lyxigt att se ordentligt? Tänk<br />

dock på att dels köpa lampor med enbart fast (inte<br />

blinkande) sken och dels på att blända av när du<br />

möter bilister och övriga medtrafikanter.<br />

KLÄDER EFTER VÄDER<br />

En av de vanligaste anledningarna till att en del<br />

låter höstrusket vinna över cykellängtan är att<br />

man är rädd för att frysa. Men klär man sig rätt<br />

blir höstcyklingen en behaglig upplevelse. Tänk<br />

lager-på-lager-principen, använd med fördel de<br />

friluftsplaggen du redan har hemma och botanisera<br />

gärna bland köp- och säljgrupperna på nätet.<br />

Själva motionen bidrar också till att man blir varm<br />

så starta hellre turen ”underklädd” än överklädd.<br />

På överkroppen är ett mjukt underställ med<br />

korta eller långa ärmar ett måste-plagg i varje<br />

all väderscyklists garderob. Ovanpå understället<br />

räcker det oftast med en kortärmad eller en långärmad<br />

funktions- eller cykeltröja. Vid mycket kallare<br />

grader kan man komplettera med det tredje<br />

lagret som kan utgöras av en tjockare långärmad<br />

funktions- eller cykeltröja. En vindväst eller en<br />

lättare vind- eller regnjacka är bra att ha med sig<br />

och ta fram vid behov. På underkroppen passar<br />

ett par långa tights perfekt. En vindtät ”Gundekalsong”<br />

under tightsen är ett hett tips för de första<br />

frostbitna turerna.<br />

Huvud, händer och fötter fryser de flesta om<br />

mer eller mindre. Skaffa därför en tunn hjälmmössa,<br />

en skön ”buff” att skydda halsen med, ett<br />

par handskar med löstagbart foder och ett par<br />

skoöverdrag. Ett par varmare sockor i de rymliga<br />

skorna håller fötterna varma.<br />

GE CYKELN KÄRLEK<br />

Hösten upplevs bäst från en säker och servad cykel.<br />

Även om det är bra att hålla cykeln ren och fin året<br />

om så är det extra viktigt att göra det så här års då<br />

leran och gruset sliter extra på kassetten, kedjan<br />

och de andra cykeldelarna. Ta dig därför tid att<br />

tvätta cykeln och smörj in kedjan efter varje tur.<br />

Saknar cykeln skärmar är det hög tid att montera<br />

dit dem. Och utrustar du cykeln med lite grövre<br />

däck så kommer du ännu närmare de lite hemliga<br />

naturplatserna. Ta gärna hjälp av en lokal cykelmekaniker<br />

för att ge din cykel just den extra kärleken<br />

som behövs för att cykla in den gyllene årstiden på<br />

ett säkert och behagligt sätt.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong> 21


HÖSTCYKLING<br />

HÖSTMINNEN<br />

FRÅN SADELN<br />

CECILE EVERETT, SOLNA<br />

”För en tid sedan arbetade jag på andra<br />

sidan staden. Jag cyklade en sträcka på<br />

sju kilometer där början av färden trängdes<br />

cyklisterna på smala cykelbanor och<br />

snirklade mellan bilarna som var parkerade<br />

på cykelfälten. Efter Fridhemsplan<br />

och efter korsningen som var utformad<br />

som ”oj vad ska vi göra av cyklisterna”, där<br />

släppte det.<br />

Cykelbanan blev bred, så bred att det<br />

gick att cykla om andra långsamma cyklister.<br />

Vid nästa korsning övergick cykelbanan<br />

till Västerbron. Det är den höga bron<br />

som binder samman två av stadens öar.<br />

Gångtrafikanternas utrymme var så smal<br />

att de lätt vinglade ut i cykelbanan. Cyklisternas<br />

var bredare och de kunde cykla<br />

om varandra. Bilisternas var bredast, de<br />

körde fort.<br />

Men till skillnad från bilisterna kunde<br />

cyklisterna och gångtrafikanterna stanna<br />

högst upp på bron och se hur hösten hade<br />

fått fritt utrymme att använda sin färgpalett<br />

av sprakande gult och rött. De kunde<br />

se långt ut över fjärden, se solen gå upp<br />

ner i ett rosa skimmer. Och lite senare<br />

kunde de stanna upp och njuta av den<br />

stora runda fullmånen.<br />

För så kan cyklister göra.<br />

Färden till arbetet gick vidare, ner till<br />

vattnet och längst med Tantolunden. Vid<br />

badstranden plaskade hundarna när de<br />

överlyckliga kastade sig i det kalla vattnet.<br />

Vattnet som glittrade och solen som<br />

värmde ansiktet. Vid arbetsdagens slut<br />

gick turen först ut till Långholmen. Där<br />

kluckade vågorna mot bryggan. Här var<br />

det stilla trots rusningstrafiken ovanför.<br />

Det rörde inte cyklisterna i ryggen. De<br />

fastnar inte i bilköer.”<br />

22 <strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong>


HÖSTCYKLING<br />

JEROEN WOLFERS, STOCKHOLM<br />

”Ibland är höstcyklingen magisk – klart<br />

väder, vackra färger och en härlig frisk<br />

doft. Den här morgonen för ett par år<br />

sedan var inte sådan, utan mer en vanlig,<br />

halvmörk höstdag med tung fukt, dis<br />

och ett par ynkliga plusgrader. Halt på<br />

cykelbanan? Ja, kanske. Bäst att ta det<br />

försiktigt. Lampa på!<br />

På cykelbanorna på väg in till stan från<br />

Stockholms södra förorter var det tomt<br />

på cyklister, förutom jag själv. Men det<br />

var inget konstigt – i oktober har de flesta<br />

ställt undan cykeln i väntan på vår och<br />

värme.<br />

Döm om min förvåning när jag blev<br />

ikappcyklad av inte bara en, utan två<br />

cyklister några kilometer senare. Vid rödljuset<br />

på stadsgränsen räknar jag till tolv<br />

tappra cykelkollegor – nytt höstrekord!<br />

– Cyklat länge? frågar jag mannen<br />

bredvid mig i kön i ett plötsligt anfall av<br />

nyfikenhet.<br />

– Började i våras och vill inte sluta, ler<br />

mannen stort. Jag sparar 20 minuter<br />

varje väg mot att ta bilen och kommer<br />

fram pigg. Älskar det här, fortsätter han<br />

innan det blir grönt och han drar ifrån mig<br />

vidare in mot stan.<br />

Sedan den dagen har det varit fler och<br />

fler cyklister vid rödljuset, året runt, regn<br />

eller snö. Men den där höstdagen 2015<br />

eller 2016 minns jag som dagen då det<br />

började.<br />

Kommer du att fortsätta cykla i höst?<br />

Jeroen Wolfers driver cyklistbloggen.se<br />

tillsammans med Christian Gillinger.<br />

JAKOB FORSSMED, NACKA<br />

”Visst är hösten en fantastisk månad för<br />

cykling. Hög luft, årstidsväxlingen och<br />

under tidig höst fortfarande torrt och<br />

fint på vägarna för landsvägscykeln, och<br />

vackert i skogen för skogsstig.<br />

Men låt oss också vara ärliga: det är<br />

också tiden då många av oss går från att<br />

vara somriga rekreationscyklister till att<br />

bli höstliga cykelpendlare.<br />

Tiden då vardagens cykelverklighet<br />

kommer ikapp oss: vi kan inte längre välja<br />

enbart uppehållsdagar att cykla på, inte<br />

längre välja bort uselt underhållna cykelvägar<br />

eller riskfyllda, hårt trafikerade<br />

vägar, om vi vill komma fram till jobbet<br />

i tid.<br />

Kvällsmörkret kommer också snabbt,<br />

likaså vätan och den kalla råa luften. (Och<br />

det tycks alltid vara lite mörkare och råare<br />

i de kommuner som inte prioriterar cyklisternas<br />

framkomlighet eller säkerhet.)<br />

Nog är vi många som ibland när vi<br />

ska cykla hem från en hård arbetsdag i<br />

det kalla regnet och den orimligt hårda<br />

motvinden som funderar på om benen<br />

kommer bära. Jag försöker då tänka att<br />

det är cykeln som bär mig. Ibland hjälper<br />

det lite.<br />

Men mitt i dessa stunder kan det<br />

underbara hända, som bara inträffar på en<br />

cykel. Du får sällskap. Den tysta samhörigheten.<br />

Gemenskapen som kommer av<br />

att under en kvart eller så dela samma öde.<br />

Det hände mig sent i september förra<br />

året en av alla dessa sena jobbkvällar med<br />

hårt skuggbudgetarbete. Jag skrev såhär<br />

efteråt: ’Lycka är att ordlöst växeldra med<br />

okänd medcyklist på jobbtrött hemväg’.<br />

LORENTZ TOVATT, STOCKHOLM<br />

”Mitt bästa höstcykelminne är faktiskt när<br />

jag var med i cykelparaden ’Bike in tweed’,<br />

ett flera mil långt ’cykellopp’ som egentligen<br />

bara går ut på att cykla runt och visa<br />

upp sig. De som deltar plockar fram sina<br />

gamla fina cyklar och klär upp sig fint och<br />

prydligt.<br />

Man möts på förmiddagen och mitt<br />

i loppet blir det en stor picknick med<br />

lemonad och medhavda mackor. Sedan<br />

fortsätter loppet och rundas av på sen<br />

eftermiddag med en Gin och tonic. Två<br />

saker gör att jag verkligen gillar att delta<br />

i bike in tweed. Det första handlar om att<br />

jag tycker cykling ska vara något som man<br />

verkligen njuter av.<br />

Jag brukar kalla mig själv för en flanörcyklist.<br />

Det innebär att jag gillar att sitta<br />

upprätt, cykla i rimlig takt och dessutom<br />

vara stilig. <strong>Cykling</strong> är inte bara ett färdmedel,<br />

inte bara ett sätt att ta sig från punkt<br />

A till B. Det är mycket mer än så. Det är ett<br />

sätt att upptäcka en stad, en vacker landsväg<br />

och det är en härlig sysselsättning för<br />

din kropp. Allt detta manifesteras genom<br />

detta cykellopp.<br />

Det andra orsaken till att detta minne<br />

är fint för mig är alla de glada ansikten<br />

man passerar. Trafikmiljöer är ju inte<br />

alltid jättetrevliga, människor är kanske<br />

stressade och många trafikantgrupper<br />

konkurrerar om utrymme och framfart.<br />

Men när folk såg 300 gammeldags välklädda<br />

cyklister glida förbi så stannade de<br />

upp en stund, tittade först förundrat och<br />

log därefter över spektaklet. Det bjuder<br />

jag mer än gärna på!”<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong> FOTO: CHRISTIAN GILLINGER 23


REPORTAGE<br />

Här föddes<br />

den bilfria<br />

staden<br />

Colombias huvudstad Bogotá är ett<br />

myller av bilar, motorcyklar och<br />

lastbilar. Men varje söndag tystnar<br />

staden något. Går ner i varv och<br />

släpper fram människorna, när gator<br />

stängs av för biltrafik och cyklister<br />

och flanörer tar över. Så har det sett<br />

ut i snart 45 år.<br />

TEXT: HENRIK RÅDMARK<br />

lötsligt kom de så nära staden. Myllret,<br />

människorna, byggnaderna, livet. Det<br />

hade inte varit möjligt tidigare under<br />

veckan, då larmet, dammet och bullret<br />

från bilar dominerade miljön här i Bogotá. Men<br />

just idag hände det. Knappt några bilar syntes till.<br />

Istället fylldes gatorna av cyklister, flanörer och<br />

inlinesåkare.<br />

Det var en sällsam upplevelse, berättar Belina<br />

Åhl-Larsson, mamman i familjen från landsbygden<br />

utanför Falkenberg, som besökte Colombias<br />

huvudstad i december.<br />

Att det hände just den söndagen då de besökte<br />

Bogotá var ingen slump. Och definitivt inget unikt.<br />

Faktum är att det är något som har skett varje söndag<br />

sedan 1976. Det kallas Ciclovia de Bogotá och<br />

25


REPORTAGE<br />

innebär att motorfordon förbjuds på många av<br />

stadens gator mellan klockan 7 och 14, till förmån<br />

för cyklister och fotgängare.<br />

Belinda beskriver det som en smått surrealistisk<br />

situation. Att kunna cykla tryggt och utan trängsel<br />

på gatorna i en så enorm stad som Bogotá, som har<br />

nästan lika många invånare som Sverige. I synnerhet<br />

att hennes sjuårige son, som nyss lärt sig cykla,<br />

kunde följa med i den miljön var en stark upplevelse.<br />

Men alla gator stängs inte av. Totalt rör det sig<br />

om en sträcka på cirka tolv mil, så det finns gott<br />

om bilfritt utrymme att röra sig på.<br />

– Vi gav oss ut på förmiddagen och cyklade nog<br />

ett par mil. Stämningen var nästan lite sömnig. Det<br />

var ungefär som att cykla hos oss på landet utanför<br />

Falkenberg, berättar Belinda och skrattar.<br />

Men ”sömnigt” ska nog förstås i förhållande till<br />

hur det brukar vara. Det var mycket folk i rörelse.<br />

Människor kan knappt röra sig till fots i staden<br />

annars, varför de passar på under söndagarna då<br />

biltrafiken är i det närmaste avstängd.<br />

– Det var absolut ett slags myller, men i ett betydligt<br />

lägre tempo än man tänker sig i en storstad.<br />

Ciclovia de Bogotá har alltså funnits i över 40<br />

år och inspirerat många andra städer till liknande<br />

initiativ. Arrangemanget innebär inte bara att<br />

gator stängs av för biltrafik. Överallt finns också<br />

personal, ”Bikewatch”, som ser till att motorfordon<br />

inte kör in på avstängda gator och kanske framför<br />

allt hjälper människor att hitta rätt.<br />

– Av det vi såg förstod vi att det måste vara ett<br />

resurskrävande arrangemang. Det är nog inte så<br />

26 <strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong>


REPORTAGE<br />

HALLÅ DÄR,<br />

DANIEL HELLDÉN (MP),<br />

TRAFIKBORGARRÅD I<br />

STOCKHOLM<br />

När får vi en Ciclovia de Stockholm?<br />

– Vi har ju I stan utan min bil en gång om<br />

året. Det har varit mycket arbete med att<br />

få till den. Men det är ju förstås långt ifrån<br />

det som finns i Bogota.<br />

– Men istället för att skapa en bilfri dag i<br />

veckan försöker vi ställa om stan så att cykling<br />

är prioriterat varje dag året om.<br />

– Vi jobbar exempelvis med våra sommargågator,<br />

där bilar i princip inte alls kör. De<br />

gatorna har vi under en tredjedel av året och<br />

vi tänker skapa ännu fler sådana.<br />

– Vi har också infört att man får cykla<br />

på gator mot enkelriktning som gäller för<br />

motorfordon. Bilarna finns ju förstås där,<br />

men vi tittar på en lösning där man delar<br />

av gatan på mitten, så att cyklar får halva<br />

gatuutrymmet för sig.<br />

I STAN UTAN MIN BIL<br />

I stan utan min bil är en av aktiviteterna<br />

som Stockholms stad arrangerar under den<br />

Europeiska trafikantveckan som pågår mellan<br />

16–22 september. Då bjuds alla stockholmare<br />

in till ett bilfritt område kring Stockholms city,<br />

Gamla stan och Bibliotekstan.<br />

enkelt att ordna som det kan verka vid första tanken,<br />

säger Belinda.<br />

Både hon och hennes man slogs av att det vi<br />

tycker är nytänkande och kanske till och med smått<br />

revolutionerande – att stänga av en stad för biltrafik<br />

– är något man gjort i Bogotá under nästan två<br />

generationer och därmed knappast ”nytänkande”.<br />

Det startade redan 1974 då en cykelaktivist<br />

drog igång rörelsen som skulle bli Ciclovia<br />

de Bogotá. Det skedde bara två år senare, tack<br />

vare stadens dåvarande borgmästare Luis Prieto<br />

Ocampo. Fast länge handlade det om ett mindre<br />

arrangemang, åtminstone jämfört med dagens<br />

omfattning. Fram till slutet av 1990-talet var<br />

drygt en mil gator avstängda och arrangemanget<br />

hade strax under 150 000 deltagare. I början av<br />

2000-talet utökades antalet gator till nuvarande<br />

sträckor. Man räknar med att över 1,5 miljoner<br />

människor nu ger sig ut i den nästan bilfria åttamiljonersstaden<br />

på söndagarna.<br />

För att klara av arrangemanget har staden i<strong>nr</strong>ättat<br />

en organisation som kan driva det, se till att<br />

organisera frivilliga, ta hand om skyltning, bedriva<br />

marknadsföring etcetera.<br />

För Belinda och hennes familj var Ciclovia en<br />

unik, behaglig och njutbar upplevelse. Men för<br />

många Bogotá-bor är det mer än så. Undersökningar<br />

har visat att människor som bor i närheten<br />

promenerar mer. Uppenbarligen ser de styrande<br />

kraften i detta ur ett folkhälsoperspektiv. Sedan<br />

2007 är Ciclovia en del av Colombias nationella<br />

hälsoprogram.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong> 27


NYHETER<br />

Local hero<br />

På en sidogata på Södermalm i Stockholm ligger en av Sveriges<br />

mest lokala cykeltillverkare, And the revolution. Mannen<br />

bakom verksamheten vill samtidigt förändra cykelbranschen<br />

och få fler människor att upptäcka glädjen i cykling.<br />

TEXT OCH FOTO: HENRIK RÅDMARK<br />

ykling ska först och främst vara glädje.<br />

Nyttan kommer liksom på köpet. Så<br />

resonerar Tobias Adolfsson, kraften<br />

bakom cykelbutiken And the revolution<br />

(ATR) i Stockholm. Eller rättare sagt på Södermalm<br />

i Stockholm – det finns en poäng i att vara specifik<br />

när det gäller geografin. En annan av hans käpphästar<br />

är nämligen att cykelbutiker ska finnas nära<br />

sina kunder.<br />

– Det var på sätt och vis grunden i idén till det<br />

här, säger han. Vi sitter på en träpall utanför butiken<br />

och när en man stannar intill och frågar om<br />

lastcykeln som står vid entrén, reser sig Tobias och<br />

försvinner ur vårt samtal.<br />

HELA LIVET I CYKELBRANSCHEN<br />

Lastcyklar är förvisso inte And the revolutions<br />

huvudtema. Istället handlar det om deras egna<br />

cyklar som de kallar Town, Road och Easy Road.<br />

Fast Tobias kallar de tre varianterna för plattformar.<br />

Hur den färdiga cykeln ser ut beror på<br />

hur kunden vill ha den; med eller utan stänkskärmar,<br />

pakethållare, stöd, rakt eller svängt styre<br />

etcetera.<br />

Just egen tillverkning är något centralt för<br />

Tobias. Han har arbetat med cykel i princip hela sitt<br />

liv sedan 19 års ålder och sett hur cykelbranschen<br />

fungerar. Eller hur den inte riktigt fungerar, berättar<br />

han när mannen rullat iväg på en provtur med<br />

lastcykeln.<br />

– Tillverkarna är för långt från kunderna. De vet<br />

inte vad kunderna behöver, vad de vill, vilka de är.<br />

Och cykelbutikerna har så små marginaler och är så<br />

pressade av sina leverantörer att de inte kan ge den<br />

service och den uppmärksamhet som kunderna<br />

behöver för att kunna göra ett bra cykelköp.<br />

– Resultatet blir inte sällan att man köper en<br />

cykel som inte riktigt passar ens behov och intresse,<br />

vilket i sin tur leder till att den används mindre.<br />

Och det är egentligen detta allt handlar om för<br />

Tobias: att få fler att cykla. För att det är roligt, för<br />

att det är praktiskt och för att det är nyttigt.<br />

Butiken har funnits sedan 2013. Dessförinnan<br />

drev Tobias en distributör av cykelprodukter. Men<br />

rollen som butiksinnehavare var inte ny för honom<br />

i och med öppningen av ATR. Mellan 1995 och 2000<br />

drev han MTB-butiken Bike i Umeå.<br />

– Vi sålde flest Kona-cyklar i hela Sverige under en<br />

28 <strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong>


NYHETER<br />

period, 1998 till 1999, säger Tobias och ler åt minnet.<br />

Parallellt med butiksjobbet i Umeå jobbade han<br />

som cykelbud och när tanken på att börja tillverka<br />

egna cyklar formades 2010 hade han samlat på sig<br />

en gedigen erfarenhet av cykling ur alla möjliga<br />

aspekter. Han visste nu precis hur de egna cyklarna<br />

skulle se ut, hur de skulle kännas och upplevas.<br />

– Beroende på vilka vinklar du väljer i ramen får<br />

den olika egenskaper. Våra cyklar är åt det kvicka,<br />

pigga hållet snarare än det avslappnade och tillbakalutade.<br />

Det ska vara roligt att cykla, säger han.<br />

SKRÄDDARSYTT FÖR<br />

MAXIMAL GLÄDJE<br />

Butiken på Åsögatan i Stockholm liknar ingen<br />

annan. Det finns exempelvis fler nakna ramar här<br />

än färdiga cyklar. Varje cykel byggs efter kundens<br />

önskemål. Därför är ingen cykel från ATR den andra<br />

riktigt lik. Tobias tror nämligen inte på att one size<br />

fits all. Behoven hos kunderna ser ofta olika ut och<br />

tycke och smak varierar i ännu högre grad.<br />

Han tror inte heller på storskalig drift. När ATR<br />

växer, för det är avsikten, kommer det att ske utan<br />

att tappa den lokala produktionen lovar Tobias.<br />

Och då handlar det inte bara om lokalt som ”inom<br />

stadsgränser”, utan snarare om ”inom stadsdelar”.<br />

I vart fall i större städer.<br />

– Om vi öppnar en butik i exempelvis Vasastan<br />

här i Stockholm ska cyklarna som säljs där också<br />

byggas där, för att kunderna finns där, säger Tobias.<br />

”Om vi öppnar en butik i Vasastan<br />

här i Stockholm ska cyklarna som<br />

säljs där också byggas där, för att<br />

kunderna finns där.”<br />

Det finns faktiskt redan idag konkreta planer på<br />

expansion. Tobias vill inte avslöja särskilt mycket,<br />

men siktet är ställt betydligt högre än Stockholm<br />

och Sverige. Konceptet skulle absolut fungera även<br />

i andra länder, säger han.<br />

– Vi kommer att delge våra planer i höst i samband<br />

med en crowd funding-kampanj, där vi bjuder<br />

in våra kunder att vara med på vår resa.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong> 29


NYHETER<br />

Lastlust<br />

I en gammal bilverkstad på söder i Stockholm hänger<br />

lastcykelramar i långa rader. Färdigmonterade cyklar upptar<br />

stora delar av golvet och vid ett litet skrivbord sitter en<br />

man vid en skärm och skissar på en cykel. Han heter Simon<br />

Bouloussaa och driver Sveriges enda lastcykeltillverkare.<br />

TEXT OCH FOTO: HENRIK RÅDMARK<br />

annen närmar sig paret som<br />

går och drar en dubbelbarnvagn.<br />

Han har en bild med<br />

sig. Den föreställer en holländsk<br />

lastcykel.<br />

– Ursäkta, får jag fråga en sak, säger han<br />

och håller upp bilden.<br />

– Skulle ni kunna tänka er att använda<br />

en sådan här att köra era barn i?<br />

Snart går han till en förskola i närheten<br />

och ställer samma fråga till föräldrar som<br />

precis har hämtat sina barn. Svaren han<br />

får spretar. För farligt, säger någon. Det ser<br />

tungt och klumpigt ut, svarar en annan. Då<br />

och då reagerar någon med ett leende och<br />

frågar var man kan köpa en så smart cykel.<br />

AMSTERDAM-VÄNNER<br />

ÖVERTALADE HONOM<br />

Mannen heter Simon Bouloussaa och<br />

driver Cykelfabriken sedan 2009. Efter<br />

att ha gått runt på Södermalm och visat<br />

fotografier av holländska lastcyklar för<br />

småbarnsföräldrar visste han tämligen<br />

väl hur utmaningen såg ut. Den skulle bli<br />

tuff, men inte omöjlig.<br />

– Jag hade blivit uppsagd från Ericsson<br />

och precis varit nere hos vänner i Amsterdam,<br />

där jag tidigare bodde under flera år.<br />

De blev förvånade när jag berättade att det<br />

inte finns några lastcyklar i Stockholm och<br />

Sverige, och sa att ”det måste du ändra på”,<br />

berättar han.<br />

Han var skeptisk eftersom han helt<br />

saknade cykelbakgrund. Men efter några<br />

kontakter med holländska De Fietsfabriek<br />

bestämde han sig för att försöka. Svenska<br />

De Fietsfabriek slog upp portarna 2010,<br />

några kvarter från den plats där butiken<br />

nu ligger.<br />

– Jag gjorde namnbytet till Cykelfabriken<br />

några år senare för att det stämmer<br />

bättre med vad jag gör, tillverkar och säljer<br />

cyklar för svenska förhållanden, till<br />

svenska kunder, förklarar Simon.<br />

Idag finns tre tvåhjuliga lastcykelmodeller<br />

i sortimentet – kort, lång och jättelång<br />

– och ett par trehjuliga modeller. Dessutom<br />

några vanliga cyklar och också lådcyklar för<br />

barn. Simon är ingenjör i grunden och kanske<br />

är det därför han ständigt skissar på nya<br />

modeller, och på förbättringar av befintliga.<br />

Precis som Tobias Adolfsson på ATR<br />

några kvarter bort tycker Simon att närheten<br />

till kunderna är viktig. Det har absolut<br />

varit avgörande för honom med tanke på<br />

att han inte hade någon tidigare erfarenhet<br />

av eller kunskap om cykeltillverkning.<br />

– Jag har frågat mycket och tittar på hur<br />

folk använder sina cyklar.<br />

SVETSKUNNIG<br />

Något han noterade tidigt var att många<br />

använder sportcyklar i sin vardagscykling.<br />

Med framåtlutad ställning och en<br />

förhållandevis hög cykel får du svårt att<br />

cykla säkert i stan, menar Simon. Därför<br />

är han en stark förespråkare för cyklar där<br />

man sitter upprätt och enkelt når ner till<br />

marken med foten när vid stillastående.<br />

– Och om du cyklar i stan med en starkt<br />

framåtlutad ställning får du mycket sämre<br />

överblick av omgivningen. Du lär också få<br />

ont i ryggen ganska fort.<br />

Simon konstruerar ramarna själv, men<br />

låter en fabrik svetsa ihop dem. Däremot<br />

har han fått hjälp med att lära sig svetsa<br />

av den holländska delen av De Fietsfabriek.<br />

Svetskunskapen behöver han alltså inte för<br />

själva tillverkningen. Däremot testar han<br />

gärna nya konstruktioner och idéer genom<br />

att själv svetsa ihop en ram.<br />

Skärmen på hans skrivbord visar<br />

den senaste modellen, en lätt lastcykel i<br />

aluminium – alla cykelmodeller han har<br />

konstruerat hittills har stålramar. Den<br />

nya lastcykeln liknar Larry vs Harry Bullitt,<br />

men är långt ifrån någon kopia. För<br />

säkerhets skull skickade faktiskt Simon<br />

en bild av cykeln till Hans Bullitt Fogh, en<br />

av Bullitt-skaparna, för att försäkra sig om<br />

att det var ok att han gick vidare med sin<br />

nya modell.<br />

Butiken snedstreck verkstaden är<br />

i<strong>nr</strong>ymd i en gammal bilverkstad. Här<br />

finns mängder av ramar och cykeldelar<br />

som ännu inte monterats ihop. Efterfrågan<br />

på lastcyklar har växt lavinartat sedan<br />

Simon vandrade omkring på stan i färd<br />

med att göra sin marknadsundersökning.<br />

Då var frågan snarast ”vad ska man ha den<br />

till?”.<br />

– Nu frågar folk istället hur många barn<br />

som ryms i lådan. Och efterfrågan på cyklar,<br />

både vanliga och lastcyklar, kommer<br />

att fortsätta öka. Det är det enda rimliga<br />

sättet att transportera sig och sina barn i<br />

stan, säger Simon.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong> 31


NYHETER MEDLEMMEN<br />

ex mil på cykel är för mycket.<br />

Det skulle kroppen aldrig<br />

hålla för. Men det måste finnas<br />

en annan lösning än bil.<br />

Så resonerade Eric Zinn när han och<br />

frun flyttade till Ytterby strax utanför<br />

Göteborg. Arbetsplatsen låg då<br />

som nu i Gårda, centralt i staden.<br />

– Vi hade ganska svag ekonomi<br />

och det var ett skäl till att jag inte<br />

ville använda bilen. Men framför allt<br />

har jag ett starkt hållbarhetsintresse,<br />

säger Eric som idag är hållbarhetschef<br />

på Göteborg Energi.<br />

Lösningen på pendelresorna blev<br />

ändå en cykel. Men en högst okonventionell<br />

sådan, en velomobil. Det<br />

rödsvarta fordonet har tre hjul men<br />

påminner till formen mer om en<br />

flygplanskropp eller ett höghastighetståg<br />

än en cykel.<br />

– Med velomobilen klarar jag pendelresorna<br />

på betydligt kortare tid än<br />

med en vanlig cykel, och det är inte<br />

heller lika fysiskt krävande, förklarar<br />

Eric.<br />

Idag är privatekonomin inte<br />

längre den flaskhals som den var<br />

2015, då hann fann velomobilen som<br />

lösning på jobbpendlingen. Dessutom<br />

har Eric hittat ett sätt att inte<br />

bara finansiera sitt fordon – som kostade<br />

80 000 kronor – utan också en<br />

möjlighet att bygga ett företag runt<br />

velomobiler.<br />

– Tågoperatören MTR Express<br />

har som du ser köpt reklamplats på<br />

min cykel. Och i Stockholm finns idag<br />

ytterligare en velomobil klädd i dekor<br />

med mat.se som avsändare.<br />

Båda cyklarna är tack vare annonsaffären<br />

betalda, och nu siktar Eric på<br />

att etablera en cykeltaxirörelse.<br />

Men det är knappast entreprenören<br />

i Eric som driver honom. Efter<br />

bara ett kort samtal står det alldeles<br />

klart att det handlar om en strävan<br />

att hitta miljömässigt hållbara sätt<br />

att transportera sig. Dels för egen<br />

del och dels för att kunna visa andra<br />

vilka möjligheter som finns. Däremot<br />

tror han inte att velomobiler är något<br />

för alla.<br />

– Inte idag. Om du kör en velomobil<br />

idag bryter du mot etablerade<br />

normer om hur man transporterar<br />

sig och hur en cykel ser ut. Det gör<br />

att du måste vara beredd på att visa,<br />

förklara och kanske försvara ditt val<br />

av transportmedel, säger Eric.<br />

Själva cyklingen är också fundamentalt<br />

annorlunda jämfört med en<br />

tvåhjulig cykel. Jag får provrulla Erics<br />

röda vidunder och noterade då två<br />

saker. Dels är det trångt i plastkåpan<br />

som utgör velomobilens kaross. Dels<br />

är svängradien högst begränsad.<br />

Men framför allt fick jag bekräftat<br />

att det torde vara tämligen enkelt att<br />

hålla hög fart, åtminstone på plan<br />

mark.<br />

– Om jag cyklar bekvämt håller jag<br />

ungefär 35 kilometer i timmen utan<br />

problem, och om jag träningscyklar<br />

– men utan att ta ut mig helt – ligger<br />

jag på 45 kilometer i timmen, förklarar<br />

Eric, som oftast ligger i det övre<br />

hastighetsregistret.<br />

Velomobilen är av tjeckisk tillverkning,<br />

men konstruerad av en belgare<br />

som numer bor i Sverige. Föraren<br />

sitter på en bakåtlutad stol med heltäckande<br />

ryggstöd och benen i princip<br />

vågrätt fram mot pedalerna. Styrningen<br />

sker medelst två spakar på var<br />

sida om stolen, där också bromshandtag<br />

och växelreglage sitter.<br />

Varför är du medlem<br />

i Cykelfrämjandet?<br />

– Jag kände att jag vill vara med och<br />

stötta en organisation som arbetar<br />

med att påverka politiker, beslutsfattare<br />

och andra i en riktning som<br />

gynnar cyklingen. Men jag är inte en<br />

särskilt aktiv medlem, säger han.<br />

”Inte särskilt aktiv” säger han.<br />

Kanske inte inom Cykelfrämjandets<br />

ramar, men hans arbete med att föra<br />

ut budskapet om alternativa sätt att<br />

transportera sig gör honom till en<br />

mer engagerad cykelröst än många<br />

av oss.<br />

32 <strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong>


MEDLEMMEN NYHETER<br />

Velomobilkungen<br />

från Ytterby<br />

Den rödsvarta, förbisusande skepnaden har fått många göteborgare<br />

att stanna upp. Föraren Eric Zinn har spontant förevisat den<br />

oräkneliga gånger. Och han gör det gärna. Velomobilen öppnar<br />

dörrar för honom som han gärna bjuder in andra genom.<br />

TEXT OCH FOTO: HENRIK RÅDMARK<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong> 33


KULTUR<br />

Pedal power<br />

– träffsäker<br />

cykelinspiration<br />

Boken Pedal Power av<br />

cykelentusiasten Anna<br />

Hughes bjuder på en rejäl<br />

dos cykellust genom 65<br />

rappa personporträtt.<br />

TEXT: HENRIK RÅDMARK<br />

Pedal Power – inspirational stories<br />

from the world of cycling<br />

Författare: Anna Hughes<br />

Format: Pocket<br />

Språk: Engelska<br />

Antal sidor: 256<br />

Förlag: Summersdale<br />

34 <strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong>


KULTUR<br />

m du någon gång tvivlar på cykelns kraft<br />

som fortskaffningsmedel, träningsredskap,<br />

glädjespridare, samhällsförändrare,<br />

klimaträddare finns det en bok som låter<br />

dig få tillbaka tron, övertygelsen. Boken heter Pedal<br />

Power och är en diger samling textporträtt av cyklister<br />

som betytt och betyder mycket för cykelvärlden.<br />

Här finns berättelser om män och kvinnor som<br />

cyklat långt, cyklat snabb, cyklat till avlägsna<br />

platser eller bara cyklat för att det är praktiskt,<br />

hälsosamt och nödvändigt. Här finns berättelser<br />

om män och kvinnor som vågade bryta normer i<br />

cykelns barndom och därmed bidra till att lyfta<br />

cykeln in i stadsrummet, på tävlingsarenor och i<br />

hela samhället.<br />

Läs om såväl välkända cykelprofiler som Eddie<br />

Merckx och Chris Froome som mindre kända som<br />

Alfonsina Strada – den första kvinnan att tävla i<br />

Giro d’Italia och som på grund av sin cykling gick<br />

under benämningen Djävulen i klänning i hembyn.<br />

Eller Jenni Gwiazdowski som startade Londons<br />

första cykelkök.<br />

Totalt får läsaren bekanta sig med 65 personer<br />

som alla betytt mycket för cyklingen och som fortsätter<br />

att inspirera.<br />

Det är svårt att inte bländas av Anna Hughes<br />

förmåga att berätta kort, kärnfullt och inte minst<br />

inspirerande. Ett personporträtt är sällan längre<br />

en ett par, tre sidor i pocketformat. Det kompakta<br />

formatet innebär att varje porträtt inte blir särskilt<br />

djupt. Men det är inte heller tanken. Snarare tycks<br />

Anna Hughes vilja väcka intresse och nyfikenhet,<br />

parallellt med det centrala temat: att inspirera.<br />

”Jag får ständigt frågor om hur snabbt<br />

jag kan cykla med den här. Jag har ingen<br />

aning och jag bryr mig inte. Jag cyklar inte<br />

för att hänga på cykelbuden. Jag cyklar för<br />

träningen, för att lyssna på fåglarna, för<br />

att bli lyckligare.”<br />

Isabelle Clement, rullstolscyklist<br />

Pedal Power kan läsas som förströelse och<br />

underhållning, men är tillräckligt fyllig och välresearchad<br />

för att ge läsaren ny, värdefull kunskap<br />

om cykelns historia, dess utveckling och människorna<br />

bakom den. Framför allt fungerar den som<br />

katalysator när cykellusten eventuellt tryter eller<br />

fantasin inte räcker till vid planeringen av nästa<br />

cykeläventyr.<br />

Vandring och cykling på Sardinien<br />

Välkomna till Sardinien och Medelhavet<br />

Sardinien, när Italien är som bäst!<br />

Cykelresor i grupp<br />

Cykelresor på egen hand med GPS<br />

MTB Cykelresor, Vandringsresor och Vi<strong>nr</strong>esor<br />

Cykel<br />

gruppen<br />

Boka resan på www.mittimedelhavet.se 073-9677381 info@mittimedelhavet.se<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong> 35


KRETSEN<br />

Kretsen som rullar<br />

allt snabbare<br />

Cykelfrämjandet Östergötland gjorde en nystart 2015. Sedan dess<br />

har åtskilligt hänt. Kretsen har bland annat ordnat cykelkurser,<br />

arrangerat en Cykelns dag och etablerat ett cykelkök. Nu siktar man<br />

på att bredda sig geografiskt. TEXT: HENRIK RÅDMARK<br />

artin Frodlund tvekade<br />

inte länge. När han fick<br />

frågan om han ville vara<br />

med om att väcka liv i<br />

den avsomnade Norrköpings-kretsen<br />

inom Cykelfrämjandet var han inte<br />

sen att tacka ja. Det skulle passa såväl<br />

hans intressen som hans ambitioner.<br />

– Jag har länge varit intresserad av<br />

infrastruktur och mobilitet, och såg<br />

en chans att vara med och bidra till<br />

nödvändiga förändringar i Norrköping,<br />

säger han.<br />

I samband med nystarten 2015<br />

ändrades kretsnamnet till Östergötland,<br />

men ännu är verksamheten<br />

fokuserad på Norrköping.<br />

Under 2017 präglades verksamheten<br />

av de cykelkurser som arrangeras<br />

på flera håll inom Cykelfrämjandet,<br />

inom ramen för Cykel på frihet.<br />

Ett trettiotal personer deltog på fyra<br />

kurser under förra året. Martin Frodlund<br />

var inte själv engagerad som<br />

ledare, men såg både svårigheter och<br />

glädjeämnen.<br />

– Det var många nyanlända och<br />

det skapade förstås utmaningar<br />

kring språket. Det hände också att<br />

flera deltagare inte dök upp. Men<br />

sammantaget var det fantastiskt att<br />

se hur vi kunde hjälpa människor att<br />

lära sig behärska cykeln och erövra<br />

en större personlig frihet, och inte<br />

minst en starkare självkänsla, berättar<br />

Martin.<br />

Kurserna blev så populära att inte<br />

bara deltagare frågade efter dem.<br />

Också näringslivet blev intresserade.<br />

Ett företag som bedriver verksamhet<br />

inom hemtjänsten i Linköping ville<br />

att Cykelfrämjandet Norrköping<br />

skulle hjälpa dem att utbilda kursledare.<br />

Tyvärr hade inte föreningen<br />

tillräckligt med resurser, varför initiativet<br />

inte blev av.<br />

Under förra året fick så Cykelfrämjandet<br />

Östergötland ett välkommet<br />

ekonomiskt bidrag ur den så kallade<br />

integrationsfonden. Då kunde kursverksamheten<br />

växa, bland annat<br />

genom att nya cyklar köptes in.<br />

Eftersom pengarna ur fonden var<br />

öronmärkta för verksamhet som syftar<br />

till att hjälpa nyanlända blev också<br />

kurserna än mer fokuserade på att<br />

hjälp just nyanlända att lära sig cykla.<br />

– Det ledde till en ännu större<br />

uppmärksamhet från omvärlden<br />

och flera privata aktörer har bett<br />

oss att hjälpa dem med instruktörsutbildningar.<br />

Tyvärr har vi inte haft<br />

möjlighet att gå vidare på det spåret,<br />

på grund av för få personella resurser,<br />

säger Martin.<br />

Pengarna ur integrationsfonden<br />

innebar också att kretsen kunde<br />

starta ett så kallat cykelkök, ett ställe<br />

dit alla är välkomna att låna verktyg<br />

och laga sin cykel.<br />

Sedan 2016 har man man också<br />

arrangerat en Cykelnsdag tillsammans<br />

med Arbetets museum.<br />

– Besökarna kunde bland annat<br />

provcykla elcyklar och lastcykler, och<br />

vi hade också en barnhörna. Även om<br />

det inte vällde in besökare var det<br />

många som stannade till en stund.<br />

Elcyklar var nog det som skapade<br />

mest nyfikenhet.<br />

Cykelköket är numer en permanent<br />

verksamhet, och håller öppet<br />

en dag i veckan. Hittills i år bedömer<br />

Martin att ett hundratal Norrköpingsbor<br />

har besökt det.<br />

Östergötlands-kretsen ägnar<br />

sig naturligtvis åt betydligt mer<br />

än cykelkurser. Under 2016 förde<br />

Martin tillsammans med Magnus<br />

Lagher, mannen som 2015 såg till att<br />

blåsa nytt liv i kretsen, diskussioner<br />

med Norrköpings kommun kring<br />

cykelinfrastruktur i samband med<br />

att cykelvägar och skyltning skulle<br />

förbättras.<br />

– De vände sig till oss för att få råd<br />

och stöd. Och även om det var ett specifikt<br />

projekt har vi fortlöpande en<br />

öppen dialog med kommunen kring<br />

framför allt infrastrukturfrågor.<br />

Martins eget intresse rör främst<br />

just infrastruktur och stadsplanering.<br />

Därför vill han se att samarbetet<br />

med kommunen kring sådana frågor<br />

växer.<br />

Samtidigt finns fler utmaningar<br />

att ta tag i. I och med nystarten bytte<br />

kretsen namn från Norrköping till<br />

Östergötland, med målet att arbeta<br />

bredare rent geografiskt.<br />

– Därför har vi försökt få igång en<br />

grupp även i Linköping. Men vi måste<br />

skynda långsamt eftersom allt arbete<br />

sker ideellt.<br />

36


FOTO: FREDRIK SCHLYTER


Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps<br />

CYKELPAKET I EUROPA<br />

www.cyclingsweden.se<br />

Toscana<br />

Provence<br />

Moseldalen<br />

Mallorca<br />

Kroatien<br />

Holland<br />

och många fler!<br />

Välkommen att prata<br />

cykelresor med mig.<br />

/Diana 070-670 55 93<br />

Cycling Sweden Active Escapes AB info@cyclingsweden.se<br />

Längs hela floden sträcker sig en antastiskt<br />

fin cykelväg. Vi ordnar trevliga hotell,<br />

mat, bagagetransport mellan<br />

Cykelgruppen<br />

& hotell, & båt<br />

hotellen, båttur på floden, cyklar.<br />

Våra övriga cykelturer<br />

• Cykel Vinvägen & hotell, i bagagetransport<br />

Provence ingår och alltid! Camargue<br />

Alsace<br />

•<br />

Flera alternativ, från 3<br />

• Slott och vin i Loiredalen<br />

dagar och uppåt.<br />

• Salzkammergut i Österrike<br />

• Boden‐sjön<br />

– <strong>2018</strong> års resor ute nu!<br />

• Moseldalen, vår specialitet!<br />

• Alsace Toscana – vinvägen • Mallorca<br />

• Bodensjön runt<br />

• Salzkammergut<br />

Moselfloden<br />

Mallorca<br />

• Holland • Donau<br />

Toscana – Venedig-regionen<br />

• Donau Kroatiska cykelväg övärlden<br />

• Holland Grekiska – cykelparadiset öar<br />

Cykel & båt.<br />

Boka redan nu för <strong>2018</strong><br />

– platserna tar<br />

fort slut.<br />

• Moselfloden, Rhen<br />

• Hollands kanaler<br />

och sjöar<br />

• Donau<br />

• Elbe och Moldau<br />

• Kroatiska övärlden<br />

• Po-dalen i Italien<br />

• Provence & Camargue<br />

Cykel & båt en populär kombination<br />

Gå in på vår hemsida<br />

www.queentravel.com Gå in på vår hemsida eller<br />

ring www.queentravel.se<br />

0503‐21900<br />

eller ring 0503-21900<br />

Åsnen runt i Småland<br />

Vill du uppleva äventyr och<br />

unikt naturliv runt en av<br />

Sveriges vackraste sjöar och<br />

även nationalpark Åsen?<br />

Vi erbjuder cykelpaket<br />

runt sjön Åsnen:<br />

Halvpensionspaket (4 dagar): cykel,<br />

övernattning, frukost & lunchpaket<br />

Campingpaket (2–7dagar): cykel,<br />

cykelkärra och komplett campingkit<br />

inklusive 3-mannatält.<br />

Bokning & frågor: Alvesta turistbyrå<br />

0472 – 152 55, turistbyra@alvesta.se<br />

www.visitalvesta.se<br />

Visit<br />

Alvesta<br />

Bo bekvämt på cykelvänligt B&B i vackra Rättvik, nära vandringsoch<br />

cykelleder. Några elcyklar och MTB finns för uthyrning. Vi har<br />

även en cykelverkstad och låsbart utrymme för din cykel.<br />

0248-10039 www.lustigsgarden.se


INNOVATIONSTÄVLING FÖR<br />

ÖKAD VINTERCYKLING<br />

Trots fördelarna med vintercykling väljer många att ställa undan cykeln under<br />

vinterhalvåret. Det leder till minskade hälsofördelar, mer trängsel på vägarna<br />

och ett ökat tryck på kollektivtrafiken.<br />

För att få fart på året runt-cyklingen behövs kreativa och innovativa lösningar.<br />

Cykel Plus Minus är innovationstävlingen som ger möjlighet för kommuner,<br />

företag, studenter och andra ta ledartröjan inom vintercykling.<br />

DEN SOM UNDER VINTERN <strong>2018</strong>–2019 TAR FRAM DEN BÄSTA<br />

INNOVATIONEN FÖR ATT ÖKA VINTERCYKLINGEN KAN VINNA UPP<br />

TILL 1 000 000 KRONOR FÖR ATT UTVECKLA SIN IDÉ.<br />

www.cykelplusminus.se<br />

Med Cykel Plus Minus vill Svensk <strong>Cykling</strong> uppmuntra kommuner att hitta och utveckla nya lösningar och idéer, som får fler att använda cykeln under vintern.<br />

Samtidigt vill vi att fler cyklister upptäcker värdet av att fortsätta använda cykeln året runt. Projektet leds av Svenskt <strong>Cykling</strong> med stöd från Vinnova.<br />

www.cykelfrämjandet.se


KRÖNIKA<br />

”Luften doftar av<br />

mogna äpplen”<br />

min familj cyklar vi alltid. Till<br />

aktiviteter, till lantstället 16<br />

kilometer bort, till jobb och<br />

skola. Det betyder att vi cyklar<br />

året om. Även på vintern – men nu är<br />

det höst. Gatan täcks av gulröda höstlöv<br />

och luften doftar av mogna äpplen.<br />

En del av doften kommer från vårt<br />

eget ekipage, för mamma har den<br />

pinsamma vanan att plocka upp fallfrukt<br />

från gatan. Hon är uppvuxen<br />

under krigstiden och klarar inte av<br />

att se mat förfaras.<br />

Mammas damcykel är robust<br />

och tålig, precis som mamma. Hon<br />

trampar på, outtröttligt. Själv sitter<br />

jag bekvämt och väl påbyltad på<br />

pakethållaren och ser staden susa<br />

förbi genom gatlyktornas sken. Fyra<br />

år på det femte och har just varit med<br />

mamma på sammanträde i den lilla<br />

staden. Jag har tre syskon och njuter<br />

av egentiden med mamma. Och jag<br />

älskar de här skymningsturerna bak<br />

på cykeln.<br />

Senare är jag på väg till lite egentid<br />

med mamma igen. Numera cyklar jag<br />

själv, men mamma fick sluta för ett<br />

par år sedan efter att ha orsakat flera<br />

olyckor och till sist hamnat på akuten<br />

helt sönderskrapad och förvirrad.<br />

Det är samma friska känsla i luften,<br />

samma doft av mogna äpplen och<br />

samma vackra syn av gulröda höstlöv.<br />

Men en annan stad och ett annat<br />

liv. Framför allt en annan tid – 40 år<br />

har passerat.<br />

På några av villagatornas trottoarer<br />

står korgar med äpplen och<br />

en vänlig lapp: Varsågod att ta! Jag<br />

stannar och fyller fickorna med<br />

nyplockad frukt. Ingen mer smutsig<br />

fallfrukt från gatan!<br />

Mamma sitter i sitt rum längst<br />

bort i korridoren och tv:n är som<br />

vanligt på. Jag sätter mig bredvid,<br />

håller den varma handen. Äpplena<br />

har jag lagt i den blåa glasskålen mitt<br />

på bordet. Hon ville inte ha just nu.<br />

”Mamma, minns du när jag var<br />

liten och du brukade skjutsa mig på<br />

cykeln”, säger jag. ”Jag tyckte alltid<br />

det kändes så tryggt och jag satt så<br />

skönt eftersom du hade de där rejäla<br />

packfickorna.”<br />

Mamma vrider huvudet mot mig<br />

och ler stilla.<br />

”Mamma, minns du när vi gjorde<br />

den där cykelutflykten i Småland och<br />

bodde på vandrarhem, när jag var 16?<br />

Och det började regna när vi skulle<br />

hem och vi cyklade elva mil i ösregn<br />

och sjöng för att hålla humöret uppe?”<br />

Mamma nickar. Jag vet inte vad som<br />

rör sig i hennes huvud, men jag känner<br />

en intensiv närvaro. Och när jag<br />

tänker på alla cykelturer vi har gjort<br />

ihop blir jag varm inuti.<br />

Två månader senare är det slut på<br />

de höstliga cykelturerna genom villakvarteren.<br />

Mamma har gått bort.<br />

Vi är ledsna och sörjer, hela mammas<br />

stora släkt, men inser att hon har det<br />

bättre nu. Om det existerar en himmel<br />

kan jag tänka mig att mamma är<br />

där och susar fram genom gulröda<br />

höstlöv, rak i ryggen och mumsande<br />

på ett äpple.<br />

Elin Dunås<br />

FOTO: HENRIK RÅDMARK<br />

40 <strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong>


KALENDARIUM<br />

CYKLA MED OSS<br />

I HELA SVERIGE<br />

Här hittar du ett urval av Cykelfrämjandets ledda<br />

cykelturer under sommaren. Fler turer hittar du<br />

på cykelframjandet.se/nara-dig/kretsar.<br />

JÖNKÖPING<br />

6 sep – Piren<br />

Cykeltur till Bergströms musteri i Bankeryd.<br />

Ledare. Roland Roman Tel 0761-075674.<br />

2 okt – Cykelavslutning<br />

Gallerian NBV Barnarpsgatan 39G<br />

Jönköping kl. 18.00.<br />

MALMÖ<br />

11 sep – Cykeltur ut i det blå (≈20 km)<br />

kl 18.00. Turledare Leif.<br />

GÖTEBORG<br />

6 sep – Cykeltur till Rya skog<br />

Kl 08–17. Start: Knutpunkten Stenpiren.<br />

Ledare: Lennart Andersson 070 187 13 31.<br />

9 sep – Motionslopp Säröleden <strong>2018</strong><br />

Start: Slottsskogsvallen.<br />

Upplysningar: Korpen Göteborg 031 726<br />

60 84, Cykelfrämjandet Torbjörn Olsson<br />

070 661 33 69<br />

Välkomna till ett motionslopp för hela<br />

familjen Ett lättare lopp på 50 km utmed<br />

Säröleden. Start inne på Slottsskogsvallen<br />

kl: 09:30. Vätskedepå med bullar vid<br />

Amundön samt Särö. Kaffe, te eller saft,<br />

bulle samt varm korv serveras vid mål där<br />

det blir utlottning av en cykel från Sportson<br />

som 1:a pris och många andra priser.<br />

16 sep – I 4:ans spår norrut<br />

Vi följer i spåren efter linje 4:ans vagn på<br />

cykelbana men så nära spåren vi kan. Väl<br />

framme besöker vi Lärjeåns Trädgårdar<br />

och ser på utsikten över Lärjeåns dalgång<br />

och det är också den vägen vi tar tillbaka<br />

mot Göteborg. Turens längd: 35–40 km<br />

Färdledare: Camilla Karlsson 070 883 18 15<br />

29 sep – Feminina gator<br />

En liten procent av alla gatunamn är<br />

namngivna efter kvinnor. Vi ska ta reda<br />

på några av dessa och vilka betydelser<br />

dessa kvinnor hade/har för Göteborg, allt<br />

ifrån Bullegummans gata till Fredrika<br />

Bremers gata. 20 km.<br />

Ledare: Lisbeth Borgesand 076 649 49 90.<br />

Start: Drottningtorget utanför Posthotellet.<br />

9 okt – Avslut och prisutdelning<br />

på årets cykelorientering<br />

Kl 18. Vi bjuder på kaffe, te, kakor och<br />

bullar samt delar ut priser till ett antal<br />

lyckliga vinnare i cykel orienteringen.<br />

Lilla Munkebäcksgatan 11A.<br />

Annika Persson 070 632 13 26 samt<br />

Ingemar Mattsson 070 573 28 42<br />

14 okt – Tur till Mölndals museum<br />

Kl 12. Vi cyklar till Mölndals museum<br />

och besöker cykelutställningen som tar<br />

oss genom cykelns historia; allt från<br />

1800-talets höghjuling till landsvägsracer<br />

i kolfiber. 15 km.<br />

Ledare: Owe Magnusson 070 289 67 21<br />

2 dec – Adventscykling<br />

Vi cyklar igenom julstaden Göteborg<br />

till någon av alla de julmarknader som<br />

finns så här års. 15 km. Ledare: Camilla<br />

Karlsson 070 883 18 15<br />

HALMSTAD<br />

23 okt – Medlemsmöte<br />

Kl. 18:00. Alla Hjärtans Hus, Kyrkogatan<br />

3. Vid höstträffen gör vi som vanligt en<br />

tillbakablick på det gångna jubileumsåret<br />

med medlemmarnas egna bilder och<br />

berättelser. Föreningen bjuder på fika.<br />

16–22 sep – Trafikantveckan<br />

(European Mobility Week)<br />

Den Europeiska Trafikantveckan går ut<br />

på att motivera människor att cykla, gå<br />

och åka kollektivt. Se Cykelfrämjandets<br />

hemsida.<br />

17 nov – Planeringsträff<br />

PRO:s lokal, Augustenborgsgatan 23 E kl<br />

14.00.<br />

Augustenborgsgatan i källaren på andra<br />

sidan gatan, vid 23E kl 14.00. Cykelfrämjandet<br />

bjuder på ärtsoppa med tillbehör<br />

samt pannkakor. Föranmälan och/eller<br />

förslag på turer/ aktiviteter/aktioner<br />

du eller någon annan kan leda senast 4<br />

november till Leif.<br />

13 dec – Ride of Light, Malmö<br />

Se Cykelfrämjandets hemsida.<br />

Ansvarig Harald och Erik.<br />

STOCKHOLM NORRORT<br />

4 sep – Hemligt mål<br />

Start kl 10.00. Ledare: Elna 073-629 5227<br />

9 sep – Järvafältet ca 20 km<br />

Start vid Pojken vid Riddarplatsen i<br />

Jakobsbergs centrum. kl 11.00. Ledare:<br />

Ann-Sofie 076-251 3238.<br />

11 sep – Hemligt mål<br />

Start kl 10.00. Ledare: Guy 070-333 4373<br />

Även du som inte är medlem är välkommen<br />

till samtliga turer.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong> 41


KALENDARIUM<br />

FOTO: KATJA FËDOROVA<br />

STORSTOCKHOLM<br />

16 sep – Nackarunda (ca 35 km)<br />

Ledare Jane Frigell, tel 076 217 68 68.<br />

Samling kl. 10.00 vid Värmdöleden,<br />

nedanför Nacka kyrka.<br />

30 sep – Säsongsavslutning till<br />

Ekerö Konstrundan (ca 25 km)<br />

Ledare Anita He<strong>nr</strong>iksson, tel 070 713 70 80.<br />

Samling kl. 10.00 vid Karlbergs slott.<br />

31 dec – Nyårscykling<br />

Ledare Eva Nilsson, tel 070 696 06 34.<br />

Samling kl. 10.00 vid Östra station<br />

SÖRMLAND<br />

29 sep – Konstrunda på cykel<br />

Start från Klosters kyrka kl.14.00.<br />

VARBERG<br />

4 sep – Hemlig cykeltur<br />

Samling Gamlebyskolan kl 17. Årets sista<br />

cykeltur, avslutas med HÖSTMÖTE i<br />

klubblokalen på Eskilsgatan där vi bjuder<br />

på fika.<br />

Hela rundan 4–7 km. Ansvarig: Styrelsen<br />

VETLANDA<br />

6 sep – Sopplunch i Skede<br />

OBS! start från torget kl. 11.00<br />

ÖREBRO<br />

3 sep – Tranorna i Kvismaren. Ca 32 km.<br />

Start kl 16.00 från Ronnie Peterson statyn.<br />

Turledare: Inge.<br />

Kolla belysningen kan bli skumt innan<br />

hemkomst!<br />

10 sep – Grillning i Rynningeviken<br />

CF bjuder på korv/bröd. Ca 10 km.<br />

Start kl 17.00 från Hamnplan.<br />

Turledare: Inge,<br />

22 okt – Medlemsmöte<br />

Kl 17.00. Föreningen bjuder på förtäring.<br />

OBS, anmälan till Kerstin, tel 070-548 93<br />

16 eller mail hugghult@telia.com!<br />

Lokal: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13.<br />

ÖSTERGÖTLAND<br />

2 sep – Cykeltur Näkna–Graversfor ca<br />

30 km<br />

Start: Biltemas parkering kl 10.00.<br />

Ledare Karl: 073-697 86 38<br />

4 sep – Cykeltur Händelö–Grymön<br />

ca 15 km<br />

Start Gamla Tullhuset kl 18.<br />

Ledare: Thomas 070-691 61 36<br />

9 sep – Cykeltur Snöveltorp–Söderköping.<br />

Start Vilbergens centrumkl 10.00.<br />

Ledare: Kari 073-697 86 38.<br />

ÖSTERSUND<br />

16 sep – <strong>Cykling</strong> till Fröjas Kafé i Ås.<br />

Kafé och Växthus.<br />

Samling: Västra station kl.12.00.<br />

Info: Jonas 070-352 93 19.<br />

Ändringar i programmet finns på<br />

hemsidan www.cykelframjandet.se/östersundskretsen<br />

42 <strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong>


NYHETER<br />

210 KM VÄRMLÄNDSKT<br />

CYKELÄVENTYR<br />

FRÅN VÄNERN I SYD TILL<br />

VILDMARKEN I NORR<br />

90 KM CYKELLED<br />

120 KM VILDMARK<br />

Klarälvsloppet 22-23/9<br />

Om du letar efter en<br />

utmaning på cykel & rullskidor.<br />

www.klaralvsloppet.se<br />

www.klaralvsbanan.se<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3, <strong>2018</strong> 43<br />

+46 (0)563-54 10 81 | info@klaralvsbanan.se<br />

Foto: Joakim Backlundh


RETURADRESS:<br />

Cykelfrämjandet<br />

c/o Föreningshuset<br />

Virkesvägen 26<br />

120 30 Stockholm<br />

Bli en del av den<br />

globala rörelsen!<br />

Från folkrörelse<br />

till livsstil på 80 år<br />

Vi tycker om att använda cykeln. Därför arbetar vi politiskt för<br />

att utveckla cyklingen – ett bra sätt att leva för oss alla. <strong>Cykling</strong>en<br />

utvecklas snabbt och intresset för cykling exploderar i Sverige.<br />

Bra cykelpolitik<br />

ger bättre cykling<br />

Fler och bättre cykelvägar, säkra cykelparkeringar och att kunna<br />

ta med cykeln på tåg och buss är några av våra mål. Genom att dela<br />

idéer med varandra och möta och påverka politiker i riksdagen,<br />

i regionerna och i kommunerna, skapar vi bättre cykling för dig.<br />

De ovärderliga<br />

tipsen bara för dig<br />

Vi har de bästa erbjudandena och tipsen för din cykelsemester<br />

– i Sverige och i Europa. Vi har kartorna, kunnandet och de<br />

hemliga tipsen!<br />

Vilken cyklist är du?<br />

Vardagscyklist, motionscyklist, pendlingscyklist, kultur cyklist,<br />

smultronställecyklist, politikercyklist, familje cyklist eller träffa-nya-vänner-cyklist?<br />

Oavsett vilken cyklist du än är, cykla med<br />

oss i Cykelfrämjandet!<br />

E-POST: BLIMEDLEM@CYKELFRAMJANDET.SE<br />

WEBB: CYKELFRAMJANDET.SE/BLI-MEDLEM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!